Dlaczego Kościół stoi na drodze do zbawienia?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Piątek, 15 lutego 2013, godz. 19:43
Poszukując odpowiedzi na pytanie o to, dlaczego na drodze do Boga - zbawienia Jezus Chrystus postawił Kościół należy brać pod uwagę to, że jest on wspólnotą wszystkich ochrzczonych. W tej wspólnocie wzrastają i wypełniają swoje powołanie. To od Kościoła przyjmują słowo Boże, które zawiera prawdy religijne i wskazania moralne; od Kościoła otrzymują wierni sakramenty, które ich uświęcają i podtrzymują w drodze do osiągnięcia pełni zbawienia; od Kościoła uczą się, jak być świętymi. Od Kościoła otrzymują zarówno wzory świętości w osobach Najświętszej Maryi Panny i świętych, jak i wypraszaną przez nich pomoc w postaci łaskim Bożej.
więcej

Czego domaga się powołanie do życia z Bogiem?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Piątek, 15 lutego 2013, godz. 19:39
Życie każdej osoby, jak też całej ludzkości jest dotknięte grzechem, który stanowi istotną przeszkodę w drodze do Boga. Spotykamy ludzki, którzy w poczuciu własnej autonomii zdają się wierzyć, że z pomocą własnych sił i własnej inteligencji zdołają wyzwolić się od zła i osiągnąć szczęście. Chrześcijanie opierając się na Bożym objawieniu wierzą, że jest inaczej; wierzą, że spełnienie ludzkich dążeń i pragnień możliwe jest tylko dzięki mocy Boga przekazanej ludzkości przez Jezusa Chrystusa.
więcej

Jak Bóg prowadzi człowieka do zbawienia?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Piątek, 15 lutego 2013, godz. 19:36
Otrzymana od Boga godność uzdalnia człowieka do tego, by osiągnął swój cel - życie z Bogiem na całą wieczność. Mówi się, że człowiek został zaproszony do udziału w świętości, doskonałości samego Boga. Zaproszenie to jest przede wszystkim darem Boga, ale jednocześnie domaga się trudu człowieka związanego z jego przyjmowaniem. Co to znaczy dla codziennego życia człowieka?
więcej

Czego domaga się poszanowanie zasady sprawiedliwości społecznej?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Czwartek, 14 lutego 2013, godz. 08:59
Z dobrem wspólnym, a także ze sprawowaniem władzy łączy się sprawiedliwość społeczna. Sprawiedliwość społeczna domaga się solidarności ludzkiej i chrześcijańskiego braterstwa.
więcej

Jakie zadania stoją przed sprawującymi władzę?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Czwartek, 14 lutego 2013, godz. 08:57
Uczestnictwo w życiu społecznym wyraża dobrowolne angażowanie się w sprawy innych ludzi poprzez respektowanie takich zasad jak: władza, dobro wspólne, sprawiedliwość i solidarność z innymi. Jej prawowite sprawowanie wymaga wysiłków o dobro społeczne przy pomocy środków moralnie godziwych.
więcej

Jakie konsekwencje dla ludzi wynikają z zaproszenia do życia z Bogiem?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Czwartek, 14 lutego 2013, godz. 08:53
Przy różnych okolicznościach mówi się o życiu wspólnoty ludzkiej między innymi dlatego, że spełnia ona wielorakie funkcje społeczne, ale i religijne. Wiąże się to zazwyczaj z przekonaniem, że tam, gdzie jeden przyjmuje odpowiedzialność za drugiego, gdzie każdy swoimi zdolnościami przyczynia się do osiągnięcia wspólnego celu, tam powstają żywe wspólnoty.
więcej

Dlaczego grzech niszczy godność człowieka?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Piątek, 4 stycznia 2013, godz. 11:39
Człowiek jako wolna istota ma możliwość udzielania Panu Bogu zarówno pozytywnej jak i negatywnej odpowiedzi na Jego wezwanie do udziału w Bożym życiu i Bożym szczęściu. Odrzucenie Bożego zaproszenia nazywane jest w języku religijnym grzechem.
więcej

Co sprzyja czynieniu dobra przez człowieka?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Piątek, 4 stycznia 2013, godz. 11:36
Dobro zakorzenione i ugruntowane w osobie ludzkiej określa się mianem cnót i darów Ducha Świętego. Cnota jako stała dyspozycja rozumu i woli reguluje postępowanie człowieka, porządkuje jego uczucia oraz kieruje jego postępowaniem w celu upodobnienia się osoby ludzkiej do Boga.
więcej

Czym jest sumienie człowieka?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Piątek, 4 stycznia 2013, godz. 11:34
Sumienie uważane jest za właściwość wypływającą z wnętrza człowieka, która uzdalnia do świadomego i wolnego kształtowania własnego życia oraz podejmowania w nim decyzji dotyczących określonych działań. Jest ono swego rodzaju władzą, organem czułym na wartości moralne. Posiada zdolność rozpoznawania jakości ludzkiego postępowania: dobra, które należy czynić i zła, którego trzeba unikać. Chrześcijanie uważają je za najtajniejszy ośrodek i sanktuarium człowieka, w którego wnętrzu rozbrzmiewa głos samego Boga. Ono też w sposób istotny odróżnia człowieka od każdej innej istoty żywej.
więcej

Jakie znaczenie mają ludzkie uczucia?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Piątek, 4 stycznia 2013, godz. 11:32
Uczucia skłaniają człowieka do działania lub go od niego odwodzą. Podstawowym uczuciem człowieka jest miłość, wywołana upodobaniem dobra. Dzięki niej człowiek pragnie osiągnąć dobro i ma nadzieję na jego uzyskanie. Osiąganiu dobra zawsze towarzyszy uczucie przyjemności i radości. Natomiast w przypadku czynienia zła doświadcza smutku lub gniewu.
więcej

 

 

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook

Facebook @portalDEONTwitter @deon_plYouTube @portalDEONplInstagram @deon_plKontakt