Papież do bożogrobców: bądźcie ambasadorami

Radio Watykańskie

"Niech Pan wam pomoże, byście byli zawsze przekonanymi i szczerymi ambasadorami pokoju i miłości między braćmi" - powiedział Ojciec Święty przyjmując dziś po południu w auli Pawła VI ponad 3,5 tys. członków Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie, zwanego w Polsce bożogrobcami. Przybyli oni do Rzymu w pielgrzymce z okazji Roku Wiary.


Papież Franciszek wyraził uznanie dla inicjatyw solidarności, jakie bożogrobcy podejmują na rzecz miejsc świętych. W swoim przemówieniu nawiązał do kluczowych słów homilii jaką wygłosił nazajutrz po swoim wyborze w Kaplicy Sykstyńskiej: wędrowanie, budowanie, wyznawanie.

 

Ojciec Święty nawiązał do pielgrzymki, która przywiodła jego gości do Rzymu. Zauważył, że człowiek może pielgrzymować, albo też błądzić. Obecnie często mamy do czynienia właśnie z ludźmi błądzącymi, pozbawionymi ideału życiowego i często niezdolnymi do nadania sensu temu, co dzieje się w świecie. Natomiast wędrowanie bożogrobców odbywa się w dziejach a zarazem w świecie, w którym poszczególne drogi wiążą się coraz bardziej ze sobą. "Bądźcie świadkami głębokiego sensu, światła, jakie niesie wiara; umiejcie zachować wielkie bogactwo wartości, mądrości czasów minionych, ale żyjąc intensywnie chwilą obecną, angażując się w dzień dzisiejszy, spoglądając ku przyszłości, otwierając perspektywy nadziei poprzez wasze dzieła, aby nadać społeczeństwu bardziej ludzkie oblicze" - zachęcił papież.

 

Następnie Ojciec Święty przypomniał, że Zakon Rycerski Grobu Bożego w Jerozolimie należy do najstarszych, nadal czynnych zakonów charytatywnych. Ma on posługiwać się miłosierdziem, współczuciem i miłością. Zauważył, że obecna pielgrzymka jego członków ma także cel charytatywny na rzecz chrześcijan w Ziemi Świętej, zwłaszcza najbardziej potrzebujących. Skierował słowa specjalnego pozdrowienia i zapewnienia o codziennej modlitwie osoby przeżywające tam cierpienia, napięcia i lęki.

 

Papież Franciszek zaznaczył, że działalność bożogrobców rodzi się z coraz głębszego wyznawania wiary, z troski o wzbogacenie życia duchowego, z formacji do coraz bardziej konsekwentnego i autentycznego życia chrześcijańskiego. Jest to ważne, gdyż wyznawanie wiary i świadectwo miłosierdzia są ściśle powiązane ze sobą. Przypomniał powiązanie tego zakonu z Grobem Pańskim oraz zachęcił, aby Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały był zawsze centrum ich życia oraz wszelkich planów. "Wierzyć w odkupieńczą moc krzyża i zmartwychwstania, aby dać nadzieję i pokój. Potrzebuje go tak bardzo w sposób szczególny Ziemia Jezusa" - stwierdził papież. Dodał, że wiara nie oddala od odpowiedzialności, jaką wszyscy musimy podjąć, lecz przeciwnie pobudza do konkretnego zaangażowania, mając na względzie lepsze społeczeństwo. "Niech Pan wam pomoże, byście byli zawsze przekonanymi i szczerymi ambasadorami pokoju i miłości między braćmi. To On uczyni wasze dzieło zawsze owocnym" - zachęcił bożogrobców Ojciec Święty.

 

Historia zakonu bożogrobców sięga 1099 r. Wówczas to książę Gotfryd de Bouillon ustanowił 20-osobową grupę świeckich rycerzy i duchownych w celu opieki nad Bożym Grobem w Jerozolimie. W 1114 r. patriarcha Jerozolimy Arnulf z Rohez nadał im Regułę św. Augustyna. Zakon zatwierdzili papieże: Kalikst II, Honoriusz II i Celestyn II. Rozwijał się on głównie w Europie.

 

Do Polski bożogrobców sprowadził w 1163 r. Jaksa z Miechowa i osadził ich w swych dobrach. Miechowici - jak ich nazywano - otrzymali liczne nadania od książąt, możnowładców, biskupów. Szczególny rozwój Zakonu przypada na XV wiek, a miechowskie Sanktuarium Bożego Grobu stało się jednym z najprężniejszych jego ośrodków. Bożogrobcy wprowadzili do Polski liturgię i nabożeństwa zaczerpnięte z tradycji jerozolimskiej, wcześniej w naszym kraju nieznane. Spopularyzowali m.in. budowę Bożego Grobu w Wielki Piątek. Organizowali uroczystości w Wielkim Tygodniu i w II niedzielę po Wielkanocy, które przyciągały wielu pielgrzymów.

 

Dziś Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie liczy ok. 20 tys. członków na świecie. Istnieje głównie w krajach europejskich, ale działa również w Ameryce Północnej, Środkowej i Południowej oraz na Dalekim Wschodzie. Fundamentalnym celem Zakonu jest niesienie pomocy Ziemi Świętej. W Polsce Zakon liczy ponad 200 członków.

 

Obecnie wielkim mistrzem Zakonu jest kard. Edwin O'Brien, a wielkim przeorem - łaciński patriarcha Jerozolimy abp Fuad Twal.

 

 

 
Wspomóż Nas

Twoja ocena:

Średnia ocen:

0

Liczba głosów:

0

 

 

Komentarze użytkowników (0)

Sortuj według najnowszych

Facebook @portalDEONTwitter @deon_plYouTube @portalDEONplInstagram @deon_plKontakt

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook