Choroba duszy stara jak świat - Mt 23, 27-32

więcej
Mieczysław Łusiak SJ
27.08.2014 06:58
"Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa. Tak i wy z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości."

Zaproś Jezusa i Maryję - J 2, 1-11

więcej
Mieczysław Łusiak SJ
26.08.2014 07:00
W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: "Nie mają już wina". Jezus Jej odpowiedział: "Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja".

Współczesna choroba duszy - Mt 23, 1. 13-22

więcej
Mieczysław Łusiak SJ
25.08.2014 07:14
Jezus przemówił do tłumów i do swoich uczniów tymi słowami: "Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi. Sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy do niego idą.

Poznaj Boga, a uwierzysz - Mt 16, 13-20

więcej
Mieczysław Łusiak SJ
24.08.2014 08:29
Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: "Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?" A oni odpowiedzieli: "Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków". Jezus zapytał ich: "A wy za kogo Mnie uważacie?"

Najlepszy i jedyny Nauczyciel - Mt 23, 1-12

więcej
Mieczysław Łusiak SJ
23.08.2014 07:41
Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony".

Sługa - to jest "ktoś"! - Łk 1, 26-38

więcej
Mieczysław Łusiak SJ
22.08.2014 07:00
Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca.

Źli też będą w Niebie - Mt 22, 1-14

więcej
Mieczysław Łusiak SJ
21.08.2014 07:21
Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: "Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawi ucztę weselną swemu synowi.

Bóg nie jest biznesmenem - Mt 20, 1-16a

więcej
Mieczysław Łusiak SJ
20.08.2014 07:00
Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.

Niby bogaci, a biedni - Mt 19, 23-30

więcej
Mieczysła Łusiak SJ
19.08.2014 07:28
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Zaprawdę powiadam wam: Bogaty z trudnością wejdzie do królestwa niebieskiego. Jeszcze raz wam powiadam: Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego".

Miłość to coś więcej niż dobroć - Mt 19, 16-22

więcej
Mieczysław Łusiak SJ
18.08.2014 07:41
Pewien człowiek zbliżył się do Jezusa i zapytał: "Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?"

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?