#Ewangelia: Przeszłość nie ma przyszłości

Mieczysław Łusiak SJ
Piątek, 4 września 2015, godz. 07:17
Faryzeusze i uczeni w Piśmie rzekli do Jezusa: "Uczniowie Jana dużo poszczą i modły odprawiają, tak samo uczniowie faryzeuszów; Twoi zaś jedzą i piją". Jezus rzekł do nich: "Czy możecie gości weselnych nakłonić do postu, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, i wtedy, w owe dni, będą pościli".
więcej

#Ewangelia: Idźmy w ślady Piotra

Mieczysław Łusiak SJ
Czwartek, 3 września 2015, godz. 07:01
Gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: "Wypłyń na głębię i zarzuć sieci na połów". A Szymon odpowiedział: "Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci".
więcej

#Ewangelia: Nie cuda są najważniejsze

Mieczysław Łusiak SJ
Środa, 2 września 2015, godz. 07:08
Po opuszczeniu synagogi w Kafarnaum Jezus przyszedł do domu Szymona. A wysoka gorączka trawiła teściową Szymona. I prosił Go za nią. On, stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce, i opuściła ją. Zaraz też wstała i usługiwała im.
więcej

#Ewangelia: W prawdzie jest prawdziwa moc

Mieczysław Łusiak SJ
Wtorek, 1 września 2015, godz. 07:18
Jezus udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał w szabat. Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jezusa było pełne mocy.
więcej

#Ewangelia: Bóg się nie narzuca

Mieczysław Łusiak SJ
Poniedziałek, 31 sierpnia 2015, godz. 07:02
Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu Księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: "Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę..."
więcej

#Ewangelia: O wykształceniu duchowym

Mieczysław Łusiak SJ
Niedziela, 30 sierpnia 2015, godz. 08:07
Zebrali się u Jezusa faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nie umytymi rękami. Faryzeusze bowiem i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść.
więcej

Obmywać ręce nie wodą, ale dobrymi czynami

ks. Przemysław Szewczyk
Niedziela, 30 sierpnia 2015, godz. 08:00
Komentując zdanie z Ewangelii Marka o sporze Jezusa z faryzeuszami, który wywołało odejście uczniów od tradycyjnego mycia nawet czystych rąk przed posiłkiem ze względu na czystość rytualną, Beda pisze:
więcej

Jezus nie zmienia Prawa

Boska.tv
Paweł Krupa OP

Niedziela, 30 sierpnia 2015, godz. 06:51
Co z tego, że ubierzesz się pięknie do kościoła, jeżeli twoje serce jest pełne niesprawiedliwości, zazdrości, nienawiści. Czy to znaczy, że mamy do kościoła przychodzić ubrani byle jak, albo zupełnie nieprzygotowani?
więcej

#Ewangelia: Nie ma grzechów lekkich

Mieczysław Łusiak SJ
Sobota, 29 sierpnia 2015, godz. 07:48
Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu, z powodu Herodiady, żony brata swego Filipa, którą wziął za żonę. Jan bowiem wypominał Herodowi: "Nie wolno ci mieć żony twego brata". A Herodiada zawzięła się na niego i rada byłaby go zgładzić, lecz nie mogła. Herod bowiem czuł lęk przed Janem, znając go jako męża prawego i świętego, i brał go w obronę. Ilekroć go posłyszał, odczuwał duży niepokój, a przecież chętnie go słuchał.
więcej

#Ewangelia: Zaopatrzmy się w Miłość

Mieczysław Łusiak SJ
Piątek, 28 sierpnia 2015, godz. 07:23
Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: "Podobne jest królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych.
więcej

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?