Zrób to, jeśli nie słyszysz głosu Boga

Modlisz się, ale to nie przynosi rezultatów. Chcesz usłyszeć Jego głos, ale miesiącami nic się nie dzieje. Być może popełniasz podstawowy błąd. 

 

 

Wspomóż Nas

Twoja ocena:

Średnia ocen:

5

Liczba głosów:

1

 

 

Komentarze użytkowników (6)

Sortuj według najnowszych

Zgłoś do moderacji

NAJ 10:15:43 | 2018-07-12
Remigiusz Recław SJ
‘’Modlisz się, ale to nie przynosi rezultatów. Chcesz usłyszeć Jego głos, ale miesiącami nic się nie dzieje. Być może popełniasz podstawowy błąd. ‘’

Dlaczego swoją mową wprowadzasz ludzi w błąd???

Podstawowy błąd to popełniasz ty Recławie SJ. Nie znasz albo nierozumiesz prostych słów ap Pawła który wyjaśnia ‘’funkcjonowanie- działanie  człowieka.

Napięcie między "duchem" a "ciałem"4

‘’16 Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. 17 Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. 18 Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie się w niewoli Prawa.
19 5 Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, 20 uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, 21 zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą.
22 Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, 23 łagodność, opanowanie. Przeciw takim [cnotom] nie ma Prawa6.
24 A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami. 25 Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy. 26 Nie szukajmy próżnej chwały, jedni drugich drażniąc i wzajemnie sobie zazdroszcząc.’’
‘’ 42 Rzekł do nich Jezus: «Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On Mnie posłał. 43 Dlaczego nie rozumiecie mowy mojej? Bo nie możecie słuchać mojej nauki. 44 Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.’’


CZŁOWIEK ŻYJE –FUNKCJONUJE W DWÓCH MOCACH

Słowa jakimi się posługuję (np.. PROGRAM i podobne) mają służyć do  lepszego zrozumienia tematu


. Pierwsza moc, to moc tego ( władca i stwórca tego świata) , który tchnął swojego ducha w ciało ludzkie – ap Paweł nazywa tę moc POŻĄDANIEM CIAŁA a druga MOC TO  TO MOC OJCA PANA JEZUSA CHRYSTUSA DUCH ŚW PRAWDA
Człowiek może wybrać tylko z tych dwóch mocy.  Żadnego innego wyboru człowiek nie posiada. Człowiek jest jak plik ( program) który bez tych mocy nie funkcjonuje ( żyje) . ,Człowiek aby żył musi znajdować się ( być zanurzony ) w MOCY ( źródło życia ) .
Lecz należy bezwzględnie pamiętać, że jeśli człowiek jest TYLKO  w mocy pożądania ciała ( tj. mocy tego co tchnął swojego ducha w ciało ludzkie – władca tego świata) to taki człowiek NIGDY NIE UZYSKA ŻYCIA WIECZNEGO, bo ten który go stworzył ustawił swoje moce programy tego świata tak , aby człowiek nie uzyskał nieśmiertelności.
«Oto człowiek stał się taki jak My: zna dobro i zło; niechaj teraz nie wyciągnie przypadkiem ręki, aby zerwać owoc także z drzewa życia, zjeść go i żyć na wieki»6. 23 Dlatego Pan Bóg wydalił go z ogrodu Eden, aby uprawiał tę ziemię, z której został wzięty. 24 Wygnawszy zaś człowieka, Bóg postawił przed ogrodem Eden cherubów i połyskujące ostrze miecza, aby strzec drogi do drzewa życia7.

Człowiek na tej ziemi w tym świecie był od początku tylko plikiem, który  żył- istniał dzięki mocy tego co tchnął w niego swojego ducha. Tym kimś jest władca i stwórca tego świata , KTÓREGO KK UZNAŁ ZA OJCA PANA JEZUSA CHRYSTUSA. Człowiek ten --plik wydawał przez siebie owoce pożądania ciała zgodne Z WOLĄ – PROGRAMEM swojego stwórcy , KTÓRY SAM BOGIEM SIĘ NAZWAŁ. Ap Paweł nazywa to NIEWOLĄ PRAWA. Polegała ona na tym, że władca tego świata nakazywał przez swoją MOC np. zabić drugiego człowieka ( OPISY ST ) i nieświadomy człowiek czynił tak jak mu MOC nakazywała a z drugiej strony ten sam władca ustanawia PRAWO ( dekalog ) względem którego sądzi człowieka i skazuje go na śmierć
TO JEST WŁAŚNIE  ‘’ Bóg postawił przed ogrodem Eden cherubów i połyskujące ostrze miecza, aby strzec drogi do drzewa życia7.  ( NIEWOLA PRAWA)  nikt z ludzi nie wypełniłby PRAWA będąc w mocy władcy tego świata .
PRAWO  WYPEŁNIŁ TYLKO PAN JEZUS CHRYSTUS, który był  i jest ponad Prawem władcy tego świata.
. OTO CAŁA PRAWDA O NIEWOLI PRAWA. Dokładnie wyjaśnia ją ap Paweł w Gal 5 .

Człowiek od samego początku do dnia dzisiejszego wydaje z siebie nie swoje owoce LECZ OWOCE MOCY KTÓRE NA NIEGO DZIAŁAJĄ.

Człowiek jest TYLKO WYKONAWCĄ MOCY , tak jak zdalnie sterowany mały samochodzik, który skręca , zatrzymuje cię POD WPŁYWEM MOCY TEGO CO NIM STERUJE. To , że samochodzik się zatrzymał , skręcił w lewo lub prawo nie jest jego dziełem. Jest dziełem tego co nim steruje.
Dlatego ap Paweł zdarł sobie gardło tłumacząc to ludziom . Ap Paweł w Gal 5 wyraźnie to wszystko wytłumaczył.
Człowiek  dzięki MIŁOSIERDZIU OJCA PANA JEZUSA CHRYSTUSA  otrzymał WOLNY WYBÓR WŁAŚNIE MIEDZY MOCĄ SZATANA – POŻĄDLIWOŚĆ CIAŁA  A MOCA OJCA PANA JEZUSA CHRYSTUSA – DUCHEM ŚW PRAWDA.
Człowiek, który przyjmie tę MOC ma możliwość wyboru. Przykładowo –  na samochodzik działa moc małego diabła trzymającego radio  , która nakazuje mu skręcić w lewo , w tym samym momencie na samochodzik działa DRUGA MOC od np. małego aniołka , która samochodzikowi nakazuje skręcić w PRAWO
I WŁAŚNIE W TEDY TEN SAMOCHODZIK MA WOLNY SWÓJ WYBÓR MOŻE SKRĘCIĆ W LEWO LUB W PRAWO.
Przejdźmy do człowieka. Na człowieka działa moc – pożądliwości ciała ( moc tego co tchnął swojego ducha w ciało ludzkie ) , która nakazuje mu na przykład  zabić człowieka , w tym samym momencie na człowieka działa MOC OJCA PANA JEZUSA CHRYSTUSA , która ZAKAZUJE MU ZABIJAĆ ( nie zabijaj, zostaw go itp.)
WTEDY CZŁOWIEK MA WOLNY WYBÓR. MOŻE ZABIĆ LUB NIE.
Rozumiecie!
Ap Paweł w Gal 5 wyraźnie napisał , że WSZYSTKO CO Z MOCY OJCA PANA JEZUSA CHRYSTUSA JEST OWOCEM DUCHA ŚWIĘTEGO.  NIE CZŁOWIEKA
To samo dotyczy owoców pożądania ciała . Nie człowiek jest twórcą lecz ten który nim steruje – władca tego świata. Człowiek jeśli wybierze treść z Mocy szatana przeklętego jest TYLKO WYKONAWCĄ
Dlatego jest to tak bardzo ważne żeby człowiek to rozumiał. Wtedy zrozumie że na podstawie dobrych uczynków nie można być zbawionym, bo te uczynki nie od człowieka pochodzą. Są owocem Ducha Świętego  i POKAZUJĄ, ŻE TAKI CZŁOWIEK JEST W  MOCY OJCA PANA JEZUSA CHRYSTUSA.           DLATEGO WIARA W PANA JEZUSA CHRYSTUSA JEST MARTWA JEŚLI NIE PŁYNĄ Z  CZŁOWIEKA OWOCE DUCHA ŚW- MOCY OJCA ZBAWICIELA.
16 Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. 17 Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. 18 Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie się w niewoli Prawa.
19 5 Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, 20 uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, 21 zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą.
22 Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, 23 łagodność, opanowanie. Przeciw takim [cnotom] nie ma Prawa6.

Macie wyraźnie napisane dobre uczynki rodzą się z MOCY OJCA PANA JEZUSA CHRYSTUSA a złe uczynki rodzą się z MOCY CIAŁA.

Zapamiętaj , że nie Ty jesteś twórcą czegokolwiek . LECZ MOC KTÓRA PRZEZ CIEBIE DZIAŁA . MOC, którą TY WYBIERASZ              ALE TY I TYLKO TY MOŻESZ WYBRAĆ , ŻE  WYDASZ Z SIEBIE OWOCE MOCY OJCA PANA JEZUSA CHRYSTUSA ALBO WYDASZ UCZYNKI WŁADCY TEGO ŚWIATA TAKIE JAK:

19 5 Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, 20 uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, 21 zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą.Pan Jezus Chrystus powiedział , że jedyną Mocą , która może zbawić człowieka to właśnie Moc jego OJCA , którą porównuje do krzewu winnego. Ten krzew winny to właśnie MOC OJCA PANA JEZUSA CHRYSTUSA  < a Ojciec mój jest tym, który uprawia  UPRAWIA SWOJĄ MOCĄ


Pan Jezus Chrystus  wyraźnie podkreśla, że człowiek bez MOCY NIC NIE MOŻE :

Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa w winnym krzewie, tak samo i Wy,  ‘’jeżeli we Mnie trwać nie będziecie’’ W MOCY OJCA PANA JEZUSA CHRYSTUSA

Te słowa wyraźnie podkreślają że to co Wam napisałem jest PRAWDĄ.
Czy można się obrażać na słowa Pana Jezusa Chrystusa, który powiedział :

Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina,
Absolutnie nie. DLATEGO ŻE MASZ WOLNY WYBÓR CZŁOWIEKU I MOŻESZ DOPUŚCIĆ DO OWOCOWANIA W SOBIE DUCHA ŚWIĘTEGO  _ MOC OJCA PANA JEZUSA CHRYSTUSA.

Powracając do Twoich słów

‘’ Modlisz się, ale to nie przynosi rezultatów. Chcesz usłyszeć Jego głos, ale miesiącami nic się nie dzieje. Być może popełniasz podstawowy błąd. ‘’

Napisałem Tobie, że to Ty popełniasz błąd bo DAJESZ POPRZEZ SWOJE SŁOWA FAŁSZYWĄ NADZIEJĘ USŁYSZENIA SŁOW BOGA.

DLACZEGO?

Dlatego, że BÓG DZIAŁA MÓWI DO KAŻDEGO PRZEZ CAŁY CZAS POPRZEZ SWOJĄ MOC –DUCHA ŚWIĘTEGO. A LUDZIE NIE ZNAJĄC TEGO CO WYŻEJ NAPISAŁEM NIE WIEDZĄ TEGO BO OCZEKUJĄ NA GŁOS BOGA W RZECZYWISTOŚCI. 
PRZEZ CAŁE ŻYCIE DO CZŁOWIEKA PRZEMAWIA BÓG OJCIEC PANA JEZUSA CHRYSTUSA JAK TAKŻE WŁADCA TEGO ŚWIATA  CZŁOWIEK TYLKO WYBIERA Z TYCH DZIAŁAJĄCYCH NA NIEGO DWÓCH MOCY  I WYDAJE OWOC DUCHA ŚWIĘTEGO LUB UCZYNEK PORZADLIWOŚCI ( NIE MYLIĆ Z SEKSEM – CZYT GAL 5)

JAK TO WYGLĄDA W RZECZYWISTOŚCI?
WSZYSTKO CO MYŚLISZ POCHODZI OD JEDNEJ LUB DRUGIEJ MOCY. TY TYLKO WYBIERASZ KTÓRĄŚ Z NICH I JAKO NARZĘDZIE WYDAJESZ Z SIEBIE NA ZEWNĄTRZ.

JEST TO POTWIERDZOWE W SŁOWACH:

‘’ 13 Albowiem to Bóg jest w was sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z [Jego] wolą.’’


OWSZEM ZDARZAŁY SIĘ I BYĆ MOŻE ZDAJAJĄ SIĘ PRZYPADKI ŻE BÓG MÓWI FIZYCZNYM GŁOSEM ( Mojżesz i inne) ale to są RZECZY PRZYGOTOWANE OD ZAŁOŻENIA ŚWIATA. TO INNY TEMAT.

Dlatego napisałem Tobie Recławie SJ że dajesz fałszywą nadzieję ludziom na uszłyszemie GŁOSU BOGA PRZEZ JAKIEŚ SZTUCZKI. LUDZIE NIE OSIĄGNĄWSZY ZAMIERZONEGO CELU TRACĄ WIARĘ A PRZECIEŻ BÓG MÓWI GO KAŻDEGO PRZEZ CAŁY CZAS.
PODOBNIE I WŁADCA TEGO ŚWIATA NIE SZEPCE DO UCHA LECZ DZIAŁA MOCĄ NA KAŻDEGO CZŁOWIEKA.
A CZŁOWIEK WYBIERA JEDNĄ Z TYCH MOCY.Jeśli pragniesz żyć wiecznie oddaj siebie Panu Jezusowi Chrystusowi Powiedz Panie Jezu Chryste jestem Twój ( Twoja).

Oceń odpowiedz

Zgłoś do moderacji

Ksen 01:21:38 | 2018-07-12
Wyobraźmy sobie coś takiego: Małżeństwo przez pół roku siada codziennie naprzeciw siebie i przez 15 min. milczą...

Oceń 8 1 Pokaż odpowiedzi odpowiedz

Facebook @portalDEONTwitter @deon_plYouTube @portalDEONplInstagram @deon_plKontakt

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook