Czego domaga się czwarte przykazanie Dekalogu?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Poniedziałek, 3 czerwca 2013, godz. 09:31
Kolejne przykazania Dekalogu bronią człowieka. Jezus nie podważając i ważności wskazał na jedność trzech pierwszych przykazań z pozostałymi. Zapytany o to, które jest największe przykazanie odpowiedział: Jezus odpowiada: "Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych" (Mk 12, 29-31).
więcej

Czym chrześcijanie oddają cześć Panu Bogu?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Poniedziałek, 6 maja 2013, godz. 15:37
Oddawanie czci Bogu w niedziele i w święta oraz jednoczeni e się z Nim jest niezbędną powinnością religijną ludzi. Religijne świętowanie niedzieli oraz innych świąt, do których zobowiązani są chrześcijanie, winno być zaznaczone uczestnictwem w Eucharystii.
więcej

Czego wymaga od wierzących trzecie przykazanie?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Poniedziałek, 6 maja 2013, godz. 15:34
Świętowanie jest wpisane w naturę człowieka. Ma ono także swoje religijne uzasadnienie. Odwołujemy się do niego przy interpretacji treści trzeciego przykazania Bożego. Jezus nie naruszał świętowania szabatu, ale w swoim działaniu i nauczani starał się przywrócić mu właściwy sens.
więcej

Jak z szacunkiem wzywać imienia Pana?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Poniedziałek, 22 kwietnia 2013, godz. 10:21
Niezależnie od tego, w jaki sposób człowiek będzie zwracał się do Boga, ma to czynić z szacunkiem. Właśnie szacunek dla tego imienia domaga się, by imienia Boga, Jezusa Chrystusa, ale też Najświętszej Maryi Panny i świętych nie wymawiać w sposób nieodpowiedni (nie wzywać imienia Pańskiego nadaremnie).
więcej

Dlaczego Bóg przywiązuje znaczenie do imienia?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Poniedziałek, 22 kwietnia 2013, godz. 10:14
W wielu kulturach przywiązuje się duże znaczenie do znajomości imienia, bo ono pozwala lepiej poznać noszącą to imię osobę.
więcej

Dlaczego Bóg zabronił wykonywania Jego wizerunków?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Poniedziałek, 25 marca 2013, godz. 14:04
IV. "Nie będziesz czynił żadnej rzeźby..."
więcej

Czym jest czczenie Jedynego Boga?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Poniedziałek, 25 marca 2013, godz. 13:54
III. "Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną!"
więcej

Czym wg przykazania jest służba Panu Bogu?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Poniedziałek, 25 marca 2013, godz. 13:50
Rozum, jakim Bóg obdarował człowieka, ma pomagać w poznawaniu Boga, Jego działania i Jego nastawienia do ludzi. Pierwsze przykazanie Boże jest też dla człowieka impulsem do wysiłku poszukiwania Boga oraz nadawania relacjom z Nim należnego kształtu.
więcej

Czego uczy pierwsze przykazanie Boże?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Poniedziałek, 25 marca 2013, godz. 13:46
Dekalog łącząc życie z Bogiem z życiem społecznym wskazuje na podstawowe powinności względem Boga i względem bliźniego. Powinnością tą jest objawione przez Boga prawo określające relacje ludzi z Bogiem i między sobą. Ich fundamentem ma być przykazanie: "będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem" (Mt 22, 37-39).
więcej

Czemu ma służyć prawo moralne?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Poniedziałek, 25 marca 2013, godz. 13:41
Człowiek obdarzony w Bożym dziele stworzenia rozumem i wolnością poszukuje wolności. Nie należy jednak do rzadkości, że otrzymaną wolność redukuje do upominania się o przysługujące mu prawa, do wymuszania - przemocy, deptania praw i godności innych ludzi.
więcej

 

 

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook

Facebook @portalDEONTwitter @deon_plYouTube @portalDEONplInstagram @deon_plKontakt