Czytania na czwartek, 23 lutego 2017

więcej
22.02.2017
Wspomnienie św. Polikarpa, męczennika(Syr 5,1-8)Nie polegaj na swoich bogactwach i nie mów: Jestem samowystarczalny. Nie daj się uwieść żądzom i sile, by iść za zachciankami swego serca. Nie mów:...

Czytania na środę, 22 lutego 2017

więcej
21.02.2017
Święto Katedry św. Piotra Apostoła(1 P 5,1-4)Starszych więc, którzy są wśród was, proszę, ja również starszy, a przy tym świadek Chrystusowych cierpień oraz uczestnik tej chwały, która ma się...

Czytania na wtorek, 21 lutego 2017

więcej
20.02.2017
(Syr 2,1-11)Synu, jeżeli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swą duszę na doświadczenie! Zachowaj spokój serca i bądź cierpliwy, a nie trać równowagi w czasie utrapienia! Przylgnij do Niego, a nie...

Czytania na poniedziałek, 20 lutego 2017

więcej
19.02.2017
(Syr 1,1-10)Cała mądrość od Boga pochodzi, jest z Nim na wieki. Piasek morski, krople deszczu i dni wieczności któż może policzyć? Wysokość nieba, szerokość ziemi, przepaść i mądrość któż potrafi...

Czytania na niedzielę, 19 lutego 2017

więcej
18.02.2017
VII niedziela zwykła(Kpł 19,1-2.17-18)Pan powiedział do Mojżesza: Mów do całej społeczności synów Izraela i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz! Nie będziesz żywił w...

Czytania na sobotę, 18 lutego 2017

więcej
17.02.2017
(Hbr 11,1-7)Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. Dzięki niej to przodkowie otrzymali świadectwo. Przez wiarę poznajemy, że...

Czytania na piątek, 17 lutego 2017

więcej
16.02.2017
(Rdz 11,1-9)Mieszkańcy całej ziemi mieli jedną mowę, czyli jednakowe słowa. A gdy wędrowali ze wschodu, napotkali równinę w kraju Szinear i tam zamieszkali. I mówili jeden do drugiego: Chodźcie,...

Czytania na czwartek, 16 lutego 2017

więcej
15.02.2017
(Rdz 9,1-13)Bóg pobłogosławił Noego i jego synów, mówiąc do nich: Bądźcie płodni i mnóżcie się, abyście zaludnili ziemię. Wszelkie zaś zwierzę na ziemi i wszelkie ptactwo powietrzne niechaj się was...

Czytania na środę, 15 lutego 2017

więcej
14.02.2017
(Rdz 8,6-13.20-22)Po czterdziestu dniach Noe, otworzywszy okno arki, które przedtem uczynił, wypuścił kruka; ale ten wylatywał i zaraz wracał, dopóki nie wyschła woda na ziemi. Potem wypuścił z arki...

Czytania na wtorek, 14 lutego 2017

więcej
13.02.2017
Święto świętych Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa, patronów Europy(Dz 13,46-49)Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: Należało głosić słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami...

 

 

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Google
Zaloguj przez Facebook