#Ewangelia: Nie przeszkadzajmy Jezusowi!

Mieczysław Łusiak SJ
Piątek, 9 października 2015, godz. 07:12
Gdy Jezus wyrzucał złego ducha, niektórzy z tłumu rzekli: "Przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy". Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba.
więcej

#Ewangelia: Bóg lubi nas obdarowywać

Mieczysław Łusiak SJ
Czwartek, 8 października 2015, godz. 07:06
"Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą?"
więcej

#Ewangelia: Modlitwa nie jest trudna

Mieczysław Łusiak SJ
Środa, 7 października 2015, godz. 07:11
Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: "Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów".
więcej

#Ewangelia: Żyjmy chwaląc Boga

Mieczysław Łusiak SJ
Wtorek, 6 października 2015, godz. 07:08
Właśnie tego tylko potrzeba: adorowania Boga, "asystowania" Mu, zapatrzenia się w Niego i słuchania Go. Troska i niepokój o wiele rzeczy i tak nic nie da.
więcej

#Ewangelia: Bądźmy sobie bliscy!

Mieczysław Łusiak SJ
Poniedziałek, 5 października 2015, godz. 07:18
Oto powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: "Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?" Jezus mu odpowiedział: "Co jest napisane w Prawie?
więcej

#Ewangelia: To wymaganie mamy w genach

Mieczysław Łusiak SJ
Niedziela, 4 października 2015, godz. 08:10
Faryzeusze przystąpili do Jezusa i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając zapytał ich: "Co wam nakazał Mojżesz?" Oni rzekli: "Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić".
więcej

#Ewangelia: Cóż masz, czego byś nie otrzymał

Mieczysław Łusiak SJ
Sobota, 3 października 2015, godz. 08:27
Branie nie jest egoizmem, jest koniecznością. Chyba, że bierzemy po to, by nikomu tego nie dać i wszystko mieć tylko dla siebie.
więcej

#Ewangelia: Kto jest ważny dla Boga?

Mieczysław Łusiak SJ
Piątek, 2 października 2015, godz. 07:28
W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: "Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?" On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł:"Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.
więcej

#Ewangelia: Nasze domy potrzebują pokoju

Mieczysław Łusiak SJ
Czwartek, 1 października 2015, godz. 07:26
Spośród swoich uczniów wyznaczył Pan jeszcze innych, siedemdziesięciu dwóch, i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał.
więcej

#Ewangelia: Kto się zatrzyma, ten się cofa

Mieczysław Łusiak SJ
Środa, 30 września 2015, godz. 07:13
Gdy Jezus z uczniami szedł drogą, ktoś powiedział do Niego: "Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz". Jezus mu odpowiedział: "Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć".
więcej

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Google
Zaloguj przez Facebook