Ad Gentes: Z misjonarzami głośmy Chrystusa

W II niedzielę Wielkiego Postu razem z Apostołami wpatrujemy się w pełnego chwały Chrystusa. Trwamy w zachwycie i radości. Apostołowie wyznali Jezusowi: "Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty" (Łk  9,33). Chcieli zatrzymać cud przemienienia dla siebie, ale Chrystus sprowadził ich w doliny. Nie pragnął ich bezczynności. Apostołowie mieli zanieść Dobrą Nowinę wszystkim narodom. Polecił im: "Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego" (Mt 28,19).

 

Głoszenie Ewangelii i budowanie Kościoła jest i naszym zadaniem. Chrzest i bierzmowanie zobowiązują do dzielenia się radością wiary. Nie możemy jej egoistycznie zamykać w sobie. Niezależnie od tego, kim w Kościele jesteśmy, wszyscy jesteśmy misjonarzami. Wiara i Kościół ze swej natury są misyjne. Papież Franciszek uczy, że jesteśmy "uczniami-misjonarzami". Uczymy się Chrystusa, trwamy w Jego szkole, by wzajemnie dzielić się radością wiary. Mamy też obowiązek zatroszczyć się o to, by Ewangelia dotarła na krańce świata; do tych, którzy nie słyszeli o Chrystusie. Pomimo upływu dwóch tysiącleci chrześcijaństwa do 5 miliardów ludzi nie dotarło jeszcze ewangeliczne orędzie miłości. Misje pozostają wciąż naglącym zadaniem dla nas. "Jeśli coś ma wywoływać święte oburzenie, niepokoić i przyprawiać o wyrzuty sumienia, to niech będzie to fakt, że tylu naszych braci żyje pozbawionych siły, światła i pociechy z przyjaźni z Jezusem Chrystusem, bez ogarniającej wspólnoty wiary, bez perspektywy sensu i życia" (Evangelii Gaudium nr 49).

 

Modlitewne zaplecze

 

Podczas wizyty ad limina w Rzymie papież Franciszek nawiązywał do obowiązku misyjnego Kościoła. Dziękował polskim biskupom za misjonarki i misjonarzy. Cieszył się, że tak wiele ofiarnych serc podejmuje się posługi misyjnej. Jednocześnie, w obliczu "wielkiego żniwa" (zob. Mt 9,37), papież apelował o nowych robotników. Afryka, Ameryka Południowa i Środkowa, Azja i Oceania wołają o misjonarki i misjonarzy. Módlmy się o nowe powołania misyjne; by jak najwięcej młodych miało odwagę ofiarować swe życie misjom. Potrzeba wiele modlitwy za misjonarzy. Wielki Post stwarza okazję do modlitwy za misjonarzy oraz umartwień, ofiar i wyrzeczeń w ich intencji. Przeżyjmy ten czas pamiętając o misjach. Także seniorzy, chorzy i niepełnosprawni mogą swe codziennie cierpienia, trudy i przeżywane niedostatki ofiarować w intencji misjonarzy. Stańmy się zapleczem modlitewnym dla wielkiej sprawy - rozszerzania Ewangelii. Upraszajmy potrzebne łaski dla tych, którzy nie bez wysiłku i ofiar dzielą się wiarą z innymi.

 

Każda złotówka pomaga

 

Misje potrzebują nie tylko zaplecza modlitewnego, ale i materialnego. Kraje misyjne są w ogromnej większości ubogie i zacofane gospodarczo. Misjonarze nie tylko pełnią tam posługę religijną, ale pomagają najuboższym i najsłabszym. Zatem misje to nie tylko nowe kaplice i kościoły, ale szpitale i przychodnie, domy opieki dla niepełnosprawnych i seniorów, szkoły i przedszkola, sierocińce. Misjonarze walczą z niedożywieniem i głodem, z analfabetyzmem i chorobami zakaźnymi. Budują studnie i uczą uprawy roli. Jest to piękne i konkretne świadectwo miłości. Na to wszystko potrzeba środków finansowych i materialnych. Dlatego w II niedzielę Wielkiego Postu we wszystkich parafiach organizujemy zbiórkę do puszek na rzecz dzieł misyjnych. Pozyskane środki Komisja Episkopatu Polski ds. Misji poprzez Dzieło Pomocy "Ad Gentes" trafiają na misje. W ubiegłym roku, dzięki hojności i zatroskaniu wiernych mogliśmy przekazać 3 365 000 zł na pomoc charytatywną, medyczną, edukacyjną i ewangelizacyjną. Za to dziękuję serdecznie wszystkim ofiarodawcom.


Poczujmy się solidarni z misjonarzami i pomóżmy im. Dzięki naszej ofiarności polscy misjonarze będą mogli głosić Ewangelię, budować kościoły, kaplice, formować katechistów. Tworzyć ośrodki oświatowe i internaty dla najuboższej młodzieży. Wesprzyjmy działalność medycznych placówek misyjnych i dzieła miłosierdzia.

 

bp Jerzy Mazur

 

Pomagamy misjonarzom

 

Dzieło Pomocy "Ad Gentes" postało po wizycie papieża Benedykta XVI w Polsce. Ojciec Święty zwracając się do biskupów wyraził życzenie, by Kościół w Polsce otoczył troską duchową i materialną misjonarzy. Papież pragnął, by misjonarze mieli "zaplecze" pozwalające im na realizację różnych dzieł na misjach.

 

Dzieło zajmie się wspieraniem działalności charytatywnej, społecznej i kulturowej na terenach misyjnych prowadzonej przez polskich misjonarzy, prowadzi animację misyjną w Polsce, gromadzi i upowszechnia informacje o działalności misjonarzy. Swoje cele Dzieło realizuje poprzez udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej misjonarzom w najuboższych krajach misyjnych. Uczestniczy również w kosztach leczenia i wypoczynku misjonarzy. Dzieło pozyskuje środki finansowe od indywidualnych darczyńców i instytucji i przekazuje je misjonarzom. W ubiegłym roku, Dzieło Pomocy Ad Gentes dofinansowało realizację 198 projektów misyjnych o wartości 217 000 euro. Dzięki akcji sms "Misje" pozyskano  120 408 zł i zrealizowano 6 dużych projektów. Dotyczyły one m. innymi doposażenia sali porodowej i operacyjnej w Ośrodku Zdrowia w Keshero) i  zakupu leków i środków opatrunkowych dla szpitala w Ntamugeuga (Demokratyczna Republika Kongo), dożywiania dzieci w Centrum Edukacyjnym w Kiabakari (Tanzania) oraz zakupu komputerów, książek i wyposażenia biblioteki w Iquitos (Peru).

 

W tym roku Dzieło pomocy Ad Genetes  zbiera środki finansowe za pomocą sms-a "Misje" m. innymi na realizację projektu alfabetyzacji podstawowej w Tibga (Burkina Faso), budowę świetlicy dla ubogich i osieroconych dzieci w Ayos (Kamerun), wyposażenie świetlicy dla dzieci - ofiar terroryzmu w Chontabamba (Peru), zakup aparatu Reflotron Plus dla Ośrodka zdrowia Muxima wa Jezu w Luandzie (Angola).

 

Pomożemy misjonarzom wspierając finansowo projekty ewangelizacyjne, medyczne, charytatywne i edukacyjne realizowane przez nich wpłacając ofiarę  na konto Dzieła Pomocy "Ad Gentes": PEKAO S.A. I O/Warszawa 66 1240 1037 1111 0010 1498 4506. Projekty są prezentowane na stronie internetowej Dzieła www.adgentes.misje.pl w zakładce "Projekty" oraz "Projekty 2014". Zachęcamy do odwiedzenia strony www.misje.pl, by dowiedzieć się więcej o pracy polskich misjonarzy w świecie.

 

POLSCY MISJONARZE I MISJONARKI W ŚWIECIE

(opr. o. Kazimierz Szymczycha, sekretarz Komisji Episkopatu Polski ds. Misji)

 

Poza granicami kraju mamy około 3158 polskich misjonarzy i misjonarek. W tej liczbie 2015 posługuje na misjach "ad gentes", tzn. na terenach uznanych za misyjne przez Kongregację Ewangelizacji Narodów, natomiast około 1000 osób wyjechało do pracy misyjnej na tereny dawnych krajów bloku postsowieckiego. W tej liczbie najwięcej jest zakonników, kapłanów i braci - 1023; sióstr zakonnych - 640; księży diecezjalnych - 302, osób świeckich - 50.

 

Największą liczbę misjonarzy z Polski wysyłają męskie Zgromadzenia zakonne:  Werbiści - 209, Franciszkanie Konwentualni - 90; Franciszkanie - 75; Salezjanie - 74; Pallotyni - 72.

 

Najwięcej sióstr zakonnych na misjach po chodzi ze Zgromadzeń: Franciszkanki Misjonarki Maryi - 54; Służebnice Ducha Świętego - 50; Elżbietanki - 42.

 

Księża diecezjalni na misjach: diecezja Tarnowska - 41; archidiecezja przemyska - 18; archidiecezja katowicka - 14; archidiecezja krakowska - 14; diecezja lubelska - 14. Osoby świeckie:  diecezja Warszawsko-praska - 4; diecezja bielsko-żywiecka - 4; Stowarzyszenie Misji Afrykańskich - 4.

 

Polscy misjonarze i misjonarki pracują w 97 krajach. Najwięcej z nich pracuje w Afryce - 828 osób. Kraje, w których już od wielu lat znajduje się najwięcej polskich misjonarzy, to: Kamerun - 125; Zambia - 77; Madagaskar - 58; Tanzania - 65; Rwanda - 41; Republika Południowej Afryki - 45 i Demokratyczna Republika Konga - 46. W Ameryce Południowej i Środkowej pracuje 786 misjonarzy i misjonarek z Polski. Krajami, w których jest najwięcej polskich misjonarzy, są: Brazylia - 260; Boliwia - 119; Argentyna - 121; Peru - 63 i Paragwaj - 39. W Azji jest 314 polskich misjonarzy. Już od wielu lat najwięcej polskich misjonarzy pracuje w Kazachstanie - 108; Izraelu - 53; Japonii - 29; na Filipinach - 29; Uzbekistanie - 17, na Tajwanie - 14 i w Indonezji - 12. W Oceanii pracuje 70 misjonarzy. Większość osób pracuje w Papui Nowej Gwinei - 66.

 

Na misje wyjeżdżają młodzi ludzie w wieku około 30 lat. To pozwala sądzić, że pozostaną tam na dłużej. Średnia wieku naszych misjonarzy i misjonarek waha się w granicach 46 lat. Na misjach mamy również 18 biskupów z Polski.

 

 

 

Wspomóż Nas

Twoja ocena:

Średnia ocen:

0

Liczba głosów:

0

 

 

Komentarze użytkowników (1)

Sortuj według najnowszych

Zgłoś do moderacji

XsaweryRicci 10:16:27 | 2014-03-16
Trzeba wesprzeć materialnie misjonarzy. Jednak trzeba pamiętać, że gdyby misjonarze i misjonarki mieli charyzmaty Ducha Świętego to by potrafili nakarmić 5 tysięcy z pięciu chlebów i paru ryb. Mogliby również rozmnożyć złoto i srebro, gdyby takie wcześniej zakupili i nie jest to ani żart ani kpina. Po prostu mieliby o wiele większe możliwości. Ponadto gdyby byli silniejsi od szatana a nawet od całego piekła to prowadziliby tak ludzi Bożymi drogami, że ci też byliby tacy. Wtedy ludzie zamiast książek mieliby takie łaski wlane, że wiedza zgromadzona w dużej bibliotece uniwersyteckiej byłaby zaledwie małym ziarnkiem w porównaniu do wiedzy, mądrości i rozumu wlanego. Cuda uzdrowień jakie działaliby misjonarze wystarczyłyby za całe szpitale i kliniki. Nie potrzebne byłyby leki, wystarczyłaby modlitwa świętych. Będąc silniejszymi od szatana ludzie uzyskaliby nieśmiertelność i wieczną młodość, przekleństwo śmierci i starości przestałoby ciążyć nad człowiekiem, rozpoczęłyby się czasy apokaliptycznego tysiącletniego Królestwa Chrystusa na ziemi. Cóż czasy takie mogą być odległe, ale kiedyś nadejdą, na razie pozostaje wspieranie modlitwą i portfelem dzieł misyjnych.

Oceń 1 odpowiedz

Facebook @portalDEONTwitter @deon_plYouTube @portalDEONplInstagram @deon_plKontakt

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook