Ruszył zimowy nabór na studia wyższe

(fot. Maciej Dembiniok 2005 / Wikipedia Commons / CC BY)

Uczelnie rozpoczęły rejestrację kandydatów na studia, którzy naukę chcą zacząć od semestru letniego - drugiego w roku akademickim 2012/2013. Oferta adresowana jest przede wszystkim do absolwentów studiów licencjackich i inżynierskich.

 

Jak powiedziała Marta Sznajder z działu Spraw Studenckich i Dydaktyki Politechniki Białostockiej, inżynierskie studia pierwszego stopnia trwają siedem semestrów i kończą się w semestrze zimowym. - Dlatego też nabór na studia drugiego stopnia, magisterskie, prowadzony jest w środku roku akademickiego. W ten sposób uczelnia umożliwia podjęcie studiów drugiego stopnia bezpośrednio po uzyskaniu tytułu inżyniera - dodała.

 

Podobnie jest na Politechnice Wrocławskiej. Z myślą o absolwentach z tytułem inżyniera lub licencjata uczelnia przygotowała ponad 4,5 tys. miejsc na 42 kierunkach studiów stacjonarnych m.in. na wydziałach: transportu, budownictwa, informatyki czy architektury.

 

Politechnika Łódzka ma 1920 miejsc na studiach stacjonarnych i 395 miejsc na niestacjonarnych. Wśród 37 kierunków studiów drugiego stopnia, oferowanych przez uczelnię znajduje się m.in. budownictwo, które jest kierunkiem zamawianym prowadzonym przez Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska.

 

Na Politechnice Warszawskiej studia stacjonarne drugiego stopnia można w połowie roku rozpocząć na wszystkich polskojęzycznych kierunkach studiów oprócz kierunków: architektura i urbanistyka oraz budownictwo.

 

Ale nie tylko uczelnie techniczne rekrutują w zimie. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie jest gotów na przyjęcie po 120 studentów na kierunkach: towaroznawstwo, ochrona środowiska, ogrodnictwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz technologia żywności.

 

Wrocław

 

Politechnika Wrocławska w ramach zimowej rekrutacji na studia I i II stopnia przygotowała prawie 5 tys miejsc na 50 kierunkach. Skromniej, bo ponad 500 miejsc przygotował Uniwersytet Wrocławski na studia I, II stopnia oraz zaoczne.

 

W lutym duża grupa studentów skończy naukę z tytułem inżyniera lub licencjata. Z myślą o nich uczelnia przygotowała ponad 4,5 tys. miejsc na 42 kierunkach studiów stacjonarnych m.in. na wydziałach: transportu, budownictwa, informatyki czy architektury.

 

Ponadto Politechnika przygotowała ponad 300 miejsc na 5 kierunkach studiów niestacjonarnych II stopnia. Tu można studiować: architekturę, budownictwo, elektronikę i telekomunikację, elektrotechnikę oraz zarządzanie.

W trakcie zimowego naboru Politechnika Wrocławska nie prowadzi rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia. Jednak wszyscy ci, którzy myślą o podjęciu nauki na uczelni technicznej, mogą skorzystać z oferty studiów niestacjonarnych. Dla nich uczelnia przygotowała prawie 200 miejsc na trzech kierunkach: budownictwie, technologii chemicznej i elektrotechnice. Nabór potrwa do 2 lutego.

 

Z kolei Uniwersytet Wrocławski przygotował w ramach naboru zimowego 260 miejsc na studiach stacjonarnych I stopnia. Na fizyce 210 miejsc, a na matematyce 50 miejsc. Natomiast na studiach II stopnia stacjonarnych są przygotowane 222 miejsca na: chemii, fizyce technicznej, matematyce oraz informatyce. Najwięcej, bo 100 miejsc przygotowano na wydziale matematyki.

 

Dodatkowo na uczelni można rozpocząć studia na wydziale dyplomacji europejskiej, gdzie nie obowiązuje limit miejsc zarówno na studiach I jak i II stopnia. Podobnie nie ma limitu miejsc na filologii germańskiej na studiach wieczorowych.

 

Warszawa

 

W zimowej rekrutacji najwięcej miejsc na studiach przygotowały SGGW, Politechnika i SGH. Uczelnie zapraszają głównie absolwentów studiów inżynierskich i licencjackich.

 

Politechnika Warszawska rozpoczyna w semestrze letnim studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunkach: Elektronika, Informatyka, Telekomunikacja i Electrical and Computer Engineering (studia w jęz. angielskim).

Studia stacjonarne drugiego stopnia można na PW w połowie roku rozpocząć na wszystkich polskojęzycznych kierunkach studiów oprócz kierunków: Architektura i urbanistyka oraz Budownictwo. Oferta jest skierowana do absolwentów studiów licencjackich lub inżynierskich.

 

Oprócz tego uczelnia rekrutuje na płatne studia niestacjonarne - pierwszego i drugiego stopnia.

 

W Szkole Głównej Handlowej zimą na kandydatów czekają na studiach stacjonarnych 433 miejsca, a na studiach niestacjonarnych łącznie 741 miejsc. Wśród nich uzupełniające studia magisterskie w języku angielskim: International Business oraz Finance and Accounting i licencjackie International Economics, Quantitative Methods in Economics and Information Systems i Management - cena wynosi 2 tys. euro za semestr.

 

Uniwersytet Warszawski rekrutuje skromnie - przygotował 20 miejsc na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku Chemia.

 

Większy wybór - choć również tylko drugiego stopnia - mają kandydaci do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Różnorodna oferta obejmuje studia od Budownictwa do Technologii żywności i żywienia człowieka. Po angielsku można studiwać na SGGW na specjalnościach: Information systems in water resources management, Horticulture oraz Restoration and management of environment.

 

Łódź

 

Trzy największe publiczne uczelnie w Łodzi - Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka i Uniwersytet Medyczny rozpoczynają rekrutację na semestr letni roku akademickiego 2012/2013.

 

Zainteresowane nauką osoby będą mogły składać dokumenty zarówno na studia pierwszego i drugiego stopnia, jak również na studia podyplomowe.

 

Jak poinformowała rzeczniczka Politechniki Łódzkiej Ewa Chojnacka 24 stycznia rozpoczyna się na uczelni rekrutacja na studia drugiego stopnia. Politechnika przygotowała 1920 miejsc na studiach stacjonarnych i 395 miejsc na niestacjonarnych.

 

Wśród 37 kierunków studiów drugiego stopnia, oferowanych przez uczelnię znajduje się m.in. budownictwo, które jest kierunkiem zamawianym prowadzonym przez Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska.

 

Chojnacka przypomniała, że warunki naboru są takie same jak przed rokiem. Kandydaci będą klasyfikowani na podstawie oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia. Na niektórych kierunkach przewidywane jest przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej. Dokumenty Politechnika Łódzka przyjmować będzie do 22 lutego br.

 

Rzecznik Uniwersytetu Łódzkiego Tomasz Boruszczak poinformował, że rekrutacja na semestr letni prowadzona jest lub będzie na wydziale ekonomiczno-socjologicznym i wydziale fizyki i informatyki stosowanej. W pierwszym przypadku są to studia I i II stopnia zarówno stacjonarne jak i niestacjonarne.

 

Na wydziale ekonomiczno-socjologicznym będzie można złożyć dokumenty na studia I stopnia na kierunek ekonomia (studia niestacjonarne) oraz ekonomia, specjalność ekobiznes (studia niestacjonarne). W sumie uczelnia przygotowała na nie 150 miejsc. Nabór potrwa do 4 lutego.

 

Te same kierunki oferowane są na studiach II stopnia zarówno w systemie stacjonarnym (w sumie przygotowano 210 miejsc) jak i niestacjonarnym (180 miejsc). Nabór potrwa na studiach dziennych do 22 lutego, na studiach zaocznych do 4 lutego.

Natomiast od 1 lutego rozpocznie się rekrutacja na kierunek informatyka, specjalność - informatyka stosowana. Są to studia stacjonarne drugiego stopnia. Uczelnia przygotowała 45 miejsc, a nabór potrwa do 15 lutego.

 

Na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi nie ma rekrutacji na semestr letni. Przygotowano jedynie ofertę dla chętnych na studia podyplomowe. Uczelnia ogłosiła nabór na zajęcia "Nowe kierunki we współczesnej kosmetologii". Jak informuje Uniwersytet Medyczny do postępowania kwalifikacyjnego mogą być dopuszczone osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunkach: kosmetologia, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, zdrowie publiczne, analityka medyczna, fizjoterapia, pielęgniarstwo, biotechnologia, biologia oraz na kierunkach pokrewnych i posiadają tytuł lekarza, magistra lub licencjata.

 

Nauka trwa 12 miesięcy, a zajęcia odbywają się zaocznie: raz lub dwa razy w miesiącu w systemie zjazdów weekendowych. Uczelnia przygotowała maksymalnie 30 miejsc. Termin składania dokumentów upływa 30 stycznia.

 

Gdańsk

 

Na Politechnice Gdańskiej trwa nabór na 28 kierunków studiów stacjonarnych II stopnia. Rekrutację na dwa kierunki zaoczne magisterskie ogłosił też Uniwersytet Gdański, największa uczelnia wyższa na Pomorzu.

 

- Na II stopniu studiów po raz pierwszy rekrutujemy na kierunek nanotechnologia. Ponadto, na kierunku oceanotechnika uruchomiliśmy nową specjalność: technologie podwodne - poinformowała Ewa Kuczkowska z biura prasowego Politechniki Gdańskiej.

 

Rekrutacja na studia dzienne II stopnia na PG ruszyła 7 stycznia. Dotychczas zarejestrowało się ok. 500 osób. Limit miejsc wynosi 2885. Wyniki naboru będą znane 14 lutego.

 

W semestrze zimowym Uniwersytet Gdański przeprowadza rekrutację na studia zaoczne II stopnia na dwóch kierunkach: ekonomia (specjalności: diagnozowanie ekonomiczne i funkcjonowanie przedsiębiorstw, ekonomika transportu i logistyka, gospodarowanie zasobami ludzkimi) oraz międzynarodowe stosunki gospodarcze (specjalności: finanse międzynarodowe i bankowość, handel zagraniczny oraz międzynarodowa ekonomia menadżerska).

 

Zapisy na oba kierunki rozpoczęły się na UG w poniedziałek, wyniki naboru zostaną podane 13 lutego.

 

Krzysztof Klinkosz z biura prasowego UG poinformował, że rekrutację na studia stacjonarne II stopnia uczelnia ogłosi w lipcu.

 

Białystok

 

W Białymstoku zimowy nabór na studia prowadzi tylko Politechnika Białostocka. Uczelnia przygotowała ponad tysiąc miejsc na 15 kierunkach studiów II stopnia. Lista przyjętych zostanie ogłoszona 20 lutego.

 

W Białymstoku znajdują się trzy największe publiczne uczelnie w regionie. Oprócz Politechniki Białostockiej, działa Uniwersytet w Białymstoku i Uniwersytet Medyczny. Jednak dwie ostatnie uczelnie nie prowadzą naboru zimowego na studia.

 

Jak powiedziała Marta Sznajder z działu Spraw Studenckich i Dydaktyki Politechniki Białostockiej, zimowa rekrutacja odbywa się z tego względu, że inżynierskie studia pierwszego stopnia trwają siedem semestrów i kończą się w semestrze zimowym.

- Dlatego też nabór na studia drugiego stopnia, magisterskie, prowadzony jest w środku roku akademickiego. W ten sposób uczelnia umożliwia podjęcie studiów drugiego stopnia bezpośrednio po uzyskaniu tytułu inżyniera - dodała.

 

Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie na 15 kierunkach studiów dziennych. To m.in. architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu, automatyka i robotyka, budownictwo, informatyka, inżynieria biomedyczna, ochrona środowiska czy mechanika i budowa maszyn.

 

Rekrutacja na studia odbywa się za pośrednictwem internetu, poprzez rejestrację w specjalnym systemie. Kandydaci muszą wpisać do niego m.in. średnią ocen ze studiów oraz oceny z dyplomu ukończenia studiów. Rekrutacja potrwa do 6 lutego, a ostateczna lista przyjętych zostanie ogłoszona 20 lutego.

 

Sznajder powiedziała, że zainteresowanie rekrutacją jest "spore", z dnia na dzień przybywa kandydatów. Jej zdaniem, najwięcej chętnych zarejestruje się w systemie pod koniec stycznia. Wyjaśniła, że obecnie na uczelni trwają obrony prac licencjackich, a to właśnie absolwenci studiów pierwszego stopnia są głównymi kandydatami w obecnej rekrutacji.

 

Politechnika Białostocka jest największą publiczną wyższą uczelnią techniczną w Podlaskiem. Kształci ok. 13,7 tys. studentów.

 

Lublin

 

Ponad tysiąc miejsc na studiach stacjonarnych II stopnia przygotował w zimowym naborze Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, a około 400 - Politechnika Lubelska.

 

Uniwersytet Przyrodniczy jest gotowy przyjąć wszystkich studentów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia, zdobyli tytuł inżyniera i chcą kontynuować naukę na studiach magisterskich - poinformowała Agnieszka Wasilak z działu promocji UP.

 

Najwięcej miejsc, po 120, jest na kierunkach: towaroznawstwo, ochrona środowiska, ogrodnictwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz technologia żywności. Internetowa rejestracja zgłoszeń rozpoczęła się 10 stycznia, ogłoszenie w wyników rekrutacji ma nastąpić 27 lutego. Trudno jeszcze powiedzieć cokolwiek o poziomie zainteresowania kandydatów - dodała Wasilak.

 

Wśród kierunków, na które prowadzona jest rekrutacja na lubelskim Uniwersytecie Przyrodniczym, trzy są nowe. Kierunek behawiorystyka zwierząt dotyczy biologicznych, dziedziczonych i nabytych mechanizmów zachowań zwierząt różnych gatunków. Kierunek ochrona roślin i kontrola fitosanitarna ma przygotować specjalistów spełniających wymogi dyrektywy unijnej w zakresie prowadzenia zintegrowanej ochrony roślin. Na kierunku hipologia i jeździectwo studenci będą zdobywać wiedzę o hodowli koni, sposobach ich wykorzystywania do rekreacji, w terapii, agroturystyce a także uczyć się jazdy konnej.

 

Ubiegających się o przyjęcie na hipologię obowiązuje sprawdzian z umiejętności kontaktu z koniem; muszą oni też posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania jeździectwa.

Egzamin praktyczny (z rysunku odręcznego) obowiązuje tez kandydatów na architekturę krajobrazu.

 

Także Politechnika Lubelska gotowa jest przyjąć wszystkich swoich absolwentów studiów pierwszego stopnia zainteresowanych dalszą nauką. Na studiach II stopnia przygotowanych zostało w obecnej rekrutacji około 400 miejsc na 13 kierunkach, najwięcej na budownictwie, inżynierii materiałowej oraz zarządzaniu - poinformowała rzeczniczka uczelni Iwona Czajkowska Deneka.

 

Na tej uczelni elektroniczna rejestracja kandydatów trwa już od grudnia ubiegłego roku, listy zakwalifikowanych na studia będą znane 7 lutego. "Zwykle udaje nam się zapełnić około trzech czwartych przygotowanych miejsc" - dodała Czajkowska-Deneka.

Wspomóż Nas

Twoja ocena:

Średnia ocen:

0

Liczba głosów:

0

 

 

Komentarze użytkowników (1)

Sortuj według najnowszych

Zgłoś do moderacji

~droneo 15:39:32 | 2014-12-06
fajnie, że jest coś takiego jak nabór zimowy, ja sie wybieram na wyższą szkołę bezpieczeństwa

Oceń odpowiedz

 

 

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook