homilie benedykta xvi

Wyniki zostały podzielone na kategorie.
Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania.
Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.
Tag: homilie benedykta xvi
Znaleziono 291 pasujących wyników.
Włącz podział na kategorie
1. Należy powrócić do Boga, by przezwyciężyć rywalizację i podziały
wiecej Czcigodni Bracia, drodzy Bracia i Siostry!   Dzisiaj, w Środę Popielcową, rozpoczynamy nową drogę wielkopostną, która trwa czterdzieści dni i prowadzi nas do radości Paschy Pana, do zwycięstwa...
2. Wiara potrafi rozpoznać mądrość słabości
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Św. Łukasz w swoim opowiadaniu o dzieciństwie Jezusa zwraca uwagę na to, że Maryja i Józef wiernie przestrzegali Prawa Pana. Z głęboką pobożnością wypełniają...
3. Ekumenizm wymaga konkretnych gestów nawrócenia
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Wyjątkową radością i łaską są zawsze nasze spotkania przy grobie Pawła Apostoła na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Witam serdecznie obecnych tu...
4. Niebo otwarte nad dziećmi
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Radość płynąca z uroczystości Bożego Narodzenia dopełnia się dziś w święcie Chrztu Pańskiego. My tutaj zgromadzeni mamy dodatkowy powód do radości: w sakramencie...
5. Jak niespokojni poszukiwacze Boga
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Dla wierzącego i modlącego się Kościoła Mędrcy ze Wschodu, którzy idąc za gwiazdą odnaleźli drogę do żłóbka w Betlejem, są jedynie początkiem wielkiej procesji...
6. Człowiek jest stworzony do pokoju
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   «Niech Bóg (...) nam błogosławi; niech nam ukaże pogodne oblicze». Te słowa Psalmu 67 wyśpiewaliśmy po wysłuchaniu w pierwszym czytaniu starożytnego błogosławieństwa...
7. Bilans mijającego roku, który dobiega końca
wiecej Księża Kardynałowie, czcigodni Bracia w biskupstwie i kapłaństwie, szanowni Przedstawiciele władz, drodzy Bracia i Siostry!   Dziękuję wam wszystkim za to, że zechcieliście uczestniczyć w tej...
8. Nienaruszalna godność człowieka
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Piękno tej Ewangelii wciąż na nowo porusza nasze serca — piękno, które jest blaskiem prawdy. Wciąż na nowo wzrusza nas fakt, że Bóg staje się dzieckiem, abyśmy Go...
9. Świadkowie Boga, który jest blisko
wiecej Drodzy Przyjaciele Studenci i Wykładowcy!   Słowa Apostoła Pawła prowadzą nas do zrozumienia prawdziwego znaczenia roku liturgicznego, który tego wieczoru rozpoczynamy razem I Nieszporami...
10. Naśladujcie Jezusa, który umiłował nas aż do końca
wiecej Księża Kardynałowie, czcigodni Braciaw biskupstwie i kapłaństwie, drodzy Braciai Siostry!   Dzisiejszą uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, wieńczącą rok liturgiczny, ubogaca przyjęcie do...
11. Światłość otwierająca człowiekowi oczy
wiecej Czcigodni Bracia, szanowni Państwo, drodzy Bracia i Siostry!   Cud uzdrowienia niewidomego Bartymeusza ma znaczące miejsce w strukturze Ewangelii Marka. Jest umieszczony na końcu fragmentu,...
12. Wiarygodni głosiciele Ewangelii
wiecej Czcigodni Bracia, drodzy Bracia i Siostry!   Dzisiaj Kościół po raz kolejny słyszy te słowa Jezusa, wypowiedziane podczas drogi do Jerozolimy, gdzie miała się dokonać tajemnica Jego męki,...
13. Pielgrzymka na pustyniach współczesnego świata
wiecej Czcigodni Bracia, drodzy Bracia i Siostry!   Z wielką radością dziś, 50 lat od rozpoczęcia Powszechnego Soboru Watykańskiego II, inaugurujemy Rok Wiary. Z radością witam was wszystkich, a...
14. Kościół istnieje po to, aby ewangelizować
wiecej Czcigodni Bracia, drodzy Bracia i Siostry!   Tą uroczystą Mszą św. koncelebrowaną rozpoczynamy XIII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, którego temat brzmi: «Nowa ewangelizacja dla...
15. Tam, gdzie mieszka Bóg, wszyscy jesteśmy w domu
wiecej Księża Kardynałowie, czcigodni Bracia w biskupstwie, drodzy Bracia i Siostry!   4 października 1962 r. bł. Jan XXIII przybył w pielgrzymce do tego sanktuarium, aby zawierzyć Pannie Maryi Sobór...
16. Oby Bóg obdarzył Bliski Wschód sługami pokoju
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   «Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa» (Ef 1, 3). Niech będzie błogosławiony w tym dniu, kiedy z radością staję pośród was, tu w...
17. Kiedy otwieramy się na Boga, nasze życie staje się bogate i wielkie
wiecej Drodzy bracia i siostry!   1 listopada 1950 r. czcigodny papież Pius XII ogłosił jako dogmat, że Maryja Dziewica «po zakończeniu biegu życia ziemskiego została z ciałem i duszą wzięta do...
18. Posłannnictwem Kościoła jest głoszenie prawdy
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Bardzo się cieszę, że jestem dzisiaj wśród was, aby celebrować Eucharystię i dzielić z tą wspólnotą diecezjalną jej radości i nadzieje, trudy i obowiązki, ideały i...
19. Dramat i siła papiestwa
wiecej Księża kardynałowie, czcigodni bracia w biskupstwie i kapłaństwie, drodzy bracia i siostry!   Zgromadziliśmy się wokół ołtarza, aby uroczyście uczcić świętych apostołów Piotra i Pawła, głównych...
20. Brak "sacrum" zubaża kulturę
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Dziś wieczór chciałbym zastanowić się z wami nad dwoma powiązanymi ze sobą aspektami tajemnicy Eucharystii: kultem Eucharystii i jej sakralnością. Ważne jest ich...
21. Aby zbudować społeczeństwo o ludzkim obliczu
wiecej Czcigodni bracia, szanowni przedstawiciele władz, drodzy bracia i siostry!   Sprawując dziś rano Ofiarę eucharystyczną, przeżywamy wielką chwilę radości i wspólnoty. Jest to wielkie...
22. Duch Święty prowadzi nas ku wyżynom Boga
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Z radością celebruję z wami tę Mszę św. w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, uświetnianą dzisiaj także przez Chór Akademii św. Cecylii i orkiestrę młodzieżową,...
23. Bądźcie świadkami miłości Boga do ludzi
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Jest dla mnie wielką radością, że mogę z wami łamać Chleb Słowa Bożego i Eucharystii. Serdecznie was wszystkich witam i dziękuję wam za gorące przyjęcie! Witam...
24. Sprawowanie Najświętszej Ofiary jest misją
wiecej Czcigodni bracia, drodzy diakoni, którzy przyjmujecie święcenia kapłańskie, drodzy bracia i siostry!   Rzymska tradycja udzielania święceń kapłańskich w IV Niedzielę Wielkanocną, Niedzielę...
25. Dobroć Boga jest silniejsza od zła świata
wiecej Księża kardynałowie, drodzy bracia w biskupstwie i w kapłaństwie, drodzy bracia i siostry!   W dniu moich urodzin i w rocznicę mojego chrztu, 16 kwietnia, liturgia Kościoła eksponuje trzy...
26. Wielkanoc to dzień nowego stworzenia
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Wielkanoc jest świętem nowego stworzenia. Jezus zmartwychwstał i już nie umiera. Otworzył bramy do nowego życia, w którym nie ma już choroby ani śmierci. Wprowadził...
27. Pokora krzyża i prawdziwa odnowa Kościoła
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Podczas tej Mszy św. powracamy myślą do momentu, w którym biskup, przez nałożenie rąk i modlitwę, wprowadził nas w kapłaństwo Jezusa Chrystusa, abyśmy «byli uświęceni...
28. Jezus otworzył nam drogę do wolności
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Wielki Czwartek nie jest tylko dniem ustanowienia Najświętszej Eucharystii, której blask niewątpliwie rozchodzi się na wszystko inne i przyciąga do siebie, by tak...
29. Mądre spojrzenie Boga miłości
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Niedziela Palmowa jest wielką bramą, wprowadzającą nas w Wielki Tydzień, tydzień, w którym Pan Jezus zmierza ku szczytowemu momentowi swego życia ziemskiego. Wchodzi...
30. Trzeba formować naród godny i wolny
wiecej Panie prezydencie, księża kardynałowie i drodzy bracia w biskupstwie, szanowni przedstawiciele władz, panie i panowie, wszyscy przyjaciele!   Dziękuję Bogu za to, że pozwolił mi odwiedzić tę...
31. Bóg szanuje ludzką wolność
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Dziękuję Bogu za to, że pozwolił mi przybyć do was i odbyć tę tak bardzo upragnioną podróż. Witam abpa Dionisia Garcię Ibańeza, metropolitę Santiago de Cuba, i...
32. Umacniajmy pokój, zgodę i sprawiedliwość
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Cieszę się, że jestem pośród was, i pragnę serdecznie podziękować arcybiskupowi León — José Gua-dalupe Martinowi Rábago — za miłe słowa powitania. Witam episkopat...
33. Tylko Bóg daje nadzieję, która nie zawodzi
wiecej Księża kardynałowie, drodzy bracia w biskupstwie!   Z wielką radością modlę się z wami wszystkimi w tej bazylice katedralnej w León, poświęconej Matce Bożej Światła. Na pięknym obrazie,...
34. Wielowiekowe więzi kamedułów z anglikanami
wiecej Wasza Łaskawość, czcigodni bracia, drodzy mnisi i mniszki kamedulscy, drodzy bracia i siostry!   Bardzo się cieszę, że jestem dzisiaj tutaj, w tej bazylice św. Grzegorza na wzgórzu Celio, by...
35. Z góry Tabor na Golgotę drogą miłości
wiecej Drodzy bracia i siostry z parafii św. Jana Chrzciciela de La Salle!   Przede wszystkim chciałbym z całego serca podziękować za tak serdeczne i gorące przyjęcie. Dziękuję dobremu księdzu...
36. Wielkopostna droga pokuty i pokory
wiecej Czcigodni bracia, drodzy bracia i siostry!   Środą Popielcową — dniem pokuty i postu — rozpoczynamy nową drogę do Paschy, do Zmartwychwstania Pańskiego: drogę Wielkiego Postu. Chciałbym...
37. W Kościele wszystko opiera się na wierze
wiecej Księża kardynałowie, czcigodni bracia w biskupstwie i kapłaństwie, drodzy bracia i siostry!   W uroczystość Katedry św. Piotra Apostoła z radością gromadzimy się wokół ołtarza Pańskiego wraz z...
38. Niech waszą misję oświeca wiara i ożywia miłość
wiecej Czcigodni bracia, drodzy bracia i siostry!   Tymi słowami śpiew na wejście wprowadził nas w uroczysty i sugestywny obrzęd Zwyczajnego Konsystorza Publicznego — kreowania nowych kardynałów,...
39. Dziękujmy za dar powołania
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Święto Ofiarowania Pańskiego, czterdzieści dni po narodzinach Jezusa, ukazuje nam Maryję i Józefa, którzy posłuszni Prawu Mojżeszowemu, udają się do świątyni...
40. Jedność jest wyzwaniem dla wszystkich chrześcijan
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Z wielką radością serdecznie witam was wszystkich, którzy zgromadziliście się w tej bazylice w liturgiczne święto Nawrócenia św. Pawła, aby zakończyć Tydzień Modlitw...
41. Modlitwa i sakramenty dają światło prawdy
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Zawsze z radością odprawiam tę Mszę św. połączoną z chrztami dzieci w święto Chrztu Pańskiego. Serdecznie witam was wszystkich, drodzy rodzice, matki i ojcowie...
42. Mędrcy byli ludźmi o niespokojnym sercu
wiecej Drodzy bracia i siostry! Epifania jest świętem światła. «Powstań! [Jerozolimo] Świeć, bo przyszło twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą» (Iz 60, 1). Tymi słowami proroka Izajasza Kościół...
43. Wychowanie jest integralną częścią ewangelizacji
wiecej Drodzy bracia i siostry!   W pierwszy dzień roku w liturgii Kościoła na całym świecie rozbrzmiewa starożytne błogosławieństwo kapłańskie, które słyszeliśmy w pierwszym czytaniu: «Niech cię Pan...
44. Dziękujemy Panu za Jego dobrodziejstwa i powierzamy mu nadzieje na przyszłość
wiecej Księża kardynałowie, czcigodni bracia w biskupstwie i kapłaństwie, szanowni przedstawiciele władz, drodzy bracia i siostry!   Zgromadziliśmy się w Bazylice Watykańskiej, by sprawować pierwsze...
45. Prawdziwa radość i światło Bożego Narodzenia
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Czytanie zaczerpnięte z Listu św. Pawła Apostoła do Tytusa, które słyszeliśmy przed chwilą, rozpoczyna się uroczyście słowem «apparuit»; powraca ono później także w...
46. Dzieciątko jest znakiem cierpliwości Boga
wiecej «Trwajcie (...) cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana» (Jk 5, 7).   Tymi słowami apostoł Jakub wskazuje nam, z jaką wewnętrzną postawą należy przygotowywać się do wysłuchania i przyjęcia na...
47. Troszczcie się o ewangelizację w Afryce
wiecej Drodzy bracia w biskupstwie i kapłaństwie, drodzy bracia i siostry!   Z wielką radością odwiedzam po raz drugi ten drogi kontynent afrykański, w ślad za mym błogosławionym poprzednikiem,...
48. Budujmy sprawiedliwość, pojednanie i pokój
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Dziś tradycyjne spotkanie na audiencji generalnej przybiera szczególny charakter, ponieważ odbywa się w wigilię dnia refleksji, dialogu i modlitwy o pokój i...
49. Święci zwiastują Bożą miłość
wiecej Czcigodni bracia w biskupstwie i w kapłaństwie, drodzy bracia i siostry!   W naszej dzisiejszej niedzielnej liturgii mamy dodatkowe, różne powody do składania dziękczynienia Bogu i zanoszenia...
50. Głoszenie Ewangelii słowem, mocą Ducha Świętego i wielką siłą przekonania
wiecej Czcigodni bracia, drodzy bracia i siostry!   Z radością odprawiam dziś Mszę św. dla was, którzy w wielu częściach świata angażujecie się jako pionierzy nowej ewangelizacji. Tą liturgią kończymy...
51. Te same dążenia, ta sama miłość i wspólny duch
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Wzruszające jest dla mnie sprawowanie tutaj Eucharystii, Dziękczynienia, z tak wielu osobami przybyłymi z różnych części Niemiec oraz z krajów sąsiednich. Pragniemy...
52. Świętość nie zna granic i przemienia świat
wiecej Drodzy bracia i siostry!   «Chwalcie Pana po wieczne czasy, bo jest dobry» — śpiewaliśmy przed chwilą przed Ewangelią. To prawda, mamy powody, by z całego serca dziękować Bogu. Jeśli w tym...
53. "Spraw, abyśmy stanowili jedno"
wiecej Drodzy bracia i siostry!   «Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie» (J 17, 20) — tak modlił się Jezus w Wieczerniku do Ojca. Prosi za przyszłe...
54. Co chce nam powiedzieć Maryja?
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Z całego serca pragnę powitać was wszystkich, którzy przybyliście tu, do Etzelsbach w tej porze modlitwy. Już w młodości wiele słyszałem o Eichsfeld, więc pomyślałem,...
55. Wierzymy wraz z całym Kościołem
wiecej Drodzy współbracia w biskupstwie, drodzy bracia i siostry!   Kiedy patrzę na rozległy Stadion Olimpijski, na którym jesteście dzisiaj tak licznie zgromadzeni, napełnia mnie wielka radość i...
56. Pozytywny rozwój społeczny powinien przywrócić godność człowiekowi i jego pracy
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Sześć lat temu pierwsza podróż apostolska mojego pontyfikatu, na terytorium Włoch, zawiodła mnie do Bari na XXIV Krajowy Kongres Eucharystyczny. Dziś przybyłem tu, do...
57. Świat potrzebuje radości, którą rodzi wiara
wiecej Droga młodzieży!   Celebrując Eucharystię, zbliżamy się do kulminacyjnego momentu tego Światowego Dnia Młodzieży. Kiedy patrzę na was, którzy tak licznie przybyliście ze wszystkich stron, moje...
58. Słudzy i towarzysze drogi
wiecej Księże kardynale arcybiskupie Madrytu, czcigodni bracia w biskupstwie, drodzy kapłani i zakonnicy, drodzy rektorzy i wychowawcy, drodzy seminarzyści, wszyscy przyjaciele!   Z ogromną radością...
59. Słuchajcie słów Pana, aby były w was "duchem i życiem"
wiecej Drodzy przyjaciele!   Dziękuję za miłe słowa, które skierowali do mnie młodzi przedstawiciele pięciu kontynentów. Serdecznie pozdrawiam wszystkich tu zgromadzonych, młodzież z Oceanii, Afryki,...
60. Już nie słudzy, ale przyjaciele
wiecej Drodzy bracia i siostry!   «Non iam dicam servos, sed amicos — Już was nie nazywam sługami, ale przyjaciółmi» (por. J 15, 15). Po sześćdziesięciu latach od dnia moich święceń kapłańskich słyszę...
61. Zmartwychwstały Chrystus idzie pośród nas
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa — Corpus Domini — jest nierozłącznie związana z Wielkim Czwartkiem, z Mszą św. in Caena Domini, w czasie której...
62. Miłość tworzy jedność i rodzi nową cywilizację
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Bardzo się cieszę, że mogę z wami dzielić chleb Słowa Bożego i Eucharystii oraz skierować do was, drodzy mieszkańcy San Marino, najserdeczniejsze słowa powitania....
63. Kościół obejmuje cały świat
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Dziś obchodzimy wielką uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Choć w pewnym sensie wszystkie święta liturgiczne Kościoła są wielkie, uroczystość Zesłania Ducha Świętego...
64. Niech Chrystus będzie w centrum waszego życia
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Bardzo się cieszę, że jestem dzisiaj pośród was i że z wami oraz dla was celebruję tę uroczystą Eucharystię. Znaczące jest, że na miejsce sprawowania tej Mszy św....
65. Błogosławiony jesteś, umiłowany Janie Pawle II
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Sześć lat temu na tym placu uczestniczyliśmy w uroczystym pogrzebie Papieża Jana Pawła II. Ból po jego utracie był głęboki, ale jeszcze większe było poczucie, że...
66. Zmartwychwstanie Jezusa zakończeniem dzieła stworzenia i początkiem nowego życia
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Liturgię Wigilii Paschalnej wyróżniają dwa wielkie znaki. Przede wszystkim ogień, który staje się światłem. Światło paschału, niesionego w procesji przez pogrążony w...
67. Bądźmy prawdziwymi chrześcijanami, godnymi tego miana
wiecej Drodzy bracia i siostry!   W centrum dzisiejszej porannej liturgii jest poświęcenie olejów świętych — oleju do namaszczenia katechumenów, oleju do namaszczenia chorych i krzyżma, używanego przy...
68. Eucharystia jest tajemnicą wielkiej bliskości i komunii każdego człowieka z Panem
wiecej Drodzy bracia i siostry!   «Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z wami, zanim będę cierpiał» (Łk 22, 15) — tymi słowami Jezus rozpoczął celebrowanie swojej Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia...
69. Chrystus wynosi nas aż na wysokość Boga
wiecej Drodzy bracia i siostry, droga młodzieży!   Każdego roku na nowo w Niedzielę Palmową z przejęciem idziemy z Jezusem na górę, ku świątyni, towarzyszymy Mu w drodze ku wysokościom. W tym dniu na...
70. Święty, który budował jedność Kościoła
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Bardzo się cieszę, że jestem pośród was, by celebrować tak ważne wydarzenie, jakim jest konsekrowanie Bogu i na służbę wspólnoty tego kościoła pod wezwaniem św....
71. Pojednajcie się z Bogiem!
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Rozpoczynamy dziś liturgiczny okres Wielkiego Postu wymownym obrzędem posypania głów popiołem, przez który pragniemy wyrazić zobowiązanie do nawrócenia naszego serca...
72. Bóg posyła robotników na żniwo historii świata
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Witam serdecznie pięciu braci kapłanów, którzy za chwilę przyjmą sakrę biskupią: ks. Savia Hona Tai--Fai, ks. prał. Marcella Bartolucciego, ks. prał. Celsa Morgę...
73. Życie konsekrowane świadectwem umiłowania Ewangelii
wiecej Drodzy bracia i siostry!   W dzisiejsze święto kontemplujemy Pana Jezusa, którego Maryja i Józef przynoszą do świątyni, aby Go «przedstawić Panu» (Łk 2, 22). W tej ewangelicznej scenie objawia...
74. Dążenie do jedności musi być pojmowane jako odpowiedź na wezwanie Pana
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Naśladując Jezusa, który w przeddzień męki modlił się do Ojca za swoich uczniów, «aby wszyscy stanowili jedno» (J 17, 21), chrześcijanie nieustannie proszą Boga o dar...
75. Wasze dzieci są cennym darem Pana, który napełnia ich serca swoją miłością
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Miło mi powitać was serdecznie, w szczególności rodziców, chrzestnych i chrzestne 21 niemowląt, którym wkrótce udzielę z radością sakramentu chrztu. Jak stało się już...
76. Mędrcy poszukujący znaków obecności Boga
wiecej Drodzy bracia i siostry!   W uroczystość Objawienia Pańskiego Kościół w dalszym ciągu kontempluje i celebruje tajemnicę narodzenia Jezusa Zbawiciela. Dzisiejsze święto w szczególności zwraca...
77. Sprawiedliwy i pokojowy ład społeczny w świecie jest możliwy i nieodzowny
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Pozostając jeszcze w duchowym klimacie Bożego Narodzenia, w którym kontemplowaliśmy tajemnicę narodzenia Chrystusa, dziś z podobnymi uczuciami obchodzimy uroczystość...
78. Kościół w Rzymie jest solidarny z ubogimi i cierpiącymi
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Spotykamy się tego wieczoru w Bazylice Watykańskiej na zakończenie roku, by odprawić I Nieszpory uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki i wznieść do Pana hymn...
79. Moc opierania się tyranii władzy
wiecej Drodzy bracia i siostry!   «Tyś Synem moim, Ja Ciebie dziś zrodziłem». Tymi słowami z drugiego Psalmu Kościół rozpoczyna liturgię Świętej Nocy. Wie on, że słowa te związane były pierwotnie z...
80. Jako nowa klasa intelektualistów bądźcie świadkami miłości, która przemienia
wiecej «Trwajcie cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana» (Jk 5, 7)   Tymi słowami apostoł Jakub wprowadził nas na drogę bezpośrednich przygotowań do świętowania Bożego Narodzenia, które tą liturgią...
81. Szacunek dla każdego rodzącego się ludzkiego życia
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Pan daje nam łaskę i radość rozpoczęcia tym nabożeństwem Nieszporów nowego roku liturgicznego, jego pierwszego etapu, którym jest Adwent. Jest to okres rozważania...
82. Kościół ma być wizerunkiem Bożego piękna
wiecej po katalońsku:   Umiłowani bracia i siostry w Panu!   «Ten dzień jest poświęcony Panu, Bogu waszemu. Nie bądźcie smutni i nie płaczcie! (...) Radość w Panu jest waszą ostoją» (Ne 8, 9-11)....
83. Nie można czcić Boga, nie troszcząc się o człowieka
wiecej Umiłowani bracia w Jezusie Chrystusie!   Dziękuję Bogu za łaskę, że mogę być tutaj, na tym wspaniałym placu o ogromnym znaczeniu artystycznym, kulturalnym i duchowym. Przybywam w tym Roku...
84. Pokój jest warunkiem godnego życia
wiecej Czcigodni bracia, szanowni państwo, drodzy bracia i siostry!   Dwa tygodnie po uroczystej Mszy św. inauguracyjnej znów zgromadziliśmy się w dniu Pańskim wokół ołtarza Konfesji w Bazylice św....
85. Papieża i kardynałów nie łączy strategia działania, ale miłość Chrystusa i Jego Duch Święty
wiecej Księża kardynałowie, czcigodni bracia w biskupstwie i w kapłaństwie, drodzy bracia i siostry!   W uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata z radością gromadzimy się wokół ołtarza Pańskiego...
86. Zakorzenieni i ugruntowani w miłości
wiecej Eminencje, księża kardynałowie, czcigodni bracia w biskupstwie i kapłaństwie, drodzy bracia i siostry!   Pan pozwolił mi, bym raz jeszcze z radością dokonał tego uroczystego aktu, poprzez który...
87. Życie świętych stało się pieśnią chwały Bożej
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Dziś na placu św. Piotra znów mamy święto świętości. Witam serdecznie i z radością was, którzy przybyliście, nawet z bardzo daleka, aby w nim uczestniczyć. Witam w...
88. Trzeba stwarzać warunki pokoju i sprawiedliwości na Bliskim Wschodzie
wiecej Czcigodni bracia, szanowni państwo, drodzy bracia i siostry!   W tej celebracji eucharystycznej, będącej najdoskonalszym dziękczynieniem Bogu, dziś przyświeca nam, zgromadzonym u grobu św....
89. Żyjcie odważnie Ewangelią, aby zajaśniało światło dobra
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Bardzo się cieszę, że mogę dzielić z wami chleb Słowa Bożego i Eucharystii. Witam was wszystkich serdecznie i dziękuję wam za gorące przyjęcie! W szczególności witam...
90. Kard. Newman służył Bogu swoim wybitnym intelektem oraz piórem
wiecej Drodzy bracia i siostry w Chrystusie!   Dzisiejszy dzień, który zgromadził nas razem tu, w Birminghamie, to dzień bardzo pomyślny. Przede wszystkim jest to dzień Pański, niedziela, dzień, w...
91. Otaczajcie opieką ofiary nadużyć popełnionych w Kościele i bądźcie solidarni z kapłanami
wiecej Drodzy przyjaciele w Chrystusie!   Pozdrawiam was wszystkich z radością w Panu i dziękuję za gorące przyjęcie. Jestem wdzięczny abpowi Nicholsowi za słowa powitania, wypowiedziane w waszym...
92. Religia jest gwarantem wolności i szacunku
wiecej Drodzy bracia i siostry!   «Przybliżyło się do was królestwo Boże» (Łk 10, 9). Tymi słowami Ewangelii, których właśnie wysłuchaliśmy, witam was wszystkich z wielką miłością w Panu. Królestwo...
93. Leon XIII i wielkie problemy współczesności
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Niech mi będzie wolno przede wszystkim wyrazić radość z tego, że znalazłem się wśród was w Carpineto Romano, idąc w ślady moich umiłowanych poprzedników Pawła VI i...
94. W Maryi widzimy nasze ostateczne przeznaczenie
wiecej Eminencjo, ekscelencjo, przedstawiciele władz, drodzy bracia i siostry!   Dziś Kościół obchodzi jedno z najważniejszych świąt roku liturgicznego ku czci Najświętszej Maryi Panny — Jej...
95. Świętość nigdy nie wychodzi z mody
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Bardzo się cieszę, że jestem dziś z wami i że razem z wami i dla was będę sprawował uroczystą Eucharystię. Witam waszego pasterza, bpa Angela Spinę; dziękuję mu za...
96. Kościół musi być wolny od więzów materialnych, od zła duchowego i moralnego
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Niezwykle bogate treściowo teksty biblijne tej liturgii eucharystycznej w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła uwydatniają temat, który można by ująć...
97. Kościół jest zaczynem odnowy
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Celebracją i Nieszporów rozpoczynamy uroczystość Świętych Piotra i Pawła. Jest nam dana łaska uczynić to w papieskiej bazylice poświęconej Apostołowi Narodów, gdzie...
98. Kościół potrzebuje każdego z was i bardzo na was liczy!
wiecej Drodzy bracia w biskupstwie i kapłaństwie, wy, drodzy diakoni, którzy dziś przyjmujecie święcenia kapłańskie, drodzy bracia i siostry!   Jako biskup tej diecezji ze szczególną radością...
99. Pomóż nam, kapłanom, przekazywać Twoje światło w mrocznych czasach
wiecej Drodzy współbracia w posłudze kapłańskiej, Drodzy bracia i siostry!   Rok Kapłański, który obchodziliśmy 150 lat po śmierci świętego Proboszcza z Ars, będącego wzorem kapłańskiej posługi w...
100. Musimy wyzwolić się z wszystkiego, co nas izoluje od innych, by otworzyć się na miłość
wiecej Drodzy bracia i siostry w Chrystusie!   Z radością witam patriarchów i biskupów różnych wspólnot kościelnych Bliskiego Wschodu, którzy przybyli na Cypr z tej okazji, a w sposób szczególny...
101. Krzyż daje światu nieskończoną nadzieję
wiecej Drodzy bracia i siostry w Chrystusie!   Syn Człowieczy musi zostać wywyższony, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne (por. J 3, 14-15). Podczas tej Mszy św. wotywnej wielbimy i...
102. Adorujemy Eucharystię, bo w niej jest obecne prawdziwe Ciało Jezusa
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Kapłaństwo Nowego Testamentu jest ściśle związane z Eucharystią. Dlatego dzisiejsza uroczystość Bożego Ciała, pod koniec Roku Kapłańskiego, zachęca nas do medytacji...
103. Niech Duch Święty rozpali w nas ogień Bożej miłości
wiecej Drodzy bracia i siostry!   W uroczystej liturgii Zesłania Ducha Świętego jesteśmy wzywani do wyznania naszej wiary w obecność i działanie Ducha Świętego oraz do modlitwy o wylanie Go na nas, na...
104. Kościół nie narzuca, lecz ukazuje światu Chrystusa
wiecej Drodzy bracia i siostry!   «Napisano (...) w Księdze Psalmów: (...) urząd jego niech inny obejmie! Trzeba więc, aby jeden z tych (...) stał się razem z nami świadkiem Jego zmartwychwstania» (Dz...
105. Prorocka misja Fatimy dla zbawienia świata
wiecej Drodzy pielgrzymi!   «Plemię ich będzie znane wśród narodów (...) oni są błogosławionym szczepem Pana» (Iz 61, 9). Tak zaczyna się pierwsze czytanie tej Eucharystii, a jego słowa w zadziwiający...
106. Wierność powołaniu kapłańskiemu wymaga odwagi i zaufania Bogu
wiecej Drodzy bracia i siostry!   «Gdy (...) nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty (...), byśmy mogli otrzymać przybrane synostwo» (Ga 4, 4. 5). Pełnia czasu nadeszła,...
107. Wielkie zasługi Portugalii w szerzeniu wiary na różnych kontynentach
wiecej Drodzy bracia i siostry, młodzi przyjaciele!   «Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody (...). Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni,...
108. Moc miłości Zmartwychwstałego nie zna granic
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Cieszę się, że mogę być z wami w ten świąteczny dzień i sprawować dla was tę uroczystą Eucharystię. Witam wszystkich obecnych, w szczególności pasterza waszej...
109. Zachowujcie wiarę i wartości przekazane wam przez waszego ojca, św. Pawła Apostoła
wiecej Drodzy bracia i siostry w Jezusie Chrystusie, Mahbubin uliedi (drodzy synowie i córki)!   Cieszę się, że jestem tu dzisiaj z wami wszystkimi przed tym pięknym kościołem św. Publiusza, by...
110. Możliwość czynienia pokuty jest darem łaski
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Nie miałem czasu, by przygotować prawdziwą homilię. Chciałbym tylko zachęcić każdego do osobistej medytacji, wskazując i uwydatniając niektóre zdania z dzisiejszej...
111. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa stały się dla nas lekarstwem na wieczność
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Stara żydowska legenda, zawarta w apokryficznej księdze Życie Adama i Ewy, opowiada, że Adam w czasie swojej ostatniej choroby posłał syna Seta wraz z Ewą do Raju po...
112. Pozwól nam żyć w Twojej miłości i stać się przez to jednością!
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Obszerniej niż pozostali trzej ewangeliści, św. Jan w sobie właściwy sposób przytacza w swojej Ewangelii pożegnalne mowy Jezusa, które są niemal Jego testamentem i...
113. Nieśmy światu radość płynącą z prawdy o Bogu z nami
wiecej Drodzy bracia i siostry!   W Kościele sakrament jest najwyższą formą kultu. Oznacza on, że nie my, ludzie, dokonujemy czegoś pierwsi, lecz Bóg, uprzedzając nasze działanie, wychodzi nam...
114. Bądźmy świadkami tej wiary, nadziei i miłości, których uczył nas Jan Paweł II
wiecej Czcigodni bracia w biskupstwie i kapłaństwie, drodzy bracia i siostry!   Zgromadziliśmy się wokół ołtarza w pobliżu grobu apostoła Piotra, by złożyć Ofiarę Eucharystyczną za wybraną duszę...
115. Z Jezusem wspinamy się ku wyżynom Boga
wiecej Drodzy bracia i siostry, droga młodzieży!   Ewangelia na poświęcenie palm, której wysłuchaliśmy gromadząc się tutaj, na placu św. Piotra, zaczyna się od słów: «Jezus szedł przodem, zdążając do...
116. Nie wystarcza być ochrzczonym, lecz trzeba żyć po chrześcijańsku
wiecej Drodzy bracia i siostry!   «Pan mówi: Nawracajcie się, bliskie jest królestwo niebieskie» — tak śpiewaliśmy przed Ewangelią trzeciej niedzieli Wielkiego Postu, która przedstawia zasadniczy...
117. Brak miłości bliźniego rodzi niesprawiedliwość
wiecej Czcigodni bracia w biskupstwie, drodzy bracia i siostry!   Tą poruszającą inwokacją, zaczerpniętą z Księgi Mądrości (por. 11, 23-26), rozpoczyna się liturgia eucharystyczna w Środę Popielcową....
118. Chorzy i cierpiący są w Kościele uczestnikami pielgrzymki wiary i nadziei
wiecej Księża kardynałowie, czcigodni bracia w biskupstwie, drodzy bracia i siostry!   Ewangelie w syntetycznych opisach krótkiego, lecz intensywnego życia publicznego Jezusa zaświadczają, że głosi On...
119. Życie konsekrowane szkołą miłosierdzia i bezinteresowności
wiecej Drodzy bracia i siostry!   W święto Ofiarowania Jezusa w świątyni czcimy tajemnicę życia Chrystusa, związaną z przepisem Prawa Mojżeszowego, który nakazywał rodzicom, czterdzieści dni po...
120. Chrzest oświeca światłem Chrystusa i wprowadza w tajemnicę "Boga-z-nami"
wiecej Drodzy bracia i siostry!   W święto Chrztu Pańskiego również w tym roku z radością udzielam sakramentu chrztu kilkanaściorgu niemowlętom, które rodzice przedstawiają Kościołowi. Witam was,...
121. Mędrcy ze Wschodu rozpoczęli procesję ludów za betlejemską światłością
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Dziś, w uroczystość Objawienia Pańskiego, wielkie światło, rozchodzące się z groty betlejemskiej, za pośrednictwem przybyłych ze Wschodu Mędrców dociera do całej...
122. Ochrona środowiska jest drogą do pokoju
wiecej Czcigodni bracia, szanowni państwo, drodzy bracia i siostry!   W pierwszym dniu nowego roku dana jest nam radość i łaska, obchodzimy bowiem uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki i zarazem...
123. Solidarność z rodzinami w czasach kryzysu ekonomicznego
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Gromadzimy się w dzisiejszy wieczór w Bazylice Watykańskiej, aby celebrować I Nieszpory uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Wzniesiemy hymn dziękczynienia...
124. Betlejemscy pasterze pospieszyli nie zwlekając
wiecej Drodzy bracia i siostry!   «Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany» (Iz 9, 5). To, co patrząc w daleką przyszłość, Izajasz mówi Izraelowi pogrążonemu w udręce i mrokach, by dodać mu...
125. Mądrość Boża objawia się ludziom pokornym i prostym
wiecej Księża kardynałowie, czcigodni bracia w biskupstwie, wielce szanowni panowie i panie, drodzy bracia i siostry!   Jaka mądrość rodzi się w Betlejem? To pytanie chciałbym postawić sobie i wam na...
126. Paweł VI czynił wszystko, by Kościół był świetlanym znakiem nadziei
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Bardzo się cieszę, że mogę z wami dzielić chleb Słowa Bożego i Eucharystii tu, w sercu diecezji Brescii, gdzie urodził się i za młodu zdobywał wykształcenie sługa...
127. Kościół w Afryce nie jest sam
wiecej Czcigodni bracia! Drodzy bracia i siostry!   Oto przesłanie nadziei dla Afryki — jest nim Słowo Boże, którego wysłuchaliśmy przed chwilą. To przesłanie Pan historii wciąż na nowo kieruje do...
128. Dar świętości jaśnieje dziś w Kościele szczególnym pięknem
wiecej Drodzy bracia i siostry!   «Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?» Tym pytaniem rozpoczyna się krótki dialog, który słyszeliśmy w Ewangelii, między pewnym człowiekiem — w innym miejscu...
129. Kościół jest zwiastunem pojednania między różnymi wspólnotami i religiami
wiecej Czcigodni bracia w biskupstwie i kapłaństwie, szanowni panowie i panie, drodzy bracia i siostry!   Pax vobis — pokój wam! Z tym pozdrowieniem liturgicznym zwracam się do was wszystkich,...
130. Św. Wacław wzorem świętości dla kierujących losami wspólnot i narodów
wiecej Księża kardynałowie, czcigodni bracia w biskupstwie i kapłaństwie, drodzy bracia i siostry, drodzy młodzi!   Z wielką radością spotykam się z wami dziś rano, gdy dobiega końca moja podróż...
131. Patrzcie na świetlane świadectwo świętych patronów Moraw
wiecej Drodzy bracia i siostry!   «Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię» (Mt 11, 28). Jezus zachęca wszystkich swoich uczniów, by z Nim przebywali, by...
132. Wolność po długiej "zimie" dyktatury komunistycznej
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Witam was wszystkich pozdrowieniem św. Pawła, które słyszeliśmy w krótkim czytaniu: «Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego!» Kieruję je w pierwszej kolejności do...
133. Słudzy wierni, dobrzy i roztropni
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Witamy gorąco i z serca uczestniczymy w radości tych naszych pięciu braci w kapłaństwie, których Pan powołał na następców apostołów: ks. prał. Gabriele Giordana...
134. Przemijają epoki, ale nie zmienia się powołanie do życia Ewangelią w solidarności z rodziną ludzką
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Sceneria, w której odprawiamy Mszę św., jest doprawdy niezwykła i wymowna: znajdujemy się w dolinie, z której widać starożytną bramę faul, której czteroliterowa nazwa...
135. Życie Maryi i każdego chrześcijanina jest pójściem "z pośpiechem" za Jezusem
wiecej Czcigodni bracia w biskupstwie i kapłaństwie, drodzy bracia i siostry!   Dzisiejsza uroczystość wieńczy cykl wielkich obchodów liturgicznych, które nas zachęcają do kontemplowania roli...
136. Pasterze muszą być przykładami dla stada
wiecej Księża kardynałowie, czcigodni bracia w biskupstwie i kapłaństwie, drodzy bracia i siostry!   Wszystkich serdecznie pozdrawiam słowami Apostoła, przy którego grobie się znajdujemy: «Łaska i...
137. Paweł pragnie, żeby wiara chrześcijan była "dojrzała"
wiecej Księża kardynałowie, czcigodni bracia w biskupstwie i kapłaństwie, szanowni członkowie delegacji Patriarchatu Ekumenicznego, drodzy bracia i siostry!   Serdecznie witam każdego z was. Witam w...
138. Ojciec Pio pociągał innych do świętości poprzez modlitwę i miłość
wiecej Drodzy bracia i siostry!   W czasie mojego pielgrzymowania do tego miejsca, gdzie wszystko mówi o życiu i świętości Ojca Pio z Pietrelciny, z radością celebruję dla was i z wami Eucharystię,...
139. Tajemnica miłości Boga do ludzi
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Za chwilę w antyfonie do Magnificat będziemy śpiewać: «Pan przygarnął nas do swojego Serca — Suscepit nos Dominus in sinum et cor suum». W Starym Testamencie...
140. Odnówmy wiarę w rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Te słowa, które Jezus wypowiedział podczas Ostatniej Wieczerzy, powtarzane są za każdym razem, kiedy ponawiana jest Ofiara eucharystyczna. Usłyszeliśmy je przed...
141. Czym jest powietrze dla życia biologicznego, tym Duch Święty dla życia duchowego
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Ilekroć sprawujemy Eucharystię, przeżywamy w wierze tajmnicę, dokonującą się na ołtarzu, a tym samym uczestniczymy w najwyższym akcie miłości, którego Chrystus...
142. Niczego nie przedkładać nad miłość Chrystusa
wiecej Drodzy bracia i siostry z wielkiej rodziny benedyktyńskiej!   Kończąc moją dzisiejszą wizytę, ze szczególną radością zatrzymuję się w tym świętym miejscu, w tym opactwie, czterokrotnie...
143. Odrzucajcie niszczycielską moc nienawiści
wiecej Drodzy bracia i siostry!   «A w sercach waszych niech panuje pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele (Kol 3, 15). Tymi słowami Apostoła Pawła pozdrawiam was...
144. Dziękujmy Bogu za cud Wcielenia
wiecej Bracia biskupi, czcigodny ojcze kustoszu, drodzy bracia i siostry w Chrystusie!   Jestem głęboko wzruszony, że mogę być dzisiaj z wami w miejscu, gdzie Słowo Boże stało się Ciałem i zamieszkało...
145. Kultura pokoju gwarancją przyszłości dla dzieci
wiecej Drodzy bracia i siostry w Chrystusie!   Dziękuję Wszechmogącemu Bogu za łaskę, że mogłem przybyć do Betlejem — nie tylko aby uczcić miejsce narodzenia Chrystusa, ale także, by być z wami, moimi...
146. W Ziemi Świętej jest miejsce dla każdego
wiecej Drodzy bracia i siostry w Panu!   «Chrystus zmartwychwstał, alleluja!» Tymi słowami witam was bardzo serdecznie. Dziękuję patriarsze Fouadowi Twalowi za słowa powitania wypowiedziane w waszym...
147. Misja wymaga działania ramię w ramię z innymi
wiecej Drodzy bracia i siostry w Chrystusie!   Cieszę się, że możemy razem sprawować tę Eucharystię na początku mojej pielgrzymki do Ziemi Świętej. Wczoraj, stojąc na szczycie góry Nebo, patrzyłem na...
148. Świętość jaśnieje w Kościele szczególnym pięknem
wiecej Drodzy bracia i siostry!   W tę trzecią niedzielę okresu wielkanocnego liturgia na nowo stawia w centrum naszej uwagi tajemnicę Chrystusa zmartwychwstałego. Zwycięzca śmierci, Dawca życia,...
149. Głośmy orędzie paschalne własnym życiem
wiecej Drodzy bracia i siostry!   «Chrystus (...) został złożony w ofierze jako nasza Pascha» (1 Kor 5, 7). W tym dniu rozbrzmiewają słowa św. Pawła, których wysłuchaliśmy jako drugie czytanie, będące...
150. Światło zmartwychwstałego Chrystusa przenika w noce dziejów
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Św. Marek opowiada nam w swojej Ewangelii, że uczniowie, schodząc z góry, na której dokonało się przemienienie, rozprawiali między sobą, co znaczy «powstać z...
151. Celebrując Eucharystię, kapłani torują drogę modlitwie współczesnych ludzi
wiecej Drodzy bracia i siostry!   W wieczór poprzedzający mękę Pan modlił się w Wieczerniku za swoich uczniów zgromadzonych wokół Niego, wybiegając spojrzeniem zarazem w przyszłość, ogarniając...
152. Podczas Ostatniej Wieczerzy Bóg tworzy "pokrewieństwo" między sobą a nami
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Qui, pridie quam pro nostra omniumque salute pateretur, hoc est hodie, accepit panem — te słowa wypowiemy dziś w kanonie Mszy św. Hoc est hodie — liturgia Wielkiego...
153. Królestwo Jezusa przechodzi przez krzyż i jest uniwersalne
wiecej Drodzy bracia i siostry, droga młodzieży!   Wraz z rzeszą pielgrzymów, która była coraz liczniejsza, Jezus szedł do Jerozolimy na Paschę. Na ostatnim odcinku drogi, niedaleko Jerycha, uzdrowił...
154. Pamięć o Janie Pawle II wciąż żyje w sercach ludzi
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Dokładnie cztery lata temu mój umiłowany poprzednik, sługa Boży Jan Paweł II zakończył swą ziemską pielgrzymkę po długim okresie wielkich cierpień. Sprawujemy...
155. Pozostawcie przyszłym pokoleniom trwałe dziedzictwo pojednania i pokoju!
wiecej Księża kardynałowie, czcigodni bracia w biskupstwie i kapłaństwie, umiłowani bracia i siostry w Chrystusie!   «Tak (...) Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w...
156. Chrystus zwyciężył śmierć i wszystkie ciemne moce
wiecej Drodzy bracia i siostry, umiłowani robotnicy winnicy Pańskiej!   Jak usłyszeliśmy, synowie Izraela mówili między sobą: «Dążmy do poznania Pana» (Oz 6, 3). Tymi słowami dodawali sobie ducha, gdy...
157. Afryka jest kontynentem nadziei
wiecej Drodzy bracia w biskupstwie, drodzy bracia i siostry!   Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, który nas gromadzi dzisiaj na tym stadionie, abyśmy mogli głębiej wniknąć w Jego życie!  ...
158. Sługa musi być i wierny, i roztropny
wiecej Drodzy bracia kardynałowie i biskupi, drodzy księża i diakoni, drodzy konsekrowani bracia i siostry, drodzy przyjaciele, przedstawiciele innych wyznań chrześcijańskich, drodzy bracia i siostry!...
159. Nasze modlitwy o jedność potwierdzajmy gestami pojednania
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Wielka radość ogarnia nas za każdym razem, gdy spotykamy się u grobu Apostoła Pawła w liturgiczne wspomnienie jego nawrócenia, by zakończyć Tydzień Modlitw o Jedność...
160. Chrzest darem prawdziwej wolności
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Słowa, które ewangelista Marek przytacza na początku swojej Ewangelii: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie» (1, 11), wprowadzają nas w sedno...
161. Jak gwiazda Mędrców, tak Kościół prowadzi ludzi do Jezusa
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Epifania — «objawienie się» naszego Pana Jezusa Chrystusa — to wieloaspektowa tajemnica. Tradycja łacińska utożsamia je z przybyciem Mędrców do Dzieciątka Jezus, do...
162. Potrzebny jest umiar i solidarność, aby zwalczyć ubóstwo
wiecej Czcigodni bracia, panie i panowie ambasadorzy, drodzy bracia i siostry!   W pierwszym dniu roku Boża Opatrzność gromadzi nas na uroczystości, która za każdym razem wzrusza nas bogactwem i...
163. Nikt sam nie zbuduje własnego szczęścia
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Rok, który dobiega końca, i ten, który nadchodzi, są objęte błogosławiącym spojrzeniem Świętej Bożej Rodzicielki. O Jej matczynej obecności przypomina także wykonana...
164. Uczyńmy wszystko, aby światło z Betlejem dotknęło ludzkich serc
wiecej Drodzy bracia i siostry!   «Któż jest jak nasz Pan Bóg, co siedzibę ma w górze, co w dół spogląda na niebo i na ziemię?» Tak śpiewa Izrael w jednym ze swych Psalmów (113 [112], 5 n.), w którym...
165. Adwent - przyjście i obecność Pana pośród nas
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Dzisiejsza I Niedziela Adwentu rozpoczyna 4-tygodniowy okres, otwierający nowy rok liturgiczny i od razu przygotowuje nas do świąt Bożego Narodzenia, które są...
166. Kościół znakiem i narzędziem nadziei dla ludzi
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Tymi Nieszporami otwieramy nowy rok liturgiczny, rozpoczynając pierwszy z tworzących go okresów, czyli Adwent. W odczytanym przed chwilą fragmencie Pisma Świętego,...
167. Słowo musi być przekładane na uczynki miłości
wiecej Bracia w biskupstwie i kapłaństwie, drodzy bracia i siostry!   Słowo Pańskie, które czytaliśmy przed chwilą w Ewangelii, przypomniało nam, iż w miłości zawiera się całe Prawo Boże. Ewangelista...
168. Miłość Boga ma moc odnawiania wszystkiego
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Podążając śladem sługi Bożego Jana Pawła II, przybywam dzisiaj z pielgrzymką do Pompejów, by razem z wami oddać cześć Dziewicy Maryi, Królowej Różańca Świętego....
169. W Kościele ubodzy i odrzuceni mają uprzywilejowane miejsce
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Od dziś Kościół powszechny będzie czcił czworo nowych świętych: Kajetana Errica, Marię Bernardę Bütler, Alfonsę od Niepokalanego Poczęcia i Narcyzę od Jezusa Martillo...
170. Obrońca pokoju i prekursor Soboru Watykańskiego II
wiecej Księża kardynałowie, czcigodni bracia w biskupstwie i kapłaństwie, drodzy bracia i siostry!   Fragmenty księgi Mądrości Syracha oraz początek Pierwszego Listu św. Piotra, składające się na...
171. Bez Boga człowiek jest samotny, a społeczeństwo zagubione
wiecej Czcigodni bracia w biskupstwie i kapłaństwie, drodzy bracia i siostry!   Pierwsze czytanie z Księgi proroka Izajasza, jak również fragment Ewangelii według św. Mateusza przedstawiają naszemu...
172. Uśmiech Maryi jest źródłem nadziei
wiecej Drodzy bracia w biskupstwie i kapłaństwie, drodzy chorzy i osoby towarzyszące chorym, członkowie bractw szpitalnych, drodzy bracia i siostry!   Wczoraj czciliśmy Krzyż Chrystusa, narzędzie...
173. To sanktuarium jest miejscem modlitwy i służby braciom
wiecej Księża kardynałowie, drogi księże biskupie Tarbes i Lourdes, drodzy bracia w biskupstwie i kapłaństwie, drodzy pielgrzymi, bracia i siostry!   «Powiedzcie księżom, by przychodzono tu z procesją...
174. Rozum nigdy nie jest w sprzeczności z wiarą
wiecej Eminencjo, księża kardynałowie, drodzy bracia w biskupstwie, bracia i siostry w Chrystusie!   Jezus Chrystus gromadzi nas w tym godnym podziwu miejscu w sercu Paryża w dniu, w którym Kościół...
175. Kościół potrzebuje waszej wiary, idealizmu i wielkoduszności
wiecej Drodzy przyjaciele!   «Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc» (Dz 1, 8). Widzieliśmy, że obietnica została spełniona! W dniu Pięćdziesiątnicy — jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu —...
176. Bądźcie znakiem odnowy dla ludu Bożego
wiecej Drodzy bracia i siostry!   W tej pełnej majestatu katedrze z wielką radością witam moich braci biskupów i kapłanów, diakonów, osoby konsekrowane i wiernych świeckich archidiecezji Sydney....
177. Misja apostołów Piotra i Pawła
wiecej Wasza Świątobliwość, bratni delegaci, księża kardynałowie, czcigodni bracia w biskupstwie i kapłaństwie, drodzy bracia i siostry!   Od najdawniejszych czasów Kościół w Rzymie obchodzi...
178. Słuchajmy św. Pawła i uczmy się od niego
wiecej Wasza Świątobliwość, bratni delegaci, księża kardynałowie, czcigodni bracia w biskupstwie i kapłaństwie, drodzy bracia i siostry!   Zgromadziliśmy się przy grobie św. Pawła, który urodził się...
179. Eucharystia darem Boga dla życia świata
wiecej Księża kardynałowie, ekscelencje, drodzy bracia i siostry!   Z radością łączę się z wami za pośrednictwem telewizji i przyłączam się do waszej modlitwy podczas 49. Międzynarodowego Kongresu...
180. Maryja jest Gwiazdą Nadziei na morzu życia
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Moja wizyta w Apulii — druga po odwiedzinach z okazji Kongresu Eucharystycznego w Bari — rozpoczyna się jako pielgrzymka maryjna na ten najdalej wysunięty kraniec...
181. Pochylmy się przed Bogiem, który pochylił się nad nami
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Po bardzo ważnym okresie roku liturgicznego, którego centrum jest Wielkanoc, a który trwa trzy miesiące — najpierw czterdzieści dni Wielkiego Postu, a potem...
182. Społeczeństwo na obraz Boga
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Na zakończenie tego bardzo bogatego dnia, który spędziłem w waszym mieście, gromadzimy się wokół ołtarza, by sprawować Eucharystię w uroczystość Trójcy Najświętszej....
183. Dzień, w którym Duch Święty ustanowił Kościół
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Św. Łukasz umieszcza opowieść o zesłaniu Ducha Świętego — której wysłuchaliśmy w pierwszym czytaniu — w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich. Rozpoczyna się on...
184. Bądźcie "sługami miłości"
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Dziś dla nas, i to w sposób bardzo szczególny, urzeczywistniają się słowa: «Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele» (Iz 9, 2). Istotnie, z radością sprawowania...
185. Wolność jest przywilejem, z którego trzeba mądrze korzystać
wiecej Drodzy bracia i siostry w Chrystusie!   We fragmencie Ewangelii, którego właśnie wysłuchaliśmy, Jezus mówi do apostołów, żeby Mu uwierzyli, ponieważ On jest «drogą i prawdą, i życiem» (J 14,...
186. Prośmy Ducha, abyśmy mogli każdego dnia wzrastać w świętości
wiecej Drodzy bracia i siostry w Chrystusie!   Z wielką miłością w Panu pozdrawiam was wszystkich: przedstawicieli biskupów, księży i diakonów, osób konsekrowanych i seminarzystów Stanów...
187. Katolicy powinni dawać przekonujące uzasadnienie nadziei
wiecej Drodzy bracia i siostry!   «Pokój wam!» (J 20, 19). Tymi pierwszymi słowami zmartwychwstałego Pana, jakie skierował do swych uczniów, pozdrawiam was wszystkich w atmosferze radości okresu...
188. Świadectwo męczenników przemawia głośniej niż podziały
wiecej Drodzy bracia i siostry!   To nasze spotkanie w prastarej bazylice św. Bartłomieja na wyspie Tiberinie możemy uznać za pielgrzymkę upamiętniającą męczenników XX w., niezliczonych mężczyzn i...
189. Znak i świadectwo zmartwychwstałego Chrystusa
wiecej Drodzy bracia i siostry!   2 kwietnia jest datą, która zapisała się na trwałe w pamięci Kościoła jako dzień odejścia z tego świata sługi Bożego Papieża Jana Pawła II. Ze wzruszeniem przeżywamy...
190. W miłości Chrystusa spotkały się serce Boga i serce człowieka
wiecej Drodzy bracia i siostry!   W mowie pożegnalnej Jezus tajemniczymi słowami zapowiedział uczniom swą rychłą śmierć i zmartwychwstanie. Powiedział: «Odchodzę i przyjdę znów do was» (J 14, 28)....
191. Bezgraniczna miłość Boga do człowieka
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Również w tym roku szliśmy Drogą Krzyża — Via Crucis, z wiarą rozpamiętując kolejne etapy męki Chrystusa. Patrzyliśmy znów na cierpienie i trwogę, jakie nasz...
192. Chrześcijaństwo jest przede wszystkim darem
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Swoje opowiadanie o tym, jak Jezus umył nogi uczniom, św. Jan rozpoczyna językiem szczególnie uroczystym, niemal liturgicznym. «Było to przed Świętem Paschy. Jezus...
193. Kapłan musi czuwać, żeby świat był wrażliwy na Boga
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Co roku liturgia Mszy św. Krzyżma jest wezwaniem, byśmy ponowili owo «tak», które w odpowiedzi na Boże powołanie wypowiedzieliśmy w dniu naszych święceń kapłańskich....
194. Aby rozpoznać Boga trzeba mieć młode serce
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Co roku w Niedzielę Palmową odczytujemy fragment Ewangelii, który opisuje przybycie Jezusa do Jerozolimy. Wraz z uczniami i coraz większą rzeszą pielgrzymów szedł z...
195. Dzielcie się z innymi darami Ducha Świętego
wiecej Droga młodzieży rzymska!   Również przed tegoroczną Niedzielą Palmową spotykamy się w ramach przygotowań do obchodów XXIII Światowego Dnia Młodzieży, który, jak wiecie, uwieńczy spotkanie...
196. Miłość daje życie i chroni przed złem
wiecej Księża kardynałowie, czcigodni bracia w biskupstwie i kapłaństwie, drodzy bracia i siostry!   Wielka to dla mnie radość, że w tym pięknym kościele romańskim mogę wraz z wami obchodzić 25-lecie...
197. Bóg pragnie naszej wiary
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Idąc za przykładem mych czcigodnych poprzedników, sług Bożych Pawła VI i Jana Pawła II, którzy odwiedzili waszą parafię 20 marca 1966 r. — pierwszy, a 14 stycznia...
198. Nie ma nadziei bez modlitwy
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Jeśli Adwent jest w najpełniejszym sensie okresem zachęcającym nas do oczekiwania z nadzieją na Boga-który- -przychodzi, to Wielki Post rozbudza w nas nadzieję na...
199. Wielki ruch modlitwy wspiera chrześcijan w dążeniu do jedności
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Święto Nawrócenia św. Pawła przybliża nam postać tego wielkiego Apostoła, którego Bóg wybrał, aby był Jego «świadkiem wobec wszystkich ludzi» (por. Dz 22, 15). Dla...
200. Bóg zstąpił w otchłań grzechu, aby każdemu podać rękę
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Liturgia dzisiejszego święta zawsze dawała mi szczególną radość. Udzielanie sakramentu chrztu w święto Chrztu Pańskiego jest bowiem dla naszej wiary jednym z...
201. Potrzebujemy odwagi Mędrców, opartej na niewzruszonej nadziei
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Sławimy dziś Chrystusa, Światłość świata, i Jego objawienie się narodom. Orędzie liturgii w dniu Bożego Narodzenia brzmiało: «Hodie descendit lux magna super terram —...
202. Prawdziwy pokój jest przede wszystkim Bożym darem
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Z chrześcijańską nadzieją rozpoczynamy dziś nowy rok, modląc się, aby Bóg go pobłogosławił, i prosząc za wstawiennictwem Maryi, Matki Boga, o dar pokoju dla naszych...
203. Współcześni ludzie cierpią na brak nadziei
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Również na zakończenie tego roku gromadzimy się w Bazylice Watykańskiej, by odprawić I Nieszpory uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Liturgia łączy to...
204. Boże Narodzenie świętem odrodzonego stworzenia
wiecej Drodzy bracia i siostry!   «Nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie» (por....
205. Pan daje czas, aby wszyscy mogli Go poznać
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Adwent to w napełniejszym sensie czas nadziei. To zasadnicze nastawienie duchowe budzi się co roku w sercach chrześcijan, kiedy przygotowują się do wielkiego święta...
206. Bądźcie sługami jedności i pojednania
wiecej Księża kardynałowie, czcigodni bracia w biskupstwie i kapłaństwie, szanowni państwo, drodzy bracia i siostry!   W tym roku uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, uwieńczenie roku...
207. W nowych kardynałach odzwierciedla się katolickość Kościoła
wiecej Księża kardynałowie, czcigodni bracia w biskupstwie i kapłaństwie, drodzy bracia i siostry!   W Bazylice Watykańskiej, która jest sercem chrześcijańskiego świata, ponownie przeżywamy dziś...
208. Neapol potrzebuje wiary i nadziei
wiecej Czcigodni bracia w biskupstwie i kapłaństwie, szanowni przedstawiciele władz, drodzy bracia i siostry!   Z wielką radością przyjąłem zaproszenie, by odwiedzić wspólnotę chrześcijańską, która...
209. Biskupi powinni być "aniołami" swych Kościołów
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Zgromadziliśmy się wokół ołtarza Pańskiego z bardzo uroczystej a zarazem radosnej okazji — święceń biskupich sześciu nowych biskupów, powołanych do pełnienia zadań w...
210. Musimy być dobrymi zarządcami tego, co Bóg nam powierza
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Chętnie do was znów przybyłem, by przewodniczyć tej uroczystej liturgii Eucharystii, odpowiadając na wasze ponawiane wielokrotnie zaproszenie. Powracam tu z radością,...
211. Nie możemy żyć bez dnia Pańskiego
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   «Sine dominico non possumus!» Nie możemy żyć bez daru Pana, bez dnia Pańskiego — tak w 304 r. chrześcijanie z Abiteny, w dzisiejszej Tunezji, schwytani podczas...
212. Pokaż nam Jezusa
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Tą wielką pielgrzymką do Mariazell pragniemy uczcić święto patronalne tego sanktuarium — święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Od 850 lat przybywają tu ludzie z...
213. Iść za Chrystusem znaczy przyswajać sobie Jego styl życia
wiecej Czcigodni i drodzy Współbracia w posłudze kapłańskiej, drogie Osoby konsekrowane, drodzy Przyjaciele!   Zgromadziliśmy się w czcigodnej bazylice naszej Magna Mater Austriae w Mariazell. Od...
214. Droga pokory nie jest drogą rezygnacji, ale odwagi
wiecej Drodzy Bracia i Siostry, drodzy młodzi Przyjaciele!   Po nocnym czuwaniu kończymy teraz nasze loretańskie spotkanie, gromadząc się wokół ołtarza na uroczystej Eucharystii. Raz jeszcze...
215. "Niewiasta obleczona w słońce" znakiem zwycięstwa miłości
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Św. Augustyn w swym wielkim dziele O państwie Bożym mówi w pewnym momencie, że całe ludzkie dzieje, dzieje świata są walką dwóch miłości: miłości Boga aż do...
216. Wiara Kościoła opiera się na wyznaniu Piotra
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Wczoraj po południu udałem się do bazyliki św. Pawła za Murami, gdzie sprawowałem I Nieszpory dzisiejszej uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Przy grobie...
217. Piotra i Pawła uważano za założycieli Kościoła w Rzymie
wiecej Księża Kardynałowie, czcigodni Bracia w biskupstwie i kapłaństwie, drodzy Bracia i Siostry!   Podczas tych I Nieszporów uroczystości Świętych Piotra i Pawła z wdzięcznością wspominamy tych...
218. Życie Franciszka było wielkim aktem miłości
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Co nam mówi dzisiaj Pan, gdy sprawujemy Eucharystię w sugestywnej scenerii tego placu, zamykającego w sobie osiem wieków świętości, pobożności, sztuki i kultury,...
219. Pan Jezus idzie ulicami Rzymu
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Przed chwilą śpiewaliśmy słowami Sekwencji: «Dogma datur christianis, / quod in carnem transit panis, / et vinum in sanguinem — Jest pewności naszej skała, / że się...
220. Święci to arcydzieło Bożej Mądrości
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Dziś obchodzimy uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Po okresie wielkanocnym, po przeżyciu na nowo wydarzenia Pięćdziesiątnicy, które odnawia chrzest Kościoła w Duchu...
221. Wiara w Boga-Miłość uczyniła Amerykę Łacińską kontynentem nadziei
wiecej Drodzy Bracia w biskupstwie, drodzy Kapłani i Wy wszyscy, Bracia i Siostry w Panu!   Nie znajduję słów, by wyrazić radość z tego, że jestem wśród was, by sprawować tę uroczystą Eucharystię z...
222. Franciszkański charyzmat, którym żył w duchu Ewangelii, wydał wspaniałe owoce
wiecej Księża Kardynałowie, Księże Arcybiskupie Săo Paulo, Biskupi z Brazylii i Ameryki Łacińskiej, szanowni Przedstawiciele władz, Bracia i Siostry w Chrystusie!   «Chcę błogosławić Pana w każdym...
223. Naśladujcie Jezusa i bądźcie dobrymi pasterzami
wiecej Czcigodni Bracia w biskupstwie i kapłaństwie, drodzy Kandydaci do kapłaństwa, drodzy Bracia i Siostry!   Dzisiejsza, IV Niedziela Wielkanocna, tradycyjnie nazywana Niedzielą Dobrego Pasterza,...
224. Uczmy się pokory od św. Augustyna
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Wczoraj po południu spotkałem się ze wspólnotą diecezjalną Vigevano, a głównym wydarzeniem tej wizyty duszpasterskiej była Eucharystia na Piazza Ducale; dziś z...
225. Moja pierwsza encyklika wiele zawdzięcza myśli św. Augustynowi
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Moja wizyta w Pawii na tym końcowym etapie nabiera charakteru pielgrzymki. Właśnie jako pielgrzymkę od samego początku ją planowałem, ponieważ chciałem uczcić...
226. Bez Jezusa nic nie możemy zdziałać
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   «Zarzućcie sieć (...) a znajdziecie» (J 21, 6). Usłyszeliśmy na nowo te słowa Jezusa w odczytanym przed chwilą fragmencie Ewangelii. Zawarte są one w opowiadaniu o...
227. Szukajmy cienia Piotra, by żyć w świetle Chrystusa
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Zgodnie z dawną tradycją dzisiejsza niedziela nazywana jest Niedzielą in albis — białą. Tego dnia neofici, ochrzczeni podczas liturgii Wigilii Paschalnej, raz jeszcze...
228. Jezus mówi: zmartwychwstałem i teraz zawsze jestem z tobą
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Od najdawniejszych czasów w dniu Wielkanocy liturgia rozpoczyna się słowami: «Resurrexi et adhuc tecum sum — Zmartwychwstałem i zawsze jestem z Tobą; położyłeś na...
229. Jezus świętując Paschę, antycypował swą śmierć
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   W wysłuchanym przez nas przed chwilą czytaniu z Księgi Wyjścia opisane są uroczystości Paschy Izraela w ich obowiązującej formie, zgodnej z przepisami Prawa...
230. Prośmy Boga, aby przyoblekł nas w szatę miłości
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Rosyjski pisarz Lew Tołstoj w jednym ze swych krótkich opowiadań pisze o surowym władcy, który domaga się od swych kapłanów i mędrców, aby ukazali mu Boga, tak aby...
231. Jan Paweł II prawdziwy Sługa Boży
wiecej Czcigodni Bracia w biskupstwie i kapłaństwie, drodzy Bracia i Siostry!   Przed dwoma laty, nieco później niż teraz, odszedł z tego świata do domu Ojca umiłowany Papież Jan Paweł II. Obecną...
232. Pan puka do bram świata
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Uczestnicząc w procesji w Niedzielę Palmową, przyłączamy się do rzeszy uczniów, pełnych entuzjazmu i radości, którzy towarzyszą Panu wjeżdżającemu do Jerozolimy. Tak...
233. Człowiek nie może żyć bez miłości
wiecej Drodzy Przyjaciele!   Spotykamy się dziś po południu, przed Światowym Dniem Młodzieży, którego tematem, jak wiecie, jest nowe przykazanie, dane przez Jezusa tej nocy, kiedy został wydany:...
234. Wspólnota parafialna miejscem, w którym przyjmuje się drugiego
wiecej Drodzy Bracia i Siostry z parafii św. Felicyty i jej Synów Męczenników!   Z radością składam wam wizytę w tę V Niedzielę Wielkiego Postu, zwaną także «Niedzielą Męki Pańskiej». Wszystkich was...
235. Przykazania Boże pomagają odnaleźć prawdziwe życie
wiecej Drodzy Bracia i Siostry, drodzy Chłopcy i Dziewczęta!   Bardzo chętnie przybyłem do was z wizytą. Najważniejszym momentem naszego spotkania jest Msza św., podczas której odnawia się dar miłości...
236. Człowiek współczesny potrzebuje wewnętrznej odnowy
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Procesja pokutna wprowadziła nas w surową atmosferę Wielkiego Postu, a na początku Eucharystii modliliśmy się, by Pan pomógł ludowi chrześcijańskiemu «zacząć okres...
237. Świat potrzebuje wspólnego świadectwa chrześcijan
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Podczas Tygodnia Modlitw, który kończy się dzisiaj wieczorem, w różnych Kościołach i Wspólnotach kościelnych na całym świecie usilniej zanoszone było do Pana wspólne...
238. Aby ludzie wszystkich narodów i religii uwierzyli w Chrystusa
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Z radością obchodzimy uroczystość Epifanii, «objawienia» się Chrystusa narodom, reprezentowanym przez Mędrców, tajemnicze postaci przybyłe ze Wschodu. Oddajemy cześć...
239. Pokój darem Bożego Narodzenia
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Dzisiejsza liturgia zestawia, jak w mozaice, rozmaite fakty i wydarzenia mesjańskie, jednakże uwaga jest skoncentrowana szczególnie na Maryi, Matce Boga. Osiem dni po...
240. Boże Dziecię prosi o naszą miłość
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Przed chwilą wysłuchaliśmy w Ewangelii słów, które aniołowie w świętą noc skierowali do pasterzy, a które teraz Kościół nam obwieszcza: «Dziś (...) w mieście Dawida...
241. Bóg przychodzi, aby nas wyzwolić od zła i śmierci
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Pierwsza antyfona tej liturgii Nieszporów rozpoczyna okres Adwentu i rozbrzmiewa jako antyfona całego roku liturgicznego. Posłuchajmy jej jeszcze raz: «Zwiastujcie...
242. Kościół zwiastuje ludziom Jezusa Chrystusa
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Na zakończenie mojej podróży apostolskiej do Turcji z radością spotykam się ze wspólnotą katolicką Stambułu i sprawuję razem z nią Eucharystię, by złożyć Panu...
243. Dążymy do pełnej jedności w wierze
wiecej 30 listopada 2006 r. - Stambuł. Homilia Papieża wygłoszona podczas Boskiej Liturgii w kościele patriarchalnym   Ta Boska Liturgia sprawowana w uroczystość św. Andrzeja Apostoła, świętego...
244. Maryja Matką Chrystusa, Kościoła i każdego człowieka
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Podczas tej liturgii eucharystycznej chcemy wielbić Pana za Boże macierzyństwo Maryi, tajemnicę, którą uznał i uroczyście ogłosił Sobór Powszechny tu w Efezie w 431...
245. Żyli Ewangelią Chrystusa na co dzień
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Rozpoczęliśmy sprawowanie Eucharystii wezwaniem: «Radujmy się wszyscy w Panu». Liturgia zaprasza nas do radowania się wraz ze świętymi w niebie, do zakosztowania tej...
246. Nieście wszystkim Chrystusa, nadzieję świata
wiecej Czcigodni Bracia w biskupstwie i kapłaństwie! Drodzy Bracia i Siostry!   Ta Eucharystia stanowi główny moment IV Krajowego Kongresu Kościelnego we Włoszech, który gromadzi się dzisiaj wokół...
247. Wyrzekli się wszystkiego, by pójść za Jezusem
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Kościół powszechny będzie czcił od dzisiaj czworo nowych świętych, którymi są: Rafał Guízar Valencia, Filip Smaldone, Róża Venerini oraz Teodora Guérin. Ich imiona...
248. Posłuszni prawdzie, stajecie się współpracownikami prawdy
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Nie przygotowałem prawdziwej homilii, a tylko chciałbym zaproponować kilka myśli, nad którymi możemy pomedytować. Misja św. Brunona, którego dzisiaj wspominamy,...
249. Nasza podstawowa decyzja - wierzymy w Boga
wiecej Drodzy Bracia w posłudze biskupiej i kapłańskiej! Drodzy Bracia i Siostry!   «Kto wierzy, nie jest nigdy sam». Pozwólcie, że nawiążę jeszcze raz do myśli przewodniej tych dni i wyrażę radość,...
250. Zawierzamy się Maryi, Matce Łaskawej
wiecej Drodzy Współbracia w posłudze biskupiej i kapłańskiej! Drodzy Bracia i Siostry!   W pierwszym czytaniu, w responsorium oraz w Ewangelii dzisiejszego dnia spotykamy trzykrotnie i za każdym razem...
251. Bądźcie uczniami Chrystusa i głoście Go ludziom
wiecej Drodzy Przyjaciele!   W Altötting — w tym miejscu słynącym łaskami — w bazylice św. Anny, nieopodal sanktuarium jej córki, Matki Pana, zgromadzili się seminarzyści przygotowujący się do...
252. Świat i każdy z nas potrzebuje Boga
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Pragnę przede wszystkim raz jeszcze serdecznie powitać was wszystkich: cieszę się — jak już powiedziałem — że mogę być znowu wśród was i sprawować z wami Eucharystię....
253. Rodzina, szkoła, parafia - miejsca formacji chrześcijanina
wiecej Drogie Dzieci pierwszokomunijne, drodzy Rodzice i Wychowawcy, drodzy Bracia i Siostry!   Czytanie, którego przed chwilą wysłuchaliśmy, to fragment ostatniej księgi Nowego Testamentu, tak zwanej...
254. Rodzice, bądźcie przykładem wiary, nadziei i miłości
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Podczas tej Mszy św., której przewodniczę z ogromną radością, koncelebrując ją z wieloma braćmi w biskupstwie i z bardzo licznymi kapłanami, dziękuję Bogu za...
255. Rodzina niezastąpionym dobrem dla narodów
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Z wielką radością uczestniczę w tym spotkaniu modlitewnym, podczas którego pragniemy uczcić Boży dar rodziny. Towarzyszę modlitwą wszystkim, których niedawno w tym...
256. Chrystus umacnia wiarę Piotra
wiecej Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Rzymie. 29 VI 2006 - Msza św. i nałożenie paliuszy   «Ty jesteś Piotr [czyli Opoka] i na tej opoce zbuduję Kościół mój» (Mt 16, 18). Co naprawdę...
257. Eucharystia skarbem naszego życia
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   W przeddzień swojej męki, podczas wieczerzy paschalnej Pan wziął w swoje ręce chleb — jak mówi Ewangelia, której przed chwilą wysłuchaliśmy — i po odmówieniu...
258. Tajemnica miłości naszego Boga
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   W dniu Pięćdziesiątnicy Duch Święty z całą swoją mocą zstąpił na apostołów i tak rozpoczęła się misja Kościoła w świecie. Sam Jezus przygotował Jedenastu do tej...
259. Życie, wolność, jedność, odpowiedzialność
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Naprawdę bardzo licznie zgromadziliście się tego wieczoru na placu św. Piotra, w wigilię Zesłania Ducha Świętego. Dziękuję wam z całego serca. Wywodzicie się z wielu...
260. Trwajcie mocni w wierze, nadziei i miłości
wiecej Homilia podczas Mszy św. na Błoniach - 28 maja, Kraków «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo?» (Dz 1, 11).   Bracia i Siostry, dziś na Błoniach krakowskich na nowo pada...
261. Zachowujcie i pogłębiajcie waszą wiarę
wiecej Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!   Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!   «Razem z wami pragnę wyśpiewać pieśń dziękczynienia dla Opatrzności, która pozwala mi dziś jako...
262. Zbliżajcie ludzi do Serca Dobrego Pasterza
wiecej Drodzy Bracia i Siostry, drodzy Bracia przyjmujący święcenia kapłańskie!   W tym dniu, kiedy wy, drodzy przyjaciele, przez sakrament święceń kapłańskich zostajecie pasterzami w służbie...
263. Idźcie naprzód z odwagą i wiernością
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   W tym roku wspominamy kilka ważnych wydarzeń, które miały miejsce dokładnie 500 lat temu, w 1506 r.: odnalezienie Grupy Laokoona, od którego to momentu datuje się...
264. Zmartwychwstały Chrystus ogarnia cały świat
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   «Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu» (Mk 16, 6). Boży posłaniec, odziany w jasną szatę, tak mówi do niewiast, które szukały ciała Jezusa...
265. Miłość Chrystusa jest miłością aż do końca
wiecej Drodzy Bracia w biskupstwie i kapłaństwie, drodzy Bracia i Siostry!   «Umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował» (J 13, 1). Bóg kocha swe stworzenie, człowieka. Kocha go również...
266. Nasze ręce niech się staną rękami Chrystusa
wiecej Drodzy Bracia w biskupstwie i kapłaństwie, drodzy Bracia i Siostry!   Wielki Czwartek jest dniem, w którym Pan powierzył Dwunastu kapłańskie zadanie sprawowania pod postaciami chleba i wina...
267. Chrystus czyni nas zwiastunami pojednania i pokoju
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Dzięki Janowi Pawłowi II od dwudziestu lat Niedziela Palmowa jest dniem w szczególny sposób poświęconym młodzieży. W tym dniu młodzi ludzie na całym świecie wychodzą...
268. Złożył Bogu i Kościołowi dar ze swego życia
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   W tych dniach, kiedy przypada pierwsza rocznica śmierci Jana Pawła II, szczególnie żywa jest w Kościele i w świecie pamięć o Słudze Bożym. Wczoraj wieczorem w czasie...
269. Budujmy Kościół - wspólnotę miłości
wiecej Księża Kardynałowie i Patriarchowie, czcigodni Bracia w biskupstwie i kapłaństwie, drodzy Bracia i Siostry!   Po wczorajszym konsystorzu z wielką radością przewodniczę tej koncelebrze z nowymi...
270. Powołani do współpracy z następcą Piotra
wiecej Czcigodni Kardynałowie, Patriarchowie i Biskupi, szanowni Panowie i Panie, drodzy Bracia i Siostry!   W tę wigilię uroczystości Zwiastowania Pańskiego pokutna atmosfera Wielkiego Postu ustępuje...
271. Praca a duchowość człowieka
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Wysłuchaliśmy wspólnie znanego, pięknego fragmentu z Księgi Wyjścia, w którym natchniony autor opowiada o tym, jak Bóg przekazał Izraelowi Dekalog. Już w pierwszej...
272. Na drodze do uroczystości paschalnych
wiecej Księża Kardynałowie, czcigodni Bracia w biskupstwie i kapłaństwie, drodzy Bracia i Siostry!   Procesja pokutna, od której rozpoczęliśmy dzisiejszą liturgię, pomogła nam wejść w klimat Wielkiego...
273. Nie wolno naruszać życia i godności człowieka
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Ewangelia, której wysłuchaliśmy, zaczyna się od bardzo sympatycznego, bardzo pięknego, a również znaczącego epizodu. Pan udaje się do domu Szymona Piotra i Andrzeja i...
274. Zjednoczenie chrześcijan naszą wspólną misją
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   1. W tym dniu, w którym obchodzimy święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła, braterskim zgromadzeniem liturgicznym kończymy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Wymowny...
275. Nasze wielkie "tak" dla kultury życia
wiecej Drodzy Rodzice, Ojcowie chrzestni i Matki chrzestne, drodzy Bracia i Siostry!   Co dzieje się w czasie chrztu? Czego oczekujemy od chrztu? Wy daliście odpowiedź u wejścia do tej Kaplicy:...
276. Chrystus objawia się wszystkim narodom
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Światło, które zabłysło w noc Bożego Narodzenia i rozświetliło grotę betlejemską, gdzie w milczącej adoracji trwali Maryja, Józef oraz pasterze, dzisiaj jaśnieje i...
277. Budowanie pokoju zadaniem każdego człowieka
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Podczas dzisiejszej liturgii rozważamy wielką tajemnicę wcielenia Syna Bożego, kontemplując w sposób szczególny macierzyństwo Maryi Dziewicy. Wysłuchaliśmy tekstu św....
278. Bóg objawia swoją miłość w Dzieciątku
wiecej 25 XII 2005 - Pasterka w Bazylice św. Piotra   Pan «powiedział do mnie: 'Tyś Synem moim, Ja Ciebie dziś zrodziłem'». Tymi słowami Psalmu 2. Kościół rozpoczyna Mszę św. w noc Bożego Narodzenia,...
279. Niepokalana Matka pielgrzymującego Kościoła
wiecej Drodzy Bracia w biskupstwie i kapłaństwie, drodzy Bracia i Siostry!   Czterdzieści lat temu, 8 grudnia 1965 r., papież Paweł VI na placu przed tą Bazyliką św. Piotra uroczyście zamknął obrady...
280. Być chlebem łamanym za życie świata
wiecej Liturgia tej 30. niedzieli zwykłej jest wzbogacona dzięki różnym wydarzeniom, za które chcemy Bogu dziękować i do Niego się modlić. Kończą się zarazem Rok Eucharystii i Zgromadzenie Zwyczajne Synodu...
281. Żyjmy mocą Eucharystii
wiecej Bracia w biskupstwie i kapłaństwie! Drodzy Bracia i Siostry!   Czytanie z Księgi proroka Izajasza oraz dzisiejsza Ewangelia ukazują nam jeden ze wspaniałych obrazów biblijnych: obraz winorośli....
282. Eucharystia musi być centrum waszego życia
wiecej Drodzy Młodzi!   W obliczu świętej Hostii, w której Jezus dla nas stał się chlebem, który od wewnątrz umacnia nasze życie i nas karmi (por. J 6, 35), rozpoczęliśmy wczoraj wieczorem duchową...
283. Wyznajemy wiarę w Kościół Jezusa Chrystusa
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła to dzień, w którym wspominamy z wdzięcznością wielkich świadków Jezusa Chrystusa i zarazem wyznajemy wiarę w jeden,...
284. Homilia podczas prezentacji Kompendium Katechizmu
wiecej Drodzy Bracia i Przyjaciele!   1. «[Niech da] wam światłe oczy serca, byście wiedzieli, czym jest nadzieja, do której was wzywa, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych» (Ef 1,...
285. W Eucharystii Chrystus żyje wśród nas i dla nas
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   «Chwal, Jerozolimo, Pana, wysławiaj Twego Boga, Syjonie» (Psalm resp.). Wezwanie Psalmisty, które powraca echem także w Sekwencji, bardzo trafnie wyraża sens...
286. Nasze drogi niech będą drogami Chrystusa
wiecej W uroczystość Bożego Ciała Kościół przeżywa na nowo tajemnicę Wielkiego Czwartku w świetle Zmartwychwstania. Także Wielki Czwartek ma swoją procesję eucharystyczną, którą Kościół przypomina wyjście...
287. Przebaczenie przemienia świat i buduje pokój
wiecej Drodzy Bracia w biskupstwie i kapłaństwie, drodzy Bracia przyjmujący święcenia kapłańskie, drodzy Bracia i Siostry!   Pierwsze czytanie oraz Ewangelia Niedzieli Zesłania Ducha Świętego ukazują...
288. Posługa Papieża gwarancją posłuszeństwa Chrystusowi i Jego słowu
wiecej Drodzy Księża Kardynałowie, drodzy Bracia w biskupstwie, drodzy Bracia i Siostry!   Dziś, kiedy po raz pierwszy zasiadam na katedrze Biskupa Rzymu jako Następca Piotra, Kościół we Włoszech...
289. Kościół z natury swojej jest misyjny
wiecej Księża Kardynałowie, czcigodni Bracia w biskupstwie i kapłaństwie, drodzy Bracia i Siostry w Panu!   Dziękuję Bogu za to, że na początku mojej posługi Następcy Piotra pozwala mi modlić się przy...
290. Wsłuchiwać się z całym Kościołem w słowo i wolę Chrystusa
wiecej Księża Kardynałowie, czcigodni Bracia w biskupstwie i kapłaństwie, szanowni Przedstawiciele władz i Członkowie korpusu dyplomatycznego, drodzy Bracia i Siostry!   Aż trzykrotnie w minionych...
291. Aby głosić całemu światu żywą obecność Chrystusa
wiecej Czcigodni Bracia Kardynałowie, umiłowani Bracia i Siostry w Chrystusie, wszyscy ludzie dobrej woli!   1. «Łaska i pokój niech będą wam udzielone obficie!» (1 P 1, 2). Moje serce przepełniają w...

 

 

Facebook @portalDEONTwitter @deon_plYouTube @portalDEONplInstagram @deon_plKontakt

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?