#Ewangelia: Uczmy się znosić krzywdę

więcej
Mieczysław Łusiak SJ
31.03.2015 07:36
Co zrobilibyśmy na wieść o tym, że jeden z naszych bliskich przyjaciół zamierza nas zdradzić? Większość z nas zapewne doznałaby złości, a nie wzruszenia. Czy podalibyśmy takiemu przyjacielowi chleb? Już prędzej truciznę!

#Ewangelia: Jak doświadczyć Nieba?

więcej
Mieczysław Łusiak SJ
30.03.2015 07:18
Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla Niego ucztę. Marta posługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z Nim przy stole.

#Ewangelia: "Hosanna" i "ukrzyżuj"

więcej
Mieczysław Łusiak SJ
29.03.2015 08:08
Mesjasz miał być radośnie przywitany, miał wzbudzić powszechny entuzjazm i podnieść ludzi na duchu. Ale miał też cierpieć, być odrzucony, zabity i trzeciego dnia zmartwychwstać. Również w naszym życiu muszą dziać się rzeczy piękne i radosne, ale one muszą się przeplatać z chwilami trudnymi.

#Ewangelia: Dobru wszystko sprzyja

więcej
Mieczysław Łusiak SJ
28.03.2015 08:09
Wielu spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy, to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Niektórzy z nich udali się do faryzeuszów i donieśli im, co Jezus uczynił.

#Ewangelia: Dobroć często jest karana

więcej
Mieczysław Łusiak SJ
27.03.2015 08:11
Żydzi porwali kamienie, aby Jezusa ukamienować. Odpowiedział im Jezus: "Ukazałem wam wiele dobrych czynów pochodzących od Ojca. Za który z tych czynów chcecie Mnie ukamienować?" Odpowiedzieli Mu Żydzi: "Nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty będąc człowiekiem uważasz siebie za Boga".

#Ewangelia: Zdecydujmy się na życie!

więcej
Mieczysław Łusiak SJ
26.03.2015 07:01
Jezus powiedział do Żydów: "Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki".

#Ewangelia: Nie jesteśmy marionetkami

więcej
Mieczysław Łusiak SJ
25.03.2015 07:10
Pamiętajmy: nie jesteśmy marionetkami w ręku Boga! On za bardzo nas kocha, by nas tak traktować.

#Ewangelia: Co zrobić, aby dobrze umrzeć…

więcej
Mieczysław Łusiak SJ
24.03.2015 07:24
Jezus powiedział do faryzeuszów: "Ja odchodzę, a wy będziecie Mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie".

#Ewangelia: Nie ma ludzi godnych potępienia

więcej
Mieczysław Łusiak SJ
23.03.2015 06:36
Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Wszystek lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał.

#Ewangelia: Śmierć jest dla nas dobra

więcej
Mieczysław Łusiak SJ
22.03.2015 08:09
Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: "Panie, chcemy ujrzeć Jezusa". Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi.

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?