Warszawa: Europa przeciw narkotykom

Ponad 120 osób związanych ze środowiskami zajmującymi się zapobieganiem i leczeniem narkomanii bierze udział w trwającej 7 lipca w Warszawie konferencji Europejskiej Kampanii w sprawie Narkotyków (EAD). Spotkanie poświęcone jest nielegalnym narkotykom i nowym substancjom psychoaktywnym. Konferencję zorganizowano w Polsce z racji na przewodniczenie naszego kraju w Radzie Unii Europejskiej.

 

Do Warszawy przyjechały osoby zajmującymi się zapobieganiem i leczeniem narkomanii z całej Europy. Spotkanie ma przede wszystkim na celu wymianę doświadczeń i podtrzymanie zainteresowania różnych grup społecznych kwestią używania substancji psychoaktywnych, stąd obecność przedstawicieli organizacji pozarządowych, administracji publicznej i samorządów. Uczestnicy zastanawiają się, w jaki sposób przeprowadzać dobrowolne testy na obecność narkotyków, jak szkolić dziennikarzy, by potrafili właściwie informować o różnych formach uzależnień, w tym od narkotyków, jak stosować terapię poprzez muzykę, co może uczynić firma prywatna, by identyfikować nowe substancje psychoaktywne, pojawiające się na rynku.

Adam Rapacki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji podzielił się z uczestnikami konferencji polskimi doświadczeniami w zwalczaniu nowych substancji psychoaktywnych, m.in. dopalaczy. "Dzięki rozwiązaniom wprowadzonym w naszym ustawodawstwie i działaniom prowadzonym przez różnych partnerów, w tym organizacje pozarządowe, udało się ograniczyć zjawisko związane z dopalaczami o kilkadziesiąt procent" - chwalił polskie doświadczenia Rapacki.

Jak poinformował, Polska w czasie prezydencji w Radzie UE uczyniła problem narkotyków jednym ze swych priorytetów. "Chcemy podzielić się naszymi doświadczeniami w zakresie walki z tą patologią i zaproponować rozwiązania, które mogłyby być przyjęte w innych krajach europejskich" - podkreślił Rapacki.

Minister podkreślił też, że Polska chce zaproponować wprowadzenie Europejskiego Paktu Narkotykowego przeciwko narkotykom syntetycznym, w którym określone zostaną działania na poziomie międzynarodowym związane z ograniczeniem obecności tych substancji w społeczeństwie. W ramach Paktu pojawić się mają nowe rozwiązania legislacyjne, lepsza kontrola i bardziej odpowiednie szkolenia w celu zwalczania nielegalnych wytwórni narkotyków syntetycznych. "Planujemy także szereg działań związanych z edukowaniem naszych partnerów w Europie Środkowej i Wschodniej pod kątem likwidacji narkotyków syntetycznych" - powiedział podsekretarz stanu w MSWiA.

W spotkaniu uczestniczy m.in. Paola Tardioli-Schiavo, zastępca szefa Wydziału Antynarkotykowego Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości Komisji Europejskiej. Jak podkreśliła, Komisja Europejska jest bardzo wdzięczna polskiej prezydencji, że umieściła problem narkotyków w agendzie politycznej swojego przewodnictwa w Radzie UE. Zwróciła też uwagę na znaczenie działań społeczeństwa obywatelskiego w walce z plagą narkomanii. Mówiła, że KE stara się nie tylko informować o zagrożeniu czy prowadzić kampanie społeczne ale również angażować obywateli poszczególnych krajów członkowskich w działania na rzecz zapobiegania zażywaniu narkotyków przez młodych ludzi i wzmocnienia ich świadomości w zakresie szkodliwości tych środków.

Zapytany o możliwość ujednolicenia w Unii Europejskiej prawodawstwa dotyczącego przeciwdziałania narkomanii Piotr Jabłoński, dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii przyznał, że "to marzenie o świecie idealnym". Jak zauważył, kwestia ta pozostaje domeną prawa krajowego. - W najbliższym czasie nie wyobrażam sobie, by któryś z krajów zrezygnował ze swojej polityki. Rozwiązania prawne są w Europie tak różne, że w niektórych krajach każe się za posiadanie narkotyków a w innych za konsumpcje. Co więcej, w większości wprowadza się elementy depenalizacji posiadania środków psychoaktywnych - powiedział Jabłoński.

Jedynym aktem wspólnym dla UE jest Decyzja Rady UE 2005/387/WSiSW w sprawie wymiany informacji, oceny ryzyka i kontroli nowych substancji psychoaktywnych. Zdaniem Jabłońskiego instrument ten trzeba "uczynić bardziej sprawnym", by znacznie zmniejszyć czas oceny ryzyka i dystrybucji informacji.

Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii zauważył też, że przez Europę "idzie duch" dekryminalizacji i depenalizacji posiadania narkotyków. Coraz więcej krajów jest zwolennikiem takiego rozwiązania i wprowadza je do swojego prawa.

Z danych Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii wynika, że aż ok. 2 mln mieszkańców Europy regularnie sięga po narkotyki. Aż 14 mln choć raz spróbowało w swoim życiu kokainy. Do przynajmniej jednokrotnego zażycia pochodnych konopi indyjskich przyznaje się ponad 20 proc. polskich 15-16-latków. Odsetek ten jest najwyższy w Czechach (44 proc.), a najniższy (poniżej 10 proc.) w Grecji, Szwecji, Norwegii, Rumunii, Turcji i na Cyprze.

Od kilku lat policjanci w Polsce wykrywają coraz więcej marihuany. W 2008 r. było to ponad 450 kg a w 2009 już ponad 850. Szacuje się, że w Polsce jest ponad 70 tys. narkomanów.

Wspomóż Nas

Twoja ocena:

Średnia ocen:

0

Liczba głosów:

0

 

 

Komentarze użytkowników (0)

Sortuj według najnowszych

Facebook @portalDEONTwitter @deon_plYouTube @portalDEONplInstagram @deon_plKontakt

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook