Polak nowym opatem prezesem benedyktyńskiej Kongregacji Zwiastowania. To szczególna funkcja

(fot. benedyktyni.net)

Podczas uroczystej Mszy świętej w Sacro Speco w Subiaco o. Maksymilian Nawara OSB, nowo wybrany opat prezes Kongregacji Zwiastowania, otrzymał błogosławieństwo opackie.

 

Uroczystość odbyła się w miejscu szczególnym dla wszystkich benedyktynów w Sacro Speco - Grocie św. Benedykta. To właśnie tam Ojciec Benedykt w surowej jaskini "zamieszkał ze sobą w obliczu Najwyższego", jak to podaje jego biograf św. Grzegorz I Wielki. Następnie w pobliżu Subiaco założył od podstaw swój pierwszy klasztor. Obecnie nad samą grotą wznosi XII-wieczny klasztor, który nosi wezwanie św. Benedykta.

 

Benedykcja opacka jest szczególnym sakramentale, które Kościół udziela nowo wybranemu opatowi prosząc o błogosławieństwo dla jego posługi na rzecz braci, którym odtąd będzie przewodził. Szafarzem błogosławieństwa był o. Bernard Lorent OSB, opat belgijskiego klasztoru w Maredsous.

 

Ryt błogosławieństwa składał się z odśpiewania Litania do Wszystkich Świętych, uroczystej modlitwy nad opatem, a następie z ceremonii przekazania Reguły, nałożenia pierścienia i infuły oraz wręczenia pastorału, który symbolizuje misję pasterską opata.

 

(zdjęcie z benedykcji, fot. benedyktyni.net)

 

Nowy opat prezes otrzymał w darze krzyż pektoralny oraz pierścień od biskupa Mauro Meacci OSB, opata terytorialnego Subiaco.

 

Benedyktyńska Kongregacja Zwiastowania wchodząca w skład Konfederacji Benedyktyńskiej Zakonu św. Benedykta powstała w 1920 roku z inicjatywy trzech belgijskich opactw na czele z osobą bł. Kolumby Marmiona OSB, opata klasztoru w Maredsous. Skupia ona 27 klasztorów (w przeważającej części męskich) oraz 25 wspólnot afiliowanych ze wszystkich części świata, z wyjątkiem Australii i Oceanii. Wszystkie polskie męskie klasztory benedyktyńskie należą do Kongregacji Zwiastowania. Na czele kongregacji, która jest luźną federacją klasztorów, stoi opat prezes wybierany na ośmioletnią kadencję. Klasztory cieszą się wielką autonomią, a miejscowi przełożeni szerokimi uprawnieniami, a władza opata prezesa skupia się między innymi na odbywaniu wizytacji kanonicznych i ożywaniu ducha monastycznego.

 

o. Maksymilian Nawara OSB, imię chrzcielne Robert, urodził się 10 marca 1979 roku w Sosnowcu. Wychował się w rodzinnym Będzinie. Po maturze wstąpił do Klasztoru Benedyktynów w Lubiniu. Nowicjat rozpoczął w grudniu 1998 roku przybierając nowe imię Maksymilian. Pierwszą profesję monastyczną złożył dnia 11 lipca 2000 roku, a uroczyste śluby dnia 7 września 2003.

 

(o. Maksymilian Nawara OSB, fot. benedyktyni.net)

 

W latach 2002-2008 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym Karmelitów Bosych w Poznaniu. Od 2004 roku uczestniczył w Kapitułach Generalnych Benedyktyńskiej Kongregacji Zwiastowania jako delegat wspólnoty. W 2006 roku przejął prowadzenie Ośrodka Medytacji Chrześcijańskiej przy Klasztorze Benedyktynów w Lubiniu po o. Janie Berezie OSB. Od 2006 roku pełni funkcję sekretarza br. Izaaka Kapały, przeora konwentualnego Opactwa w Lubiniu.

 

Święcenia diakonatu przyjął w 2007 roku, a rok później dnia 18 maja święcenia prezbiteratu. Od 2008 roku pełni posługę magistra nowicjatu i postulatu. W dniu 30 października 2012 roku został mianowany podprzeorem Opactwa w Lubiniu. W 2012 roku podczas Kapituły Generalnej został mianowany czwartym asystentem o. Ansgara Schmidta OSB, Opata Prezesa Benedyktyńskiej Kongregacji Zwiastowania. W 2015 roku obronił pracę doktorską pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Bogdana Częsza na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu z dziedziny teologii patrystycznej pod tytułem "Teologiczna interpretacja raju w dz.iełach świętego Efrema Syryjczyka i jej aplikacja w liturgicznych hymnach Kościołów tradycji syryjskich w Indiach".

 

Jest autorem kilkunastu publikacji z zakresu duchowości. Przez około 10 lat był członkiem Grupy Christophoros, zrzeszającej wspólnoty życia różnych wyznań chrześcijańskich. Aktywnie zaangażowany w dialog międzyreligijny, zwłaszcza z buddyzmem zen tradycji Soto.

Wspomóż Nas

Twoja ocena:

Średnia ocen:

4

Liczba głosów:

4

 

 

Komentarze użytkowników (0)

Sortuj według najnowszych

Facebook @portalDEONTwitter @deon_plYouTube @portalDEONplInstagram @deon_plKontakt

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook