Spowiedź bez zadośćuczynienia? To jakaś pomyłka!

franciszkanie.tv
o. Leonard Bielecki i o. Franciszek Chodkowski / slo
Poniedziałek, 1 czerwca 2015, godz. 09:23
Jednym z warunków dobrej spowiedzi jest przecież nie tylko zadośćuczynienie nie tylko Bogu, ale także trochę zaniedbane zadośćuczynienie także bliźniemu.
więcej

Dlaczego człowiek potrzebuje Bożego zbawienia?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Środa, 24 września 2014, godz. 11:51
Chrześcijanie wyznając wiarę w ostateczne zwycięstwo Chrystusa i odnowienie wszystkiego w Dniu Ostatecznym błagają Boga Ojca, by pomógł im korzystać właściwie z łaski zbawienia dostępnej wszystkim ludziom przez udział w życiu sakramentalnym Kościoła.
więcej

Czy Pan Bóg wystawia człowieka "na pokuszenie"?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Środa, 24 września 2014, godz. 11:49
Wolność, jaką Bóg obdarował człowieka w dziele stworzenia, może być wykorzystywana przeciw Bogu i dobru człowieka. Dla właściwego rozeznania moralnego, a także odważnego odrzucania zła i wyboru dobra potrzebujemy Bożej pomocy.
więcej

Dlaczego przebaczenie innym jest warunkiem uzyskania przebaczenia od Boga?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Środa, 24 września 2014, godz. 11:46
Postawa przebaczenia może się wydać słabością człowieka. W rzeczywistości wymaga ona ogromnej siły duchowej i odwagi moralnej, jako że niesie z sobą pozorne poczucie straty. W rzeczywistości przynosi realny zysk w postaci gojenia ran ludzkiego serca i odnawiania zakłóconych bądź nawet zniszczonych więzi łączących ludzi.
więcej

Co oznacza: "Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj"?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Środa, 24 września 2014, godz. 11:44
Jeśli przyjmiemy, że ludzkie potrzeby są bardzo zróżnicowane, to chleb oznacza nie tylko pokarm zaspokajający głód fizyczny, ale też głód duchowy. Głód ten człowiek najczęściej wyraża zadając pytania o ostateczny sens swego życia, o swoje przeznaczenie itd. Jest to głód duchowy - głód słowa Bożego, Jego tchnienia i Ciała Chrystusa. Głód ten Bóg zaspokaja wyjaśniając za pośrednictwem Kościoła słowo Boże oraz udzielając przez Chrystusa zbawiającego w sakramentach Kościoła życia Bożego.
więcej

Czy rzeczywiście Kościół jest święty?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Wtorek, 19 sierpnia 2014, godz. 07:03
Znane są dość powszechnie sytuacje, które zdają się zaprzeczać temu, co powtarzamy w niedzielnym wyznaniu wiary: wierzę … w święty Kościół. W jaki sposób godzić niedzielne wyznanie wiary z codziennymi doświadczeniami zła i grzeszności doświadczanych w Kościele.
więcej

Co jest wolą Boga?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Środa, 13 sierpnia 2014, godz. 16:03
Przyjście na ziemię Jezusa Chrystusa jest wyrazem działania Boga, które przynosi ludzkości wolność i pełnię życia.
więcej

W jaki sposób przyczyniamy się do nastania królestwa Bożego?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Środa, 13 sierpnia 2014, godz. 15:59
W ogłoszonym i zapoczątkowanym na ziemi królestwie Bożym działa żywy Bóg. Zrozumienie wielkości przyniesionego ludzkości przez Jezusa daru jest przedmiotem prośby o "nastanie" królestwa Bożego.
więcej

Co znaczy "święcić" imię Boga?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Środa, 13 sierpnia 2014, godz. 15:53
Druga część Modlitwy Pańskiej wyraża "siedmiokrotne" wyznanie wiary w wielkie dzieła Boże. Wierzący prosząc Boga o dary potrzebne do codziennego życia jednocześnie dziękują i wielbią Go za to, czym wciąż ludzi obdarowuje.
więcej

Co wyrażamy powtarzając: "Ojcze nasz"?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Czwartek, 5 czerwca 2014, godz. 12:09
Zwracanie się do Boga "naszego" Ojca jest wspólnym dobrem wszystkich ochrzczonych. Chrześcijanie trwający w jedności wiary w Chrystusa oraz dzięki przyjętemu sakramentowi chrztu mają prawo uczestniczenia w modlitwie Jezusa o jedność Jego uczniów.
więcej

 

 

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook