Parafie

Przemienienia Pańskiego

Adres:

Przemienienia Pańskiego
ul. Kościelna 14
34-220 Maków Podhalański
woj. małopolskie
Diecezja: krakowska
Dekanat: Maków Podhalański
Miejscowość: Maków Podhalański
Numer telefonu: (33) 877 11 20
Adres email: [email protected]
Link do strony diecezji: www.diecezja.pl

Opis:

telefon: (33) 877 11 20, fax. 877 38 79,


 


Obecni duszpasterze:


Proboszcz:  ks. kanonik mgr Tadeusz Różałowski,


Wikariusze: ks. mgr Bogusław Borek,


ks. mgr Dariusz Burda.


================================================================= 


KRÓTKI RYS HISTORYCZNY PARAFII MAKÓW PODHALAŃSKI I OBRAZU MATKI BOŻEJ MAKOWSKIEJ OPIEKUNKI I KRÓLOWEJ RODZIN


 

Pierwsza historyczna wzmianka o parafii makowskiej pochodzi z roku 1358. Istniał wtedy drewniany kościółek pod wezwaniem św. Klemensa papieża, który był ośrodkiem kultu religijnego dla ludzi rozrzuconych na terenie dzisiejszych miejscowości: Budzowa, Jachówki, Osielca, Sidziny, Zawoi, Skawicy, Żarnówki, Grzechyni i Białki.

Na początku XVI w. zbudowano drugi z rzędu, większy, ale jeszcze drewniany kościół. W nim to miejscowy proboszcz Ks. Wojciech Dąbki umieścił w roku 1590 obraz Bogurodzicy. Został on namalowany przez nieznanego artystę pod koniec XVI w. Poświęcenia obrazu dokonał w roku 1602 Ks. Kardynał Bernard Maciejowski. Wkrótce obraz stał się szczególnym znakiem kultu maryjnego na tym terenie.

Około roku 1700 wzniesiono nowy, już murowany kościół pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego. Obraz Matki Bożej pozostał w starym kościółku św. Klemensa, który odtąd pełnił role Sanktuarium Matki Bożej przez 40 lat.

W roku 1745 Ks. Proboszcz Michał Karliński dokonał uroczystego przeniesienia obrazu Matki Bożej do nowego kościoła.

W I połowie XIX w. dzięki staraniom Ks. Proboszcza Jerzego Majerskiego rozbudowano kościół do obecnego wyglądu. Konsekracji kościoła dokonał biskup tarnowski Ks. Franciszek de Paula Pischtek. Stało się to w roku 1833.

Cześć Matki Bożej w wizerunku makowskim wzrosła szczególnie po ogłoszeniu w roku 1854 dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. W tymże roku ówczesny proboszcz Ks. Antoni Heer wydał drukiem obrazek przedstawiający Matkę Boską Makowską unoszącą się nad kościołem parafialnym.

W XIX w. Matka Boża ratowała ludność Makowa i okolicznych miejscowości od zaraz. Gdy każdego dnia umierały setki osób, żarliwe modlitwy przed obrazem oraz procesje eucharystyczne z kościoła do figury Matki Bożej w Rynku sprawiły, że zaraza nagle się skończyła.

Wiek XX zastaje obraz przykryty drewnianą, srebrzoną sukienką (w kształcie Niepokalanej - z księżycem u stóp) prawdopodobnie z powodu dużego uszkodzenia obrazu. Ks. Prałat Józef Leja w latach 20-tych „odkrył” obraz. W wielu kazaniach przypominał swoim parafianom dzieje i kult, jakim cieszył się obraz Matki Bożej Makowskiej. Zlecił odnowę obrazu, nakazując artyście (Antoni Stopa z Ostrysza – uczeń Matejki), by nie ważył się tknąć pędzlem twarzy Matki Bożej i Pana Jezusa. Odnowiony obraz umieścił w Wielkim Ołtarzu, w dodatkowej złoconej ramie.

Z wielkim pietyzmem przejął opiekę nad obrazem proboszcz lat okupacyjnych (1939 – 1946) Ks. Dr Stanisław Czartoryski. Za jego administrowania parafią makowską biskup krakowski Książę Kardynał Adam Sapieha dokonał przed obrazem Matki Bożej Makowskiej uroczystego oddania swojej Archidiecezji Niepokalanemu Sercu Maryi.

Doniosły i niezwykły ten fakt został uwieczniony przez artystę krakowskiego na obrazie olejnym, który można oglądać w bocznej kaplicy naszego kościoła.

Rok 1954 – jubileuszowy rok 100-lecia ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny przypadł za proboszczowania Ks. Prałata Teofila Kurowskiego. On to na wzór kaplic w innych sanktuariach dokonał uroczystego przeniesienia obrazu do zaadaptowanej na ten cel przez rozbudowę bocznej kaplicy, która odtąd miała pełnić rolę ośrodka kultu maryjnego dla całej okolicy. Dokonano też wtedy aktu uroczystego oddania rodzin całej wspólnoty parafialnej Niepokalanemu Sercu Maryi w Jej Obrazie Makowskiej Patronki - Opiekunki i Królowej Rodzin.

Wielki napływ wiernych do kaplicy – szczupłość miejsca, zmusiły do podjęcia decyzji umieszczenia obrazu z powrotem w Wielkim Ołtarzu. Stało się to w roku 1963 dzięki staraniom ówczesnego proboszcza makowskiego Ks. Prałata Franciszka Dźwigońskiego. Wcześniej Wielki Ołtarz został gruntownie odnowiony. Obraz otrzymał bogatą metalową, złoconą oprawę, zaprojektowaną i wykonaną przez artystów krakowskich. Obraz został również gruntownie odnowiony i zakonserwowany w pracowniach krakowskich.

Obraz Matki Bożej Makowskiej, Opiekunki i Królowej Rodzin wywierał wielki wpływ na religijność miejscowego ludu. Liczne dokumenty, począwszy od XVII w. nazywają go „słynącym łaskami”. Szczególnym świadectwem SA tu liczne wota, wśród których były 4 srebrne sukienki, 3 srebrne korony, setki sznurów korali, wiele ozdób ze srebra i złota. W czasie II wojny światowej narażone na dewastację i rabunek zostały ukryte przez ówczesnego administratora parafii Ks. Dr Stanisława Czartoryskiego. Obecnie są świadectwem wielkiej czci Maryi w makowskim wizerunku, świadectwem licznych łask udzielanych przez Maryję.

W aktach makowskiej parafii zapisana jest wielka liczba podziękowań Matce Bożej Makowskiej za otrzymane łaski. W roku 1733 Ks. Proboszcz Teodor Drochojewski składa dzięki Matce Bożej za uratowanie go z topieli w nurtach rzeki górskiej. Ocalenie Makowa w czasie II wojny światowej od ruiny mieszkańcy miasta przypisywali Matce Bożej Makowskiej i po wojnie jako wotum wystawili na Górze Makowskiej kaplicę ku czci Patronki Ziemi Makowskiej. Żywym dowodem łaskawości Matki Bożej Makowskiej jest znana z kronik parafialnych dziewczynka - Ewa Walczakówna (dziś kobieta, mieszkająca w Andrychowie), która w roku 1954 cudownie odzyskała wzrok za wstawiennictwem Matki Bożej Makowskiej. Po kilku latach publicznie podziękowała Matce Bożej za cudowne uzdrowienie słowami wiersza wotywnego:

Matuchno Najświętsza niech dziś usta moje

Dziecięcymi słowy głoszą chwałę Twoją.

Chcę Ci podziękować przed zebranym ludem,

Żeś mnie obdarzyła wielka łaską - cudem.

Kiedy w niemowlęctwie całkiem wzrok straciłam

Pan Bóg mnie obdarzył - niewidoma byłam.

Przez trzy długie lata Mamy nie widziałam,

Ni słońca, ni kwiatów - ciemność w oczach miałam.

Lekarze, lekarstwa już nie pomagały,

Miałam być kaleką przez swój żywot cały.

Mama zrozpaczona tutaj mnie przynosi,

Z pokorą i wiarą o Twą łaskę prosi.

I nagle podczas Mszy wołam - widzę Mamo,

Widzę Ciebie, Obraz, chodźmy już do domu!

Zsuwam się z rąk Mamy, klękam na kolana

I do domu wracam całkiem uleczona.

Matuchno Najświętsza, Patronko Makowska,

Dziękuję publicznie za Twą wielką łaskę! 

 

Liczne starania o rozsławienie kultu Matki Bożej w Jej obrazie makowskim znalazły swoje wspaniałe zwieńczenie w dniu 10 czerwca 1979 r., kiedy to - dzięki gorliwym zabiegom Ks. Prałata Franciszka Dźwigońskiego - Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał na Błoniach Krakowskich uroczystej koronacji tego obrazu. Przez ten fakt, jako pierwszy w Polsce i jeden z pierwszych w świecie ukoronowanych przez Papieża – Polaka, stał się znany prawie w całym świecie chrześcijańskim.

Na szczególna wzmiankę zasługuje tu rola papieża Jana Pawła II, który jeszcze jako biskup krakowski był gorącym czcicielem Matki Bożej Makowskiej i sam czynił starania o koronacje Jej obrazu – której niezwykłym zbiegiem okoliczności, sam dokonał jako następca Św. Piotra.

Na uroczystej prywatnej audiencji w Watykanie, udzielonej 100 osobowej pielgrzymce parafian makowskich w lutym 1980 r., Ojciec Święty Jan Paweł II tak mówił o swojej więzi z Panią Makowską: "Pragnienie ukoronowania obrazu Matki Bożej Makowskiej zrodziło się we mnie podczas wizytacji waszej parafii. Matka Boża spełniła tę prośbę, którą wtedy Jej pokornie i serdecznie przedkładałem. Prosiłem Ją, ażeby procesja Bożego Ciała, która przez kilkadziesiąt lat nie mogła wyruszyć z obrębu Wawelu, mogła wreszcie znaleźć swoją drogę na ulice miasta Krakowa, a także na Rynek, co też się stało. I dlatego ta koronacja była spełnieniem szczególnego mojego długu, spłaceniem długu mojego serca wobec Matki Bożej, tej którą wy czcicie w waszym makowskim obrazie.".

Po koronacji na Błoniach Krakowskich obraz został przeniesiony w uroczystej procesji do Katedry Wawelskiej, gdzie umieszczony na ołtarzu konfesji Św. Stanisława „królował” przez dwa miesiące licznie nawiedzany przez krakowian. Gdy 11 sierpnia 1979 r. powracał w triumfalnym pochodzie na intronizację do makowskiego kościoła, Matka Boża na całej trasie przejazdu witana była po królewsku. I pod takim tytułem - Królowej i Opiekunki Rodzin czczona jest w makowskim Sanktuarium. Uroczystej intronizacja obrazu w makowskim kościele w dniu 12 sierpnia 1979 r. dokonał przybyły z Rzymu Ks. Kardynał Bernardin Gantin z udziałem kilkunastu biskupów i licznie zgromadzonego duchowni.
zgłoś błąd lub nadużycie

Najnowsze tematy:

Czym będą "jednostki specjalne" Watykanu? Arcybiskup mówi o potrzebie powołania "task force"

więcej
Bliski współpracownik papieża Franciszka twierdzi, że do ich powołania może dojść już na nadchodzącym spotkaniu przedstawicieli episkopatów z całego świata.

"Kara dla McCarricka nic nie znaczy". Czy przeniesienie kardynała do stanu świeckiego jest obrazą świeckich?

więcej
Do takich wniosków m.in. doszli dziennikarze The Washington Post. Analizie tego, co się stało, poświęcili obszerny materiał.

Wspólnota Sant’Egidio organizuje w sobotę mszę za zmarłych bezdomnych

więcej
Wspólnota Sant’Egidio zaprasza na Mszę Świętą w intencji zmarłych bezdomnych, która sprawowana będzie w sobotę 23 lutego w kościele św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Warszawie.

 

 

Facebook @portalDEONTwitter @deon_plYouTube @portalDEONplInstagram @deon_plKontakt

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook