#Ewangelia: Bóg nie daje złych rzeczy

więcej
Mieczysław Łusiak SJ
26.02.2015 07:05
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą.

#Ewangelia: Mamy dowód Miłości

więcej
Mieczysław Łusiak SJ
25.02.2015 07:10
Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia.

#Ewangelia: Fundament każdej modlitwy

więcej
Mieczysław Łusiak SJ
24.02.2015 07:19
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich. Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie.

#Ewangelia: Recepta na wieczne szczęście

więcej
Mieczysław Łusiak SJ
23.02.2015 07:30
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jedne od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.

#Ewangelia: Pustynia? Czemu nie?

więcej
Mieczysław Łusiak SJ
22.02.2015 08:03
Naszą "pustynię" On zamieszkuje. Tam też możemy Go spotkać, o ile nie skupimy się zbytnio na tym, że jest nam trudno. I nam też usługują aniołowie. Naprawdę!

#Ewangelia: Grzech jest chorobą

więcej
Mieczysław Łusiak SJ
21.02.2015 08:14
Jezus zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego w komorze celnej. Rzekł do niego: "Pójdź za Mną". On zostawił wszystko, wstał i poszedł za Nim.

#Ewangelia: Być godnym postu

więcej
Mieczysław Łusiak SJ
20.02.2015 07:05
Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: "Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?"

#Ewangelia: O duchowym inwestowaniu

więcej
Mieczysław Łusiak SJ
19.02.2015 07:04
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie".

#Ewangelia: Nie trąb, że kochasz

więcej
Mieczysław Łusiak SJ
18.02.2015 07:16
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.

#Ewangelia: jaka jest najgorsza trucizna

więcej
Mieczysław Łusiak SJ
17.02.2015 07:13
Uczniowie Jezusa zapomnieli wziąć chlebów i tylko jeden chleb mieli ze sobą w łodzi. Wtedy Jezus im przykazał: "Uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda".

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?