Jak się przygotować do spowiedzi? [WIDEO]

Co zrobić, by nie odbywać spowiedzi "na szybko"? By naprawdę była ona dla nas czymś więcej niż krótkim "zaliczeniem" obowiązku? Poznaj 5 najważniejszych warunków przygotowania do dobrej spowiedzi.

 

Ks. Paweł Śliżewski mówi o 5 rzeczach: motywacji, modlitwie przed spowiedzią oraz o tym, jak dobrze wybrać spowiednika, czas i miejsce spowiedzi.

 

Obejrzyj wideo:

 

 

Wspomóż Nas

Twoja ocena:

Średnia ocen:

0

Liczba głosów:

0

 

 

Komentarze użytkowników (12)

Sortuj według najnowszych

Zgłoś do moderacji

MPJCH777 11:55:33 | 2016-12-11
Cóż mógł mieć Pan Jezus Chrystus na myśli, kiedy mówił: "Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie" (Mt 16,19). Cóż można rozumieć pod słowem "cokolwiek"?

Pewnie myślisz, że jest to bardzo skomplikowane. A odpowiedz jest bardzo prosta . Sam Pan Jezus Chrystus to wyjaśni poprzez słowa:

26 Faryzeuszu ślepy! Oczyść wpierw wnętrze kubka, żeby i zewnętrzna jego strona stała się czysta.

Zależność ta DOTYCZY KAŻDEGO CZŁOWIEKA Wynika ona z budowy tego świata.
Zwróć uwagę, że Pan Jezus Chrystus, powiedział: "Cokolwiek ‘’ A więc wszystko co człowiek zrobi na ziemi będzie zapisane w niebie wyższym wymiarze.
A dotyczy to nie tylko apostołów czy samego Piotra bo także dotyczyło to faryzeusza, któremu Pan Jezus Chrystus powiedział, że jeśli wyczyści ’’wnętrze’’  to wyczyści TAKŻE ‘’ZEWNETRZE’’ Myślę, że nie muszę dowodzić, że faryzeusz nie był uczniem Pana Jezusa Chrystusa. 
A APOSTOŁOWIE WYJĄTKOWO ZOSTALI UCZULENI NA TĘ ZALEŻNOŚĆ WYNIKAJĄCĄ Z BUDOWY ( STWORZENIA) TEGO ŚWIATA
NIECH PRAWDA W PANU JEZUSIE ZWYCIĘŻY.

Króluj nam Panie Jezu Chryste

Oceń Pokaż odpowiedzi odpowiedz

Zgłoś do moderacji

MPJCH777 11:05:29 | 2016-12-11
Słowa ‘’Komu odpuścicie….” Wyjaśnia modlitwa ‘’ OJCZE NASZ”
Szatańskim posunięciem w czasie spowiedzi jest to, że ksiądz nakazuje ZADOŚĆUCZYNIAĆ SAMEMU BOGU. A to przeczy TEMU, ŻE PAN JEZUS CHRYSTUS ZA DARMO ODKUPIŁ  GRZECHY ŚWIATA .Ale to nie koniec , przez ZADOŚĆUCZYNIANIE BOGU podchodzisz pod PRAWO z KTÓREGO WŁAŚNIE PAN JEZUS CHRYSTUS  CZŁOWIEKA WYKUPIŁ. A PRZEZ PRAWO NIKT NIE BĘDZIE ZBAWIONY.. Jest to wyraźnie powiedziane w NT.Jest tu na forum temat po co jest potrzebny ksiądz przy spowiedzi, Właśnie po to aby nakazał Tobie pokutę (ZADOŚĆUCZYNIENIE BOGU ) i  odsunął Ciebie od zbawienia, bo przez prawo ( pokutę – zadośćuczynienie Bogu)  nikt nie będzie zbawiony.  TYLKO PRZEZ PANA JEZUSA CHRYSTUSA, KTÓRY WYPEŁNIŁ PRAWO MOŻESZ BYĆ ZBAWIONY ZA DARMO.

Jeśli biskupi, księża nie rozumieją słów modlitwy ''Ojcze nasz"
to najwyższy czas abyście Wy ją w treści rozumieli.
Jeśli pragniesz żyć w Panu Jezusie Chrystusie ( narodzić się na nowo) to oddaj swoje życie Panu Jezusowi Chrystusowi temu co swoje życie oddał na kżyrzu za świat cały. W ten sposób wypiszesz sobie ŚWIĘTE  Imię w duszy swojej,  imię to ''JEZUS'' i staniesz się częścią Pana Jezusa Chrystusa. On PRAWO WYPEŁNIŁ zatem Ty będąc jego częścią nie będziesz nawet sądzony.
KK chrzci Was w imię władcy tego świata a nie w imię ''JEZUS'' w prawdziwego OJCA PANA JEZUSA CHRYSTUSA. Osobiste oddanie się Panu Jezusowi Chrystusowi to jedyne wyjście.
Powiedz:  Panie Jezu Chryste od tej pory jestem twój na zawsze.

Oceń odpowiedz

Zgłoś do moderacji

MPJCH777 11:03:35 | 2016-12-11
Władzę odpuszczania win ma KAŻDY( NIE TYLKO KSIĄDZ) ALE WZGLĘDEM SWOJEGO WINOWAJCY.
Wyjaśnia to i POTWIERSZA MODLITWA 'OJCZE NASZ" 

(11) Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; (12) I PRZEBACZ NAM NASZE WINY, JAK I MY PRZEBACZAMY TYM, którzy przeciw NAM zawinili; (13) i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego!” (Mat.6:9-13)

My wszyscy mamy przebaczać TYM, którzy PRZECIW NAM zawinili.
TYLKO TYM, którzy PRZECIW NAM zawinili.
Tak więc papież, biskup, ksiądz ….
NIE może wybaczyć NIE swoim winowajcom!


W tej modlitwie Pan Jezus NIE mówi, wybaczajcie NIE waszym winowajcom, lecz TYM, którzy PRZECIW NAM zawinili.
Do przebaczania NASZYM winowajcom, NIE potrzebujemy księdza, biskupa, papieża…, bo MY mamy wybaczać NASZYM winowajcom, bo oni przeciwko NAM zawinili, a nie przeciwko nim.

Dalej Pan Jezus Chrystus mówi:

”(14) JEŚLI bowiem PRZEBACZYCIE ludziom ich przewinienia, i WAM PRZEBACZY Ojciec wasz niebieski.
(15) Lecz JEŚLI NIE przebaczycie ludziom, i Ojciec WASZ NIE przebaczy WAM WASZYCH przewinień.” (Mat.6:14,15)


Czy teraz rozumiecie , że człowiek przebaczając zło ( grzech) wyrządzone mu przez innego człowieka nie wymazuje tego grzechu przed Panem Bogiem bo nie na takiej władzy. Ale odpuszcza go po ziemsku (wybaczamy sobie wzajemnie) względem siebie
Jedyny , KTÓRY gładzi grzechy ( wymazuje swoją Krwią Św ) przed Panem Bogiem jest Pan Jezus Chrystus.
Bo tylko Pan Jezus Chrystus jest Barankiem, Który Gładzi grzechy, a NIE Ty czy ja , papieże, biskupi…ktokolwiek .

Grzechy są odpuszczone (Wymazane) w chwili gdy wyznajecie  je Panu Bogu , BĘDĄC ODDANYM W PEŁNI PANU JEZUSOWI CHRYSTUSOWI.

Oceń odpowiedz

Zgłoś do moderacji

MPJCH777 11:00:44 | 2016-12-11
Aby nie być posądzanym o manipulacje wklejam całość tekstu dotyczącego pokuty i zadośćuczynienia ( KKK).
Warunki spowiedzi:
1. Rachunek sumienia
2. Żal za grzechy
3. Mocne postanowienie poprawy
4. Szczera spowiedź
5. Zadość uczynienie Panu Bogu i Bliźniemu.

1459
Wiele grzechów przynosi szkodę bliźniemu. Należy uczynić wszystko, co możliwe,
aby ją naprawić (na przykład oddać rzeczy ukradzione, przywrócić dobrą sławę temu, kto został oczerniony, wynagrodzić krzywdy). Wymaga tego zwyczajna sprawiedliwość. Ponadto grzech rani i osłabia samego grzesznika, a także jego relację z Bogiem i z drugim człowiekiem. Rozgrzeszenie usuwa grzech, ale nie usuwa wszelkiego nieporządku, jaki wprowadził grzech 49. Grzesznik podźwignięty z grzechu musi jeszcze odzyskać pełne zdrowie duchowe. Powinien zatem zrobić coś więcej, by naprawić swoje winy: powinien „zadośćuczynić" w odpowiedni sposób lub „odpokutować" za swoje grzechy. To zadośćuczynienie jest nazywane także„pokutą".

Oceń 1 odpowiedz

Zgłoś do moderacji

MPJCH777 10:59:16 | 2016-12-11
Sam fakt słów (KKK) :
Pokuta, którą nakłada spowiednik, powinna uwzględniać sytuację osobistą penitenta
i mieć na celu jego duchowe dobro. O ile to możliwe, powinna odpowiadać ciężarowi i naturze popełnionych grzechów

dowodzi Prawu w Sądzie np. Rejonowym


A przecież Pan Jezus Chrystus odkupił wszystkie grzechy świata ZA DARMO.
Zadośćuczynienie Panu Bogu podciąga człowieka pod PRAWO  A WŁAŚNIE Z POD TEGO PRAWA WYZWOLIŁ CZŁOWIEKA PAN JEZUS CHRYSTUS WYPEŁNIAJĄC PRAWO. To sprytny plan szatana  władcy tego świata. Przez Prawo nikt nie będzie zbawiony. Wyraźnie o tym mówi ap Paweł.
2. Żaden człowiek nie może być sędzią w kwestii odpuszczania cudzych grzechów. Dlatego że wszystkie grzechy świata zostały JUŻ ODKUPIONE przez Pana Jezusa Chrystusa .

Każdy ksiądz z samej racji rozgrzeszenia czyni się sędzią , jest to bezdyskusyjne

Po pierwsze Pismo nigdzie nie naucza o spowiedzi grzechów przed kapłanem. Przeciwnie mówi

(Jezus Chrystus jest naszym wielkim Arcykapłanem (Hebrajczyków 4:14-15; 10:21), i jedynym pośrednikiem miedzy nami a Bogiem (1 Tymoteusza 2:15). Nowy Testament naucza nas że mają być starsi kościoła (1 Tymoteusza 3), diakoni (1 Tymoteusza 3), biskupi(Tytusa 1:6-9), i pastorzy (Efezjan 4:11) – ale nie kapłani

Oceń odpowiedz

Zgłoś do moderacji

MPJCH777 10:57:43 | 2016-12-11
Jeśli chodzi o wyznawanie grzechów to 1 Jana 1:9 mówi o tym, że wierzący mają wyznawać grzechy Bogu. Jeśli wyznajemy nasze grzechy Bogu on jest wierny i sprawiedliwy aby nam je przebaczyć.

Jak apostoł Piotr traktował sprawę spowiedzi. Oto on mówi do Szymona czarnoksiężnika: "Przetoż upamiętaj się, w tej złości swojej, i proś Boga, czyliby ci nie mógł być odpuszczony ten zamysł serca twego" (Dz.Ap.8,22).

On nie polecił mu uczynić spowiedzi przed kimś z ludzi. Czyżby apostoł Piotr zapomniał o swoim prawie przebaczania grzechów? Święty Jan zaś pisze: "Dziatki moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli, a jeśliby kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego, i On jest ubłaganiem za grzechy nasze" (1Jn.2,1-2).

Apostoł nie mówi: "Jeśli kto zgrzeszy, niech się zgłosi do nas, my mamy prawo nadane nam przez Pana do odpuszczania grzechów". Żaden z apostołów czegoś podobnego nie powiedział.
Jeśliby apostołowie wierzyli, że tylko grzechy przez nich przebaczone są naprawdę przebaczone, na pewno stale mówiliby o tym , że uszna spowiedź uczyniona przed nimi lub przed ludźmi postanowionymi przez nich jest konieczna. Ponieważ jednak apostołowie nie mówią o tym jestem przekonany, że oni nie rozumieli słów Pana Jezusa w ten sposób, jak je rozumie KKK

Oceń odpowiedz

Zgłoś do moderacji

MPJCH777 10:56:22 | 2016-12-11
Nawet przyjmując , że KKK dobrze interpretuje ( zgodnie )NT , to apostołowie i uczniowie praktycznie nigdy nie użyli tego prawa. To są niezaprzeczalne fakty. Czyż mając prawo do przebaczenia grzechów, apostołowie pozostawiliby wszystkich wiernych z nie przebaczonymi winami ?
Czyżby byli tak niemądrzy i poumierali w grzechach I DO TEGO OBCOWALI Z PANEM JEZUSEM CHRYSTUSEM


Przecież tam wtedy nikt nikomu się nie spowiadał nikt z apostołów nie odpuszczał grzechów !!! Czyżby o najważniejszej rzeczy ZAPOMNIELI? Czyżby NIE CHCIELI SKORZYSTAĆ ZE SŁÓW KOMU ODPUSCICIE...I KLUCZY ???

Nie  . Apostołowie głosili i czynili tak jak im NAKAZAŁ PAN JEZUS CHRYSTUS.

A co nakazał im Pan Jezus Chrystus
Kazał im głosić dobrą nowinę Ewangelię ale TĄ PRAWDZIWĄ NIE ZMIENIONĄ KLUCZAMI I INNYMI

. Jezus rzekł do nich: "Idąc na wszystek świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzci się, zbawiony będzie, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony" (Mk.16,15-16).

Oceń odpowiedz

Zgłoś do moderacji

MPJCH777 10:54:39 | 2016-12-11
Zbawienie oznacza przebaczenie grzechów, a potępienie wyklucza przebaczenie tychże.
ALE TO ZBAWIENIE JEST TYLKO W PANU JEZUSIE CHRYSTUSIE TYLKO ON GŁADZI KAŻDY GRZECH ŚWIATA
GRZECHÓW PRZED PANEM BOGIEM NIE ODPUSZAJĄ BISKUPI ,TY ,JA CZY NAWET APOSTOŁOWIE.


NT wyraźnie mówi, że przez PRAWO nikt nie będzie zbawiony.

USPRAWIEDLIWIENIE A PRAWO I OBIETNICA


Prawo źródłem przekleństwa7

10 Natomiast na tych wszystkich, którzy polegają na uczynkach Prawa, ciąży przekleństwo. Napisane jest bowiem: Przeklęty każdy, kto nie wypełnia wytrwale wszystkiego, co nakazuje wykonać Księga Prawa. 11 A że w Prawie nikt nie osiąga usprawiedliwienia przed Bogiem, wynika stąd, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. 12 Prawo nie opiera się na wierze, lecz [mówi]: Kto wypełnia przepisy, dzięki nim żyć będzie.
13 Z tego przekleństwa Prawa Chrystus nas wykupił - stawszy się za nas przekleństwem8, bo napisane jest: Przeklęty każdy, którego powieszono na drzewie - 14 aby błogosławieństwo Abrahama stało się w Chrystusie Jezusie udziałem pogan i abyśmy przez wiarę otrzymali obiecanego Ducha

Oceń odpowiedz

Zgłoś do moderacji

MPJCH777 10:53:20 | 2016-12-11
List do Galatów
16 A jednak przeświadczeni, że człowiek osiąga usprawiedliwienie nie przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków, lecz jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa, my właśnie uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, by osiągnąć usprawiedliwienie z wiary w Chrystusa, a nie przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków, jako że przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków nikt nie osiągnie usprawiedliwienia8. 17 A jeżeli to, że szukamy usprawiedliwienia w Chrystusie, poczytuje się nam za grzech, to i Chrystusa należałoby uznać za sprawcę grzechu9. A to jest niemożliwe. 18 10 A przecież wykazuję, że sam przestępuję [Prawo], gdy na nowo stawiam to, co uprzednio zburzyłem. 19 Tymczasem ja dla Prawa umarłem przez Prawo, aby żyć dla Boga: razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. 20 Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. 21 Nie mogę odrzucić łaski danej przez Boga. Jeżeli zaś usprawiedliwienie dokonuje się przez Prawo, to Chrystus umarł na darmo.

""1 List św. Jana
9 Jeżeli wyznajemy nasze grzechy,
[Bóg] jako wierny i sprawiedliwy
odpuści je nam
i oczyści nas z wszelkiej nieprawości.""

NIe ma tutaj żadnego udziału księdza, papieża  i kogokolwiek
TO BÓG OCZYSZCZA CZŁOWIEKA Z WSZELKIEJ NIEPRAWOŚCI

2
1 Dzieci moje, piszę wam to dlatego,
żebyście nie grzeszyli.
Jeśliby nawet kto zgrzeszył,
mamy Rzecznika wobec Ojca -
Jezusa Chrystusa sprawiedliwego.
2 On bowiem jest ofiarą przebłagalną
za nasze grzechy,
i nie tylko nasze,
lecz również za grzechy całego świata.""

Czy nie jest napisane :
""i oczyści nas z wszelkiej nieprawości.""

Króluj nam Panie Jezu Chryste

Oceń odpowiedz

Zgłoś do moderacji

czesiek900 08:24:53 | 2016-12-11
Uczeni nie są zgodni w sprawie pochodzenia spowiedzi indywidualnej
W The Catholic Encyclopedia pod redakcją Roberta C. Brodericka czytamy: „Spowiedź indywidualna jest praktykowana od IV stulecia” (s. 58).
New Catholic Encyclopedia wyjaśnia: „Wielu współczesnych historyków, zarówno katolickich, jak i protestanckich, doszukuje się początków spowiedzi, stanowiącej przyjętą praktykę, w kościołach Irlandii, Walii i Brytanii, gdzie sakramentów, łącznie z sakramentem pokuty, na ogół udzielali opat klasztoru oraz podlegający mu duchowni zakonni. Klasztorny zwyczaj spowiadania się i korzystania z publicznego i prywatnego kierownictwa duchowego najwidoczniej stał się wzorem, na podstawie którego wprowadzono dla laików powtarzalną spowiedź i spowiedź dewocyjną. (...) Niemniej dopiero w XI wieku zaczęto w czasie spowiedzi, przed odprawieniem pokuty, odpuszczać skryte grzechy” (1967, t. 11, s. 75).
Historyk Archibald H. Sayce pisze: „Z obrzędowych tekstów wynika, że zarówno publiczną, jak i indywidualną spowiedź praktykowano w Babilonie. W gruncie rzeczy indywidualna spowiedź wydaje się starsza i bardziej rozpowszechniona” (The Religions of Ancient Egypt and Babylonia, Edynburg 1902, s. 497). https://www.jw.org/pl/

Oceń Pokaż odpowiedzi odpowiedz

Pokaż więcej komentarzy

Facebook @portalDEONTwitter @deon_plYouTube @portalDEONplInstagram @deon_plKontakt

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?