Dlaczego Żydzi są Narodem Wybranym?

(fot. shutterstock.com)

Czemu Bóg, aby przekazać światu swoje zbawienie, spośród wszystkich narodów wybrał właśnie Żydów? Czym różnili się od innych i jakie to ma dla nas znaczenie?

Mojżesz wstąpił wtedy do Boga, a Pan zawołał na niego z góry i powiedział: Tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz Izraelitom: /.../ będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów /./ będziecie Mi królestwem kapłanów i ludem świętym.

Żydzi są Narodem Wybranym. Na czym polega to "wybranie"?


To wybranie polega na tym, że Pan Bóg "zdeponował" w tym narodzie pewne fundamentalne prawdy o sobie i swoim stosunku do ludzi oraz całego stworzenia. Pan Bóg postanowił, że te prawdy mają być w tym narodzie "przechowywane" poprzez przekazywanie ich z pokolenia na pokolenie.


Te fundamentalne prawdy mają być punktem wyjścia i punktem odniesienia dla wszystkich ludzi:

 

 

  • tych poszukujących Boga,
  • tych pragnących Go poznać,
  • tych pragnących Mu świadomie, dobrowolnie zaufać,
  • tych pragnących Go szczerze kochać,
  • tych pragnących podporządkować Mu całe swoje życie.


To wybranie polega na tym, że Pan Bóg "zdeponował" te prawdy nie ze względu na jakieś szczególne zasługi Narodu Wybranego. To nie była nagroda "za dobre sprawowanie". To był dar Pana Boga - to było coś "darmo dane".


To wybranie polega na tym, że Pan Bóg - mimo licznych niewierności Żydów - pozostaje im wierny i dotrzymuje danych obietnic. Dzieje tego ludu - czy to te, spisane na kartach Starego Testamentu, czy też te, spisane na kartach współczesnych podręczników historii - wyraźnie wskazują, że Pan Bóg nieustannie wspomaga i chroni "depozytariuszy" tych fundamentalnych prawd.


Mimo skomplikowanych, dramatycznych i momentami tragicznych losów Żydów - "przeganianych" z kraju do kraju, pozbawianych własnego "miejsca na mapie świata", szykanowanych i mordowanych - ten naród przechował i nadal przechowuje złożony w nim "depozyt". Wspomagani przez Boga, Izraelici chronią przekazane im prawdy, aby nie zostały zapomniane i odrzucone, ale żeby "żyły" i mogły być światłem zrozumienia Boga dla innych narodów.


To wybranie polega na tym, że Pan Jezus narodził się z Marii - najwspanialszej córki izraelskiej - i pozostawał pod opieką Józefa, potomka Abrahama, któremu Pan Bóg obiecał potomstwo tak liczne, jak ziarnka piasku na pustyni. To pośród tego narodu wychowywał się Pan Jezus i temu narodowi - jako pierwszemu - przekazał słowa Dobrej Nowiny.

Jezus widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. (Mt 9: 36-37)

Ale wraz z przyjściem Pana Jezusa doszło nie tylko do ubogacenia "depozytu prawd", ale doszło też do tego, że ów "depozyt" przekroczył granice Narodu Wybranego i "powędrował" w świat.


Wszyscy, którzy na chrzcie zostali - w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego - włączeni do Kościoła, stali się wybranymi spośród całego Bożego ludu, zamieszkującego tę Ziemię, by nieść prawdę o zbawieniu i miłosierdziu Boga. I w tym ujawnia się kolejny, niezmiernie istotny sens pojęcia "wybrania".


Wybranie oznacza powołanie do służenia ludziom i do dbania o całe Boże stworzenie w duchu prawdy i miłości do Tego, który darmo dał nam Ziemię, i który zbawczą śmiercią Syna Bożego otworzył przed wszystkimi bramy Nieba.

Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie, służcie

Panu z weselem Stawajcie przed obliczem Pana

z okrzykami radości. Wiedzcie, że Pan

jest Bogiem, On sam nas stworzył.

Chwalcie i błogosławcie Jego imię.

Albowiem Pan jest dobry, Jego łaska

trwa na wieki, a Jego wierność przez

pokolenia. (Ps 100)

 

Wspomóż Nas

Twoja ocena:

Średnia ocen:

1.48

Liczba głosów:

111

 

 

Komentarze użytkowników (21)

Sortuj według najnowszych

Zgłoś do moderacji

zbyszeks 11:05:18 | 2017-06-19
MANIPULACJA, polegająca na zastosowaniu w tytule (który jest główną informacją dla odbiorców) czasu teraźniejszego, a w treści wykazaniu, że to czas przeszły dokonany.

Oceń 20 2 odpowiedz

Zgłoś do moderacji

kingasfb1 08:20:15 | 2017-06-19
Czyżby pan kwestionował, że Chrystus przelał Krew dla odkupienia każdego człowieka? Kościół też nie twierdzi, że judaizm jest - jak pan to nazywa - paralelną, tzn. w pełni równorzędną drogą do zbawienia. Modlę się za Żydów i to o wiele częściej niż w Wielki Piątek. I nie czynię tego określając ich przy tym jako dzieci klątwy, naród wiarołomny, ale jako ludzi narodu, który został przez Boga wybrany do objawienia siebie wszystkim (tego wybrania nic nie zmieni), jako ludzi, z których większość nie potrafiła przyjąć Jezusa jako Zbawcy... choć może pan zapomina o tym, że pierwsze gminy chrześcijańskie składały się właśnie z Żydów. A tak poza tym, każdy naród składa się z ludzi, konkretnych ludzi. Nie jest zlepkiem, masą. Nie odrzucam ani nie ignoruję przedsoborowej nauki Kościoła, ale też nie przedkładam jej nad tę posoborową. Rozumienie i interpretacja Kościoła rozwija się - bo Bóg objawia się Kościołowi nieustannie dzięki działaniu w nim Ducha Świętego. Czyż Chrystus nie powiedział On doprowadzi was do całej prawdy? To jest droga. Odrzucenie posoborowej nauki jest tak samo błędem jak negacja przedsoborowej.

Oceń 6 28 odpowiedz

Zgłoś do moderacji

kingasfb1 20:08:10 | 2017-06-18
Podtrzymuję to, co powiedziałam - z całego serca życzę niespodzianek w niebie! Krew Chrystusa nie może być rozumiana jako narzędzie klątwy! Owszem, ówcześni przywódcy narodu izraelskiego mieli udział w skazaniu Jezusa na śmierć na krzyżu. Czy nigdy nie przyszło ci do głowy, że cytowane przez ciebie słowa Krew Jego na nas i na dzieci nasze może mieć raczej WYMIAR ZBAWCZY? Ta Krew spłynęła na nas wszystkich - dzieki Bogu. A ponieważ Kościół, na który się powołujesz, uczy nas że Chrystus umarł za WSZYSTKICH LUDZI BEZ WYJĄTKU, to jak możesz tu traktować tu ją tak instrumentalnie jako narzędzie przekleństwa? Powołujesz się na Sobór, ale twoje dywagacje są raczej daleko przedsoborowe. I jeszcze jedno. Nie wiem, co kryje się pod twoim nickiem. W moim jest moje imię, zdecydowanie żeńskie. Nie wiem zatem dlaczego i na jakiej podstawie nazywasz mnie "kolegą" ;-)  

Oceń 7 24 Pokaż odpowiedzi odpowiedz

Zgłoś do moderacji

stos 19:21:03 | 2017-06-18
Na przestrzeni wieków Kościół świadom winy jaką zaciągnęli Żydzi modlił się za nich aby uznali Jezusa Chrystusa swym Panem.
Wiedział on bowiem,że bez tego ich zbawienie będzie stało pod dużym znakiem zapytania.
Niestety Kościół po SV2 powodowany holocaustem zrewidował swą naukę czyniąc z niej narzędzie ideologii .
Chcąc dowartościować Żydów, uczynił z nich paralelną drogę do zbawienia w rzeczywistości wyrządzając im krzywdę.
Krzywda ta dotyczy też wiernych katolików,którzy miast być utwierdzanymi w niezmiennej wierze stają się ofiarami rozmaitych podejrzanych eksperymentów.
Chrystus Pan założył jeden Kościół, poza którym nie ma zbawienia.Kościołem tym jest Kościół Rzymskokatolicki.
Nikt ani nic tego nie zmieni. 

Oceń 38 8 odpowiedz

Zgłoś do moderacji

kingasfb1 17:56:57 | 2017-06-18
No cóż, nie mam zamiaru kopać się z koniem, bo najwyraźniej mamy bardzo różną wizję Kościoła. Absolutnie nie kwestionuję tu żadnego z dogmatów Kościoła, tylko jego rozumienie. Mam wrażenie,ze tobie bliższa jest opcja Bractwa Piusa X. Nigdzie, ale to absolutnie nigdzie nie spotkałam się ze sformułowaniem, że Żydzi są dziećmi klątwy. Nie ośmieliłabym się tak nazwać kogokolwiek. I daleka jestem od lekceważenia sobie ich zbawienia. Obawiam się jednak, że gdyby to zbawienie zależało od ciebie, marny byłby los wszystkich inaczej myślących. Nie nie, nie relatywizuję tutaj nauki kościoła, tylko kwestia jest, jak już powiedziałam, w jego rozumieniu. Myślę, że gdy znajdziemy się kiedyś w Królestwie Pana, wszyscy będziemy zadziwieni! Z całego serca życzę ci tego zadziwienia.

Oceń 8 38 Pokaż odpowiedzi odpowiedz

Zgłoś do moderacji

kingasfb1 16:18:45 | 2017-06-18
Tak czy inaczej, posłużyłeś się nie dokumentem ale w najlepszym wypadku jego interpretacją. Nie twierdzę przy tym, bynalmniej, że błędną. Błędem jest natomiast twierdzenie, że Naród Wybrany z woli Boga przestał nim być. Tego nie stwierdza ani Pismo święte, ani dokumenty Kościoła. Sugerująca taką opcję wielkopiątkowa modlitwa za Żydów została poprawiona (a raczej niektóre jej tłumaczenia). Jest różnica bowiem miedzy sformułowaniem: "Naród, który niegdyś został przez Boga wybrany" a "Naród, który niegdyś był Narodem Wybranym"... To, że Kościół jest par excellence Ludem Bożym, nie ujmuje Bożej łaski ludowi Izraela. Bóg jest bogatszy w łaskę niż nasze ludzkie wyobrażenia. Stwierdzenie, że nastąpiło jakieś automatyczne, jak twierdzisz, przeniesienie Bożego wybraństwa z Izraela na Kościół jest nieporozumieniem i bzdurą. Co to za automatyzm miałby istnieć w Bogu? Jedno jest pewne, Bóg tak samo z miłością oczekuje na nasze nawrócenie jak na nawrócenie Izraela. I to prawda, co napisałeś w pierwszym poście, że judeochrześcijanie to nie Kościół, ale myślę że w Sercu Chrystusa jest także miejsce dla judeochrześcijan. Bóg objawia się stopniowo każdemu z nas i prowadzi nas do Siebie na miarę możliwości naszej odpowiedzi. I być, może - a nawet na pewno - niejeden judeochrześcijanin jest bliżej Chrystusa niż niejeden katolik.

Oceń 6 39 Pokaż odpowiedzi odpowiedz

Zgłoś do moderacji

stos 14:32:40 | 2017-06-18
Lumen Gentium:
"Albowiem wierzący w Chrystusa, odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, lecz z nieskazitelnego przez słowo Boga żywego (por. 1 P 1,23), nie z ciała, lecz z wody i Ducha Świętego (por. J 3,5-6), ustanawiani są w końcu "rodzajem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym..., co niegdyś nie był ludem, teraz zaś jest ludem Bożym" (1 P 2,9-10)".

Oceń 43 Pokaż odpowiedzi odpowiedz

Zgłoś do moderacji

kingasfb1 12:19:56 | 2017-06-18
Stos, jesteś mistrzem manipulacji. Ująłeś w cudzysłów i przypisałeś Soborowi swoje własne słowa. A ja przytoczę ci faktyczny cytat z tego dokumentu
Chociaż Kościół jest Nowym Ludem Bożym nie należy przedstawiać Żydów jako odrzuconych ani jako przekletych przez Boga, rzekomo na podstawie Pisma Świętego. Niechże więc wszyscy dbają o to, aby w katechezie i głoszeniu Słowa Bożego nie nauczali niczego, co nie licowało z prawdą ewangeliczną i duchem Chrystusowym. I to są Słowa Z Nostra aetate. Każdy ma prawo mieć swoje zdanie, ale manipulacja i fałszerstwo dokumentów Kościoła są działaniami niegodnymi kogoś, kto chce uchodzić za katolika.

Oceń 13 54 Pokaż odpowiedzi odpowiedz

Zgłoś do moderacji

kingasfb1 10:22:45 | 2017-06-18
Stos, radziłabym ci raczej spróbować przekonać samego Boga, żeby wreszcie dał sobie spokój z tą swoją wiernością (cf Rz 11, 29 - Bo dary łaski i wezwania Boże są nieodwołalne...) i miłością do Narodu Wybranego... by wreszcie zrozumiał, to co ty w swojej mądrości już dawno zrozumiałeś, że TEN naród nie zasługuje na Jego miłość (choć to akurat On dobrze wie - ale na szczęście, również dla ciebie, kocha bezinteresownie). Obawiam się tylko, że ten twój dialog z Bogiem może wyglądać jak rozmowa Jonasza z nim - po prostu groteskowo. 

Oceń 11 58 Pokaż odpowiedzi odpowiedz

Zgłoś do moderacji

Metanoia 09:56:51 | 2017-06-18
JHWH wybrała Żydów bo było to najnikczemniejsze plemię na tej planecie. JHWH to przecież duch Ewy. Nie jest żadnym Bogiem ale od początku kłamcą. Żydzi nienawidzą Jezusa bo Jezus jest Prawdą. Popatrzcie na ten świat, popatrzcie na Ewę czyli całość stworzenia i zobaczcie, że Ewa jest piękna ale jest bezduszna i bezwzględna. Nie ma w niej miłości bo miłość przychodzi z Duchem Ojca Jezusa. Miłość przychodzi na świat Ewy z innego świata.
Ewa to JHWH, to ona odrzuciła miłość Ojca i stała się Diabłem rządzonym przez Prawo.

Oceń 2 18 Pokaż odpowiedzi odpowiedz

Pokaż więcej komentarzy

Facebook @portalDEONTwitter @deon_plYouTube @portalDEONplInstagram @deon_plKontakt

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook