XII Dzień Islamu w Kościele katolickim

Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce, jest obchodzony zawsze 26 stycznia, czyli po zakończeniu Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Tydzień ten poprzedzony jest z kolei Dniem Judaizmu, w tym roku już XV. Jest to inicjatywa wyjątkowa w całej Europie, a może i na świecie, gdyż w 2000 r. została wpisana do oficjalnego kalendarza Kościoła katolickiego w Polsce. Od samego początku Dzień Islamu jest związany z Radą Wspólną Katolików i Muzułmanów, w której narodził się pomysł organizowania go.


Obchody Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce odbywają się w kilku miastach, lecz obchody centralne mają zawsze miejsce w Warszawie. Organizują je Komitet ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego Konferencji Episkopatu Polski oraz Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów. Wykształciła się już tradycyjna struktura warszawskich spotkań - zazwyczaj odczytywane są fragmenty Ksiąg Świętych, Biblii i Koranu, jest część modlitewna (chrześcijańska modlitwa wiernych i spontaniczna modlitwa muzułmańska du’a) oraz panelowa.


Tematyka panelu oraz czytań Ksiąg Świętych każdego roku związana jest z przesłaniem wydawanym przez Papieską Radę ds. Dialogu Międzyreligijnego z okazji zakończenia miesiąca muzułmańskiego postu, ramadanu. Przesłanie to w formie listu, kierowanego do muzułmanów, zaczyna się od zwrotu "Drodzy muzułmańscy Przyjaciele!", a jego temat zawarty jest w tytule, który podkreśla wspólnotę wyznawców obu religii. I tak np. w 2011 r. tytuł ten brzmiał: "Chrześcijanie i muzułmanie: razem, by przezwyciężyć przemoc między wyznawcami różnych religii", w 2010 r. - "Chrześcijanie i muzułmanie - zjednoczeni w przezwyciężaniu ubóstwa", a w 2009 r. - "Wspólnie na rzecz godności małżeństwa i rodziny". Jak zatem widać, każdego roku przesłanie odwołuje się nie tyko do wspólnych korzeni wiary, ale także do rzeczywistości świata współczesnego, w którym chrześcijanie i muzułmanie mogą działać razem dla dobra ludzkości.


Przesłanie Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego do muzułmanów z okazji zakończenia ostatniego miesiąca ramadan 2011 AD/1432 hidżry nosi tytuł "Chrześcijanie i muzułmanie: poparcie dla duchowego wymiaru człowieka" i stanowi hasło obecnego Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce. W treści listu, podpisanego przez przewodniczącego PRDM, kard. Jean-Louis Taurana, czytamy, że wymiar duchowy człowieka ważny jest dla wyznawców obu religii szczególnie w obliczu sekularyzacji otaczającego nas świata, w którym wartości materialne odgrywają coraz ważniejszą rolę. Dla chrześcijan i muzułmanów podstawowe znaczenie ma transcendentny wymiar ich egzystencji, gdyż jako stworzeni przez Boga wyposażeni zostali przez Niego w duszę nieśmiertelną, która stanowi nieodłączny składnik osoby ludzkiej. Z tego wymiaru wynika także wrodzona godność człowieka, stworzonego wolnym i obdarzonego inteligencją, by mógł rozpoznać Boże przesłanie i dokonywać wyborów. Człowiek został wyposażony przez Boga w prawa i w obowiązki, a jednym z nich jest obowiązek przekazywania młodzieży wartości religijnych i moralnych, który spoczywa tak na chrześcijanach, jak i na muzułmanach. Powinni oni uczyć młodych ludzi, że wartości nie są względne, że istnieje dobro i zło, a człowiek wyposażony został w sumienie, by móc je rozróżniać. Duchowy wymiar czyni bowiem człowieka w jego postępowaniu bardziej odpowiedzialnym, pomocnym dla innych i wrażliwym na dobro wspólne.


Przesłanie Papieskiej Rady kończy się potępieniem wszelkich przejawów fanatyzmu religijnego i zastraszania innych, uprzedzeń oraz polemik. Wzywa chrześcijan i muzułmanów, by wspólnie przeciwstawiali się dyskryminacji, jaka coraz częściej spotyka ludzi wierzących w życiu społecznym i politycznym oraz w mediach.


Tegoroczne obchody Dnia Islamu w Kościele katolickim Polsce odbywają się zatem pod hasłem z przesłania Rady "Chrześcijanie i muzułmanie: poparcie dla duchowego wymiaru człowieka" i w różnych miastach, gdzie chrześcijanie i muzułmanie będą spotykać się z tej okazji, mówić będą o wymiarze duchowym z perspektywy chrześcijańskiej i muzułmańskiej, a także szukać tego, co ich w tej dziedzinie łączy, co mogą zrobić razem, by wymiar ten pomagał im pracować razem dla wspólnego dobra.

 

Na pewno spotkania odbywające się z okazji XII Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce będą praktycznym wprowadzaniem w życie przesłania Jana Pawła II, który w 1985 r. w Brukseli zachęcał "wszystkich wierzących, chrześcijan i muzułmanów, do lepszego wzajemnego poznania, do prowadzenia dialogu, by móc w pokoju współistnieć i wzajemnie się ubogacać".

 

 

dr Agata Skowron-Nalborczyk
Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów
Zakład Islamu Europejskiego, Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski
 

 

Wspomóż Nas

Twoja ocena:

Średnia ocen:

0

Liczba głosów:

0

 

 

Komentarze użytkowników (1)

Sortuj według najnowszych

Zgłoś do moderacji

~Szaweł 11:55:50 | 2012-01-26
Główne uroczystości w Egipcie Nigerii i Pakistanie? Burzenie kościoła jako atrakcja wieczoru?

Oceń 1 odpowiedz

Facebook @portalDEONTwitter @deon_plYouTube @portalDEONplInstagram @deon_plKontakt

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook