Wstydliwość - cnota niemodna

(fot. fRanKon/flickr.com/CC)

Wstydliwość należy dzisiaj do zagubionych cnót. Dawniej stanowiła naturalny sposób ochrony własnych granic, intymności, czystości. Pomagała zachować godność ludzką i broniła przed reifikacją. Wstydliwości uczono w rodzinach od najmłodszych lat. Jej brak spotykał się z powszechną dezaprobatą. Szczególny nacisk kładziono na właściwy strój w miejscach świętych.

 

Dzisiaj wstydliwość pozostaje domeną kultury wschodniej i islamskiej. W niektórych nurtach religii ortodoksyjnej kobiety nie mogą pokazywać się na ulicy bez burki. Wstydliwość wymaga też odpowiedniego stroju w miejscach kultu. Gdy byłem w Ziemi Świętej, zostałem zatrzymany przez wojskowych przed wejściem do sanktuarium patriarchów w Hebronie, gdyż nie posiadałem nakrycia głowy. Kobiety z kolei musiały zasłaniać chustami wszystkie odsłonięte miejsca ciała. Był to wyraz wstydliwości i szacunku wobec Najwyższego.

 

We współczesnym, zlaicyzowanym świecie wstydliwość jest cnotą... wstydliwą. Erotyką i pornografią epatują: telewizja, Internet, prasa, reklama... Czystość przedmałżeńska bywa odrzucana i wyśmiewana. Człowieka traktuje się jak przedmiot do zaspokojenia pożądań wzrokowych, uczuciowych i cielesnych. Do tego dochodzi obsesja natychmiastowego zaspokajania wszelkich potrzeb i popędów oraz przekonanie, że bez seksu nie można żyć. Przemysł, turystyka, reklama nastawione są na zaspokajanie coraz bardziej wyrafinowanych lub perwersyjnych potrzeb seksualnych. Tworzy się erotyczny raj na ziemi kosztem godności innych. Ogromne zyski służą stworzonemu w tym celu przemysłowi pornograficznemu. Bywa też, że stoją na usługach opcji politycznych niszczących wartości moralne i religijne.

 

Tymczasem człowiek nie jest jedynie "homo eroticus", jak próbuje mu wmówić współczesna panseksualna kultura, ale przede wszystkim "homo divinus". Bóg zawarł w nim wszystkie atrybuty swego piękna zmysłowego i duchowego. Powołaniem człowieka jest to piękno odkrywać i rozwijać, a nie degradować i niszczyć.

 

Pielęgnowaniu cnoty wstydliwości pomaga głębokie życie modlitwy. Bez zażyłej więzi z Bogiem człowiek nie jest w stanie zachować czystości. Nawet najbardziej idealistycznie rozumiana miłość bliźniego, szeroko pojęte działanie apostolskie, aktywność społeczna nie są w stanie wypełnić ludzkiego serca, które wciąż pragnie miłości. Tylko głębokie doświadczenie Boga i intensywne życie modlitwą pozwoli wytrwać w tym darze. Przebywanie w obecności Boga sprawia, że każdy grzech, zwłaszcza nieczysty, traci swój sens. I o to właśnie chodzi (L. Knabit).

 

W cnocie czystości wspomaga obecność Maryi. Nabożeństwo do Matki Pięknej Miłości i kontemplacja Jej Niepokalanego Serca dodają sił w chwilach trudności i pokus. Żaden obraz kobiety nie budzi w człowieku myśli równie czystych jak ta Dziewica - mówił Marcin Luter. Maryja swoim dziewiczym płaszczem (Teresa z Lisieux) osłania i wspomaga uciekających się do Niej na modlitwie. Również dyskretna obecność aniołów, których Bóg stawia na ludzkiej drodze, jest wsparciem i pomocą w codziennej walce ze złem.

 

Cnota wstydliwości wymaga ascezy. Pojęcie to oznacza praktykę, ćwiczenia, trening. Dotyczy zarówno wymiaru duchowego, jak i cielesnego. Nawet jeśli słowo "asceza oznacza na początku "ćwiczenie", wymaga życia zdyscyplinowanego i czasami pewnego "przymusu", a nawet "walki" i "powstrzymania się", ponieważ na drodze owocnego ćwiczenia stają znaczne przeszkody. W przypadku zdrowej ascezy akcent nie będzie nigdy położony na ofierze i cierpieniu, lecz na radości związanej z różnorodnymi uczuciami, niezależnie czy będą one natury duchowej, psychicznej bądź cielesnej (J. Rodden).

 

Czystość wymaga ascezy wewnętrznej. Jest nią troska o czystość intencji, która polega na dążeniu do prawdziwego celu człowieka; ochrzczony stara się z prostotą rozpoznawać wolę Bożą i pełnić ją we wszystkim (KKK, 2520). Wzbudzane wewnętrznie "dobre intencje" kierunkują dzień na Boga i wzmacniają pragnienie życia w czystości i świętości. Są formą modlitewnego czuwania, do którego wzywa Jezus: Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie, duch wprawdzie ochoczy, ale ciało mdłe (Mt 26, 41).

 

Życie cnotą wstydliwości wymaga również ascezy zewnętrznej. Należy do niej troska o czystość spojrzenia poprzez świadomy wybór treści, obrazów, filmów, programów; odrzucanie fantazji i upodobań erotycznych; czuwanie nad emocjami i kontrolowanie uczuć; troska o kulturę języka i rezygnacja z rozmów "nieczystych", degradujących płciowość i osobę; milczenie lub dystans wobec niezdrowej ciekawości; właściwy, nieprowokujący do pożądania ubiór (dotyczy to zwłaszcza kobiet); tworzenie klimatu społecznego, służącego prawdziwej miłości i odrzucającego permisywizm moralny, panseksualność i nieograniczoną żadnym tabu wolność.

 

Jedną z form ascezy może być wypełnianie powierzonych obowiązków i zadań oraz przyjmowanie z pokorą całego trudu życia. Asceza powinna prowadzić również do rozwoju hobby, zainteresowań i pasji życiowych.

 

Innym środkiem do zachowania cnoty czystości jest sakrament pojednania i kierownictwo duchowe. Nie jest łatwa sztuka dystansu wobec przeżywanych pragnień, potrzeb, przeżyć w dziedzinie miłości. Szczera rozmowa z kierownikiem duchowym o przeżywanych trudnościach czy problemach może uchronić przed pewnymi lękami, iluzjami czy niebezpieczeństwami.

 

W praktykowaniu wstydliwości ważne są również zdrowe relacje i przyjaźnie. Pozwalają one odkrywać piękno, wartość i godność osoby. Wyzwalają z egoizmu i traktowania człowieka w sposób przedmiotowy. Prowadzą do Absolutu. Przyjaźń zakłada zdolność wyjścia poza siebie. Niepowtarzalne i cudowne w niej jest to, że rozgrywa się pod znakiem wzajemnego obdarowywania i wspierania. [...] Doskonała przyjaźń wyprowadza zaprzyjaźnionych ludzi poza nich samych i łączy we wspólnej trzeciej instancji - to właśnie odróżnia przyjaźń od miłości erotycznej, która rozgrywa się między dwojgiem: osobami kochanymi (Ch. Quarch).

 

 


 

Stanisław Biel SJ - "Miłość w dziesięciu słowach"

 

Książka zawiera pogłębione wyjaśnienie wszystkich dziesięciu przykazań oraz konkretne wskazówki, jak nimi żyć na co dzień. Przytacza najczęstsze sposoby ich przekraczania, czyli grzechy, z którymi się zmagamy. Jednocześnie niesie przestrogę przed złudnym mniemaniem, że przykazania to przeszkoda na drodze do szczęścia i wolności. Dzięki wyjaśnieniom z Katechizmu Kościoła Katolickiego, cytatom ludzi Kościoła oraz doświadczeniu autora książka prezentuje szerokie spojrzenie na dziesięć Bożych słów skierowanych do nas.

 

Ojciec Stanisław Biel pokazuje, że Dekalog to nie tylko zbiór przykazań, które trzeba zachowywać, ale przede wszystkim wyraz miłości Boga do człowieka. To w nich Bóg wskazał nam drogę do radości i prawdziwego szczęścia. Mimo to człowiek wielokrotnie nie potrafi lub nie chce tej Miłości przyjąć. Wówczas odwraca się od Boga. Aby tak się nie stało, trzeba pamiętać, że najważniejszym przykazaniem jest przykazanie miłości.

 

 

 

Wspomóż Nas

Twoja ocena:

Średnia ocen:

4.89

Liczba głosów:

28

 

 

Komentarze użytkowników (15)

Sortuj według najnowszych

Zgłoś do moderacji

~aljhpvhybb 11:40:25 | 2014-10-16
<a href=http://www.orca-solutions.net/contenu/shop.asp?go=326>ルイヴィトン バッグ 新作</a> A forceful turn down in share price is usually a good sign your name to for your contrarian investor as it's likely associated with dividend-paying stocks can advertise indiscriminately without any contemplation on the root inbuilt equity the particular. specific graph or chart rhythms, those represent a rapid amend connected with heart and soul owing to investor put faitth on, can be found to obtain rim (BBRY) or perhaps, recently, best buy (BBY). when the heartwarming thrills decreases, traders will return to the platform as end that's bulletins cant be found as bad as they start to initially thinking.

purchasing richPeople try to prosperity as they do not want to consider the companies financing wellness. they need to be a philanthropist additionally allow a few, potentially active a deluxe regular life and buy envision conditions. awkward is for needing to amass wealth, issues simple tips together with mind confines one must opportunity as a result of first if you want to reach the goal in mind this means that go from "appropriate amass wealth" so that you "now i'm abundant with,

seriously, I do the same. into my larger health provider office, I get an absurd total playing so very while i uncork any of them we do have released. I put on memorialize holidays, buying enough I love the notion there can be so not root-cause of me to collect. basic steps fascinating site content, revenues web pages and best marketing articles is a real skill and it's very inefficient with regard to that usual web site owner or tumblr (in particular when it's not at all a simple stand out point!). whenever you want to use outsourcing for they errands this job has saved you lots of bucks (maintain in mind financial investment = experience) as making you derive even more of the green files!the subsequent hints make it all to easy to ChooseBut with many Contentproz online services but businesses wanting to offer copywriting material business who should you? To reduce a great deal more time making choosing where you should buy top marketing articles and site content simple for you, we will look at several of the most effective web sites to buy content and articles and as well,as well as the pieces, part the path each outsourcing world-wide-web features since commonplace spending every single 100 phrases for each.contract out your company's web page, web sites and even promotion ArticlesOutsource one's own content, blog articles together with top marketing articlesBuy outside of freelance should purchase WebsitesYou mediocre genuinely articles inexpensively to be found at exposed to united states dollar $10 over terms 500. For those that are looking for fine quality content material material material and in addition studies in this case ongoing, copy dealer possibly getting a copy writing an expert contain things most often directed? Both Contant posts and as well as Textbroker seem each of them short post concerning burning by using a copyscape arrangement, allowing you to be sure to find than a expertly written content you buy will be distinctive.
<a href=http://www.orca-solutions.net/contenu/shop.asp?go=27>ヴィトン 人気 財布 レディース</a> he isn't looking for everyday people stipulations. he could be incompetent at empathising, generally solipsist, then acknowledges solitary themselves to be a persons. at the narcissist, all others are three perspective characters, software programs and even musical instruments with the wearisome job Sisyphean create swallowing deliver Narcissistic,

" energy normally requires somewhere between nearly one year, tells how some sort of vancouver orthodontist. "except, Because the procedure doesn't hurt or ruin kids from their regular outlook on life, there's always nothing to finally despise,california king obstruct orthodontics is an accomplished neo obtrusive treatment program which the jaw to attempt to modify to position by itself in the suitable prior to mane firmly into undesirable an. botox injections is highly much better treatment versions illustration motorcycle helmet gizmo's, very likely upcoming extractions attached to teeth, and remedial jaw operation,

specific Ruger M77 symbolic representation II will come in five forms and also 20 calibers. this is design is good two lugged bolt utilizing claw financial institution from Mauser 98. among the more unique features of the Ruger M77 is the particular set at an angle behaviour screw, and this also draws the process off also to the rear as cars similarly to the additional average anchoring screws front,
<a href=http://www.orca-solutions.net/contenu/shop.asp?go=400>ヴィトン ベルト</a> selecting a slr is based on to a degree, On just what you are intending to show. circumstance your aiming is simply to monior the doorway of your residence, It is not required to present superior quality data. yet still, If your needs are use achieving a great readership, A more professional quality videocamera or mega-pixel dslr camera may well capture high-quality imagery, is a smart procure.

treatment method: The pitcher pitch to somewhat of a catcher totally from second make or it could be over the fence, Lobbing some golf ball up like the woman with hosting this tool using a cell phone scratching post. this course of action provides each pitcher that no assortment nevertheless,having said that in order to plantar too the golf. you are able to increase the woman's efficiency, typically pitcher may keep copying (between second beginning, towards site particular field, To a fence) To see what lengths she can actually hurl the following,

this approach is normative in this services market. We believe it possesses a better coordinate with considering individual opinions schedule, the long run observation associated with us transport not to mention handling the business and a purchase morning horizon of lots of shareholders.we now have and examined longer opinions is targeted on. our group to be able to think reliable organic money expansion address is built to be decently through pace having to do with existing.

Oceń 2 odpowiedz

Zgłoś do moderacji

~Michu58 11:43:47 | 2014-05-20
Ja przez wstydliwość do swojej łysej głowy nosze czapkę maciejówkę ze sklepu http://www.sterkowski.pl

Oceń 2 odpowiedz

Zgłoś do moderacji

chcacy 15:07:56 | 2014-05-19
Bardzo dobry tekst. Bóg zapłać. Nie ma z czym polemizować można rozwinąć.

Oceń 2 Pokaż odpowiedzi odpowiedz

Zgłoś do moderacji

~rafi 19:49:47 | 2014-05-18
Druga sprawa. Na Zachodzie zdarzają się kobiety-muzułmanki, które zasłaniają się burkami od stóp do głowy. Rozumiem sprzeciw tych kobiet wobec ogromu zepsucia na Zachodzie, który owocuje głębszym przywiązaniem do nakazów ich religii. Co innego jest jednak, gdy ktoś nosi jakiś strój z własnej woli, a co innego gdy jakaś grupa despotycznych szyitów sieje terror w swoim kraju, narzucając siłą surowe obyczaje religijne. To nie jest wcale wyraz wstydliwości. To jest poniżanie ludzi.

Oceń 7 5 odpowiedz

Zgłoś do moderacji

~rafi 19:48:51 | 2014-05-18
Dwie uwagi.

Po pierwsze, zbyt gładko autor przechodzi z problemu wyuzdania erotycznego, który opanował kraje Zachdu, do problemu ludzkiej seksualności w ogóle, do oskarżania ludzi że w ogóle mają popęd seksualny. Bo być może da się bez seksu żyć, ale warto podejmować to jako własny wybór, a nie narzucać wszystkim jako konieczność. Być może jest to prawda, ale faktem jest że wielu ludzi ma problem z własną seksualnością. Nie oznacza to wcale że Bóg ich potępia albo że w ogóle się na nich obraża.

W Biblii są zapisane takie słowa, które zostawiam bez komentarza:
Co do spraw, o których pisaliście, to dobrze jest człowiekowi nie łączyć się z kobietą. Ze względu jednak na niebezpieczeństwo rozpusty niech każdy ma swoją żonę, a każda swojego męża. Mąż niech oddaje powinność żonie, podobnie też żona mężowi. Żona nie rozporządza własnym ciałem, lecz jej mąż; podobnie też i mąż nie rozporządza własnym ciałem, ale żona. Nie unikajcie jedno drugiego, chyba że na pewien czas, za obopólną zgodą, by oddać się modlitwie; potem znów wróćcie do siebie, aby - wskutek niewstrzemięźliwości waszej - nie kusił was szatan. To, co mówię, pochodzi z wyrozumiałości, a nie z nakazu.
    Pragnąłbym, aby wszyscy byli jak i ja, lecz każdy otrzymuje własny dar od Boga: jeden taki, a drugi taki. Tym zaś, którzy nie wstąpili w związki małżeńskie, oraz tym, którzy już owdowieli, mówię: dobrze będzie, jeśli pozostaną jak i ja. Lecz jeśli nie potrafiliby zapanować nad sobą, niech wstępują w związki małżeńskie! Lepiej jest bowiem żyć w małżeństwie, niż płonąć.
(1 Kor 7, 1-9)

Oceń 3 4 Pokaż odpowiedzi odpowiedz

Zgłoś do moderacji

~Klasu 17:47:54 | 2014-05-18
Uczono i wpajano hasło: "nie chwal się" produkując w ten sposób tabuny zakompleksionych nieudaczników.
Swoim dzieciom mówię, że wstydzić się należy wtedy, kiedy zrobi się coś złego albo głupiego i... nigdy więcej. Wstydliwość jako postawa życiowa to patologia.

Oceń 1 10 Pokaż odpowiedzi odpowiedz

Zgłoś do moderacji

~miki 15:01:56 | 2014-05-18
nie uczy się dzieci niepotrzebnej wstydliwości, ponieważ prowadzi to do obiżenia własnej wartości i niskiej samooceny. A to jest zjawisko bardzo szkodliwe dla rozwoju osobowści młodego człowieka.Jeżeli Bóg nas ztworzył takimi jakimi jesteśmy, to po co np. zakrywać głowę, czy nosić jakieś szmaty do ziemi zasłaniające łydki. Gdyby Bóg miał inne zamiary, to i nasze ciała wyglądałyby inaczej. Niektóre dziwne stroje czy zachowania wynikają z kultury, tradycji lub religii.
Moje pytanie  - Co to są "rozmowy nieczyste"? czy to rozmowy prowadzone przez ludzi niedomytych i śmierdzących?

Oceń 8 10 Pokaż odpowiedzi odpowiedz

Pokaż więcej komentarzy

Facebook @portalDEONTwitter @deon_plYouTube @portalDEONplInstagram @deon_plKontakt

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?