"Kościół potrzebuje odnowy duchowej"

Radio Watykańskie

Kościół potrzebuje odnowy duchowej - powiedział wczoraj kard. Donald Wuerl w swej relacji podsumowującej dotychczasowe obrady XIII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, poświęconego nowej ewangelizacji.


Jego zdaniem, z synodalnej dyskusji "z wielką jasnością wynika idea, że fundamentem nowej ewangelizacji dla przekazu wiary jest przede wszystkim działanie Trójcy Przenajświętszej w historii". - Jezus Chrystus po swej śmierci i zmartwychwstaniu posłał Kościół, swoją Oblubienicę i swe nowe Ciało, na świat, aby kontynuował jego misję ewangelizacyjną - wskazał relator generalny Synodu. Dodał, że "obowiązek głoszenia zbawczej prawdy spoczywa nie tylko na duchowieństwie i osobach konsekrowanych". Ważną rolę w misji upowszechniania wiary odgrywa "każdy uczeń Chrystusa".

 

Omawiając wypowiedzi uczestników zgromadzenia, metropolita Waszyngtonu zaznaczył, że przedstawiciele wszystkich kontynentów ukazali "potrzebę nowej ewangelizacji, gdyż ich kultury są dotknięte procesem zeświecczenia" i obojętności wobec religii. Świat gdzie indziej szuka dziś dla siebie źródeł inspiracji. W podejmowanych już inicjatywach nowej ewangelizacji w Afryce, Ameryce, Azji, Oceanii i Europie "małe wspólnoty chrześcijańskie stają się żywymi ośrodkami ewangelizacji". Odnowa parafii, ze szczególnym uwzględnieniem działania ludzi świeckich, ma zasadnicze znaczenie dla odnowy Kościoła - mówił amerykański purpurat.

 

W tej sytuacji konieczne jest wzmocnienie "idei kościelnej komunii, więzi z Bogiem i między nami jako Kościołem". Dlatego potrzebny jest powrót do sakramentów, a zwłaszcza postawienie Eucharystii w centrum życia. - Najważniejszym wymogiem naszych czasów jest duchowa odnowa, do której głoszenia i wprowadzania w życie wezwany jest Kościół. Odnowa duchowa stanowi najważniejszy element nowej ewangelizacji, jako że zakłada odnowę osobistego spotkania z Chrystusem i katechezy wspierającej nasz wzrost duchowy - zaznaczył relator generalny zgromadzenia. Zauważył, że "nowa ewangelizacja powinna objąć społeczeństwo, w którym żyjemy", a jej naturalnym środowiskiem jest kultura.

 

 

Więcej »

Wśród tematów podejmowanych przez ojców synodalnych wyróżnił "konieczność podkreślania roli Kościoła jako prawdziwej obecności Chrystusa w dzisiejszym świecie". Prowadzenie przez Kościół swych "licznych dzieł miłości" w dziedzinie sprawiedliwości społecznej, służby zdrowia, edukacji itp. jest "elementem jego tożsamości" i "znakiem, w którym inni mogą rozpoznać czynną obecność Boga w świecie".

 

Za "konstytutywny element" nowej ewangelizacji uczestnicy Synodu uznali edukację, szczególnie młodzieży, a także wspieranie rodziny, dzięki której wiara jest przekazywana nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Wskazali też na "fundamentalną rolę kobiet w życiu Kościoła i miejsce matki w przekazie wiary w rodzinie". Przede wszystkim jednak podkreślali "rolę świeckich w dziele nowej ewangelizacji". - Na wszystkich szczeblach życia zawodowego: w edukacji, prawie, polityce, gospodarce i na wszystkich polach zaangażowania świeckich zadaniem każdego katolika jest przypominanie ludziom o praktykowaniu wiary słowem, ale nade wszystko czynem, działaniem i swoim sposobem życia - stwierdził kard. Wuerl.

 

Wspomniał też o zjawisku migracji. Zdarza się bowiem, że katolicy przybywając do nowego środowiska przestają być "aktywni w wierze". Ich przyjęcie i włączenie do lokalnej wspólnoty kościelnej "mogą być formą nowej ewangelizacji" - zauważył metropolita Waszyngtonu.

 

 

Wspomóż Nas

Twoja ocena:

Średnia ocen:

0

Liczba głosów:

0

 

 

Facebook @portalDEONTwitter @deon_plYouTube @portalDEONplInstagram @deon_plKontakt

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?