Sejm nowej kadencji będzie mieć dużo pracy

W Sejmie nowej kadencji na rozpatrzenie czeka już wniosek o wotum nieufności dla ministra spraw zagranicznych, a także poselskie projekty ustaw w sprawie m.in. in vitro, podatków i przedszkoli. Do parlamentu trafiła też prezydencka propozycja ustawowa ws. zgromadzeń.

 

W najbliższych dniach rząd przekaże do Sejmu projekt ustawy budżetowej na 2012 r. W czwartek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie tzw. ustawy okołobudżetowej.

 

Zgodnie z zasadą dyskontynuacji parlament, który kończy swoją kadencję, zamyka wszystkie sprawy, nad którymi pracował (niezależnie od tego, na jakim etapie się znajdują) i nie przekazuje ich nowemu parlamentowi. Wyjątki od tej zasady to m.in. obywatelskie projekty ustaw i sprawozdania sejmowych komisji śledczych.

 

Wśród obywatelskich inicjatyw ustawodawczych, które czekają na rozpatrzenie jest m.in. projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zakłada on, że o przejściu na emeryturę nie decydowałby wiek, a staż pracy: 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn. Został on przygotowany przez OPZZ i poparty przez SLD.

 

W Sejmie jest też obywatelski projekt zmian w ustawie o systemie oświaty, którego głównym celem jest przywrócenie stanu sprzed reformy, czyli zniesienie obowiązku szkolnego dla 6-latków i obowiązku przedszkolnego dla 5-latków, a także powrót do tzw. starej podstawy programowej nauczania i wychowania przedszkolnego.

 

Kolejny z projektów obywatelskich to projekt ustawy o ochronie zwierząt, który zakazuje trzymania psów na uwięzi ponad 12 godzin i na łańcuchu krótszym niż 3 metry, wykorzystywania zwierząt w cyrku i zaostrza kary za znęcanie się nad zwierzętami. Jego inicjatorem jest m.in. Fundacja "Viva! Akcja dla Zwierząt".

 

Inna z inicjatyw obywatelskich to projekt zmian w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zakłada on powiązanie płacy minimalnej ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce narodowej i taki jej wzrost, aby najniższa pensja stanowiła 50 proc. przeciętnej płacy.

 

W Sejmie jest też obywatelski projekt ustawy o zachowaniu przez państwo polskie większościowego pakietu akcji Grupy Lotos SA. Zgodnie z projektem państwo jest zobowiązane do zachowania większościowego pakietu akcji Lotosu, a nadzór nad tym spoczywa na Radzie Ministrów.

 

Według wstępnych planów, na posiedzeniu Sejmu w dniach 14-15 grudnia rozpatrzony ma zostać wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego.

 

Wniosek autorstwa klubu PiS ma związek z wypowiedzią Sikorskiego w Berlinie. Szef MSZ podczas wystąpienia na forum Niemieckiego Towarzystwa Polityki Zagranicznej zaproponował m.in. zmniejszenie i jednoczesne wzmocnienie Komisji Europejskiej, ogólnoeuropejską listę kandydatów do Parlamentu Europejskiego, połączenie stanowisk szefa KE i prezydenta UE. Sikorski tłumaczył, że bliższa współpraca w ramach UE ma być odpowiedzią na kryzys.

 

Sejm wyraża wotum nieufności ministrowi większością głosów ustawowej liczby posłów, czyli do odwołania ministra potrzebnych jest 231 posłów.

 

W Sejmie są też już projekty złożone przez poszczególne kluby parlamentarne. SLD złożył m.in. projekty ustaw: ws. podwyższenia płacy minimalnej, podniesienia progu dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych, a także projekt noweli ustawy o oświacie, który zakłada rezygnację z wliczania do średniej oceny z religii.

 

Wszystkie trzy projekty klub Sojuszu składał już w ubiegłej kadencji, posłowie jednak się nimi nie zajęli.

 

Z kolei PiS złożył dwa projekty zmian w Regulaminie Sejmu. Pierwszy ma zapewnić więcej praw opozycji parlamentarnej. Drugi dotyczy powołania nowej komisji stałej - m.in. do spraw wydobycia gazu łupkowego. Wśród propozycji PiS jest m.in. likwidacja tzw. sejmowej zamrażarki.

 

PiS złożył też do marszałka Sejmu projekty ustaw dotyczące spraw podatkowych - pierwszy z nich ma zastąpić dwie dotychczasowe ustawy: o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych; drugi to zmiana ustawy o podatku od towarów i usług, a trzeci - przepisy wprowadzające dwie poprzednie.

 

Do Sejmu trafiły też dwa projekty w sprawie in vitro - jeden autorstwa klubu SLD, drugi Ruchu Palikota. Ruch Palikota zapowiedział też złożenie projektu tzw. ustawy bimbrowej zakładającej, że rolnicy mogliby legalnie sprzedawać własne wyroby alkoholowe jako produkty regionalne.

 

Z kolei PSL złożyło w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, który przewiduje, że gminy dostaną dodatkowe pieniądze z budżetu państwa na prowadzenie przedszkoli. Nowe przepisy miałyby umożliwić od początku 2012 r. wsparcie finansowe gmin w prowadzeniu edukacji przedszkolnej dla dzieci 5-letnich.


Do Sejmu trafił już jeden projekt autorstwa prezydenta Bronisława Komorowskiego. Po wydarzeniach z 11 listopada, kiedy w Warszawie doszło do zamieszek podczas demonstracji narodowców i kontrmanifestacji grup lewicowych, prezydent zapowiedział zmiany w prawie dotyczące zgromadzeń.

 

Projekt Komorowskiego przewiduje m.in. zakaz uczestnictwa w zgromadzeniach dla osób zamaskowanych i możliwość zakazania organizacji dwóch lub więcej zgromadzeń w tym samym miejscu lub czasie.

 

Klub PiS złożył też w Sejmie projekt uchwały ws. krzyża na sali obrad Sejmu; podkreślono w nim, że Sejm "wyraża sprzeciw wobec zamiarów usunięcia krzyża z sali obrad Sejmu oraz ma nadzieję, że podobne inicjatywy nie będą podejmowane w przyszłości". Usunięcia krzyża z sali obrad Sejmu domaga się Ruch Palikota.

 

Wspomóż Nas

Twoja ocena:

Średnia ocen:

0

Liczba głosów:

0

 

 

Komentarze użytkowników (0)

Sortuj według najnowszych

Facebook @portalDEONTwitter @deon_plYouTube @portalDEONplInstagram @deon_plKontakt

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook