Watykan: Komisja ds. banku watykańskiego

(fot. Grzegorz Gałązka / galazka.deon.pl)

Na mocy pisma z 24 czerwca b.r. papież Franciszek ustanowił Papieską Komisję ds. Instytutu Dzieł Religijnych (IOR) - podał Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej. Będzie jej przewodniczył kard. Raffaele Farina, w jej skład wejdą jako członek kard. Jean-Louis Tauran, jako koordynator - bp Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru, jako sekretarz ks. prałat Peter Bryan Wells oraz jako członek prof. Mary Ann Glendon.

 

Komisja rozpoczęła prace dniem podpisania dokumentu przez papieża - 24 czerwca.


Jak wyjaśnia komunikat Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej ustanowienie Komisji wynika z pragnienia Ojca Świętego, by lepiej poznać sytuację prawną i działalności tzw. "banku watykańskiego", co pozwoli na lepsze jego zharmonizowanie z misją Kościoła powszechnego i Stolicy Apostolskiej, w ogólniejszym kontekście reform, które należałoby dokonać w instytucjach wspierających Stolicę Apostolską. Komisja ma na celu zebranie informacji na temat Instytutu i przedstawienie wyników Ojcu Świętemu. Podczas prac Komisji IOR będzie nadal działał według zasad jakie sformułował w 1990 roku bł. Jan Paweł II, za wyjątkiem innych rozporządzeń Ojca Świętego.

 

Jak zaznaczył rzecznik Watykanu ks. Federico Lombardi SJ Komisja nie będzie wpływała na prace IOR, a jej zadaniem jest przekazanie Ojcu Świętemu swoich obserwacji. Instytut Dzieł Religijnych nadal będzie nadzorowany przez Urząd Informacji Finansowej Państwa Watykańskiego, a prace Komisji nie kolidują z jego zadaniami. Papież ustanawia jednak instrument ściślejszej kontroli nad IOR-em. Zdaniem pierwszych komentarzy wydaje się, że jest to osobista decyzja papieża i można ją wiązać z planem szerszej reformy finansów watykańskich.

 

Komisja składa się z minimum pięciu członków, w tym przewodniczącego, który jest jej prawnym przedstawicielem, koordynatora, który ma zwyczajne uprawnienia delegata i działa w imieniu i na rzecz Komisji, zbierając dokumenty, dane i informacje niezbędne do wypełniania powierzonych jej zadań, a także sekretarza, który pomaga członkom Komisji i przechowuje jej dokumenty. Przedstawiając członków nowej Papieskiej Komisji ks. Lombardi podkreślił obecność kard. Taurana, który jest również członkiem Komisji Kardynalskiej nadzorującej Instytut Dzieł Religijnych i może w związku z tym przekazać innym jej członkom szeroki i precyzyjna obraz działania IOR.


Jak zaznaczono w papieskim dokumencie Komisja, która ma gromadzić dokumenty, dane i informacje niezbędne do wykonywania swoich obowiązków służbowych. Jej pracom nie będzie przeszkadzała tajemnica służbowa, za wyjątkiem norm chroniących autonomię i niezależność urzędów nadzoru nad Instytutem. Może ona korzystać z pomocy współpracowników i konsultantów. Może także liczyć na współpracę organów IOR i wszystkich jego pracowników, a także dykasterii Kurii Rzymskiej i pracowników Państwa Watykańskiego.

 

Nowa Papieska Komisja ma informować papieża o swoich pracach, przekazać jemu wyniki swoich prac, całe swoje archiwum w odpowiednim czasie, na zakończenie prac. Działanie Komisji rozpoczęło się 24 czerwca, wraz z podpisaniem przez Ojca Świętego dokumentu o jej ustanowieniu. Ma ona charakter czasowy i o dacie zakończenia jej prac zostanie podana odpowiednia informacja.

 

Przewodniczący Komisji, kard. Raffaele Farina SDB urodził się 24 września 1933 r. w Buonalbergo w prowincji Benewent, w regionie Kampanii w południowych Włoszech. W 1954 r. złoży śluby zakonne w zgromadzeniu księży salezjanów, a 1 lipca 1958 r. przyjął święcenia kapłańskie. Z wykształcenia jest historykiem. Od czerwca 2007 r. do 9 czerwca 2012 był Bibliotekarzem i Archiwistą Kościoła. Benedykt XVI włączył go do Kolegium Kardynalskiego 24 listopada 2007 r. Jest członkiem Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych oraz ds. Edukacji Katolickiej a także Papieskiej Komisji ds. Dóbr Kulturalnych Kościoła.


Kard. Jean-Louis Tauran urodził się 3 kwietnia 1943 w Bordeaux. Po studiach na uczelniach katolickich w Rzymie i w Tuluzie przyjął 20 września 1969 święcenia kapłańskie, po czym przez kilka lat pracował w swej rodzimej archidiecezji. W 1975 wstąpił do służby dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej. Bł. Jan Paweł II mianował go 1 grudnia 1990 sekretarzem ds. stosunków Stolicy Apostolskiej z Państwami, wynosząc go jednocześnie do godności arcybiskupa tytularnego i osobiście udzielił mu sakry 6 stycznia następnego roku w Watykanie. Na tym stanowisku kierował dyplomacją watykańską.

 

Na konsystorzu 21 października 2003 Ojciec Święty włączył go w skład Kolegium Kardynalskiego i wkrótce potem, 24 listopada tegoż roku mianował go archiwistą i bibliotekarzem Świętego Kościoła Rzymskiego. Od 25 czerwca 2007 roku jest przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego. Kardynałem- protodiakonem jest od 21 lutego 2011 roku.

 

Bp Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru urodził się w hiszpańskim mieście Vitoria 10 kwietnia 1951 r. Należy do prałatury Świętego Krzyża (Opus Dei). Na księdza został wyświęcony w 1977 r. Ma dwa doktoraty z nauk prawnych, wykładał prawo kanoniczne kolejno w mieście Navarra w Hiszpanii, w Rzymie i Wenecji. Dwukrotnie był dziekanem Wydziału Prawa Kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie.

 

Od 15 lutego 2007 roku jest sekretarzem Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych.

 

Ks. prał. Peter Brian Wells, ur. 12 maja 1963 w Tulsa w USA. 12 lipca 1991 roku otrzymał święcenia kapłańskie i został włączony do prezbiterium rodzinnej diecezji. W 1996 roku został skierowany na studia w Papieskiej Akademii Kościelnej. W 1999 roku uzyskał doktorat z prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Od 1 lipca 1999 roku pracuje w dyplomacji watykańskiej. Od 16 lipca 2009 roku jest asesorem Sekcji ds. Ogólnych w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej.

 

Prof. Mary Ann Glendon jest od 2004 roku prezesem Papieskiej Akademii Nauk Społecznych, jedną z najaktywniejszych i najbardziej znanych działaczek katolickich na świecie. Urodzona 7 października 1938 w Pittsfield (stan Massachusetts) ukończyła uniwersytet Harvarda, na którym do dzisiaj wykłada prawo. Jest uznaną specjalistką w zakresie bioetyki, porównawczego prawa konstytucyjnego oraz międzynarodowego prawa własności i praw człowieka. Chociaż uważa się za feministkę, znana jest ze swego zaangażowania w obronę życia.

 

W okresie od 29 lutego 2008 do 19 stycznia 2009 była ambasadorką Stanów Zjednoczonych przy Stolicy Apostolskiej. Wcześniej - we wrześniu 1995 stała na czele oficjalnej 22-osobowej delegacji watykańskiej, jako pierwsza w historii kobieta na takim stanowisku, na IV konferencję ONZ nt. kobiet w Pekinie.

 

Wspomóż Nas

Twoja ocena:

Średnia ocen:

0

Liczba głosów:

0

 

 

Komentarze użytkowników (0)

Sortuj według najnowszych

Facebook @portalDEONTwitter @deon_plYouTube @portalDEONplInstagram @deon_plKontakt

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook