Komentarze Komentarze

Ks. Grzegorz Strzelczyk o tym, jak będzie wyglądał Sąd Ostateczny

Autor Wiadomość
deon
Gość
2019-06-29 19:21:48
"Nie wierzę, żeby to było przerażające, to będzie wyzwalające" - mówi ks. Grzegorz Strzelczyk o tym, jak stanięcie w prawdzie o samym sobie dokona się w czasie Sądu Ostatecznego.
więcej
photo.jpg
Ilość wiadomości: 39
2019-06-29 19:21:49
A on skąd wie,jak bedzie wyglądał Sąd Ostateczny? Czy to sa takue przemyślenia tylko?
995239980.jpg
Ilość wiadomości: 509
2019-06-29 19:41:48
Za mało w kościołach głosimy zmartwychwstanie umarłych! Jeśli chodzi o eschatologie osobiście bliżej mi do wschodu chrześcijaństwa :)
Ilość wiadomości: 221
2019-06-30 11:12:43
A następnie, gdy (5) wyszła (z ciała), zostaje oddana mocom, tym,
które powstały przez archonta [władca tego świata]. Te krępują ją więzami i wrzucają ją do więzienia

[ a te słowa dotyczą duszy która znowu zostaje umieszczona w ciele (WIĘZIENIU) ludzkim
Ale to już inny temat.

A te słowa Pana Jezusa Chrystusa dotyczą grzechu przeciw DUCHOWI ŚWIĘTEMU PANU PANÓW

‘’ Powiedziałem znów: „Panie, a ci, którzy poznali i (potem) odwrócili się, dokąd
pójdą ich dusze?”.
Wtedy odrzekł mi: „Na to miejsce (25), na które udają się aniołowie ubóstwa, zostaną
i one dostarczone, na miejsce, gdzie nie ma już pokuty. I tam będą pilnowane
na ten dzień, w którym biczuje się tych, którzy bluźnili przeciw Duchowi (pneuma) i
(30) zostaną ukarani karą wieczną”.  [ŚMIERĆ DRUGA CZYT APOKALIPSA]

Dotyczy to ludzi, którzy poznali Prawdę i ŚWIADOMIE ODRZUCILI PANA JEZUSA CHRYSTUSA.
Jeśli pragniecie żyć wiecznie uwierzcie w Pana Jezusa Chrystusa który za Was oddał swoje życie na krzyżu i ODDAJCIE MU SWOJE. W ten sposób wypiszecie sobie JEGO IMIĘ W DUSZY SWOJEJ  IMIĘ JEZUS. W ten sposób staniecie się JEGO częścią CIAŁA , którym jest MOC JEGO OJCA PANA PANÓW.

POWIEDZ PANIE JEZU CHRYSTE JESTEM TWÓJ – TWOJA.
Ilość wiadomości: 221
2019-06-30 11:14:28
Gdy jednak się już urodzili, wówczas jeśli Duch życia przyjdzie i jeśli siła przyjdzie
i umocni daną duszę, to nikt nie może wprowadzić jej w błąd przez dzieła przewrotności
(poneria)

(20). Przeciwnie, ci, na których zstępuje duch przeciwstawienia  [  MOC WŁADCY TEGO ŚWIATA –POŻĄDLIWOŚĆ CIAŁA ]

, będą przez niego prowadzeni i pobłądzą”.
Ja zaś powiedziałem: „Panie, dusze tych (ludzi), gdy wyjdą już ze swego (25)
ciała, dokąd pójdą?”.
On uśmiechnął się i powiedział mi: „Dusza, w której moc będzie silniejsza do pogardzanego
ducha – ta bowiem jest mocna i przepędza przewrotność – dzięki (30)
nawiedzeniu niezniszczalności będzie uratowana i wstąpi do odpoczynku (anapausis)
eonów (aion)”.
Ja znów powiedziałem: „Panie, ci, którzy nie poznają, do kogo należą, gdzie znajdą
się ich dusze (35)?”.

I powiedział mi: „W nich pogardzany duch okazał się mocniejszy (27,1), gdy
pobłądzili. On obciąża duszę i pociąga ją ku uczynkom przewrotności i wrzuca ją
w zapomnienie.
Ilość wiadomości: 221
2019-06-30 11:14:54
Nie będą o nic innego się troszczyć jak tylko (30) o samą
niezniszczalność, zabiegając o nią na tym właśnie miejscu, bez gniewu lub żądzy
albo zazdrości czy pożądania, czy chciwości. Nie będą niczym innym zajęci poza
samą substancją (hypostasis) (35) ciała,{ nowego siała}  które noszą, podczas gdy spoglądają za tym
czasem, w którym będą poszukiwani (26,1) przez tych, od których otrzymali (ciała).{ stare ciała fizyczne , te obowiązujące na ziemi }
Są więc godni życia nieprzemijającego i powołania. Bo znieśli wszystko i przetrzymali
(5) wszystko, aby mogli udoskonalić dobro (agathon) {IV, 40,18–19: walkę
(athlon)} i odziedziczyć życie wieczne”.
Rzekłem do niego: „Panie, dusze tych, którzy tych rzeczy nie robią, tych, na których
moc Ducha (pneuma) (10) życia zstępuje {IV, 40,24–25 zostaną [odrzuceni]?”.

On odpowiedział i odrzekł mi: „Jeśli Duch (pneuma) {IV, 40,25–26 zstąpi na nich},
zostaną w każdym przypadku (pante pantos) zbawieni i przejdą dalej. Moc (dynamis)
bowiem zstąpi na każdego człowieka, gdyż bez niej nikt nie może (15) powstać.
Ilość wiadomości: 221
2019-06-30 11:15:33
Dusza chcąc iść dalej – niebo- 5 wymiar nie może mieć w sobie tych ziemskich przyzwyczajej z prostego powodu a mianowicie z tego,że wkracza w świat o innych parametrach fizyczno- duchowych..
Dlatego macie napisane :

‘’ 11 Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. 12 I tak jak ktoś na tym fundamencie buduje: ze złota, ze srebra, z drogich kamieni, z drzewa, z trawy lub ze słomy, 13 tak też jawne się stanie dzieło każdego: odsłoni je dzień [Pański]; okaże się bowiem w ogniu, który je wypróbuje, jakie jest. 14 Ten, którego dzieło wzniesione na fundamencie przetrwa, otrzyma zapłatę; 15 ten zaś, którego dzieło spłonie, poniesie szkodę: sam wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez ogień1.’’
Ilość wiadomości: 221
2019-06-30 11:16:00
[Na ten świat działają dwie moce czyt GAL 5 Moc Ojca Pana Jezusa Chrystusa ( program) która nie jest osobą jak Wam to KK tłumaczy i nie siedzi w tabernakulum  MOC ta przenika CAŁY TEN ŚWIAT ( włącznie z jego wymiarami) Zatem ta MOC dociera wszędzie w tym świecie ( kamienie o Mnie wołać  będą)  PORUSZANE SPRAWY ZROZUMIEJĄ CI, KTÓRZY ŚWIADOMIE DO TEJ MOCY SIĘ ODWOŁAJĄ ZA ŻYCIA NA TYM ŚWIECIE.  NIKT BEZ TEJ MOCY NIE ZROZUMIE TYCH SPRAW BO MOC WŁADCY TEGO ŚWIATA ( program – pożądliwość ciała) tego nie udostępni WAM.  Władca tego świata nie będzie SOBIE SZKODZIŁ.  Natomiast ci, którzy wypiszą sobie IMIĘ JEZUS W DUSZY SWOJEJ POPRZEZ ODDANIE SWOJEGO ŻYCIA PANU JEZUSOWI CHRYSTUSOWI  BĄDŹ PRZEZ CHRZEST ALE W IMIĘ  JEZUSA ( nie tak jak czyni to KK)  SPRAWIĄ DZIAŁANIE W SOBIE MOCY OJCA PANA JEZUSA CHRYSTUSA ( Ducha świętego PRAWDA- Pocieszyciel) Która doprowadzi do poznania PRAWDY do zrozumienia słów Pana Jezusa Chrystusa.]

. Ci, na których zstąpi duch (pneuma) życia i
będzie z nimi (jego) moc (25) zostaną zbawieni i zostaną doskonałymi. I staną się
godni wielkości. I zostaną oczyszczeni w tamtym miejscu od wszelkiego zła
i niepokojów złośliwości.

[ Tutaj właśnie macie czasoprzestrzeń która przez KK została uznana jako czyściec w którym człowiek ma niby cierpieć za doczesne grzechy.
TO NIE PRAWDA jak sami widzicie . Jest to miejsce w którym dusza zostaje oczyszczona z WSZELKICH ZIEMSKICH NABYTYCH CECH
Ilość wiadomości: 221
2019-06-30 11:16:34
ZROZUM, ŻE JEST TO CZASO PRZESTRZEŃ ŚCIŚLE UWARUNKOWANA TWORZĄC  ŁĄCZNIK MIĘDZY 4-ro WYMIAROWYM ŚWIATEM ( tym w którym żyjesz)  A ŚWIATEM 5 –cio wymiarowym nazwanym niebem.

Zrozum, że w Niebie obowiązują inne parametry , które należy posiąść aby tam żyć – funkcjonować . Zatem WSZELKIE PRZYZWYCZAJENIA ZIEMSKIE NALEŻY SKASOWAĆ W DUSZY CZŁOWIEKA
ROBI TO WŁAŚNIE :MOC – PROGRAM OGIEŃ.

ALE PO OCZYSZCZENIU Z  NAWYKÓW 4 GO WYMIARU JESZCZE MUSISZ POSIADAĆ cechy, które mogłeś ( aś) ZDOBYĆ za życia ziemskiego. Te cechy to nic innego jak zbiór pewnych mocy  KTÓRE POZWOLA TAM ( w niebie) ŻYĆ. A zdobyłeś je dzięki WYDAWANIU NA ZIEMI OWOCÓW DUCHA ŚWIĘTEGO –MOCY OJCA ZBAWICIELA.
TE SKARBY TO WŁAŚNIE TWÓJ FUNDAMENT  TWOJE WROŚNIĘCIE W TĘ MOC, KTÓRY TWORZY PAN JEZUS CHRYSTUS , TO NIC INNEGO JAK TWOJE ODWOŁYWANIE SIĘ DO DUCHA ŚWIĘTEGO ZA ŻYCIA ZIEMSKIEGO.  WYDAWANIE JEGO OWOCÓW.

TO NIC INNEGO JAK WŁAŚNIE MOC OJCA PANA JEZUSA CHRYSTUSA, W KTÓREJ PO ŚMIERCI CIAŁA ZACZYNASZ ŻYĆ . ZACZYNASZ ŻYĆ FUNKCJONOWAĆ.
Brak tej mocy sprawi, że po śmierci ciała człowiek – dusza traci kontakt ze wszystkim co wcześniej przez ciało doznawała.
Sam Pan Jezus Chrystus tłumaczy to ap Janowi tak:

W nawiasach kwadratowych moje podpowiedzi abyście dokładnie zrozumieli tekst

„Panie, czy wszystkie dusze będą zbawione i będą doprowadzone
do czystej światłości?”. On odrzekł mi i powiedział: „Wielkie sprawy (20)
podniosły się w twojej myśli, bo trudno je wyjaśnić innym, poza tymi, którzy
pochodzą z pokolenia niezachwianego
Ilość wiadomości: 221
2019-06-30 11:17:10
ZROZUMIESZ TAKŻE RZECZ NAJWAŻNIEJSZĄ, ŻE CZŁOWIEK TYLKO WYDAJE PRZEZ SIEBIE ( W ZALEŻNOŚCI, KTÓRĄ MOC WYBIERZE)  OWOC MOCY OJCA PANA JEZUSA CHRYSTUSA LUB UCZYNEK MOCY WŁADCY TEGO ŚWIATA ( POŻĄDLIWOŚĆ CIAŁA).
SAM NIC NIE TWORZY. CZŁOWIEK JEST TYLKO NARZĘDZIEM PRZEZ KTÓRE WYCHODZI OWOC DUCHA ŚWIĘTEGO LUB  UCZYNEK MOCY WŁADCY TEGO ŚWIATA.
Przed dalszym wyjaśnianiem, PROSZĘ ABYŚCIE W KOŃCU ZROZUMIELI , ŻE WSZYSTKO CO MA SWÓJ POCZĄTEK MA TAKŻE SWÓJ  KONIEC.
Proszę abyście zrozumieli, że czas z tym właśnie związany istnieje także w 5 wymiarze – niebie  TEGO ŚWIATA KTÓRY NIE POCHODZI OD OJCA PANA JEZUSA CHRYSTUSA. Czas nie istnieje tylko w PANIE PANÓW – DUCHU ŚWIĘTYM.
Można to we współczesnych czasach dowodzić nawet nauką. Na dzień dzisiejszy ważne jest abyś wiedział, że w NIEBIE TEGO ŚWIATA PŁYNIE CZAS I JEST ON WOLNIEJSZY OD CZASU ZIEMSKIEGO ( 4 WYM)  1000 krotnie . Podaje to Stary testament i Nowy.

Przejdzmy zatem do wyjaśnienia co dzieje się z duszą człowieka którego ciało zmarło.

Opisane jest to między innymi słowach ::
‘11 Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. 12 I tak jak ktoś na tym fundamencie buduje: ze złota, ze srebra, z drogich kamieni, z drzewa, z trawy lub ze słomy, 13 tak też jawne się stanie dzieło każdego: odsłoni je dzień [Pański]; okaże się bowiem w ogniu, który je wypróbuje, jakie jest.

14 Ten, którego dzieło wzniesione na fundamencie przetrwa, otrzyma zapłatę; 15 ten zaś, którego dzieło spłonie, poniesie szkodę: sam wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez ogień1’’

W tych prostych słowach macie opisane , że NIE MA TAKIEGO CZYŚĆCA  jaki pokazuje ( opisuje) Wam KK. Nazywając tę czaso przestrzeń nawet czyśćcem

 

 

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?