Warszawscy biskupi zabrali głos ws. głośnej "Deklaracji LGBT+"

Archidiecezja warszawska i diecezja warszawsko-praska publikują wspólne stanowisko nt. tzw. "Deklaracji LGBT+".

 

W związku z podpisaniem przez Prezydenta m.st. Warszawy deklaracji "Warszawska polityka miejska na rzecz społeczności LGBT+", budzącej niepokój społeczny, biskupi archidiecezji warszawskiej i diecezji warszawsko-praskiej przedstawiają wspólne stanowisko.

 

 

Kard. Kazimierz Nycz, arcybiskup metropolita warszawski
Bp Romuald Kamiński, biskup warszawsko-praski

 

 

Stanowisko biskupów warszawskich w sprawie tzw. "Deklaracji LGBT+"

 

Publikacja deklaracji "Warszawska polityka miejska na rzecz społeczności LGBT+"  wzbudziła emocje i uzasadnione zaniepokojenie wiernych, którzy w różnorodnej formie coraz liczniej zwracają się do biskupów warszawskich z prośbą o wsparcie. Również pasterze archidiecezji warszawskiej i diecezji warszawsko-praskiej krytycznie i z niepokojem odnoszą się do treści zaprezentowanego dokumentu, szczególnie w części dotyczącej edukacji seksualnej w szkołach.

 

Chrześcijańska antropologia a LGBT

 

W oficjalnych dokumentach Kościół katolicki nie podejmował kwestii "LGBT+", ale wielokrotnie wypowiadał się na temat homoseksualizmu i osób homoseksualnych. Często przypomina o szacunku, jakim powinno się obdarzać osoby homoseksualne. "Bóg kocha każdego człowieka - powtórzyli biskupi zebrani na ostatnim Synodzie o młodzieży - i podobnie czyni Kościół, ponawiając swoje zaangażowanie w zwalczanie wszelkiej dyskryminacji i przemocy na podstawie płciowości".

 

Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina naukę opartą na Piśmie Świętym, że "akty homoseksualizmu z samej swojej wewnętrznej natury są nieuporządkowane", a osoby homoseksualne wezwane są do życia w czystości [1].

 

Chrześcijańska antropologia nie może zaakceptować wielu obecnych w ideologii LGBT aspektów, działań i postulatów, w tym związanych z promocją zawartej tam wizji ludzkiej płciowości, rodziny i jej roli w społeczeństwie, małżeństwa oraz tzw. "praw reprodukcyjnych".

 

Kościół o edukacji seksualnej

 

Temat edukacji seksualnej podjął papież Franciszek w adhortacji "Amoris laetitia" (punkty 280-286) i jest to jak dotąd najobszerniejsze stanowisko Kościoła w tej sprawie. Franciszek wyraził swoją pozytywną opinię, aby edukacja seksualna była prowadzona w szkołach [2], podkreślił jednak przy tym pierwszoplanową rolę rodziców. To oni są pierwszymi wychowawcami odpowiedzialnymi za wychowanie swoich dzieci.

 

W chrześcijańskiej wizji "pozytywne i mądre wychowanie seksualne" powinno być obiektywne, wolne od jakiejkolwiek ideologii, a jednocześnie osadzone w kontekście "wychowania do miłości, do wzajemnego daru z siebie" [3]. Edukacja seksualna musi też być dostosowana do wieku dzieci i młodzieży.

 

Celem edukacji seksualnej jest ochrona dzieci i młodzieży przed różnorodnymi destrukcyjnymi zjawiskami. Franciszek w “Amoris laetitia" pisze: "Młodzi ludzie powinni mieć możliwość uświadomienia sobie, że są bombardowani przesłaniami, które nie dążą do ich dobra oraz ich dojrzałości" [4]. "Nieodpowiedzialna jest wszelka zachęta kierowana do nastolatków, by bawić się swoim ciałem i swoimi pragnieniami, jak gdyby osiągnęli już dojrzałość, wartości, wzajemne zaangażowanie i cele właściwe małżeństwu. W ten sposób beztrosko zachęca się ich do używania innej osoby jako przedmiotu eksperymentów" [5].

 

Kontrowersje wynikające z lektury “Deklarcji LGBT+"

 

Biskupi warszawscy w pełni solidaryzują się i wspierają rodziców zaniepokojonych zapisami "Deklaracji LGBT+". Duży niepokój wzbudzają standardy i wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), które, jak wynika z zapisu w “Deklaracji", stoją u podstaw zaprezentowanej tam "edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej w każdej szkole" [6].

 

Brak jakiejkolwiek wzmianki w omawianym dokumencie na temat roli rodziców - wobec których szkoła wraz ze wszystkimi obecnymi w niej elementami edukacji ma charakter służebny - może oznaczać, że “Deklaracja" jest sprzeczna z konstytucyjnym prawem rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami oraz z obowiązującym prawem oświatowym.

 

Autorzy przyznają, że konsultowali jej treść w dialogu ze społecznością LGBT+, a więc pominęli pozostałą część społeczeństwa Warszawy. Niepokojem napawa fakt, że zapisy znajdujące się w innych częściach “Deklaracji" zmierzają do zinstytucjonalizowania postaw LGBT.

 

Popieramy działania zmierzające ku temu, aby to rodzice mieli decydujący wpływ na kształtowanie swoich dzieci. Należy dołożyć wszelkich starań, aby każdy uczeń i uczennica byli otoczeni szczególną opieką ze strony dyrekcji, pedagogów, nauczycieli, zwłaszcza gdy są zagrożone jakąkolwiek formą przemocy czy dyskryminacji. Należy zadbać o mądre wychowanie seksualne, które powinno mieć swój początek w rodzinie i być kontynuowane w szkole. Nie może stać ono w sprzeczności z wartościami wyznawanymi przez rodziców, którzy chcą je przekazać swoim dzieciom. Dziękujemy rodzicom i wszystkim wiernym za podjęte działania w celu obrony wartości chrześcijańskich.

 

Przypisy:

 

[1] Katechizm Kościoła Katolickiego, paragraf 2358, 2359

[2] Konferencja w samolocie w drodze z Panamy, http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2019/january/documents/papa-francesco_20190127_panama-volo-ritorno.html [dostęp 2.03.2019]

[3]  Franciszek, Adhortacja "Amoris Laetitia", punkt 280

[4] Tamże, punkt 281

[5] Tamże, punkt 283

[6] WHO, "Standardy edukacji seksualnej w Europie. Podstawowe zalecenia dla decydentów oraz specjalistów zajmujących się edukacją i zdrowiem", s. 40-44

Wspomóż Nas

Twoja ocena:

Średnia ocen:

4.73

Liczba głosów:

63

 

 

Komentarze użytkowników (27)

Sortuj według najnowszych

Zgłoś do moderacji

Andrzej 00:44:10 | 2019-03-14
Polecam:
- Czego będą uczyć Twoje dziecko?: https://youtu.be/2Y1iZKagTNE
- Opinia prawna prof. Piotra Mostowika z Uniwersytetu Jagiellońskiego: http://bit.ly/2HkDhwB
- Edukacja antydyskryminacyjna: http://bit.ly/2JjRsnN
- RUCH CZWARTEGO MARCA: http://ruch4marca.pl/
- Deklaracja LGBT+: http://bit.ly/2TCf2k3
- Standardy WHO: http://bit.ly/2Jc5vLM
- Stanowisko Episkopatu: http://bit.ly/2TH0mR2

Oceń odpowiedz

Zgłoś do moderacji

andrzej_a 13:27:41 | 2019-03-09
Obok włączania się we wszelkie akcje sprzeciwiające się szkodliwym programom edukacyjnym dzieci i młodzieży, powinniśmy jescze DUŻO się MODLIĆ.
Powinniśmy nie ustawać w modlitwach wypraszających pomoc Boga w tym trudnym dla nas czasie.
Im więcej złożymy Bogu modlitw i im one będą bardziej ofiarne tym większa będzie odpowiedź na nasze prośby ze strony Boga.

Bóg nie jest obojętny na nasze dramaty, musimy tylko zezwolić Bogu działać w naszym życiu, a On zareaguje.

Bóg dał nam ludziom Dar Wolności i dał nam władzę nad ziemią i wodą.
Póki Boga nie poprosimy o interwencję, On nie nagnie Daru naszej Wolności.
Dlatego tak bardzo potrzebne są temu światu nasze Modlitwy.

Oceń 5 1 odpowiedz

Zgłoś do moderacji

andrzej_a 13:16:33 | 2019-03-09
Zastanawiam się jakie skutki tej masowej deprawacji dzieci i młodzieży zobaczymy za jakiś czas.
Obok ogromnego występku wobec Boga, już w tym życiu staniemy po stronie świata upadłych.
Nie będę się tutaj rozpisywał, iż dla tej gupy ludzi po tym życiu czekają wymiary biady, niedoli, niewoli, wielu cierpień i zatracenia.

Zastanawiam się nad nami, ludźmi wierzącymi, ludźmi pragnącymi podążania ścieżkami Boga do Niego prowadzącymi.
Co będzie z nami?
Jak wielkii czeka nas upadek, gdy Bóg dopełni swojej obietnicy i zacznie Sąd Boży.

Gdzie my się podziejemy?
My którzy niedostatecznie się sprzeciwiamy lub wogóle falom przemocy i zła, zła które pragnie niszczyć człowieka od poczęcia, aż po śmierć.

Gdzie my Drodzy Kapłani, Wierzący się schowamy przed Sprawiedliwością Boga, która się zbliża coraz bardziej?

Na nic nam się zda zganianie na Franciszka, czy jakiego ś prezydenta, polityka itd.

To My będziemy sądzeni z naszych postaw, naszych uczynków, naszej bierności i naszej głupoty.

..bo GŁUPOTĄ jest dopuszczanie wilków (wszelkiego typu deprawacji i deprawatorów) do naszych dzieci.

Oceń 4 1 odpowiedz

Zgłoś do moderacji

asdf12 10:01:17 | 2019-03-09
NOWY TESTAMENT
1 List do Koryntian 6

9 6 Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, 10 ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego. 11 A takimi byli niektórzy z was. Lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego.

Oceń 71 1515 Pokaż odpowiedzi odpowiedz

Zgłoś do moderacji

asdf12 08:24:29 | 2019-03-09
Jak to jest możliwe, że w kraju bezwzględnie katolickim takie rzeczy jak wdrażanie diabelskich przepisów przez LTBG czy ogólnie WHO mają w ogóle miejsce.
Jak to jest możliwe, że KK mając w ręku pismo Święte  (NT ) pomija i ukrywa treści, KTÓRE BEZWZGLĘDNIE POKAZUJĄ, ŻE CZŁONKOWIE LGBT REPREZENTUJĄ CZYSTE ZBOCZENIE

‘’ 18 Albowiem gniew Boży ujawnia się z nieba na wszelką bezbożność i nieprawość tych ludzi, którzy przez nieprawość nakładają prawdzie pęta. 19 To bowiem, co o Bogu można poznać, jawne jest wśród nich, gdyż Bóg im to ujawnił. 20 Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty - wiekuista Jego potęga oraz bóstwo - stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, tak że nie mogą się wymówić od winy5. 21 Ponieważ, choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce. 22 Podając się za mądrych stali się głupimi. 23 I zamienili chwałę6 niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy śmiertelnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i płazów. 24 Dlatego wydał ich Bóg poprzez pożądania ich serc na łup nieczystości, tak iż dopuszczali się bezczeszczenia własnych ciał. 25 Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć, i służyli jemu, zamiast służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. 26 Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności: mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze.

27 Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie.

Oceń 83 1543 Pokaż odpowiedzi odpowiedz

Zgłoś do moderacji

lleszek 23:48:31 | 2019-03-08
Poza tym, to ktoś czegoś tutaj nie doczytał. W przywoływanych "standardach WHO" jest przecież wyraźnie napisane:
---------------------
Edukacja seksualna zakłada także ścisłą współpracę z rodzicami i społeczeństwem w celu stworzenia przyjaznego środowiska. Rodzice są zaangażowani w prowadzoną w szkole edukację seksualną, co oznacza, iż są oni poinformowani wcześniej o jej rozpoczęciu. Daje im to możliwość wyrażania własnych życzeń oraz zastrzeżeń. Szkoła i rodzice nawzajem wspierają się w procesie ciągłego wychowania seksualnego. Korzystna jest również współpraca z innymi osobami i instytucjami mającymi istotną rolę w procesie edukacji seksualnej (społeczne i kościelne organizacje młodzieżowe, opieka społeczna, usługi zdrowotne i doradztwo, grupy religijne).
------------------

Oceń 2 29 Pokaż odpowiedzi odpowiedz

Zgłoś do moderacji

lleszek 23:43:13 | 2019-03-08
Chyba chodzi tutaj o ten punkt:
------------------------
4. Edukacja antydyskryminacyjna i seksualna dostępna w każdej szkole zgodna ze standardami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz aktywne wsparcie kadry szkolnej w zapobieganiu dyskryminacji.
------------------------
Dlaczego ktoś tu się dopatrzył "treści sprzecznych z Konstytucją" oraz zagrożenia dla wartości chrześcijańskich, to pojęcia nie mam.

Oceń 3 29 Pokaż odpowiedzi odpowiedz

Zgłoś do moderacji

John Rambo 10:35:30 | 2019-03-08
Warszawiacy mają to, co wybrali.

Oceń 24 6 Pokaż odpowiedzi odpowiedz

Zgłoś do moderacji

Stanibor 10:11:19 | 2019-03-08
Wszystko fajnie, ale "budzącej niepokój społeczny" - obawiam się, że budzące niepokój pewnej, mniejszej części społeczeństwa. Ktoś Trzaskowskiego wybrał i nie były to ufoludki. Społeczeństwo polskie, zwłaszcza społeczne stało się świadomie liberalne. Listy biskupów prawie na nikogo nie mają siły oddziaływania. Może Minister Edukacji mógłby zainterweniować, ale pewnie nie chce "wojny światopoglądowej".

Oceń 14 16 Pokaż odpowiedzi odpowiedz

Pokaż więcej komentarzy

Facebook @portalDEONTwitter @deon_plYouTube @portalDEONplInstagram @deon_plKontakt

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?