Wyciągaj rękę do Boga! – Mk 3, 1-6

Środa, 20 stycznia 2010, godz. 07:01
W dzień szabatu Jezus wszedł do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschłą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć.
więcej

Kochaj i rób co chcesz – Mk 2, 23-28

Mieczysław Łusiak SJ
Wtorek, 19 stycznia 2010, godz. 07:07
Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat wśród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze rzekli do Niego: "Patrz, czemu oni robią w szabat to, czego nie wolno?"
więcej

By nie pościć już więcej… – Mk 2, 18-22

Mieczysław Łusiak SJ
Poniedziałek, 18 stycznia 2010, godz. 07:34
Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Jezusa i pytali: "Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą?"
więcej

Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie

Stanisław Biel SJ
Niedziela, 17 stycznia 2010, godz. 17:30
W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: Nie mają już wina. Jezus Jej odpowiedział: Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?
więcej

Grzech jest chorobą – Mk 2, 13-17

Mieczysław Łusiak SJ
Sobota, 16 stycznia 2010, godz. 08:08
Jezus wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On go nauczał. A przechodząc ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: "Pójdź za Mną". On wstał i poszedł za Nim.
więcej

Czy wierzysz w Miłość? – Mk 2, 1-12

Mieczysław Łusiak SJ
Piątek, 15 stycznia 2010, godz. 07:22
Gdy Jezus po pewnym czasie wrócił do Kafarnaum, posłyszeli, że jest w domu. Zebrało się tyle ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę.
więcej

Nie opowiadaj. Dziękuj! – Mk 1, 40-45

Mieczysław Łusiak SJ
Czwartek, 14 stycznia 2010, godz. 07:30
Trędowaty przyszedł do Jezusa i upadając na kolana, prosił Go: "Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić". Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: "Chcę, bądź oczyszczony". Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony.
więcej

Lepiej być mądrym, czy zdrowym? – Mk 1,29-39

Mieczysław Łusiak SJ
Środa, 13 stycznia 2010, godz. 07:01
Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On podszedł do niej i podniósł ją ująwszy za rękę. Gorączka ją opuściła i usługiwała im.
więcej

Nieczysty duch motywacji – Mk 1, 21-28

Mieczysław Łusiak SJ
Wtorek, 12 stycznia 2010, godz. 07:16
W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.
więcej

Miłosna przygoda z Bogiem – Mk 1, 14-20

Mieczysław Łusiak
Poniedziałek, 11 stycznia 2010, godz. 06:04
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: "Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię".
więcej

 

 

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook