Przewodnik po Mszy świętej dla bystrzaków. Część 1: wprowadzenie i liturgia słowa

Catholic Link
(fot. shutterstock.com)

Choć każdej niedzieli bierzesz udział we Mszy świętej, to być może nie wiedziałeś, jakie bogactwo kryje się każdym jej momencie. 

 

Msza Święta

 

Są dwie główne części Najświętszej Ofiary Mszy: liturgia Słowa i liturgia Eucharystii. Katechizm Kościoła Katolickiego mówi, że te dwie główne części "razem tworzą" jeden pojedynczy akt uwielbienia.

 

Cztery główne elementy Mszy odprawianej według obrządku rzymskiego to: obrzędy wstępne, liturgia słowa, liturgia Eucharystii i obrzędy końcowe. Wszystkie razem wzięte to Masza Święta, jedyna doskonała modlitwa Chrystusa od początku do końca.

 

 

Obrzędy Wstępne

 

Msza rozpoczyna się od antyfony na wejście lub hymnu. Celebrans (kapłan odprawiający Mszę) i inni uczestnicy, tacy jak ministranci i diakon, wchodzą z nim w procesję. Następnie kapłan oddaje cześć ołtarzowi z ukłonem i pocałunkiem. Dzieje się tak, ponieważ ołtarz nie jest jedynie stołem. Jest on Chrystusem stojącym sakramentalnie pośród Jego ludu.

 

Kapłan czyni znak krzyża, witając ludzi słowami Pisma Świętego. Kapłan mówi: "Pan z Wami", a my, wierni, odpowiadamy: "I z duchem Twoim". Jest to w rzeczywistości głębokie stwierdzenie teologiczne. Modlimy się za duszę wyświęconego kapłana, który jak wierzymy, został w sposób szczególny ukształtowany przez święcenia kapłańskie i moc Ducha Świętego. Kiedy mówimy "I z Duchem Twoim", nie życzymy mu po prostu dobrze. Uznajemy jego funkcję kapłańską i fakt, że działa on w osobie Chrystusa.

 

Prosta modlitwa przed każdą Mszą Świętą >>

 

Następnie pojawia się Akt Pokutny. Przypominamy sobie nasze grzechy i ufnie powierzamy je Bożemu miłosierdziu. Odmawiamy modlitwę Spowiedzi Powszechnej: "Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam bracia i siostry..." Następnie kończymy intonowaniem Kyrie Eleison, co w grece oznacza: "Panie, zmiłuj się".

 

W niedziele, w uroczystości i święta śpiewamy hymn "Chwała na Wysokości Bogu", powtarzając za aniołami w momencie narodzenia Chrystusa w Glorii. Ofiarowujemy naszą chwałę, adorację i oddawanie czci Ojcu, przez Syna, w Duchu Świętym.

 

Celebrans zaprasza zebranych do modlitwy, a następnie ogłasza zaleconą modlitwę na ten dzień z Mszału Rzymskiego. Kapłan zbiera modlitwy ludzi i ofiarowuje te modlitwy Bogu. Mszał Rzymski zaprasza obecnych, aby przygotowali się do słuchania Słowa Bożego, ogłoszonego w następnej części Mszy: Liturgii Słowa.

 

 

Liturgia Słowa

 

Następnie przychodzi liturgia słowa. W niedziele i uroczystości są cztery czytania Pisma Świętego. W większości przypadków jest to jedno czytanie ze Starego Testamentu, Psalm Responsoryjny, czytanie Nowego Testamentu oraz Ewangelii Mateusza, Marka, Łukasza lub Jana.

 

Sobór Watykański II mówi, że w liturgii słowa "skarby biblijne mają być otwierane bardziej hojnie, aby wierni przy stole słowa Bożego mogli otrzymać obfitsze pożywienie . Jesteśmy karmieni przez głoszenie Słowa, szczególnie w czytaniu Ewangelii, gdzie odnosimy się szacunkiem dla Chrystusa, Jego słów i czynów. Śpiewamy "Alleluja" przed Ewangelią, co oznacza "Chwalcie Pana!"

 

10 niesamowitych rzeczy, które daje Eucharystia >>

 

Po przeczytaniu Ewangelii wszyscy siedzą, a ksiądz wygłasza homilię. Homilia jest udzielana przez kapłana, diakona lub biskupa, który koncentruje się na tekstach Pisma Świętego w danym dniu, samym Mszale Rzymskim lub innym aspekcie życia chrześcijańskiego.

 

Po homilii przechodzimy do Wyznania Wiary, zwykle jest to Nicejskie Wyznanie Wiary. Ma ono 1600 lat. W wyznaniu wiary dajemy osobistą deklaracje tego, w co wierzymy jako naśladowcy Chrystusa. Wyznając wiarę osiągamy szczyt naszego uczestnictwa w Liturgii Słowa.

 

Zakończenie Liturgii Słowa jest Modlitwą Uniwersalną, która jest czasami nazywana Modlitwą Wiernych. W modlitwie powszechnej wznosimy modlitwy i intencje całego świata. Zawsze modlimy się za naszego Ojca Świętego, papieża, a także naszego lokalnego biskupa. Modlimy się za naszych światowych przywódców, aby kierowali się Bożą Mądrością. Modlimy się za walczących i strudzonych. Modlimy się także za wspólnotę lokalną, kiedy jest szczególnie potrzebna. Modlitwa powszechna jest czasem, w którym możemy ofiarować nasze wspólne potrzeby Ojcu, przez Chrystusa, w Duchu Świętym.

 

 

Tłumaczenie: Gabriela Kwaśniak

 

Tekst pierwotnie ukazał się na stronie Catholic Link

 

Wspomóż Nas

Twoja ocena:

Średnia ocen:

3.4

Liczba głosów:

5

 

 

Komentarze użytkowników (0)

Sortuj według najnowszych

Facebook @portalDEONTwitter @deon_plYouTube @portalDEONplInstagram @deon_plKontakt

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook