#Ewangelia: właśnie dlatego brak ci poczucia własnej wartości

Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: «Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą.

 

Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi.


A wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus.


Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony».

 

Mt 23, 1-12

 

 

Komentarz do Ewangelii [Mieczysław Łusiak SJ]:

 

Jedną z głównych konsekwencji zerwania człowieka z Bogiem jest chęć dominacji. Bóg jest jedynym Panem (Ojcem, Mistrzem, Nauczycielem). Kiedy Jego brakuje, pojawia się pustka i dezorientacja - jakaś niepewność, której staramy się zaradzić na różne sposoby, głównie podejmując różne próby dominacji. To będą tylko próby, bo tak naprawdę nie możemy nikogo do niczego zmusić. Możemy tylko spowodować, że ktoś postąpi zgodnie z naszą wolą, by uniknąć lęku, wstydu lub poczucia winy, co nie będzie dobrze wróżyć wzajemnej relacji.


Poniżenie się, o którym mówi Jezus, nie polega na odmawianiu sobie wartości, ale na budowaniu poczucia swojej wartości na prawdzie o naszym Bożym dziecięctwie (pochodzeniu) i na fakcie, że jesteśmy Bogu bliscy i cenni w Jego oczach.

 

 

Komentarz do Ewangelii [Wojciech Jędrzejewski OP]:

 

 

 

Wspomóż Nas

Twoja ocena:

Średnia ocen:

4.56

Liczba głosów:

9

 

 

Komentarze użytkowników (2)

Sortuj według najnowszych

Zgłoś do moderacji

jan.wygnanie 12:04:22 | 2018-01-21
Mieczysław Łusiak SJ

ODDAJ SWOJE ŻYCIE PANU JEZUSOWI CHRYSTUSOWI.
POWIEDZ PANIE JEZU CHRYSTE JESTEM TWÓJ NA ZAWSZE.

Oceń odpowiedz

Zgłoś do moderacji

jan.wygnanie 12:00:19 | 2018-01-21
Agapa

Jeszcze tutaj nie spotkałem człowieka, który tak literalnie potraktował słowa Pana Jezusa Chrystusa bez uwzględnienia tła / kontekstu językowego i historycznego a to  najczęściej (lub zawsze) skutkuje wypaczeniami interpretacji.

Chodzi o słowa:
‘’ ''9 Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem5; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. 10 Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus. 11 Największy z was niech będzie waszym sługą. 12 Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.''

Jak temu człowiekowi przez myśl mogło przejść, że słowa dotyczące nie nazywania nikogo mistrzem mogą dotyczyć na przykład mistrzów określonych dyscyplin sportowych.
Człowiek ten o nicku Agapa napisał tak:

‘’ Nie chciejcie również aby Was nazywano mistrzami ..." No wychodzi mi na to, że cała plejada wierzących sportowców zdobywających tytuł mistrzowski powinna podjąć stararania (a może wręcz sportową walkę) o nienazywanie ich mistrzami ??:) ... a może zaproponować dla dobra wspólnego wykreślenie ze słownika słów "mistrz" i "ojciec" jako swoistego tabu? po co narażać biednych ludzi na grzeszność?’’

Czy widzicie, że w słowach tych jest dowód na dowody jak literalnie Agapa potraktował słowa Pana Jezusa Chrystusa :

‘’ . 10 Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus.’’

Że też ów człowiekowi nie przeszło przez myśl, że słowa te dotyczą wymiaru duchowego.

Jego celowe zakłamanie lub tępota umysłowa jest powodowane chęcią utrzymania dalej fałszu choćby w nazewnictwie księży czy zakonników.  Ale może także być tak, że ów człowiek faktycznie nie rozumie tych słów, ale wtedy prosi się pytanie po co zabiera w tej kwestii głos???


Kim jest człowiek?

‘’ 42 Rzekł do nich Jezus: «Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On Mnie posłał. 43 Dlaczego nie rozumiecie mowy mojej? Bo nie możecie słuchać mojej nauki. 44 Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.’’


CZŁOWIEK MA WOLNY ŚWIADOMY  WYBÓR MIEDZY DWOMA MOCAMI. Pierwsza moc to moc tego ( władca i stwórca tego świata) , który tchnął swojego ducha w ciało ludzkie – ap Paweł nazywa tę moc POŻĄDANIEM CIAŁA a druga MOC TO  TO MOC OJCA PANA JEZUSA CHRYSTUSA DUCH ŚW
Człowiek może wybrać tylko z tych dwóch mocy.  Żadnego innego wyboru człowiek nie posiada. Człowiek jest jak plik ( program) który bez tych mocy nie funkcjonuje ( żyje) . ,Człowiek aby żył musi znajdować się ( być zanurzony ) w MOCY ( źródło życia ) .
Lecz należy bezwzględnie pamiętać, że jeśli człowiek jest TYLKO  w mocy pożądania ciała ( tj. mocy tego co tchnął swojego ducha w ciało ludzkie – władca tego świata) to taki człowiek NIGDY NIE UZYSKA ŻYCIA WIECZNEGO, bo ten który go stworzył ustawił swoje moce programy tego świata tak , aby człowiek nie uzyskał nieśmiertelności.

«Oto człowiek stał się taki jak My: zna dobro i zło; niechaj teraz nie wyciągnie przypadkiem ręki, aby zerwać owoc także z drzewa życia, zjeść go i żyć na wieki»6. 23 Dlatego Pan Bóg wydalił go z ogrodu Eden, aby uprawiał tę ziemię, z której został wzięty. 24 Wygnawszy zaś człowieka, Bóg postawił przed ogrodem Eden cherubów i połyskujące ostrze miecza, aby strzec drogi do drzewa życia7.’’

Człowiek na tej ziemi w tym świecie był od początku tylko ''plikiem'', który zył istniał dzięki mocy tego co tchnął w niego swojego ducha. Tym kimś jest władca i stwórca tego świata , KTÓREGO KK UZNAŁ ZA OJCA PANA JEZUSA CHRYSTUSA. Człowiek ten --plik wydawał przez siebie uczynki pożądania ciała zgodne Z WOLĄ – PROGRAMEM swojego stwórcy , KTÓRY SAM BOGIEM SIĘ NAZWAŁ. Ap Paweł nazywa to NIEWOLĄ PRAWA. Polegała ona na tym, że władca tego świata nakazywał przez swoją MOC np. zabić drugiego człowieka ( OPISY ST ) i nieświadomy człowiek czynił tak jak mu MOC nakazywała a z drugiej strony ten sam władca ustanawia PRAWO ( dekalog ) względem którego sądzi człowieka i skazuje go na śmierć
TO JEST WŁAŚNIE 
‘’ Bóg postawił przed ogrodem Eden cherubów i połyskujące ostrze miecza, aby strzec drogi do drzewa życia7.  ( NIEWOLA PRAWA)  nikt z ludzi nie wypełniłby PRAWA będąc w mocy władcy tego świata .
PRAWO  WYPEŁNIŁ TYLKO PAN JEZUS CHRYSTUS, który był  i jest ponad Prawem władcy tego świata.
. OTO CAŁA PRAWDA O NIEWOLI PRAWA. Dokładnie wyjaśnia ją ap Paweł w Gal 5 .

Człowiek od samego początku do dnia dzisiejszego wydaje z siebie nie swoje owoce LECZ OWOCE MOCY KTÓRE NA NIEGO DZIAŁAJĄ.
Człowiek jest TYLKO WYKONAWCĄ MOCY , tak jak zdalnie sterowany mały samochodzik, który skręca , zatrzymuje cię POD WPŁYWEM MOCY TEGO CO NIM STERUJE. To , że samochodzik się zatrzymał , skręcił w lewo lub prawo nie jest jego dziełem. Jest dziełem tego co nim steruje.
Dlatego ap Paweł zdarł sobie gardło tłumacząc to ludziom . Ap Paweł w Gal 5 wyraźnie to wszystko wytłumaczył.
Człowiek  dzięki MIŁOSIERDZIU OJCA PANA JEZUSA CHRYSTUSA  otrzymał WOLNY WYBÓR WŁAŚNIE MIEDZY MOCĄ SZATANA – POŻĄDLIWOŚĆ CIAŁA  A MOCA OJCA PANA JEZUSA CHRYSTUSA – DUCHEM ŚW.

Człowiek, który przyjmie tę MOC ma możliwość wyboru. Przykładowo –  na samochodzik działa moc małego diabła trzymającego radio  , która nakazuje mu skręcić w lewo , w tym samym momencie na samochodzik działa DRUGA MOC od np. małego aniołka , która samochodzikowi nakazuje skręcić w PRAWO
I WŁAŚNIE W TEDY TEN SAMOCHODZIK MA WOLNY SWÓJ WYBÓR MOŻE SKRĘCIĆ W LEWO LUB W PRAWO.
Przejdźmy do człowieka. Na człowieka działa moc – pożądliwości ciała ( moc tego co tchnął swojego ducha w ciało ludzkie ) , która nakazuje mu na przykład  zabić człowieka , w tym samym momencie na człowieka działa MOC OJCA PANA JEZUSA CHRYSTUSA , która ZAKAZUJE MU ZABIJAĆ ( nie zabijaj, zostaw go itp.)
WTEDY CZŁOWIEK MA WOLNY WYBÓR. MOŻE ZABIĆ LUB NIE.
Rozumiecie!
Ap Paweł w Gal 5 wyraźnie napisał , że WSZYSTKO CO Z MOCY OJCA PANA JEZUSA CHRYSTUSA JEST OWOCEM DUCHA ŚWIĘTEGO.  NIE CZŁOWIEKA
To samo dotyczy owoców pożądania ciała . Nie człowiek jest twórcą lecz ten który nim steruje – władca tego świata. Człowiek jeśli wybierze treść z Mocy szatana przeklętego jest TYLKO WYKONAWCĄ
Dlatego jest to tak bardzo ważne żeby człowiek to rozumiał. Wtedy zrozumie że na podstawie dobrych uczynków nie można być zbawionym, bo te uczynki nie od człowieka pochodzą. Są owocem Ducha Świętego  i POKAZUJĄ, ŻE TAKI CZŁOWIEK JEST W  MOCY OJCA PANA JEZUSA CHRYSTUSA.           DLATEGO WIARA W PANA JEZUSA CHRYSTUSA JEST MARTWA JEŚLI NIE PŁYNĄ Z  CZŁOWIEKA OWOCE DUCHA ŚW- MOCY OJCA ZBAWICIELA.

16 Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. 17 Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. 18 Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie się w niewoli Prawa.
19 5 Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, 20 uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, 21 zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą.
22 Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, 23 łagodność, opanowanie. Przeciw takim [cnotom] nie ma Prawa6.


Macie wyraźnie napisane dobre uczynki rodzą się z MOCY OJCA PANA JEZUSA CHRYSTUSA a złe uczynki rodzą się z MOCY CIAŁA.

Zapamiętaj , że nie Ty jesteś twórcą czegokolwiek . LECZ MOC KTÓRA PRZEZ CIEBIE DZIAŁA . MOC, którą TY WYBIERASZ              ALE TY I TYLKO TY MOŻESZ WYBRAĆ , ŻE  WYDASZ Z SIEBIE OWOCE MOCY OJCA PANA JEZUSA CHRYSTUSA ALBO WYDASZ UCZYNKI WŁADCY TEGO ŚWIATA TAKIE JAK:
19 5 Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, 20 uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, 21 zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą.
Powracając do słów cytowanej Ewangelii  Chrystusa.
Pan Jezus Chrystus powiedział , że jedyną Mocą , która może zbawić człowieka to właśnie Moc jego OJCA , którą porównuje do krzewu winnego. Ten krzew winny to właśnie MOC OJCA PANA JEZUSA CHRYSTUSA  < a Ojciec mój jest tym, który uprawia  UPRAWIA SWOJĄ MOCĄ


Pan Jezus Chrystus  wyraźnie podkreśla, że człowiek bez MOCY NIC NIE MOŻE :

Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa w winnym krzewie, tak samo i Wy,  ‘’jeżeli we Mnie trwać nie będziecie’’ W MOCY OJCA PANA JEZUSA CHRYSTUSA

Te słowa wyraźnie podkreślają że to co Wam napisałem jest PRAWDĄ.

CZY TERAZ ROZUMIESZ SŁOWA PANA JEZUSA CHRYSTUSA:

‘’ ‘’ ''9 Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem5; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. 10 Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus.’’

CZŁOWIEK TO DUSZA I CIAŁO FIZYCZNE.
Człowiek nie jest twórcą ani właścicielem CIAŁA FIZYCZNEGO.
Ciało jest jak ubranko dla DUSZY, dzięki któremu widzisz , słyszysz i doznajesz wszystkiego tego co Ciebie otacza. Ale to ciało żyje W MOCY SWOJEGO STWÓRCY( abyś to zobaczył to posłużę się przykładem na komputerze)
TAK JAK KAŻDA PRZYKŁADOWO GRA NA KOMPUTER, KTÓRA JEST WPRAWIANA W ŻYCIE DZIEKI PROGRAMOWI OPERACYJNEMU NP. WINDOWS, TAK CZŁOWIEK ( CIAŁO) FUNKCJONUJE DZIĘKI MOCY ( PROGRAMOWI – DNA )  WŁADCY TEGO ŚWIATA  TEN PROGRAM WŁĄCZNIE Z CIAŁEM FIZYCZNYM  ZOSTAŁ STWORZONY NIE PRZEZ CZŁOWIEKA LECZ PRZEZ WŁADCĘ TEGO ŚWIATA .  Jeśli więc kobieta rodzi dziecko to twórcą tego dziecka ( ciała ) nie jest mężczyzna czy kobieta , lecz twórcą jest ten który stworzył pierwszego mężczyznę i kobietę i przez DNA  określił ich życie  w tym świecie.
Jeśli więc przyjąć, że OJCEM JEST TEN, KTÓRY DAŁ POCZĄTEK LUDZKOŚCI TO SŁOWA PANA JEZUSA CHRYSTUSA NIE PODLAGAJĄ ŻADNEJ INTERPRETACJI
JEST DOKŁANIE TAK JAK POWIEDZIAŁ:

‘’ ''9 Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem5; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie.’’

WŁAŚNIE W TYM SENSIE DUCHOWYM NALEŻY ROZUMIEĆ SŁOWA PANA JEZUSA CHRYSTUSA.

Nazywanie ziemskiego ojca  ‘’OJCEM nie przeczy słowom Pana Jezusa Chrystusa jeśli rozumiesz to co wyżej wyjaśniłem.

NATOMIAST NAZYWANIE KSIĘDZA CZY ZAKONNIKA ‘’OJCEM ‘’
STOI W NAJWIĘKSZEJ SPRZECZNOŚCI Z PRZYWOŁYWANYMI SŁOWAMI.
TAK SAMO DOTYCZY TO PAPIEŻA

ANI PAPIEŻ ANI KSIĄDZ NIE JEST OJCEM NIKOGO W SENSIE DUCHOWYM I FIZYCZNYM NIE ONI STWORZYLI CZŁOWIEKA ( CIAŁO I DUSZĘ ) LECZ SAMI PODLEGAJĄ MOCY O KTÓREJ WYŻEJ NAPISAŁEM.


Nie traktujesz swoich rodziców za swoich stwórców.

Chyba że ( ujmując to żartem) posiadają dzieci nieślubne. Ale i w tym przypadku mogą być nazywani ‘’ojcem’’ tylko przez te nieślubne dzieci.

Dlaczego Pan Jezus Chrystus tak mocno zaakcentował te słowa?

ABYŚ TY I KAŻDY W 21 WIEKU WIEDZIAŁ KIM JEST CZŁOWIEK I KIM JEST OJCIEC KTÓRY STWORZYŁ LUDZKOŚĆ I NIE TYLKO.

Króluj nam Panie Jezu Chryste

PS
CZŁOWIEKU O NICKU AGAPA NIE PISUJ WIĘCEJ DO MNIE. BO MNIE JUŻ POKAZAŁEŚ KIM JESTEŚ LITERALNY CZŁOWIEKU.

Oceń odpowiedz

Facebook @portalDEONTwitter @deon_plYouTube @portalDEONplInstagram @deon_plKontakt

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook