Konserwatywny myśliciel i kard. Müller odpowiadają krytykom "Amoris Laetitia"

(fot. Elena Torre from Viareggio, Italia (Rocco Buttiglione) / Piotr Drabik from Poland (abp Gerhard Ludwig Müller) [CC BY 2.0] / via Wikimedia Commons)

Dziś na półki księgarskie trafia książka "Risposte amichevoli ai critici di Amoris Laetitia" (Edizioni Ares) napisana przez Rocco Buttiglione, znanego z konserwatywnych poglądów polityka, prawnika i etyka. Jest ceniony jako znawca i komentator myśli Jana Pawła II, zwłaszcza jego nauczania w zakresie etyki.

 

Książka "Odpowiedzi przyjacielskie krytykom Amoris Laetitia" (tak brzmi tłumaczenie) to rzeczywiście przyjacielska rozmowa z tymi, którzy wysunęli najróżniejsze zarzuty wobec papieża Franciszka po opublikowaniu jego adhortacji o rodzinie. Rocco Buttiglione jako znany konserwatysta rozmawia przede wszystkim z konserwatystami. Główna oś jego argumentacji to pokazywanie, że Amoris Laetitia czerpie z nauczania Jana Pawła II (np. z Veritatis Splendor), a nawet że nie byłaby możliwa bez etyki papieża Polaka. Autor pokazuje, że to, co napisał papież Franciszek o duszpasterskim podejściu do ludzi żyjących w powtórnych związkach, nie tylko nie sprzeciwia się nauczaniu Kościoła, a wręcz je rozwija.

 

Znajdziemy w tym opracowaniu fragmenty bardzo specjalistyczne, ale także rozdziały napisane jak przystępny katechizm. Stąd z lektury mogą skorzystać i moraliści, i spowiednicy (sporo praktycznych wskazówek i sposobów wykorzystania już istniejących zaleceń) oraz świeccy zainteresowani tematem dostępu do sakramentów dla żyjących w powtórnych związkach, którzy wg Buttiglione mają teraz status zwykłych grzeszników, a nie prawie-ekskomunikowanych.

 

Całość została poprzedzona bogatym wprowadzeniem kard. Gerharda Müllera, co niewątpliwie dodaje temu opracowaniu autorytetu wśród przejętych krytyką wobec dokumentu papieskiego.

 

Niestety mówimy tylko o wydaniu w języku włoskim. Miejmy nadzieję, że książka wkrótce ukaże się po polsku.

 

 

Wspomóż Nas

Twoja ocena:

Średnia ocen:

1.7

Liczba głosów:

104

 

 

Komentarze użytkowników (100)

Sortuj według najnowszych

Zgłoś do moderacji

jan.wygnanie 10:36:24 | 2017-11-13
SimonK
SimonieK  kieruję te słowa do Ciebie abyś w swoich poszukiwaniach doszedł do PRAWDYW Latach osiemdziesiątych często spotykałem się z wykładowcami ( teologami) na Wydziale  Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. A wzięło się to z tego, ze interesowałem się apokryfami i nie tylko.  Nie chcę opowiadać o treściach tych spotkań bo o tym mógłbym napisać grubą książkę lecz chcę ci napisać, że Wy sami doskonale wiecie, że nie było i nie ma żadnej trójcy.  świętej. W jednej z rozmów padły takie słowa, że ‘’ co ty myślisz, że my o tym nie wiemy? , my mamy określony kierunek naszego działania i nikt tego nie zamierza zmienić bo skutki byłyby nie do opisania. Jeden wykładowca nawet posunął się do tego, że stwierdził, że jak by chciał to wykaże, że Ojcem Pana Jezusa Chrystusa jest Elvis Presley . Im więcej zagmatwania i tajemnicy tym łatwiej sterować wiernymi.
. To właśnie Ty przez swoje poniższe mataczenia przypomniałeś mi te sytuacje. Trudno jest przyjąć, że nie rozumiesz wielu słów z Ewangelii Chrystusa czy pozostałej treści NT.
Przecież jest wyjaśnione co to jest MIŁOŚĆ ( Moc ojca Pana Jezusa Chrystusa) MIŁOŚĆ to owoc Mocy Ojca Zbawiciela, KTÓRY WYDAJE Z SIEBIE CZŁOWIEK JEŚLI ODWOŁA SIĘ DO TEJ MOCY. Człowiek jest tylko ewentualnym narzędziem dla OJCA PANA JEZUSA CHRYSTUSA.
MASZ TO WYRAŹNIE NAPISANE – OPISANE W LIŚCIE DO GALATÓW 5.
Ale przejdźmy do Twojej trójcy, której w rzeczywistości NIE MA.
Zakładam, że znasz treść Ewangelii pisanej ręką ap Jana.
Słowa :
‘W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: "Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno.’’
Raz na zawsze wyjaśniają KIM JEST OJCIEC PANA JEZUSA CHRYSTUSA I JAK MA NA IMIĘ.

Ojciec Pana Jezusa Chrystusa ma na imię tak samo jak Syn.
‘’ zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś.
Ojciec Pana Jezusa Chrystusa nakazał Maryi nazwać SYNA JEZUS. A Syn wyraźnie mówi, że : ‘’ ’ zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś.’’

Podkreślam to abyś w końcu zrozumiał, że Kościół katolicki przyjął za Ojca Pana Jezusa Chrystusa WŁADCĘ TEGO ŚWIATA, KTÓRY JEST DIABŁEM –SZATANEM .
Jest  wyraźnie napisane, że ten świat ( wszystko co jest w nim) NIE POCHODZI OD OJCA PANA JEZUSA CHRYSTUSA. Pochodzi od WŁADCY TEGO ŚWIATA I JAK SAMO SŁOWO „”WŁADCA „” DOWODZI, ŻE TEN ŚWIAT JEST W MOCY WŁAŚNIE JEGO.

Zapamiętaj :

OJCIEC PANA JEZUSA CHRYSTUSA MA NA IMIĘ TAK SAMO JAK SYN  IMIĘ TO BRZMI  JEZUS.
Władca tego świata pomieszał w głowach przedstawicielom ( papieże ) od III wieku naszej ert do tego stopnia, że twierdzą oni , że Ojcem Pana Jezusa Chrystusa jest Jahwe.  A Jahwe jest WŁADCĄ TEGO ŚWIATA.
PRZECIEŻ KK SAM UZNAJE, ŻE WŁADCA TEGO ŚWIATA TO DIABEŁ.

To, że Jahwe jest władcą tego świata DOWODZI TEMU CAŁY ST i NT.

Aby nie być gołosłownym przytoczę  parę przykładów- dowodów z ST I NT,że władca tego świata to STAROTESTAMENTOWY BÓG, KTÓREGO KK UZNAŁ ZA OJCA PANA JEZUSA CHRYSTUSA.

Mnóstwo słów wypisano i wypowiedziano do tej pory na temat ''władcy tego świata''. Wmówiono wiernym, że tym władcą jest tylko szatan, nigdy Bóg. Tymczasem cały ST dowodzi niezbicie, że niekwestionowanym władcą całego świata jest bóg Jahwe.

Oto kilka przykładów z wielu:
Pwt 4/39
''Jahwe jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego
''...bo Jahwe najwyższy, straszliwy, jest wielkim Królem nad całą ziemią.''
Iz 45/7
''...sprawiam pomyślność i stwarzam niedolę. Ja, Jahwe, czynię to wszystko.''
Iz 54/16
''Ja też stworzyłem niszczyciela, aby siał zgubę.''
Jr 23/24
''Czy nie wypełniam nieba i ziemi?''

Gdzie Biblia mówi, że bóg Jahwe przekazał jakąś część świata we władanie Szatanowi? Nigdzie.

Bóg Jahwe jest zatem ''władcą tego świata'', który to bóg ''nie ma nic swego w Jezusie''.

Żydzi w czasach przed Jezusem nie znali szatana jako ''władcy tego świata''. W Księdze Hioba szatan jest istotą podporządkowaną bogu Jahwe. Szatan z Księgi Hioba nie jest szatanem z pism NT.

Ciekawy przypadek znajdujemy w polskich przekładach Biblii w 2 Sm 24/1, gdzie Dawida do spisu skłania sam bóg Jahwe, natomiast w 1 Krn 21/1 robi to szatan, wykonawca woli Jahwe. Nie ma zatem żadnej wątpliwości, że Jezus mówiąc o ''władcy tego świata'' miał na myśli boga Jahwe.
O Żydach czczących boga Jahwe Jezus powiedział (J 15/24):

''Teraz jednak widzieli je, a jednak znienawidzili i Mnie, i Ojca mego.''

Wykluczone, aby Żydzi mogli znienawidzieć swego boga Jahwe z powodu Jezusa. Wynika stąd wyraźnie, że Bóg-Ojciec Jezusa i chrześcijan nie był bogiem Jahwe.

W J 17/3 Jezus powtarza wcześniejszą naukę:
''...aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga oraz tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.''

Nieprawdziwym bogiem musi być ten, przeciw któremu Jezus głosi swoje nauki.

W J 18/36 Jezus mówi: ''Królestwo moje nie jest z tego świata''. Przecież ''ten świat'' to świątynia boga Jahwe w Jerozolimie, to kapłani obrządku Aaronowego, to wybrany przez Jahwe naród żydowski, żyjący lepiej lub gorzej, ale według Prawa Mojżeszowego, to świat pod władzą boga Jahwe i jego zastępów. Ale Jezus nie jest z tego świata.

Jak przy słowach Pana Jezusa Chrystusa '' Ja jestem w Ojcu a Ojciec we mnie wyglądają słowa '''Królestwo moje nie jest z tego świata''.
ODPOWIEDŹ JEST PROSTA -JAHWE NIE JEST OJCEM PANA JEZUSA CHRYSTUSA .


W J 18/37 Jezus mówi: ''...na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie.'' O jakiej prawdzie Jezus mówił? Czy Żydzi, żyjąc według nakazów boga Jahwe w religii Mojżeszowej żyli w zakłamaniu? Czyżby wierzyli nie w tego Boga, co trzeba? Zgoda, że na codzień Żydzi byli przestępcami zakonu, nie wypełniali wszystkich bożych nakazów. Jest to jednak grzech, a nie życie w zakłamaniu. Są to dwa różne pojęcia. To znaczy, że Jezus objawiał prawdę o błędnym kulcie dla boga Jahwe.

Żydzi dobrze znali imię swego Boga Jahwe, mimo że obowiązywał ich zakaz wymawiania tego imienia na głos. Co miała zatem znaczyć wypowiedź Jezusa w J 17/6 do 26:


''11 Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś4, aby tak jak My stanowili jedno. 12 Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się spełniło Pismo5''

Jest  tutaj wyraźnie napisane, że OJCIEC MA NA IMIĘ TAK SAMO JAK SYN.
IMIĘ TO JEZUS a nie Jahwe.


DLATEGO KK WYMYŚLIŁ TRÓJCĘ ABY PRZYKOPTOWAĆ WŁADCĘ TEGO ŚWIATA -DIABŁA ZA OJCA PANA JEZUSA CHRYSTUSA.
PRAWDZIWY BÓG JEST JEDEN -  DUCH ŚWIĄTY PAN PANÓW  A SAMOZOBRAZOWANIE SIĘ DUCHA ŚWIĘTEGO PANA PANÓW JEST WŁAŚNIE OJCEM.

Czytając poniższe fragmenty Biblii, dowiesz się, czy Bogiem Jezusa Chrystusa był jednoosobowy byt, czy też trój-osobowy.„Tego, kto zwycięży, uczynię filarem w świątyni mojego Boga i już nie wyjdzie na zewnątrz. Napiszę też na nim imię mego Boga i nazwę miasta mego Boga, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od mego Boga, i moje nowe imię.” – Ap 3:12
„Przyszedłem w imieniu mego Ojca, a nie przyjmujecie Mnie. Przyjmiecie natomiast każdego innego, jeśli wystąpi we własnym imieniu. Jakże wy możecie stać się wierzącymi, skoro zabiegacie o wzajemne uznanie, a nie szukacie go u jedynego Boga?” – J 5:43-44

„Głową Chrystusa [jest] Bóg.” – 1Kor 11:3

„Błogosławiony [niech będzie] Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy.” – 2Kor 1:3

„Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który jest błogosławiony na wieki.” – 2Kor 11:31

„Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa.” – Ef 1:3

„[Prosząc], aby Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam Ducha mądrości i objawienia w poznaniu jego [samego].” – Ef 1:17

Dziękujemy Bogu i Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa, nieustannie modląc się za was.” – Kol 1:3

„Błogosławiony [niech będzie] Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa.” – 1P 1:3

„Uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego.” – Ap 1:6

„To jest życie wieczne, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.” – J 17:3

Jasno widać , że jednym i jedynym Bogiem Jezusa Chrystusa był nie trój-osobowy byt, ale sam jego Ojciec ( SAMOZOBRAZOWANY DUCH ŚWIĘTY PAN PANÓW . Bogiem Jezusa był jego Ojciec, a Ojcem Jezusa był jego Bóg. Nie ma najmniejszego powodu, by wierzyć jakkolwiek inaczej. Pan  Jezus Chrystus  nauczał nas, że jego Bóg ma być naszym Bogiem.


Króluj nam Panie Jezu Chryste

Oceń 5 34 odpowiedz

Zgłoś do moderacji

jan.wygnanie 14:21:31 | 2017-11-12
Zapamiętaj SimonieK i więcej już nie kłam:


12 Ten przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga, 13 oczekując tylko, aż nieprzyjaciele Jego staną się podnóżkiem nóg Jego5. 14 Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani6. 15 Daje nam zaś świadectwo Duch Święty, skoro powiedział:
16 7 Takie jest przymierze, które zawrę z nimi
w owych dniach, mówi Pan:
dając prawa moje w ich serca,
także w umyśle ich wypiszę je.
17 A grzechów ich oraz ich nieprawości
więcej już wspominać nie będę.
18 Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy8.

BIBLIA  WYRAŹNIE MÓWI ŻE ODKUPIENIE SIĘ JUŻ DOKONAŁO.

''18 Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy8.''

Czy Ty rozumiesz słowa:  18 Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy8.''

Króluj nam Panie Jezu Chryste

Oceń 2 35 Pokaż odpowiedzi odpowiedz

Zgłoś do moderacji

jan.wygnanie 13:29:27 | 2017-11-12
SimonK

Napisałeś:
‘’ Simon.K Simon.K | 2017-11-12 12:31:15
Pokuta nie jest sposobem zapłaty Bogu za grzech, ale jest czymś, co ma nam pomóc zmienić życie. Grzechy są odpuszczane za darmo, z łaski. Więc znów walczysz z czymś, w co wg ciebie wierzą katolicy ale tak nie jest. ‘’

Zobacz jakim KŁAMCĄ SIĘ SAM ZROBIŁEŚ
‘’
Warunki spowiedzi:
1. Rachunek sumienia
2. Żal za grzechy
3. Mocne postanowienie poprawy
4. Szczera spowiedź
5. Zadość uczynienie Panu Bogu i Bliźniemu.

Ty naprawdę myślisz, że ludzie nie rozumieją :
‘.5 Zadość uczynienie Panu Bogu i Bliźniemu.’’

1459  
Wiele grzechów przynosi szkodę bliźniemu. Należy uczynić wszystko, co możliwe,
aby ją naprawić (na przykład oddać rzeczy ukradzione, przywrócić dobrą sławę temu, kto został oczerniony, wynagrodzić krzywdy). Wymaga tego zwyczajna sprawiedliwość. Ponadto grzech rani i osłabia samego grzesznika, a także jego relację z Bogiem i z drugim człowiekiem. Rozgrzeszenie usuwa grzech, ale nie usuwa wszelkiego nieporządku, jaki wprowadził grzech 49. Grzesznik podźwignięty z grzechu musi jeszcze odzyskać pełne zdrowie duchowe. Powinien zatem zrobić coś więcej, by naprawić swoje winy: powinien „zadośćuczynić" w odpowiedni sposób lub „odpokutować" za swoje grzechy. To zadośćuczynienie jest nazywane także„pokutą"
Napisałeś także:
‘’ W Ewangelii św. Marka słyszymy dziś wciąż aktualne wezwanie Jezusa: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”

Twierdzisz, że słowa ‘’ Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”
Znaczą ‘’ZADOŚĆ UCZYNIAJCIE BOGU I POKUTUJCIE’’


Doprawdy mataczyłeś ale, że zaczniesz wprost KŁAMAĆ TO SIĘ NIE SPODZIEWAŁEM.To kłamstwo Simonie K że walczę z rzeczami z Pisma św.
To Ty okłamujesz siebie i innych zmieniając treść ( znaczenie) słów z NT). To ty celowo lub nieświadomie ale w mocy diabła gmatwasz słowa ‘’ zadość uczynianie BOGU’’ z pokutą, o której mówi ap Paweł do ludzi , którzy żyli w PRAWIE 
Podstępnie cytujesz nie do KOŃCA ABY ZMIENIĆ WYMOWĘ SŁÓW  AP PAWŁA

BO CYTUJESZ :’’ 19 Pokutujcie więc i nawróćcie się’’ a parę wyrazów dalej jest:

19 Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone, 20 aby nadeszły od Pana dni ochłody, aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa,

Myślisz, że większość czytająca nie zna tych słów? Myślisz, że większość czytająca tutaj nie wie, że w ST składano ofiary ze zwierząt celem zadość uczynienia Bogu?
Myślisz, że ap Paweł żyjąc w tym środowisku nie znał PRAWA i OBYCZAJOWOŚCI TAMTEJSZEGO LUDU?
I NAJWAŻNIEJSZE MYŚLISZ, ŻE POKUTOWANIE O KTÓRYM MÓWI AP PAWEŁ DO LUDU IZRAELSKIEGO JEST RÓWNOZNACZNE Z ZADOŚĆ UCZYNIANIEM
BOGU o którym mówią słowa:
‘’
Prawo źródłem przekleństwa7

10 Natomiast na tych wszystkich, którzy polegają na uczynkach Prawa, ciąży przekleństwo. Napisane jest bowiem: Przeklęty każdy, kto nie wypełnia wytrwale wszystkiego, co nakazuje wykonać Księga Prawa. 11 A że w Prawie nikt nie osiąga usprawiedliwienia przed Bogiem, wynika stąd, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. 12 Prawo nie opiera się na wierze, lecz [mówi]: Kto wypełnia przepisy, dzięki nim żyć będzie.
13 Z tego przekleństwa Prawa Chrystus nas wykupił - stawszy się za nas przekleństwem8, bo napisane jest: Przeklęty każdy, którego powieszono na drzewie - 14 aby błogosławieństwo Abrahama stało się w Chrystusie Jezusie udziałem pogan i abyśmy przez wiarę otrzymali obiecanego Ducha
List do Galatów
16 A jednak przeświadczeni, że człowiek osiąga usprawiedliwienie nie przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków, lecz jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa, my właśnie uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, by osiągnąć usprawiedliwienie z wiary w Chrystusa, a nie przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków, jako że przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków nikt nie osiągnie usprawiedliwienia8. 17 A jeżeli to, że szukamy usprawiedliwienia w Chrystusie, poczytuje się nam za grzech, to i Chrystusa należałoby uznać za sprawcę grzechu9. A to jest niemożliwe. 18 10 A przecież wykazuję, że sam przestępuję [Prawo], gdy na nowo stawiam to, co uprzednio zburzyłem. 19 Tymczasem ja dla Prawa umarłem przez Prawo, aby żyć dla Boga: razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. 20 Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. 21 Nie mogę odrzucić łaski danej przez Boga. Jeżeli zaś usprawiedliwienie dokonuje się przez Prawo, to Chrystus umarł na darmo.

‘’ . 11 A że w Prawie nikt nie osiąga usprawiedliwienia przed Bogiem, wynika stąd, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie.’’

Wyraźnie Ci napisałem, że KK nakazuje zadość uczyniać BOGU:
‘’ 5. Zadość uczynienie Panu Bogu i Bliźniemu.’’

W liście do Rzymian masz wyraźnie napisane:
‘’ 21 Ale teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża niezależna od Prawa, poświadczona przez Prawo i Proroków. 22 Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy: 23 wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, 24 a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie. 25 Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi. Chciał przez to okazać, że sprawiedliwość Jego względem grzechów popełnionych dawniej - za dni cierpliwości Bożej - wyrażała się 26 w odpuszczaniu ich po to, by ujawnić w obecnym czasie Jego sprawiedliwość, i [aby pokazać], że On sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia każdego, który wierzy w Jezusa.

Czy rozumiesz słowa:

‘’ 23 wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, 24 a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie.’’

Więc pytam DLACZEGO KŁAMIESZ ZMIENIAJĄC TREŚĆ NT ?

Czy ty rozumiesz słowo DARMO?

Więc dlaczego piszesz, że KK prawidłowo postępuje nakazując ZADOŚĆ UCZYNIAĆ BOGU?Znowu zaczynasz swoje mydlenie bo przecież w moim komentarzu skierowanym do Ciebie są słowa dotyczące CIAŁA PANA JEZUSA CHRYSTUSA

WŁAŚNIE O TO CHODZI SIMONIEK, ŻE OFIARA ZBAWICIELA BYŁA RAZ I NIE POTRZEBA ICH WIĘCEJ. TO JEST NAJWAŻNIEJSZE W TEJ ANALIZIE  POTWIERDZAJĄ  TO SŁOWA Z NT, KTÓRE, WYCHODZI NA TO, ŻE LEKCEWAŻYSZ.

‘’ 10 Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze3.’’

‘’ 12 Ten przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga, 13 oczekując tylko, aż nieprzyjaciele Jego staną się podnóżkiem nóg Jego5’’

TE SŁOWA SĄ PODSTAWĄ TEGO O CZYM  ROZMAWIAMY, ciekawże ani raz nie odniosłeś się do tych słów.


Z tych słów bezsprzecznie wynika, że PAN JEZUS CHRYSTUS PRZEZ SWOJĄ OFIARĘ  RAZ NA ZAWSZE OGKUPIŁ KAŻDY GRZECH ŚWIATA.

MAŁO TEGO JEST WYRAŹNIE NAPISANE, ŻE CHODZI O JEDNĄ OFIARĘ ZBAWICIELA A NIE O MILIONY W MSZACH.
‘’ ’ 12 Ten przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy….’’

Ale jak widać znowu chcesz boczkiem przejść wobec PRAWDY Z NT.
Przestań zmieniać treść NT Simonie K i tak jak ci napisałem:

Jeśli będziesz wytrwale szukał to PRAWDA CIEBIE WYZWOLI. NA DZIEŃ DZISIEJSZY PISZĘ TOBIE ŻE TKWISZ W NIEPRAWDZIE. PISZĘ ABYŚ NIE MÓWIŁ, ŻE NIE WIEDZIAŁEŚ .


Życzę poznania pełni PRAWDY. Ona wyzwala.


Króluj nam Panie Jezu Chryste

Oceń 2 38 Pokaż odpowiedzi odpowiedz

Zgłoś do moderacji

jan.wygnanie 09:17:18 | 2017-11-12
SimonK

''Simon.K Simon.K | 2017-11-11 21:58:52
Wiem że chcesz mnie pochwycić na słowie że niby jednak eucharystia odpuszcza a już wszystkie grzechy zostały odpuszczone na krzyżu. Jednak z księgi machabejskiej możemy wnisokować że ofiara za zmarłych ma sens. Podłączamy ofiarę raz złożoną, poprzez eucharystię dla cierpiących w czyścu za grzechy. Bo zaraz powiesz, że jednak jest potrzebna ofiara na odpuszczenie i że raz była ofiara i nietrzeba ich więcej ale to zupełnie nie o to chodzi jak już mam nadzieję zauważyłeś we wcześniejszych wpisach.''


Ja tego nie nazywam pochwyceniem, lecz pokazaniem Tobie, że w Twojej analizie jest sprzeczność sama w sobie. Nie ma żadnych wątpliwości, że KK twierdzi , że mszą świętą odpuszcza grzechy już nie chcę Ci pisać , że u mnie księża biorą od 100 zł w górę oczywiście zaznaczając, że jest to dobrowolna ofiara  . Ale przejdźmy do odpuszczanych grzechów przez mszę duszom w czyśćcu. Nie potrzebnie się rozwodzisz w temacie sensu słów księgi machabejskiej bo nie o sensie rozmawiamy tej księgi  ( jest to jak zauważyłem typowy Twój sposób na rozmazywanie dochodzonego problemu)  LECZ O TYM CZY OFIARA ( MSZA ) ODPUSZCZA GRZECHY PRZYKŁADOWO DUSZOM W CZYŚĆCU. Dobrze zauważyłeś ten brak logicznego sensu, że wprost narzuca się pytanie, czy te grzechy NIE ZOSTAŁY ODPUSZCZONE PRZEZ ZBAWICIELA. I tutaj wychodzi to co nie rozumiesz bądź celowo ukrywasz  ( omijasz).  Zakładam jednak, że nie rozróżniasz ODKUPIENIA WSZYSTKICH GRZECHÓ ŚWIATA PRZEZ PANA JEZUSA CHRYSTUSA 2000 LAT TEMU RAZ NA ZAWSZE  OD ODPUSZCZENIA ICH POSZCZEGÓLNYM LUDZIOM. To, że Pan Jezus odkupił wszystkie grzechy świata nie znaczy , ŻE KAŻDY Z TEGO KORZYSTA. Sam wiesz, że chcąc mieć odpuszczone grzechy należy zwrócić się do Boga OJCA PANA JEZUSA CHRYSTUSA I POPROSIĆ O WYMAZANIE TYCH GRZECHÓW ( I TUTAJ RZECZ NAJWAŻNIEJSZA) PRZEZ ODWOŁANIE SIĘ WŁAŚNIE NA RZECZNIKA KTÓRYM JEST ZBAWICIEL I KTÓRY ZA TE GRZECHY ZAPŁACIŁ 2000 LAT TEMU SWOJĄ MĘKĄ KRZYŻOWĄ .  Sam podawałeś przykład ap Jana który o tym mówił. Nie jest tak jak napisałeś:
‘’ Bo zaraz powiesz, że jednak jest potrzebna ofiara na odpuszczenie i że raz była ofiara i nietrzeba ich więcej ale to zupełnie nie o to chodzi jak już mam nadzieję zauważyłeś we wcześniejszych wpisach.’’

bo jest najważniejsze to co mówi NT ( w tym Ewangelia Chrystusa)

WŁAŚNIE O TO CHODZI SIMONIEK, ŻE OFIARA ZBAWICIELA BYŁA RAZ I NIE POTRZEBA ICH WIĘCEJ. TO JEST NAJWAŻNIEJSZE W TEJ ANALIZIE  POTWIERDZAJĄ  TO SŁOWA Z NT, KTÓRE, WYCHODZI NA TO, ŻE LEKCEWAŻYSZ.

‘’ 10 Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze3.’

‘’ 12 Ten przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga, 13 oczekując tylko, aż nieprzyjaciele Jego staną się podnóżkiem nóg Jego5’’

TE SŁOWA SĄ PODSTAWĄ TEGO O CZYM  ROZMAWIAMY, ciekawże ani raz nie odniosłeś się do tych słów.

Z tych słów bezsprzecznie wynika, że PAN JEZUS CHRYSTUS PRZEZ SWOJĄ OFIARĘ  RAZ NA ZAWSZE OGKUPIŁ KAŻDY GRZECH ŚWIATA.

MAŁO TEGO JEST WYRAŹNIE NAPISANE, ŻE CHODZI O JEDNĄ OFIARĘ ZBAWICIELA A NIE O MILIONY W MSZACH.
‘’ ’ 12 Ten przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy….’’

Ty próbujesz słowa te tłumaczyć ‘’uobecnianiem’’  mimo jasnego pokazania Tobie bezsensowności takiego tłumaczenia właśnie PRZY TYCH POWYŻSZYCH CYTATACH, które potwierdzają, że PAN JEZUS CHRYSTUS PRZEZ SWOJĄ OFIARĘ  RAZ NA ZAWSZE OGKUPIŁ KAŻDY GRZECH ŚWIATA
Ty nawet nie odniosłeś się do moich słów tłumaczących bezsensowność uobecniania. Natomiast nawrzucałeś mi cytatów z NT, które nie mają nic wspólnego z poruszanym tematem. Przykładowo o Wieczerniku i słowach Zbawiciela  „ to jest Ciało moje….’’
Gdzie ja wcale nie kwestionowałem tych słów Lecz pokazywałem Tobie o jakie Ciało Panu Jezusowi Chodziło. Dziwnym trafem też jakoś boczkiem to ominąłeś A przecież jest to bardzo, bardzo ważne.
‘’ Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu". a nie ciało fizyczne

63 Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda10. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. 64 Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą».

Czy tak trudno zrozumieć słowa ‘’ są duchem i są życiem. 64’’
Jak widać CHODZI O SPOŻYWANIE CIAŁA DUCHOWEGO A NIE FIZYCZNEGO.
Nawet nie pomaga ci zobrazowanie tego na przykładzie, że jak silnik elektryczny potrzebuje prądu, silnik samochodu paliwa ( benzyny) TAK DUSZA POTRZEBUJE CHLEBA DUCHOWEGO NIEBIAŃSKIEGO KTÓRYM JEST MOC OJCA ZBAWICIELA TA MOC JEST JEDNOCZEŚNIE CIAŁEM PANA JEZUSA CHRYSTUSA.

TWARDO TKWISZ , ŻE NALEŻY SPOŻYWAĆ CIAŁO FIZYCZNE ZBAWICIELA W CZASIE GDY ON SAM POWIEDZIAŁ, ŻE CIAŁO I KREW FIZYCZNA NIE OSIĄGNĄŁ STANU WYŻSZEGO.
I jest to logiczne nawet z nauką ( obecnymi osiągnięciami).

Simonie K pokaż przykład z NT  JAK TO APOSTOŁOWIE CZY PIERWSI UCZNIOWIE PRZEMIENIALI CHLEB I WINO W CIAŁO I KREW FIZTCZNĄ PANA JEZUSA CHRYSTUSA. Jak myślisz DLACZEGO TEGO NIE CZYNILI ( czytaj Didache)?

Myślisz, że zignorowali słowa swojego Mistrza i mieli w nosie jakąś MSZĘ?
Chłopie jest wystarczająco dużo przykładów opisów jak wyglądały spotkania na których głoszono Ewangelię Chrystusa.
Nie,  Simonie K Apostołowie dokładnie rozumieli co znaczą słowa :

‘’ 63 Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda10. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem.’’

Twoja rozmowa ze mną jest Twoją bezczelną zabawą, bo w większości nie ustosunkowałeś się do moich słów choćby ‘’uobecniania’’ i innych. Pokazałem Tobie ( przy okazji) jak spowiedz a dokładnie zadość uczynianie prowadzi KAŻDEGO CO ODPRAWI POKUTĘ ( ZADOŚĆUCZYNIENIE BOGU) POD PRAWO. A PRZECIEŻ PISMO WYRAŹNIE STWIERDZA, ŻE PRZEZ PRAWO NIKT NIE BĘDZIE ZBAWIONY.

D
LATEGO WŁAŚNIE PAN JEZUS CHRYSTUS Z NIEWOLI TEGO PRAWA NAS WYZWOLIŁ. ALE KK tego nie rozumie i zadaje pokutę ( ZADOŚĆ UCZYNIENIE BOGU) aby człowiek podpadał z powrotem pod Prawo z KTÓREGO WYZWOLIŁ NAS PAN JEZUS CHRYSTUS. Obawiam się, że tego także nie rozumiesz. Nie rozumiesz, ŻE ZBAWIENIE JEST ZA DARMO.

Co Ty zrobisz Simonie jeśli w niedługim czasie okaże się że KK to nierządnica opisana w apokalipsie. Myślisz, że nasze drogi skrzyżowały się przypadkiem?  Myśl i szukaj dalej . Jeśli będziesz wytrwale szukał to PRAWDA CIEBIE WYZWOLI. NA DZIEŃ DZISIEJSZY PISZĘ TOBIE ŻE TKWISZ W NIEPRAWDZIE. PISZĘ ABYŚ NIE MÓWIŁ, ŻE NIE WIEDZIAŁEŚ .

20 Mówi Ten, który o tym świadczy:
«Zaiste, przyjdę niebawem».
Amen. Przyjdź, Panie Jezu!
21 Łaska Pana Jezusa ze wszystkimi!8

Króluj nam Panie Jezu Chryste

Oceń 38 Pokaż odpowiedzi odpowiedz

Zgłoś do moderacji

Simon.K 20:02:59 | 2017-11-11
"Kard. Müller został też zapytany o to, co dzieje się dzisiaj z katolickimi biskupami. Episkopaty Niemiec i Malty inaczej niż on interpretują „Amoris laetitia” i przewidują dopuszczanie do sakramentów bez zmiany stylu życia. Biskupi USA i Kanady są w tej sprawie podzieleni. Hierarcha odpowiedział, że nie jest dobrze, kiedy episkopaty zabierają się do oficjalnej interpretacji papieża. To nie jest katolickie – powiedział prefekt Kongregacji Nauki Wiary. „Mamy dokument papieża, który musi być odczytywany w kontekście całości katolickiej Tradycji. Nie ma dwóch magisteriów: jedno papieża, a drugie biskupów. Jest to błędne rozumowanie, które szkodzi Kościołowi” – powiedział kard. Müller."

http://gosc.pl/doc/3928676.Kard-M-ller-rozwiewa-watpliwosci-w-sprawie-Amoris-laetitia

Oceń 3 odpowiedz

Zgłoś do moderacji

jan.wygnanie 11:28:13 | 2017-11-11
Simon.K

Simonie K dlaczego w dalszym ciągu posługujesz się fałszem?
Sam piszesz, że:
‘’ Ich autorytet nie przebije autorytetu ewangelii. Choćby i sam anioł głosił inną ewangelię nie można jej przyjąć (w ewangelii jest o tym ostrzej napisane ("Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy - niech będzie przeklęty" Ga 1).’’

Jeśli więc rozumiesz te słowa to dlaczego dalej twierdzisz, że ofiara na mszy odpuszcza grzechy?
Czyżbyś twierdził, że nie wszystkie grzechy odkupił Pan Jezus Chrystus?
Przecież wyjaśniłem Tobie że PRAWDZIWYM CIAŁEM PANA JEZUSA CHRYSTUSA JEST MOC OJCA ZBAWICIELA KTÓRĄ CZŁOWIEK JAK PRZYJMUJE ( ODŻYWIA SIĘ)  TO WYDAJE JEGO OWOCE.
Dlaczego zatem BRNIESZ DALEJ W KŁAMSTWACH WMAWIAJĄC LUDZIOM ŻE PEZEZ PRZYJMOWANIE FIZYCZNEHO CIAŁA PANA JEZUSA CHRYSTUSA ZOSTANĄ ZBAWIENI?
CZY TY ROZUMIESZ SŁOWA:
‘’ 63 Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda10
Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. 64 Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą».’’

Czy Ty rozumiesz to co Tobie napisałem opierając się ściśle na NT czy bezpośrednich słowach Pana Jezusa Chrystusa?

. Ogólnie ciało fizyczne odżywia się chlebem i wodą i UMIERA , natomiast ciało duchowe człowieka ( dusza ) żyje w MOCY DUCHA i odżywia się CIAŁEM DUCHOWYM  PANA JEZUSA CHRYSTUSA.
Ciało Duchowe Pana Jezusa Chrystusa jest MOCĄ JEGO OJCA 
I ŻADEN MAG NIE JEST W STANIE PRZEMIENIĆ CHLEB ZIEMSKI W DUCHA ŚWIĘTEGO PRAWDĘ  ( MOC OJCA PANA JEZUSA CHRYSTUSA) .
JEŚLI BY TAK BYŁO PAN JEZUS NIE PRZYSYŁAŁBY DUCHA ŚWIĘTEGO PRAWDY  LECZ STWARZALI BY  GO KSIĘŻA ( dokładnie przemienialiby  chleb w DUCHA ŚW PRAWDĘ – CIAŁO PANA JEZUSA CHRYSTUSA )  A to jest nie możliwe  , ponieważ Pan Jezus Chrystus został zrodzony przez swojego OJCA . To jest właśnie CIAŁO PANA JEZUSA CHRYSTUSA którym należy się odżywiać dokładnie tak jak to wyjaśnił ap Paweł

16 Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. 17 Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. 18 Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie się w niewoli Prawa.
19 5 Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, 20 uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, 21 zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą.
22 Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, 23 łagodność, opanowanie. Przeciw takim [cnotom] nie ma Prawa6.
24 A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami. 25 Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy. (GAL5)

Człowiek , który uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa oddał mu swoje życie STOSUJE się do słów  „postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała „  RODZI SIĘ NA NOWO.  ŻYJE I ODŻYWIA SIĘ DUCHEM ŚWIĘTYM PRAWDĄ - CIAŁEM DUCHOWYM  PANA JEZUSA CHRYSTUSA .

Czy tak trudno zrozumieć, że Dusza nie odżywia cię pokarmem fizycznym lecz duchowym?
Czy Tobie nie jest głupio pisać, że dusza odżywia się mięsem czy w dokładnym przypadku CIAŁEM FIZYCZNYM ZBAWICIELA?

Przecież KK DOKŁADNIE WYJAŚNIA , ŻE PRZEMIENIONY CHLEB TO:
‘’ W Eucharystii Chrystus daje to samo ciało, które wydał za nas na krzyżu, tę samą krew, którą wylał „za wielu (...) na odpuszczenie grzechów"

Czy Tobie nie jest wstyd tak bezczelnie kłamać?
Przecież sam Pan Jezus Chrystus powiedział :
’ Rzekł do nich Jezus: "Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu".

‘’63 Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda10
Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. 64 Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą».’’

Czy Ty rozumiesz słowa Zbawiciela:

‘’ ’63 Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda10’’

Jak Ty człowieku godzisz słowa NT:

‘’ ŻE BEZ PRZELANIA KRWI NIE MA ODPUSZCZENIA GRZECHÓW.”
z kłamstwem KK, że na mszy BEZKRWAWO SĄ ODPUSZCZANE GRZECHY

CZY TY WIDZISZ JAK PASKUDNIE SZYDZISZ Z PRZELANEJ KRWI I MĘKI PANA JEZUSA CHRYSTUSA , KTÓRY WŁAŚNIE PRZEZ PRZELANIE SWOJEJ KRWI ODKUPIŁ GRZECHY ŚWIATA.
PRZECIEŻ TWOJE SŁOWA MÓWIĄ ŻE ZBAWICIEL BYŁ NIE POWAŻNY IDĄC NA KRZYŻ JEŚLI MOŻNA BYŁO TO ZROBIĆ BEZ PRZELANIA KRWI

Jak takie kłamstwo może zrodzić się w głowie księdza?

Może tylko w jednym przypadku jeśli ten ksiądz jest w MOCY WŁADCY TEGO ŚWIATA ( czytaj GAL 5)

I Ty piszesz o przekleństwie ap Pawła dotyczące tych którzy zmienili Ewangelię Chrystusa.
Na dzień dzisiejszy JAWNIE  TKWISZ W TYM PRZEKLEŃSTWIE choćby przez to, że twierdzisz, że nie wszystkie grzechy zostały odpuszczone przez Pana Jezusa Chrystusa  ( reszta odpuszczana jest na mszach ) ,  że można bezkrwawo odpuszczać grzechy ( jak to robi msza- jest to jawne szydzenie z MEKI PAŃSKIEJ) oraz nawołujesz do spożywania FIZYCZNEGO CIAŁA PANA JEZUSA CHRYSTUSA, KTÓRE NIE ZSTĄPIŁO Z NIEBA LECZ NARODZIŁO SIĘ NA ZIEMI przy osobisty wyjaśnieniu ZBAWICIELA, że CIAŁO KTÓRE NALEŻY SPOŻYWAĆ DO CIAŁO DUCHOWE A NIE FIZYCZNE, KTÓRE NIE OSIĄDNIE STANU WYŻSZEGO.

Opamiętaj się , bo nie tylko Ty idziesz na zatracenie lecz wprowadzasz jeszcze innych w BŁĄD.
Jan777
Króluj nam Panie Jezu Chryste

Oceń 45 Pokaż odpowiedzi odpowiedz

Zgłoś do moderacji

Simon.K 09:59:00 | 2017-11-11
Ich autorytet nie przebije autorytetu ewangelii. Choćby i sam anioł głosił inną ewangelię nie można jej przyjąć (w ewangelii jest o tym ostrzej napisane ("Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy - niech będzie przeklęty" Ga 1). Nie jestem przeciwko ludziom ale nauka Jezusa o ponownych zawiązkach ("A Ja powiadam wam: Każdy, kto oddala swą żonę -- poza wypadkiem nierządu -- naraża ją na cudzołóstwo. A kto by oddaloną pojął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa") są jednoznaczne i Amoris "letnia" tego nie zmieni. PS. Jeśli jesteś z takiego związku to cię nie potępiam i chętnie widze w kościele ale przyjmowanie komunii w stanie grzechu nikomu (mi też) nie służy a wręcz jest złe.

Oceń 19 5 Pokaż odpowiedzi odpowiedz

Pokaż więcej komentarzy

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook