Czym jest czczenie Jedynego Boga?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Poniedziałek, 25 marca 2013, godz. 13:54
III. "Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną!"
więcej

Czym wg przykazania jest służba Panu Bogu?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Poniedziałek, 25 marca 2013, godz. 13:50
Rozum, jakim Bóg obdarował człowieka, ma pomagać w poznawaniu Boga, Jego działania i Jego nastawienia do ludzi. Pierwsze przykazanie Boże jest też dla człowieka impulsem do wysiłku poszukiwania Boga oraz nadawania relacjom z Nim należnego kształtu.
więcej

Czego uczy pierwsze przykazanie Boże?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Poniedziałek, 25 marca 2013, godz. 13:46
Dekalog łącząc życie z Bogiem z życiem społecznym wskazuje na podstawowe powinności względem Boga i względem bliźniego. Powinnością tą jest objawione przez Boga prawo określające relacje ludzi z Bogiem i między sobą. Ich fundamentem ma być przykazanie: "będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem" (Mt 22, 37-39).
więcej

Czemu ma służyć prawo moralne?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Poniedziałek, 25 marca 2013, godz. 13:41
Człowiek obdarzony w Bożym dziele stworzenia rozumem i wolnością poszukuje wolności. Nie należy jednak do rzadkości, że otrzymaną wolność redukuje do upominania się o przysługujące mu prawa, do wymuszania - przemocy, deptania praw i godności innych ludzi.
więcej

Dlaczego Kościół stoi na drodze do zbawienia?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Piątek, 15 lutego 2013, godz. 19:43
Poszukując odpowiedzi na pytanie o to, dlaczego na drodze do Boga - zbawienia Jezus Chrystus postawił Kościół należy brać pod uwagę to, że jest on wspólnotą wszystkich ochrzczonych. W tej wspólnocie wzrastają i wypełniają swoje powołanie. To od Kościoła przyjmują słowo Boże, które zawiera prawdy religijne i wskazania moralne; od Kościoła otrzymują wierni sakramenty, które ich uświęcają i podtrzymują w drodze do osiągnięcia pełni zbawienia; od Kościoła uczą się, jak być świętymi. Od Kościoła otrzymują zarówno wzory świętości w osobach Najświętszej Maryi Panny i świętych, jak i wypraszaną przez nich pomoc w postaci łaskim Bożej.
więcej

Czego domaga się powołanie do życia z Bogiem?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Piątek, 15 lutego 2013, godz. 19:39
Życie każdej osoby, jak też całej ludzkości jest dotknięte grzechem, który stanowi istotną przeszkodę w drodze do Boga. Spotykamy ludzki, którzy w poczuciu własnej autonomii zdają się wierzyć, że z pomocą własnych sił i własnej inteligencji zdołają wyzwolić się od zła i osiągnąć szczęście. Chrześcijanie opierając się na Bożym objawieniu wierzą, że jest inaczej; wierzą, że spełnienie ludzkich dążeń i pragnień możliwe jest tylko dzięki mocy Boga przekazanej ludzkości przez Jezusa Chrystusa.
więcej

Jak Bóg prowadzi człowieka do zbawienia?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Piątek, 15 lutego 2013, godz. 19:36
Otrzymana od Boga godność uzdalnia człowieka do tego, by osiągnął swój cel - życie z Bogiem na całą wieczność. Mówi się, że człowiek został zaproszony do udziału w świętości, doskonałości samego Boga. Zaproszenie to jest przede wszystkim darem Boga, ale jednocześnie domaga się trudu człowieka związanego z jego przyjmowaniem. Co to znaczy dla codziennego życia człowieka?
więcej

Czego domaga się poszanowanie zasady sprawiedliwości społecznej?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Czwartek, 14 lutego 2013, godz. 08:59
Z dobrem wspólnym, a także ze sprawowaniem władzy łączy się sprawiedliwość społeczna. Sprawiedliwość społeczna domaga się solidarności ludzkiej i chrześcijańskiego braterstwa.
więcej

Jakie zadania stoją przed sprawującymi władzę?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Czwartek, 14 lutego 2013, godz. 08:57
Uczestnictwo w życiu społecznym wyraża dobrowolne angażowanie się w sprawy innych ludzi poprzez respektowanie takich zasad jak: władza, dobro wspólne, sprawiedliwość i solidarność z innymi. Jej prawowite sprawowanie wymaga wysiłków o dobro społeczne przy pomocy środków moralnie godziwych.
więcej

Jakie konsekwencje dla ludzi wynikają z zaproszenia do życia z Bogiem?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Czwartek, 14 lutego 2013, godz. 08:53
Przy różnych okolicznościach mówi się o życiu wspólnoty ludzkiej między innymi dlatego, że spełnia ona wielorakie funkcje społeczne, ale i religijne. Wiąże się to zazwyczaj z przekonaniem, że tam, gdzie jeden przyjmuje odpowiedzialność za drugiego, gdzie każdy swoimi zdolnościami przyczynia się do osiągnięcia wspólnego celu, tam powstają żywe wspólnoty.
więcej

 

 

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook