Imieniny 11 Październik

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Aldona

więcej
Jest to imię żeńskie pochodzenia litewskiego, dobrze znane z lektury Konrada Wallenroda. Nosiła je córka Gedymina, żona Kazimierza Wielkiego (na chrzcie otrzymała imię Anna). Etymologia imienia niejasna. Forma z -l- jest formą zlatynizowaną. W litewskim przed spółgłoską twardą powinno być -ł-. Znany...

Brunon

więcej
imię pochodzenia germańskiego. Pierwot­nie było to prawdopodobnie przezwisko okreś­lające kolor włosów jakiegoś człowieka: kolor ciemny, brązowy (por. pol. brunatny, brunet). Kolor ten często w legendach germańskich łączony bywa z osobą najwyższego boga - Wodana.W Polsce jest to imię rzadkie, poświadczo­ne...

Burchard

więcej
Imię pochodzenia germańskiego, złożone z elementów: burg- 'zamek warowny, kasztel, twierdza' i -hard / -hart 'mocny, silny, trwały'. Może występować w formach: Burgard, Burckhard, Burkhart, Burkhardt. Imię to jako nazwisko nosił słynny szwajcarski historyk kultury i sztuki Jakob Burckhardt (1818-1897),...

Emil

więcej
Imię łacińskiego pochodzenia; pierwotnie łac. Aemilus znaczyło 'wywodzący się z rodu rzymskiego Aemilia', z kolei nazwa rodu związana jest z łac. aemulus 'gorliwy, żarliwy, pilny'. Niektórzy przypisują mu etruskie pochodzenie. Przyswojone jako Emil (skrócona forma) lub Emiliusz (zastępstwo łac. -us pol....

Emilian

więcej
Jest to imię pochodzenia łacińskiego, wywodzące się z pierwotnego cognomen Aemilianus, utworzonego za pomocą sufiksu -anus od nomen gentilicium Aemilius. Emilian (Aemilianus) to pierwotnie 'należący do Emiliusza, przyjęty do rodu (przez adopcję) Aemilia'. Było to jedno z chętniej używanych kognominów,...

Germanik

więcej
Imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie cognomen utworzone od nazwy plemiennej Germanowie. Należałoby je rozumieć jako nazwę pochodzącą od prowadzących wojny z Germanami. Z historii starożytnego Rzymu dobrze znamy to imię; nosili je m.in. brat Tyberiusza, Claudius Drusus Germanicus, i jego syn Nero...

Maria

więcej
Jest to bardzo popularne dziś imię kobiece. Popularność tę zawdzięcza temu, że nosiła je Matka Boża. Forma Maria pochodzi ze zgrecyzowanego hebrajskiego Mirjam, Marjam. Etymologicznie imię to łączy się z akadyjskim mari-m 'napawa radością'. W greckiej wersji Nowego Testamentu występuje forma Mariám. Imię...

Marian

więcej
Jest to imię pochodzenia łacińskiego, wywodzące się z cognomen utworzonego od nomen gentilicium Marius (gens Maria). Sufiks -anus oznacza przynależność, zatem Marianus to 'należący do Mariusza, przyjęty do rodu Mariuszów'. W Polsce średniowiecznej imię to było używane w formie Marzyjan (poświadczone...
12 

 

 

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook