orędzie jana pawła ii

Wyniki zostały podzielone na kategorie.
Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania.
Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.
Tag: orędzie jana pawła ii
Znaleziono 92 pasujących wyników.
Włącz podział na kategorie
1. Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2005
wiecej Drodzy, Bracia i Siostry!   1. Światowy Dzień Misyjny w tym roku poświęconym Eucharystii pomaga nam lepiej zrozumieć «eucharystyczny» sens naszej egzystencji, przywołując na pamięć klimat...
2. Orędzie na XXXIX Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2005
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   1. W Liście św. Jakuba czytamy: «Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo» (Jk 3, 10). Pismo Święte przypomina nam, że słowa mają niezwykłą moc,...
3. Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 2005
wiecej 1. Na początku nowego roku jeszcze raz zwracam się do odpowiedzialnych za narody i do wszystkich ludzi dobrej woli, którzy uświadamiają sobie, jak konieczne jest budowanie pokoju w świecie. Jako...
4. Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2005
wiecej "Chrześcijanie winni przede wszystkim usłyszeć wołanie o pomoc tak licznych migrantów i uchodźców (...). To przede wszystkim ich zadaniem jest dostrzeganie obecności Boga w dziejach, nawet wówczas,...
5. Orędzie na Wielki Post 2005
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   1. Wielki Post każdego roku jawi się nam jako czas sprzyjający wzmożeniu modlitwy i pokuty, otwierając serce na pokorne przyjęcie woli Bożej. W tym okresie wskazywana...
6. Orędzie na XIII Światowy Dzień Chorego 2005
wiecej 1. W roku 2005, po dziesięciu latach, Afryka znów będzie gospodarzem głównych obchodów Światowego Dnia Chorego, które odbędą się w sanktuarium Maryi Królowej Apostołów w Jaunde w Kamerunie. Wybór...
7. Orędzie na XLII Światowy Dzień Modlitw o Powołania 2005
wiecej Czcigodni Bracia w biskupstwie, drodzy Bracia i Siostry!   1. Duc in altum! Na początku Listu apostolskiego Novo millennio ineunte nawiązałem do słów Jezusa wzywającego pierwszych uczniów, by...
8. Orędzie na XX Światowy Dzień Młodzieży 2005
wiecej «Przybyliśmy oddać Mu pokłon» (Mt 2, 2)   Droga Młodzieży!   1. W tym roku obchodziliśmy XIX Światowy Dzień Młodzieży, rozważając słowa, w jakich niektórzy Grecy, przybyli do Jerozolimy na...
9. Orędzie na XXV Światowy Dzień Turystyki 2004
wiecej 1. Z okazji tegorocznego Światowego Dnia Turystyki, który będzie obchodzony 27 września, z radością zwracam się do wszystkich osób pracujących w tym sektorze ludzkiej aktywności, pragnąc podzielić...
10. Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2004
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   1. Misyjne zaangażowanie Kościoła, również na początku trzeciego tysiąclecia, jest sprawą nie cierpiącą zwłoki, o czym wielokrotnie przypominałem. Misja — jak...
11. Orędzie na XIX Światowy Dzień Młodzieży 2004
wiecej Drodzy Młodzi!   1. Rok 2004 to ostatni etap przed wielkim spotkaniem w Kolonii, gdzie w 2005 r. będzie obchodzony XX Światowy Dzień Młodzieży. Zachęcam was zatem do intensywniejszych duchowych...
12. Orędzie na Wielki Post 2004
wiecej Najdrożsi Bracia i Siostry!   1. Wymowny obrzęd posypania popiołem rozpoczyna święty czas Wielkiego Postu, podczas którego liturgia ponownie wzywa wierzących do gruntownego nawrócenia i...
13. Orędzie na XXXVIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2004
wiecej 1. Niezwykły rozwój środków przekazu i ich coraz większa dostępność stwarzają wyjątkowe możliwości wzbogacenia życia nie tylko jednostek, ale także rodzin. Zarazem jednak rodziny stają dziś wobec...
14. Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2004
wiecej 1. Dzień Migranta i Uchodźcy, którego temat brzmi: «Migracje w poszukiwaniu pokoju», jest dla nas w tym roku sposobnością do zastanowienia się nad problemem niezwykłej wagi. Temat ten bowiem — na...
15. Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 2004
wiecej Konieczna inicjatywa   1. Moje pierwsze Orędzie na Światowy Dzień Pokoju, na początku stycznia 1979 roku, było osnute na motto: «Osiągniemy pokój, wychowując do pokoju».   To Orędzie na...
16. Orędzie na Światowy Dzień Chorego 2004
wiecej Światowy Dzień Chorego, którego obchody organizowane są każdego roku na innym kontynencie, ma tym razem szczególną wymowę. Obchodzony będzie bowiem w Lourdes — miejscowości we Francji, która stała...
17. Orędzie na XLI Światowy Dzień Modlitw o Powołania 2004
wiecej Czcigodni Bracia w biskupstwie, drodzy Bracia i Siostry!   1. «Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo» (Łk 10, 2)   Słowa, które Jezus skierował do apostołów,...
18. Orędzie na XXIV Światowy Dzień Turystyki 2003
wiecej 1. 27 września br. będziemy obchodzić Światowy Dzień Turystyki pod hasłem: «Turystyka jako narzędzie walki z ubóstwem oraz źródło pracy i ładu społecznego». W perspektywie tego znaczącego dnia...
19. Orędzie na XVIII Światowy Dzień Młodzieży 2003
wiecej Drodzy Młodzi!   1. Zawsze z taką samą radością kieruję do was specjalne orędzie na Światowy Dzień Młodzieży, aby także w ten sposób okazać wam moją serdeczną życzliwość. Zachowuję wspaniałe...
20. Orędzie na XI Światowy Dzień Chorego 2003
wiecej 1. «My także widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata (...) Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam» (1 J 4, 14. 16).   Te słowa apostoła Jana bardzo...
21. Orędzie na XXXVII Dzień Środków Społecznego Przekazu 2003
wiecej Drodzy Bracia i Siostry,   1. Encyklika bł. papieża Jana XXIII "Pacem in terris", która ukazała się w ponurym okresie zimnej wojny, była znakiem nadziei dla wszystkich ludzi dobrej woli....
22. Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2003
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   1. Od samego początku powierzyłem swój pontyfikat szczególnej opiece Maryi. Później wielokrotnie wzywałem całą wspólnotę wierzących do przeżywania na nowo...
23. Orędzie na Wielki Post 2003
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   1. Wielki Post, szczególny czas modlitwy, postu i zaangażowania na rzecz tych, którzy znajdują się w potrzebie, daje chrześcijaninowi możliwość przygotowania się do...
24. Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 2003
wiecej 1. Minęło prawie czterdzieści lat od 11 kwietnia 1963 roku, kiedy papież Jan XXIII ogłosił historyczną Encyklikę Pacem in terris. Tego dnia przypadał Wielki Czwartek. Zwracając się do "wszystkich...
25. Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2003
wiecej 1. Migracja stała się we współczesnym świecie zjawiskiem szeroko rozpowszechnionym. Obejmuje wszystkie państwa - zarówno kraje pochodzenia migrantów, jak i kraje tranzytowe i docelowe. Dotyczy...
26. Orędzie na XL Światowy Dzień Modlitw o Powołania 2003
wiecej Czcigodni Bracia w biskupstwie, drodzy Bracia i Siostry z całego świata!   1. «Oto mój Sługa, którego wybrałem; umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie» (Mt 12, 18; por. Iz 42, 1-4)....
27. Orędzie na XXIII Światowy Dzień Turystyki 2002
wiecej 1. Tegoroczny Światowy Dzień Turystyki, który będzie obchodzony 27 września, pod hasłem «Ekoturystyka kluczem do właściwego rozwoju», stwarza sposobność, by podzielić się kilkoma refleksjami nad...
28. Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2002
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   1. Misja ewangelizacyjna Kościoła w swej istocie polega na głoszeniu miłości, miłosierdzia i przebaczenia Bożego, objawionych ludziom w życiu, śmierci i...
29. Orędzie na XXXVI Światowy Dzień Środków Społecznego przekazu 2002
wiecej Drodzy Bracia i Siostry,   1. Kościół w każdej epoce kontynuuje dzieło rozpoczęte w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy to apostołowie, napełnieni mocą Ducha Świętego, wyszli na ulice Jerozolimy, aby...
30. Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 2002
wiecej 1. W tym roku Światowy Dzień Pokoju obchodzony jest pod znakiem dramatycznych wydarzeń z minionego 11 września. Tego dnia dopuszczono się straszliwej zbrodni: w ciągu kilku minut zmasakrowano...
31. Orędzie na Wielki Post 2002
wiecej Drodzy Bracia i Siostry,   1. Przygotowujemy się do przebycia drogi Wielkiego Postu, która doprowadzi nas do uroczystego świętowania głównej tajemnicy wiary, tajemnicy męki, śmierci i...
32. Orędzie na XXXIX Światowy Dzień Modlitw o Powołania 2002
wiecej Czcigodni Bracia w biskupstwie, Drodzy Bracia i Siostry!   1. Do was wszystkich «przez Boga umiłowanych, powołanych świętych (...): łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa...
33. Orędzie na X Światowy Dzień Chorego 2002
wiecej 1. Od kilku lat dzień 11 lutego, w którym Kościół wspomina objawienie Matki Bożej w Lourdes, słusznie łączony jest z doniosłym wydarzeniem, jakim jest Światowy Dzień Chorego. W r. 2002 będzie on...
34. Orędzie na XVII Światowy Dzień Młodzieży 2002
wiecej Droga Młodzieży!   1. Zachowuję żywe wspomnienie niezwykłych chwil, które przeżyliśmy razem w Rzymie podczas Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, gdy przybyliście w pielgrzymce do grobów apostołów...
35. Orędzie na Światowy Dzień Migranta 2002
wiecej 1. W ostatnich dziesięcioleciach świat stał się jakby jedną wielką wioską, gdzie zmniejszyły się odległości i rozwinęła się dobrze sieć łączności. Rozwój nowoczesnych środków transportu coraz...
36. Orędzie na XXII Światowy Dzień Turystyki 2001
wiecej 1. Z okazji XXII Światowego Dnia Turystyki, którego temat brzmi: «Turystyka w służbie pokoju i dialogu między cywilizacjami», przekazuję serdeczne pozdrowienie wszystkim, którzy na różne sposoby...
37. Orędzie na XVI Światowy Dzień Młodzieży 2001
wiecej Droga Młodzieży!   1. Zwracając się do was z radością i wzruszeniem z okazji naszego tradycyjnego, dorocznego spotkania, mam jeszcze w oczach i w sercu sugestywny obraz wielkiej «bramy»...
38. Orędzie na Światowy Dzień Migranta 2001
wiecej 1. «Jezus Chrystus — wczoraj i dziś, ten sam także na wieki» (Hbr 13, 8). Te słowa apostoła Pawła, wybrane jako hasło zakończonego niedawno Wielkiego Jubileuszu, przypominają misję Jezusa, Słowa...
39. Orędzie na XXXV Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2001
wiecej 1. Wybrany przeze mnie temat Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu 2001 r. przywołuje słowa samego Jezusa. Nie mogło być inaczej, bo przecież głosimy Chrystusa i tylko Jego. Pamiętamy Jego...
40. Orędzie na Wielki Post 2001
wiecej 1. «Oto idziemy do Jerozolimy» (Mk 10, 33). Tymi słowami Chrystus wzywa uczniów, aby wraz z Nim przeszli drogę wiodącą z Galilei do miejsca, gdzie dopełni się Jego odkupieńcza misja. Ta podróż do...
41. Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 2001
wiecej 1. Na początku nowego tysiąclecia żywsza staje się nadzieja, że ludzie w swoich wzajemnych odniesieniach będą się w coraz większej mierze kierować ideałem prawdziwie powszechnego braterstwa. Jeśli...
42. Orędzie na XXXVIII Światowy Dzień Modlitw o Powołania 2001
wiecej Czcigodni Bracia w biskupstwie, drodzy Bracia i Siostry na całym świecie!   1. Temat najbliższego Światowego Dnia Modlitw o Powołania, który przypadnie 6 maja 2001 r., a więc zaledwie kilka...
43. Orędzie na IX Światowy Dzień Chorego 2001
wiecej 1. Wzbogacona łaską Wielkiego Jubileuszu i kontemplacją tajemnicy Wcielonego Słowa, w którym ludzkie cierpienie znajduje swój najwyższy i najpewniejszy punkt odniesienia (Salvifici doloris, 31),...
44. Orędzie na Światowy Dzień Turystyki 2000
wiecej 1. Wielki Jubileusz, rozpoczynający nowe tysiąclecie, jest czasem łaski, która rozjaśnia całe życie Kościoła. Daje wierzącym opatrznościową szansę głębokiej odnowy i jest kolejnym wezwaniem do...
45. Orędzie na Jubileusz w więzieniach 2000
wiecej 1. W ramach Roku Świętego 2000 nie mogło zabraknąć obchodów Jubileuszu w więzieniach. Bramy zakładów karnych nie powinny przecież zamykać dostępu do dobrodziejstw tego wydarzenia ludziom, którym...
46. Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2000
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   1. Doroczny Światowy Dzień Misyjny, który obchodzony będzie 22 października 2000 r., każe nam uświadomić sobie na nowo misyjny wymiar Kościoła i przypomina nam o...
47. Orędzie na XXXIV Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2000
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Temat XXXIV Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu: «Głosić Chrystusa w środkach społecznego przekazu na progu nowego tysiąclecia» jest wezwaniem do spojrzenia...
48. Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 2000
wiecej "NA ZIEMI POKÓJ LUDZIOM, KTÓRYCH BÓG MIŁUJE!"   1. Tak brzmiało orędzie, którym dwa tysiące lat temu aniołowie obwieścili narodziny Jezusa Chrystusa (por. Łk 2, 14) i którego z radością...
49. Orędzie na Światowy Dzień Migranta 2000
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   1. Na progu nowego tysiąclecia obserwujemy zjawisko intensywnego przemieszczania się osób, natomiast w ludzkich umysłach coraz bardziej utwierdza się świadomość...
50. Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 1999
wiecej 1. Kościół obchodzi każdego roku Światowy Dzień Misyjny, znajdując w nim cenną sposobność do refleksji nad swoją naturą misyjną. Pamiętając zawsze o Chrystusowym nakazie: «Idźcie więc i nauczajcie...
51. Orędzie na XXXVII Światowy Dzień Modlitw o Powołania 2000
wiecej Czcigodni Bracia w biskupstwie, drodzy Bracia i Siostry na całym świecie!   Światowy Dzień Modlitw o Powołania, który obchodzony będzie w atmosferze radości, towarzyszącej świętom paschalnym i...
52. Orędzie na Wielki Post 2000
wiecej Bracia i Siostry!   1. Obchody Wielkiego Postu — czasu nawrócenia i pojednania, zyskują w tym roku bardzo szczególny charakter, ponieważ wpisane są w Wielki Jubileusz Roku 2000. Okres...
53. Orędzie na VIII Światowy Dzień Chorego 2000
wiecej 1. VIII Światowy Dzień Chorego, który obchodzony będzie w Rzymie 11 lutego 2000 r., a więc w roku Wielkiego Jubileuszu, stanie się dla wspólnoty chrześcijańskiej sposobnością, by raz jeszcze...
54. Orędzie na XV Światowy Dzień Młodzieży 2000
wiecej Droga Młodzieży!   1. Piętnaście lat temu, na zakończenie Świętego Roku Odkupienia, powierzyłem wam wielki drewniany krzyż, zachęcając was, byście nieśli go przez świat jako znak miłości Pana...
55. Orędzie na stulecie poświęcenia ludzkości Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, 1999
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   1. Stulecie poświęcenia rodzaju ludzkiego Boskiemu Sercu Pana Jezusa — aktu zaleconego całemu Kościołowi przez mego poprzednika Leona XIII w encyklice Annum sacrum...
56. Orędzie na XXXVI Światowy Dzień Modlitw o Powołania 1999
wiecej Czcigodni Bracia w biskupstwie, drodzy Bracia i Siostry!   Obchody Światowego Dnia Modlitw o Powołania, przewidziane na 25 kwietnia 1999 r., czyli IV Niedzielę Wielkanocną, jak co roku wzywają...
57. Orędzie na VII Światowy Dzień Chorego 1999
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   1. Zgodnie z obyczajem, który stał się już tradycją, najbliższy Światowy Dzień Chorego, 11 lutego 1999 r., będzie obchodzony szczególnie uroczyście w jednym z...
58. Orędzie na Światowy Dzień Migranta 1999
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   1. Jubileusz, ku któremu zbliżamy się wielkimi krokami, będzie dla wszystkich niezwykłym czasem łaski i pojednania. Szczególnie głęboko przeżywa go także środowisko...
59. Orędzie na XXXIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 1999
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   1. Zbliżamy się do Wielkiego Jubileuszu — dwutysiąclecia narodzin Jezusa Chrystusa, Wcielonego Słowa Bożego — którego obchody otworzą bramy trzeciego...
60. Orędzie na XIV Światowy Dzień Młodzieży 1999
wiecej Drodzy młodzi Przyjaciele!   1. W perspektywie bliskiego już Wielkiego Jubileuszu celem roku 1999 staje się «rozszerzenie horyzontów wierzącego zgodnie z perspektywą samego Chrystusa: chodzi o...
61. Orędzie na XXXII Światowy Dzień Pokoju 1999
wiecej 1. Już w pierwszej Encyklice Redemptor hominis, którą prawie dwadzieścia lat temu skierowałem do wszystkich ludzi dobrej woli, podkreśliłem konieczność poszanowania praw człowieka. Pokój może...
62. Orędzie na Wielki Post 1999
wiecej Bracia i Siostry w Chrystusie!   Wielki Post, który wkrótce będziemy przeżywać, jest kolejnym darem Boga. On chce nam dopomóc, abyśmy odkryli naszą godność synów, stworzonych i odnowionych za...
63. Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 1998
wiecej «Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi» (Dz 1, 8).   1. Światowy Dzień Misyjny...
64. Orędzie na XXXII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 1998
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   1. W drugim roku trzyletnich przygotowań do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 skupiamy uwagę na Duchu Świętym i na Jego działaniu w Kościele, w naszym życiu i w świecie....
65. Orędzie na XXIX Światowy Dzień Pokoju 1998
wiecej 1. Sprawiedliwość i pokój idą w parze, istnieje między nimi stała i dynamiczna więź. Sprawiedliwość i pokój służą dobru każdego człowieka i wszystkich ludzi, dlatego wymagają ładu i prawdy. Są...
66. Orędzie na XIII Światowy Dzień Młodzieży 1998
wiecej Drodzy młodzi przyjaciele!   1. «Dziękuję Bogu mojemu, ilekroć was wspominam — zawsze w każdej modlitwie, zanosząc ją z radością za was wszystkich — z powodu waszego udziału w [szerzeniu]...
67. Orędzie na Wielki Post 1998
wiecej 1. Drodzy Bracia i Siostry! Wielki Post przypomina nam każdego roku tajemnicę Chrystusa, który «przebywał w Duchu [Świętym] na pustyni» (Łk 4, 1): przez to szczególne doświadczenie Jezus dał...
68. Orędzie na XXXI Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 1997
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   U schyłku obecnego stulecia, a zarazem także drugiego millenium, jesteśmy świadkami bezprecedensowego rozwoju środków społecznego przekazu, czego przejawem jest coraz...
69. Orędzie na XXIX Światowy Dzień Pokoju 1997
wiecej 1. Już tylko trzy lata dzielą nas od początku nowego tysiąclecia i ten czas oczekiwania skłania do refleksji, każe sporządzić swoisty bilans drogi, jaką ludzkość przemierzyła przed obliczem Boga,...
70. Orędzie na XXX Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 1996
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Temat tegorocznego Światowego Dnia Środków Przekazu: «Współczesne środki przekazu w służbie postępu kobiety w społeczeństwie», wyraża uznanie szczególnej roli...
71. Orędzie na XXIX Światowy Dzień Pokoju 1996
wiecej 1. Na zakończenie roku 1994 — Międzynarodowego Roku Rodziny — skierowałem List do dzieci całego świata, prosząc je o modlitwę, aby ludzkość stawała się coraz bardziej rodziną Bożą, umiejącą żyć w...
72. Orędzie na IV Światowy Dzień Chorego 1996
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   1. "Nie martw się tą chorobą ani żadnym innym nieszczęściem. Czyż nie jestem twoją Matką? Czyż nie znajdujesz schronienia w moim cieniu? Czyż nie jestem twoim...
73. Orędzie na XXIX Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 1995
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   W tym roku z okazji Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu pragnę zachęcić was do refleksji nad zagadnieniem kina jako "nośnika kultury i wartości". Jak zapewne...
74. Orędzie na XXVIII Światowy Dzień Pokoju 1995
wiecej 1. Na początku roku 1995, kierując spojrzenie ku bliskiemu już nowemu tysiącleciu, raz jeszcze zwracam się do was wszystkich, ludzi dobrej woli, z gorącym apelem o pokój na świecie. Nie można dłużej...
75. Orędzie na III Światowy Dzień Chorego 1995
wiecej 1. Zbawcze czyny Jezusa, niosące ratunek «wszystkim, którzy byli w niewoli zła» (Mszał Rzymski, VII prefacja na niedziele zwykłe), pozostawiły wyraźny i trwały ślad w życiu Kościoła w postaci jego...
76. Orędzie na Światowy Dzień Migranta 1995
wiecej Drodzy Bracia!   1. Rok 1995 obchodzony będzie z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych — którą Kościół z całego serca popiera — jako Międzynarodowy Rok Kobiety. Ta okoliczność skłania...
77. Orędzie na XXVIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 1994
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   W ostatnich dziesięcioleciach telewizja odegrała decydującą rolę w rewolucji, która dokonała się w dziedzinie środków przekazu i wywarła głęboki wpływ na życie...
78. Orędzie na XXVII Światowy Dzień Pokoju 1994
wiecej 1. Świat pragnie pokoju, pilnie potrzebuje pokoju. Mimo to wojny, konflikty, szerząca się powszechnie przemoc, niepokoje społeczne i strukturalne ubóstwo nadal zbierają żniwo niewinnych ofiar i...
79. Orędzie na II Światowy Dzień Chorego 1994
wiecej Do was, drodzy Bracia i Siostry, którzy nosicie w swoim ciele i duszy znaki ludzkiego cierpienia, zwracam się z miłością z okazji Światowego Dnia Chorego!   1. Pozdrawiam zwłaszcza was — chorzy...
80. Orędzie na XXVII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 1993
wiecej Drodzy Bracia i Siostry,   Ponad rok po publikacji instrukcji duszpasterskiej Aetatis novae o środkach społecznego przekazu zapraszam was wszystkich do ponownego przyjrzenia się przedstawionemu...
81. Orędzie na XXVI Światowy Dzień Pokoju 1993
wiecej «Jeśli pragniesz pokoju...»   1. Czy człowiek dobrej woli może nie pragnąć pokoju? Pokój uważany jest dziś powszechnie za jedną z najcenniejszych wartości, do których należy dążyć i których...
82. Orędzie na Wielki Post 1993
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   1. W świętym czasie Wielkiego Postu Kościół raz jeszcze wyrusza w drogę, która prowadzi do dnia Paschy. Idąc za Jezusem i stąpając Jego śladami, wzywa nas, byśmy wraz...
83. Orędzie na XXVI Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 1992
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Jak co roku od dwudziestu sześciu lat, zgodnie z zaleceniem Soboru Watykańskiego II Kościół obchodzi Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.   Czemu są...
84. Orędzie na XXV Światowy Dzień Pokoju 1992
wiecej 1. Pierwszego stycznia obchodzimy, zgodnie ze zwyczajem, doroczny Światowy Dzień Pokoju. Upływa właśnie dwadzieścia pięć lat od jego ustanowienia, jest zatem rzeczą naturalną, że z tej okazji...
85. Orędzie na Światowy Dzień Migranta 1991
wiecej Drodzy bracia i siostry,   1. Migracje jawią się jako coraz bardziej masowe zjawisko, które obejmuje pięć kontynentów i prawie wszystkie kraje. Stanowią one element rozległych przemian,...
86. Orędzie na XXV Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 1991
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Z okazji tegorocznego Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu wracamy do tematu, który stanowił główne przesłanie Instrukcji duszpasterskiej Communio et...
87. Orędzie na Wielki Post 1991
wiecej Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie!   Wielka encyklika Leona XIII Rerum novarum, której stulecie obchodzimy, otworzyła nowy rozdział nauki społecznej Kościoła. Jednym z jej trwałych elementów...
88. Orędzie na Światowy Dzień Migranta 1990
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   1. Z okazji Światowego Dnia Migracji chciałbym zastanowić się wraz z wami nad problemem, który budzi coraz większy niepokój: bardzo wielu migrantów narażonych jest na...
89. Orędzie na XXIV Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 1990
wiecej Bracia i siostry, drodzy przyjaciele,   W jednej z Modlitw Eucharystycznych Kościół zwraca się do Boga słowami: "Ty stworzyłeś na obraz i podobieństwo swoje i powierzyłeś mu cały świat, aby...
90. Orędzie na Światowy Dzień Migranta 1989
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   1. Doroczny Światowy Dzień Migranta jest okazją, ażeby raz jeszcze zaprosić was do refleksji nad jednym z wielu aspektów zjawiska migracji. Zarówno w świetle wiary,...
91. Orędzie na Światowy Dzień Migranta 1988
wiecej Czcigodni Bracia, Umiłowani Synowie i Córki!   1. Z okazji Światowego Dnia Emigranta raz jeszcze pragnę skierować moją myśl do tych wszystkich, których w jakikolwiek sposób dotyczy to tak...
92. Orędzie na Światowy Dzień Modlitw o Powołania 1980
wiecej 1. Ustanawiając Światowy Dzień Modlitw o Powołania, mój niezapomnianej pamięci Poprzednik Paweł VI chciał, żeby jego obchód miał miejsce między dwiema wielkimi uroczystościami liturgicznymi Paschy i...

 

 

Facebook @portalDEONTwitter @deon_plYouTube @portalDEONplInstagram @deon_plKontakt

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook