audiencja ogólna

Wyniki zostały podzielone na kategorie.
Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania.
Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.
Tag: audiencja ogólna
Znaleziono 261 pasujących wyników.
Włącz podział na kategorie
1. W sierpniu powracają na plac św. Piotra w Watykanie audiencje ogólne
wiecej W sierpniu powracają w Watykanie audiencje ogólne. Zapowiedzią zwiększenia papieskiej działalności była tradycyjna wizyta Franciszka w Kurii Generalnej Towarzystwa Jezusowego z okazji uroczystości...
2. Ponad 30 tys. Polaków na audiencjach ogólnych
wiecej W roku 2015 w 42 środowych audiencjach generalnych z udziałem papieża Franciszka, które odbywały się na Placu św. Piotra bądź w Auli Pawła VI, uczestniczyło prawie 32 tysiące pielgrzymów i turystów...
3. Papieski apel o zakończenie wojen i konfliktów
wiecej Na zakończenie dzisiejszej audiencji Franciszek nawiązał do 70 rocznicy zakończenia II wojny światowej na Dalekim Wschodzie i zaapelował o położenie kresu trwającym obecnie w świecie krwawym...
4. Papieska katecheza o Bogu stworzycielu
wiecej - Występując przeciw swemu Stwórcy człowiek w istocie występuje przeciwko sobie, zaprzecza swemu pochodzeniu a więc prawdzie o sobie. A w świat wkracza zło, wraz ze swym ciężkim łańcuchem bólu i...
5. Benedykt XVI: Co znaczy dla nas wiara w Boga?
wiecej Wyjaśnieniu, co oznacza dziś dla nas wiara w Boga Ojca Wszechmogącego poświęcił Benedykt XVI swą katechezę podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie. W auli Pawła VI wysłuchało jej, według...
6. "Chrystus Pośrednikiem i Pełnią Objawienia"
wiecej O Chrystusie, który jest zarazem Pośrednikiem i Pełnią całego Objawienia mówił Benedykt XVI podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie.Papież kontynuował cykl katechez związanych z...
7. Pochodzenie Jezusa to źródło nadziei
wiecej Tajemnicy pochodzenia Chrystusa poświęcił Benedykt XVI swą katechezę podczas pierwszej audiencji ogólnej roku 2013. Podkreślił, iż fakt, że Jezus jest Jednorodzonym Synem Ojca niesie dla chrześcijan...
8. Papież: Bóg objawia swój "plan upodobania"
wiecej Tajemnica przyjścia Syna Bożego, Jego pragnienie, aby przyciągnąć nas do siebie, abyśmy mogli żyć w pełnej komunii radości i pokoju z Nim oraz zachęta abyśmy stali się znakiem działania Boga w...
9. "Bóg jest gwarantem wielkości osoby ludzkiej"
wiecej Kiedy przekazujemy wiarę, mówimy o Bogu, trzeba "uzmysłowić słowem i życiem, że Bóg nie jest konkurentem naszej egzystencji, ale jest raczej jej prawdziwym zabezpieczeniem, gwarantem wielkości...
10. Wiara domaga się zaangażowania rozumu
wiecej Wskazaniu na racjonalność wiary w Boga poświęcił Benedykt XVI swą katechezę podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie. Ojciec Święty podkreślił, że owocna relacja między zrozumieniem a wiarą...
11. Papież rozpoczyna katechezy Roku Wiary
wiecej Wzrastaniu w wierze i umiłowaniu Chrystusa ma służyć rozpoczęty dziś przez Benedykta XVI nowy cykl katechez, które będą wygłaszane podczas środowych audiencji ogólnych. Będą one nawiązywać do...
12. Wizyta w Libanie prorockim znakiem pokoju
wiecej "Dni spędzone w Libanie były wspaniałą manifestacją wiary i intensywnej religijności oraz prorockim znakiem pokoju" - tak swoją 24. pielgrzymkę zagraniczną podsumował podczas dzisiejszej...
13. Benedykt XVI: św. Jan Chrzciciel wzorem
wiecej Na św. Jana Chrzciciela jako wzór bezkompromisowej wierności Bogu wskazał dziś papież podczas audiencji ogólnej.   W związku z obchodzonym dziś wspomnieniem liturgicznym męczeńskiej śmierci...
14. "Maryja Królową w służbie Bogu i ludzkości"
wiecej Królowaniu Maryi poświęcił papież swoją katechezę podczas audiencji ogólnej w Castel Gandolfo. Ojciec Święty zaznaczył, że temat ten obrał w związku z przypadającym dziś w kalendarzu liturgicznym...
15. "Św. Alfons Liguori mistrzem ufnej modlitwy"
wiecej Na przykład patrona dzisiejszego dnia, św. Alfonsa Marii Liguori jako nauczyciela ufnej modlitwy wskazał papież podczas audiencji ogólnej w Castel Gandolfo. Zaznaczył, że św. Alfons przypomina nam,...
16. Papież zachęca Polaków do wytrwania w wierze
wiecej W słowie do Polaków Papież nawiązał do przypadającej w tym tygodniu uroczystości świętych patronów Rzymu.   - Drodzy polscy pielgrzymi. Zbliża się uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła....
17. Życie miłością wierną jest możliwe
wiecej Zakończone w minioną niedzielę VII Światowe Spotkanie Rodzin ukazało, że życie miłością wierną, otwartą na życie, choć trudne, jest możliwe. Słowa te wypowiedział Benedykt XVI podczas dzisiejszej...
18. "Modlitwa wymaga posłuszeństwa"
wiecej  Na znaczenie, jakie dla naszej modlitwy ma posłuszeństwo i dialog z Bogiem wskazał dziś Benedykt XVI podczas audiencji ogólnej w Watykanie. Swą katechezę oparł o tekst zawarty w pierwszym...
19. Papież: uczmy się wołać "Abba, Ojcze!"
wiecej Do odkrycia na modlitwie piękna synowskiej relacji z Bogiem i otwarcia na działanie Ducha Świętego, aby czynić nasze życie coraz bardziej zgodnym z myśleniem i działaniem Jezusa Chrystusa zachęcił...
20. Benedykt XVI o warunkach dobrej modlitwy
wiecej Na konieczność otwarcia się obecność i działanie Ducha Świętego, jako warunek dobrej modlitwy wskazał Benedykt XVI podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie. Ojciec Święty kontynuując...
21. Benedykt XVI: Kościół potrzebuje modlitwy
wiecej Na znaczenie modlitwy nieustannej i jednomyślnej całego Kościoła zwrócił uwagę Benedykt XVI podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie. Swoją katechezę poświęcił przedstawionej w 12 rozdziale...
22. Kościół nie powinien obawiać się prześladowań
wiecej - Kościół nie powinien obawiać się prześladowań, jakie musi znosić w swoich dziejach, ale zawsze, tak jak Jezus w Getsemani, musi ufać w obecność, pomoc i moc Boga przyzywanego w modlitwie -...
23. "Mamy czas odkrywania źródeł wiary"
wiecej Na znaczenie przeżywanego obecnie okresu wielkanocnego dla życia chrześcijańskiego jako czasu sprzyjającego szczególnie odkrycia źródeł wiary wskazał Benedykt XVI podczas dzisiejszej audiencji...
24. Jakie owoce ostatnich papieskich podróży?
wiecej Podróż apostolska do Meksyku i na Kubę odniosła "upragniony sukces duszpasterski". Należy mieć nadzieję, że obydwa narody dzięki jej owocom będą budowały przyszłość pokoju i braterstwa -...
25. Benedykt XVI: Maryja uczy Kościół modlitwy
wiecej Na Najświętszą Maryję Pannę jako nauczycielkę modlitwy wskazał dziś Benedykt XVI podczas audiencji ogólnej w Watykanie. Ojciec Święty rozpoczął cykl katechez, mówiących o modlitwie w Dziejach...
26. Papież: módlmy się o dar przebaczenia
wiecej  Do modlitwy o dar przebaczenia dla "tych którzy nam wyrządzają krzywdę, zaszkodzili nam" zachęcił Ojciec Święty uczestników dzisiejszej audiencji generalnej. W swojej katechezie...
27. "Zanieśmy Bogu nasze codzienne krzyże"
wiecej Drodzy przyjaciele, zanieśmy Bogu w modlitwie nasze codzienne krzyże, będąc pewnymi, że jest On obecny i nas słyszy - zachęcał Benedykt XVI podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie. Swoją...
28. "Zakonnicy są świadkami oddania się Bogu"
wiecej Na osoby konsekrowane, które są szczególnymi świadkami oddania się Bogu zwrócił uwagę Benedykt XVI zwracając się do pielgrzymów z Polski uczestniczących w dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie....
29. Rodzina to pierwsza szkoła modlitwy
wiecej - Rodzina jest pierwszą szkołą modlitwy - zaznaczył Benedykt XVI podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie. - Wychowanie autentycznie chrześcijańskie nie może ignorować doświadczenia...
30. Benedykt XVI złożył życzenia świąteczne
wiecej Do głębokiego przeżycia Świąt Bożego Narodzenia zachęcił Benedykt XVI podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie. Zaznaczył, że w liturgii wydarzenie to staje się aktualnym, i oddziałuje ono...
31. O modlitwie otwierającej serce na bliźnich
wiecej Na ścisłe powiązanie miłości Ojca i miłości drugiego człowieka w modlitwie Pana Jezusa wskazał papież w swej katechezie podczas dzisiejszej audiencji generalnej. Benedykt XVI odniósł się do modlitwy...
32. Benedykt XVI: jak się dobrze modlić
wiecej  O modlitwie, która rodzi się ze spotkania ze Słowem Bożym i życia według Bożego Prawa, mówił Benedykt XVI w kolejnej środowej katechezie poświęconej sztuce modlitwy.   Od kilku tygodni...
33. Apel Papieża w sprawie przemocy w Egipcie
wiecej Nie słabną napięcia w Egipcie po niedzielnej masakrze chrześcijańskich Koptów, w której z rąk sił bezpieczeństwa zginęło co najmniej 25 osób. Wczoraj odbył się pogrzeb 17 z nich. Niepewna jest...
34. "Zawsze bądźmy otwarci na nadzieję"
wiecej  Do ciągłego otwierania się na nadzieję i umacniania się w wierze wezwał wiernych Benedykt XVI w katechezie podczas audiencji ogólnej 12 października w Watykanie. Tym razem przedmiotem jego...
35. O Afryce i Marszu dla Życia - papieska audiencja
wiecej Benedykt XVI podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie pozdrawiam pielgrzymkę "Civitas Christiana" ze Szczecina, organizatorów znanego w Polsce Marszu dla Życia. - Niech wasza...
36. Cisza a pogłębienia życia wiarą i modlitwą
wiecej Na konieczność odkrycia ciszy dla pogłębienia życia wiarą i modlitwą, rozpoznania obecności Boga a także znaczenie dla współczesnego świata oaz ducha, jakimi są wspólnoty monastyczne wskazał dziś...
37. Prorok Eliasz uczy, jak być pośrednikiem prawdy
wiecej Na znaczenie przekazywania prawdy, wskazywania drogi wiary w jedynego Boga, który pragnie objawić się ludziom, aby ich nawrócić i doprowadzić do zbawienia, wskazał Benedykt XVI podczas audiencji...
38. Modlitwa może być duchowym zmaganiem
wiecej Obrazem modlitwy może być również walka. Wskazuje on bowiem na potrzebę siły ducha, wytrwałości i uporu w dążeniu do celu – powiedział Benedykt XVI w kolejnej już katechezie o modlitwie....
39. Życzę owocnego przeżywania Wielkiego Postu
wiecej Z życzeniami owocnego przeżywania Wielkiego Postu zwrócił się Benedykt XVI do Polaków podczas dzisiejszej audiencji ogólnej, która odbyła się na Placu św. Piotra w Watykanie.   W sposób...
40. Audiencja ogólna o św. Franciszku Salezym
wiecej 2 marca papież ponownie powrócił do czasów kontrreformacji. Pielgrzymów przybyłych do Auli Pawła VI zapoznał z postacią wielkiego chrześcijańskiego humanisty, biskupa Genewy, z czasów, gdy miasto to...
41. Benedykt XVI przypomina św. Teresę z Avila
wiecej Papież przypomniał, że żyjąca w latach 1515- 1582 św. Teresa z Avila należy do najwybitniejszych autorytetów duchowych wszechczasów. „Jest ona prawdziwą nauczycielką dla wiernych każdej...
42. Mocniej miłując Boga, bardziej kochamy bliźnich
wiecej Na ścisłe powiązanie miłości Boga z miłością bliźniego wskazał papież podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Swą katechezę Benedykt XVI poświęcił żyjącej w latach 1447 – 1510 franciszkańskiej...
43. Papieska katecheza o św. Katarzynie z Bolonii
wiecej Niech Jezus, Zbawiciel świata, znajdzie godne miejsce w naszych sercach, niech je napełni miłością, dobrem i pokojem – powiedział Benedykt XVI pozdrawiając Polaków podczas dzisiejszej audiencji...
44. Audiencja ogólna i życzenia dla Polaków
wiecej Życzę wszystkim głębokiego przeżycia świąt Bożego Narodzenia – powiedział Benedykt XVI podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie. W katechezie papież wezwał do „oczyszczenia...
45. Benedykt XVI o św. Weronice Giuliani
wiecej Żyjąca na przełomie XVII i XVIII wieku św. Weronika Giuliani, kapucynka i mistyczka zachęca nas do rozwijania jedności z Panem i jedności z Kościołem – stwierdził papież podczas dzisiejszej...
46. Papieska katecheza o Juliannie z Norwich
wiecej Na znacznie klasztorów klauzurowych i zawierzenia Bogu naszych pragnień zwrócił uwagę Benedykt XVI podczas dzisiejsze audiencji ogólnej w Watykanie. Swą katechezę poświęcił angielskiej pustelnicy,...
47. Uczmy się szczerze kochać Chrystusa i Kościół
wiecej Od świętej Katarzyny ze Sieny, mistyczki, doktora Kościoła, patronki Europy uczmy się szczerze kochać Chrystusa i Kościół – powiedział Benedykt XVI pozdrawiając Polaków podczas dzisiejszej...
48. Benedykt XVI o św. Juliannie z Cornillon
wiecej Do odnowienia wiary w rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii zachęcił papież wiernych uczestniczących w dzisiejszej audiencji ogólnej. Swą katechezę poświęcił mało znanej, choć bardzo...
49. Benedykt XVI przypomniał postać św. Elżbiety
wiecej Postać św. Elżbiety Węgierskiej - wzoru dla ludzi sprawujących przewodnią rolę w społeczeństwie, przypomniał dziś papież podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie. Zaznaczył, że sprawowanie...
50. Benedykt XVI: nazwiska nowych 24 kardynałów
wiecej Nazwiska 24 nowych kardynałów ogłosił Benedykt XVI na zakończenie dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie. Zapowiedział, że w dniu 21 listopada odbędzie się w trzeci konsystorz obecnego...
51. Kolejna katecheza o wybitnej kobiecie
wiecej Postaci i dokonaniom św. Gertrudy Wielkiej – bardzo wykształconej niemieckiej benedyktynki i wielkiej mistyczki z XIII wieku – poświęcił swą katechezę Benedykt XVI w czasie audiencji...
52. Św. Klara - kobieta odważna i bogata w wiarę
wiecej „Jest jedną z najbardziej ulubionych świętych. Jej świadectwo pokazuje nam, jak wiele Kościół zawdzięcza kobietom takim, jak ona, odważnym i bogatym w wiarę, które potrafią dać skuteczny...
53. Benedykt XVI do kobiet: Wnoście swój wkład
wiecej Benedykt XVI zaapelował do kobiet, aby wnosiły swój wkład w rozwój duchowy Kościoła. Swą katechezę podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie, podobnie jak przed tygodniem, poświęcił postaci...
54. Benedykt XVI o świętym Augustynie
wiecej Na przykład św. Augustyna, jako przewodnika w poszukiwaniu prawdy wskazał Benedykt XVI podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. 28 sierpnia przypada wspomnienie tego Doktora Kościoła, szczególnie...
55. Benedykt XVI przedstawił postać św. Piusa X
wiecej Postać św. Piusa X, którego wspomnienie liturgiczne przypada w najbliższą sobotę – 21 sierpnia, była przedmiotem katechezy Benedykta XVI podczas audiencji ogólnej 18 bm. w Castel Gandolfo. Na...
56. Św. Tarzycjusz wzorem dla ministrantów
wiecej Św. Tarzycjusz, patron służby liturgicznej, był bohaterem katechezy podczas pierwszej po papieskich wakacjach audiencji ogólnej. Odbyła się ona na Placu św. Piotra, a większość przybyłych stanowili...
57. Audiencja ogólna o bł. Janie Dunsie Szkocie
wiecej Wybitny myśliciel franciszkański z przełomu XIII i XIV wieku, Jan Duns Szkot, znany jako Doctor subtilis, „doktor subtelny” – to temat kolejnej papieskiej katechezy o wielkich...
58. "Pamiętajcie o korzeniach waszego życia"
wiecej O konieczności powiązania wolności z prawdą przypomniał dziś Benedykt XVI podczas audiencji ogólnej w Watykanie. Katechezę papież poświęcił osobie i dziełu bł. Jana Dunsa Szkota, wybitnemu teologowi...
59. Św. Józef Cafasso - wezwaniem do świętości
wiecej Na przykład życia św. Józefa Cafasso dla wszystkich chrześcijan, dążących do świętości, wskazał Benedykt XVI w swej katechezie podczas audiencji ogólnej 30 czerwca w Watykanie. Zachęcił, by ten...
60. Papież o znaczeniu św. Tomasza z Akwinu
wiecej Benedykt XVI podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie pozdrowił i pobłogosławił polskich kleryków. W sposób szczególny obecnych w auli Pawła VI diakonów z krakowskiego Seminarium Duchownego....
61. Benedykt XVI: naśladujcie św. Brata Alberta
wiecej Pamiętając o poświęceniu św. Alberta Chmielowskiego na rzecz biednych, bezdomnych, nieuleczalnie chorych, jak on, otwórzmy serca na potrzeby naszych braci najbardziej potrzebujących pomocy –...
62. "Opiece bł. J. Popiełuszki polecam powodzian"
wiecej Opiece i wstawiennictwu bł. Jerzego Popiełuszki polecam wszystkich, którzy ucierpieli z powodu powodzi i tych, którzy przychodzą im z pomocą – powiedział Benedykt XVI podczas audiencji ogólnej...
63. Papież podziękował za modlitewne wsparcie
wiecej „Pielgrzymka do Portugalii była dla mnie doświadczeniem wzruszającym, obfitującym w wiele duchowych darów” – powiedział Benedykt XVI uczestnikom dzisiejszej audiencji ogólnej. Swą...
64. Benedykt XVI: dbajcie o osobistą świętość
wiecej Do przeżywania z radością liturgii, ofiarnej posługi w konfesjonale, intensywnego życia Eucharystią oraz dążenia do doskonałości moralnej wezwał Benedykt XVI duchowieństwo całego świata. W swej...
65. Papież: katecheza o rodzinie i ubóstwie
wiecej „To niemal cud, że nawet w ubóstwie nadal zakłada się rodziny, a nawet zachowują one, na ile to możliwe, szczególny humanizm swoich więzi – mówił Ojciec Święty. – Fakt ten irytuje tych planistów...
66. Audiencja ogólna: o podstawowej roli wychowawczej rodziców
wiecej Rodzice muszą się ponownie w pełni zaangażować w wychowanie swych dzieci. Muszą powrócić z edukacyjnego wygnania, na które udali się za radą rzekomych ekspertów – mówił Franciszek na audiencji...
67. Papieski apel w sprawie Chin
wiecej 24 maja katolicy w Chinach będą się gorliwie modlić do Najświętszej Maryi Panny, czczonej jako Wspomożenie Wiernych w sanktuarium Szeszan w Szanghaju – przypomniał Papież. – W figurze nad sanktuarium...
68. Papież na audiencji: dobre maniery drogą do świętości
wiecej Dobre wychowanie to już połowa świętości. To powiedzenie św. Franciszka Salezego przypomniał Papież na audiencji ogólnej, zachęcając do częstego korzystania ze zwrotów grzecznościowych w życiu...
69. Franciszek o rocznicy zakończenia wojny
wiecej „W najbliższych dniach w kilku stolicach odbędą się obchody 70-lecia zakończenia drugiej wojny światowej w Europie. Z tej okazji zawierzam Panu, przez wstawiennictwo Maryi Królowej Pokoju,...
70. Audiencja ogólna - katecheza o pięknie małżeństwa
wiecej Pięknu chrześcijańskiego małżeństwa poświęcił Papież katechezę podczas audiencji ogólnej. Franciszek przypomniał, że nie chodzi jedynie o towarzyszącą ceremonii zaślubin kulturową otoczkę, ale o...
71. Audiencja ogólna: o Jezusowym „Wykonało się!”
wiecej Obchodom Triduum Paschalnego Papież poświęcił katechezę podczas audiencji ogólnej w Wielką Środę. Przypomniał, że zaczynają się one już jutro Mszą Wieczerzy Pańskiej. Omawiając poszczególne dni...
72. Papież o rodzinie nazaretańskiej, w której Bóg zechciał przyjść na świat
wiecej „Rodzina nazaretańska zobowiązuje nas do odkrycia powołania i misji rodziny, każdej rodziny. I to, co przez trzydzieści lat działo się w Nazarecie, może się wydarzyć i u nas: niech czymś normalnym...
73. Audiencja ogólna: nowy cykl katechez o rodzinie; Papież o Synodzie
wiecej Synod to nie parlament. Choć uczestniczą w nim reprezentanci poszczególnych Kościołów, to nie jest on parlamentem. Owszem są przedstawiciele, ale struktura nie jest parlamentarna. To coś całkiem...
74. Relacja z audiencji ogólnej - Magazyn RV
wiecej W programie: relacja z audiencji ogólnej; prezentacja lutowego numeru Posłańca Serca Jezusowego oraz rozmowa Izabieli Tyras z nowym metropolitą częstochowskim abp. Wacławem Depo, który jutro odbędzie...
75. Franciszek tłumaczy, w jaki sposób przygotowujemy się do Komunii podczas Mszy św.
wiecej Ojciec Święty kontynuując cykl katechez omawiających liturgię eucharystyczną wyjaśnił znaczenie obrzędów przygotowujących do Komunii św.   Podkreślił, że szczególne znaczenie ma modlitwa "Ojcze...
76. Franciszek do Polaków: miejmy nadzieję na spotkanie z Bogiem
wiecej Do spojrzenia z nadzieją ku ostatecznemu celowi życia człowieka, którym jest spotkanie z Bogiem zachęcił Ojciec Święty pielgrzymów polskich podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Oto słowa Ojca...
77. Franciszek podsumował podróż do Kolumbii i wskazał na cechy ewangelicznej rewolucji
wiecej O poszczególnych etapach swej zakończonej w poniedziałek pielgrzymki apostolskiej do Kolumbii oraz sensie prawdziwej rewolucji, prowadzącej do autentycznego wyzwolenia mówił Ojciec Święty podczas...
78. Papież zachęca Polaków do wsłuchiwania się w głos Maryi
wiecej "Stając przed Obliczem waszej Matki i Królowej, wsłuchujcie się z uwagą w Jej słowa: Zróbcie wszystko, cokolwiek Jezus wam powie" - zachęcił Franciszek pielgrzymów polskich podczas dzisiejszej...
79. Franciszek: wierzymy, że nasze najpiękniejsze dni są jeszcze przed nami
wiecej "Nadzieja chrześcijańska opiera się na wierze w Boga, który zawsze stwarza nowość w życiu człowieka, w historii i we wszechświecie. Nowość i niespodzianki" - powiedział Ojciec Święty w 31-szej...
80. Papież do Polaków: nie lękajmy się prawdziwej miłości
wiecej "Nie lękajmy się prawdziwej miłości i jej wymagań. Czyńmy ją w naszym życiu wielką, piękną i odpowiedzialną, by była dla innych promieniem nadziei" -zachęcił Franciszek pielgrzymów polskich podczas...
81. Franciszek: Bóg kocha nas takimi, jakimi jesteśmy
wiecej O macierzyńskiej i ojcowskiej miłości Boga jako źródle nadziei dla każdego człowieka mówił Ojciec Święty podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie. Papież podkreślił, że jest to miłość...
82. Papież do Polaków: przyjmijcie orędzie Jezusa
wiecej Do przyjęcia orędzia Jezusa Miłosiernego i orędzia fatimskiego, papież Franciszek zachęcił polskich pielgrzymów, podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Był wśród nich wieloletni sekretarz osobisty...
83. Franciszek o tym, co jest powołaniem chrześcijan
wiecej Do stawania po stronie ostatnich i usuniętych na margines, do nie odpowiadania złem na zło, ale przebaczania, uzasadniając w ten sposób swą nadzieję zachęcił Ojciec Święty wiernych podczas...
84. "Chrześcijanie żyją nadzieją nowego stworzenia"
wiecej O nadziei odrodzenia świata i ludzkości ostatecznie pojednanych w Bożej miłości mówił papież podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.   Ojciec Święty wyszedł od fragmentu Listu do Rzymian...
85. "Bóg nigdy nikogo nie wyklucza"
wiecej Podstawą nadziei chrześcijańskiej jest miłość, jaką sam Bóg żywi wobec każdego z nas - powiedział Ojciec Święty podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Zaznaczył, że nadzieja ta jest niezwykłym...
86. Wypowiedź Papieża o kobietach wywołała aplauz
wiecej Aplauz uczestników papieskiej audiencji generalnej wywołały w środę w Watykanie słowa Franciszka o kobietach.   W katechezie na temat chrześcijańskiej nadziei Franciszek mówił 6 tys. wiernych o...
87. Papież do Polaków: niech nadzieja pokona nasze lęki
wiecej Do pokładania ufnej nadziei w Bogu, gdy przeżywamy trudne i bolesne doświadczenia zachęcił Franciszek pielgrzymów polskich podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Oto słowa Ojca Świętego skierowane...
88. Franciszek: kiedy pojawiają się trudności, zawierzmy je Bogu
wiecej - Nigdy nie stawiajmy Bogu warunków i pozwólmy, aby nadzieja przezwyciężyła nasze lęki - powiedział papież podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie.   Ojciec Święty kontynuując cykl...
89. Papież przestrzegł przed "spryciarzami"
wiecej Franciszek przestrzegł wiernych przed "furboni", czyli "spryciarzami", którzy próbują wyłudzić pieniądze za wejście na audiencję ogólną.   11 stycznia, po wygłoszeniu katechezy i pozdrowień...
90. Papież do Polaków: przypominajcie wszystkim o tym!
wiecej - Przypominajcie wszystkim, że Jezus narodzony w Betlejem jest obecny w świecie, jest blisko nas, przynosi nam zbawienie, pragnie zamieszkać w sercu każdego człowieka - zachęcił dziś Ojciec Święty...
91. Franciszek: także łzy mogą zrodzić nadzieję i nowe życie
wiecej O nadziei przeżywanej we łzach mówił dziś Ojciec Święty podczas pierwszej w tym roku audiencji ogólnej. Franciszek przypomniał postać ukochanej żony patriarchy Jakuba i matki Józefa i Benjamina -...
92. Watykan: 43 tys. Polaków na papieskich audiencjach w 2016
wiecej W roku 2016 31,6 tys. Polaków wzięło udział w papieskich audiencjach środowych a 11 550 w 11 audiencjach jubileuszowych - podało Biuro Informacji dla Pielgrzymów Polskich w Rzymie.   Polacy...
93. Papież podziękował Polakom za liczne życzenia
wiecej - Niech tajemnica narodzenia Bożego Syna pośród nas będzie dla was źródłem pokoju, radości i wszelkiej łaski, jakiej potrzebujecie - życzył pielgrzymom polskim podczas ostatniej w tym roku audiencji...
94. Odbyła się ostatnia audiencja papieska w tym roku
wiecej O Abrahamie jako przewodniku na drodze nadziei mówił dziś Franciszek podczas ostatniej w tym roku audiencji ogólnej w Watykanie. Jego słów w auli Pawła VI wysłuchało 7 tys. wiernych. Na początku...
95. Papież złożył Polakom życzenia świąteczne
wiecej "Święta Bożego Narodzenia niech będą dla was wszystkich i dla waszych rodzin czasem radości, pokoju i nadziei" - powiedział Franciszek zwracając się podczas dzisiejszej audiencji do pielgrzymów...
96. Franciszek: z Chrystusem nadzieja weszła w świat
wiecej Bóg stając się człowiekiem ukazuje swoją wierność i zapoczątkowuje nowe królestwo, dające ludzkości nową nadzieję: życie wieczne - powiedział papież Franciszek podczas audiencji ogólnej w Watykanie....
97. Franciszek: królestwo pokoju motywem naszej nadziei
wiecej Cud Boga wchodzącego w ludzką historię jest motywem naszej nadziei - powiedział Franciszek podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie.   W swojej katechezie Ojciec Święty nawiązał do...
98. Papież do Polaków: trwajcie w miłości bliźniego
wiecej Do trwania w ofiarnej miłości bliźniego zachęcił Franciszek pielgrzymów polskich podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie. - Serdeczne pozdrowienie kieruję do polskich pielgrzymów. Drodzy...
99. Papież zachęcił Polaków do odmawiania różańca
wiecej Na znaczenie modlitwy różańcowej, będącej syntezą Bożego Miłosierdzia zwrócił uwagę Ojciec Święty, pozdrawiając pielgrzymów polskich. Oto słowa Franciszka skierowane do Polaków:   Witam...
100. Franciszek: nauczmy się uczynków miłosierdzia
wiecej Do ponownego nauczenia się uczynków miłosierdzia oraz realizowania ich na co dzień zachęcił Franciszek podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie. Swoją katechezę papież poświęcił ich...
101. Franciszek: nie ma alternatywy dla miłości miłosiernej
wiecej "Miłość miłosierna jest jedyną drogą, którą należy podążać" - powiedział Franciszek podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie. Swoją katechezę papież poświęcił omówieniu hasła obecnego...
102. Papież do Polaków: prośmy o umocnienie w wierze
wiecej Prośmy o umocnienie w wierze, by stawać się dla innych znakiem i narzędziem miłosierdzie - zachęcił Franciszek pielgrzymów polskich podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie. - Słowo...
103. Franciszek: misją Jezusa nie było karanie grzeszników
wiecej Papież Franciszek powiedział w środę, że dla Kościoła jasnym orędziem jest to, iż Bóg nie posłał Jezusa na świat, by "ukarać grzeszników czy unicestwić złych".   Przeczytaj pełną treść...
104. Papieskie przesłanie do Polaków podczas audiencji ogólnej
wiecej "Nie bójmy się przychodzić do Chrystusa z naszym cierpieniem i naszymi słabościami!" - powiedział papież Franciszek pozdrawiając dziś pielgrzymów polskich podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w...
105. Franciszek: zadaniem Kościoła jest służba życiu i komunii
wiecej O budowania komunii i pokoju między ludźmi oraz komunii ludzi z Bogiem jako zadaniu uczniów Chrystusa mówił Ojciec Święty podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.   W swojej katechezie Papież...
106. "Wiarę zawdzięczamy męstwu tych dwóch synów Bliskiego Wschodu"
wiecej Do przyjęcia i docenienia orędzia i świadectwa świętych Piotra i Pawła wezwał Franciszek podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański w Watykanie.   "Niech nieskażona i mocna wiara Piotra, wielkie...
107. Papież: tak módlcie się co wieczór
wiecej "Dotknięcie ubogiego może nas oczyścić z obłudy i uczynić nas niespokojnymi o jego stan" - powiedział Franciszek podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie. W swojej katechezie papież...
108. Franciszek modlił się za Synod Wszechprawosławny
wiecej Podczas wczorajszej audiencji ogólnej papież modlił się za uczestników rozpoczynającego się na Krecie Soboru Wszechprawosławnego. "Dzisiaj, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego według...
109. Franciszek zachęca Polaków do wrażliwości
wiecej Do wrażliwości na osoby proszące o pomoc i zepchnięte na margines społeczny zachęcił Franciszek pielgrzymów polskich podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie.   "Witam polskich...
110. Franciszek: to pokusa, stojąca przed każdym z nas
wiecej "Przejście Pana jest spotkaniem miłosierdzia, które wszystkich jednoczy wokół Niego, aby umożliwić rozpoznanie, kto potrzebuje pomocy i pociechy" - powiedział papież podczas dzisiejszej audiencji...
111. Watykan: dzieci w papieskim dżipie
wiecej Niepisaną tradycją środowych audiencji stają się mali pasażerowie, których Franciszek zaprasza do swego papamobile i razem z nimi objeżdża plac. Podobnie było także podczas ostatniej audiencji na...
112. Przesłanie papieża do małżonków [WIDEO]
wiecej Podczas audiencji generalnej Franciszek skierował piękne słowa do małżeństw i par przygotowujących się do ślubu.   Oto słowa papieża Franciszka do małżonków:   "Zanim rozpocznę katechezę...
113. Papież do Polaków: zawierzajcie siebie Maryi
wiecej "Zawierzajmy siebie i nasze codzienne sprawy Matce Bożej. Niech nigdy nie zabraknie wam ufności w Jej pomoc i obronę" - powiedział Franciszek do pielgrzymów polskich podczas dzisiejszej audiencji...
114. Niezwykły gest papieża wobec niesłyszących dzieci
wiecej Wczorajszą audiencję ogólną Franciszek rozpoczął w języku migowym. Pozdrowił w nim niesłyszące dzieci i młodzież.   60-osobowa grupa młodzieży wraz z opiekunami przybyła do Watykanu z...
115. Watykan: bernardyn na audiencji ogólnej
wiecej Pies rasy bernardyn będzie jutro na papieskiej audiencji ogólnej w Watykanie.    Czworonóg będzie towarzyszył delegacji fundacji "Fondation Barry", która jest zaangażowana aby dom...
116. Papież: jesteśmy owcami odnalezionymi przez Pana
wiecej - Wszyscy jesteśmy owcami odnalezionymi i zgromadzonymi przez miłosierdzie Pana, wezwanymi do zgromadzenia wraz z Nim całej owczarni - powiedział Franciszek podczas środowej audiencji ogólnej w...
117. Papież o modlitwie za ofiary katastrofy w Czarnobylu
wiecej Pozdrawiam pielgrzymów z Ukrainy i Białorusi, przybyłych tu w związku z konferencją międzynarodową w 30. rocznicę katastrofy w elektrowni atomowej w Czarnobylu na Ukrainie - powiedział Franciszek na...
118. Papież zaapelował o wsparcie dla narodu ukraińskiego
wiecej Na zakończenie dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie Franciszek przypomniał, że w najbliższą niedzielę w kościołach całej Europy zostanie przeprowadzona zbiórka na rzecz mieszkańców Ukrainy. -...
119. Papież: nie lękajmy się naszej nędzy
wiecej "Sakrament pojednania uobecnia dla każdego moc przebaczenia wypływającą z krzyża i odnawia w naszym życiu łaskę miłosierdzia, jaką nabył dla nas Jezus! Nie powinniśmy się lękać naszej nędzy: moc...
120. Papież: Kościół nie potrzebuje brudnych pieniędzy
wiecej O miłosierdziu Boga, który jak ojciec troszczy się o swoje dzieci, przebacza im, wychowuje i napomina, kiedy popełniają błąd mówił dziś Franciszek podczas audiencji ogólnej w Watykanie. W swej...
121. Papież do Polaków o dziełach miłosierdzia
wiecej Do pełnienia dzieł miłosierdzia w rozpoczynającym się Wielkim Poście zachęcił papież Polaków podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.   "Pozdrawiam polskich pielgrzymów. Dziś rozpoczynamy Wielki...
122. Franciszek: przesłanie biblijne jest bardzo jasne
wiecej W okresie jubileuszu trzeba budować ład społeczny w oparciu o solidarność, która prowadzi do dzielenia się tym, co posiadamy, dokonując redystrybucji zasobów w oparciu o braterstwo i sprawiedliwość...
123. Franciszek: nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia
wiecej Na przebaczenie jako klucz prawdziwej sprawiedliwości, którą można pogodzić z miłosierdziem wskazał Ojciec Święty podczas audiencji ogólnej.   W swojej katechezie papież podjął problem...
124. Papież rozpoczął cykl katechez na temat miłosierdzia
wiecej Do zaufania i powierzenia się Bogu "miłosiernemu i litościwemu, cierpliwemu, bogatemu w łaskę i wierność" zachęcił Ojciec Święty podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Franciszek rozpoczął cykl...
125. Papież do Polaków: naśladujcie Maryję
wiecej Do naśladowania Maryi na drodze do świętości i podejmowania dzieł miłosierdzia zachęcił Ojciec Święty Polaków podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.   Oto słowa Papieża skierowane do...
126. Franciszek zdradził, co oznacza "miłosierdzie"
wiecej "Życzę, aby w tym Roku Świętym każdy z nas doświadczył miłosierdzia Bożego, abyśmy byli świadkami «tego, co najbardziej podoba się Bogu»" - powiedział Papież podczas dzisiejszej audiencji ogólnej....
127. Papież do "Solidarności": brońcie praw osoby
wiecej Do obrony praw pracowniczych, a także praw osoby i społeczeństw wezwał Franciszek przedstawicieli NSZZ “Solidarność", podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.   Oto słowa Ojca Świętego skierowane...
128. Papież Franciszek: bądźmy otwarci, słuchając głosu Pana
wiecej Do otwarcia bram Panu, który puka do drzwi naszych serc zachęcił Ojciec Święty podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Zaapelował o zaufanie, pozwalające, by nie zamykać naszych bram na klucz, bowiem...
129. Papież o znaczeniu życia rodzinnego
wiecej O znaczeniu rodzinnego bycia razem mówił Franciszek podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie. Podkreślił potrzebę rozmawiania przy wspólnym stole, ale wskazał także na znaczenie wspólnego...
130. Franciszek prosi wiernych o przebaczenie
wiecej Na początku dzisiejszej audiencji Ojciec Święty nawiązał do czytanego wcześniej fragmentu z Ewangelii Mt 18,7-8.10.   Oto słowa Ojca Świętego w tłumaczeniu na język polski: "Dzisiaj słowo...
131. Franciszek: świat musi być bardziej rodzinny
wiecej O konieczności bardziej rodzinnej organizacji świata mówił dziś Franciszek podczas audiencji ogólnej w Wtykanie. Zaznaczył, że upowszechnianie się rodzinnego stylu życia w stosunkach międzyludzkich...
132. Franciszek do Polaków o duchowym przeżyciu wakacji
wiecej Wakacje to nie tylko okres odpoczynku fizycznego, ale także odnowy duchowej i umacniania więzi rodzinnych - przypomniał papież pozdrawiając podczas dzisiejszej audiencji pielgrzymów polskich.  ...
133. Na rodziny patrzmy tak, jak patrzy Bóg
wiecej Do postrzegania dramatu rodzin spojrzeniem Boga zachęcił Ojciec Święty podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Podkreślił, że najgłębsze konsekwencje tego rozdarcia oraz niewierności ojca i matki...
134. Papież zachęcił Polaków, by służyli potrzebującym
wiecej Do posługi ubogim, bezdomnym, nieuleczalnie chorym na wzór św. Alberta Chmielowskiego zachęcił papież Franciszek Polaków podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.   Oto słowa Franciszka skierowane...
135. Papież do Polaków: okazujcie pomoc rodzinom
wiecej O wspieranie modlitwą i konkretnymi gestami duchowej i materialnej pomocy rodzin, które muszą zmierzyć się z chorobą kochanej osoby, zwłaszcza rodziców, którzy walczą o zdrowie swego dziecka...
136. Choroba i cierpienie mogą być szkołą życia
wiecej O chorobie i cierpieniu w życiu rodziny mówił dziś papież Franciszek podczas audiencji ogólnej. Podkreślił, że doświadczenia te mogą także służyć umacnianiu więzi rodzinnych oraz wspólnoty...
137. Franciszek: kluczowa rola trzech słów
wiecej O kluczowej roli, jaką w życiu małżeńskim i rodzinnym odgrywają trzy słowa: "czy mogę?", "dziękuję", "przepraszam" - mówił dziś papież podczas audiencji ogólnej. Jego słów wysłuchało dziś na placu...
138. Papież do Polaków: wspierajcie młodych
wiecej Do wspierania modlitwą, radą i pomocą narzeczonych, aby mieli odwagę podjąć obowiązki małżeńskie i budować szczęśliwe rodziny zachęcił Ojciec Święty pielgrzymów polskich podczas dzisiejszej...
139. Franciszek wzywa do wspierania małżeństwa, opartego na równości męża i żony
wiecej Do wspierania małżeństwa, opartego na wiernej miłości męża i żony, a zarazem zwalczania wszelkich nierówności między nimi zaapelował papież Franciszek podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.  ...
140. Niech św. Wojciech umocni waszą wiarę
wiecej - Niech wstawiennictwo Patrona Polski umocni was w wierze, wyprosi pokój i rozwój waszej Ojczyzny - powiedział Franciszek pozdrawiając podczas dzisiejszej audiencji pielgrzymów polskich.   Oto...
141. Papież krytykuje ideologię gender
wiecej Zastanawiam się, czy tak zwana teoria gender nie jest także wyrazem jakiejś frustracji i rezygnacji, która ma na celu zatarcie różnicy seksualnej, ponieważ nie potrafi już z nią sobie poradzić....
142. Franciszek: żadne dziecko nie jest "pomyłką"
wiecej Ze stanowczym sprzeciwem wobec cierpień znoszonych przez dzieci na skutek zaniedbań strukturalnych współczesnego świata wystąpił Ojciec Święty podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Zaznaczył, że...
143. Dobra Pascha to wejście w tajemnicę zbawienia
wiecej Do przeżywania Triduum Sacrum nie tylko jako upamiętniania męki Pana, ale wejścia w tajemnicę zabawienia, aby ożywiały nas uczucia Chrystusa zachęcił Franciszek podczas dzisiejszej audiencji ogólnej...
144. Przyjmujcie dzieci z miłością i z wdzięcznością
wiecej Do otwartości na przyjmowanie potomstwa zachęcił Ojciec Święty podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.   Oto słowa papieża skierowane do Polaków:   Serdecznie pozdrawiam polskich...
145. Dzieci to przede wszystkim życie i radość
wiecej O życiu, radości i nadziei, jakie wnoszą w świat dzieci mówił dziś papież podczas audiencji ogólnej w Watykanie. Zaznaczył, iż po tym jak traktowane są dzieci można osądzić społeczeństwo. Katechezy...
146. Papież o solidarności młodych ze starszymi
wiecej Do przezwyciężania podziałów pokoleniowych i budowania solidarności ludzi młodych ze starszymi wezwał Ojciec Święty podczas swojej dzisiejszej audiencji ogólnej. Jej głównym tematem była wartość i...
147. Papież o wdzięczności wobec osób starszych
wiecej "Kościół nie może i nie chce podporządkować się mentalności niecierpliwości, a tym mniej obojętności i pogardy wobec starości. Musimy rozbudzić zbiorowe poczucie wdzięczności, uznania, gościnności,...
148. Odkryjmy na nowo piękno braterstwa
wiecej O ponowne odkrycie piękna braterstwa, jako koniecznego warunku prawdziwej wolności i równości zaapelował Ojciec Święty podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Kontynuując cykl katechez o rodzinie...
149. Ojcowie najlepiej wyjaśnią "Ojcze nasz"
wiecej Na znaczenie obecności ojców w rodzinie, umiejących oczekiwać i przebaczać z głębi serca a także korygować nie poniżając, zwrócił uwagę papież podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.  ...
150. Papież przyjął delegację imamów francuskich
wiecej Na zakończenie audiencji ogólnej 7 stycznia papież Franciszek przyjął na Placu św. Piotra członków delegacji imamów francuskich i towarzyszących im dwóch przedstawicieli Kościoła katolickiego...
151. Papież: sprawić, by normalnością była miłość
wiecej "Sprawić, by normalnością była miłość, a nie nienawiść, by powszechną stała się wzajemna pomoc, a nie obojętność czy nieprzyjaźń" - na te zadania rodziny wskazał dziś papież Franciszek podczas...
152. Papież wspominał swą podróż do Turcji
wiecej Wspomnienia z niedawnej podróży apostolskiej do Turcji były przedmiotem katechezy Franciszka podczas audiencji ogólnej 3 grudnia na Placu św. Piotra. Odbyła się ona w dwóch częściach: na Placu i w...
153. Papież dziękuje zakonom klauzurowym
wiecej Na zakończenie dzisiejszej audiencji Ojciec Święty nawiązał do obchodzonego w najbliższy piątek, 21 listopada liturgicznego wspomnienia Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Dzień ten jest...
154. Papież: Kościół wspólnotą dążącą ku świętości
wiecej O Kościele jako wspólnocie osób wspierających się wzajemnie na drodze ku świętości mówił dziś Ojciec Święty podczas audiencji ogólnej. Franciszek stwierdził, że świętość jest darem oferowanym...
155. Pasterze Kościoła winni być obrazem miłości
wiecej O warunkach jakie winni spełniać duszpasterze - biskupi, prezbiterzy i diakoni, by żyć autentycznie i owocnie pełnić swoją posługę mówił dziś papież podczas audiencji ogólnej. Pomimo niepewnej...
156. Papież Franciszek: Kościół jest Ciałem Chrystusa
wiecej Kościół jest Ciałem Chrystusa, bo to Duch Pański łączy nas ze sobą, w chrzcie stajemy się jego częścią, skąd wypływa głęboka komunia miłości - powiedział Ojciec Święty, podczas dzisiejszej audiencji...
157. Kościół-Oblubienica czeka na swego Oblubieńca
wiecej Do życia obecnością Pana Jezusa i żarliwym oczekiwaniem Jego przyjścia zachęcił wspólnoty Kościoła Ojciec Święty podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Kwestii eschatologicznej nadziei poświęcił...
158. O znaczeniu "katolickości" i "apostolskości"
wiecej - Przynależność do Kościoła będącego katolickim i apostolskim oznacza branie sobie do serca zbawienia całej ludzkości, wrażliwość na los naszych braci w wierze, solidarność z nimi a także...
159. Poznaj przesłanie Franciszka do Polaków
wiecej "Niech wasze serca będą otwarte na wszystkich potrzebujących, a ręce gotowe do niesienia im pomocy" - zachęcił Polaków papież podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.   Przeczytaj papieską...
160. Papież i zachęta do walki z mocami zła
wiecej Niech Pan obdarza was męstwem w walce z mocami zła i otworzy oczy tych, którzy są zaślepieni złem, aby szybko ujrzeli światło prawdy i odczuli żal z powodu popełnionych okrucieństw - powiedział...
161. Franciszek: to napełnia nasze serce radością
wiecej O Kościele jako nowym ludzie, budowanym na nowym przymierzu ustanowionym przez Pana Jezusa mówił dziś papież Franciszek podczas pierwszej po wakacyjnej przerwie audiencji ogólnej. Do auli Pawła VI...
162. Papież do nas: bądźcie ludźmi Błogosławieństw
wiecej Do realizowania w swoim życiu ewangelicznych Błogosławieństw zachęcił dziś Ojciec Święty Polaków przybyłych do auli Pawła VI na audiencję ogólną.   Przeczytaj papieską katechezę >>  ...
163. Papież Franciszek o darze bojaźni Bożej
wiecej O darze bojaźni Bożej mówił dzisiaj Franciszek podczas audiencji ogólnej w Watykanie. "Kiedy ktoś żyje w złu, kiedy bluźni przeciw Bogu, kiedy wykorzystuje innych, kiedy ich tyranizuje, gdy żyje...
164. Dzięki temu rozpoznasz nieskończoną miłość
wiecej O darze umiejętności, pozwalającym nam zrozumieć, poprzez rzeczywistość stworzoną, wielkość i miłość Boga oraz Jego głęboki związek z wszelkim stworzeniem mówił dziś Ojciec Święty podczas audiencji...
165. Papież: Ten dar pomaga żyć ukrytym świętym
wiecej Dar męstwa powinien stanowić zasadniczą cechę naszego życia chrześcijańskiego, umacniając w nas świętość przeżywaną w zwyczajności naszego życia powszedniego - powiedział Ojciec Święty podczas...
166. Franciszek: Zawsze proście o dar rady!
wiecej O znaczeniu daru rady, pozwalającego nam dokonywać wyborów w jedności z Bogiem mówił dziś Ojciec Święty podczas audiencji ogólnej. Wskazał, że koniecznym warunkiem, aby go otrzymać jest otwarcie się...
167. "Nie szukajcie żyjącego wśród umarłych"
wiecej O znaczeniu wiary w zmartwychwstanie Pańskie mówił dziś Franciszek podczas audiencji ogólnej. Papież zaznaczył, że słowa anioła skierowane do kobiet: "Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?" (Łk...
168. "Weźmy do ręki krzyż i podziękujmy Jezusowi"
wiecej "Warto, abyśmy w tym tygodniu wzięli do ręki krzyż i wiele razy go ucałowali, powiedzieli: dziękuję Ci Jezu! Dziękuję Ci Panie!" - powiedział Franciszek podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.  ...
169. Franciszek o tajemnicy sakramentu świeceń
wiecej Do modlitwy za wszystkich szafarzy Kościoła pamiętając szczególnie o tych, którzy są w trudnej sytuacji, lub którzy muszą odzyskać wartość i świeżość swojego powołania - wezwał Franciszek podczas...
170. Papież: nie chodzi się na Mszę, by krytykować
wiecej O znaczeniu Eucharystii dla życia chrześcijańskiego mówił Ojciec Święty podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Papież wskazał, że powinna nam ona uświadamiać, iż osoby z którymi gromadzimy się na...
171. Franciszek: to chrześcijanom pozwala żyć wiarą
wiecej "Kiedy przyjmujemy w naszym sercu Ducha Świętego i pozwalamy mu działać, to sam Chrystus staje się obecny w nas i przybiera realne kształty w naszym życiu. To On będzie się poprzez nas modlił,...
172. Papież: pozwólmy Duchowi Świętemu to robić
wiecej Do pamiętania o łasce otrzymanej w sakramencie Bierzmowania i otwarcia na działanie Ducha Świętego, by kierował naszym życiem zachęcił Ojciec Święty Polaków uczestniczących w dzisiejszej audiencji...
173. Chrzest włącza nas w Ciało Chrystusa
wiecej O znaczeniu chrztu, jako sakramentu czyniącego nas członkami Ciała Chrystusa i Ludu Bożego mówił dziś papież Franciszek podczas audiencji ogólnej w Watykanie. Podkreślił także wspólnotowy aspekt...
174. "Chrzest czyni nas uczniami i misjonarzami"
wiecej Od refleksji nad sakramentem chrztu św. rozpoczął dziś papież Franciszek nowy cykl katechez, poświęcony sakramentom. Zaznaczył, że pomaga on nam rozpoznać w obliczu osób potrzebujących, cierpiących,...
175. Audiencje - wyzwanie dla Franciszka i wiernych
wiecej Zima zaskoczyła Watykan, a organizatorzy środowych papieskich audiencji stanęli przed dużym wyzwaniem. W związku z napływem dziesiątków tysięcy wiernych na spotkania z Franciszkiem, muszą one...
176. Papież dostał w prezencie hełm pilota
wiecej Podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie dwaj oficerowie lotnictwa ofiarowali Franciszkowi hełm pilota odrzutowca. Po jej zakończeniu papież jeszcze długo przejeżdżał pomiędzy sektorami na...
177. Papież o odpuszczeniu grzechów przez chrzest
wiecej O chrzcie Chrztu św. udzielanym na odpuszczenie grzechów, stanowiącym punkt wyjścia życia chrześcijańskiego i drogi nawrócenia mówił Ojciec Święty podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Podkreślił...
178. "Z egoizmem Kościół się nie rozwija!"
wiecej Otwórzmy się na komunię z Jezusem w sakramentach, charyzmatach i w miłości, aby żyć w sposób godny naszym chrześcijańskim powołaniem! - zaapelował Ojciec Święty podczas dzisiejszej audiencji...
179. 4 godziny - najdłuższa audiencja Franciszka
wiecej Środowa audiencja generalna papieża była najdłuższa w jego pontyfikacie i być może też jego poprzedników. Franciszek spędził z wiernymi prawie 4 godziny. W katechezie mówił, że Kościół nie jest...
180. Wzór wiary, miłość oraz zjednoczenia z Jezusem
wiecej O Maryi niosącej Jezusa jako obrazie i wzorze Kościoła mówił dziś Ojciec Święty podczas audiencji ogólnej. Wskazał, że Matka Boża jest według nauki II Soboru Watykańskiego wzorem wiary, miłości oraz...
181. Wszystkich zawierzam wstawiennictwu bł. JP II
wiecej Wszystkich Was tu obecnych i waszych najbliższych zawierzam wstawiennictwu Błogosławionego Jana Pawła II, w trzydziestą piątą rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową - powiedział Franciszek pozdrawiając...
182. Co to znaczy, że Kościół jest apostolski
wiecej Podczas dzisiejszej audiencji ogólnej Ojciec Święty wyjaśnił, co to znaczy, że Kościół jest apostolski. Wskazał, że opiera się on na nauczaniu Apostołów, na władzy jakiej udzielił im sam Chrystus....
183. Papież: Kościół jak matka wskazuje drogę
wiecej O Kościele, który jak matka wskazuje swym dzieciom drogę, obdarza je miłością i przebaczeniem oraz zawierza je Bogu mówił Papież Franciszek podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Na placu św. Piotra...
184. Papież: Kochajmy Kościół tak jak nasze mamy
wiecej O Kościele jako naszej matce w wierze mówił dziś papież Franciszek podczas audiencji ogólnej. Ojciec Święty zaznaczył, że każdy z nas ma udział w macierzyństwie Kościoła, i może przyczynić się, by...
185. Papież: Modlitwa i post w intencji pokoju
wiecej Szczególnie wymownie zabrzmiały dzisiaj papieskie pozdrowienia skierowane do wiernych języka arabskiego. Franciszek zwrócił się do pielgrzymów z Iraku, Jordanii i Egiptu, zachęcając ich do bliskości...
186. Papież przypomina o istocie chrześcijaństwa
wiecej Do swej pierwszej pielgrzymki zagranicznej, która miała miejsce w dniach 22-29 lipca, a związanej z odbywającym się w Rio de Janeiro Światowym Dniem Młodzieży powrócił papież w katechezie podczas...
187. "Bądźmy żywymi kamieniami Jego Kościoła"
wiecej Na konieczność żywego zaangażowania w życie wspólnoty chrześcijańskiej wskazał dziś Ojciec Święty w swej katechezie podczas audiencji ogólnej. Jej tematem był ukazany przez Sobór Watykański II obraz...
188. Papież: nie zadawajmy cierpienia Kościołowi
wiecej O Kościele jako Ciele Chrystusa mówił papież Franciszek podczas audiencji ogólnej 19 czerwca na Placu św. Piotra w Watykanie. Przypomniał, że jedność Kościoła jest łaską, o "którą musimy prosić...
189. Rzeczywistość można zmienić. Bóg jest silniejszy
wiecej O Kościele jako miejscu miłosierdzia i nadziei Boga mówił 12 czerwca papież Franciszek podczas audiencji ogólnej. Swoją katechezę poświęcił omówieniu znaczenia użytego przez Sobór Watykański II...
190. Franciszek rozpoczął nowy cykl katechez
wiecej O Kościele jako rodzinie dzieci Bożych mówił Franciszek w katechezie podczas audiencji ogólnej 29 maja w Watykanie. Rozpoczął w ten sposób nowy cykl nauk, poświęconych tajemnicy Kościoła, którą -...
191. Duch Święty wprowadza nas w Bożą Prawdę
wiecej Znaczeniu Ducha Świętego w życiu chrześcijan i wspólnoty Kościoła w prowadzeniu Kościoła i każdego chrześcijanina do Prawdy poświęcił papież swoją katechezę podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Na...
192. Nasze zadanie? Budowanie cywilizacji życia
wiecej "Pozwólmy się oświecić Zmartwychwstaniem Chrystusa, pozwólmy się przekształcić Jego mocą, aby także za naszym pośrednictwem w świecie oznaki śmierci ustąpiły przed znakami życia" - zaapelował do...
193. Franciszek: Jezus zastępuje prawo odwetu prawem miłości [DOKUMENTACJA]
wiecej Jezus zastępuje prawo odwetu - odwzajemnię tobie to, co mi zrobiłeś - prawem miłości: oddaję tobie to, co Bóg mi uczynił! - przypomniał Ojciec Święty podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.  ...
194. Franciszek: modląc się o przyjcie królestwa Bożego wyznajemy wiarę w zmartwychwstanie...
wiecej O drugim wezwaniu Modlitwy Pańskiej - "przyjdź królestwo Twoje" (Mt 6,10) mówił Ojciec Święty podczas audiencji ogólnej.   Papież powiązał te słowa z wiarą w zmartwychwstanie Pańskie oraz...
195. Franciszek: każda modlitwa jest modlitwą wspólnoty braci i sióstr
wiecej "W dialogu z Bogiem nie ma miejsca na indywidualizm. Nie ma afiszowania się swoimi problemami, jakbyśmy byli jedynymi cierpiącymi na świecie. Nie ma modlitwy wznoszonej do Boga, która nie byłaby...
196. Franciszek: nie zabijać to pierwszy krok ku miłości [PEŁNY TEKST]
wiecej O piątym przykazaniu Bożym - "nie zabijaj" jako powołaniu do miłości mówił Ojciec Święty podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie. Papież kontynuował cykl katechez o Dekalogu. Jego słów na...
197. Papież Franciszek: bez niedzielnej Eucharystii nie możemy być świadkami Chrystusa [DOKUMENTACJA]
wiecej "My, chrześcijanie musimy uczestniczyć w niedzielnej Mszy św., ponieważ tylko dzięki łasce Jezusa, z Jego żywą obecnością w nas i między nami, możemy wypełniać Jego przykazanie i w ten sposób być...
198. Papież o szokującym geście Jezusa. Oto, co ci mówi, gdy myślisz "jestem szmatą"
wiecej O Bożym przebaczeniu budzącym w nas nadzieję mówił dziś papież podczas audiencji ogólnej. Ojciec Święty przypomniał, że wszyscy jesteśmy grzesznikami, potrzebującymi miłosierdzia Boga, który ma moc,...
199. Franciszek: miłość Boga nadzieją dla każdego człowieka
wiecej O macierzyńskiej i ojcowskiej miłości Boga jako źródle nadziei dla każdego człowieka mówił Ojciec Święty podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie.   Papież podkreślił, że jest to...
200. Franciszek: powołaniem chrześcijan jest uzasadnienie swej nadziei
wiecej Do stawania po stronie ostatnich i usuniętych na margines, do nie odpowiadania złem na zło, ale przebaczania, uzasadniając w ten sposób swą nadzieję, zachęcił Ojciec Święty wiernych podczas...
201. "Fundamentem naszej nadziei jest Bóg i Jego wierna miłość"
wiecej "Nasza nadzieja nie opiera się na naszych zdolnościach i na naszych siłach, ale wsparciu Boga i na wierności Jego miłości" - powiedział Ojciec Święty podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.  ...
202. Franciszek: także łzy mogą zrodzić nadzieję i nowe życie [DOKUMENTACJA]
wiecej O nadziei przeżywanej we łzach mówił Franciszek podczas pierwszej w tym roku audiencji ogólnej 4 stycznia. Przypomniał postać ukochanej żony patriarchy Jakuba, matki Józefa i Beniamina - Racheli,...
203. Franciszek: Abraham przewodnikiem na drodze nadziei [DOKUMENTACJA]
wiecej O Abrahamie jako przewodniku na drodze nadziei mówił dziś Franciszek podczas ostatniej w tym roku audiencji ogólnej w Watykanie. Jego słów w auli Pawła VI wysłuchało 7 tys. wiernych. Oto tekst...
204. Franciszek: Chrystusowe królestwo pokoju motywem naszej nadziei [DOKUMENTACJA]
wiecej Cud Boga wchodzącego w ludzką historię jest motywem naszej nadziei - powiedział Franciszek podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie.   W swojej katechezie Ojciec Święty nawiązał do...
205. Franciszek zaapelował o gościnność dla imigrantów i poszanowanie godności najsłabszych
wiecej O gościnność dla imigrantów i poszanowanie godności najsłabszych zaapelował Ojciec Święty podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Swoją katechezę papież poświęcił kolejnym dwom uczynkom miłosierdzia...
206. "Dzięki Piotrowi i Pawłowi w Rzymie znamy Jezusa"
wiecej Do przyjęcia i docenienia orędzia i świadectwa świętych Piotra i Pawła wezwał Franciszek podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański w Watykanie.   "Niech nieskażona i mocna wiara Piotra, wielkie...
207. Franciszek: dotknięcie ubogiego szansą na oczyszczenie
wiecej "Dotknięcie ubogiego może nas oczyścić z obłudy i uczynić nas niespokojnymi o jego stan" - powiedział Franciszek podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie. W swojej katechezie papież...
208. Franciszek: w Kanie Galilejskiej Jezus łączy się z nami w nowym Przymierzu
wiecej W Kanie Galilejskiej oczekiwany Oblubieniec rozpoczyna zaślubiny, które dokonają się w tajemnicy paschalnej. W tych zaślubinach Jezus wiąże ze sobą swoich uczniów nowym i ostatecznym...
209. "Lekceważenie ludzkiego cierpienia jest lekceważeniem Boga"
wiecej Ta przypowieść jest wspaniałym darem dla nas wszystkich, a także zobowiązaniem! - stwierdził Franciszek podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.   W swojej katechezie papież odniósł się do...
210. Franciszek: miłość Jezusa wybacza każdy grzech
wiecej "Sakrament pojednania uobecnia dla każdego moc przebaczenia wypływającą z krzyża i odnawia w naszym życiu łaskę miłosierdzia, jaką nabył dla nas Jezus! Nie powinniśmy się lękać naszej nędzy: moc...
211. Papież: miłość Boga nie zna granic!
wiecej Do rozważania tajemnicy Bożego miłosierdzia ujawniającej się w centralnych wydarzeniach zbawczych męki i śmierci Pana Jezusa w oczekiwaniu na zmartwychwstanie, zachęcił Ojciec Święty podczas...
212. Franciszek: jubileusz to święto międzyludzkiej solidarności
wiecej W okresie jubileuszu trzeba budować ład społeczny w oparciu o solidarność, która prowadzi do dzielenia się tym, co posiadamy, dokonując redystrybucji zasobów w oparciu o braterstwo i sprawiedliwość...
213. "Powierzmy się Bogu miłosiernemu i litościwemu"
wiecej Do zaufania i powierzenia się Bogu "miłosiernemu i litościwemu, cierpliwemu, bogatemu w łaskę i wierność" zachęcił Ojciec Święty podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie. Franciszek...
214. Papież Franciszek: doświadczmy i bądźmy świadkami Bożego Miłosierdzia
wiecej "Życzę, aby w tym Roku Świętym każdy z nas doświadczył miłosierdzia Bożego, abyśmy byli świadkami «tego, co najbardziej podoba się Bogu»" - powiedział Papież podczas dzisiejszej audiencji ogólnej....
215. Franciszek dziękuje Bogu za swoją pierwszą podróż do Afryki
wiecej "Wspólnie chwalmy Pana za tę pielgrzymkę na kontynencie afrykańskim i pozwólmy się prowadzić jej słowami kluczowymi: «Bądźcie mocni w wierze, nie lękajcie się»; "»Będziecie moimi świadkami»;...
216. Franciszek: w każdym dziecku trzeba ugościć Jezusa
wiecej Do wielkodusznego przyjmowania każdego dziecka, będącego darem Boga i patrzenia na nie oczyma Jezusa zachęcił Papież podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Zaapelował, aby ugościć Jezusa w każdym...
217. Papież Franciszek: starajmy się patrzeć na rodziny rozbite spojrzeniem Boga
wiecej Do postrzegania dramatu rodzin rozbitych spojrzeniem Boga zachęcił Ojciec Święty podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Podkreślił, że najgłębsze konsekwencje tego rozdarcia oraz niewierności ojca i...
218. Franciszek: śmierć w rodzinie może prowadzić do większej solidarności
wiecej Doświadczenie śmierci w rodzinie to temat, jaki poruszył dziś papież Franciszek w swej katechezie podczas środowej audiencji ogólnej. Papież wskazał, że cały dramat rozłąki należy przeżywać w wierze...
219. Franciszek: choroba i cierpienie mogą być dla rodziny szkołą życia
wiecej O chorobie i cierpieniu w życiu rodziny mówił dziś papież Franciszek podczas audiencji ogólnej. Podkreślił, że doświadczenia te mogą także służyć umacnianiu więzi rodzinnych oraz wspólnoty...
220. Franciszek: kluczowa rola trzech słów - "czy mogę?", "dziękuję", "przepraszam"
wiecej O kluczowej roli, jaką w życiu małżeńskim i rodzinnym odgrywają trzy słowa: "czy mogę?", "dziękuję", "przepraszam" - mówił dziś papież podczas audiencji ogólnej. Jego słów wysłuchało dziś na placu...
221. Franciszek wzywa do wspierania małżeństwa, opartego na równości męża i żony
wiecej Do wspierania małżeństwa, opartego na wiernej miłości męża i żony, a zarazem zwalczania wszelkich nierówności między nimi, zaapelował Franciszek podczas audiencji ogólnej 29 kwietnia.  ...
222. Franciszek: żadne dziecko nie jest "pomyłką"
wiecej Ze stanowczym oskarżeniem przeciw cierpieniom znoszonym przez dzieci na skutek zaniedbań strukturalnych współczesnego świata wystąpił Ojciec Święty podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Zaznaczył,...
223. Papież: dzieci to przede wszystkim życie, radość i nadzieja
wiecej O życiu, radości i nadziei, jakie wnoszą w świat dzieci mówił dziś papież podczas audiencji ogólnej w Watykanie. Zaznaczył, że po tym jak traktowane są dzieci można osądzić społeczeństwo. Katechezy...
224. Franciszek wzywa Kościół do budowania solidarności młodych ze starszymi
wiecej Do przezwyciężania podziałów pokoleniowych i budowania solidarności ludzi młodych ze starszymi wezwał Ojciec Święty podczas swojej dzisiejszej audiencji ogólnej. Jej głównym tematem była wartość i...
225. Kościół nie może tolerować odrzucenia osób starszych
wiecej "Kościół nie może i nie chce podporządkować się mentalności niecierpliwości, a tym mniej obojętności i pogardy wobec starości. Musimy rozbudzić zbiorowe poczucie wdzięczności, uznania, gościnności,...
226. Papież: odkryjmy na nowo piękno braterstwa
wiecej O ponowne odkrycie piękna braterstwa, jako koniecznego warunku prawdziwej wolności i równości zaapelował Ojciec Święty podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Kontynuując cykl katechez o rodzinie...
227. Papież Franciszek: biskupi ważnym znakiem jedności Kościoła
wiecej O wielkim darze, jakim dla wspólnot chrześcijańskich jest biskup, o konieczności żywienia z nim "szczerej i głębokiej komunii" oraz jego znaczeniu dla jedności Kościoła mówił dziś Ojciec Święty...
228. Papież: Kościół jest rzeczywistością widzialną i duchową
wiecej O relacji między widzialną a duchową naturą Kościoła mówił dziś Ojciec Święty podczas audiencji ogólnej. Podkreślił, że niezależnie od ludzkich słabości jest on naprawdę narzędziem łaski i...
229. Papież: Kościół-Oblubienica czeka na swego Oblubieńca
wiecej Do życia obecnością Pana Jezusa i żarliwym oczekiwaniem Jego przyjścia zachęcił wspólnoty Kościoła Ojciec Święty podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Kwestii eschatologicznej nadziei poświęcił...
230. Papież Franciszek: Kościół-matka uczy nas dzieł miłosierdzia
wiecej Kościół będąc matką uczy nas dzieł miłosierdzia i czyni to nie prowadząc teoretyczne wykłady, ale naucza przykładem, a słowa służą do wyjaśnienia znaczenia jego gestów - powiedział Ojciec Święty...
231. Papież Franciszek: Kościół matką, dającą życie w Chrystusie
wiecej O Kościele jako matce, dającej nam życie w Chrystusie i sprawiającej, że żyjemy razem ze wszystkimi innymi braćmi w komunii Ducha Świętego mówił dziś Franciszek podczas audiencji ogólnej. Na placu...
232. Kościół to nowy lud budowany na przymierzu w Chrystusie
wiecej O Kościele jako nowym ludzie, budowanym na nowym przymierzu ustanowionym przez Pana Jezusa mówił dziś papież Franciszek podczas pierwszej po wakacyjnej przerwie audiencji ogólnej. Do auli Pawła VI...
233. Papież o zakończonej pielgrzymce do Ziemi Świętej
wiecej O swojej zakończonej w poniedziałek wieczór pielgrzymce do Ziemi Świętej mówił dziś papież Franciszek podczas audiencji ogólnej. Zaznaczył, że była ona "prawdziwą łaską Pana". Dodał, że chciał...
234. "Dar męstwa zasadniczą cechą życia chrześcijańskiego"
wiecej Dar męstwa powinien stanowić zasadniczą cechę naszego życia chrześcijańskiego, umacniając w nas świętość przeżywaną w zwyczajności naszego życia powszedniego - powiedział Ojciec Święty podczas...
235. Papież Franciszek: nie szukajcie żyjącego wśród umarłych
wiecej O znaczeniu wiary w zmartwychwstanie Pańskie mówił dziś Franciszek podczas audiencji ogólnej. Papież zaznaczył, że słowa anioła skierowane do kobiet: "Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?" (Łk...
236. Papież Franciszek: weźmy do ręki krzyż i podziękujmy Jezusowi
wiecej "Warto, abyśmy w tym tygodniu wzięli do ręki krzyż i wiele razy go ucałowali, powiedzieli: dziękują Ci Jezu! Dziękuję Ci Panie!" - powiedział Franciszek podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Jak...
237. Franciszek: módlmy się za biskupów i kapłanów, aby stawali się świętymi
wiecej Do modlitwy za wszystkich szafarzy Kościoła pamiętając szczególnie o tych, którzy są w trudnej sytuacji, lub którzy muszą odzyskać wartość i świeżość swojego powołania - wezwał Franciszek podczas...
238. "Bierzmowanie pozwala nam żyć jak prawdziwi chrześcijanie"
wiecej "Kiedy przyjmujemy w naszym sercu Ducha Świętego i pozwalamy mu działać, to sam Chrystus staje się obecny w nas i przybiera realne kształty w naszym życiu. To On będzie się poprzez nas modlił,...
239. "Uczmy się przyjmować dary od chrześcijan innych wyznań"
wiecej "Dobrze jest uznać łaskę, przez którą Bóg nam błogosławi, a jeszcze bardziej odnaleźć w innych chrześcijanach coś, czego potrzebujemy, coś co możemy otrzymać jako dar od naszych braci i sióstr" -...
240. Papież: chrzest czyni nas członkami Ciała Chrystusa i Ludu Bożego
wiecej O znaczeniu chrztu, jako sakramentu czyniącego nas członkami Ciała Chrystusa i Ludu Bożego mówił dziś papież Franciszek podczas audiencji ogólnej w Watykanie. Ojciec Święty podkreślił, że chrzest...
241. Chrzest pozwala nam rozpoznać Jezusa obecnego w bliźnich
wiecej Od refleksji nad sakramentem chrztu św. rozpoczął dziś papież Franciszek nowy cykl katechez, poświęcony sakramentom. Zaznaczył, że pomaga on nam rozpoznać w obliczu osób potrzebujących, cierpiących,...
242. Niech Boże Narodzenie skłoni nas do obdarowywania innych miłością
wiecej "Narodziny Jezusa ukazują, że Bóg «postawił się» raz na zawsze po stronie człowieka, aby nas zbawić, aby nas podnieść z prochu naszych nieszczęść, naszych trudności, naszych grzechów. Święta powinny...
243. Papież: prawda o zmartwychwstaniu każe szanować życie, zwłaszcza cierpiących
wiecej Relacja między Zmartwychwstaniem Chrystusa, a naszym zmartwychwstaniem to temat, jaki poruszył dziś Ojciec Święty podczas audiencji ogólnej. Fakt, że powołani jesteśmy do zmartwychwstania, a ciało...
244. Papież wyjaśnia znaczenie wyznawania chrztu na odpuszczenie grzechów
wiecej O chrzcie Chrztu św. udzielanym na odpuszczenie grzechów, stanowiącym punkt wyjścia życia chrześcijańskiego i drogi nawrócenia mówił Ojciec Święty podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Podkreślił...
245. Maryja niosąc Jezusa obrazem i wzorem Kościoła
wiecej O Maryi niosącej Jezusa jako obrazie i wzorze Kościoła mówił dziś Ojciec Święty podczas audiencji ogólnej. Wskazał, że Matka Boża jest według nauki II Soboru Watykańskiego wzorem wiary, miłości oraz...
246. Papież Franciszek wyjaśnia, co znaczy, że Kościół jest apostolski
wiecej Podczas dzisiejszej audiencji ogólnej Ojciec Święty wyjaśnił, co to znaczy, że Kościół jest apostolski. Wskazał, że opiera się on na nauczaniu Apostołów, na władzy jakiej udzielił im sam Chrystus....
247. Kościół jak matka wskazuje drogę...
wiecej O Kościele, który jak matka wskazuje swym dzieciom drogę, obdarza je miłością i przebaczeniem oraz zawierza je Bogu mówił Papież Franciszek podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Na placu św. Piotra...
248. Kościół-świątynia potrzebuje naszego żywego uczestnictwa
wiecej Na konieczność żywego zaangażowania w życie wspólnoty chrześcijańskiej wskazał dziś Ojciec Święty w swej katechezie podczas audiencji ogólnej. Jej tematem był ukazany przez Sobór Watykański II obraz...
249. Franciszek przestrzega przed podziałami i partyjniactwem w Kościele
wiecej O Kościele jako Ciele Chrystusa mówił papież Franciszek podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie. Przypomniał, że jedność Kościoła jest łaską, o "którą musimy prosić Pana, aby nas uwolnił...
250. Lud Boży jest zaczynem miłości Boga w świecie
wiecej O Kościele jako miejscu miłosierdzia i nadziei Boga mówił 12 czerwca papież Franciszek podczas audiencji ogólnej. Swoją katechezę poświęcił omówieniu znaczenia użytego przez Sobór Watykański II...
251. Papież Franciszek wzywa do poszanowania środowiska
wiecej O poszanowanie środowiska naturalnego człowieka, ludzkiej godności i budowanie solidarności między ludźmi zaapelował Ojciec Święty podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Papież Franciszek...
252. Kościół jako rodzina Boża
wiecej O Kościele jako rodzinie dzieci Bożych mówił Franciszek w katechezie podczas audiencji ogólnej 29 maja w Watykanie. Rozpoczął w ten sposób nowy cykl nauk, poświęconych tajemnicy Kościoła, którą -...
253. Papież o Duchu Świętym na audiencji ogólnej
wiecej Znaczeniu Ducha Świętego w życiu chrześcijan i wspólnoty Kościoła w prowadzeniu Kościoła i każdego chrześcijanina do Prawdy poświęcił papież swoją katechezę podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Na...
254. "Duch Święty źródłem życia Bożego w nas"
wiecej O znaczeniu Ducha Świętego dla życia chrześcijańskiego mówił dziś papież podczas cotygodniowej audiencji ogólnej. Kontynuując cykl katechez związanych z Rokiem Wiary podkreślił, że Duch Święty jest...
255. Papież o godności pracy i znaczeniu kontemplacji Boga
wiecej O autentycznej godności ludzkiej pracy, znaczeniu wierności obowiązkom, przeżywania wiary w działaniach każdego dnia i kontemplacji Bożych tajemnic przypomniał Ojciec Święty podczas dzisiejszej...
256. Papież Franciszek: niech prawda o Sądzie Ostatecznym pobudza nas
wiecej "Niech spoglądanie na Sąd Ostateczny nigdy nie napawa nas lękiem. Niech nas raczej pobudza do lepszego życia chwilą obecną. Bóg z miłosierdziem daje nam ten czas, abyśmy każdego dnia uczyli się...
257. Papież: Wskazywanie na zmartwychwstałego Jezusa cenną posługą
wiecej O zbawczym znaczeniu zmartwychwstania, co ono oznacza dla naszego życia i dlaczego bez niego próżna jest nasza wiara - mówił papież Franciszek podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie....
258. Wielki Tydzień czasem niesienia światła i radości wiary
wiecej "Wielki Tydzień jest czasem łaski, który daje nam Pan, aby otworzyć drzwi naszych serc, naszego życia, naszych parafii, ruchów, stowarzyszeń i «wyjść» na spotkanie innych, stać się bliskimi, aby...
259. Franciszek: dekalog zachęca nas do prawdziwego powierzenia się Bogu [DOKUMENTACJA]
wiecej Drugie przykazanie Boże jest "zaproszeniem do związku z Bogiem bez obłudy, do relacji, w której powierzamy się Jemu ze wszystkim, czym jesteśmy" - powiedział Ojciec Święty podczas dzisiejszej...
260. Franciszek: nauczmy się uczynków miłosierdzia
wiecej Do ponownego nauczenia się uczynków miłosierdzia oraz realizowania ich na co dzień zachęcił Franciszek podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie.   Swoją katechezę papież poświęcił ich...
261. Franciszek podczas audiencji ogólnej podsumował pielgrzymkę do Panamy. "Pewna rzecz wywarła na mnie...
wiecej O znaczeniu swojej 26 pielgrzymki zagranicznej do Panamy z okazji 34 Światowego Dnia Młodzieży mówił Ojciec Święty podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Jego słów w auli Pawła VI wysłuchało dziś...

 

 

Facebook @portalDEONTwitter @deon_plYouTube @portalDEONplInstagram @deon_plKontakt

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook