Czy katolicy będą w niebie sami?

(fot. shutterstock.com)

Ks. Józef Tischner w rozmowie o różnych wyobrażeniach nieba powiedział, że "katolicy w niebie będą mieli specjalne miejsce odgrodzone wysokim murem od reszty. Bo katolikom do pełni szczęścia potrzebne jest to, żeby myśleli, że są w niebie sami".

 

Na uwagę prowadzącego rozmowę, że czterysta lat wcześniej za takie żarty wylądowałby na stosie, odpowiedział: "Pewnie dlatego Pan Bóg przysłał mnie na świat teraz, a nie czterysta lat temu". Owszem, dzisiaj za takie żarty nikt na stosie nie wyląduje, ale czy faktycznie przytoczony na początku żart stał się całkowicie nieaktualny? Czy rzeczywiście nie sądzimy już, że jako katolicy będziemy w niebie sami? A jeśli, mówiąc szerzej, wyznawcy Chrystusa nie mieliby tam być sami, to dzięki czemu, na jakiej podstawie mieliby tam się znaleźć ci, którzy w Niego nie wierzą?

 

Zgodnie z dominującym przez wiele stuleci poglądem, zwanym dziś ekskluzywizmem, jedyne prawdziwe poznanie Boga to poznanie Go w Jezusie Chrystusie głoszonym w sposób nieomylny przez jedyny Kościół. Ekskluzywizm zakłada, że jeśli w niechrześcijanach - ale nie w ich religiach - działa łaska Boża, to zawsze jest to łaska Chrystusowa.

 

Impulsem swoistej rewolucji w katolickim myśleniu o innych religiach stał się Sobór Watykański II. To przede wszystkim dzięki niemu zaczęto stopniowo postrzegać inne religie jako drogi zbawienia, a kultury inne niż europejska - jako narzędzia godne dzieła inkulturacji Ewangelii. Rodziło się jednak pytanie: skoro inne religie mają wartość zbawczą, to na czym ona polega i jakie są relacje pomiędzy ich drogami do Boga a drogą chrześcijańską?

 

Radykalnej odpowiedzi udzielili zwolennicy stanowiska zwanego pluralistycznym. Przyjmują oni, że Bóg objawia się na wiele równorzędnych sposobów, między innymi w Jezusie z Nazaretu. Zdaniem pluralistów, a zwłaszcza "ojca" tego nurtu - prezbiterianina Johna Hicka - konieczny jest przewrót kopernikański w teologii, który ma polegać na rezygnacji chrześcijaństwa z jakichkolwiek roszczeń do wyższości wobec innych religii.

 

Ekskluzywizm, porzucony już w oficjalnym nauczaniu Kościoła, oraz pluralizm są sobie radykalnie przeciwstawne. Pierwszy wyklucza jakąkolwiek wartość zbawczą innych religii, drugi wszystkie religie stawia na tym samym poziomie.

 

Pomiędzy tymi skrajnościami mieści się stanowisko, które określa się jako inkluzywistyczne, przy czym nie jest ono jednorodne. Przedstawicieli inkluzywizmu łączy przekonanie, że jeśli inne religie mają wartość zbawczą, to wynika to z realnej obecności w nich Chrystusa. Do tego stanowiska zasadniczo należy również oficjalne nauczanie Kościoła, choćby wyrażone w 2000 r. w słynnej deklaracji Kongregacji Nauki Wiary Dominus Iesus. Problem jednak w tym, że o ile dla tego dokumentu zbawcza wartość innych religii wynika z tego, że w wyznawcach innych religii jest obecny Bóg Jezusa Chrystusa, chociaż oni Go jeszcze nie rozpoznali, o tyle Raimon Panikkar czy Michael Amaladoss, teologowie katoliccy z Indii, mogą się zgodzić jedynie z tym, że jest to Bóg Chrystusa. Ta subtelna różnica językowa ma ogromne znaczenie teologiczne, co dobrze widać na przykładzie ewolucji myśli Panikkara.

 

Wczesna twórczość tego hinduskiego teologa w zasadzie mogłaby być uznana za wyraz czystego inkluzywizmu. Uważał on bowiem, że prawdziwym punktem spotkania chrześcijaństwa i hinduizmu jest Chrystus tradycji chrześcijańskiej, że tak dalece, jak hinduizm jest prawdziwą religią, Chrystus jest już w nim obecny i działa, a hinduizmowi brakuje jedynie kontaktu z pełnią objawienia Chrystusa, którą ma chrześcijaństwo. Problem jednak w tym, że hinduizm mógł uznać chrześcijańską tezę o Chrystusie, ale jedynie rozumianym jako symbol Bóstwa, a nie jako Bóg wcielony w konkretnego człowieka, Jezusa z Nazaretu. Dlatego Panikkar z czasem zaczął mówić o żywej obecności w hinduizmie nie Jezusa, ale tej Tajemnicy, którą chrześcijanie nazywają Chrystusem. To oznaczało, że chodzi tu o Chrystusa niekonstytutywnie związanego z Jezusem z Nazaretu i nie w pełni w Nim objawionego, ale oznaczającego coś więcej niż Jezus. Tak więc można powiedzieć, że "Jezus jest Chrystusem", ale nie, że "Chrystus jest Jezusem". Chrystus to "nieznana Rzeczywistości", która przyciąga wszystkich innych ludzi, nazywana jest wielością imion i tylko chrześcijanie nadają jej imię Chrystusa. Oznaczałoby to, że stoimy przed koniecznością rezygnacji z uznawania Jezusa za pełne objawienie Boga.

 

Chociaż Panikkarowi można postawić wiele zarzutów, na pewno cenne jest dostrzeżenie przez niego faktu, że Chrystus jest "większy" od Jezusa z Nazaretu. Jak bowiem pokazuje Amaladoss, przyjęcie takiego przekonania wcale nie musi prowadzić do radykalnych czy niechrześcijańskich wniosków. Teolog ten podejmuje krytykę teologii zachodniej, której zarzuca, że koncentrując się na boskości Jezusa Chrystusa, nie dość docenia Jego człowieczeństwo. Tymczasem dwie natury Jezusa Chrystusa - zgodnie z doktryną Soboru Chalcedońskiego (451) - nie tylko są nierozdzielne, ale i niezmieszane, co ma znaczyć, że można powiedzieć, iż Jezus całkowicie jest Chrystusem, ale nie jest całym Chrystusem. Historyczny Jezus z Nazaretu nie wyczerpuje pełni Boskiego Słowa, wcielonego w Jezusa, a więc inne religie mogą znać Słowo na innej drodze objawienia, co nie oznacza, że wszystkie religie mają taką samą wartość.

 

Oczywiście istnieją też próby szukania innych rozwiązań. Schubert M. Ogden czy Paul F. Knitter uważają, że podstawową wadą inkluzywizmu jest ukryte założenie, iż tylko chrześcijaństwo jest formalnie prawdziwą religią. Gdy zaś jako chrześcijanie wchodzimy w dialog z wyznawcami innych religii, zakładając, że posiadamy pełnię Bożej prawdy, a inni jedynie jej skrawki, to automatycznie traktujemy ich jako mniej niż my zdolnych do poznania prawdy i Boga.

 

Moim zdaniem John Hick nie w pełni ma rację, gdy twierdzi, że to dopiero sformułowana przez niego teza pluralistyczna jest przewrotem kopernikańskim w teologii. Faktycznie nastąpił on wtedy, gdy chrześcijańscy teologowie zdali sobie sprawę, że nie mogą patrzeć na świat religii z pozycji ekskluzywizmu. Przykład teologii azjatyckiej pokazuje, że nowa chrześcijańska wizja świata religii będzie powstawać w wyniku gigantycznego wysiłku teologicznego zmierzającego do reinterpretacji podstawowych twierdzeń naszej wiary czy też zwrócenia uwagi na te ich aspekty, które w przeszłości zostały zaniedbane. Ta reinterpretacja nie powstanie jednak z dnia na dzień, a podczas jej dokonywania z pewnością trudno będzie uniknąć błędów.

 

Istotne jednak jest, by w trakcie jej tworzenia wszystkie strony tej w gruncie rzeczy rozmowy o Bogu przestrzegały zasady podmiotowego, nie zaś instrumentalnego traktowania oponenta, to znaczy szanowania go, uwzględniania jego poglądów, próbowania zrozumienia jego argumentacji, nieprzyjmowania z góry określonych założeń co do jego poglądów, życzliwości. To właśnie w ramach takiej rozmowy mogą zostać ustalone granice pluralizmu, bez administracyjnego ich wyznaczania.

 

Zasady te powinny być stosowane nie tylko do zwolenników określonych poglądów teologicznych, ale również do Magisterium Kościoła, ważnego uczestnika dialogu w tej sprawie. Warto w pełny i wyważony sposób przedstawiać stanowisko Magisterium. Niestety, w mediach często na pierwszy plan wybijają się sankcje nakładane na poszczególnych teologów, a w cieniu pozostaje co prawda w wielu wypadkach swoisty, ale jednak dialog z tymi teologami. Dlatego ważne jest, by teologowie profesjonalni w większym stopniu je propagowali, przedstawiając nie tylko krytykę skierowaną pod adresem tych teologii, ale również doceniane przez Magisterium pozytywne strony różnych teologii. Watykańskiego centrum nie można traktować jako opresyjnego hamulcowego powstrzymującego rozwój teologii. Mimo wszystko można tu mówić o dialogu "teologii watykańskiej" ze wspomnianymi teologami. Chociaż jest to dialog niełatwy, pełen napięć, a często i zwykłego niezrozumienia, w wielu wypadkach prowadzi on do korekty stanowisk, a przed dotychczasową teologią otwiera nowe horyzonty, prowadzi do pluralizmu teologicznego, który akceptowany jest przez Magisterium Kościoła.

 

Tekst pochodzi z serwisu teologicznego Kleofas. Więcej teologicznych dyskusji znajdziesz na: teologia.deon.pl

 

Wspomóż Nas
Tagi: niebo, zbawienie

Twoja ocena:

Średnia ocen:

4.13

Liczba głosów:

24

 

 

Komentarze użytkowników (16)

Sortuj według najnowszych

Zgłoś do moderacji

~zamieszanie 19:31:23 | 2013-07-11
(Jana 5:28, 29) Nie dziwcie się temu, ponieważ nadchodzi godzina, w której wszyscy w grobowcach pamięci usłyszą jego głos 29 i wyjdą: ci, którzy czynili to, co dobre, na zmartwychwstanie życia; ci, którzy się dopuszczali tego, co podłe, na zmartwychwstanie sądu.
Dzięki Jezusowi osoby śpiące snem śmierci powstaną do życia na ziemi (Kaznodziei 9:5; Jana 11:11-14, 23, 24).
                            Kto zostanie wskrzeszony?                                           http://wol.jw.org/pl/wol/s/r12/lp-p?q=Zmartwychwstanie&p=par

Oceń odpowiedz

Zgłoś do moderacji

~zamieszanie 19:25:22 | 2013-07-11
Psalmy 115:16

(Aszk 1.2)   Niebo niebem Jehowy, zaś ziemię dał synom człowieczym.

(Bg)  Niebiosa są niebiosa Pańskie; ale ziemię dał synom ludzkim.

(Biblia poznanska  v.1.6)  Niebo - niebo do Jahwe należy, ziemię dał On synom Adama.

(BT-2 v.1.4)  Niebo jest niebem Jahwe, synom zaś ludzkim dał ziemię.

(Bw v.1.2)   Niebiosa są niebiosami Pana, Ale ziemię dał synom ludzkim.

(BWP v.1.2)   Niebo jest niebem Pana, natomiast ziemię dał On człowiekowi.

(Krusz 1.1)  Niebiosa są niebiosami Pańskiemi, a ziemię dał synom ludzkim.

(KUL - v.1.4)   Niebo jest niebem7 Jahwe, ziemię dał synom Adama.

(NW-E)  As regards the heavens, to Jehovah the heavens belong, But the earth he has given to the sons of men.

(NW-P v.1.4)  Co się tyczy niebios — niebiosa należą do Jehowy, lecz ziemię dał synom ludzkim. 

(Wujek 1599 v.1.5)  Niebo nad niebiosy PANU, a ziemię dał synom człowieczym.

(Dąb*)  -

(KJV)  The heaven, even the heavens, are the LORD'S: but the earth hath he given to the children of men.

(KJV+)  The heaven,H8064 even the heavens,H8064 are the LORD'S:H3068 but the earthH776 hath he givenH5414 to the childrenH1121 of men.H120

Oceń odpowiedz

Zgłoś do moderacji

Beniamin 22:40:58 | 2013-07-10
Na szcęście nie my zdecydujemy kto będzie w niebie a kogo zabraknie.Widzę że niektórzy ulegają pokusie wyręczenia Pana Boga, naprawdę zbytnia troska jestem pewien że Pan Bóg i bez tej pomocy sobie poradzi.

Oceń 6 1 odpowiedz

Zgłoś do moderacji

~Jonasz 22:35:16 | 2013-07-10
I dlatego Josepj Ratzinger wydał dekret (a Jan Paweł II zatwierdził) w którym religia rzymskokatolicka jest jedyną prawdziwą wiarą prowadzącą do zbawienia, inen religie są tylko "wierzeniami".

Oceń 5 odpowiedz

Zgłoś do moderacji

~EENS 19:21:50 | 2013-07-10
Ufam, że wpisy LB i US to ironia, a nie głębokie przekonanie autorów. Bo inaczej to strach się bać.

...


Obawiam się, że to nie jest ani ironia, ani głębokie przekonanie autorów, tylko cytaty z dawnych dokumentów, jak (o ile się nie mylę) np. bulli Unam Sanctam

Oceń odpowiedz

Zgłoś do moderacji

mhpaw 18:25:05 | 2013-07-10
Nawet jeśli jest odwrotnie to nie nasza sprawa. Ich świat nie jest naszym.

Oceń 1 odpowiedz

Zgłoś do moderacji

Anka51 18:00:22 | 2013-07-10
Ufam, że wpisy LB i US to ironia, a nie głębokie przekonanie autorów. Bo inaczej to strach się bać.

Oceń 1 odpowiedz

Zgłoś do moderacji

~Unam sanctam 17:55:53 | 2013-07-10
Toteż oznajmiamy, twierdzimy, określamy i ogłaszamy, że posłuszeństwo każdej istoty ludzkiej Biskupowi Rzymskiemu jest konieczne dla osiągnięcia zbawienia.

Oceń 1 odpowiedz

Zgłoś do moderacji

~Unam sanctam 17:54:52 | 2013-07-10
Przymuszani wiarą, zobowiązani jesteśmy wierzyć i utrzymywać, że jest jeden święty, katolicki i apostolski Kościół. I stanowczo wierzymy oraz wyznajemy, że poza nim nie ma zbawienia ani odpuszczenia grzechów, zgodnie z tym, co mówi Oblubieniec [Kościoła] w Pieśni nad Pieśniami: "Jedna jest gołębica moja, doskonała moja, jedynaczka matki mojej, wybrana rodzicielki swojej", co reprezentuje jedno ciało mistyczne, którego głową jest Chrystus, zaś głową Chrystusa Bóg. W nim jest jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jedna przecież była arka Noego w czasie potopu, symbolizująca jeden Kościół, która będąc wykonana jedną miarą, jednego miała sternika i rządcę: mianowicie Noego. I poza tą arką wszystko, co istniało na ziemi - jak czytamy - zostało zniszczone.

Oceń odpowiedz

Zgłoś do moderacji

~GG 17:08:09 | 2013-07-10
~BWFM - dałbym lajka gdyby się dało :)

Swoją drogą jeden z najlepszych tekstów jakie przeczytałem na Deonie. No i nie znałem tego zacnego żartu Tischnera.

Oceń 2 odpowiedz

Pokaż więcej komentarzy

Facebook @portalDEONTwitter @deon_plYouTube @portalDEONplInstagram @deon_plKontakt

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?