anioł pański

Wyniki zostały podzielone na kategorie.
Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania.
Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.
Tag: anioł pański
Znaleziono 1194 pasujących wyników.
Włącz podział na kategorie
1. Pielgrzymi z Polski o papieskim przesłaniu
wiecej Polscy pielgrzymi, którzy uczestniczyli w modlitwie Anioł Pański na pl. św. Piotra zapewniają, że słowa, które do nich skierował papież Franciszek, będą przedmiotem refleksji nie tylko podczas...
2. Rodzina porwanego jezuity dziękuje Franciszkowi
wiecej Rodzina porwanego przed dwu laty jezuity, ojca Paolo Dall'Oglio, podziękowała papieżowi Franciszkowi za jego słowa i wsparcie podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański.   Po modlitwie na placu...
3. Watykan: Polacy na Placu św. Piotra
wiecej Wśród licznych wiernych, którzy spotkali się dzisiaj w południe z Papieżem Franciszkiem na placu św. Piotra, byli również pielgrzymi z Polski. Swoimi wrażeniami podzielili się z naszymi reporterami....
4. Ostatni Anioł Pański z Benedyktem XVI
wiecej "Pan wzywa mnie, bym "wyszedł na górę", abym jeszcze bardziej poświęcił się modlitwie i medytacji" - powiedział Benedykt XVI podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański w Watykanie. Papież nawiązując...
5. Benedykt XVI: odważnie głoście Ewangelię
wiecej Niech Słowo Boże ożywi w nas i w naszych wspólnotach chrześcijańskich odwagę, ufność i zaangażowanie w głoszeniu i świadczeniu o Ewangelii - życzył Benedykt XVI w rozważaniach przed modlitwą Anioł...
6. Papież: co to znaczy wierzyć w Boga?
wiecej "Wierzyć w Boga to znaczy porzuć swoje uprzedzenia i zaakceptować konkretne oblicze, w którym On się objawił: człowieka, Jezusa z Nazaretu" - powiedział Benedykt XVI podczas dzisiejszej modlitwy...
7. "Idźmy ku widzialnej jedności chrześcijan"
wiecej Do zdecydowanego kroczenia ku widzialnej jedności wszystkich chrześcijan i przezwyciężenia, jako bracia w Chrystusie, wszelkiego rodzaju niesprawiedliwej dyskryminacji - zachęcał Benedykt XVI w...
8. Kościół od początku jest powszechny
wiecej Dzieciątko narodzone w Betlejem jest światłością świata - powiedział Benedykt XVI w rozważaniu poprzedzającym południową modlitwę Anioł Pański w uroczystość Objawienia pańskiego (Trzech Króli)....
9. "Niech wasze rodziny przenika obecność Boga"
wiecej - Życzę, by wasze rodziny przenikała obecność Boga, wyróżniała miłość i zaufanie, by umacniała je więź oparta na wzajemnym szacunku i zrozumieniu - powiedział Benedykt XVI pozdrawiając Polaków...
10. Papież: naśladujmy Maryję i św. Elżbietę
wiecej "W okresie Bożego Narodzenia naśladujmy Maryję, odwiedzając tych, którzy przeżywają trudności, szczególnie chorych, więźniów, osoby starsze i dzieci. Naśladujmy także Elżbietę, która przyjmuje...
11. Sprawiedliwość domaga się równości
wiecej Sprawiedliwość i miłosierdzie się nie wykluczają, ale uzupełniają. Mówił o tym w południe Benedykt XVI, gdy po powrocie z parafii spotkał się z wiernymi na Anioł Pański. W rozważaniu poprzedzającym...
12. Papież o przeżywaniu świąt Bożego Narodzenia
wiecej Jan Chrzciciel uczy nas dostrzegania tego, co najistotniejsze, abyśmy pamiętali, że Boże Narodzenie nie jest świętem zewnętrznym, ale jest to święto Syna Bożego, który przynosi ludziom pokój, życie...
13. "Gotowi do radosnego spotkania z Panem"
wiecej "Liturgia pierwszej niedzieli adwentu przypomina zapowiedź powtórnego przyjścia Chrystusa. Zachęca do czuwania i do modlitwy, abyśmy byli gotowi do radosnego spotkania z Panem" - powiedział...
14. Jesteśmy powołani do przedłużania dzieła Boga
wiecej Wszyscy jesteśmy powołani do przedłużania zbawczego dzieła Boga, nawracając się na Ewangelię, podążając zdecydowanie za tym Królem, który nie przyszedł aby mu służono, lecz aby służyć i dać...
15. Papież: Jezus trwałym punktem oparcia
wiecej O konieczności odczytywania wszystkich wydarzeń i znaków w świetle Słowa Bożego mówił w rozważaniach przed Aniołem Pańskim 18 listopada na Placu św. Piotra Benedykt XVI.   Nawiązując do...
16. Benedykt XVI: niebo to pełnia życia w Bogu
wiecej Tylko wiara w życie wieczne sprawia, że naprawdę miłujemy historię i chwilę obecną, ale bez przywiązań, w wolności pielgrzyma, który kocha ziemię, ponieważ jego serce jest w niebie - powiedział...
17. Benedykt XVI na Anioł Pański
wiecej Bogactwo nigdy nie da szczęścia ani życia wiecznego. Mówił o tym Benedykt XVI na Anioł Pański wskazując, że na progu Roku Wiary Kościół proponuje Ewangelię zachęcającą do pozostawienia wszystkiego i...
18. Papież blisko kobiet i dzieci w Kongo
wiecej Papież Benedykt XI podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański powiedział, że śledzi "z uwagą i przejęciem" losy ludności wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga.   Zapewnił o...
19. Benedykt XVI o działaniu Ducha Świętego
wiecej Papież Benedykt XVI, przemawiając 30 września po modlitwie Anioł Pański do Polaków, przypominał o Duchu Świętym, który uzdalnia wierzących do spełniania dobra i unikania zła.   To Duch Święty...
20. Chrześcijanie nie powinni żywić zazdrości
wiecej Członkowie Kościoła, nie powinni żywić zazdrości, ale cieszyć się jeżeli ktoś spoza wspólnoty czyni dobro w imię Chrystusa, jeżeli czyni to ze słuszną intencją i z szacunkiem - powiedział papież...
21. Benedykt XVI modli się za polskich uczniów
wiecej "Proszę Boga o światło Ducha Świętego i potrzebne dary dla uczniów i uczennic oraz dla wszystkich, którzy będą się trudzić, aby był to dla nich czas wzrastania w mądrości i w łasce u Boga, i u...
22. Papież: zachęta do szczerej wiary w Jezusa
wiecej Opisany w Ewangelii św. Jana kryzys wiary uczniów Chrystusa po Jego mowie eucharystycznej był przedmiotem papieskiego rozważania na Anioł Pański. Odnośny fragment znajdujemy w liturgicznych...
23. "Jezus troszczy się o zagubione owce"
wiecej Jezus, który jest Dobrym Pasterzem, troszczy się o całą ludzkość, zwłaszcza o zagubione owce ze swego pastwiska oraz chce dla nich prawdziwego pokoju Przypomniał o tym Benedykt XVI w rozważaniach...
24. Głoszenie sprawiedliwości - obowiązek Kościoła
wiecej Benedykt XVI, spędzający lato w Castel Gandolfo pod Rzymem, odwiedził w niedzielę rano pobliskie miasteczko Frascati. Podczas mszy papież powiedział, że obowiązkiem Kościoła jest głoszenie...
25. św. Jan wskazuje na Jezusa z Nazaretu
wiecej O postaci Jana Chrzciciela, jako proroka, który zamyka Stary Testament i zaczyna Nowy, wskazując na Jezusa z Nazaretu, jako Mesjasza, Pomazańca Pańskiego - mówił Benedykt XVI w przemówieniu przed...
26. "Dzięki miłości Boga jesteśmy optymistami"
wiecej Benedykt XVI powiedział wiernym w niedzielę, że "cud miłości Boga" dodaje optymizmu mimo "trudności, cierpienia i zła", jakie się napotyka. Papież apelował również o poszanowanie praw...
27. Przyjmijmy ofiarowany przez Jezusa dar pokoju
wiecej Przyjmijmy ofiarowany nam przez Jezusa zmartwychwstałego dar pokoju, pozwólmy, aby nasze serce było napełnione Jego miłosierdziem! - zaapelował Benedykt XVI podczas dzisiejszej modlitwy Regina Caeli...
28. "Wielki Post czasem demaskowania pokus"
wiecej Do zwrócenia się ku Jezusowi i wyrzeczenia się własnych grzechów, zwłaszcza teraz, w okresie Wielkiego Postu, wezwał wiernych Benedykt XVI w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański 18 marca. Po...
29. Papież: budujcie w sobie świątynie miłości
wiecej Niech za wstawiennictwem Maryi Panny każdy chrześcijanin staje się żywym kamieniem świątyni miłości, którą winien budować w sobie - zaapelował Benedykt XVI w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański...
30. "Każdy z nas jest chciany przez Boga"
wiecej Bóg jest u początku istnienia każdego stworzenia, a w szczególny sposób jest Ojcem każdej istoty ludzkiej, ma z nią jedyną i osobistą relację - przypomniał Benedykt XVI w Niedzielę Chrztu Pańskiego w...
31. "Cywilizacja zachodnia straciła kierunek"
wiecej Cywilizacja zachodnia straciła kierunek, jednak Kościół proponuje światło Ewangelii wszystkim ludziom dobrej woli - powiedział dziś, w Uroczystość Objawienia Pańskiego, Benedykt XVI. Przemawiając...
32. Benedykt XVI: w Nowy Rok z nadzieją
wiecej Do modlitw o to, aby rozpoczynający się dzisiaj kolejny rok był czasem nadziei i pokojowego współżycia dla całego świata, wezwał wiernych na Placu św. Piotra w Watykanie Benedykt XVI. W pierwszym...
33. Przyjęcie Ewangelii może wymagać ofiary z życia
wiecej Również dzisiaj w wielu zakątkach świata nasi bracia chrześcijanie dają heroiczne świadectwo wiary pośród prześladowań - przypomniał Benedykt XVI przemawiając po polsku po odmówieniu modlitwy...
34. Uczmy się od Maryi ufnej modlitwy i oddania
wiecej Uczmy się od Maryi ufnej modlitwy i oddania, abyśmy odczytywali wolę Bożą i byli zawsze gotowi ją wypełniać - powiedział Benedykt XVI pozdrawiając dzisiaj Polaków podczas modlitwy Anioł Pański w...
35. Papież o istocie radości chrześcijańskiej
wiecej Prawdziwa radość nie jest przejściowym stanem ducha ani czymś, co się osiąga w wyniku szczególnego wysiłku, ale rodzi się ze spotkania z żywą osobą Jezusa. Przypomniał o tym Benedykt XVI w...
36. Czekając na Pana, nawracajmy się!
wiecej Czekając na przyjście Pana, uznajmy własny grzech, obudźmy w sobie pragnienie nawrócenia i otwierajmy serca na obecność Boga w naszym życiu - zaapelował Benedykt XVI w wygłoszonych w naszym języku...
37. Papież: Wykorzystujcie otrzymane dary
wiecej Jezus w dzisiejszej przypowieści uczy tych, którzy idą za Nim, do dobrego wykorzystywania darów Bożych i do stałej czujności w obliczu śmierci. Przypomniał o tym Benedykt XVI w rozważaniach przed...
38. Wezwanie do życia zgodnego z Ewangelią
wiecej Pochodzące od Boga zasady moralne Ewangelii nie mogą być przedmiotem wątpliwości, przetargów, dyskusji - oświadczył Benedykt XVI.   Pozdrawiając Polaków uczestniczących w niedzielnej modlitwie...
39. Benedykt XVI o miłości Boga do człowieka
wiecej O wierności Boga wobec człowieka i swego planu zbawczego mówił 2 października Benedykt XVI w rozważaniu przed modlitwą "Anioł Pański". Przypomniał, że Bóg towarzyszy nam za pośrednictwem...
40. Papież: nie lękajmy się, Bóg jest dobry
wiecej  Pośród wszelkich trosk nie powinniśmy się lękać. Bóg jest dobry - zapewnił Benedykt XVI w rozważaniu poprzedzającym modlitwę "Anioł Pański". Papież odmówił ją z uczestnikami Mszy św.,...
41. Benedykt XVI o upominaniu błądzących
wiecej Na każdym z nas ciąży współodpowiedzialność na drodze życia chrześcijańskiego, aby po bratersku upominać błądzących - przypomniał Benedykt XVI w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański w Castel...
42. "Chrześcijanin naśladuje Pana Jezusa"
wiecej Do odnowy i wytrwałej współpracy z łaską Bożą zachęcał Polaków Benedykt XVI podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański w Castel Gandolfo. - Chrześcijanin naśladuje Pana Jezusa, kiedy z miłością...
43. Jesteśmy powołani do wzrastania w wierze
wiecej Jesteśmy powołani do wzrastania w wierze, do otwierania się i przyjmowania swobodnego daru Boga - powiedział Benedykt XVI w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański. 14 sierpnia papież spotkał się w...
44. Benedykt XVI: warto cierpliwie znosić zło
wiecej Do cierpliwości wobec zła zachęcił dziś papież wiernych zgromadzonych w Castel Gandolfo na niedzielnej modlitwie "Anioł Pański". Ojciec Święty nawiązał do czytań liturgicznych 16 niedzieli...
45. Bądźmy "urodzajną glebą" dla Słowa Bożego
wiecej Do bycia "dobrą ziemią", na której Słowo Boże wydaje obfite owoce, zachęcił wiernych Benedykt XVI w rozważaniach przed dzisiejszą modlitwą Anioł Pański w Castel Gandolfo. Było to pierwsze...
46. Benedykt XVI: Eucharystia to skarb Kościoła
wiecej Eucharystia – ten najcenniejszy skarb Kościoła, dający życie całemu jego ciału mistycznemu – była przedmiotem rozważań Benedykta XVI przed modlitwą Anioł Pański. Jak co tydzień spotkał...
47. Benedykt XVI o 600-leciu katedry włocławskiej
wiecej Benedykt XVI podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański w Watykanie pozdrowił uczestników uroczystości jubileuszu 600-lecia konsekracji katedry włocławskiej. Swoje krótkie rozważanie papież poświęcił...
48. "Powierzam Maryi wszystkich cierpiących"
wiecej Wszystkich cierpiących na ciele i duszy zawierzył Matce Bożej Benedykt XVI w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański 19 czerwca na Stadionie Serravalle w San Marino. Przebywający z jednodniową...
49. Rozważania przed modlitwą Anioł Pański
wiecej W istocie życie chrześcijańskie to nieustanne upodobnianie się do Chrystusa, obrazu człowieka nowego, ażeby osiągnąć pełną jedność z Bogiem – powiedział Benedykt XVI w krótkim rozważaniu przed...
50. Anioł Pański: Wielki Post – czasem walki ze złem
wiecej Rozpoczynający się dziś Wielki Post oznacza duchową drogę przygotowań do Paschy – powiedział Benedykt XVI w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański 13 marca na Placu św. Piotra w Watykanie....
51. Anioł Pański: "Miłujcie waszych nieprzyjaciół"
wiecej Jezusowe przykazanie miłowania nieprzyjaciół przypomniał w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański 20 lutego Benedykt XVI. Nawiązując do czytań z dzisiejszej niedzieli podkreślił, że miłość...
52. Nowe prawo Ewangelii radykalnie przemienia
wiecej Jezusowe nowe prawo to w rzeczywistości nowa Tora ludu wybranego, którą Mistrz ogłasza z wielką mocą i boskim autorytetem, a przed nami stawia zadanie wypełniania przykazania miłości i budowania...
53. Anioł Pański i papieska modlitwa o pokój
wiecej Podczas południowego spotkania z wiernymi w niedzielę w Watykanie Benedykt XVI modlił się o spokój i pokojowe rozwiązanie kryzysu w Egipcie.   Zwracając się po włosku po modlitwie Anioł Pański...
54. Błogosławieństwa to nowy program życia
wiecej Błogosławieństwa są nowym programem życia, służącym wyzwoleniu się od fałszywych wartości tego świata – powiedział Benedykt XVI w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański 30 stycznia.   Po...
55. Anioł Pański: Rodzina szkołą wierności
wiecej Jan był najmłodszym ze wszystkich uczniów Pana; najmłodszym wiekiem, ale już starcem w wierze” – powiedział Benedykt XVI w czasie południowego spotkania z wiernymi przed modlitwą Anioł...
56. Anioł Pański: Pokój dziełem prawdy i miłości
wiecej „Pokój jest dziełem sumień otwierających się na prawdę i miłość” - stwierdził papież w swym pierwszym tegorocznym rozważaniu przed modlitwą „Anioł Pański”. Podkreślił, iż...
57. Benedykt XVI wzywa do troski o rodzinę
wiecej Niech rodziny nie zrażają się w obliczu prób i trudności, ale, idąc za przykładem Maryi i Józefa, niech służą życiu i wychowaniu – życzył Benedykt XVI w rozważaniach przed modlitwą Anioł...
58. "Otwórzmy serca na przyjęcie Jezusa"
wiecej Otwórzmy serca, by wraz z Nią przyjąć Go z miłością i pokorą, by jak święty Józef odczytywać Boże znaki w codziennym życiu - powiedział po polsku Benedykt XVI po modlitwie Anioł Pański 19 grudnia w...
59. "Niech Maryja pomaga nam odrzucać zło"
wiecej „Niech Maryja pomaga nam abyśmy mieli wiarę w Boga, uwierzyli w Jego słowo, abyśmy zawsze odrzucali zło a wybierali dobro” – powiedział dziś papież w rozważaniu przed modlitwą Anioł...
60. Adwent czasem wsłuchiwania się w słowa Pana
wiecej „Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków! We Mszy św. II Niedzieli Adwentu słyszymy wezwanie do nawrócenia, które kieruje do nas Jan Chrzciciel, prorok znad Jordanu: Przypomina wszystkim, że...
61. Papież o modlitwie w intencji ofiar przemocy
wiecej O modlitwę w czasie Adwentu za wszystkie, występujące na świecie sytuacje przemocy, nietolerancji i cierpienia zaapelował Benedykt XVI w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański 5 grudnia w...
62. "Nadszedł czas dowartościowania rolnictwa"
wiecej Nadszedł moment wezwania do dowartościowania rolnictwa nie w znaczeniu nostalgicznym, ale jako bogactwa niezbędnego dla przyszłości – powiedział Benedykt XVI w rozważaniu poprzedzającym...
63. Świętość celem chrześcijańskiego życia
wiecej „Świętość, pieczęć Chrystusa w nas samych, jest celem życia chrześcijanina” – przypomniał o tym Benedykt XVI w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. Nawiązując do uroczystości...
64. Benedykt XVI: I grzesznik może się nawrócić
wiecej O miłosiernej miłości Boga i Chrystusa do grzeszników mówił Benedykt XVI podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański w Watykanie. - Bóg nie daje się uzależnić od naszych uprzedzeń, lecz widzi w każdym...
65. "Chrystusa wzywa nas do stołu swego Słowa"
wiecej O podstawowym znaczeniu ewangelizacji i nauczania w życiu Kościoła przypomniał papież w swym rozważaniu przed modlitwą „Anioł Pański” 24 października. Zaznaczył, że w Chrystusie każdy...
66. Papieska zachęta do modlitwy różańcowej
wiecej Do tematyki synodalnej Benedykt XVI powrócił po zakończeniu liturgii, podczas południowego spotkania z wiernymi na Anioł Pański. Zachęcił wiernych do modlitwy w intencji obrad, a także przypomniał...
67. Papież apeluje o działania na rzecz pokoju
wiecej Do zapewnienia chrześcijanom Ziemi Świętej podstawowego prawa do życia na ich ziemi ojczystej wezwał Benedykt XVI, otwierając 10 października Zgromadzenie Specjalne Synodu Biskupów dla Bliskiego...
68. Benedykt XVI - Anioł Pański 26.09.2010
wiecej Postaci św. Wincentego a Paulo i św. Ludwiki de Marillac – współtwórców katolickich dzieł miłosierdzia – przypomniał Benedykt XVI w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański 26 września w...
69. Benedykt XVI - o pokorze w życiu człowieka
wiecej Na miejsce i znaczenie pokory w życiu ludzkości i każdego człowieka zwrócił uwagę Benedykt XVI w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański 29 sierpnia w Castel Gandolfo.   Po odmówieniu modlitwy...
70. Chrystus kryterium prawego postępowania
wiecej Gdy dosięga nas poczucie zagubienia, niepewności i kruchości ziemskiej egzystencji, w Chrystusie odnajdujemy sens naszego wędrowania - powiedział po polsku Benedykt XVI po niedzielnej modlitwie Anioł...
71. "Korzystajmy z rzeczy bez żądzy posiadania"
wiecej Do „korzystania z rzeczy bez egoizmu, żądzy posiadania i panowania, ale zgodnie z logiką Boga, logiką wrażliwości na drugiego” zachęcił Benedykt XVI w rozważaniu poprzedzającym południową...
72. Benedykt XVI o miłosiernym Samarytaninie
wiecej Postać miłosiernego Samarytanina i znaczenie miłosierdzia w życiu chrześcijanina przypomniał Benedykt XVI w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański. W niedzielę 11 lipca odmawiał ją po raz pierwszy...
73. Papież do uczestników Zjazdu Gnieźnieńskiego
wiecej Benedykt XVI podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański w Watykanie pozdrowił uczestników VIII Zjazdu Gnieźnieńskiego. „Życzę, by zjazd przyczynił się do odnowienia rodziny, jako wspólnoty...
74. Nazwisko chrześcijanina brzmi Bóg
wiecej Nienawiść do wrogów, stronienie od biednych i potępianie grzeszników nie licuje z nazwiskiem, jakie od chrztu świętego nosimy. Bądźmy więc wobec wszystkich uprzejmi, by pokazać światu jak dobry jest...
75. Nie wierzysz? Odejdź z Kościoła
wiecej Zapewne nie zwróciłabym większej uwagi na orędzie wygłoszone przez Benedykta XVI na Anioł Pański w zeszłą niedzielę (wreszcie mam długi urlop!), gdyby nie prowokacyjny tytuł na portalu LifeSiteNews -...
76. Anioł Pański, który poruszy twoje serce
wiecej Treść tej bardzo starej modlitwy jest nam doskonale znana. W nowej formie nabiera jeszcze więcej piękna i sprawia, że modlitwa do Matki Bożej porusza serce.   "Modlitwa maryjna rozważająca...
77. Papież po zamachu w Pakistanie: świat chce ukryć prześladowania
wiecej Nasi bracia przelewają krew, tylko dlatego, że są chrześcijanami. Do krwawych zamachów w Pakistanie Papież nawiązał na Anioł Pański.
78. Franciszek: Bóg bierze na siebie nasze słabości
wiecej Temat współczucia Chrystusa wybrzmiał w papieskim rozważaniu na Anioł Pański. Franciszek zauważył, że opisane przez ewangelistę Marka uzdrowienie chorego na trąd odbywa się jakby w trzech aktach. Są...
79. Anioł Pański: na czym polega chrześcijańska radość?
wiecej Radość trzeciej niedzieli Adwentu „Gaudete” była tematem papieskiego rozważania na Anioł Pański. Franciszek pobłogosławił też figurki Pana Jezusa przyniesione przez dzieci na Plac św. Piotra z...
80. Anioł Pański w Dzień Zaduszny: znaczenie modlitwy za zmarłych
wiecej O ostatecznym spełnieniu w Chrystusie radości zbawienia i smutku śmierci mówił Papież w Dzień Zaduszny. W rozważaniu poprzedzającym modlitwę Anioł Pański Franciszek ukazał dwa wymiary łączące...
81. Papież na Anioł Pański: miłość jest miarą wiary, a wiara duszą miłości
wiecej O przykazaniu miłości Boga i bliźniego, jako wyznaczniku życia mówił Franciszek w rozważaniu na Anioł Pański. Papież pytał, czy w napotykanych przez nas ludziach jesteśmy w stanie dostrzec oblicze...
82. Papież: chrześcijanin ma brać na poważnie słowa Jezusa
wiecej Spotkanie z Bogiem na modlitwie musi nas popychać do służby ludziom przygniecionym przez trud codziennego życia, choroby, niesprawiedliwości oraz materialną i duchową nędzę. Franciszek mówił o tym...
83. Papież Franciszek: Kościół jest domem radości
wiecej „Kościół to nie schronisko dla smutnych ludzi. Kościół jest domem radości! Kto jest smutny odnajduje w nim prawdziwą radość" - podkreślił papież Franciszek w rozważaniu na Anioł Pański. Południową...
84. Anioł Pański: święci to ludzie niosący radość innym, to ci, którzy wprowadzają pojednanie i pokój
wiecej Dzisiejsze święto przypomina nam, że celem naszego istnienia nie jest śmierć, lecz Raj. Mówił o tym Papież Franciszek, spotykając się z wiernymi na Anioł Pański. Jak zaznaczył, święci to ludzie,...
85. Chrześcijaństwo w Etiopii - Magazyn RV
wiecej "Modlitwa nie jest ucieczką od świata, ale przygotowaniem do działania" - powiedział Benedykt XVI podczas modlitwy Anioł Pański.   Magazyn rozpoczynamy od papieskich rozważań i pozdrowień dla...
86. Papież o sensie słów Apelu Jasnogórskiego
wiecej W programie: Anioł Pański z Papieżem; relacja I. Tyras z uroczystości odpustowych na Jasnej Górze oraz kolejny odcinek cyklu "Ex Oriente lux" ks. R. Zarzecznego SJ, a w nim wspomnienie o...
87. Franciszek: szczególnie w okresie Wielkiego Postu jesteśmy wezwani, aby zwracać się do Boga z tą...
wiecej Do uznania siebie za grzeszników i proszenia Boga o przebaczenie wezwał papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym modlitwę "Anioł Pański", jaką odmówił w południe z wiernymi zgromadzonymi na...
88. Papież poparł negocjacje w Nikaragui i przypomniał o misjonarzach męczennikach
wiecej Po modlitwie "Anioł Pański" Ojciec Święty zapewnił o swej modlitwie w intencji rozwiązania konfliktu społeczno-politycznego w Nikaragui, przypomniał o wczorajszej beatyfikacji w Tarragonie w...
89. Franciszek: nie nadużywajmy Bożego miłosierdzia, nie szukajmy w nim wytłumaczenia dla lenistwa
wiecej "Możliwość nawrócenia nie jest nieograniczona. Dlatego trzeba je podjąć natychmiast, inaczej przepadnie na zawsze. Możemy bardzo ufać Bożemu miłosierdziu, ale nie wolno go nadużywać. Nie możemy...
90. Franciszek: rozeznanie jest darem Bożym
wiecej "Rozeznanie jest darem Pana i trzeba o nie prosić w nieustannej modlitwie, a jednocześnie zdobyczą jest asceza osobista, wymagająca pokory i cierpliwości, zdolność słuchania i wysiłek zrozumienia...
91. Franciszek: wszystkie miejsca w Kościele mają być zawsze bezpieczne dla małoletnich
wiecej Chcemy, aby wszystkie działania i miejsca w Kościele były zawsze w pełni bezpieczne dla małoletnich, aby podejmowano wszelkie możliwe środki, żeby podobne przestępstwa się nie powtórzyły - zapewnił...
92. Papież na "Anioł Pański": oddanie się na służbę Jezusa nadaje życiu sens
wiecej Wielkoduszne oddanie się na służbę Jezusa, żeby być świadkami dobroci i miłosierdzia, nadaje naszemu życiu nowy sens - powiedział papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym południową modlitwę...
93. Papież zaapelował o rozwiązanie kryzysu w Wenezueli. Modli się też w intencji ofiar ostatnich...
wiecej Papież Franciszek zaapelował w niedzielę w Panamie o sprawiedliwe i pokojowe rozwiązanie kryzysu w Wenezueli, poszanowanie praw człowieka i dążenia do dobra obywateli. Apel wystosował po modlitwie...
94. Franciszek: służyć Panu to słuchać i wprowadzać Jego Słowo w czyn
wiecej "Służenie Panu to słuchanie i wprowadzanie Jego Słowa w czyn" - powiedział papież w rozważaniu poprzedzającym niedzielną modlitwę "Anioł Pański".   Ojciec Święty komentując czytany dzisiaj...
95. Czy pamiętasz o dacie swojego chrztu? Zachęcał do tego Franciszek
wiecej Jezus, zanim zanurzył się w Jordanie, "zanurzył się" w tłumie, który tam się znajdował a po wyjściu z wody pogrążył się w modlitwie. Zwrócił na to uwagę Franciszek w rozważaniach przed modlitwą...
96. Franciszek: niech świadomość końca świata przypomina nam o naszej odpowiedzialności
wiecej Niech stwierdzenie naszej przygodności na ziemi i naszych ograniczeń nie sprawia pogrążenia nas w lęku, ale przypomina nam o naszej odpowiedzialności za samych siebie, za bliźnich i za cały świat -...
97. Franciszek: jesteśmy wezwani do bezinteresownego daru z siebie
wiecej "Nasz «dar» dla Boga w modlitwie i dla innych w miłosierdziu zawsze powinien unikać rytualizmu i formalizmu, a także logiki wyrachowania i być wyrazem życzliwości" - powiedział papież w rozważaniu...
98. Franciszek przypomniał o wczorajszej beatyfikacji w Barcelonie
wiecej Po modlitwie "Anioł Pański" 11 listopada w Watykanie Ojciec Święty przypomniał, że wczoraj w Barcelonie odbyła się beatyfikacja kolejnej grupy męczenników wojny domowej w Hiszpanii.   Oto...
99. Franciszek: nie można oddzielać miłości Boga i miłości bliźniego
wiecej Na ścisłe powiązanie przykazania miłości Boga i miłości bliźniego wskazał Ojciec Święty w swoim rozważaniu przed niedzielą modlitwą "Anioł Pański". Nawiązał w nim do czytanego dzisiaj fragmentu...
100. Papież wzywa do zaangażowania młodzieży w dzieło misyjne
wiecej O zaangażowanie młodzieży w dzieło misyjne Kościoła zaapelował Ojciec Święty po modlitwie "Anioł Pański", nawiązując do przypadającego dzisiaj Światowego Dnia Misyjnego.   Oto słowa Franciszka...
101. Ojciec Święty pozdrowił pielgrzymów z diecezji płockiej i z Kartuz
wiecej Po modlitwie "Anioł Pański" papież pozdrowił obecnych na placu św. Piotra wiernych, w tym uczestników diecezjalnej pielgrzymki z Płocka do Rzymu z biskupami Piotrem Liberą i Mirosławem Milewskim...
102. Franciszek: służba bliźnim najważniejszą drogą do Nieba
wiecej Do naśladowania Jezusa na drodze służby, "najważniejszej drodze prowadzącej do Nieba" zachęcił Ojciec Święty wiernych w rozważaniu przed modlitwą "Anioł Pański".    W dzisiejszym...
103. Franciszek: to pytanie powinien zadać sobie każdy chrześcijanin
wiecej "Szczęście znajdujemy tylko wtedy, gdy miłość, ta prawdziwa miłość, nas spotyka, zaskakuje nas, kiedy nas zmienia" - powiedział papież w rozważaniu przed modlitwą "Anioł Pański".   Przypomniał,...
104. Papież na "Anioł Pański": otwierając się na potrzeby innych, dokonujemy cudów
wiecej - Zbyt często chory i cierpiący stają się problemem, choć powinni być okazją do okazania troski i solidarności społeczeństwa wobec najsłabszych - mówił papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym...
105. Franciszek: w obliczu ludzkiego głodu nie można być obojętnym
wiecej W obliczu wołania wszelkiego rodzaju "głodu" nie możemy pozostać obojętnymi i spokojnymi widzami - powiedział papież w rozważaniu przed niedzielną modlitwą Anioł Pański.   Ojciec Święty...
106. Papież apeluje o działania, by nie powtarzały się katastrofy łodzi z migrantami
wiecej Papież Franciszek wezwał w niedzielę wspólnotę międzynarodową, by dołożyła starań, aby nie powtórzyły się katastrofy łodzi z migrantami na Morzu Śródziemnym. Apelował o zagwarantowanie...
107. Papież: ewangelizatorzy muszą być skromni, to nie gwiazdorzy na tournee
wiecej Papież Franciszek powiedział wiernym, że ewangelizować należy ze "skromnością". Ci, którzy głoszą Ewangelię nie są menedżerami ani "gwiazdorami na tournee" - podkreślił podczas spotkania na...
108. Franciszek: wielu ochrzczonych żyje tak, jakby Chrystus nie istniał
wiecej "Wielu ochrzczonych żyje tak, jakby Chrystus nie istniał. Powtarzają gesty i znaki wiary, ale nie odpowiada im rzeczywista akceptacja osoby Jezusa i Jego Ewangelii" - powiedział Franciszek podczas...
109. Papież Franciszek: każda rodzina powinna być sanktuarium
wiecej Ludzkie życie jest i pozostaje tajemnicą, a rodzice działają jako współpracownicy Boga. Jest to misja prawdziwie podniosła, która czyni każdą rodzinę sanktuarium życia - powiedział Ojciec Święty w...
110. Franciszek: chrześcijanie mają ukazywać światu ogrom Bożej miłości
wiecej Chrześcijanie mają ukazywać światu ogrom Bożej miłości - zachęcił Ojciec Święty w rozważaniu przed modlitwą "Anioł Pański". Papież skoncentrował się w nim na wyjaśnieniu sensu uroczystości Trójcy...
111. Franciszek na Regina Coeli: Duch Święty jest źródłem świętości
wiecej O Duchu Świętym, źródle świętości będącej powołaniem wszystkich chrześcijan mówił papież w swoim rozważaniu przed modlitwą Regina Coeli. Ojciec Święty przypomniał, że nasze powołanie do świętości...
112. Ojciec Święty apeluje o pokojowe rozwiązanie konfliktu w Nikaragui
wiecej Po modlitwie Regina Coeli papież zaapelował o pokojowe rozwiązanie konfliktu w Nikaragui, spowodowanego zmianami w systemie zabezpieczeń społecznych.   Oto słowa apelu Franciszka w tłumaczeniu...
113. Papież Franciszek: dramat jest wtedy, gdy nie wstydzimy się niczego
wiecej Papież Franciszek podczas mszy w Niedzielę Miłosierdzia Bożego wezwał wiernych, by nie lękali się doświadczenia wstydu. Bo to oznacza, wyjaśnił, że "nie godzimy się na zło". Dramat jest wtedy -...
114. Franciszek: krzyż nie jest ozdobnym dodatkiem do ubrań!
wiecej Do przyswojenia sobie prawa paschalnego utraty swojego życia, aby mniej myśleć o sobie, o osobistych korzyściach, a także "widzieć" i zaspokajać potrzeby naszego bliźniego, zachęcił papież w...
115. Papież o tym, dlaczego tak wielu ludzi ucieka w przesądy, magię i narkotyki
wiecej Do odrzucenia pokusy pewności siebie i życia bez Boga, "domagając się absolutnej wolności od Niego i Jego Słowa" - wezwał Franciszek podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański w Watykanie.  ...
116. Papież przestrzegł przed instrumentalnym wykorzystywaniem Boga
wiecej Przed instrumentalnym wykorzystywaniem Boga, by troszczyć się o swoje prywatne interesy przestrzegł papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym modlitwę "Anioł Pański".   Komentując scenę...
117. Papież apeluje o natychmiastowe zaprzestanie przemocy w Syrii
wiecej Ze stanowczym apelem o natychmiastowe zaprzestanie przemocy i zapewnienie dostępu do pomocy humanitarnej w Syrii zwrócił się Franciszek podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański w Watykanie.  ...
118. Franciszek: kontemplacja i modlitwa radością zażyłości z Bogiem
wiecej Do "wyjścia na górę" w okresie Wielkiego Postu, by tam wraz z Jezusem stawać się bardziej uważnymi na głos Boga, pozwolić się ogarnąć i przemienić przez Ducha zachęcił Franciszek podczas niedzielnej...
119. Papież o tym, czego nauczył się po spotkaniu z 12-latkiem
wiecej Franciszek opowiada, jak krótkie spotkanie z 12-letnim chłopcem zmieniło jego spojrzenie na pracę kapłanów.   Publikujemy fragment wywiadu "Otwieranie drzwi", który został przeprowadzony z...
120. Papież Franciszek zdradził w Światowy Dzień Chorego co tak naprawdę sprawia, że jesteśmy nieczyści
wiecej To grzech czyni nas nieczystymi, dlatego potrzebujemy sakramentu pojednania odnawiającego synowską relację z Bogiem i pełne włączenie we wspólnotę wierzących - powiedział Ojciec Święty w rozważaniu...
121. Papież Franciszek zaapelował o budowę pokoju w Afganistanie
wiecej Po modlitwie "Anioł Pański" Ojciec Święty wyraził współczucie rodzinom ofiar wczorajszego zamachu terrorystycznego w stolicy Afganistanu - Kabulu.   Do jego przeprowadzenia przyznali się...
122. Franciszek: bez Maryi możemy zatracić tożsamość
wiecej - Uczyńmy Matkę Bożą gościem naszego codziennego życia, stałą obecnością w naszym domu, naszą bezpieczną przystanią - powiedział papież podczas Mszy św. sprawowanej w bazylice Santa Maria Maggiore z...
123. Franciszek: czy znacie datę swojego chrztu?
wiecej - Czy znacie datę swojego chrztu? - pytał papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym modlitwę "Anioł Pański" na placu św. Piotra w Watykanie.   Wyjaśnił, że tę datę zawsze musimy pamiętać,...
124. Papież o trzech postawach wobec Jezusa
wiecej O trzech postawach wobec przyjścia Jezusa i Jego ukazania się światu: starannym poszukiwaniu, obojętności i lęku mówił papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym modlitwę "Anioł Pański" na placu...
125. Franciszek: Prośmy o dar pokoju dla całego świata!
wiecej "W modlitewnym oczekiwaniu na narodziny Księcia Pokoju prośmy o dar pokoju dla całego świata, szczególnie dla narodów, które najbardziej cierpią z powodu trwających konfliktów" - wezwał Franciszek...
126. Franciszek: Adwent czasem modlitwy, radości, łagodności i pokory
wiecej Do intensywniej modlitwy, rozwoju życia duchowego, większej wrażliwości na potrzeby innych i radości w czasie Adwentu wezwał Franciszek podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański w Watykanie.  ...
127. Franciszek: pod koniec naszego życia będziemy sądzeni z miłości
wiecej Franciszek przypomniał, że pod koniec naszego życia będziemy sądzeni z miłości, to znaczy z naszego konkretnego wysiłku.   - Jezus objawia decydujące kryterium swego sądu, czyli konkretną...
128. Papież Franciszek ostrzega przed zmarnowaniem sobie życia
wiecej Jezus zawsze nam ukazywał, że Bóg nie jest panem surowym i nietolerancyjnym, ale ojcem pełnym miłości, czułości, dobroci. Dlatego możemy i musimy pokładać w Nim ogromne zaufanie - przekonywał papież...
129. Franciszek: to warunki bycia przygotowanym na spotkanie z Jezusem
wiecej Każdego dnia i godziny bądźmy gotowi na spotkanie z Jezusem - przypomniał Franciszek podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański w Watykanie.   "Warunkiem aby być gotowym na spotkanie z Panem...
130. Papież Franciszek przypomniał znaczenie Uroczystości Wszystkich Świętych
wiecej Uroczystość Wszystkich Świętych jest "naszym" świętem dlatego, że "świętość Boga dotknęła naszego życia" - przypomniał Franciszek podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański w Watykanie.  ...
131. Papież na "Anioł Pański": bez miłości wiara i życie są bezpłodne
wiecej Miłość nadaje życiu i drodze wiary dynamizm i owocność: bez miłości życie i wiara pozostają bezpłodne - mówił papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym modlitwę "Anioł Pański" na placu św....
132. Papież: chrześcijanin jest powołany do angażowania się w sprawy ludzkie
wiecej Chrześcijanin jest powołany do aktywnego angażowania się w sprawy ludzkie i społeczne, nie przeciwstawiając "Boga" i "cezara", ale oświecając rzeczywistości doczesne światłem, które pochodzi od Boga...
133. Papież: nasz Pan jest Bogiem miłości i cierpliwości, nie zemsty
wiecej Papież Franciszek mówił w niedzielę, że chrześcijaństwo to "nie tyle suma nakazów i norm moralnych, ale przede wszystkim propozycja miłości, jaką Bóg, poprzez Jezusa, przyniósł i dalej przynosi...
134. Franciszek: w Piotrze jest widzialne centrum jedności Kościoła
wiecej Jezus pragnął dla swego Kościoła widzialnego centrum jedności w Piotrze i jego następcach, którzy od samego początku byli utożsamiani z Biskupami Rzymu, miasta, w którym Piotr i Paweł złożyli...
135. Franciszek: Jezus może nam pomóc w odnalezieniu drogi, którą zgubiliśmy
wiecej Jezus nie odwraca się od nas w trudnych doświadczeniach życia - przekonywał papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym modlitwę "Anioł Pański" na placu św. Piotra w Watykanie.   Odwołując...
136. Papież Franciszek o największym darze Maryi dla wszystkich ludzi
wiecej Największym darem, jaki Maryja przynosi światu jest Jezus - mówił papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym modlitwę "Anioł Pański" na placu św. Piotra w Watykanie.   W uroczystość...
137. Franciszek: przemienienie na górze Tabor zaprasza na spotkanie z Jezusem, aby służyć braciom
wiecej Spotkanie z Jezusem nie jest celem samym w sobie, ale ma prowadzić do autentycznego nawrócenia i stania się na co dzień świadkiem miłości Boga dla wszystkich, a zwłaszcza dla cierpiących, samotnych,...
138. Papież o handlu ludźmi: ta perwersyjna plaga, forma współczesnego niewolnictwa, musi zostać...
wiecej Papież Franciszek zaapelował podczas spotkania z wiernymi w niedzielę w Watykanie o zwalczanie "perwersyjnej plagi", jak nazwał proceder handlu ludźmi.   - Dziś przypada Światowy Dzień...
139. "To, co było chwastem, może stać się dobrym dziełem"
wiecej - Zajmowanie się zawsze i jedynie złem, będącym poza nami oznacza, że nie chcemy uznać grzechu, który jest także w nas - przestrzegł Franciszek podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański w Watykanie....
140. Franciszek: powierzajmy Panu nasze radości, kłopoty i problemy
wiecej Do ufnego zawierzenia Panu swych codziennych trosk i lęków zachęcił dziś wiernych Franciszek w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański.   Nawiązał w nich do czytanego w tym dniu fragmentu...
141. Franciszek: miłość do bliskich nie jest najważniejsza
wiecej O tym, jak być dobrym uczniem-misjonarzem Jezusa mówił Franciszek podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański w Watykanie.   Papież zaznaczył, że miłość do rodziców, braci i sióstr, choć jest...
142. Papież: w Eucharystii Jezus dołącza do nas
wiecej W Eucharystii Jezus dołącza do nas, pielgrzymów przez dzieje, aby karmić naszą wiarę, nadzieję i miłość, aby nas pocieszać w doświadczeniach i wspierać nasze zaangażowanie na rzecz sprawiedliwości i...
143. Papież: niech Duch Śwęty wspiera misję Kościoła
wiecej Niech Duch Święty wspiera misję Kościoła na całym świecie, niech dodaje sił misjonarzom i misjonarkom, niech obdarza pokojem cały świat - modlił się Franciszek w rozważaniach przed modlitwą Regina...
144. Franciszek: Jezus nadaje sens naszemu życiu
wiecej Jezus jest jedynym pewnym przewodnikiem, który nadaje sens naszemu życiu - powiedział papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym modlitwę "Anioł Pański" na placu św. Piotra w Watykanie. Wskazał,...
145. Franciszek dziękuje Caritas Polska za akcję na rzecz rodzin z Syrii
wiecej "Pozdrawiam polskich pielgrzymów, i wyrażam wielkie uznanie dla inicjatywy Caritas Polska na rzecz wielu rodzin z Syrii" - powiedział Franciszek podczas dzisiejszej modlitwy "Regina Caeli" w...
146. Franciszek: Wielki Post to czas na zobaczenie Jezusa
wiecej "Okres Wielkiego Postu jest dobrą okazją, aby zbliżyć się do Niego, spotkać Go na modlitwie w dialogu serca z sercem, zobaczyć Jego oblicze w twarzy cierpiącego brata czy siostry" - zachęcił...
147. Papież: korzystajmy z Biblii tak często jak z telefonów komórkowych
wiecej Do częstego czytania Biblii, która zawiera Słowo Boże zachęcił papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym modlitwę "Anioł Pański" na placu św. Piotra w Watykanie.   Odwołując się do faktu,...
148. Papież: nie można służyć Bogu i bogactwu
wiecej - Nie można "służyć Bogu i bogactwu - powiedział papież Franciszek w niedzielę w czasie spotkania na modlitwie Anioł Pański w Watykanie. Przestrzegał przed pokusą sprowadzania wszystkiego do...
149. Papież: Bóg jest naszym schronieniem
wiecej - Dzisiejsza Ewangelia wzywa nas usilnie do zaufania Bogu, który troszczy się o wszystkie swe stworzenia, zarówno zwierzęta i rośliny, jak i o człowieka - powiedział Franciszek w rozważaniach przed...
150. Franciszek o chrześcijańskiej rewolucji
wiecej - Zemsta nigdy nie prowadzi do rozwiązania konfliktów - przypomniał Franciszek podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański w Watykanie.   - Wolno nam szukać sprawiedliwości; naszym obowiązkiem...
151. Papież modli się za ofiary konfliktów w Afryce i innych częściach świata
wiecej Do modlitwy za ofiary konfliktów w Afryce i innych częściach świata wezwał Franciszek podczas modlitwy Anioł Pański w Watykanie.   - Niestety nieustannie dochodzą do nas wiadomości o...
152. Papież: jak nie być chrześcijaninem "fasadowym"
wiecej Starajmy się unikać bycia chrześcijanami "fasadowymi", ale bądźmy prawdziwymi wyznawcami Chrystusa i dajmy się prowadzić Duchowi Świętemu, abyśmy mogli wszystko czynić z miłością i w ten sposób...
153. Papież: nie ufać bogactwu, nie upierać się przy swoim
wiecej Papież Franciszek jako wzór wskazał chrześcijanina, który nie pokłada ufności w bogactwie materialnym, nie upiera się przy swoim zdaniu, ale słucha i szanuje innych. Gdyby w naszych wspólnotach było...
154. "Bóg objawia się w naszym codziennym życiu"
wiecej Pan objawia się nam nie w sposób niezwykły i sensacyjny, ale w naszym codziennym życiu - powiedział papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym modlitwę "Anioł Pański" na placu św. Piotra w...
155. Papież: trzeba zapewnić nieletnim ochronę, obronę i integrację w społeczeństwie
wiecej - Trzeba podjąć wszelkie możliwe środki, aby zapewnić nieletnim ochronę i obronę, a także ich integrację w społeczeństwie - zaapelował Franciszek podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański w...
156. Papież: Kościół nie głosi siebie samego, ale głosi Chrystusa
wiecej - Kościół w każdym czasie jest wezwany do czynienia tego, co uczynił Jan Chrzciciel, wskazywania Jezusa, mówiąc `Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata!`" - powiedział Franciszek podczas...
157. Papież: prawdziwa misja to przyciąganie do Chrystusa
wiecej - Jezus przyszedł po to, aby zniwelować dystans między człowiekiem a Bogiem - powiedział papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym modlitwę "Anioł Pański" na placu św. Piotra w Watykanie w...
158. "Matko Boga pomagaj nam iść drogą pokoju"
wiecej "Dziękujemy, o Święta Matko Boga! Módl się za nami, pielgrzymami w czasie, pomagaj nam kroczyć drogą pokoju" - modlił się Franciszek podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański w Watykanie. ...
159. Papież na Anioł Pański: świat nienawidzi chrześcijan, tak jak Jezusa
wiecej - Świat nienawidzi chrześcijan z tego samego powodu z jakiego nienawidził Jezusa, ponieważ On przyniósł światło Boga, a świat woli ciemność, aby ukryć swoje złe uczynki - mówił o tym papież...
160. Papież na "Anioł Pański": radość owocem działania Boga
wiecej Radość jest owocem działania zbawczego i miłości Boga - powiedział papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym modlitwę "Anioł Pański" na placu św. Piotra w Watykanie.   - Dziś jesteśmy...
161. Franciszek: w Maryi nie ma miejsca na grzech
wiecej Maryja jest nazywana "pełną łaski", bo jest "jedyną istotą bez grzechu, niepokalaną". W niej nie ma miejsca na grzech - powiedział papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym modlitwę "Anioł...
162. Papież modlił się w intencji ofiar trzęsienia ziemi w Indonezji
wiecej Po odmówieniu modlitwy "Anioł Pański" Franciszek zapewnił o swojej modlitwie w intencji ofiar trzęsienia ziemi na Sumatrze w Indonezji. - Pragnę zapewnić o modlitwie w intencji ofiar i ich rodzin,...
163. Papież: prawda o zmartwychwstaniu i zbawieniu dotyczy wszystkich
wiecej Prawda o zbawieniu, jakim Jezus obdarzył świat przez swe zmartwychwstanie, dotyczy wszystkich - powiedział dziś Franciszek w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański.   Nawiązując do czytanego...
164. Papież wezwał władze do ogłoszenia amnestii z okazji Jubileuszu Miłosierdzia
wiecej Do zastanowienia się nad możliwością udzielenia amnestii niektórym kategoriom więźniów wezwał Ojciec Święty kompetentne władze podczas dzisiejszej modlitwy "Anioł Pański". Oto słowa Franciszka w...
165. "Przeżywanie wiary to modlitwa, sakramenty, służba potrzebującym"
wiecej Do przeżywania wiary w modlitwie, w sakramentach i w ofiarnej służbie osobom potrzebującym i cierpiącym zachęcił szwedzkich katolików papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym modlitwę "Anioł...
166. Papież Franciszek: patrzmy na człowieka oczami Boga
wiecej Do patrzenia na człowieka oczami Boga wezwał papież Franciszek w swym rozważaniu poprzedzającym dzisiejszą modlitwę "Anioł Pański" na placu św. Piotra w Watykanie. Komentując ewangeliczny opis...
167. Papież solidarny z poszkodowanymi w trzęsieniu ziemi we Włoszech
wiecej Papież Franciszek wyraził bliskość z mieszkańcami środkowych Włoch, dotkniętymi przez niedzielne trzęsienie ziemi. Podczas spotkania z wiernymi w Watykanie papież zapewnił o swej modlitwie za...
168. Franciszek: dziś jest czas misji i odwagi!
wiecej Dziś jest czas misji i odwagi! - podkreślił Franciszek w rozważaniu podczas modlitwy Anioł Pański w Watykanie. Papież nawiązał do obchodzonego dzisiaj Światowego Dnia Misyjnego, odbywającego się pod...
169. Franciszek przytoczył słowa św. Jana Pawła II podczas modlitwy Anioł Pański
wiecej Dziękując uczestnikom Jubileuszu Maryjnego Franciszek podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański przytoczył słowa św. Jana Pawła II z 2000 r.: "Pragniemy Ci dzisiaj zawierzyć przyszłość, która nas...
170. "Na podstępy odpowiadajmy przebiegłością chrześcijańską"
wiecej Jesteśmy wezwani, aby na podstępy i chytrość tego świata odpowiadać przebiegłością chrześcijańską - powiedział Franciszek w rozważaniach przed dzisiejszą modlitwą Anioł Pański.   Przemawiając...
171. Franciszek: nie ma osoby straconej na zawsze
wiecej "Nie ma grzechu, w który popadliśmy, a z którego, dzięki Bożej łasce, nie możemy powstać; nie ma osoby straconej na zawsze, ponieważ Bóg nigdy nie przestaje pragnąć naszego dobra, nawet wtedy, gdy...
172. Franciszek: Jezus jest głosem pozbawionych głosu!
wiecej "Dzisiaj Jezus staje się głosem tych, którzy pozbawieni są głosu i kieruje do każdego z nas żarliwe wezwanie byśmy otworzyli nasze serca i utożsamili się z cierpieniami i troskami ubogich, głodnych,...
173. "Brama miłosierdzia zawsze jest otwarta"
wiecej Brama Bożego miłosierdzia jest zawsze otwarta na oścież dla wszystkich! - powiedział Franciszek przed modlitwą "Anioł Pański" 21 sierpnia.   W swoich rozważaniach nawiązał do zawartego w...
174. "Kościół potrzebuje misjonarzy, a nie biurokratów"
wiecej Kościół nie potrzebuje biurokratów i pracowitych funkcjonariuszy, ale misjonarzy pełnych pasji, pochłoniętych żarliwością, by wszystkim zanieść pocieszające słowo Jezusa i Jego odradzającą łaskę -...
175. Franciszek: ludzie giną w Syrii z powodu rządzących
wiecej Papież Franciszek powiedział podczas spotkania z wiernymi w niedzielę, że bezbronni ludzie, w tym wiele dzieci, giną na wojnie w Syrii również z powodu obojętności i braku woli pokoju ze strony...
176. Franciszek: nie lekceważmy cnoty gościnności
wiecej Przed lekceważeniem w dzisiejszym świecie ludzkiej i chrześcijańskiej cnoty gościnności przestrzegł Franciszek podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański w Watykanie.   Papież zwrócił uwagę, że...
177. Papież pozdrowił pielgrzymkę Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę
wiecej Specjalne pozdrowienia skierował do Polaków Franciszek na zakończenie spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański 10 lipca.   Wymienił najpierw pątników z Krakowa, którzy przybyli do Rzymu,...
178. Papież: na tym polega misja chrześcijanina
wiecej Misja chrześcijanina na świecie jest skierowana do wszystkich, nikt nie jest z niej wykluczony. Mówił o tym papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym modlitwę "Anioł Pański" w Watykanie.  ...
179. Papież: Duch Święty leczy zranione ciało ludzkości
wiecej Uroczystość Trójcy Przenajświętszej zaprasza nas do zaangażowania się w codzienne wydarzenia, aby być zaczynem jedności, pocieszenia i miłosierdzia - powiedział Franciszek podczas dzisiejszej...
180. "Zmartwychwstanie jest objawianiem miłosierdzia"
wiecej Ukrzyżowany i zmartwychwstały Pan jest pełnym objawieniem miłosierdzia, obecnego i działającego w dziejach - powiedział papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym południową modlitwę "Regina...
181. Franciszek: Bóg chce zbawienia każdego z nas
wiecej "Wolą Boga wobec każdego z nas nie jest potępienie, ale zbawienie przez Jezusa" - powiedział Franciszek podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański w Watykanie. Papież podkreślił, że Bóg nie...
182. Papież: troska Boga o grzeszników nie ma granic
wiecej Bóg jest nieskończenie cierpliwy i nieustannie troszczy się o grzeszników, ale jednocześnie konieczne jest nasze nawrócenie się, aby skorzystać z Jego miłosierdzia. Przypomniał o tym 28 lutego...
183. Franciszek: uczyńcie z Meksyku ziemię możliwości
wiecej "Uczyńcie z błogosławionej ziemi meksykańskiej ziemię możliwości, z której nie trzeba emigrować, aby marzyć; gdzie nie trzeba być wyzyskiwanym, aby pracować; gdzie nie rozpacz i ubóstwo wielu nie...
184. Papież Franciszek: to jest istotą chrześcijaństa
wiecej Istotą chrześcijaństwa jest szerzenie odradzającej i bezinteresownej miłości Boga wraz z postawą akceptacji i miłosierdzia dla wszystkich, aby każdy mógł spotkać czułą troskę Boga i osiągnął pełnię...
185. Papież Franciszek: Bóg zawsze czyni pierwszy krok
wiecej Przed pokusą traktowania religii jako inwestycji ludzkiej, a zatem targowania się z Bogiem szukając własnego interesu, przestrzegł Franciszek podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański w Watykanie....
186. Papież: misją Kościoła jest ewangelizowanie ubogich
wiecej Misją Kościoła i każdego ochrzczonego jest ewangelizowanie ubogich - powiedział papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym południową modlitwę "Anioł Pański" na placu św. Piotra w...
187. 6 tyś. uchodźców przybędzie na modlitwę z papieżem
wiecej Około sześciu tysięcy uchodźców przybędzie w najbliższą niedzielę na plac św. Piotra w Watykanie na modlitwę Anioł Pański z papieżem Franciszkiem.    Po modlitwie azylanci i migranci,...
188. Franciszek: nie zadowalajmy się przeciętnością
wiecej Doświadczenie Mędrców zachęca nas, abyśmy nie zadowalali się przeciętnością, nie "wegetowali", ale poszukiwali sensu rzeczy, z pasją badali wielką tajemnicę życia - powiedział Franciszek podczas...
189. Co papież Franciszek powiedział dziś do Polaków?
wiecej Papież Franciszek podczas spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański w środową uroczystość Objawienia Pańskiego mówił o orszakach Trzech Króli odbywających się w polskich miastach. Orszak...
190. Franciszek: codziennie ćwiczmy się w przebaczaniu!
wiecej "Codziennie mamy okazję, aby ćwiczyć się w przebaczaniu, przeżywać ten gest tak wzniosły, że przybliża człowieka do Boga" - powiedział Franciszek podczas modlitwy Anioł Pański 26 grudnia w święto...
191. Papież: nawiedzić trzy miejsca zdumienia
wiecej Trzy miejsca "zdumienia": bliźniego, historię i Kościół powinien nawiedzić każdy wierny, przygotowując się duchowo do świąt Bożego Narodzenia - powiedział Franciszek w dzisiejszych rozważaniach...
192. Apel Papieża w związku ze szczytem klimatycznym
wiecej Papież Franciszek zaapelował w niedzielę o realizację porozumienia zawartego na konferencji klimatycznej w Paryżu. Podczas spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański w Watykanie prosił o...
193. "Królewskość Jezusa objawiła się najpełniej na Kalwarii"
wiecej Siła i potęga królewskości Jezusa objawiły się najpełniej, paradoksalnie, na Kalwarii, w chwili Jego śmierci - przypomniał Franciszek w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański w Watykanie.  ...
194. Papież: dziękujmy Bogu za to, że daje świętych
wiecej Święci to ci, którzy w pełni i wyłącznie należą do Boga i są oni przykładami do naśladowania dla nas. Chodzi przy tym nie tylko o tych wyniesionych na ołtarze, ale również o tych "z sąsiednich...
195. Papież o osiąganiu życia wiecznego
wiecej Czytany dzisiaj fragment Ewangelii pokazuje, że niemożliwe jest współżycie wiary z przywiązaniem do rzeczy doczesnych, a zwłaszcza bogactw - powiedział Franciszek w rozważaniach przed modlitwą Anioł...
196. Papież: "to straszliwa masakra"
wiecej Papież Franciszek nazwał "straszliwą masakrą" sobotni zamach podczas pokojowej manifestacji w Ankarze, w którym zginęło 95 osób, a ponad 240 zostało rannych. W czasie niedzielnego spotkania z...
197. "Anioł Pański": papież zachęca do modlitwy za Synod
wiecej Zachęcam was do wspierania modlitwą prac Synodu, aby Duch Święty, uczynił ojców synodalnych w pełni uległymi jego natchnieniom - powiedział papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym modlitwę...
198. "On zachęca do tracenia własnego życia dla Niego"
wiecej O znaczeniu pójścia za Jezusem, pomimo wiążących się z tym trudności mówił Ojciec Święty w rozważaniu przed modlitwą "Anioł Pański".   Zachęcił młodych, by nie wahali się odpowiedzieć na głos...
199. "Oczyśćmy serca z wszelkiego zakłamania i obłudy"
wiecej Jezus wzywa nas, abyśmy byli ludźmi czystego serca, wyzbyli się zakłamania i obłudy - powiedział Franciszek w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański 30 sierpnia. Nawiązał w nich do czytanego...
200. Franciszek: wiara w Jezusa sensem naszego życia
wiecej - Wiara w Jezusa oznacza uczynienie Go centrum, sensem naszego życia - powiedział Franciszek w rozważaniu przed niedzielną modlitwą "Anioł Pański" w Watykanie.   Papież podkreślił, że "Chrystus...
201. Franciszek o społecznym wymiarze Eucharystii
wiecej Eucharystia nie jest prywatną modlitwą ani samym tylko doświadczeniem duchowym, ale jest "pamiątką", a więc gestem, który aktualizuje i uobecnia śmierć i zmartwychwstanie Jezusa.   Papież...
202. Papież: nie wystarczy spotkać Jezusa, aby uwierzyć
wiecej - Nie wystarczy spotkać Jezusa, aby w Niego uwierzyć, nie wystarczy czytać Biblię, Ewangelię; nie wystarcza nawet być świadkiem cudu. Wiele osób było w bliskim kontakcie z Jezusem i nie uwierzyło...
203. "Prawdziwym sensem istnienia jest wieczność"
wiecej W czytanym dzisiaj fragmencie Ewangelii Jezus przypomina nam, że prawdziwe znaczenie naszego istnienia ziemskiego kryje się w wieczności, dlatego zachęca do wzmacniania wiary w Niego. Zwrócił na to...
204. Papież: wejdźmy w logikę bezinteresowności
wiecej - Uczestnictwo w Eucharystii oznacza wejście w logikę Jezusa, logikę bezinteresowności, dzielenia się - powiedział papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym południową modlitwę "Anioł Pański",...
205. Czasowniki Pasterza: patrzeć, współczuć, nauczać
wiecej Papież Franciszek dziękował wczoraj Bogu za, jak powiedział, wielki dar jakim była jego niezapomniana pielgrzymka do Ameryki Łacińskiej. Wyznał, że modlił się, by w jej trakcie prowadził go Duch...
206. Niech Kościół będzie domem i matką wszystkich
wiecej - Oby z pomocą Maryi Kościół był domem wszystkich, domem, który umie gościć, matką dla wszystkich swych ludów - wezwał Franciszek w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański w wojskowej bazie...
207. Maryja, Piotr i Paweł przewodnikami na drodze wiary
wiecej Maryja, Piotr i Paweł są naszymi towarzyszami podróży w poszukiwaniu Boga, naszymi przewodnikami na drodze wiary i świętości - powiedział Franciszek podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański w...
208. "Czy wierzymy, że Jezus może nas uzdrowić"
wiecej Prośmy Pana za wstawiennictwem Maryi Panny o dar wiary mocnej i odważnej, pobudzającej nas do szerzenia nadziei i życia wśród naszych braci - zaapelował 28 czerwca Franciszek do wiernych...
209. Całun popycha ku obliczu każdej osoby cierpiącej
wiecej Pannie Najświętszej zawierzam to miasto i jego terytorium oraz jego mieszkańców, aby mogli żyć w sprawiedliwości, pokoju i braterstwie - powiedział Franciszek przed modlitwą Anioł Pański, która...
210. "Bóg szczególnie miłuje ludzi prostych i pokornych"
wiecej Bóg szczególnie miłuje ludzi prostych i pokornych - powiedział papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym południową modlitwę "Anioł Pański" na placu św. Piotra w Watykanie.   Poświęcił je...
211. Papież: Eucharystia streszczeniem życia Jezusa
wiecej Dziś w wielu krajach, w tym we Włoszech, obchodzona jest uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Dlatego też Bożemu Ciału poświęcił Papież swoje rozważanie przed południową modlitwą...
212. "Czytajcie Ewangelię. Dobrze wam to zrobi"
wiecej Do częstego czytania Ewangelii zachęcił papież Franciszek po dzisiejszej modlitwie "Anioł Pański" na placu św. Piotra w Watykanie. Jej kieszonkowe egzemplarze podarował uczestnikom modlitwy....
213. Bóg nas nieustannie miłuje bezinteresownie
wiecej Bóg darzy nas miłością bezinteresowną i bezgraniczną, a potwierdzeniem tego jest fakt, że dał nam swego Syna Jednorodzonego - przypomniał Franciszek w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański 15...
214. Pozwólmy aby Jezus wszedł do naszych serc
wiecej "Pozwólmy aby Jezus wszedł z miłosierdziem do naszych serc" - zachęcał Franciszek podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański w Watykanie.   Papież pytał, czy Pan naprawdę czuje się w naszym...
215. Franciszek pozdrowił kobiety z okazji Dnia Kobiet
wiecej "Dziś 8 marca, pozdrawiam wszystkie kobiety, które każdego dnia próbują budować społeczeństwo bardziej ludzkie i gościnne" - powiedział Franciszek podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański w...
216. Franciszek: To Jego słuchajcie i naśladujcie!
wiecej Słuchajcie Jezusa. To On jest Zbawicielem: naśladujcie Go - zaapelował papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym modlitwę "Anioł Pański" na placu św. Piotra w Watykanie. Dodał, że pójście za...
217. Papież Franciszek: "Uczmy się żyć Ewangelią"
wiecej Do pogłębienia w okresie Wielkiego Postu znajomości Pisma Świętego jako skutecznego narzędzia walki ze złym duchem oraz do umocnienia solidarności z potrzebującymi zachęcił papież w rozważaniach...
218. Nie lękajcie się ubogim i chorym spojrzeć w oczy
wiecej "Aby być `naśladowcami Chrystusa` wobec ubogich lub chorych, nie powinniśmy się lękać spojrzenia mu w oczy i zbliżyć się do niego delikatnie i ze współczuciem" - zachęcał Franciszek podczas...
219. Nieśmy Ewangelię i moc wiary tym, którzy cierpią
wiecej Każdy z nas jest wezwany do niesienia światła Ewangelii i mocy wiary tym, którzy cierpią i tym, którzy się nimi opiekują, rodzinom, lekarzom, pielęgniarkom, aby służba chorym była pełniona coraz...
220. Franciszek odwiedzi w czerwcu Sarajewo
wiecej Podczas spotkania z wiernymi w niedzielę w Watykanie papież Franciszek ogłosił, że 6 czerwca odwiedzi Sarajewo. Wyraził pragnienie, by jego wizyta przyczyniła się do umocnienia braterstwa i pokoju,...
221. Franciszek: Jezus sam jest dobrą nowiną
wiecej Jezus sam jest "dobrą nowiną", w którą należy uwierzyć, przyjąć i przekazać mężczyznom i kobietom wszystkich czasów, aby także oni zawierzyli Jemu swoje życie. Dlatego "ten, kto Go słucha i idzie za...
222. Papież apeluje o odwagę i miłosierdzie
wiecej Papież Franciszek zaapelował w niedzielę do chrześcijan o odwagę i miłosierdzie oraz o to, by nie ulegali "łatwym przyzwyczajeniom". Prosił wiernych, by wspierali go modlitwą podczas jego...
223. Papież: Czyń pokój! W rodzinie, pracy, parafii!
wiecej Do budowania pokoju, począwszy od małych gestów braterstwa zachęcił Ojciec Święty wiernych w swoim rozważaniu przed modlitwą "Anioł Pański". Komentując czytany dziś prolog Ewangelii św. Jana...
224. Franciszek: korzeniem pokoju jest modlitwa
wiecej Pokój jest możliwy, a korzeniem pokoju jest modlitwa. Módlmy się o pokój - wezwał Franciszek w rozważaniu przed modlitwą "Anioł Pański" w Światowym Dniu Pokoju, obchodzonym w tym roku pod hasłem...
225. Papież: nie przeoczmy przychodzącego Jezusa
wiecej Papież Franciszek życzył w niedzielę wiernym Bożego Narodzenia pełnego nadziei, radości i braterstwa. Podczas spotkania w Watykanie mówił, że przygotowania do świąt często odwracają uwagę od ich...
226. Nie chowajmy Bożych darów w kasie pancernej
wiecej "Jezus nie żąda od nas, byśmy zachowali Jego łaskę w sejfie, ale chce, abyśmy używali jej z pożytkiem dla innych" - powiedział papież Franciszek w rozważaniu przed dzisiejszą modlitwą Anioł Pański w...
227. Papież o Kościele i wyznawaniu wiary
wiecej Struktury i instytucje duszpasterskie powinny być podporządkowane celowi istnienia Kościoła, jakim jest wyznawanie wiary w Jezusa Chrystusa i dawanie jej świadectwa poprzez miłość - powiedział...
228. Papież przypomina o świętych i apeluje o pokój
wiecej Wspólnocie świętych, komunii między niebem a ziemią, poświęcił Franciszek swoje rozważania przed modlitwą "Anioł Pański". Ojciec Święty wezwał też do modlitwy, aby Jerozolima, miasto święte...
229. Miłość jest miarą wiary - wiara jest duszą miłości
wiecej W świetle słowa Jezusa, miłość jest miarą wiary, a wiara jest duszą miłości - powiedział Franciszek podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański w Watykanie. W obecności tysięcy wiernych zgromadzonych...
230. Papież: dobroć Boga nikogo nie dyskryminuje
wiecej Dobroć Boga nie ma granic i nie dyskryminuje nikogo - powiedział papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym modlitwę "Anioł Pański", którą odmówił z wiernymi zgromadzonymi na placu św. Piotra w...
231. Prześladowania są tam gdzie nie ma wolności
wiecej Chrześcijanie są prześladowani tam, gdzie brakuje wolności religijnej - powiedział papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym modlitwę "Anioł Pański". Poświęcił je krzyżowi Jezusa, który jest...
232. Papież modli się o pokój na Ukrainie
wiecej Po odmówieniu modlitwy "Anioł Pański" papież Franciszek zaapelował o zapewnienie trwałego pokoju na Ukrainie i w Królestwie Lesoto. Oto słowa papieża Franciszka w tłumaczeniu na język polski:  ...
233. Papież: A ty na czym budujesz swoją wiarę?
wiecej O znaczeniu naszej osobistej relacji z Bogiem, zaangażowaniu w budowanie mocnej wiary, na której Chrystus mógłby budować swój Kościół mówił dziś papież Franciszek przed modlitwą "Anioł Pański"....
234. "Zawierzamy Ukrainę Jezusowi i Matce Bożej"
wiecej W obchodzonym w niedzielę Dniu Niepodległości Ukrainy papież Franciszek zaapelował o pokój i zakończenie konfliktu w tym kraju, który - jak mówił podczas spotkania z wiernymi w Watykanie - przynosi...
235. Papież: wobec zła naśladować cierpliwość Boga
wiecej W obliczu zła obecnego w świecie chrześcijanin ma naśladować cierpliwość Boga, ufając w ostateczne zwycięstwo dobra - powiedział papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym południową modlitwę...
236. Franciszek: przemocy nie zwycięża się przemocą
wiecej Przemocy nie zwycięża się przemocą. Przemoc zwycięża się pokojem - powiedział papież Franciszek po południowej modlitwie "Anioł Pański" na placu św. Piotra w Watykanie. Wezwał do nieustawania w...
237. Papież: bądźmy żyzną glebą dla Słowa Bożego
wiecej Bądźmy żyzną glebą dla Słowa Bożego, głoszonego przez Jezusa i nie pozwólmy, aby którekolwiek z Jego słów padło na nieurodzajną ziemię - zaapelował papież Franciszek w rozważaniach przed modlitwą...
238. Papież Franciszek potępił wszelkie formy tortur
wiecej W związku z obchodzonym 26 czerwca Międzynarodowym Dniem Pomocy Ofiarom Tortur papież Franciszek podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański potępił wszelkie form tortur i podkreślił, że ich...
239. Przyjmując Jezusa, nasze życie staje się darem
wiecej Miłość Boga do nas jest bez miary, nie można stawiać granic Jego miłości a przyjmując Chrystusa w Eucharystii nasze życie staje się darem - zaznaczył Franciszek podczas dzisiejszej modlitwy Anioł...
240. "Miłość konkretnym znakiem ukazującym wiarę"
wiecej Miłość jest konkretnym znakiem ukazującym wiarę w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego - powiedział papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym południową modlitwę "Anioł Pański" na placu św. Piotra....
241. Franciszek: miłosierdzie Boże nie ma granic
wiecej Nie istnieje żadna granica miłosierdzia Bożego, ofiarowanego wszystkim - słowa te kilkakrotnie powtórzył papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym dzisiejszą modlitwę "Anioł Pański".  ...
242. Papież: Nie można być ślepym na Boga!
wiecej Dzisiejsza Ewangelia wzywa nas do stałego otwierania się na światło i łaskę Chrystusa, abyśmy następnie przynosili owoce tego w swoim życiu. Mówił o tym papież Franciszek w rozważaniach przed...
243. Papież: spotkanie z Jezusem zmienia życie
wiecej "Każde spotkanie z Jezusem zmienia życie i pozawala nam żyć w radości" - podkreślił Franciszek podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański w Watykanie. Papież zachęcił wiernych na całym świecie do...
244. Słuchajcie Chrystusa i czytajcie Ewangelię
wiecej Du słuchania słów Chrystusa, posiadania i codziennej lektury Ewangelii - zachęcił Franciszek podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański w Watykanie.   "Jesteśmy wezwani, by tym naszym braciom,...
245. Papież wzywa do modlitw za Ukrainę
wiecej Jeśli postawimy Boga na należne Mu miejsce, czyli na pierwsze, w naszym życiu, wówczas będziemy w stanie dzielić się z innymi swym bogactwem, solidaryzować się z nimi i troszczyć się o ich rozwój....
246. "Mimo różnic wszyscy jesteśmy dziećmi Boga"
wiecej "Z przynależności do Chrystusa wynika, że we wspólnotach chrześcijańskich - diecezjach, parafiach, stowarzyszeniach i ruchach - różnice nie mogą zaprzeczać faktowi, że wszyscy, przez chrzest, mamy...
247. Papież: Słowa zabijają! Przestańcie plotkować!
wiecej Jezus przypomina nam, że nawet słowa mogą zabijać! Dlatego nie tylko nie wolno nastawać na życie bliźniego, ale nawet wylewać na niego truciznę gniewu i ugodzić go oszczerstwami - powiedział...
248. Musimy bronić życia na wszystkich jego etapach
wiecej Obchodzony dziś Światowy Dzień Życia Konsekrowanego "przypomina o znaczeniu dla Kościoła osób, które usłyszały wezwanie do bezpośredniego naśladowania Jezusa na drodze rad ewangelicznych" -...
249. Pracujmy w "Galileach" naszych czasów
wiecej "Pan wzywa nas, byśmy szli z Nim, z Nim pracowali dla Królestwa Bożego, w "Galileach" naszych czasów" - powiedział Franciszek podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański w Watykanie.   Papież...
250. Papież: Nie prestiż, nie siła, nie pycha a miłość!
wiecej Bycie uczniami Jezusa - Baranka Bożego - oznacza dzisiaj bycie solidarnymi i otwartymi na bliźnich, stawianie niewinności w miejsce zła, miłości w miejsce siły, pokory w miejsce pychy i służby w...
251. Papież podziękował prezydentowi Włoch
wiecej Po modlitwie "Anioł Pański" Ojciec Święty podziękował prezydentowi Włoch, Giorgio Napolitano za skierowane życzenia. Wyraził także uznanie dla inicjatyw podejmowanych na rzecz pokoju. Dziękując za...
252. Papież: święty i nienaruszalny charakter rodziny
wiecej Papież Franciszek modlił się o to, aby we wszystkich rozbudziła się na nowo świadomość świętego i nienaruszalnego charakteru rodziny. W Niedzielę Świętej Rodziny powiedział, że trzy zwroty zapewnią...
253. Papieskie spotkanie ze wspólnotą Villa Nazareth
wiecej Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański Ojciec Święty zszedł do Auli Błogosławieństw, gdzie czekała na niego wspólnota Villa Nazareth. Byli to studenci mieszkający w rzymskim kolegium uniwersyteckim o...
254. Kościół to nie schronisko dla ludzi smutnych
wiecej "Kościół nie jest schronieniem dla ludzi smutnych, Kościół jest domem radości!" - podkreślił papież Franciszek w przemówieniu przed modlitwą Anioł Pański w Watykanie.   Papież nawiązał do...
255. Papież do wiernych: ufajmy Panu
wiecej Do pokładania pełnej ufności i nadziei w Panu Jezusie, który nie tylko nie opuszcza nas w najtrudniejszych chwilach, ale co więcej - daje siły do pokonania ich, wezwał wiernych Franciszek w...
256. "Śmierć jest za nami, z tyłu a nie przed nami"
wiecej Wieczność oświeca i daje nadzieję życiu doczesnemu każdego z nas - zapewnił papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym modlitwę "Anioł Pański" na wypełnionym wiernymi placu św. Piotra w...
257. Papież: święci nie są "super-ludźmi"
wiecej W uroczystość Wszystkich Świętych papież Franciszek powiedział, że święci nie są "super-ludźmi" i nie urodzili się doskonali. "Świętość to nie przywilej niewielu, lecz powołanie dla wszystkich" -...
258. Franciszek o potrzebie wytrwałości w modlitwie
wiecej Papież Franciszek powiedział w niedzielę wiernym w Watykanie, że modlić trzeba się "zawsze i niestrudzenie". Wytrwałość, mówił, jest potrzebna nie po to, by przekonać Boga o swoich potrzebach, ale...
259. Módlmy się o uwolnienie świata od przemocy
wiecej Do modlitwy o uwolnienie świata od wszelkiej przemocy zachęcił papież Franciszek w krótkim pozdrowieniu poprzedzającym modlitwę "Anioł Pański" na placu św. Piotra w Watykanie. Odmówił ją z...
260. "Miłosierdzie ocala człowieka z 'raka' grzechu"
wiecej Radością Boga jest przebaczenie! - zapewnił papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym dzisiejszą modlitwę "Anioł Pański" na placu św. Piotra. Dodał, że nie jest to "ideologizowanie dobra". -...
261. "Drzwi zbawienia nie są nigdy zamknięte"
wiecej Co znaczy, że do zbawienia wiodą wąskie drzwi? Na to pytanie, które nasuwa się po lekturze Ewangelii dzisiejszej niedzieli, odpowiadał Papież Franciszek podczas spotkania z wiernymi na Anioł Pański....
262. Nie idziecie za papieżem, idziecie za Jezusem
wiecej O modlitwę w intencji, aby ludzie młodzi, którzy uczestniczyli w Światowym Dniu Młodzieży potrafili przełożyć to doświadczenie na swoje codzienne życie, w codzienne zachowania oraz na ważne wybory...
263. Franciszek apeluje o dialog międzypokoleniowy
wiecej - Dialog między pokoleniami jest skarbem, który należy zachowywać i strzec - stwierdził papież Franciszek w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański odmawianą z balkonu pałacu św. Joachima, oficjalnej...
264. Franciszek o zjednoczeniu modlitwy i działania
wiecej W naszym chrześcijańskim życiu modlitwa i działanie są zawsze głęboko zjednoczone - powiedział papież Franciszek podczas dzisiejszej modlitwy "Anioł Pański" w Watykanie.   Przeczytaj papieskie...
265. Papież: pozwólmy się zdobyć Chrystusowi
wiecej Do otwartości na łaskę Chrystusa i Jego miłosierdzie zachęcił dziś papież w swoim rozważaniu przed modlitwą "Anioł Pański". Podkreślił, że w istocie to miłość Chrystusa zawsze i wyłącznie rodzi...
266. Papież: coraz więcej męczenników za wiarę
wiecej Męczennicy są najdoskonalszym przykładem utraty życia za Chrystusa - przypomniał papież Franciszek podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański w Watykanie. Ojciec Święty przypomniał, że także dziś w...
267. Na "Anioł Pański" o bł. Edwardzie Focherinim
wiecej Ogłoszonego wczoraj błogosławionym Edwarda Focheriniego, włoskiego dziennikarza, który w czasie II wojny "uratował wielu Żydów od prześladowania nazistowskiego", przypomniał Franciszek w krótkim...
268. Franciszek: chrześcijanie wezwani do czujnego oczekiwania
wiecej O czujnym oczekiwaniu, jako istotnym wymiarze życia nadzieją chrześcijańską, mówił dziś papież podczas audiencji ogólnej. Jego słów na placu św. Piotra wysłuchało dziś około 20 tys. wiernych.  ...
269. Papież: jesteśmy grzesznikami - prośmy Boga o przebaczenie [DOKUMENTACJA]
wiecej Do uznania siebie za grzeszników i proszenia Boga o przebaczenie wezwał papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym modlitwę "Anioł Pański", jaką odmówił w południe z wiernymi zgromadzonymi na...
270. Franciszek: rozeznanie jest darem Bożym [DOKUMENTACJA]
wiecej Do rozeznania swoich wad, zanim będziemy poprawiali innych zachęcił Ojciec Święty w rozważaniu przed modlitwą "Anioł Pański". Papież nawiązał w nim do czytanego dziś fragmentu Ewangelii (Łk...
271. Papież: błogosławieństwa pobudzają do pokładania ufności w sprawach Bożych a nie doczesnych [PEŁNY...
wiecej Błogosławieństwa Jezusowe są stanowczym przesłaniem, abyśmy pokładali swe zaufanie nie w sprawach materialnych i przemijających, ale w wartościach Bożych, które są wieczne - powiedział Franciszek w...
272. Papież na "Anioł Pański": oddanie się na służbę Jezusa nadaje życiu sens (dokumentacja)
wiecej Wielkoduszne oddanie się na służbę Jezusa, żeby być świadkami dobroci i miłosierdzia, nadaje naszemu życiu nowy sens - powiedział papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym południową modlitwę...
273. Anioł Pański: chrzest w Jordanie "zanurza" Jezusa w tłumie i modlitwie [DOKUMENTACJA]
wiecej Jezus, zanim zanurzył się w Jordanie, "zanurzył się" w tłumie, który tam się znajdował a po wyjściu z wody pogrążył się w modlitwie. Zwrócił na to uwagę Franciszek w rozważaniach przed modlitwą...
274. Franciszek: służba bliźnim najważniejszą drogą do Nieba [DOKUMENTACJA]
wiecej Do naśladowania Jezusa na drodze służby, "najważniejszej drodze prowadzącej do Nieba" zachęcił Ojciec Święty wiernych w rozważaniu przed modlitwą "Anioł Pański". Tradycyjnie papież nawiązał w nim do...
275. Franciszek: Bóg objawia się również w sytuacjach niespodziewanych [DOKUMENTACJA]
wiecej - Umiejmy rozpoznawać znaki obecności Boga pośród nas, odkrywając ją, gdziekolwiek się objawia, nawet w sytuacjach najbardziej niespodziewanych i nietypowych - zachęcił Ojciec Święty w rozważaniu...
276. Franciszek: każdy powinien odpowiedzieć sobie na to pytanie - "kim dla mnie jest Jezus?" [PEŁNY...
wiecej "Szczęście znajdujemy tylko wtedy, gdy miłość, ta prawdziwa miłość, nas spotyka, zaskakuje nas, kiedy nas zmienia" - powiedział papież w rozważaniu przed modlitwą "Anioł Pański".   Franciszek...
277. Papież na "Anioł Pański": otwierając się na potrzeby innych, dokonujemy cudów [DOKUMENTACJA]
wiecej - Zbyt często chory i cierpiący stają się problemem, choć powinni być okazją do okazania troski i solidarności społeczeństwa wobec najsłabszych - mówił papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym...
278. Papież w Irlandii modlił się za ofiary nadużyć seksualnych [DOKUMENTACJA]
wiecej O swojej modlitwie za irlandzkie rodziny, ofiary nadużyć duchowieństwa, a także w intencji pokoju w Irlandii Północnej zapewnił Ojciec Święty w rozważaniu przed modlitwą "Anioł Pański" w Knock....
279. Franciszek: wiara w Jezusa pozwala nam czynić dzieła Boże [DOKUMENTACJA]
wiecej Częstą pokusą jest sprowadzanie religii do praktykowania prawa, dokonując projekcji na naszą relację z Bogiem relacji między sługami a ich panem - zauważył Franciszek w rozważaniu poprzedzającym...
280. Franciszek: w obliczu ludzkiego głodu nie można być obojętnym [DOKUMENTACJA]
wiecej W obliczu wołania wszelkiego rodzaju "głodu" nie możemy pozostać obojętnymi i spokojnymi widzami - powiedział papież w rozważaniu przed niedzielną modlitwą "Anioł Pański". Ojciec Święty podkreślił,...
281. Franciszek: Chrystus jest w centrum misji Kościoła [DOKUMENTACJA]
wiecej O tym, że Chrystus jest w centrum misji Kościoła oraz, że Jego orędzie należy głosić ubogimi środkami przypomniał papież Franciszek w rozważaniu przed modlitwą "Anioł Pański". Ojciec Święty...
282. Franciszek: wielu ochrzczonych żyje tak, jakby Chrystus nie istniał [DOKUMENTACJA]
wiecej "Wielu ochrzczonych żyje tak, jakby Chrystus nie istniał. Powtarzają gesty i znaki wiary, ale nie odpowiada im rzeczywista akceptacja osoby Jezusa i Jego Ewangelii" - powiedział Franciszek podczas...
283. Franciszek: potrzeba uzdrowienia i zawierzenie Jezusowi otwierają drogę do Jego serca
wiecej Jest tylko jeden wymóg, by uzyskać dostęp do serca Jezusa: poczucie potrzeby uzdrowienia i powierzenie się Jemu - powiedział Ojciec Święty w rozważaniu przed modlitwą "Anioł Pański". Nawiązał w nim...
284. Franciszek: niech Boże Ciało umacnia wiarę Kościoła [DOKUMENTACJA]
wiecej Do umocnienia pobożności eucharystycznej zachęcił papież w rozważaniu przed modlitwą "Anioł Pański".   Ojciec Święty odniósł się do obchodzonego dziś we Włoszech, a także w niektórych innych...
285. Franciszek: miłość Chrystusa każe nam bronić każdego życia ludzkiego [DOKUMENTACJA]
wiecej Miłość Chrystusa oznacza strzeżenie osób starszych, udzielanie pomocy chorym, przyjęcie dzieci jeszcze nie narodzonych - ochronę i umiłowanie życia ludzkiego od poczęcia po jego naturalny kres -...
286. Franciszek: rozwijajmy więź z Chrystusem zmartwychwstałym (dokumentacja)
wiecej Do rozwijania i pogłębiania więzi ze zmartwychwstałym Jezusem zachęcił Ojciec Święty w rozważaniu przed odmawianą w okresie wielkanocnym modlitwą "Regina Coeli".   Oto słowa papieża w...
287. Franciszek: w Bożym przebaczeniu i miłosierdziu nasza radość i nadzieja
wiecej Prośmy o łaskę rozpoznania naszego Boga: znalezienia w Jego przebaczeniu naszej radości, w Jego miłosierdziu naszej nadziei - zachęcił Franciszek podczas Mszy św. w Niedzielę Bożego Miłosierdzia w...
288. Franciszek na "Anioł Pański": nauczmy się tracić swe życie [DOKUMENTACJA]
wiecej Do przyswojenia sobie prawa paschalnego utraty swojego życia, aby mniej myśleć o sobie, o osobistych korzyściach, a także "widzieć" i zaspokajać potrzeby naszego bliźniego, zachęcił papież w...
289. Papież Franciszek: odrzućmy pokusę pewności siebie i życia bez Boga [DOKUMENTACJA]
wiecej Do odrzucenia pokusy pewności siebie i życia bez Boga, "domagając się absolutnej wolności od Niego i Jego Słowa" - wezwał Franciszek podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański w Watykanie.  ...
290. Papież przestrzega przed takim zachowaniem: jest to poważne niebezpieczeństwo
wiecej Przed instrumentalnym wykorzystywaniem Boga, by troszczyć się o swoje prywatne interesy przestrzegł papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym modlitwę "Anioł Pański".   Drodzy bracia i...
291. Papież: bóstwo Jezusa ma się objawić na krzyżu [DOKUMENTACJA]
wiecej - Przemienienie pomaga uczniom, a także nam w zrozumieniu, że męka Chrystusa jest tajemnicą cierpienia - powiedział papież.   Do "wyjścia na górę" w okresie Wielkiego Postu by tam wraz z...
292. Papież Franciszek: źródłem prawdziwej nieczystości jest ludzki grzech [DOKUMENTACJA]
wiecej To grzech czyni nas nieczystymi, dlatego potrzebujemy sakramentu pojednania odnawiającego synowską relację z Bogiem i pełne włączenie we wspólnotę wierzących - powiedział Ojciec Święty w rozważaniu...
293. Franciszek: misja Kościoła dokonuje się w drodze, a nie w bezruchu (dokumentacja)
wiecej Misja Kościoła dokonuje się w drodze, a nigdy w bezruchu. Mówił o tym papież Franciszek w swoim rozważaniu poprzedzającym modlitwę "Anioł Pański", którą odmówił z wiernymi zgromadzonymi na placu św....
294. Franciszek: Jezus przyszedł, aby zniszczyć diabła [DOKUMENTACJA]
wiecej - Jezus jest naszym Nauczycielem, potężnym w słowach i czynach. Jezus przekazuje nam całe światło, które oświeca niekiedy mroczne drogi naszego istnienia; przekazuje nam także siłę niezbędną do...
295. Papież na "Anioł Pański": naśladujmy przykład Mędrców [DOKUMENTACJA]
wiecej O trzech postawach wobec przyjścia Jezusa i Jego ukazania się światu: starannym poszukiwaniu, obojętności i lęku mówił papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym modlitwę "Anioł Pański" na placu...
296. Franciszek: misją rodziny jest stwarzanie dzieciom warunków rozwoju (dokumentacja)
wiecej Misją rodziny jest stwarzanie warunków sprzyjających harmonijnemu i pełnemu rozwojowi dzieci, aby mogły prowadzić życie dobre, godne Boga i konstruktywne dla świata - powiedział papież w rozważaniu...
297. Papież: po Jego przyjściu trzeba się nawrócić [DOKUMENTACJA]
wiecej Jezus jest naszym pośrednikiem i jedna nas nie tylko z Ojcem, ale także między nami.    - Orędzie Jezusa jest niewygodne i stawia nas w niewygodnej sytuacji, ponieważ stanowi wyzwanie dla...
298. Franciszek: chrześcijanin nie może być prorokiem nieszczęścia [DOKUMENTACJA]
wiecej Radość, modlitwa i wdzięczność to trzy postawy, które przygotowują nas do przeżywania Bożego Narodzenia w sposób autentyczny - powiedział papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym modlitwę...
299. "Pustka w naszym życiu może polegać na tym, że się nie modlimy" [DOKUMENTACJA]
wiecej Do intensywnej modlitwy, rozwoju życia duchowego, większej wrażliwości na potrzeby innych i radości w czasie Adwentu wezwał Franciszek podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański w Watykanie.  ...
300. Papież: ten, kto czuwa, nie ulega pokusom tego świata [DOKUMENTACJA]
wiecej Osoba czuwająca to ktoś, kto w zgiełku świata nie daje się opanować przez rozproszeniu czy powierzchowność, ale żyje w sposób pełny i świadomy, troszcząc się zwłaszcza o innych.   Przypomniał o...
301. Franciszek o kryteriach przynależności do królestwa Bożego [DOKUMENTACJA]
wiecej Papież, nawiązując do dzisiejszej uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata, zaznaczył, że dzisiaj mamy przed sobą Chrystusa jako Króla, Pasterza i Sędziego, ukazującego kryteria przynależności do...
302. Papież na "Anioł Pański": pokładajmy zaufanie w Bogu [DOKUMENTACJA]
wiecej Jezus zawsze nam ukazywał, że Bóg nie jest panem surowym i nietolerancyjnym, ale ojcem pełnym miłości, czułości, dobroci.   Dlatego możemy i musimy pokładać w Nim ogromne zaufanie - przekonywał...
303. Franciszek: każdego dnia i godziny bądźmy gotowi na spotkanie z Jezusem [DOKUMENTACJA]
wiecej Każdego dnia i godziny bądźmy gotowi na spotkanie z Jezusem - przypomniał Franciszek podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański w Watykanie.   "Warunkiem aby być gotowym na spotkanie z Panem...
304. Papież w Uroczystość Wszystkich Świętych: świętość jest celem życia każdego z nas
wiecej Uroczystość Wszystkich Świętych jest "naszym" świętem dlatego, że "świętość Boga dotknęła naszego życia" - przypomniał Franciszek podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański w Watykanie.  ...
305. Papież na "Anioł Pański": właśnie dlatego Jezus daje nam siebie w Eucharystii
wiecej Miłość nadaje życiu i drodze wiary dynamizm i owocność: bez miłości życie i wiara pozostają bezpłodne - mówił papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym modlitwę "Anioł Pański" na placu św....
306. Papież: chrześcijanin jest powołany do angażowania się w sprawy ludzkie
wiecej Chrześcijanin jest powołany do aktywnego angażowania się w sprawy ludzkie i społeczne, nie przeciwstawiając "Boga" i "cezara", ale oświecając rzeczywistości doczesne światłem, które pochodzi od Boga...
307. Papież: nasz Pan jest Bogiem miłości i cierpliwości, nie zemsty [DOKUMENTACJA]
wiecej Wielką nowością chrześcijaństwa jest to, że Pan, choć wielokrotnie rozczarował się do nas z powodu naszych błędów i grzechów, okazuje się bardzo cierpliwy, nie wycofuje swego Słowa i nie jest Bogiem...
308. Franciszek: niech przebaczenie Boga otwiera nas, byśmy przebaczali braciom
wiecej Do wdzięczności za bezinteresowny dar Bożego przebaczenia, które powinno nas otwierać na przebaczenie naszym braciom i siostrom zachęcił Ojciec Święty w swoim rozważaniu przed modlitwą "Anioł...
309. Franciszek: pracujmy na rzecz godności ubogich i odrzucanych przez społeczeństwo
wiecej Maria z Chiquinquirá i Piotr Klawer zachęcają nas do pracy na rzecz godności wszystkich naszych braci, zwłaszcza ubogich i odrzucanych przez społeczeństwo, za opuszczonych, emigrantów, na rzecz...
310. Franciszek: w Piotrze jest widzialne centrum jedności Kościoła [DOKUMENTACJA]
wiecej Jezus pragnął dla swego Kościoła widzialnego centrum jedności w Piotrze i jego następcach, którzy od samego początku byli utożsamiani z Biskupami Rzymu, miasta, w którym Piotr i Paweł złożyli...
311. Franciszek na Anioł Pański: oto największy dar Maryi dla świata
wiecej Największym darem, jaki Maryja przynosi światu jest Jezus - mówił papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym modlitwę "Anioł Pański" na placu św. Piotra w Watykanie.   W uroczystość...
312. Papież: tylko mocna wiara daje nam pewność wśród burz i trudności życia
wiecej Tylko mocna wiara, oparta na Słowie Bożym, a nie horoskopy i wróżby, daje nam pewność i siłę wśród różnych burz i trudności, jakie niesie ze sobą życie. Przypomniał o tym Franciszek w rozważaniach...
313. Franciszek: przemienienie na górze Tabor zaprasza na spotkanie z Jezusem, aby służyć braciom
wiecej Spotkanie z Jezusem nie jest celem samym w sobie, ale ma prowadzić do autentycznego nawrócenia i stania się na co dzień świadkiem miłości Boga dla wszystkich, a zwłaszcza dla cierpiących, samotnych,...
314. Franciszek: czy jesteśmy otwarci na przyjęcie Słowa Bożego?
wiecej Do zadania sobie pytania, czy nasze serca są otwarte na przyjęcie z wiarą ziarna Słowa Bożego, zachęcił papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym modlitwę "Anioł Pański", którą odmówił w...
315. Franciszek: święci Piotr i Paweł ukazują nam że Pan nigdy nas nie opuszcza
wiecej "Święci Piotr i Paweł poprzez swoje dzieje osobiste i kościelne ukazują nam dziś i mówią, że Pan jest zawsze z nami, idzie z nami, nigdy nas nie opuszcza. Szczególnie w chwilach próby, Bóg wyciąga...
316. Papież: cierpienia są częścią dzieła ewangelizacji
wiecej - Trudności i cierpienia są częścią dzieła ewangelizacji i jesteśmy powołani, aby znaleźć w nich okazję do sprawdzenia autentyczności naszej wiary i naszej relacji z Jezusem - powiedział papież...
317. Papież wyraził solidarność z Wenezuelą i wspomniał o Niedzieli Biblijnej w Polsce
wiecej Duchową i modlitewną solidarność z mieszkańcami Wenezueli - zabitymi, rannymi i uwięzionymi - w wyniku ostatnich zajść w tym kraju wyraził Franciszek w rozważaniach przed modlitwą Regina Caeli 30...
318. "Kierując się osobistym interesem, podążamy w ciemności"
wiecej Kierując się osobistym interesem, podążamy w ciemności - przestrzegł papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym modlitwę "Anioł Pański" na placu św. Piotra w Watykanie.   Publikujemy pełny...
319. Papież: Bóg jest naszym przyjacielem [DOKUMENTACJA]
wiecej - Dzisiejsza Ewangelia wzywa nas usilnie do zaufania Bogu, który troszczy się o wszystkie swe stworzenia, zarówno zwierzęta i rośliny, jak i o człowieka - powiedział Franciszek w rozważaniach przed...
320. Franciszek: zemsta nigdy nie jest sprawiedliwa [DOKUMENTACJA]
wiecej - Zemsta nigdy nie prowadzi do rozwiązania konfliktów - przypomniał Franciszek podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański w Watykanie.   - Wolno nam szukać sprawiedliwości; naszym obowiązkiem...
321. Franciszek: bądźmy "solą ziemi" i "światłem świata"!
wiecej Poprzez słowa i dobre uczynki bądźmy "solą ziemi" i "światłem świata"! - zachęcił Franciszek podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański w Watykanie.   Papież przypomniał, że misją chrześcijan w...
322. Franciszek: Kościół nie głosi siebie samego, ale głosi Chrystusa [DOKUMENTACJA]
wiecej - Kościół w każdym czasie, jest wezwany do czynienia tego, co uczynił Jan Chrzciciel, wskazywania Jezusa, mówiąc `Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata!` - powiedział Franciszek podczas...
323. Papież: prawdziwa misja to przyciąganie do Chrystusa [DOKUMENTACJA]
wiecej - Jezus przyszedł po to, aby zniwelować dystans między człowiekiem a Bogiem - powiedział papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym modlitwę "Anioł Pański" na placu św. Piotra w Watykanie.  ...
324. "Tam, gdzie jest Bóg, tam jest radość"
wiecej Tam, gdzie jest Bóg, tam jest radość - mówił papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym modlitwę “Anioł Pański" w uroczystość Objawienia Pańskiego.   - Symbolem tego światła, które świeci na...
325. Papież: świat nienawidzi chrześcijan, tak jak Jezusa [DOKUMENTACJA]
wiecej - Świat nienawidzi chrześcijan z tego samego powodu z jakiego nienawidził Jezusa, ponieważ On przyniósł światło Boga, a świat woli ciemność, aby ukryć swoje złe uczynki - mówił o tym papież...
326. Papież na "Anioł Pański": radość owocem działania zbawczego i miłości Boga
wiecej Radość jest owocem działania zbawczego i miłości Boga - powiedział papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym modlitwę "Anioł Pański" na placu św. Piotra w Watykanie.   Drodzy bracia i...
327. Papież Franciszek: w Maryi nie ma miejsca na grzech
wiecej Maryja jest nazywana "pełną łaski", bo jest "jedyną istotą bez grzechu, niepokalaną". W niej nie ma miejsca na grzech - powiedział papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym modlitwę "Anioł...
328. Franciszek: nadchodzi królestwo Boże [DOKUMENTACJA]
wiecej - Nadchodzi królestwo Boże, jest wręcz bliskie, jest pośród nas! To jest centralne przesłanie wszelkiej misji chrześcijańskiej - powiedział Franciszek podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański w...
329. Papież: prawda o zmartwychwstaniu i zbawieniu dotyczy wszystkich [DOKUMENTACJA]
wiecej Prawda o zbawieniu, jakim Jezus obdarzył świat przez swe zmartwychwstanie, dotyczy wszystkich - powiedział Franciszek 6 listopada w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański.   Nawiązując do...
330. Ojciec Święty: patrzmy na człowieka oczami Boga [DOKUMENTACJA]
wiecej Do patrzenia na człowieka oczami Boga wezwał papież Franciszek w swym rozważaniu poprzedzającym dzisiejszą modlitwę "Anioł Pański" na placu św. Piotra w Watykanie.   Publikujemy treść...
331. Franciszek: nie ma osoby straconej na zawsze [DOKUMENTACJA]
wiecej "Nie ma grzechu, w który popadliśmy, a z którego, dzięki Bożej łasce, nie możemy powstać; nie ma osoby straconej na zawsze, ponieważ Bóg nigdy nie przestaje pragnąć naszego dobra, nawet wtedy, gdy...
332. Papież o kobietach przytłoczonych ciężarem życia i dramatem przemocy
wiecej O "kobietach przytłoczonych ciężarem życia i dramatem przemocy, o kobietach niewolnicach arogancji możnych, o dziewczętach zmuszanych do nieludzkiej pracy, o kobietach zmuszonych do poddania się na...
333. Kościół nie potrzebuje biurokratów i pracowitych funkcjonariuszy
wiecej Kościół nie potrzebuje biurokratów i pracowitych funkcjonariuszy, ale misjonarzy pełnych pasji, pochłoniętych żarliwością, by wszystkim zanieść pocieszające słowo Jezusa i Jego odradzającą łaskę -...
334. Papież przypomina o konieczności stałego czuwania na spotkanie z Panem
wiecej Potrzebie stałej gotowości oczekiwania na ostateczne spotkanie z Panem poświęcił swe rozważania przed modlitwą Anioł Pański Franciszek w niedzielę 7 sierpnia. Jednocześnie zwrócił uwagę, że ta...
335. "Nie lekceważmy ludzkiej i chrześcijańskiej cnoty gościnności"
wiecej Przed lekceważeniem w dzisiejszym świecie ludzkiej i chrześcijańskiej cnoty gościnności przestrzegł Franciszek podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański w Watykanie.   Papież zwrócił uwagę, że...
336. Papież: niech postawa miłosiernego Samarytanina będzie świadectwem naszej wiary
wiecej Postawa miłosiernego Samarytanina jest konieczna, aby dawać świadectwo naszej wiary, która bez uczynków jest martwa. Przypomniał o tym Franciszek w rozważaniach przed Aniołem Pańskim 10 lipca w...
337. "Misja chrześcijan skierowana jest do wszystkich"
wiecej Misja chrześcijanina na świecie jest skierowana do wszystkich, nikt nie jest z niej wykluczony. Mówił o tym papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym modlitwę "Anioł Pański" w Watykanie.  ...
338. Franciszek: Bądźmy zaczynem jedności, pocieszenia i miłosierdzia
wiecej Uroczystość Trójcy Przenajświętszej zaprasza nas do zaangażowania się w codzienne wydarzenia, aby być zaczynem jedności, pocieszenia i miłosierdzia - powiedział Franciszek podczas dzisiejszej...
339. Papież: zawsze możemy zacząć od nowa
wiecej Nawet gdy się zagubimy, Bóg nadal uważa nas za swoje dzieci - przekonywał papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym modlitwę Anioł Pański na placu św. Piotra w Watykanie.   - W sakramencie...
340. Papież: troska Boga o grzeszników nie ma granic
wiecej Bóg jest nieskończenie cierpliwy i nieustannie troszczy się o grzeszników, ale jednocześnie konieczne jest nasze nawrócenie się, aby skorzystać z Jego miłosierdzia. Przypomniał o tym 28 lutego...
341. "Anioł Pański" w Ecatepec: uczyńcie z Meksyku ziemię możliwości
wiecej "Uczyńcie z błogosławionej ziemi meksykańskiej ziemię możliwości, z której nie trzeba emigrować, aby marzyć" - zachęcił Franciszek Meksykanów w przemówieniu przed modlitwą Anioł Pański na terenie...
342. Franciszek przestrzegł przed pokusą traktowania religii jako inwestycji ludzkiej
wiecej Przed pokusą traktowania religii jako inwestycji ludzkiej, a zatem targowania się z Bogiem szukając własnego interesu, przestrzegł Franciszek podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański w Watykanie....
343. Franciszek: nie zadowalajmy się przeciętnością
wiecej Doświadczenie Mędrców zachęca nas, abyśmy nie zadowalali się przeciętnością, nie "wegetowali", ale poszukiwali sensu rzeczy, z pasją badali wielką tajemnicę życia - powiedział Franciszek podczas...
344. Franciszek: codziennie ćwiczmy się w przebaczaniu!
wiecej "Codziennie mamy okazję, aby ćwiczyć się w przebaczaniu, przeżywać ten gest tak wzniosły, że przybliża człowieka do Boga" - powiedział Franciszek podczas modlitwy Anioł Pański 26 grudnia w święto...
345. Papież o trzech "miejscach zdumienia": bliźnim, historii i Kościele
wiecej Trzy miejsca "zdumienia": bliźniego, historię i Kościół powinien nawiedzić każdy wierny, przygotowując się duchowo do świąt Bożego Narodzenia - powiedział Franciszek w dzisiejszych rozważaniach...
346. Papież: Bóg nie zamyka nikomu możliwości zbawienia
wiecej Żadna kategoria osób nie jest wykluczona z przemierzania drogi nawrócenia, aby zyskać zbawienie, nawet poborcy podatków uznawani z definicji za grzeszników. Oni także nie są wykluczeni ze zbawienia....
347. "Królewskość Jezusa objawiła się najpełniej na Kalwarii"
wiecej Siła i potęga królewskości Jezusa objawiły się najpełniej, paradoksalnie, na Kalwarii, w chwili Jego śmierci - przypomniał Franciszek w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański w Watykanie.  ...
348. Papież komentuje Ewangelię o młodzieńcu
wiecej Czytany dzisiaj fragment Ewangelii pokazuje, że niemożliwe jest pogodzenie wiary z przywiązaniem do rzeczy doczesnych, a zwłaszcza bogactw - powiedział Franciszek w rozważaniach przed modlitwą Anioł...
349. Franciszek: wiara w Jezusa sensem naszego życia
wiecej - Wiara w Jezusa oznacza uczynienie Go centrum, sensem naszego życia - powiedział Franciszek w rozważaniu przed niedzielną modlitwą "Anioł Pański" w Watykanie.   Papież podkreślił, że "Chrystus...
350. Papież podkreślił społeczny wymiar Eucharystii
wiecej Eucharystia nie jest prywatną modlitwą ani samym tylko doświadczeniem duchowym, ale jest "pamiątką", a więc gestem, który aktualizuje i uobecnia śmierć i zmartwychwstanie Jezusa.   Przypomniał...
351. Papież: nie wystarczy spotkać Jezusa, aby w Niego uwierzyć
wiecej - Nie wystarczy spotkać Jezusa, aby w Niego uwierzyć, nie wystarczy czytać Biblię, Ewangelię; nie wystarcza nawet być świadkiem cudu. Wiele osób było w bliskim kontakcie z Jezusem i nie uwierzyło...
352. "Jezus to pełnia życia dla zgłodniałego człowieka"
wiecej - Uczestnictwo w Eucharystii oznacza wejście w logikę Jezusa, logikę bezinteresowności, dzielenia się - powiedział papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym południową modlitwę "Anioł Pański",...
353. "Niech Kościół będzie domem i matką wszystkich ludów"
wiecej "Oby z pomocą Maryi Kościół był domem wszystkich, domem, który umie gościć, matką dla wszystkich swych ludów" - wezwał Franciszek w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański w wojskowej bazie...
354. Franciszek: Maryja, Piotr i Paweł naszymi przewodnikami
wiecej "Maryja, Piotr i Paweł są naszymi towarzyszami podróży w poszukiwaniu Boga; są naszymi przewodnikami na drodze wiary i świętości" - powiedział Franciszek podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański w...
355. Papież podkreśla rolę wiary w moc Jezusa
wiecej Prośmy Pana za wstawiennictwem Maryi Panny o dar wiary mocnej i odważnej, pobudzającej nas do szerzenia nadziei i życia wśród naszych braci - zaapelował dziś Franciszek do wiernych zgromadzonych na...
356. Franciszek: Bóg szczególnie miłuje ludzi prostych i pokornych
wiecej Bóg szczególnie miłuje ludzi prostych i pokornych - powiedział papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym południową modlitwę "Anioł Pański" na placu św. Piotra w Watykanie.   Drodzy bracia...
357. Franciszek: Budujmy wspólnoty kościelne odzwierciedlające blask Trójcy Świętej
wiecej Zostało nam powierzone zadanie budowania wspólnot kościelnych, które byłyby coraz bardziej rodziną, zdolnych do odzwierciedlania blasku Trójcy Świętej i ewangelizacji nie tylko słowami, ale także z...
358. Papież: ci, którzy przewodzą w Kościele, mają służyć, a nie być menedżerami
wiecej Chrystus jest prawdziwym dobrym pasterzem, wypełniającym najwznioślejszy wzór miłości wobec swej owczarni a za Jego przykładem my także mamy kochać i troszczyć się o swych bliźnich - powiedział...
359. Bóg nas nieustannie miłuje bezinteresownie i bezgranicznie
wiecej Bóg darzy nas miłością bezinteresowną i bezgraniczną, a potwierdzeniem tego jest fakt, że dał nam swego Syna Jednorodzonego - przypomniał Franciszek w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański 15...
360. Franciszek: Pozwólmy aby Jezus wszedł z miłosierdziem do naszych serc
wiecej "Pozwólmy aby Jezus wszedł z miłosierdziem do naszych serc" - zachęcał Franciszek przed dzisiejszą modlitwą Anioł Pański w Watykanie.   Papież pytał, czy Pan naprawdę czuje się w naszym życiu u...
361. Franciszek: nie lękajcie się spojrzeć ubogim i chorym w oczy, zbliżyć delikatnie i ze współczuciem
wiecej "Aby być `naśladowcami Chrystusa` wobec ubogich lub chorych, nie powinniśmy się lękać spojrzenia mu w oczy i zbliżyć się do niego delikatnie i ze współczuciem" - zachęcał Franciszek podczas...
362. Franciszek: bądźmy wytrwałymi słuchaczami i głosicielami Ewangelii Jezusa
wiecej Do wytrwałego słuchania i głoszenia z mocą Ewangelii Jezusa zachęcił dziś papież przed modlitwą "Anioł Pański". Franciszek zaapelował także o codzienne czytanie Ewangelii.   Oto tekst...
363. Franciszek na "Anioł Pański": Jezus sam jest dobrą nowiną, w którą trzeba uwierzyć
wiecej Jezus sam jest "dobrą nowiną", w którą należy uwierzyć, przyjąć i przekazać mężczyznom i kobietom wszystkich czasów, aby także oni zawierzyli Jemu swoje życie. Dlatego "ten, kto Go słucha i idzie za...
364. Franciszek wezwał mieszkańców Sri Lanki do odbudowy utraconej jedności
wiecej Do odbudowy utraconej jedności wezwał mieszkańców Sri Lanki papież Franciszek.   Ojciec Święty w przemówieniu podczas modlitwy "Anioł Pański" w Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Madhu,...
365. Papież: Chrzest Jezusa jest "otwarciem niebios" oddzielających człowieka od Boga
wiecej Wraz z wydarzeniem Chrztu Jezusa skończył się czas "zamkniętych niebios", które rozdzielały Boga i człowieka - powiedział Franciszek 11 stycznia, w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański.  ...
366. Jezus zbliża pokolenia i jednoczy rodziny
wiecej "Jezus jest tym, który zbliża różne pokolenia i jest źródłem miłości, która jednoczy rodziny i osoby, pokonując wszelką nieufność, wszelką izolację, każdy dystans" - powiedział Franciszek podczas...
367. Niech ofiara męczenników zapewni wolność religijną w świecie
wiecej "Módlmy, aby również dzięki ofierze dzisiejszych męczenników umacniało się w każdej części świata zaangażowanie na rzecz uznania i konkretnego zapewnienia wolności religijnej, która jest...
368. Franciszek: Jezus przyszedł, aby przynieść radość
wiecej Jezus przyszedł, aby przynieść radość wszystkim i na zawsze. Sam Jezus jest naszą radością - powiedział dziś papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym modlitwę "Anioł Pański".   Na placu...
369. Papież na Anioł Pański: rodzina musi się karmić Słowem Bożym
wiecej Aby rodzina mogła dobrze się rozwijać, winna karmić się Słowem Bożym - powiedział Franciszek w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański 5 października na Placu św. Piotra w Watykanie.  ...
370. Papież: chrześcijanie mają żyć w świecie, ale czerpiąc siły z Ewangelii
wiecej Chrześcijanie, żyjąc w świecie i zintegrowani z dzisiejszą rzeczywistością, winni zawsze czerpać siły z Ewangelii, winni być solą ziemi - przypomniał Franciszek w rozważaniach przed modlitwą Anioł...
371. Wiara daje nam poczucie bezpieczeństwa pośród niebezpieczeństw
wiecej Wiara daje nam pewność, że Jezus jest przy nas obecny, że Jego dłoń nas chwyta, aby wybawić od niebezpieczeństw - zapewnił papież Franciszek, przemawiając do uczestników niedzielnej modlitwy "Anioł...
372. Papież wzywa do współczucia i dzielenia się z ubogimi
wiecej Współczucie, dzielenie się i Eucharystia - to trzy przesłania, płynące, według Franciszka, z czytanego dzisiaj w Kościele powszechnym fragmentu Ewangelii św. Mateusza, mówiącego o cudownym...
373. Papież na "Anioł Pański": wobec zła chrześcijanin ma naśladować Bożą cierpliwość
wiecej W obliczu zła obecnego w świecie chrześcijanin ma naśladować Bożą cierpliwość, ufając w ostateczne zwycięstwo dobra - powiedział papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym południową modlitwę...
374. Gdy przyjmujemy Chrystusa w Eucharystii nasze życie staje się darem
wiecej Miłość Boga do nas jest bez miary, nie można stawiać granic Jego miłości a przyjmując Chrystusa w Eucharystii nasze życie staje się darem - zaznaczył Franciszek podczas dzisiejszej modlitwy Anioł...
375. Papież Franciszek: miłość konkretnym znakiem ukazującym wiarę
wiecej Miłość jest konkretnym znakiem ukazującym wiarę w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego - powiedział papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym południową modlitwę "Anioł Pański" na placu św. Piotra....
376. Franciszek: miłosierdzie Boże nie ma granic
wiecej Dla miłosierdzia Bożego oferowanego wszystkim nie ma żadnych ograniczeń - słowa te kilkakrotnie powtórzył papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym dzisiejszą modlitwę "Anioł Pański".  ...
377. Papież: każde spotkanie z Jezusem zmienia życie i pozawala nam żyć w radości
wiecej "Każde spotkanie z Jezusem zmienia nasze życie i pozawala nam żyć w radości" - podkreślił Franciszek podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański w Watykanie. Papież zachęcił wiernych na całym świecie...
378. Wielki Post dobrą okazją do nawrócenia
wiecej Wielki Post jest dla nas wszystkich dobrą okazją, aby odbyć drogę nawrócenia - powiedział papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym modlitwę "Anioł Pański" na placu św. Piotra w Watykanie....
379. Franciszek: wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi
wiecej "Z przynależności do Chrystusa wynika, że we wspólnotach chrześcijańskich - diecezjach, parafiach, stowarzyszeniach i ruchach - różnice nie mogą zaprzeczać faktowi, że wszyscy, przez chrzest, mamy...
380. Papież: Uzgodniliśmy - żadnych plotek!
wiecej "Jezus przypomina nam, że nawet słowa mogą zabijać! Dlatego nie tylko nie wolno nastawać na życie bliźniego, ale nawet wylewać na niego truciznę gniewu i ugodzić go oszczerstwami" - powiedział...
381. Ludzie poświęceni Bogu są całkowicie oddani braciom
wiecej Obchodzony dziś Światowy Dzień Życia Konsekrowanego "przypomina o znaczeniu dla Kościoła osób, które usłyszały wezwanie do bezpośredniego naśladowania Jezusa na drodze rad ewangelicznych" -...
382. "Bycie uczniami Jezusa oznacza otwartość i solidarność z innymi"
wiecej Bycie uczniami Jezusa - Baranka Bożego - oznacza dzisiaj bycie solidarnymi i otwartymi na bliźnich, stawianie niewinności w miejsce zła, miłości w miejsce siły, pokory w miejsce pychy i służby w...
383. Papież zapowiedział swą pielgrzymkę do Ziemi Świętej
wiecej Bóg jest solidarny z człowiekiem i jego historią - powiedział papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym południową modlitwę Anioł Pański na placu św. Piotra w Watykanie. Zapowiedział też swą...
384. Papież o znaczeniu rodziny w życiu społecznym
wiecej O znaczeniu rodzin dla Kościoła i społeczeństwa a także konieczności troski o uchodźców przypomniał Ojciec Święty w swoim rozważaniu poprzedzającym modlitwę "Anioł Pański".   Drodzy Bracia i...
385. Kościół nie jest schronieniem dla ludzi smutnych
wiecej Kościół nie jest schronieniem dla ludzi smutnych, Kościół jest domem radości!" - podkreślił papież Franciszek w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański w Watykanie. Papież nawiązał do obchodzonej...
386. Franciszek: Bóg pamięta o każdym człowieku
wiecej O miłosierdziu Boga, oczekującego na to, by dostrzec w człowieku choćby najmniejszy znak nawrócenia i pragnienia powrotu mówił dziś Ojciec Święty w rozważaniu poprzedzającym modlitwę "Anioł Pański"....
387. Papież: święci zachęcają nas do zaufania Bogu
wiecej O powszechnym powołaniu każdego chrześcijanina do świętości przypomniał dziś papież w swoim rozważaniu przed modlitwą "Anioł Pański". Przypomniał, że po południu uda się na rzymski cmentarz na Campo...
388. Nie ustawajmy w codziennej wytrwałej modlitwie
wiecej Nauczmy się od wdowy z czytanej dzisiaj Ewangelii ciągłej, niestrudzonej modlitwy, będącej wyrazem wiary w Boga, który jest naszym sprzymierzeńcem i mocą w walce ze złem - powiedział Franciszek w...
389. Franciszek: "Wiara dokonuje rzeczy niemożliwych"
wiecej Na znaczenie dbałości o rozwój wiary zwrócił uwagę Ojciec Święty w rozważaniu poprzedzającym modlitwę "Anioł Pański". Prosił też o modlitwę w intencji ofiar czwartkowej katastrofy u brzegów...
390. Franciszek o miłosierdziu i "raku" grzechu
wiecej Radością Boga jest przebaczenie! - zapewnił papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym dzisiejszą modlitwę "Anioł Pański" na placu św. Piotra. Dodał, że nie jest to "ideologizowanie dobra". -...
391. "Jezus jest bramą prowadzącą do zbawienia"
wiecej Jezus jest naszą bramą prowadzącą do zbawienia, pozwólmy, aby wkraczał On coraz bardziej w nasze życie - powiedział Franciszek w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański 28 sierpnia w Watykanie. Po...
392. Papież: czy wiemy, jaki jest nasz skarb?
wiecej Miejmy zawsze serce, które pragnie przede wszystkim spotkania z Jezusem i miejmy zawsze ten skarb, o którym mówi dzisiejsza Ewangelia, że tam gdzie skarb, tam jest też twoje serce.   Te słowa z...
393. Młodzież nie idzie za papieżem, idzie za Jezusem Chrystusem
wiecej O modlitwę w intencji, aby ludzie młodzi, którzy uczestniczyli w Światowym Dniu Młodzieży potrafili przełożyć to doświadczenie na swoje codzienne życie, w codzienne zachowania oraz na ważne wybory...
394. "Modlitwa i działanie są głęboko zjednoczone"
wiecej - W naszym chrześcijańskim życiu modlitwa i działanie są zawsze głęboko zjednoczone - powiedział papież Franciszek podczas dzisiejszej modlitwy "Anioł Pański" w Watykanie. Ojciec Święty przestrzegł,...
395. Męczennicy są najdoskonalszym przykładem utraty życia za Chrystusa
wiecej Męczennicy są najdoskonalszym przykładem utraty życia za Chrystusa - przypomniał papież Franciszek podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański w Watykanie. Ojciec Święty przypomniał, że także dziś w...
396. Papież przeciwko przestępczości zorganizowanej
wiecej O modlitwę w intencji mafiosów i nawrócenie ich serc zaapelował Ojciec Święty w swym rozważaniu po modlitwie "Anioł Pański". Papież nawiązał do wczorajszej beatyfikacji w Palermo ks. Józefa...
397. Pierwszy "Anioł Pański" papieża Franciszka - 17.03.2013
wiecej Bóg nigdy nie przestaje nam przebaczać. Problem w tym, że my nie chcemy prosić Go o przebaczenie - powiedział papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym pierwszą modlitwę "Anioł Pański", jaką...
398. Franciszek zachęcił młodych Włochów, by odrzucali zło, a wybierali dobro [DOKUMENTACJA]
wiecej Do budowania dobra w swoim środowisku zachęcił papież młodych Włochów podczas niedzielnej modlitwy "Anioł Pański".   Swoją refleksję Ojciec Święty skierował przede wszystkim do ponad 70 tys....
399. Papież przypomina rolę i znaczenie Eucharystii w życiu Kościoła i wiernych
wiecej Eucharystia, będąc źródłem miłości dla życia Kościoła, jest szkołą miłości i solidarności - przypomniał dziś Franciszek w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański w Watykanie. Zachęcił, aby...
400. Papież Franciszek apeluje o dialog międzypokoleniowy
wiecej "Dialog między pokoleniami jest skarbem, który należy zachowywać i strzec" - stwierdził papież Franciszek w rozważaniu przed modlitwą "Anioł Pański" odmawianą z balkonu kurii metropolitalnej w Rio...
401. Franciszek: Jezus nadaje sens naszemu życiu [DOKUMENTACJA]
wiecej Jezus jest jedynym pewnym przewodnikiem, który nadaje sens naszemu życiu - powiedział papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym modlitwę "Anioł Pański" na placu św. Piotra w Watykanie. Drodzy...
402. Papież: "Trzeba zawsze iść drogą braterstwa"
wiecej W ten pierwszy dzień roku niech Pan pomoże nam razem kroczyć bardziej zdecydowanie drogami sprawiedliwości i pokoju - zaapelował papież Franciszek w rozważaniach przed modlitwą "Anioł Pański" po...
403. Maryi powierzmy młodzież
wiecej Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 27.08.2006   Wspominamy dziś, 27 sierpnia, św. Monikę, a jutro wspominać będziemy jej syna, św. Augustyna: ich świadectwa mogą być wielką pociechą i...
404. Chrystus niczym nowe słońce na horyzoncie ludzkości rozprasza ciemności
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Tą niedzielą po Objawieniu Pańskim kończy się okres liturgiczny Bożego Narodzenia: czas światłości, światła Chrystusa, który — niczym nowe słońce pojawiające się na...
405. Mędrcy reprezentują narody w drodze do Boga
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Przepraszam za spóźnienie. Wyświęciłem czterech nowych biskupów w Bazylice św. Piotra i liturgia trochę się przedłużyła. Ale dziś świętujemy przede wszystkim Epifanię...
406. Na drogach dialogu, zrozumienia i pojednania
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Życzę wszystkim szczęśliwego Nowego Roku! W tym pierwszym dniu 2013 r. chciałbym udzielić każdemu mężczyźnie i każdej kobiecie na świecie Bożego błogosławieństwa....
407. Święta Rodzina strzeże wielkiego daru życia
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Dziś obchodzimy święto Świętej Rodziny z Nazaretu. W liturgii czytamy fragment Ewangelii Łukasza, przedstawiający Dziewicę Maryję i św. Józefa, którzy zgodnie z...
408. Św. Szczepan jest wzorem dla wszystkich, którzy pragną służyć nowej ewangelizacji
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Co roku nazajutrz po świętach Bożego Narodzenia obchodzimy liturgiczne święto św. Szczepana, diakona i pierwszego męczennika. Księga Dziejów Apostolskich przedstawia...
409. Tam, gdzie jest gościnność, tam jest Bóg i radość
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   W tę IV Niedzielę Adwentu, która nieznacznie poprzedza Boże Narodzenie, Ewangelia opowiada o nawiedzeniu przez Maryję swojej krewnej Elżbiety. Wydarzenie to nie jest...
410. Bóg będzie nas sądził według naszych czynów
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Ewangelia dzisiejszej III Niedzieli Adwentu ponownie przedstawia postać Jana Chrzciciela i ukazuje go, gdy przemawia do ludzi, którzy przychodzą nad Jordan, aby ich...
411. Dziewicy Adwentu powierzmy naszą drogę na spotkanie z Panem
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   W okresie Adwentu liturgia uwypukla szczególnie dwie postaci, które przygotowują przyjście Mesjasza: Najświętszą Maryję Pannę i Jana Chrzciciela. Dzisiaj św. Łukasz...
412. Bierzmy przykład z Maryi Niepokalanej
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Życzę wszystkim dobrego świętowania uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny! W Roku Wiary chciałbym podkreślić, że Maryja jest Niepokalana ze...
413. Maryja doskonale ucieleśnia ducha Adwentu
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Dzisiaj Kościół rozpoczyna nowy rok liturgiczny, drogę, którą dodatkowo wzbogaca Rok Wiary, przeżywany w 50. rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II. Pierwszym...
414. Gdy Bóg będzie "wszystkim we wszystkich"
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Kościół obchodzi dzisiaj uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Uroczystość ta kończy rok liturgiczny i podsumowuje tajemnicę Jezusa «pierworodnego z...
415. Chrystus fundamentem naszego życia i naszej nadziei
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   W tę przedostatnią niedzielę roku liturgicznego jest odczytywany fragment nauczania Jezusa o czasach ostatecznych, w redakcji św. Marka (por. 13, 24-32). To...
416. Nikt nie jest tak biedny, aby nie mógł czegoś dać innym
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Liturgia Słowa dzisiejszej niedzieli ukazuje nam jako wzory wiary postaci dwóch wdów. Przedstawia je równolegle: jedną w Pierwszej Księdze Królewskiej (17, 10-16),...
417. Od Boga uczymy się zawsze pragnąć dobra
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Ewangelia dzisiejszej niedzieli (Mk 12, 28-34) raz jeszcze przedstawia nam nauczanie Jezusa o największym przykazaniu — o przykazaniu miłości, które jest podwójne:...
418. Niekończące się święto Kościoła
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Dzisiaj, w uroczystość Wszystkich Świętych, spotykamy się napełnieni radością. To święto nasuwa nam refleksję nad podwójnym horyzontem ludzkości, który określamy...
419. Synod został zwołany, aby odnowić świat
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Mszą św. sprawowaną dziś rano w Bazylice św. Piotra zakończyło się XIII Zwyczajne Zgromadzenie Synodu Biskupów. Przez trzy tygodnie obradowaliśmy na temat istoty...
420. Trudno jest bogatemu wejść do królestwa niebieskiego
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Głównym tematem Ewangelii dzisiejszej niedzieli (Mk 10, 17-30) jest bogactwo. Jezus naucza, że człowiekowi bogatemu bardzo trudno jest wejść do królestwa Bożego, choć...
421. Kiedy odmawiamy różaniec, pozwalamy, by prowadziła nas Maryja
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Zwracamy się teraz z modlitwą do Najświętszej Maryi Panny, którą dzisiaj czcimy jako Królową Różańca Świętego. W tej chwili w sanktuarium w Pompejach są zanoszone...
422. Radość z pomnażania przez nas dobra
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Ewangelia dzisiejszej niedzieli przedstawia jeden z tych epizodów z życia Chrystusa, które mimo że usłyszane — że tak powiem — en passant, zawierają głębokie...
423. W Bożej logice nie ma miejsca na pychę
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   W ubiegłą niedzielę, czytając dalej Ewangelię św. Marka, doszliśmy do drugiej części — ostatniej drogi Jezusa do Jerozolimy — do szczytowego punktu Jego misji. Po tym...
424. Niech Bóg sprawi, że ucichnie zgiełk oręża i ustanie wszelka przemoc
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Zwróćmy się teraz do Maryi, Królowej Libanu, wokół której spotykają się chrześcijanie i muzułmanie. Prośmy Ją, by wstawiała się u swego Syna za wami, a zwłaszcza za...
425. "Effatha" - otwórz się
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   W centrum dzisiejszej Ewangelii (Mk 7, 31-37) znajduje się jedno krótkie, ale bardzo ważne słowo. Słowo, którego głębokie znaczenie streszcza całe przesłanie i całe...
426. Prawdziwą religią jest żyć, słuchając Boga
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   W liturgii Słowa dzisiejszej niedzieli pojawia się temat Prawa Boga, Jego przykazania: jest ono zasadniczym elementem religii żydowskiej, a także chrześcijańskiej, w...
427. Fałszywość jest znamieniem diabła
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   W poprzednie niedziele rozważaliśmy mowę Jezusa o «chlebie życia», którą wygłosił w synagodze w Kafarnaum po tym, jak nakarmił tysiące osób pięcioma chlebami i dwiema...
428. Chrystus jest pierwociną nowej ludzkości
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Ewangelia dzisiejszej niedzieli (por. J 6, 51-58) to końcowa i kulminacyjna część mowy, którą Jezus wygłosił w synagodze w Kafarnaum po tym, jak dzień wcześniej...
429. Przeznaczenie ludzkości i historii
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   W środku sierpnia Kościół na Wschodzie i na Zachodzie świętuje uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W Kościele katolickim, jak wiemy, dogmat o...
430. Prośmy Maryję, żeby nas prowadziła na spotkanie z Jezusem
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Czytania z 6. rozdziału Ewangelii św. Jana, które towarzyszą nam podczas liturgii tych niedziel, doprowadziły nas do refleksji nad rozmnożeniem chleba, którym Pan...
431. Horyzont Boga
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   W liturgii Słowa dzisiejszej niedzieli czytany jest nadal 6. rozdział Ewangelii św. Jana. Znajdujemy się w synagodze w Kafarnaum, gdzie Jezus wygłasza swoją znaną...
432. Chleb, który prawdziwie zaspokaja głód człowieka
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   W dzisiejszą niedzielę rozpoczęliśmy czytanie 6. rozdziału Ewangelii św. Jana. Rozdział ten rozpoczyna się sceną rozmnożenia chlebów, którą później Jezus komentuje w...
433. Bóg jest Pasterzem ludzkości
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Słowo Boże tej niedzieli przedstawia nam znów fundamentalny i ciągle atrakcyjny temat biblijny: przypomina nam, że Bóg jest Pasterzem ludzkości. Oznacza to, że Bóg...
434. Wspomnienie świętego Bonawentury z Bagnoregio
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Widzę, że wybaczyliście mi spóźnienie. Odprawiałem Mszę św. we Frascati i być może modliliśmy się trochę za długo... dlatego się spóźniłem.   Według kalendarza...
435. Trudno uwierzyć, że cieśla jest Synem Bożym
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Chciałbym omówić krótko fragment Ewangelii z liturgii dzisiejszej niedzieli — z tego tekstu pochodzi słynne powiedzenie «Nemo propheta in patria», to znaczy, że żaden...
436. "Zasoby miłości" - ludzie, którzy dają nadzieję cierpiącym
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Ewangelista Marek przytacza w dzisiejszą niedzielę opowiadanie o cudownych uzdrowieniach dwóch kobiet. Jezus uzdrowił córkę jednego z przełożonych synagogi, imieniem...
437. Męczeństwo jest znakiem jedności Kościoła
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Z radością obchodzimy liturgiczną uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, święto, które jest związane z dwutysiącletnią historią ludu chrześcijańskiego. Są oni...
438. Jan Chrzciciel i solidarność Kościoła
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Dzisiaj, 24 czerwca, obchodzimy uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel jest jedynym świętym, z wyjątkiem Najświętszej Maryi Panny, którego...
439. Człowiek sieje, Bóg daje wzrost
wiecej Drodzy bracia i siostry!   W dzisiejszej liturgii czytamy dwie krótkie przypowieści Jezusa: o ziarnie, które samoczynnie rośnie, i o ziarnku gorczycy (por. Mk 4, 26-34). Posługując się obrazami...
440. Moc, którą daje Chleb eucharystyczny
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Dzisiaj we Włoszech i w wielu innych krajach obchodzone jest Boże Ciało, czyli uroczystość Ciała i Krwi Pana, Eucharystia. Wciąż żywą tradycją jest wychodzenie w tym...
441. Następne spotkanie odbędzie się w Filadelfii
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Brak mi słów, aby podziękować za to Boże święto, za tę komunię rodziny Bożej, którą jesteśmy. Na zakończenie tej celebracji składam wielkie dzięki Bogu za to, że...
442. Przed rozpoczęciem Roku wiary ogłoszę dwoje nowych doktorów Kościoła
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Dziś obchodzimy wielkie święto Zesłania Ducha Świętego, które pięćdziesiąt dni po Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego kończy okres wielkanocny. Ta uroczystość...
443. Jesteśmy włączeni w głęboką więź Jezusa z Ojcem
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Czterdzieści dni po Zmartwychwstaniu — jak mówi księga Dziejów Apostolskich — Jezus wstąpił do nieba, to znaczy wrócił do Ojca, który Go posłał na świat. W wielu...
444. Nie należy ulegać pokusie zniechęcenia
wiecej Drodzy bracia i siostry!   W godzinie modlitwy maryjnej, na koniec tej celebracji liturgicznej, jesteśmy wszyscy wezwani, by udać się duchowo przed przechowywany w katedrze wizerunek Matki...
445. Kto trwa w jedności z Jezusem, krzewem winnym, ten przynosi obfity plon
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Dzisiejsza Ewangelia piątej niedzieli okresu wielkanocnego rozpoczyna się obrazem winnicy. «Jezus powiedział do swoich uczniów: 'Ja jestem prawdziwym krzewem winnym,...
446. Zauroczeni pięknem miłości Bożej
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Przed chwilą w Bazylice św. Piotra zakończyła się Msza św., podczas której wyświęciłem dziewięciu nowych kapłanów diecezji Rzymu. Dziękujmy Bogu za ten dar, który...
447. Pierwsza komunia św. dzieci jest świętem wiary
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Dziś, w trzecią Niedzielę Wielkanocną spotykamy — w Ewangelii Łukaszowej — zmartwychwstałego Jezusa, który staje pośród uczniów (por. Łk 24, 36); pełni niedowierzania...
448. Miłosierdzie darem zmartwychwstałego Jezusa
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Obchodząc Wielkanoc, każdego roku przeżywamy na nowo doświadczenie pierwszych uczniów Jezusa, doświadczenie spotkania z Jezusem zmartwychwstałym. Ewangelia św. Jana...
449. Kobiety i tajemnica paschalna Jezusa
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Poniedziałek Wielkanocny jest w wielu krajach dniem wolnym od pracy, by można było pospacerować na łonie przyrody bądź odwiedzić mieszkających dalej krewnych i pobyć...
450. Przyjmijmy młodzież z otwartymi ramionami
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Na zakończenie tej Mszy św. pragnę serdecznie pozdrowić wszystkich obecnych: księży kardynałów, braci biskupów, kapłanów, zakonników i zakonnice oraz wszystkich...
451. Powierzam Pani z Guadalupe całą Amerykę Łacińską i Karaiby
wiecej Drodzy bracia i siostry!   W Ewangelii z dzisiejszej niedzieli Jezus, odpowiadając kilku Grekom, którzy podeszli do apostoła Filipa z prośbą: «Chcemy ujrzeć Jezusa» (J 12, 21), mówi o ziarnie...
452. W Bogu odnajdziemy prawdziwy pokój i radość
wiecej Drodzy bracia i siostry!   W naszej wędrówce ku Wielkanocy dotarliśmy do czwartej niedzieli Wielkiego Postu. Idziemy z Jezusem przez «pustynię»; przeżywamy zatem czas, w którym bardziej należy...
453. Przemoc nigdy nie służy ludzkości
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Ewangelia dzisiejszej trzeciej niedzieli Wielkiego Postu opowiada — w wersji św. Jana — o znanym wydarzeniu, o tym, jak Jezus wypędza ze świątyni jerozolimskiej...
454. Jezus światłością, która nigdy nie gaśnie
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Ta druga niedziela Wielkiego Postu nazywana jest niedzielą Przemienienia Chrystusa. Liturgia bowiem podczas wielkopostnej drogi — po wezwaniu nas do podążania za...
455. W obecności Boga na pustyni
wiecej Drodzy bracia i siostry!   W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu rozważamy scenę, w której Jezus, po przyjęciu chrztu w Jordanie od Jana Chrzciciela (por. Mk 1, 9), jest kuszony na pustyni (por....
456. Purpura - kolor krwi i miłości
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Ta niedziela jest w Watykanie szczególnie uroczysta ze względu na wczorajszy konsystorz, podczas którego kreowałem 22 nowych kardynałów. Razem z nimi z radością...
457. Miłość Boża jest silniejsza niż jakiekolwiek zło
wiecej Drodzy bracia i siostry!   W ubiegłą niedzielę słyszeliśmy, że w swoim życiu publicznym Jezus uzdrowił wielu chorych, ukazując, że Bóg chce, aby człowiek żył — aby żył pełnią życia. Ewangelia...
458. Z Bogiem stawić czoło chorobie
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Ewangelia dzisiejszej niedzieli ukazuje nam Jezusa, jak uzdrawia chorych: najpierw teściową Szymona Piotra, która leżała w łóżku z gorączką — wziął ją za rękę,...
459. Władza oznacza służbę, miłość i pokorę
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Ewangelia dzisiejszej niedzieli (Mk 1, 21-28) opowiada nam o Jezusie, który w szabat naucza w synagodze w Kafarnaum, małym mieście nad Jeziorem Galilejskim, w którym...
460. Korzenie jedności
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Dzisiejsza niedziela wypada w środku Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, który jest obchodzony w dniach od 18 do 25 stycznia. Serdecznie zapraszam wszystkich do...
461. Kierownictwo duchowe
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Z czytań biblijnych na dzisiejszą, drugą niedzielę w okresie zwykłym wyłania się temat powołania. Ewangelia opowiada o powołaniu przez Jezusa pierwszych uczniów, a...
462. Chrzest jest nowym narodzeniem
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Obchodzimy dzisiaj święto Chrztu Pańskiego. Przed południem udzieliłem sakramentu chrztu szesnaściorgu niemowlętom i chciałbym w związku z tym zaproponować krótką...
463. Światłość z nieba na widnokręgu ludzkości
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Dzisiaj, w uroczystość Objawienia Pańskiego, udzieliłem w Bazylice św. Piotra święceń dwóm nowym biskupom, dlatego wybaczcie mi opóźnienie. Uroczystość Objawienia...
464. Wzywam wszystkich, by poszukiwali sprawiedliwości i pokoju
wiecej Drodzy bracia i siostry!   W liturgii tego pierwszego dnia roku rozbrzmiewa potrójne błogosławieństwo biblijne: «Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą,...
465. "Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?"
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Liturgia czwartej i ostatniej niedzieli Adwentu tego roku przedstawia nam opowieść o zwiastowaniu anielskim Maryi. Gdy kontemplujemy wspaniały wizerunek Maryi Panny w...
466. Chrystus przychodzi jako prawdziwa światłość świata
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Teksty liturgiczne tego okresu Adwentu ponownie wzywają nas, byśmy żyli w oczekiwaniu Jezusa, byśmy nieustannie czekali na Jego przybycie, trwając w postawie...
467. "Tak", które przybliżyło niebo ziemi
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Kościół uroczyście obchodzi dzisiaj Niepokalane Poczęcie Maryi. Jak ogłosił bł. Pius IX w liście apostolskim Ineffabilis Deus z 1854 r., Ona «za szczególniejszą łaską...
468. Jan Chrzciciel wzywa do wewnętrznej przemiany
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Dzisiejsza niedziela wyznacza drugi etap Adwentu. Ten okres roku liturgicznego stawia w centrum dwie postacie, które odegrały główną rolę w przygotowaniu...
469. Adwentowa modlitwa do Boga Ojca
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Rozpoczynamy dzisiaj w Kościele nowy rok liturgiczny: będzie to nowa wędrówka wiary, którą należy przeżywać razem w chrześcijańskich wspólnotach. Winna być ona...
470. Módlmy się do Maryi za Afrykę i cały świata
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Na zakończenie tej uroczystej liturgii eucharystycznej, zjednoczeni przez Chrystusa, zwracamy się z ufnością do Jego Matki w modlitwie Anioł Pański. Po przekazaniu...
471. Miłość jest dobrem, które każdy człowiek musi pomnażać
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Słowo Boże dzisiejszej niedzieli — przedostatniej w roku liturgicznym — przypomina nam o krótkotrwałości ziemskiej egzystencji i wzywa, by przeżywać ją jako...
472. Czuwajmy, by nie gasły lampy wiary i miłości
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Czytania biblijne dzisiejszej liturgii niedzielnej zapraszają nas do kontynuowania refleksji nad życiem wiecznym, rozpoczętej przy okazji Wspomnienia Wszystkich...
473. Świętość jest powołaniem każdej osoby
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Uroczystość Wszystkich Świętych jest stosowną okazją, aby przenieść spojrzenie z rzeczywistości ziemskich, związanych z upływaniem czasu, ku wymiarowi Bożemu,...
474. Jezus rozszerza Przymierze na wszystkie narody
wiecej Drodzy bracia i siostry!   W liturgii dzisiejszej niedzieli apostoł Paweł zachęca nas, abyśmy przyjmowali Ewangelię «nie jako słowo ludzkie, ale jako to, czym jest naprawdę — jako słowo Boga»...
475. Módlmy się do nowych świętych
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Zanim zakończę tę uroczystą celebrację pragnę skierować do wszystkich serdeczne pozdrowienia.   Zwracam się przede wszystkim do pielgrzymów, którzy przybyli, aby...
476. Niech dzięki naszemu świadectwu słowo Pańskie "szerzy się i rośnie"
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Wczoraj i dzisiaj odbywało się w Watykanie ważne spotkanie na temat nowej ewangelizacji, które zakończyło się Mszą św., której przewodniczyłem dziś przed południem w...
477. Maryi Matce Kościoła zawierzam waszą wspólnotę diecezjalną
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Zbliżając się do zakończenia naszej celebracji eucharystycznej, z synowskim nabożeństwem zwracamy się do Maryi Panny, którą w tym miesiącu — w październiku — czcimy w...
478. Aniołowie wyrażają troskę Boga o ludzi
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Ewangelia dzisiejszej niedzieli kończy się szczególnie surowym napomnieniem Jezusa, skierowanym do arcykapłanów i starszych ludu: «Królestwo Boże będzie wam zabrane,...
479. Maryja jest błogosławiona, ponieważ uwierzyła
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Zakończmy tę uroczystą Mszę św. wspólną modlitwą Anioł Pański. Przypomina nam ona wciąż na nowo o historycznym początku naszego zbawienia. Archanioł Gabriel...
480. Wielkoduszni robotnicy nowej ewangelizacji
wiecej Drodzy bracia i siostry!   W dzisiejszej liturgii czytamy pierwszy fragment Listu św. Pawła do Filipian, to znaczy do członków wspólnoty, którą sam Apostoł założył w mieście Filippi — ważnej...
481. Kongres Eucharystyczny w Ankonie
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Zanim zakończymy tę uroczystą Mszę św., modlitwa Anioł Pański zachęca nas, byśmy w Najświętszej Maryi Pannie kontemplowali bezmiar miłości, z której pochodzi...
482. Napomnienie braterskie i modlitwa w jedności
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Czytania biblijne Mszy św. tej niedzieli podejmują temat miłości braterskiej we wspólnocie wierzących, której źródłem jest jedność Trójcy Świętej. Apostoł Paweł...
483. Chrześcijanin idzie za Panem, gdy godzi się z miłością na swój krzyż
wiecej Drodzy bracia i siostry!   W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi swoim uczniom, że będzie musiał «udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie; że...
484. Kananejka wzorem nawrócenia
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Fragment Ewangelii dzisiejszej niedzieli rozpoczyna się od wskazania regionu, do którego zmierzał Jezus: to Tyr i Sydon w północno-zachodniej Galilei — ziemia...
485. Bóg ratuje nas podczas życiowych burz
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Ewangelia dzisiejszej niedzieli mówi nam o Jezusie, który udaje się na górę i modli się całą noc. Z dala zarówno od uczniów, jak i innych ludzi Pan ukazuje swą więź z...
486. Współczucie i pomoc dla ludzi głodujących
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Ewangelia dzisiejszej niedzieli zawiera opis cudu rozmnożenia chlebów, którego Jezus dokonał dla wielkiej rzeszy osób. Szły one za Nim, aby Go słuchać i aby doznać...
487. Powołani do rządzenia potrzebują Bożej pomocy
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Dziś w liturgii czytanie ze Starego Testamentu ukazuje nam postać króla Salomona, syna i następcy Dawida. Przedstawia go na początku jego panowania, kiedy był jeszcze...
488. Bóg fundamentem ludzkiego życia
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Ewangeliczne przypowieści są krótkimi opowiadaniami, którymi posługuje się Jezus, aby głosić tajemnice królestwa niebieskiego. Wykorzystując obrazy i wydarzenia z...
489. Prawdziwą "Przypowieścią" Bożą jest sam Jezus
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Dziękuję wam za to, że przybyliście na modlitwę Anioł Pański do Castel Gandolfo, gdzie przebywam już od kilku dni. Korzystam z okazji, aby serdecznie pozdrowić także...
490. Słodkie jarzmo i lekkie brzemię Chrystusa
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Dziś Pan Jezus powtarza nam w Ewangelii te słowa, które tak dobrze znamy i które zawsze nas wzruszają: «Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni...
491. Dziękuję Panu za powołanie kapłańskie i powierzenie mi posługi Piotrowej
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Przepraszam za znaczne opóźnienie. Msza św. ku czci świętych Piotra i Pawła była długa i piękna. Nie zapomnieliśmy też o wspaniałym hymnie Kościoła Rzymu, który...
492. Święto Eucharystii, bez której Kościół nie może istnieć
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Dziś we Włoszech i w innych krajach obchodzona jest uroczystość Bożego Ciała — święto Eucharystii. Czcimy sakrament Ciała i Krwi Pana, który On ustanowił w czasie...
493. Należy przyjmować uchodźców i zapewniać im godne warunki życia
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Zbliżamy się do zakończenia tej celebracji eucharystycznej w samo południe — w porze, kiedy zazwyczaj zwracamy się w modlitwie do Maryi Panny. Również na tej ziemi...
494. Tchnienie Ducha Świętego napełnia wszechświat
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, którą dzisiaj obchodzimy, kończy liturgiczny okres wielkanocny. Tajemnica paschalna — męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa...
495. Piękno i radość wiary
wiecej Drodzy bracia i siostry!   W księdze Dziejów Apostolskich czytamy, że po pierwszych gwałtownych prześladowaniach wspólnota chrześcijańska Jerozolimy, z wyjątkiem apostołów, rozproszyła się po...
496. Bóg stał się widzialny w Chrystusie
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Ewangelia dzisiejszej, V Niedzieli Wielkanocnej mówi o podwójnym przykazaniu dotyczącym wiary: wiary w Boga i wiary w Jezusa. Pan mówi bowiem swym uczniom: «Wierzycie...
497. U źródeł powołań kapłańskich i zakonnych są pobożne rodziny
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Liturgia IV Niedzieli Wielkanocnej ukazuje nam jeden z najpiękniejszych obrazów, jakie od pierwszych wieków Kościoła przedstawiały Pana Jezusa — wizerunek Dobrego...
498. W Maryi odbija się oblicze Zmartwychwstałego
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Kończąc tę uroczystą celebrację eucharystyczną skierujmy wzrok na Maryję, Regina Caeli. O świcie Paschy stała się Ona Matką Zmartwychwstałego, a Jej więź z Nim jest...
499. Kościół jest znakiem nowej obecności Jezusa
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Surrexit Dominus vere! Alleluja! Zmartwychwstanie Pańskie odnawia nasze człowieczeństwo. Chrystus pokonał śmierć, spowodowaną przez nasz grzech, i przywraca nam...
500. Krzyż Chrystusa mówi o tajemnicy miłości Boga
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Dziś wieczorem towarzyszyliśmy z wiarą Jezusowi, który przemierzał ostatni odcinek swojej ziemskiej drogi, jej najboleśniejszy etap, którym jest Kalwaria. Słyszeliśmy...
501. Chrystus obala mur śmierci
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Od Wielkanocy dzielą nas tylko dwa tygodnie, a wszystkie czytania biblijne tej niedzieli mówią o zmartwychwstaniu. Jeszcze nie o zmartwychwstaniu Jezusa, które objawi...
502. Mocą Chrystusa zwyciężajmy zło i czyńmy dobro
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Wielkopostna droga, którą przebywamy, jest szczególnym okresem łaski, w czasie którego możemy doświadczyć łaskawości Pana względem nas. Liturgia Mszy św. dzisiejszej...
503. Wszechmocna Miłość szanuje wolność człowieka
wiecej Drodzy bracia i siostry!   W dzisiejszą Trzecią Niedzielę Wielkiego Postu czytamy znany dialog Jezusa z Samarytanką, zapisany w Ewangelii św. Jana. Kobieta przychodziła codziennie do starej...
504. Blask boskiej chwały Jezusa
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Dziękuję Panu, że pozwolił mi odbyć w minionych dniach rekolekcje; wdzięczny jestem również tym wszystkim, którzy towarzyszyli mi swoją modlitwą. Dzisiejsza niedziela...
505. Najcięższą niewolą jest grzech
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Dzisiaj mamy Pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu — czterdziestodniowego okresu liturgicznego, który jest w Kościele duchową wędrówką, przygotowującą do Wielkanocy. W...
506. Chrystus mocnym fundamentem naszego życia
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Ewangelia z dzisiejszej niedzieli to końcowy fragment Kazania na Górze, w którym Pan Jezus za pomocą przypowieści o dwóch domach — z których jeden został zbudowany na...
507. Uczmy się żyć z większą prostotą i skromniej
wiecej Drodzy bracia i siostry!   W dzisiejszej liturgii ponownie słyszymy jedne z najbardziej ujmujących słów Pisma Świętego. Przekazał nam je Duch Święty za pośrednictwem tak zwanego...
508. Nowy styl życia, który zapoczątkował Pan Jezus
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Czytania biblijne dzisiejszej, siódmej niedzieli okresu zwykłego mówią nam o planie Boga, który chce uczynić ludzi uczestnikami swego życia: «Bądźcie świętymi, bo Ja...
509. Miłość większa od ludzkiej sprawiedliwości
wiecej Drodzy bracia i siostry!   W liturgii dzisiejszej niedzieli czytamy dalej tak zwane «Kazanie na górze» Jezusa, które jest zawarte w rozdziałach 5., 6. i 7. Ewangelii Mateusza. Po...
510. W ciemnościach obojętności i egoizmu trzeba szerzyć światło miłości Bożej
wiecej Drodzy bracia i siostry!   W Ewangelii na dzisiejszą niedzielę Pan Jezus mówi do swoich uczniów: «Wy jesteście solą ziemi (...) Wy jesteście światłem świata» (Mt 5, 13.14). Za pomocą tych...
511. Błogosławieństwa są nowym programem życia
wiecej Drodzy bracia i siostry!   W Ewangelii dzisiejszej, czwartej niedzieli okresu zwykłego czytamy pierwsze wielkie przemówienie, które Pan kieruje do ludzi, zgromadzonych na łagodnych wzgórzach...
512. Każdy podział w Kościele jest obrazą Chrystusa
wiecej Drodzy bracia i siostry!   W tych dniach, od 18 do 25 stycznia, trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W tym roku jego hasłem jest werset z Dziejów Apostolskich, który w kilku słowach...
513. Ziemia należy do całej rodziny ludzkiej
wiecej Drodzy bracia i siostry!   W tę niedzielę przypada Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, który każdego roku jest okazją do refleksji nad doświadczeniem tak wielu mężczyzn i kobiet, a także...
514. Odkrywajmy piękno życia chrześcijańskiego
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Kościół obchodzi dzisiaj święto Chrztu Pańskiego, które kończy liturgiczny okres Bożego Narodzenia. Ta tajemnica życia Chrystusa ukazuje w sposób widzialny, że Jego...
515. Epifania zapowiada otwarcie Kościoła na ewangelizację świata
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Celebrowaliśmy w Bazylice Mszę św. uroczystości Objawienia Pańskiego — Epifania oznacza objawienie się Jezusa wszystkim ludom. Reprezentują je Mędrcy, którzy przybyli...
516. "Z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy - łaskę po łasce"
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Jeszcze raz składam wszystkim życzenia na Nowy Rok i dziękuję tym, którzy przesłali mi wyrazy duchowej bliskości. Liturgia tej niedzieli powraca znów do Prologu...
517. Cały Kościół modli się do Boga o dar pokoju
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Podczas tego pierwszego spotkania na modlitwie Anioł Pański w 2011 r. kieruję do wszystkich życzenia pokoju i dobra, zawierzając je wstawiennictwu Najświętszej Maryi,...
518. Święta Rodzina jest wzorem dla każdej ludzkiej rodziny
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Ewangelia św. Łukasza opisuje, że pasterze z Betlejem, po tym jak aniołowie zwiastowali im narodzenie Mesjasza, «udali się pośpiesznie i znaleźli Maryję, Józefa oraz...
519. Św. Józef spogląda z odwagą i ufnością w przyszłość
wiecej Drodzy bracia i siostry!   W tę czwartą niedzielę Adwentu Ewangelia św. Mateusza opowiada, jak było z narodzeniem Jezusa, z punktu widzenia św. Józefa. Był on przyobiecanym mężem Maryi, która,...
520. Bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze
wiecej Drodzy bracia i siostry!   W tę trzecią niedzielę Adwentu czytamy podczas liturgii fragment Listu św. Jakuba, który rozpoczyna się takim oto wezwaniem: «Trwajcie więc cierpliwie, bracia, aż do...
521. Raduj się, łaski pełna
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Nasze dzisiejsze zgromadzenie na modlitwie Anioł Pański zyskuje specjalne światło w kontekście uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W...
522. Słuchanie Boga na pustyni świata
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Ewangelia drugiej niedzieli Adwentu (Mt 3, 1-12) ukazuje nam postać św. Jana Chrzciciela, który zgodnie ze znanym proroctwem Izajasza (por. 40, 3), wyszedł na...
523. Człowieka poznaje się po jego oczekiwaniu
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Dziś, w pierwszą niedzielę Adwentu, Kościół rozpoczyna nowy rok liturgiczny, nową drogę wiary, która z jednej strony upamiętnia historię Jezusa Chrystusa, z drugiej...
524. Świątynia hymnem ku czci Boga, wyrzeźbionym w kamieniu
wiecej Bracia i siostry w naszym Panu Jezusie Chrystusie!   Wczoraj w Porto Alegre, w Brazylii, odbyła się uroczystość beatyfikacji sługi Bożej Marii Barbary od Przenajświętszej Trójcy, założycielki...
525. Świętość jest celem życia chrześcijańskiego
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Uroczystość Wszystkich Świętych, którą dziś obchodzimy, skłania nas do podniesienia wzroku ku niebu i rozważania pełni boskiego życia, które nas czeka. «Obecnie...
526. Jezus zawsze daje możliwość nawrócenia
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Ewangelista św. Łukasz poświęca szczególną uwagę tematowi miłosierdzia Jezusa. W jego Ewangelii znajdujemy rzeczywiście parę wydarzeń, uwypuklających miłosierną...
527. Nowa ewangelizacja, by przekazywać wiarę chrześcijańską
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Uroczystą Mszą św. celebrowaną dzisiaj rano w Bazylice Watykańskiej zakończyło się Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone Bliskiemu Wschodowi, mające za...
528. Jezus przyjmuje z "tronu" krzyża każdego człowieka
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Przed chwilą zakończyła się w Bazylice Watykańskiej liturgia uroczystości Pana Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, koncelebrowana również przez 24 nowych kardynałów,...
529. Niech nowi święci będą dla was wzorem
wiecej Do pielgrzymów przed modlitwą "Anioł Pański" Kończąc tę uroczystą Mszę św., pragnę raz jeszcze serdecznie pozdrowić wszystkich pielgrzymów, którzy przybyli, by uczcić nowych świętych.   po...
530. Chrześcijańskie świadectwo miłości i pokoju
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Przed chwilą przewodniczyłem Mszy św. w Bazylice św. Piotra na rozpoczęcie Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego Bliskiemu Wschodowi. Na tym...
531. Wspólnoty chrześcijańskie winny akceptować i wspierać każdego człowieka
wiecej Drodzy bracia i siostry!   W obecnej chwili głębokiej jedności z Chrystusem, żywym i obecnym pośród nas i w nas, zwróćmy się w modlitwie do Jego i naszej Najświętszej Matki, Maryi Niepokalanej,...
532. Bóg kocha ubogich i chce, byśmy służyli potrzebującym
wiecej Drodzy bracia i siostry!   W Ewangelii dzisiejszej niedzieli (Łk 16, 19-31) Jezus opowiada przypowieść o bogaczu i ubogim Łazarzu. Bogacz żyje wystawnie i egoistycznie, a po śmierci trafia do...
533. Nabożeństwo kard. Newmana do Maryi
wiecej Drodzy bracia i siostry w Chrystusie!   Z radością przekazuję pozdrowienia mieszkańcom Sewilli, gdzie wczoraj odbyła się beatyfikacja m. Marii de la Purísima de la Cruz. Niech bł. Maria...
534. Miarą wiary jest skrucha
wiecej Drodzy bracia i siostry!   W Ewangelii dzisiejszej niedzieli — jest nią rozdział 15 według św. Łukasza — Jezus opowiada trzy «przypowieści o miłosierdziu». Gdy «mówi o pasterzu, który szuka...
535. Musimy wciąż na nowo odkrywać sens życia
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Najpierw przepraszam za spóźnienie! Dopiero teraz wróciłem z Carpineto Romano, gdzie 200 lat temu urodził się papież Leon XIII, Vincenzo Gioacchino Pecci. Jestem...
536. Od Chrystusa uczmy się pokory i bezinteresowności
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Ewangelia tej niedzieli (Łk 14, 1. 7-14) ukazuje Jezusa na uczcie w domu zwierzchnika faryzeuszy. Widząc, że zaproszeni goście wybierają pierwsze miejsca przy stole,...
537. Maryja - Królowa pokoju. Budujmy w świecie cywilizację miłości
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Ósmego dnia po uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny liturgia zachęca nas do oddawania Jej czci jako «Królowej». Kontemplujemy Matkę Chrystusa jako Tę,...
538. Pod Jej opieką znajduje schronienie cała ludzkość
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Dziś, w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, świętujemy przejście z życia ziemskiego do szczęśliwości niebieskiej Tej, która zrodziła w ciele i...
539. Kto ma nadzieję, żyje inaczej
wiecej Drodzy bracia i siostry!   W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Jezus w dalszym ciągu mówi uczniom o wartości osoby w oczach Boga i o zbyteczności ziemskich trosk. Nie jest to pochwała braku...
540. W tym życiu wszystko przemija
wiecej Drodzy bracia i siostry!   W tych dniach przypadają liturgiczne wspomnienia niektórych świętych. Wczoraj obchodziliśmy wspomnienie św. Ignacego Loyoli, założyciela Towarzystwa Jezusowego. Żył...
541. Kto się modli, ten nigdy nie jest sam
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Ewangelia dzisiejszej niedzieli mówi nam o Jezusie, który oddalił się od uczniów, by się modlić. A kiedy skończył, jeden z uczniów rzekł do Niego: «Panie, naucz nas...
542. Maria obrała najlepszą cząstkę
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Jest już — przynajmniej na półkuli północnej — pełnia lata. W tym czasie zamyka się szkoły i organizuje większość wakacji. Również duszpasterska działalność parafii...
543. Samarytańska miłość bliźniego
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Kilka dni temu — jak widzicie — rozpoczął się mój wkacyjny pobyt poza Rzymem, w Castel Gandolfo. Jestem wdzięczny Bogu za to, że daje mi tę możliwość odpoczynku....
544. Wierni dziedzictwu św. Piotra Celestyna
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Na zakończenie tej uroczystej celebracji w porze tradycyjnych niedzielnych spotkań zapraszam was do odmówienia wspólnie modlitwy Anioł Pański. Powierzam Dziewicy...
545. Patroni Rzymu
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Kościół w Rzymie wspomina dzisiaj swoje święte początki, czcząc apostołów Piotra i Pawła, których relikwie przechowywane są w dwóch poświęconych im bazylikach,...
546. Powołanie i posłuszeństwo uprzedzającej miłości Bożej
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Czytania biblijne Mszy św. tej niedzieli są dla mnie okazją, by powrócić do tematu Chrystusowego powołania i związanych z tym wymogów — tematu, który rozważałem...
547. Sakrament kapłaństwa wyraża troskę Boga o ludzi
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Dzisiaj rano w Bazylice św. Piotra udzieliłem święceń kapłańskich 14 diakonom diecezji Rzymu — dlatego Anioł Pański jest opóźniony. Sakrament kapłaństwa ukazuje...
548. Kapłani pracownikami cywilizacji miłości
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Kilka dni temu zakończył się Rok Kapłański. Przeżywaliśmy w Rzymie niezapomniane dni, a przybyło też ponad 15 tys. księży z różnych stron świata. Dlatego dzisiaj...
549. Ks. Popiełuszko przykładem dla księży i świeckich
wiecej Drodzy bracia i siostry w Chrystusie!   Zgodnie z tradycją Kościoła, w południe zwracamy się z modlitwą do Błogosławionej Maryi Panny, przypominając z radością Jej natychmiastowe przyjęcie...
550. W Portugalii będę się modlił za kapłanów i o pokój
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Maj jest miesiącem lubianym i kiedy nadchodzi, cieszymy się z różnych powodów. Na naszej półkuli na wiosnę zakwita mnóstwo barwnych kwiatów; klimat sprzyja zazwyczaj...
551. Uczmy się od Maryi rozpoznawać oblicze Boga
wiecej Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" Na zakończenie tej uroczystej Mszy św. zwracamy się w modlitwie do Matki Najświętszej, głównej patronki Turynu, która jest czczona tutaj jako Matka Boża...
552. Świadectwo życia kapłanów budzi nowe powołania
wiecej Drodzy bracia i siostry!   W dzisiejszą, czwartą niedzielę wielkanocną, nazywaną Niedzielą Dobrego Pasterza, obchodzony jest Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Jego temat w tym roku brzmi:...
553. Proście Królową Rodzin o opiekę
wiecej Drodzy bracia i siostry w Chrystusie!   Kiedy składacie dziękczynienie, kiedy chcecie się modlić w szczególnych intencjach i kiedy prosicie niebo o opiekę nad waszymi najbliższymi, zwracacie...
554. Bogactwo miłosierdzia i dobroci Boga
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Dzisiejsza niedziela kończy Oktawę Wielkanocy, będącą niczym jeden dzień, który «Pan uczynił», a który znamionuje zmartwychwstanie Jezusa i radość uczniów, którzy Go...
555. Bądźmy zwiastunami zmartwychwstałego Pana
wiecej Drodzy bracia i siostry!   W świetle Paschy — którą świętujemy przez cały ten tydzień — jeszcze raz składam najserdeczniejsze życzenia pokoju i radości. Jak wiecie, poniedziałek po Niedzieli...
556. Chrystus i sprawa człowieka
wiecej Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 28 marca 2010 r. Kiedy dobiega końca dzisiejsza liturgia, nie sposób nie wrócić myślą do Niedzieli Palmowej sprzed 25 lat. Był 1985 r., który Organizacja...
557. Bądźmy bezkompromisowi wobec grzechu, ale wyrozumiali dla ludzi
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Liturgia piątej niedzieli Wielkiego Postu opowiada nam w tym roku o ewangelicznym wydarzeniu, w którym Jezus ratuje cudzołożną kobietę od skazania na śmierć (J 8,...
558. Miłosierny Ojciec nigdy nie przestaje nas kochać
wiecej Drodzy bracia i siostry!   W liturgii dzisiejszej, czwartej niedzieli Wielkiego Postu czytana jest Ewangelia o ojcu i dwóch synach, znana powszechnie jako przypowieść «o synu marnotrawnym» (Łk...
559. Bóg jest dobry i nie chce dla człowieka zła
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Liturgia trzeciej niedzieli Wielkiego Postu mówi nam o nawróceniu. W pierwszym czytaniu, fragmencie z Księgi Wyjścia, mowa jest o tym, jak Mojżesz, pasący owce, widzi...
560. Tylko Jezusa trzeba słuchać zawsze
wiecej Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 28 lutego 2010 Wczoraj zakończyły się w Pałacu Apostolskim rekolekcje, które zgodnie ze zwyczajem, odbywają się w Watykanie na początku Wielkiego Postu. Dla...
561. Boga nigdy nie można wystawiać na próbę
wiecej Drodzy bracia i siostry!   W minioną Środę Popielcową pokutnym rytem posypania głów popiołem rozpoczęliśmy Wielki Post, czas duchowej odnowy — przygotowania do dorocznego świętowania...
562. Ewangelia odpowiada pozytywnie na ludzkie pragnienie sprawiedliwości
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Rok liturgiczny jest wielką drogą wiary, którą Kościół przebywa zawsze pod przewodnictwem Dziewiczej Matki Maryi. W tym roku w niedziele okresu zwykłego wędrówce tej...
563. Prośmy Pana żniwa, aby posłał wielkodusznych głosicieli Ewangelii
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Liturgia dzisiejszej, piątej niedzieli okresu zwykłego ukazuje nam temat Bożego powołania. Izajasz — doświadczając wspaniałej wizji — znajduje się w obliczu Pana...
564. Miłość jest istotą Boga, sensem stworzenia i historii
wiecej Drodzy bracia i siostry!   W liturgii dzisiejszej niedzieli czytamy jeden z najpiękniejszych tekstów Nowego Testamentu i całej Biblii: tak zwany «hymn o miłości» Pawła Apostoła (1 Kor 12,...
565. Kościół nie ujednolica bogactwa różnorodności
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Wśród czytań biblijnych dzisiejszej liturgii znajduje się znany fragment z Pierwszego Listu do Koryntian, w którym św. Paweł przyrównuje Kościół do ludzkiego ciała....
566. Małoletnim migrantom trzeba zapewnić ochronę prawną i edukację
wiecej Drodzy bracia i siostry!   W dzisiejszą niedzielę obchodzimy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Kościół towarzyszył tym osobom zawsze, a szczególnymi dokonaniami wykazał się na początku...
567. Chrzest - powtórne narodziny
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Dziś rano podczas Mszy św. odprawianej w Kaplicy Sykstyńskiej udzieliłem sakramentu chrztu kilkanaściorgu niemowlętom. Zwyczaj ten związany jest z uroczystością...
568. W poszukiwaniu prawdy Mędrcy kierują się rozumem i wiarą
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Obchodzimy dziś wielkie święto Epifanii — czcimy tajemnicę Objawienia się Pana wszystkim ludom, reprezentowanym przez Mędrców, którzy przybyli ze Wschodu, aby...
569. Nadzieja złożona w Bogu, który wszedł w historię człowieka
wiecej Drodzy bracia i siostry!   W tę drugą niedzielę po Bożym Narodzeniu i pierwszą nowego roku z radością raz jeszcze życzę wszystkim wszelkiego dobra w Panu. W Kościele i świecie, a także w życiu...
570. Zatrzymajcie się i odrzućcie przemoc!
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Pan pozwala nam rozpocząć dzisiaj nowy rok w Jego Imię i pod okiem Najświętszej Maryi — świętujemy uroczystość Jej Bożego Macierzyństwa. Cieszę się, że mogę spotkać...
571. Dobra rodzina jest najlepszą szkołą życia
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Dzisiaj jest Niedziela Świętej Rodziny. Możemy wciąż utożsamiać się z betlejemskimi pasterzami, którzy zaraz po usłyszeniu anielskiego zwiastowania udali się...
572. Miłość jest mocniejsza od prób i prześladowań
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Z sercem wciąż zdumionym i przepełnionym światłem płynącym z betlejemskiej groty, gdzie z Maryją, Józefem i pasterzami adorowaliśmy naszego Zbawiciela, wspominamy...
573. Betlejem miastem upragnionego pokoju
wiecej Drodzy bracia i siostry!   W IV Niedzielę Adwentu czuje się bezpośrednią bliskość Bożego Narodzenia. Słowami proroka Micheasza liturgia zachęca nas, byśmy popatrzyli na Betlejem, miasteczko w...
574. Pan jest blisko, radujmy się!
wiecej Drodzy bracia i siostry!   To już III Niedziela Adwentu. Dziś w liturgii rozbrzmiewają słowa Pawła Apostoła, który wzywa: «Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się. (...)...
575. Jesteśmy dziećmi Niepokalanej Matki
wiecej Drodzy bracia i siostry!   8 grudnia obchodzimy jedno z najpiękniejszych świąt Najświętszej Maryi Panny: uroczystość Jej Niepokalanego Poczęcia. A co to znaczy, że Maryja jest «Niepokalana»? I...
576. Ewangelia opowiada prawdziwą historię
wiecej Drodzy bracia i siostry!   W tę II Niedzielę Adwentu czytamy w liturgii fragment Ewangelii, w którym św. Łukasz przygotowuje niejako scenę, na której Jezus ma się wkrótce pojawić i rozpocząć...
577. Każdy człowiek potrzebuje nadziei
wiecej Drodzy bracia i siostry!   W tę niedzielę rozpoczynamy z Bożą łaską nowy rok liturgiczny, który otwiera Adwent — czas przygotowania do Bożego Narodzenia. Sobór Watykański ii w Konstytucji o...
578. Słowo Boże przemienia świat
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Za dwa tygodnie dobiegnie końca rok liturgiczny. Dziękujemy Panu, że nam pozwolił jeszcze raz pokonać ten szlak wiary — stary i wciąż nowy — w wielkiej rodzinie...
579. Paweł VI ogłosił Matkę Bożą Matką Kościoła
wiecej Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" w Brescii Na zakończenie tej uroczystej Mszy św. pragnę serdecznie podziękować osobom, które zadbały o jej oprawę liturgiczną, oraz tym, którzy na różne...
580. Świętych obcowanie ożywia naszą nadzieję
wiecej Drodzy bracia i siostry!   W dzisiejszą niedzielę przypada uroczystość Wszystkich Świętych, w którą Kościół pielgrzymujący na ziemi zachęcany jest do zakosztowania nie mającego końca święta...
581. Bądźcie "solą i światłem" na ziemi afrykańskiej!
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Przed chwilą Mszą św. w Bazylice św. Piotra zakończyło się ii Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone Afryce. Były to trzy tygodnie modlitw i wzajemnego...
582. Królestwo Boże w świecie jest siłą miłości i wolności
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Dziś, w trzecią niedzielę października, obchodzony jest Światowy Dzień Misyjny, który z mocą przypomina każdej wspólnocie kościelnej i każdemu chrześcijaninowi o...
583. Nigdy więcej masowej zagłady ludzkich istnień
wiecej Przemówienie przed modlitwą "Anioł Pański" Gdy kończymy tę uroczystą Mszę św., południe przypomina nam o modlitwie Anioł Pański. Zanim ją odmówimy, pragnę serdecznie pozdrowić was wszystkich, którzy...
584. Słuchajmy razem, co mówi do nas Pan
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Dziś rano w Bazylice św. Piotra została odprawiona Msza św. na otwarcie ii Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego Afryce, podczas której modlitwy były...
585. Dochowajcie wierności chrześcijańskiemu powołaniu
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Gdy dobiega końca uroczysta Msza św., ta południowa godzina wzywa nas na modlitwę «Anioł Pański». Cieszę się, że mogę ją odmówić tu, w sercu Moraw, regionie...
586. Mądrość ziemska i mądrość zstępująca z góry
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Dziś punktem wyjścia naszej cotygodniowej refleksji niedzielnej będzie fragment Listu św. Jakuba, który czytamy w liturgii (3, 16-4, 3), a w szczególności niezwykle...
587. Ten, kto zna Boga, miłuje bliźniego
wiecej Drodzy bracia i siostry!   W tę niedzielę — xxiv zwykłą — Słowo Boże kieruje do nas dwa kluczowe pytania, które sformułowałbym w następujący sposób: «Kim jest dla ciebie Jezus z Nazaretu?» A...
588. Waszą diecezję wyróżnia więź miłości i jedności z Następcą Piotra
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Na zakończenie tej uroczystej Eucharystii, jeszcze raz dziękuję Panu za radość, jaką jest dla mnie ta wizyta pasterska, którą składam waszej diecezjalnej wspólnocie....
589. Świętość rodzi się w rodzinie
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Trzy dni temu, 27 sierpnia, obchodziliśmy wspomnienie liturgiczne św. Moniki, matki św. Augustyna, uważanej za wzór i patronkę matek chrześcijańskich. Wiele wzmianek...
590. Jedynym szczęściem na tej ziemi jest uwierzyć, że Bóg nas kocha
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Jak widzicie, moja ręka została oswobodzona z gipsu, ale jest jeszcze trochę leniwa; jeszcze jakiś czas muszę się «uczyć cierpliwości», ale jakoś damy sobie radę!...
591. Prośmy Maryję, aby nam pomogła karmić się chlebem życia wiecznego
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Wczoraj obchodziliśmy wielkie święto Wniebowzięcia Maryi, a dziś w Ewangelii czytamy słowa Jezusa: «Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba» (J 6, 51). Nie...
592. Maryi Wniebowziętej zawierzajmy kapłanów z całego świata
wiecej Drodzy bracia i siostry!   W środku sierpnia, miesiąca, który jest czasem wakacji dla wielu rodzin, także dla mnie, Kościół obchodzi uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jest to...
593. Święci ukazują prawdziwe oblicze Boga i człowieka
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Podobnie jak w minioną niedzielę, również i dzisiejsze rozważanie — w kontekście Roku Kapłańskiego, który obecnie obchodzimy — poświęcimy kilku świętym, mężczyznom i...
594. Wspomnienia świętych pomagają rozważać wartość misji kapłanów
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Kilka dni temu wróciłem z Doliny Aosty i bardzo się cieszę, że teraz znów jestem wśród was, drogich przyjaciół z Castel Gandolfo. Raz jeszcze z serca witam biskupa,...
595. Wychowawcza rola dziadków jest zawsze bardzo ważna
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Życzę wszystkim miłej niedzieli! Spotykamy się tutaj w Les Combes, koło gościnnego domu, który salezjanie oddają Papieżowi do dyspozycji. Mój wypoczynek pośród...
596. Opatrzność sprzyja tym, którzy czynią dobro i zabiegają o sprawiedliwość
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Z wielką radością przybyłem do waszego pięknego miasta, do waszego pięknego kościoła; jest to rodzinne miasto mojego pierwszego współpracownika, kard. Tarcisia...
597. Rozwiązania obecnych problemów ludzkości nie mogą być tylko techniczne
wiecej Drodzy bracia i siostry!   W minionych dniach uwaga wszystkich była skupiona na g8, spotkaniu na szczycie, które odbywało się w L'Aquili, mieście ciężko doświadczonym przez trzęsienie ziemi....
598. Krew Chrystusa jest rękojmią miłości Boga
wiecej Drodzy bracia i siostry!   W przeszłości pierwsza niedziela lipca związana była z nabożeństwem do Najdroższej Krwi Chrystusa. Kilku moich czcigodnych poprzedników zatwierdziło to nabożeństwo, a...
599. Piotr i Paweł: nasi Ojcowie i prawdziwi Pasterze
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Dziś uroczyście oddajemy cześć świętym apostołom Piotrowi i Pawłowi, specjalnym patronom Kościoła w Rzymie: Piotr, rybak z Galilei, który «pierwszy wyznał wiarę w...
600. Przekonujące i skuteczne świadectwo księży
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Nieszporami z uroczystości Świętych Piotra i Pawła, którym będę przewodniczył dziś wieczorem w bazylice św. Pawła za Murami, zakończy się Rok św. Pawła, ogłoszony z...
601. Zawierzam Rok Kapłański Matce Bożej i Ojcu Pio
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Na zakończenie tej uroczystej Mszy św. zapraszam was do odmówienia ze mną — jak w każdą niedzielę — maryjnej modlitwy «Anioł Pański». Lecz tu, w sanktuarium św. Ojca...
602. W znaku Bożego Ciała niebo i ziemia stają się jednością
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Dziś w różnych krajach, m.in. we Włoszech obchodzona jest uroczystość Bożego Ciała, święto Eucharystii, podczas którego Sakrament Ciała Pana jest uroczyście niesiony...
603. Mikro- i makrokosmos są obrazem Trójcy Świętej
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Po okresie wielkanocnym, który wieńczy Zesłanie Ducha Świętego, obchodzone są w liturgii trzy uroczystości ku czci Pana: dziś uroczystość Trójcy Przenajświętszej; w...
604. Obecność Kościoła w historii jest kształtowana przez Ducha Świętego
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Kościół rozproszony po całym świecie, dziś, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego przeżywa na nowo tajemnicę swych narodzin, swego «chrztu» w Duchu Świętym (por. Dz...
605. Pielęgnowanie autentycznego życia modlitwy podstawą rozwoju społecznego w pokoju
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Ilekroć celebrujemy Mszę św., słyszymy w sercu echo słów, które Jezus powierzył uczniom niczym cenny dar podczas Ostatniej Wieczerzy: «Pokój zostawiam wam, pokój mój...
606. Historia mozolnej wędrówki Boga z grzeszną ludzkością
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Przedwczoraj wróciłem z Ziemi Świętej. Zamierzam opowiedzieć wam szerzej o tej pielgrzymce w najbliższą środę podczas audiencji generalnej. Teraz chciałbym przede...
607. Rodziny szkołami modlitwy i miłości
wiecej Drodzy przyjaciele!   W czasie Mszy św. mówiłem o profetycznym charyzmacie kobiet, które szerzą miłość, uczą miłosierdzia i budują pokój. Najdoskonalszym wzorem cnót kobiecych jest Najświętsza...
608. Niech piękno miłości Bożej pociąga wielu do kapłaństwa i życia konsekrowanego
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Jestem spóźniony, ponieważ przed chwilą zakończyła się w Bazylice św. Piotra Msza św., w czasie której udzieliłem święceń 19 nowym kapłanom z diecezji rzymskiej....
609. Nagroda w Jezusie Chrystusie
wiecej Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 26 kwietnia 2009 r. Przed zakończeniem tej uroczystej liturgii pragnę serdecznie pozdrowić was wszystkich, którzy przybyliście tutaj, żeby złożyć hołd nowym...
610. Nigdy nie czuję się sam
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Wam tu obecnym i wszystkim, którzy łączą się z nami za pośrednictwem radia i telewizji, jeszcze raz składam najlepsze życzenia w tę niedzielę, którą kończymy oktawę...
611. Zmartwychwstały Jezus daje pewność zbawienia pomimo mrocznych stron historii
wiecej Drodzy bracia i siostry!   W tych dniach świąt wielkanocnych często będziemy słyszeli słowa Jezusa: «Zmartwychwstałem i zawsze jestem z Tobą». Odpowiadając na tę wiadomość, Kościół głosi z...
612. Pielgrzymujący krzyż Światowych Dni Młodzieży
wiecej Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 5 kwietnia 2009 Kieruję teraz szczególne pozdrowienie do 150 delegatów — biskupów, kapłanów i świeckich — którzy w ubiegłych dniach uczestniczyli w...
613. Wielkie święto wiary w Afryce
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Pragnę przede wszystkim podziękować Bogu i tym, którzy na różne sposoby przyczynili się do pomyślnego przebiegu podróży apostolskiej do Afryki, jaką odbyłem w...
614. Módlmy się o sprawiedliwość w Afryce
wiecej Umiłowani bracia i siostry!   Na zakończenie naszej Eucharystii, kiedy moja wizyta duszpasterska w Afryce dobiega już końca, zwróćmy się teraz do Maryi, Matki Odkupiciela, z błaganiem, by z...
615. Towarzyszcie mi modlitwą w podróży do Afryki
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Od wtorku 17 do poniedziałku 23 marca będę odbywał moją pierwszą podróż apostolską do Afryki. Udam się do Kamerunu, do jego stolicy Jaunde, by przekazać Instrumentum...
616. Przyjrzyjcie się waszemu życiu w świetle miłości Ojca
wiecej Drodzy bracia i siostry!   W tych dniach, jak wiecie, wraz z moimi współpracownikami z Kurii Rzymskiej uczestniczyłem w rekolekcjach. Był to tydzień ciszy i modlitwy: umysł i serce mogły...
617. Bóg posyła aniołów, by nas wspierali
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Dziś jest pierwsza niedziela Wielkiego Postu i Ewangelia powściągliwym i zwięzłym stylem św. Marka wprowadza nas w klimat tego okresu liturgicznego: «Duch wyprowadził...
618. Jedynie potęga miłości Boga wyzwoli nas z paraliżu ducha, jakim jest grzech
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Fragment Ewangelii z liturgii VII niedzieli zwykłej, który dziś rozważamy, opisuje epizod odpuszczenia grzechów paralitykowi i jego uzdrowienia (Mk 2, 1-12). Podczas...
619. Jezus obdarza nas miłością, radością i pokojem
wiecej Drodzy bracia i siostry!   W ubiegłe niedziele rozważaliśmy różne cudowne uzdrowienia, opisane przez św. Marka Ewangelistę. Dziś przedstawia nam on bardzo szczególny przypadek — uzdrowienie...
620. Uzdrowienia są przesłaniem nadziei i zbawienia
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Dzisiejsza Ewangelia (por. Mk 1, 29-39) — będąca kolejnym urywkiem rozdziału czytanego w zeszłą niedzielę — ukazuje Jezusa, który po wyjściu z synagogi w Kafarnaum,...
621. Eutanazja jest fałszywą odpowiedzią na dramat cierpienia
wiecej Drodzy bracia i siostry!   W tym roku w liturgii niedzielnych Mszy świętych rozważamy Ewangelię św. Marka, której szczególną cechą jest tzw. «sekret mesjański»: do pewnego momentu Jezus nie...
622. Nawrócenie jest drogą do jedności chrześcijan
wiecej Drodzy bracia i siostry!   W Ewangelii dzisiejszej niedzieli rozbrzmiewają słowa, którymi Jezus rozpoczął głoszenie nauki w Galilei: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże....
623. Migracje są okazją do spotkania
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Dziś jest Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Ponieważ trwa Rok św. Pawła, dlatego właśnie myśląc o św. Pawle jako wielkim, wędrownym misjonarzu Ewangelii, wybrałem...
624. Odpowiedzialność za wychowanie dzieci
wiecej Drodzy bracia i siostry!   W dzisiejszą niedzielę, która następuje po uroczystości Objawienia Pańskiego, obchodzimy święto Chrztu Pańskiego. Było to pierwsze wydarzenie Jego życia publicznego,...
625. Nie zamykajmy serca na Chrystusową Ewangelię zbawienia
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Obchodzimy dzisiaj uroczystość Epifanii — Objawienia Pańskiego. Ewangelia mówi, że Jezus przyszedł na świat w wielkim ubóstwie i w ukryciu. Św. Mateusz przytacza...
626. Bóg przemawia do ludzi jak do przyjaciół
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Liturgia proponuje nam dzisiaj medytację nad tą samą Ewangelią, która była czytana w dniu Bożego Narodzenia, to znaczy nad Prologiem św. Jana. Po minionych dniach,...
627. Umocnieni łaską Pana, dążmy do globalnej solidarności
wiecej Drodzy bracia i siostry!   W tym pierwszym dniu roku pragnę złożyć wam wszystkim, obecnym na placu św. Piotra oraz osobom, które łączą się z nami za pośrednictwem radia i telewizji, gorące...
628. Rodzina wzorem miłości i solidarności
wiecej Drodzy bracia i siostry!   W pierwszą niedzielę po świętach Narodzenia Pańskiego z wielką radością obchodzimy uroczystość Świętej Rodziny z Nazaretu. Okres ten sprzyja temu jak najbardziej,...
629. Męczeństwo św. Szczepana opromienione światłem Bożego Narodzenia
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Dzisiejsze święto pierwszego męczennika Kościoła św. Szczepana jest opromienione duchowym światłem Narodzenia Chrystusa. Szczepan, młodzieniec «pełen wiary i Ducha...
630. Kosmiczny wymiar tajemnicy zbawienia
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Ewangelia dzisiejszej, iv Niedzieli Adwentu opowiada o zwiastowaniu (Łk 1, 26-38), tajemnicy, którą wspominamy każdego dnia w modlitwie «Anioł Pański». Ta modlitwa...
631. Radujcie się zawsze, Pan jest blisko!
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Dzisiejsza III Niedziela Adwentu jest nazywana Niedzielą Gaudete — radujcie się — ponieważ antyfona na wejście z Mszy św. zawiera te słowa św. Pawła z Listu do...
632. Niepokalana - odblask piękna, które zbawia świat
wiecej Drodzy bracia i siostry!   8 grudnia obchodzimy jedno z najpiękniejszych świąt Najświętszej Maryi Panny: uroczystość Jej Niepokalanego Poczęcia. A co to znaczy, że Maryja jest «Niepokalana»? I...
633. Rozpoznać znaki "Boga-z-nami"
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Od tygodnia żyjemy w liturgicznym czasie Adwentu: czasie otwarcia na przyszłość Bożą, czasie przygotowań do Bożego Narodzenia, kiedy On, Pan, przyszedł — co jest...
634. Miłość bliźniego należy do naszej kultury
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Dziś, w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, obchodzimy uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Na podstawie Ewangelii wiemy, że Jezus nie chciał, by...
635. Skarbem otrzymanym od Chrystusa trzeba się dzielić z innymi
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Słowo Boże na dzisiejszą niedzielę — przedostatnią w roku liturgicznym — wzywa nas, byśmy byli czujni i aktywni w oczekiwaniu na powrót Pana Jezusa na końcu czasów....
636. Bądźcie "domem Boga" i żywą świątynią Jego miłości
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Zgodnie z liturgią obchodzimy dzisiaj poświęcenie bazyliki laterańskiej, nazywanej «matką i głową kościołów Miasta i Świata». Rzeczywiście, była to pierwsza bazylika...
637. Najgłębsza prawda o śmierci i życiu wiecznym
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Wczorajsza uroczystość Wszystkich Świętych pozwoliła nam kontemplować «święte miasto, niebieskie Jeruzalem, które jest naszą Matką» (Prefacja z Liturgii Wszystkich...
638. W ogrodzie świata rzesze świętych
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Z wielką radością obchodzimy dzisiaj uroczystość Wszystkich Świętych. Zdumienie, jakie ogarnia nas, gdy oglądamy szkółkę ogrodniczą, powoduje, że zaczynamy myśleć o...
639. Różaniec otwiera serce na Słowo
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Po uroczystej Mszy św. i tradycyjnej modlitwie do Matki Bożej z Pompejów jak w każdą niedzielę kierujemy spojrzenie ku Maryi i odmawiając «Anioł Pański», zawierzamy...
640. Odważni świadkowie Słowa Bożego
wiecej Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" po włosku:   Jako że zbliżamy się do zakończenia tej Eucharystii modlitwą «Anioł Pański», pragnę skierować słowa pozdrowienia do pielgrzymów, którzy...
641. Synod - przemierzanie drogi razem
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Dziś rano Mszą św. odprawioną w bazylice św. Pawła za Murami rozpoczęło się XII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, które potrwa trzy tygodnie i będzie...
642. Pokora i prostota Jana Pawła I
wiecej Drodzy bracia i siostry!   W dzisiejszej liturgii czytamy ewangeliczną przypowieść o dwóch synach, których ojciec posyła do pracy w winnicy. Jeden z nich zgadza się od razu, ale potem nie...
643. Logika Boga nie jest logiką świata
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Być może pamiętacie, że gdy w dniu mojego wyboru zwróciłem się do tłumów na placu św. Piotra, powiedziałem bez namysłu, że jestem robotnikiem winnicy Pańskiej. Otóż...
644. Monstra te esse Matrem
wiecej Drodzy pielgrzymi, drodzy bracia i siostry!   Modlitwa «Anioł Pański» każdego dnia daje nam sposobność, byśmy pośród naszych zajęć poświęcili chwilę rozważaniom tajemnicy wcielenia Syna Bożego....
645. Maryja czuwa i strzeże wszystkich
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Na zakończenie tej uroczystej Mszy św. raz jeszcze pragnę skierować do wszystkich słowa pozdrowienia i podziękowania. Przede wszystkim chciałbym pozdrowić i...
646. Odkupiciel włącza do swojej misji ludzi gotowych wziąć krzyż
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Pierwszoplanową postacią w dzisiejszej Ewangelii jest, podobnie jak w ubiegłą niedzielę, Piotr apostoł. Jednak podczas gdy w ubiegłą niedzielę podziwialiśmy go za...
647. Kościół jest domem wszystkich narodów
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Liturgia dzisiejszej niedzieli zwraca się do nas, chrześcijan, a jednocześnie do każdego mężczyzny i każdej kobiety, z podwójnym pytaniem, które Jezus zadał kiedyś...
648. Otwartość sprzyja umacnianiu pokoju
wiecej Drodzy bracia i siostry!   W dzisiejszą, 20. niedzielę okresu zwykłego liturgia poddaje nam do rozważania słowa proroka Izajasza: «Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do Pana, ażeby Mu...
649. Matka Jezusa obietnicą do końca spełnioną
wiecej Drodzy bracia i siostry!   W dniu dzisiejszym, pośrodku sierpniowych wakacji, które starożytni Rzymianie nazywali feriae Augusti — od czego pochodzi włoskie słowo ferragosto — Kościół obchodzi...
650. Z dala od zgiełku spotykamy Boga
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Św. Marek opowiada w pewnym momencie swojej Ewangelii, że Pan powiedział do uczniów, którzy mieli za sobą ciężkie dni: «Pójdźcie ze Mną na miejsce odosobnione i...
651. Boga nikt nie może nam odebrać
wiecej Drodzy bracia i siostry, serdeczne «Szczęść Boże» wam wszystkim!   Pragnę najpierw podziękować z całego serca przede wszystkim drogiemu biskupowi Eggerowi. To dzięki księdzu biskupowi stało się...
652. Młodzi pielgrzymi świata
wiecej Drodzy bracia i siostry!   W zeszły poniedziałek wróciłem z Sydney w Australii, gdzie odbywał się Światowy Dzień Młodzieży. Mam jeszcze przed oczami i w sercu to nadzwyczajne wydarzenie, dzięki...
653. Maryja prowadzi nas drogą wierności
wiecej Drodzy młodzi przyjaciele!   Wspaniała modlitwa, którą za chwilę odmówimy, zachęca do refleksji nad postacią Maryi, młodej niewiasty, którą Pan wezwał, by w bardzo szczególny sposób, wymagający...
654. Przymierze Chrystusa z nowymi pokoleniami
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Pragnę przede wszystkim serdecznie pozdrowić władze, wszystkich mieszkańców oraz całą wspólnotę kościelną Castel Gandolfo, a zarazem wyrazić im wdzięczność za gorące...
655. Św. Paweł i św. Piotr - misja i jedność
wiecej Drodzy bracia i siostry!   W tym roku uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła przypada w niedzielę, toteż cały Kościół, a nie tylko Kościół w Rzymie, obchodzi je w formie uroczystej. Ten...
656. Bójcie się Boga, nie bójcie się ludzi
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Ewangelia dzisiejszej niedzieli zawiera dwa wezwania Jezusa: z jednej strony «nie bójcie się» ludzi, a z drugiej «bójcie się» Boga (por. Mt 10, 26. 28). Pobudza nas...
657. Wzywam wszystkie narody do pokoju i współpracy
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Nim zakończę tę liturgię, pragnę wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy ją bardzo pieczołowicie przygotowali oraz zadbali o oprawę muzyczną i śpiew. Dziękuję tym,...
658. Miłość Boga i bliźniego
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Liturgia Słowa dzisiejszej niedzieli skupia się wokół słów proroka Ozeasza, które Jezus przytacza w Ewangelii: «Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga...
659. Chrystus - serce świata
wiecej Drodzy bracia i siostry!   W dzisiejszą niedzielę, która jest pierwszym dniem czerwca, chciałbym przypomnieć, że tradycyjnie ten miesiąc jest poświęcony Sercu Jezusa, symbolowi wiary...
660. Eucharystia szkołą miłości i solidarności
wiecej Drodzy bracia i siostry!   We Włoszech i w różnych krajach świętowana jest dziś uroczystość Bożego Ciała, która w Watykanie i w innych państwach była obchodzona w ubiegły czwartek. Jest to...
661. Wskazuj drogę na morzu życia
wiecej Drodzy bracia i siostry!   W połowie mojej wizyty pasterskiej w Genui nadeszła godzina tradycyjnego spotkania niedzielnego na modlitwie «Anioł Pański» i naturalnie myślą powracam do sanktuarium...
662. Pięćdziesiątnica - chrzest Kościoła
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Obchodzimy dziś uroczystość Pięćdziesiątnicy, która była starożytnym świętem żydowskim, upamiętniającym Przymierze, jakie Bóg zawarł ze swoim ludem na górze Synaj...
663. Jezus czeka na nas w domu Ojca
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Dziś w wielu krajach, również we Włoszech, jest obchodzona uroczystość Wniebowstąpienia Chrystusa. Księga Dziejów Apostolskich sytuuje tę tajemnicę wiary czterdzieści...
664. Amerykańscy katolicy utwierdzili mnie w nadziei
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Przed chwilą zakończyła się w Bazylice św. Piotra Msza św., podczas której udzieliłem święceń 29 nowym kapłanom. Co roku jest to moment specjalnej łaski i wielkie...
665. Światowy Dzień Modlitw o Powołania
wiecej Drodzy bracia i siostry!   W tę IV Niedzielę Wielkanocną, której liturgia ukazuje nam Jezusa jako Dobrego Pasterza, obchodzony jest Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Na każdym kontynencie...
666. Chrystus towarzyszy nam w drodze
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Ewangelia tej III Niedzieli Wielkanocnej to słynny passus, zwany opowiadaniem o uczniach z Emaus (por. Łk 24, 13-35). Jest w nim mowa o dwóch uczniach Chrystusa,...
667. Nie ma innego źródła nadziei jak miłosierdzie Boga
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Podczas Jubileuszu Roku 2000 umiłowany sługa Boży Jan Paweł II ogłosił, że niedziela po Wielkanocy, zwana Niedzielą in Albis, będzie w całym Kościele nazywana także...
668. Radość Wielkanocy teraz i zawsze
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Podczas uroczystej Wigilii Paschalnej, po zakończeniu Wielkiego Postu, na nowo rozległ się śpiew «Alleluja». To powszechnie znane słowo hebrajskie oznacza «chwalcie...
669. Śmierć ciała jest snem, a Bóg może nas obudzić
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Na naszym wielkopostnym szlaku dotarliśmy do V Niedzieli, którą wyróżnia czytana dziś Ewangelia o wskrzeszeniu Łazarza (J 11, 1-45). Jest to ostatni wielki «znak»...
670. Uzdrowienie jest nowym stworzeniem
wiecej Drodzy bracia i siostry!   W niedziele Wielkiego Postu liturgia — posługując się fragmentami z Ewangelii św. Jana — prowadzi nas prawdziwym szlakiem chrzcielnym. W zeszłą niedzielę Jezus...
671. Bóg jest spragniony naszej wiary i naszej miłości
wiecej Drodzy bracia i siostry!   W liturgii III Niedzieli Wielkiego Postu w tym roku czytamy jeden z najpiękniejszych i najgłębszych fragmentów Biblii: dialog Jezusa i Samarytanki (por. J 4, 5-42)....
672. Przemienieni w nadziei
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Wczoraj w Pałacu Apostolskim zakończyły się rekolekcje, podczas których jak co roku Papież i jego współpracownicy z Kurii Rzymskiej zgromadzili się na modlitwie i...
673. Duchowa walka ze złem
wiecej Drodzy bracia i siostry!   W ubiegłą środę postem i obrzędem posypania głów popiołem rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu. Co to jednak znaczy «wejść w Wielki Post»? To znaczy zapoczątkować...
674. Módlcie się w intencji osób konsekrowanych, życia i nawrócenia
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Chciałbym dzisiaj polecić wam różne intencje modlitwy. Najpierw przypominam, że wczoraj, w liturgiczne święto Ofiarowania Pańskiego, obchodziliśmy Dzień Życia...
675. Bóg jest Panem świata
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Ewangelista Mateusz, który przez cały ten rok liturgiczny będzie nam towarzyszył, w liturgii dzisiejszej ukazuje początek publicznej działalności Chrystusa. Polega...
676. Misja ewangelizacyjna Kościoła i ruch ekumeniczny
wiecej Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 20 stycznia 2008 Drodzy bracia i siostry, odmówmy razem «Anioł Pański». Dwa dni temu rozpoczęliśmy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, podczas którego...
677. Pomazaniec i Baranek Boży
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Dzisiejsze święto Chrztu Pańskiego zamyka liturgiczny okres Bożego Narodzenia. Dzieciątko, któremu Mędrcy ze Wschodu złożyli pokłon i swoje symboliczne dary, już...
678. Kościół wskazuje drogę do Jezusa
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Z radością — mimo deszczu — świętujemy dziś uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli ukazania Jezusa narodom całego świata, reprezentowanym przez Mędrców, którzy...
679. Miłość jednocząca rodzinę pomaga budować pokój
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Rozpoczął się nowy rok, i życzę, aby dla wszystkich był on pogodny i owocny. Powierzam go niebieskiej opiece Maryi, którą w dzisiejszej liturgii wzywamy...
680. Obrona rodziny jest obroną dobra osoby i społeczeństwa
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Dziś jest niedziela Świętej Rodziny. Rozważając Ewangelie Mateusza i Łukasza podążamy wzrokiem ku Jezusowi, Maryi i Józefowi i wielbimy tajemnicę Boga, który zechciał...
681. Męczeństwo jest aktem miłości do Boga i ludzi
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Nazajutrz po Bożym Narodzeniu liturgia wspomina «narodziny dla nieba» pierwszego męczennika, św. Szczepana. «Pełen wiary i Ducha Świętego» (por. Dz 6, 5) został...
682. Nic nie jest piękniejsze od dzielenia się z innymi
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Tylko jeden dzień dzieli tę IV Niedzielę Adwentu od Bożego Narodzenia. Jutro w nocy zgromadzimy się, by celebrować wielką tajemnicę miłości, która wciąż nas zadziwia:...
683. Radujcie się, bo Bóg jest blisko
wiecej Drodzy bracia i siostry!   «Gaudete in Domino semper — Radujcie się zawsze w Panu» (Flp 4, 4). Od tych słów św. Pawła zaczyna się Msza św. III Niedzieli Adwentu, która właśnie dlatego nazywana...
684. Nasz przyszły los rozstrzyga się w teraźniejszości
wiecej Drodzy bracia i siostry!   We wczorajszą uroczystość Niepokalanego Poczęcia liturgia kierowała nasze spojrzenia na Maryję, Matkę Jezusa i naszą Matkę, Gwiazdę nadziei dla każdego człowieka....
685. Młodzież potrzebuje prawdziwej miłości i nadziei
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Nad adwentowym szlakiem jaśnieje gwiazda Maryi Niepokalanej, która jest «znakiem niezachwianej nadziei i pociechy» (Lumen gentium, 68). Aby dotrzeć do Jezusa,...
686. Encyklika o nadziei chrześcijańskiej
wiecej Drodzy bracia i siostry!   W dzisiejszą I Niedzielę Adwentu rozpoczyna się nowy rok liturgiczny: lud Boży wyrusza w drogę, by przeżywać tajemnicę Chrystusa w dziejach. Chrystus jest ten sam...
687. Nie lękajmy się przyszłości
wiecej Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 18 listopada 2007 W czytanym dzisiaj fragmencie Ewangelii św. Łukasz przedstawia pobudzającą do refleksji biblijną wizję historii i przytacza słowa, w...
688. Wzór miłości braterskiej św. Marcina
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Dziś, 11 listopada, Kościół wspomina św. Marcina, biskupa Tours, jednego z najbardziej znanych i czczonych świętych europejskich. Urodził się w Panonii, na obszarze...
689. Miłość Boga przemienia świat
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Dziś liturgia zachęca nas do medytacji nad znanym epizodem ewangelicznym, opowiadającym o spotkaniu Jezusa z Zacheuszem w Jerychu. Kim był Zacheusz? Bogatym...
690. Świętość jest zadaniem każdego człowieka
wiecej Drodzy bracia i siostry!   W dzisiejszą uroczystość Wszystkich Świętych nasze serce pokonuje granice czasu i przestrzeni i staje się wielkie jak niebo. W początkowym okresie chrześcijaństwa...
691. Ludzie, którzy przypłacili życiem wierność Chrystusowi
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Dziś rano tu, na placu św. Piotra, zostało ogłoszonych błogosławionymi 498 męczenników zabitych w Hiszpanii w latach trzydziestych ubiegłego wieku. Dziękuję kard....
692. Dziękuję wam za serdeczność
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Na zakończenie tej uroczystej Mszy św. pragnę jeszcze raz was pozdrowić, drodzy przyjaciele neapolitańczycy, i podziękować wam za serdeczność, z jaką mnie...
693. Grzech jest trądem, który oszpeca człowieka i społeczeństwo
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Ewangelia z dzisiejszej niedzieli ukazuje Jezusa uzdrawiającego dziesięciu trędowatych, z których tylko jeden, Samarytanin, a zatem cudzoziemiec, wraca, by Mu...
694. Różaniec pomaga kochać Jezusa
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Ta pierwsza niedziela października podsuwa nam dwie intencje modlitwy i dwa tematy do refleksji: są nimi przypadające dzisiaj wspomnienie Najświętszej Maryi Panny...
695. Bóg pamięta o ubogich
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Dziś w Ewangelii św. Łukasza czytamy przypowieść o bogaczu i o ubogim Łazarzu (Łk 16, 19-31). Bogacz jest uosobieniem człowieka, który korzysta z bogactw w sposób...
696. Logika zysku i logika podziału dóbr
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Dziś rano złożyłem wizytę w diecezji Velletri, której kardynałem tytularnym byłem przez wiele lat. Dzięki temu rodzinnemu spotkaniu odżyły w mojej pamięci momenty...
697. Bóg jest miłością miłosierną
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Dziś liturgia zachęca nas do refleksji nad 15. rozdziałem Ewangelii św. Łukasza, jednej z najwznioślejszych i najbardziej wzruszających kart całego Pisma Świętego....
698. Bądźmy narzędziami Bożej miłości
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Bardzo pięknym przeżyciem było dla mnie uczczenie z wami wszystkimi tego dnia Pańskiego w tak godny sposób we wspaniałej katedrze św. Stefana. Eucharystia, sprawowana...
699. Dom otwarty na świat
wiecej Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" na błoniach w Montorso Na zakończenie tej uroczystej Eucharystii odmówmy, droga młodzieży, modlitwę «Anioł Pański» w duchowej jedności ze wszystkimi, którzy...
700. Nasza droga do nieba
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Także dzisiejsza liturgia przypomina słowa Chrystusa, które oświecają, lecz zarazem budzą niepokój. W czasie Jego ostatniej podróży do Jerozolimy pewien człowiek...
701. Pokój, prawda i rozłam
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Słowa Jezusa z Ewangelii dzisiejszej niedzieli za każdym razem zwracają naszą uwagę i muszą być dobrze zrozumiane. W drodze do Jerozolimy, gdzie czekała Go śmierć na...
702. Światło Maryi rzuca blask na dzieje całej ludzkości
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Dziś obchodzimy uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jest to bardzo stare święto, zakorzenione w samym Piśmie Świętym; ukazuje ono w istocie Maryję...
703. Żyć mądrze i przezornie
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Liturgia dzisiejszej, XIX Niedzieli okresu zwykłego przygotowuje nas w pewien sposób do uroczystości Wniebowzięcia Maryi, którą będziemy obchodzić 15 sierpnia. W...
704. Prawdziwy skarb chrześcijan
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Dziś, w XVIII Niedzielę okresu zwykłego, słowo Boże pobudza nas do refleksji nad tym, jaki powinien być nasz stosunek do dóbr materialnych. Choć bogactwo samo w sobie...
705. Nauka i technika w służbie wspólnego dobra
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Przedwczoraj wróciłem z Lorenzago i cieszę się, że znów jestem tutaj, w Castel Gandolfo, w rodzinnej atmosferze tej ślicznej miejscowości, w której mam zamiar...
706. Gdy ludzie żyją w pokoju, ziemia przypomina raj
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   W tych dniach, które Bóg pozwala mi spędzać na odpoczynku tu, w Cadore, z jeszcze większym bólem przyjmuję wciąż docierające wiadomości o krwawych starciach i aktach...
707. Miłość Boga i miłość bliźniego
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Dzięki składam Bogu za to, że również w tym roku pozwala mi spędzić kilkanaście dni na odpoczynku w górach, i wdzięczny jestem wszystkim, którzy mnie tu przyjęli, w...
708. Wakacje - czas refleksji i modlitwy
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Ewangelia (Łk 10, 1-12.17-20) opowiada dzisiaj o tym, jak Jezus wysyła 72 uczniów do miejscowości, gdzie zamierzał się udać, aby przygotowali ich mieszkańców na Jego...
709. Wolność i naśladowanie Chrystusa
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Biblijne czytania z Mszy św. dzisiejszej niedzieli zachęcają nas do medytacji nad bardzo ciekawym zagadnieniem, które można ująć następująco: wolność i naśladowanie...
710. Rok św. Pawła
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Przed chwilą zakończyła się w Bazylice Watykańskiej Msza ku czci świętych apostołów Piotra i Pawła, którzy są patronami Rzymu i «filarami» Kościoła powszechnego. Jak...
711. Pierwszy świadek Jezusa
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Dziś, 24 czerwca, obchodzimy w liturgii uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela, którego całe życie było podporządkowane Chrystusowi, podobnie jak życie Maryi,...
712. Świadek pokoju pokój czyniący
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Czyż przed ośmioma wiekami Asyż mógł sobie wyobrazić, jaką rolę wyznaczy mu Opatrzność, rolę, dzięki której jest on miastem tak bardzo znanym w świecie, prawdziwą...
713. Praktyka adoracji eucharystycznej
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Dzisiejsza uroczystość Bożego Ciała, która w Watykanie i w niektórych krajach była obchodzona w zeszły czwartek, zachęca nas do kontemplowania wielkiej tajemnicy...
714. Rzym to katolickość i misyjność
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Obchodzimy dziś wielkie święto Zesłania Ducha Świętego, w którego liturgii wspominamy narodziny Kościoła, na podstawie relacji św. Łukasza z księgi Dziejów...
715. Módlmy się o zesłanie Ducha Świętego
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Pragnę przede wszystkim jeszcze raz wyrazić Panu podziękowanie za podróż apostolską do Brazylii, która trwała od 9 do 14 maja. Jednocześnie dziękuję wszystkim, którzy...
716. Od was zależy los waszych narodów
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Bardzo serdecznie was pozdrawiam, przybyłych ze wszystkich stron Brazylii, Ameryki Łacińskiej i Karaibów, a także tych, którzy słuchają mnie za pośrednictwem radia i...
717. Maryi, Matce Kościoła, zawierzam podróż do Brazylii
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Kilka dni temu rozpoczął się maj, który dla wielu wspólnot chrześcijańskich jest w sposób szczególny miesiącem poświęconym Maryi. Z tego względu rozwinęła się w nim...
718. Pamiętajcie o kapłanach i osobach konsekrowanych
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Dziś, w IV Niedzielę Wielkanocną, Niedzielę Dobrego Pasterza, przypada Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Wszyscy wierni winni szczególnie modlić się o powołania do...
719. Zawierzam Maryi całą waszą diecezję
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Zanim zakończymy tę Mszę św., pragnę podziękować wszystkim, którzy starannie i z poświęceniem ją przygotowali i w niej uczestniczyli. Serdecznie pozdrawiam ludzi...
720. Pokój jest owocem Bożego miłosierdzia
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Jeszcze raz składam wam wszystkim najlepsze życzenia w tę niedzielę zamykającą oktawę Wielkanocy, która tradycyjnie nazywana jest Niedzielą in albis, jak już...
721. Nie bójmy się mówić o zmartwychwstaniu Chrystusa
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Przepełnia nas jeszcze duchowa radość, którą uroczystości paschalne prawdziwie rodzą w sercach wierzących. Chrystus zmartwychwstał! Tajemnica ta jest tak ogromna, że...
722. "Tak" Maryi odzwierciedla "tak" Chrystusa
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   25 marca przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. W tym roku zbiega się ona z Niedzielą Wielkiego Postu i dlatego będzie obchodzona jutro. Chciałbym jednakże...
723. "Sacramentum caritatis" źródłem radości chrześcijańskiej
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Właśnie wróciłem z Zakładu Karnego dla Nieletnich w rzymskiej dzielnicy Casal del Marmo, który odwiedziłem w tę IV Niedzielę Wielkiego Postu, nazywaną po łacinie...
724. Odkryjmy piękno nawrócenia
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Odczytywany w tę trzecią niedzielę Wielkiego Postu fragment Ewangelii św. Łukasza przytacza komentarz Jezusa odnośnie do dwóch współczesnych Mu wydarzeń. Pierwszym...
725. Nawrócenie jak płomień zapałki
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Fragment Ewangelii Łukasza, czytany w tę Trzecią Niedzielę Wielkiego Postu, przynosi komentarz Jezusa do dwóch bieżących wydarzeń. Pierwsze to bunt niektórych...
726. Modlitwa w życiu chrześcijanina
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Dziś, w drugą niedzielę Wielkiego Postu, Łukasz ewangelista opowiada, że Jezus wyszedł na górę, «aby się modlić» (9, 28), wziąwszy z sobą apostołów Piotra, Jakuba i...
727. Kontemplujmy z wiarą Ukrzyżowanego
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   W tym roku Orędzie na Wielki Post rozpoczyna się wersetem z Ewangelii św. Jana, który z kolei nawiązuje do mesjańskiego proroctwa Zachariasza: «Będą patrzeć na Tego,...
728. Miłować nieprzyjaciół
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   W Ewangelii na dzisiejszą niedzielę rozbrzmiewają jedne z najbardziej typowych i znaczących słów nauczania Jezusa: «Miłujcie waszych nieprzyjaciół» (Łk 6, 27)....
729. Wobec cierpienia człowieka
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Dziś Kościół wspomina pierwsze objawienie Najświętszej Maryi Panny św. Bernadetcie, które miało miejsce 11 lutego 1858 r. w Grocie Massabielskiej w pobliżu Lourdes....
730. Chronić rodzinę
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Dziś we Włoszech obchodzony jest z inicjatywy Konferencji Episkopatu Dzień Życia, którego temat brzmi: «Kochać życie i pragnąć go». Witam serdecznie wszystkich,...
731. Wiara i rozum
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Kalendarz liturgiczny wspomina dziś św. Tomasza z Akwinu, wielkiego Doktora Kościoła. Dzięki swoim charyzmatom filozofa i teologa jest on cennym wzorem harmonii...
732. Ruch ekumeniczny
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Dzisiejsza niedziela wypada w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan, który, jak wiadomo, obchodzony jest co roku na naszej półkuli od 18 do 25 stycznia. Jego tematem...
733. Pomoc migrantom
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   W dzisiejszą niedzielę obchodzony jest doroczny Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Z tej okazji skierowałem do wszystkich ludzi dobrej woli, a w szczególności do...
734. Chrzest zobowiązuje nas do świętości
wiecej  Drodzy Bracia i Siostry!   Obchodzimy dziś święto Chrztu Pańskiego, które kończy okres Bożego Narodzenia. Liturgia zawiera opis chrztu Jezusa w Jordanie w ujęciu św. Łukasza (por. 3,...
735. Objawienie Chrystusa objawieniem Kościoła
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Dzisiejsza uroczystość Objawienia Pańskiego upamiętnia objawienie się Chrystusa Mędrcom, wydarzenie, któremu św. Mateusz poświęca wiele uwagi (por. Mt 2, 1-12). W...
736. Chrystus naszym pokojem
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Na początku nowego roku z radością składam wam wszystkim, obecnym na placu św. Piotra i tym, którzy łączą się z nami za pośrednictwem radia i telewizji,...
737. Powołanie i misja rodziny
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   W tę ostatnią niedzielę roku obchodzimy święto Świętej Rodziny z Nazaretu. Z radością pozdrawiam wszystkie rodziny na świecie i życzę im pokoju i miłości, które dał...
738. Dają świadectwo i służą Ewangelii
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Nazajutrz po uroczystości Bożego Narodzenia obchodzimy święto św. Szczepana, diakona i męczennika. Na pierwszy rzut oka zestawienie wspomnienia protomartyra —...
739. Chrystus pragnie zamieszkać w sercu każdego z nas
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Już niebawem rozpoczną się uroczystości Bożego Narodzenia. Dzisiejsza wigilia przygotowuje nas do intensywnego przeżywania tajemnicy, do której kontemplowania oczyma...
740. Tajemnica prawdziwej radości
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Dziś, w III Niedzielę Adwentu, liturgia zachęca nas, abyśmy radowali się w duchu. Wzywa nas do tego słowami znanej antyfony, podejmującej napomnienie Apostoła Pawła:...
741. Świątynia z "żywych kamieni"
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Dziś rano z radością konsekrowałem nowy kościół parafialny pw. Maryi Gwiazdy Ewangelizacji w rzymskiej dzielnicy Torrino Nord. Wydarzenie to, choć w rzeczy samej...
742. Pełna łaski od pierwszej chwili swego istnienia
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Obchodzimy dziś jedno z najpiękniejszych i najpopularniejszych świąt Najświętszej Maryi Panny: Niepokalane Poczęcie. Maryja nie tylko nie popełniła żadnego grzechu,...
743. Bóg puka do drzwi naszych serc
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Pragnę raz jeszcze wraz z wami podziękować Panu za podróż apostolską do Turcji, którą odbyłem w ostatnich dniach i podczas której czułem, że towarzyszy mi i mnie...
744. Król miłości, sprawiedliwości i pokoju
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   W tę ostatnią niedzielę roku liturgicznego obchodzimy uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Dzisiejsza Ewangelia opisuje część dramatycznego przesłuchania, które...
745. Znaczenie zakonów kontemplacyjnych
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Pojutrze, 21 listopada, w liturgiczne wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w świątyni, będziemy obchodzili Dzień Pro Orantibus, poświęcony pamięci o...
746. Trzeba walczyć z plagą głodu
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Dziś obchodzony jest we Włoszech doroczny Dzień Dziękczynienia pod hasłem: «Ziemia — dar dla całej rodziny ludzkiej». W naszych chrześcijańskich rodzinach uczymy...
747. Chrystus wyzwala człowieka z niewoli śmierci
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   W tych dniach po liturgicznym wspomnieniu Wiernych Zmarłych w wielu parafiach obchodzi się oktawę modlitw za zmarłych. Jest to sprzyjająca okazja, by wspominać w...
748. W drodze ku wieczności
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Obchodzimy dziś uroczystość Wszystkich Świętych, a jutro będziemy wspominać zmarłych wiernych. Te dwa głęboko przeżywane wspomnienia liturgiczne są dla nas szczególną...
749. Wiara osobistym spotkaniem z Chrystusem
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   W Ewangelii na dzisiejszą niedzielę (Mk 10, 46-52) czytamy, że kiedy Pan szedł ulicami Jerycha, pewien ślepiec imieniem Bartymeusz głośno zawołał do Niego: «Jezusie,...
750. Miłość duszą misji
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Obchodzimy dziś 80. Światowy Dzień Misyjny. Został on wprowadzony przez papieża Piusa XI, który znacznie przyczynił się do rozwoju misji ad gentes, a podczas...
751. Niech ich przykład was umacnia
wiecej Rozważanie Ojca Świętego przed modlitwą "Anioł Pański" Zanim zakończę tę uroczystą liturgię, pragnę serdecznie was pozdrowić i podziękować wam wszystkim, którzy przybyliście tu z różnych krajów i...
752. Dwoje jednym ciałem
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   W tę niedzielę Ewangelia przytacza nam słowa Jezusa na temat małżeństwa. Na pytanie, czy mąż może legalnie oddalić własną żonę, jak to głosiło prawo Mojżeszowe (por....
753. Misje i Różaniec
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Dzisiaj, pierwszego października, chciałbym zatrzymać się na dwóch aspektach, które we wspólnocie Kościoła cechują ten miesiąc: modlitwa różańcowa i zaangażowanie na...
754. Dawajmy świadectwo miłości
wiecej Drodzy bracia i siostry,   w Ewangelii dzisiejszej niedzieli Jezus po raz drugi zapowiada uczniom swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie (por. Mk 9, 30-31). Ewangelista Marek uwypukla silny...
755. W duchu wzajemnego szacunku
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Podróż apostolska do Bawarii, którą odbyłem w minionych dniach, była głębokim przeżyciem duchowym, w którym splatały się osobiste wspomnienia, związane z tak bardzo...
756. Zawsze pozostanie Służebnicą Pańską
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Zanim zakończymy tę Eucharystię uroczystym błogosławieństwem, odmówimy w skupieniu modlitwę «Anioł Pański». Rozważając czytania mszalne, uzmysłowiliśmy sobie, jak...
757. Uczmy się od św. Grzegorza
wiecej Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański"   Kalendarz rzymski wspomina dziś, 3 września, św. Grzegorza Wielkiego, papieża i Doktora Kościoła (ok. 540 -604). Jego wyjątkowa postać, rzekłbym...
758. Doktor maryjny
wiecej Drodzy bracia i siostry!   Pośród świętych dnia kalendarz wymienia dzisiaj św. Bernarda z Clairvaux, Doktora Kościoła, żyjącego na przełomie XI i XII wieku (1091--1153). Jego przykład oraz...
759. Maryja naszym wzorem i wsparciem
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Jak wiemy, tradycja chrześcijańska obchodzi w pełni lata jedno z najstarszych i najbardziej wymownych świąt maryjnych — uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi...
760. Wakacje w życiu chrześcijanina
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   W tym okresie letnim wielu ludzi opuściło miasta i przebywa na wakacjach w miejscowościach turystycznvch lub w swoich rodzinnych stronach. Życzę im, by ten oczekiwany...
761. Chrystus światłością świata
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   W dzisiejszą niedzielę ewangelista Marek opowiada nam, że Jezus zaprowadził Piotra, Jakuba i Jana na wysoką górę i tam na ich oczach przemienił się, a «Jego odzienie...
762. Trzeba odrzucić przemoc i podjąć dialog
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Dwa dni temu, po zakończeniu wakacji w Dolinie Aosty, przybyłem bezpośrednio tu do Castel Gandolfo, gdzie mam zamiar pozostać do końca lata, z małą przerwą na podróż...
763. Apel o pokój na Bliskim Wschodzie
wiecej Drodzy bracia i siostry,   Jak to już zapowiedziano w czwartek, w obliczu pogarszania się sytuacji na Bliskim Wschodzie ogłosiłem na tę niedzielę specjalny dzień modlitwy i pokuty, wzywając...
764. Niech natychmiast ustaną walki
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Dziękuję wam za tak gorące i serdeczne przyjęcie. Dziękuję księdzu biskupowi za mile słowa pozdrowienia, w których przypomniał, że w ubiegły czwartek, w związku z...
765. Matka Boża z Góry Karmel
wiecej Drodzy Przyjaciele!   W ostatnich dniach wiadomości z Ziemi Świętej na nowo napełniają wszystkich wielkim niepokojem, zwłaszcza ze względu na rozszerzenie się działań wojennych również w...
766. Otwórzcie domy i serca Chrystusowi
wiecej Rozważanie papieskie przed modlitwą "Anioł Pański" 9 lipca 2006 Przed odmówieniem modlitwy maryjnej Ojciec Święty w kilku językach pozdrowił rodziny na całym świecie oraz zapowiedział, że VI...
767. Prośmy o nowe powołania do służby Bożej
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Po przybyciu do Walencji pragnąłem odwiedzić przede wszystkim miejsce stanowiące centrum tego bardzo starego, kwitnącego Kościoła partykularnego, który mnie gości —...
768. Rodzino, żyj i przekazuj wiarę!
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   W przyszłą sobotę i niedzielę odbędzie się w Hiszpanii w Walencji V Światowe Spotkanie Rodzin. Pierwsze zostało zorganizowane w Rzymie w 1994 r. z okazji...
769. Złożyli najwyższe świadectwo wiary
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Dziś uroczyście oddajemy cześć świętym Piotrowi i Pawłowi, «apostołom Chrystusa, kolumnom i fundamentowi miasta Bożego», jak śpiewamy w dzisiejszej liturgii. Ich...
770. Serce Jezusa mówi o miłości Boga do ludzi
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Dzisiejszą 12. niedzielę zwykłą niejako «otaczają» znaczące uroczystości liturgiczne. W ubiegły piątek obchodziliśmy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, w...
771. Czeka w Eucharystii na człowieka
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Dziś we Włoszech i w innych krajach obchodzona jest uroczystość Bożego Ciała, która w Rzymie została już uczczona w miniony czwartek procesją po ulicach miasta. Jest...
772. Tajemnica Boga w Trójcy Jedynego
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   W tę niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego obchodzimy uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Dzięki Duchowi Świętemu, który pomaga zrozumieć słowa Jezusa i prowadzi do...
773. Duch objawia, czym jest Kościół
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Dzisiejsza uroczystość Zesłania Ducha Świętego skłania nas, by sięgnąć do początków Kościoła, który — jak stwierdza Sobór Watykański II — «został objawiony przez...
774. Nie poddawajcie się ułudom tego świata
wiecej Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 28 maja 2006, Kraków Zanim zakończymy tę uroczystą liturgię śpiewem Regina caeli i błogosławieństwem, pragnę jeszcze raz pozdrowić krakowian i wszystkich...
775. W rocznicę objawień w Fatimie i zamachu na życie Jana Pawła II
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   W tę V Niedzielę Wielkanocną czytamy w liturgii fragment Ewangelii św. Jana, w której Jezus, zwracając się do uczniów w czasie Ostatniej Wieczerzy, zachęca ich, by...
776. Jedność i miłość
wiecej Drodzy bracia i siostry!   W tę piątą niedzielę wielkanocną liturgia przynosi nam stronicę Ewangelii według Jana, w której Jezus, przemawiając do uczniów podczas Ostatniej Wieczerzy, wzywa ich,...
777. Powołani do służby Bożej
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   W tę IV Niedzielę Wielkanocną, «Niedzielę Dobrego Pasterza», w którą obchodzimy Światowy Dzień Modlitw o Powołania, z radością wyświęciłem w Bazylice św. Piotra 15...
778. Zmartwychwstanie Pana fundamentem wiary
wiecej Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" W okresie wielkanocnym liturgia na różne sposoby pomaga nam umocnić wiarę w zmartwychwstałego Chrystusa. Dziś na przykład, w III Niedzielę Wielkanocną,...
779. Tajemnica miłosiernej miłości Boga
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   W dzisiejszej Ewangelii Jan mówi, że zmartwychwstały Jezus objawił się uczniom, zamkniętym w Wieczerniku, wieczorem «pierwszego dnia tygodnia» (J 20, 19) i że ukazał...
780. Maryja raduje się ze zmartwychwstania Jezusa
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Cieszę się, że znów mogę spotkać się z wami i w świetle tajemnicy paschalnej, którą liturgia celebruje przez cały ten tydzień, raz jeszcze przekazać wam...
781. Maryja niosła swój krzyż razem z Synem
wiecej Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" Bracia i siostry, za chwilę delegacja młodzieży niemieckiej przekaże swym australijskim rówieśnikom Krzyż Światowych Dni Młodzieży. Jest to krzyż, który...
782. Zachowajmy bogactwo jego nauczania
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   2 kwietnia ubiegłego roku, dokładnie przed rokiem, w tych właśnie godzinach i w tym apartamencie, umiłowany Papież Jan Paweł II przeżywał ostatni etap swej ziemskiej...
783. Znak kolegialności Kościoła
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Konsystorz, podczas którego w minionych dniach zostało mianowanych piętnastu nowych kardynałów, był głębokim doświadczeniem kościelnym. Pozwolił nam zakosztować...
784. Życie piękne w pokorze i ukryciu
wiecej Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 19 marca 2006 r. Dziś, 19 marca, przypada uroczystość św. Józefa, ale ponieważ zbiega się ona z III Niedzielą Wielkiego Postu, jej liturgiczne obchody...
785. W pielgrzymce wiary
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Wczoraj rano zakończyły się tygodniowe rekolekcje, które głosił tu w Pałacu Apostolskim były patriarcha Wenecji kard. Marco Cè. Były to dni całkowicie poświęcone...
786. Przeprowadzić rewizję życia
wiecej Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" W ubiegłą środę rozpoczęliśmy Wielki Post, a dzisiaj mamy pierwszą niedzielę tego okresu liturgicznego, skłaniającego chrześcijan do podjęcia drogi...
787. Idźmy z wiarą za Jezusem
wiecej Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański Ewangelia św. Marka, stanowiąca wątek przewodni niedzielnych celebracji w tym roku liturgicznym, wytycza drogę katechumenalną, która prowadzi ucznia do uznania...
788. Miłość Boża odnawia serce człowieka
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   W liturgiach ostatnich niedziel Ewangelie ukazują różne uzdrowienia dokonane przez Chrystusa. W minioną niedzielę mowa była o trędowatym; dziś z kolei widzimy...
789. Chrystus prawdziwym lekarzem
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Wczoraj, 11 lutego, w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, obchodziliśmy Światowy Dzień Chorego, którego główne uroczystości w tym roku...
790. Szanować życie
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   We Włoszech obchodzony jest dzisiaj Dzień Życia, który stanowi szczególnie cenną okazję do modlitwy i refleksji nad kwestiami obrony i wspierania ludzkiego życia,...
791. Świadkowie miłości w życiu Kościoła
wiecej Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" W encyklice opublikowanej w minioną środę, zwracając uwagę na prymat miłości w życiu chrześcijanina i Kościoła, przypomniałem, że szczególnymi świadkami tego...
792. Pewnego dnia będziemy "jedno"
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Dzisiejsza niedziela przypada w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan, który co roku obchodzimy w dniach 18-25 stycznia. Inicjatywa ta zrodziła się na początku...
793. Szukać i znajdować Chrystusa
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Ostatnia niedziela, w którą obchodziliśmy święto Chrztu Pańskiego, rozpoczęła okres zwykły roku liturgicznego. Piękno tego okresu polega na tym, że zachęca nas do...
794. Szukać i znajdować
wiecej Drodzy bracia i siostry!   W ubiegłą niedzielę, gdy obchodziliśmy Chrzest Pański, rozpoczął się okres zwykły roku liturgicznego. Piękno tego czasu polega na tym, iż wzywa nas, byśmy przeżywali...
795. Piękno chrztu świętego
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   W dzisiejszą niedzielę, po uroczystości Objawienia Pańskiego, obchodzimy święto Chrztu Pańskiego, które wieńczy liturgiczny okres Bożego Narodzenia. Kierujemy dzisiaj...
796. Światło Chrystusa ogarnia cały świat
wiecej Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" Obchodzimy dziś uroczystość Objawienia Pańskiego, to znaczy objawienia się Jezusa ludom, reprezentowanym przez tajemnicze postacie Mędrców przybyłych ze...
797. Droga do pokoju
wiecej Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" W tym pierwszym dniu roku Kościół kieruje wzrok ku niebieskiej Matce Boga, która tuli w ramionach Dzieciątko Jezus, źródło wszelkiego błogosławieństwa....
798. Uczeń i naśladowca Jezusa
wiecej Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" Po wczorajszych uroczystych obchodach Bożego Narodzenia dziś wspominamy narodziny dla nieba św. Szczepana, pierwszego męczennika. Te dwa święta łączy...
799. Opiekun Odkupiciela
wiecej Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" W tych ostatnich dniach Adwentu liturgia zachęca nas do kontemplowania w szczególny sposób postaci Maryi Panny i św. Józefa, którzy wyjątkowo głęboko...
800. Adwentowe oczekiwanie z Maryją
wiecej Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" Po obchodach uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w tych dniach zaczyna panować pełna uroku atmosfera bezpośrednich przygotowań do...
801. Przewodniczka Kościoła na drogach soborowej odnowy
wiecej Rozważanie na placu Hiszpańskim   W tym dniu poświęconym Maryi staję po raz pierwszy jako Następca Piotra pod figurą Niepokalanej, tu, na placu Hiszpańskim, podążając duchowym szlakiem...
802. Maryja prowadzi nas do Boga
wiecej Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" Dziś obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Jest to dzień wielkiej radości duchowej, w którym kontemplujemy Maryję Dziewicę,...
803. Wolność religijna
wiecej Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" W okresie Adwentu wspólnota Kościoła, przygotowująca się do świętowania wielkiej tajemnicy Wcielenia, jest zachęcana do odkrywania i pogłębiania swej...
804. Czas nadziei
wiecej Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Adwent, czas o wielkim znaczeniu religijnym, ponieważ niesie on z sobą nadzieję i duchowe oczekiwanie: za każdym razem, kiedy...
805. "Chrystus - Alfa i Omega"
wiecej Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" Dziś, w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, obchodzimy uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Już w zapowiedzi Jego przyjścia na świat...
806. Apostolstwo wiernych świeckich
wiecej Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" Dziś rano w Bazylice św. Piotra zostali ogłoszeni błogosławionymi słudzy Boży Karol de Foucauld — kapłan, Maria Pia Mastena — założycielka Instytutu Sióstr...
807. Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym
wiecej Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 18 listopada 1965 r. Powszechny Sobór Watykański II zatwierdził Konstytucję dogmatyczną o Objawieniu Bożym Dei verbum, która stała się jednym z filarów całej...
808. Wobec tajemnicy śmierci
wiecej Wobec tajemnicy śmierci Obchodzimy dziś uroczystość Wszystkich Świętych, która pozwala nam cieszyć się z tego, że należymy do wielkiej rodziny przyjaciół Boga, czy też, jak pisze św. Paweł,...
809. Zachować ducha Soboru
wiecej Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" Przed 40 laty, 28 października 1965 r. odbyła się VII Sesja Powszechnego Soboru Watykańskiego II. Po niej — w niewielkich odstępach czasu — były jeszcze...
810. Iść i głosić Jezusa
wiecej Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" Dzisiejsza liturgia eucharystyczna na placu św. Piotra zakończyła Zgromadzenie Synodu Biskupów. Jednocześnie zakończył się również Rok Eucharystii, który...
811. Sługa Boży Jan Paweł II
wiecej Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" Dziś mija dokładnie dwadzieścia siedem lat od dnia, w którym Pan powołał kard. Karola Wojtyłę, arcybiskupa Krakowa, na następcę Jana Pawła I, zmarłego...
812. Bronił wolności Kościoła i praw człowieka
wiecej Rozważanie Papieża przed modlitwą "Anioł Pański" Dziś rano w Bazylice św. Piotra odbyła się beatyfikacja Klemensa Augustyna von Galena, biskupa münsterskiego, kardynała, który nieustraszenie...
813. Czas modlitwy i refleksji
wiecej Rozważanie Ojca Świętego przed modlitwą "Anioł Pański" Przed chwilą w Bazylice św. Piotra zakończyła się Eucharystia, podczas której zainaugurowaliśmy Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów....
814. Eucharystia i miłość
wiecej Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 25 września 2005 r. W tę ostatnią niedzielę, którą spędzam w Castel Gandolfo, pragnę serdecznie pozdrowić całą wspólnotę miasta i raz jeszcze szczerze...
815. Eucharystia i świętość
wiecej Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 18 września 2005 Gdy dobiega kresu Rok Eucharystii, chciałbym nawiązać do szczególnie ważnego tematu, który tak bardzo leżał na sercu również mojemu...
816. Pamiątka tajemnicy paschalnej
wiecej Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 11 września 2005 r. W przyszłą środę, 14 września, będziemy obchodzić liturgiczne święto Podwyższenia Krzyża Świętego, które w Roku Eucharystii nabiera...
817. Eucharystia skarbem Kościoła
wiecej Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 4 września 2005, Castel Gandolfo Rozpoczynamy końcowy etap Roku Eucharystii. Zakończą go w październiku w Watykanie obrady Zwyczajnego Zgromadzenia Synodu...
818. Łaska dla całego Kościoła
wiecej "Anioł Pański" po podróży, 28 sierpnia 2005, Castel Gandolfo W niedzielę 28 sierpnia w rozważaniu przed modlitwą «Anioł Pański» Ojciec Święty nawiązał do XX Światowego Dnia Młodzieży w Kolonii....
819. Z całego serca dziękuję
wiecej Drodzy Przyjaciele!   Dobiega końca ta wspaniała liturgia, a także XX Światowy Dzień Młodzieży. W moim sercu silnie rozbrzmiewa słowo: «dziękuję!» Jestem pewny — i czuję to — że rozbrzmiewa ono...
820. Niebo naszym mieszkaniem
wiecej Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 15 sierpnia 2005, Castel Gandolfo W dzisiejszą uroczystość Wniebowzięcia kontemplujemy tajemnicę przejścia Maryi z tego świata do raju; świętujemy, można by...
821. Nie upadajmy na duchu
wiecej Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 14 sierpnia 2005, Castel Gandolfo W przypadającą dziś 20. niedzielę zwykłą liturgia ukazuje nam szczególny wzór wiary: kobietę kananejską, która prosi...
822. Adorować Pana Boga
wiecej "Anioł Pański" przed podróżą do Niemiec, 7 sierpnia 2005, Castel Gandolfo Tysiące młodych wkrótce pojedzie do Kolonii, a niektórzy już są w drodze, aby wziąć udział w XX Światowym Dniu Młodzieży,...
823. Przybądźcie do Kolonii
wiecej Drodzy bracia i siostry,   Po dniach spędzonych w górach, w Dolinie Aosty, cieszę się, że dzisiaj jestem wśród was, drodzy mieszkańcy tego miejsca, którzy jesteście zawsze tak gościnni wobec...
824. Chrystus obdarza pełnią życia
wiecej Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" Po kilkunastodniowym pobycie w Dolinie Aosty dziś raduję się, że jestem pośród was, drodzy mieszkańcy Castel Gandolfo, którzy zawsze okazujecie Papieżowi tak...
825. Powróćmy do korzeni
wiecej Drodzy bracia i siostry,   Przede wszystkim bardzo dziękuję za dobre słowa usłyszane z ust biskupa, który mówił o pięknie miejscowej przyrody, ale również o cierpieniu, przemocy i nienawiści...
826. Patrzmy na świętych
wiecej Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" Przede wszystkim chciałbym serdecznie podziękować ordynariuszowi Aosty bpowi Giuseppe Anfossiemu za skierowane do mnie słowa. Mówił on słusznie o radościach...
827. Wakacje z Bogiem
wiecej Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański"   Od paru dni przebywam pośród wspaniałych gór Valle d'Aosta, gdzie żywe są jeszcze wspomnienia o mym umiłowanym Poprzedniku Janie Pawle II, który przez...
828. Św. Benedykt ojcem cywilizacji
wiecej Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 10 lipca 2005   Jutro św. Benedykt Opat, patron Europy, ma swoje święto. Jest mi on szczególnie bliski, na co wskazuje dokonany przeze mnie wybór...
829. Prezentacja Kompendium Katechizmu
wiecej Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański» Przed paroma dniami z radością dokonałem prezentacji Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego. Od wielu lat mówiono o potrzebie krótkiego katechizmu,...
830. Narzędzie ewangelizacji
wiecej Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański» Przed paroma dniami z radością dokonałem prezentacji Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego. Od wielu lat mówiono o potrzebie krótkiego katechizmu,...
831. Prymat w służbie jedności
wiecej Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański» Bardzo was przepraszam za spóźnienie. Jak wiecie, sprawowaliśmy w Bazylice uroczystą liturgię ku czci świętych Piotra i Pawła. Dzisiejszy dzień jest...
832. Patronowie Kościoła
wiecej Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański» Przygotowujemy się do uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła, którzy w Rzymie swoją krwią złożyli świadectwo głoszonej Ewangelii. 29 czerwca o godz....
833. Kościół jest ojczyzną każdego człowieka
wiecej Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 19 czerwca 2005 r. Jutro, 20 czerwca, obchodzony będzie Światowy Dzień Uchodźcy, ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych; ma on zwrócić uwagę na...
834. Msza św. niedzielna
wiecej Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 12 czerwca 2005 r. Trwa Rok Eucharystii, który został ogłoszony przez umiłowanego Papieża Jana Pawła II, aby rozbudzać w sumieniach wiernych coraz większy...
835. Serce Odkupiciela
wiecej Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 5 czerwca 2005 r. W miniony piątek obchodziliśmy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, którego kult jest głęboko zakorzeniony w ludzie...
836. Żyjmy z Jezusem, wpatrzeni w Jego Matkę
wiecej Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański», 29.05.2005 r. Ta uroczysta liturgia kończy XXIV Kongres Eucharystyczny Kościoła we Włoszech. Pragnąłem być obecny przy składaniu tego wielkiego świadectwa...
837. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 22.05.2005
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   Liturgicznie obchodzimy dzisiaj uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Dla podkreślenia, że w świetle tajemnicy paschalnej w pełni ukazuje się centrum wszechświata i...
838. Bóg jest miłością
wiecej Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 22 maja 2005 r. W liturgii obchodzi się dziś uroczystość Trójcy Przenajświętszej, jakby dla podkreślenia, że w świetle paschalnym w pełni objawia się...
839. Rozważanie przed modlitwą "Regina Coeli" - święcenia kapłańskie
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   W Bazylice św. Piotra zakończyła się przed chwilą uroczysta Eucharystia, podczas której z radością wyświęciłem 21 nowych kapłanów. Jest to wydarzenie, które wyznacza...
840. Duch Święty w życiu Kościoła
wiecej Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 15 maja 2005 Przede wszystkim przepraszam za wielkie spóźnienie! Dziś, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, dane mi było wyświęcić 21 nowych kapłanów dla...
841. Środki przekazu w służbie człowieka i społeczeństwa
wiecej Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 8 maja 2005 Dziś w wielu krajach, między innymi we Włoszech, obchodzona jest uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W tym dniu cała wspólnota...
842. Dawać świadectwo "Ewangelii pracy"
wiecej Umiłowani Bracia i Siostry!   Po raz pierwszy zwracam się do was z tego okna, które dzięki umiłowanej postaci mojego poprzednika dobrze znają niezliczone osoby na całym świecie. A pomyślmy...
843. Wpatrzeni w Ukrzyżowanego
wiecej Drodzy bracia i siostry!   W tym roku punktem wyjścia dla orędzia na Wielki Post jest werset z Ewangelii wg św. Jana, nawiązujący do mesjanistycznego proroctwa Zachariasza: "Będą patrzeć na...
844. Rozważanie przed modlitwą "Regina coeli", 3 kwietnia 2005
wiecej  Drodzy Bracia i Siostry!   1. Również i dzisiaj rozbrzmiewa radosne wielkanocne Alleluja. Czytany dzisiaj fragment Ewangelii św. Jana mówi o tym, że wieczorem owego dnia Zmartwychwstały...
845. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 20 marca 2005
wiecej 1. Z wielką radością pozdrawiam was na zakończenie tej uroczystej liturgii Niedzieli Palmowej i dziękuję kard. Camillo Ruiniemu, który w moim imieniu jej przewodniczył.   Przed dwudziestu laty...
846. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 13 marca 2005
wiecej 1. Przebywając w tych dniach na leczeniu szpitalnym tu, w Poliklinice Gemellego, odczuwam w sposób szczególny obecność i zainteresowanie licznych przedstawicieli środków społecznego przekazu. Dziś...
847. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 6 marca 2005
wiecej 1. Drodzy Bracia i Siostry! Także dziś pragnę przede wszystkim jeszcze raz wyrazić swoją wdzięczność za tak wiele świadectw życzliwości, jakie do mnie docierają. Myślę w szczególności o licznych...
848. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 27 lutego 2005
wiecej 1. Drodzy Bracia i Siostry, jeszcze raz zwracam się do was z Polikliniki im. Agostina Gemellego. Serdecznie wam dziękuję i czuję waszą duchową bliskość. Myślę o was, zgromadzonych na placu św....
849. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 20 lutego 2005
wiecej 1. Rekolekcje, w których uczestniczyłem wraz z wieloma współpracownikami z Kurii Rzymskiej, zakończyła wczoraj wieczorem uroczysta Msza św. i adoracja eucharystyczna.   Eucharystia jest...
850. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 13 lutego 2005
wiecej Drodzy Bracia i Siostry! Witajcie!   1. Znów spotykamy się w tym miejscu, aby wielbić Pana. Pragnę podziękować wam — a także tym, którzy uczestniczą w spotkaniu za pośrednictwem radia i...
851. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 6 lutego 2005
wiecej 1. Dziś zwracam się do was z Polikliniki im. Agostina Gemellego, gdzie od kilku dni lekarze, pielęgniarze i personel sanitarny otaczają mnie serdeczną troską, za którą z serca dziękuję.  ...
852. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 30 stycznia 2005
wiecej 1. Dziś na placu św. Piotra panuje radosna atmosfera dzięki obecności licznych dzieci z Akcji Katolickiej, które przybyły na zakończenie «miesiąca pokoju». Serdecznie was pozdrawiam, drogie dzieci i...
853. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 23 stycznia 2005
wiecej 1. W tych dniach trwają obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, który w Rzymie, zgodnie ze zwyczajem, zakończy się Nieszporami odprawionymi 25 stycznia w bazylice św. Pawła za Murami. Będę...
854. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 16 stycznia 2005
wiecej 1. Dziś obchodzony jest w całym Kościele Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. W napisanym z tej okazji przesłaniu podkreśliłem znaczenie ich integracji w różnych narodach, która wymaga właściwej...
855. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 9 stycznia 2005
wiecej 1. Dziś obchodzimy święto Chrztu Pańskiego, który jest wydarzeniem uważanym przez Ewangelistów za początek działalności Mesjasza. Misja Chrystusa, w ten sposób zainaugurowana, wypełni się w...
856. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 6 stycznia 2005
wiecej 1. «Przybyliśmy oddać Mu pokłon» (Mt 2, 2). Te słowa Mędrców, których wysłuchaliśmy w Ewangelii, są tematem najbliższego Światowego Dnia Młodzieży, który odbędzie się w sierpniu w Kolonii. Zachęcam...
857. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 2 stycznia 2005
wiecej 1. W tę pierwszą niedzielę nowego roku rozbrzmiewa na nowo w liturgii Ewangelia z uroczystości Narodzenia Pańskiego: «Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami» (J 1, 14).   Słowo Boże...
858. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 1 stycznia 2005
wiecej 1. Rozpoczynamy nowy rok obchodami uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Theotókos.   Najświętsza Dziewica daje światu Mesjasza, który jest Bożym błogosławieństwem dla każdego człowieka...
859. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 26 grudnia 2004
wiecej 1. Dziś zamiast święta św. Szczepana obchodzimy święto Świętej Rodziny. Syn Boży przygotowuje się do wypełnienia swej odkupieńczej misji, prowadząc pracowite życie ukryte w świętym domu w Nazarecie....
860. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 19 grudnia 2004
wiecej 1. Boże Narodzenie, najważniejsze chyba święto w tradycji ludowej, odznacza się bogactwem symboli, związanych z różnymi kulturami. Najważniejszym ze wszystkich symboli jest na pewno szopka, o czym...
861. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 12 grudnia 2004
wiecej 1. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia i w wielu miejscach ustawiane są już szopki, tak jak tu na placu św. Piotra. Mała czy duża, prosta czy wyszukana, szopka jest bliskim nam i jakże bardzo...
862. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 8 grudnia 2004
wiecej 1. Tota pulchra es, Maria!   Dokładnie 150 lat temu, 8 grudnia 1854 r., bł. Pius IX ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.   Przywilej zachowania od grzechu...
863. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 5 grudnia 2004
wiecej 1. Z głęboką radością przygotowujemy się do obchodów uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, które w tym roku mają szczególne znaczenie ze względu na 150. rocznicę ogłoszenia...
864. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 28 listopada 2004
wiecej 1. Dziś, w I Niedzielę Adwentu, rozpoczyna się nowy rok liturgiczny, w którym ze szczególną gorliwością będziemy kontemplować oblicze Chrystusa obecnego w Eucharystii. Jezus, Słowo Wcielone, umarły...
865. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 21 listopada 2004
wiecej 1. Dziś, w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, obchodzimy uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.   Jego mieli przed oczyma Ojcowie Soboru Watykańskiego II, kiedy przed 40 laty 21...
866. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 14 listopada 2004
wiecej 1. Dziś obchodzony jest we Włoszech Dzień Dziękczynienia za tegoroczne plony.   Centralne uroczystości odbywają się w Genui, która została wybrana w tym roku na «europejską stolicę kultury»....
867. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 7 listopada 2004
wiecej 1. W pobożności ludowej listopad jest miesiącem poświęconym wspominaniu wiernych zmarłych. Za nich modlimy się z ufnością, wiedząc, że — jak mówi Jezus w dzisiejszej ewangelii — «Bóg nie jest...
868. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 1 listopada 2004
wiecej 1. «Radujmy się wszyscy w Panu, obchodząc uroczystość ku czci Wszystkich Świętych». To wezwanie do radości rozpoczyna liturgię eucharystyczną w dzisiejszą uroczystość Wszystkich Świętych. Kościół...
869. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 31 października 2004
wiecej 1. W ubiegły piątek, 29 października tu, w Rzymie, na Kapitolu, został podpisany traktat konstytucyjny Unii Europejskiej. Był to bardzo znaczący moment w procesie budowy «nowej Europy», w której...
870. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 24 października 2004
wiecej 1. Dziś obchodzony jest Światowy Dzień Misyjny, poświęcony modlitwie i konkretnemu wspieraniu misji. Ponadto w tym dniu wszyscy wierzący powinni odnowić w sobie poczucie odpowiedzialności za...
871. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 17 października 2004
wiecej 1. W meksykańskim mieście Guadalajarze kończy się dziś Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny. Przez osiem dni Eucharystia była celebrowana i adorowana jako «światło i życie nowego tysiąclecia»....
872. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 10 października 2004
wiecej 1. W Guadalajarze, w Meksyku, rozpoczął się dzisiaj Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny, którego temat brzmi «Eucharystia światłem i życiem nowego tysiąclecia». Uczestniczę duchowo w tym ważnym...
873. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 3 października 2004
wiecej 1. W tę pierwszą niedzielę października, miesiąca w sposób szczególny poświęconego Matce Bożej Różańcowej, zachęcam was, byście odmawiali tę piękną modlitwę, naśladując i w tym względzie nowych...
874. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 26 września 2004
wiecej 1. Ewangelia dzisiejszej niedzieli przytacza przypowieść o «bogatym człowieku» i nędzarzu Łazarzu (por. Łk 16, 19-31). Bogacz żyje w dostatku i przepychu, nie troszcząc się o żebraka, który leży...
875. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 19 września 2004
wiecej 1. Patrząc na świat, w którym na różne sposoby przejawia się zło, przygnębiony i zagubiony człowiek pyta: «Dlaczego?»   Teraz, na progu trzeciego tysiąclecia, uświęconego Wielkim Jubileuszem i...
876. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 5 września 2004
wiecej 1. Na zakończenie tej pięknej liturgii pragnę jeszcze raz wyrazić radość z tego, że mogłem być z wami. Bądźcie zawsze otwarci na głos Pana Jezusa. Tak jak On potrzebował fiat Maryi, aby «stać się...
877. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 29 sierpnia 2004
wiecej 1. Dzisiaj, 29 sierpnia, chrześcijańska tradycja wspomina męczeństwo św. Jana Chrzciciela, «największego między narodzonymi z niewiast», zgodnie ze słowami samego Mesjasza (por. Łk 7, 28). Złożył on...
878. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 22 sierpnia 2004
wiecej 1. Dziś obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej, ściśle związaną z tajemnicą Wniebowzięcia, które w ubiegłą niedzielę, 15 sierpnia, dane mi było świętować w sanktuarium w Lourdes....
879. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 15 sierpnia 2004
wiecej 1. Na zakończenie tej uroczystej liturgii pragnę skierować szczególne pozdrowienie do wszystkich uczestników narodowej pielgrzymki Francuzów, prowadzonej przez Famille de l'Assomption.  ...
880. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 8 sierpnia 2004
wiecej 1. Dwa dni temu, w święto Przemienienia Pańskiego, wspominaliśmy rocznicę śmierci sługi Bożego Pawła VI. Rocznica ta nabrała szczególnej wymowy, ponieważ właśnie czterdzieści lat temu, 6 sierpnia...
881. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 1 sierpnia 2004
wiecej 1. Liturgia dzisiejszej niedzieli przedstawia nam na nowo nauczanie Jezusa o prawdziwym bogactwie, którym nie są dobra materialne, ale bogactwo duchowe, polegające na uznaniu prymatu Boga w naszym...
882. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 25 lipca 2004
wiecej 1. W tych dniach odprężenia i wypoczynku myślę często o dramatycznych sytuacjach panujących w różnych regionach świata. Dzisiaj chciałbym szczególnie zwrócić waszą uwagę na tragiczne wydarzenia,...
883. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 18 kwietnia 2004
wiecej 1. Wróciłem wczoraj z Valle d'Aosta, gdzie spędziłem kilkanaście dni, i dzięki dzisiejszemu spotkaniu na modlitwie «Anioł Pański» mogę od razu pozdrowić was wszystkich tutaj obecnych.   W tę...
884. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 11 lipca 2004
wiecej 1. Serdecznie pozdrawiam was wszystkich, którzy przybyliście do Les Combes na tradycyjne niedzielne spotkanie ze mną na modlitwie «Anioł Pański». Gorąco dziękuję burmistrzowi Introd i jego...
885. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 4 lipca 2004
wiecej 1. Wciąż bardzo żywo odczuwam wdzięczność dla Boga za niedawną wizytę Ekumenicznego Patriarchy Konstantynopola Jego Świątobliwości Bartłomieja I, którego w minionych dniach z radością gościłem w...
886. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 29 czerwca 2004
wiecej 1. Kościół obchodzi dziś uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła — rybaka z Galilei, który jako pierwszy wyznał wiarę w Chrystusa, oraz nauczyciela i doktora, który głosił zbawienie narodom...
887. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 27 czerwca 2004
wiecej 1. Pojutrze, 29 czerwca, będziemy obchodzić uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, i w tych radosnych okolicznościach dane mi będzie ponownie gościć w Watykanie Jego Świątobliwość...
888. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 20 kwietnia 2004
wiecej 1. W piątek obchodziliśmy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, ostatnie z wielkich świąt liturgicznych przypadających po okresie wielkanocnym; każde z nich jest wspaniałą syntezą...
889. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 13 czerwca 2004
wiecej 1. We Włoszech i w innych krajach obchodzona jest dzisiaj uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa — Corpus Domini. Jest to święto Eucharystii, sakramentu, w którym Jezus pozostawił nam żywą...
890. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 6 czerwca 2004
wiecej 1. Kończąc tę Eucharystię, pragnę w duchowej pielgrzymce udać się do licznych sanktuariów i kościołów w Szwajcarii, które są poświęcone Maryi. Myślę w szczególności o opactwie w Einsiedeln, o...
891. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 30 maja 2004
wiecej 1. Kościół świętuje dziś uroczystość Pięćdziesiątnicy, która upamiętnia cudowne wylanie Ducha Świętego na Maryję i na apostołów w Wieczerniku.   Pięćdziesiąt dni po święcie Paschy spełniło się...
892. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 23 maja 2004
wiecej 1. We Włoszech i w innych krajach obchodzona jest dziś uroczystość liturgiczna Wniebowstąpienia Pańskiego, która ukazuje, że przyjęta i odkupiona przez Chrystusa ludzkość została przez Niego...
893. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 17 maja 2004
wiecej Z serdecznym pozdrowieniem zwracam się do kardynałów, patriarchów, biskupów, władz cywilnych i wszystkich pielgrzymów przybyłych na tę uroczystą celebrację.   Z serca witam pielgrzymów...
894. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 9 maja 2004
wiecej 1. W maju Lud Boży poczuwa się do wyrażenia w szczególny sposób swego nabożeństwa do Maryi, której macierzyńska obecność jest wsparciem dla chrześcijan i dla całego świata.   Od chwili kiedy...
895. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 4 kwietnia 2004
wiecej 1. Serdecznie pozdrawiam bpa Franza Jozefa Hermanna Bode, odpowiedzialnego za duszpasterstwo młodzieży, i wszystkich uczestników uroczystej liturgii w Berlinie, której przewodniczył kard....
896. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 2 maja 2004
wiecej 1. W tych dniach Europa przeżywa kolejny ważny moment swych dziejów: 10 nowych państw przystępuje do Unii Europejskiej. Dziesięć krajów, które już wcześniej ze względu na swą kulturę i tradycję były...
897. Rozważanie przed modlitwą "Regina coeli", 18 kwietnia 2004
wiecej 1. W Wielki Piątek Jezus z wysokości krzyża przekazał nam jako testament swoje przebaczenie: «Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią» (Łk 23, 34). Umęczony i wyszydzony, prosił o miłosierdzie...
898. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 28 marca 2004
wiecej 1. W tegorocznym Orędziu na Wielki Post wezwałem wspólnoty chrześcijańskie, aby zwróciły szczególną uwagę na dzieci. Wiele z nich pada ofiarą poważnych chorób, w tym gruźlicy i AIDS, nie może się...
899. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 21 marca 2004
wiecej Nim zakończy się ta uroczysta celebracja, pragnę serdecznie pozdrowić was wszystkich, drodzy bracia i siostry, którzy pobożnie w niej uczestnicząc, oddaliście hołd nowym błogosławionym.   Z...
900. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 14 marca 2004
wiecej 1. Fragment Ewangelii odczytany w liturgii dzisiejszej niedzieli przypomina dwa tragiczne wydarzenia z czasów Jezusa: okrutne stłumienie buntu oraz zawalenie się wieży w Siloe na tłum ludzi (Łk 13,...
901. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 7 marca 2004
wiecej 1. «W jakieś osiem dni po tych naukach [Jezus] wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić» (Łk 9, 28). Tak rozpoczyna się Ewangelia o przemienieniu Chrystusa, które...
902. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 29 lutego 2004
wiecej 1. Dziś, w I Niedzielę Wielkiego Postu, Ewangelia ukazuje nam Chrystusa, który po chrzcie, jakiego św. Jan udzielił Mu w Jordanie, pod natchnieniem Ducha Świętego oddalił się na pustynię i pozostał...
903. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 22 lutego 2004
wiecej 1. Dziś, 22 lutego, przypada liturgiczne święto Katedry św. Piotra, zwracające uwagę na szczególną misję, którą Pan powierzył «głowie» apostołów. Ma on umacniać Kościół w jedności i w wierze oraz...
904. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 15 lutego 2004
wiecej 1. Wczoraj, 14 lutego, obchodziliśmy święto Świętych Cyryla i Metodego, apostołów ludów słowiańskich i — wraz ze św. Benedyktem opatem — współpatronów Europy. Jako ewangelizatorzy środkowowschodniej...
905. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 8 lutego 2004
wiecej 1. W przyszłą środę, 11 lutego, w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, obchodzić będziemy Światowy Dzień Chorego. Miejscem głównych uroczystości będzie właśnie Lourdes, gdzie...
906. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 1 lutego 2004
wiecej 1. «Bez dzieci nie ma przyszłości». Taki jest temat obchodzonego dziś we Włoszech Dnia Życia. W swym przesłaniu biskupi włoscy zwracają uwagę na różnorodne przyczyny obecnego kryzysu...
907. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 25 stycznia 2004
wiecej 1. Dziś, w święto Nawrócenia św. Pawła, kończy się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, w czasie którego chrześcijanie w każdym zakątku ziemi modlili się razem o pełną jedność, zgodnie z wolą...
908. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 18 stycznia 2004
wiecej 1. «Pokój mój daję wam». Te słowa Jezusa, zaczerpnięte z Ewangelii św. Jana (14, 27), stanowią temat tegorocznego, rozpoczynającego się dziś Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Wymowne jest, że...
909. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 11 stycznia 2004
wiecej 1. Obchodzimy dziś Święto Chrztu Pańskiego. Jak podają Ewangelie, Jezus udał się do Jana Chrzciciela nad rzekę Jordan, by przyjąć od niego chrzest pokuty. Zaraz po tym, w chwili, gdy się modlił,...
910. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 6 stycznia 2004
wiecej 1. Dziś, w święto Objawienia Pańskiego, Ewangelia św. Mateusza mówi o tajemniczej «gwieździe», która prowadziła Mędrców do Jerozolimy, a następnie do Betlejem, gdzie oddali pokłon Dzieciątku Jezus...
911. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 4 stycznia 2004
wiecej  1. W pierwszą niedzielę nowego roku, drugą w okresie Bożego Narodzenia, liturgia proponuje nam jako przedmiot medytacji wspaniały tekst Prologu Ewangelii św. Jana.   «Na początku — pisze...
912. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 1 stycznia 2004
wiecej 1. Dziś, w pierwszym dniu nowego roku, w liturgii rozbrzmiewa prastare biblijne błogosławieństwo, w którym nad ludem wypowiadane jest imię Pana. «Niech [Pan] zwróci ku tobie oblicze swoje i niech...
913. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 28 grudnia 2003
wiecej 1. Dziś, parę dni po Bożym Narodzeniu, Kościół kontempluje Świętą Rodzinę. W nazaretańskiej szkole każda rodzina uczy się, jak być kuźnią miłości, jedności i otwarcia na życie.   W naszych...
914. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 26 grudnia 2003
wiecej 1. W radosnej atmosferze Bożego Narodzenia obchodzimy dziś święto św. Szczepana, jednego z pierwszych diakonów Kościoła. Mówi się o nim jako o pierwszym męczenniku, ponieważ był pierwszym uczniem...
915. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 21 grudnia 2003
wiecej 1. Już niebawem będziemy obchodzić Boże Narodzenie. Podczas gdy kończy się ustawianie szopek i strojenie choinek, które znajdują się również tu, na placu św. Piotra, musimy przygotować się duchowo...
916. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 14 grudnia 2003
wiecej 1. «Radujcie się zawsze w Panu (...) Pan jest blisko!» (Flp 4, 4-5).   Tymi słowami apostoła Pawła liturgia wzywa nas do radości. Dziś jest III Niedziela Adwentu, właśnie z tego powodu nazywana...
917. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 08 grudnia 2003
wiecej 1. «Tota pulchra es Maria — Cała piękna jesteś, Maryjo».   Kościół obchodzi dziś uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Jak Chrystus jest dniem, który nie zna zachodu, tak...
918. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 07 grudnia 2003
wiecej 1. «Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego!» (Łk 3, 4).   Dziś, w II Niedzielę Adwentu rozbrzmiewa z mocą to wezwanie Jana Chrzciciela. Prorockie nawoływanie, którego echo...
919. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 30 listopada 2003
wiecej  1. Dziś rozpoczyna się okres Adwentu, czas odnowy duchowej — przygotowania do Bożego Narodzenia. W liturgii słyszymy głosy proroków, którzy zapowiadają Mesjasza, wzywając do nawrócenia serca i...
920. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 23 listopada 2003
wiecej 1. Dziś, w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, obchodzimy uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Na przestrzeni dwunastu miesięcy rozważaliśmy wszystkie tajemnice Jego życia, od...
921. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 16 listopada 2003
wiecej 1. W ostatnich dniach po raz kolejny doznaliśmy dramatycznych skutków terroryzmu, który w sposób szczególny dotknął Irak i Turcję. Nie ustaję w modlitwie za ofiary zamachów, ponownie zapewniam o...
922. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 2 listopada 2003
wiecej 1. Po wczorajszej uroczystości Wszystkich Świętych dziś, 2 listopada, nasze modlitwy i spojrzenia kierują się ku tym, którzy opuścili ten świat i oczekują na wejście do niebieskiego Miasta. Kościół...
923. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 1 listopada 2003
wiecej 1. Obchodzimy dziś uroczystość Wszystkich Świętych. Pobudza nas ona, byśmy ogarnęli spojrzeniem ogromną rzeszę tych, którzy już są w błogosławionej Ojczyźnie, i zarazem wskazuje prowadzącą do niej...
924. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 21 września 2003
wiecej 1. Kontynuując moją duchową pielgrzymkę do sanktuarium w Pompejach, do którego, jeżeli Bóg pozwoli, udam się 7 października, chciałbym poświęcić dzisiejsze rozważanie tajemnicom różańca, nazywanym...
925. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 14 września 2003
wiecej Na zakończenie Liturgii zechciejmy wszyscy raz jeszcze duchowo zgromadzić się u stóp krzyża Chrystusa i przyjmijmy od Niego wspaniały dar — Jego Matkę, która od tamtej chwili stała się także Matką...
926. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 7 września 2003
wiecej 1. Dokładnie za miesiąc, 7 października, jeżeli Bóg pozwoli, udam się do sanktuarium w Pompejach. Będzie to wydarzenie szczególnie znaczące w Roku Różańca, który został zainaugurowany 16...
927. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 31 sierpnia 2003
wiecej 1. W poprzednie niedziele swe rozważania poświęciłem Europie i jej chrześcijańskim korzeniom, nawiązując do tekstu posynodalnej Adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa. Dokument ten kończy się...
928. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 24 sierpnia 2003
wiecej 1. Jeszcze raz pragnę powrócić do tematu trwającego procesu integracji Europy, a zwłaszcza do decydującej roli instytucji europejskich.   Myślę przede wszystkim o Unii Europejskiej, dążącej do...
929. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 17 sierpnia 2003
wiecej 1. Liturgia przedwczorajszej uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wzywała nas, byśmy skierowali spojrzenie ku niebu i kontemplowali Maryję w Nowym Jeruzalem, Mieście Świętym...
930. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 15 sierpnia 2003
wiecej 1. W środku sierpnia — dla wielu jest to czas odpoczynku i letnich wakacji — liturgia uroczyście świętuje Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Jest to dzień nadziei i światła, gdyż wszystkim...
931. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 10 sierpnia 2003
wiecej 1. Służyć Ewangelii nadziei — taka jest misja Kościoła, również w Europie. Tę misję Kościół pełni głosząc nadzieję i realizując konkretne dzieła miłosierdzia. Tak było na przestrzeni wieków:...
932. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 3 sierpnia 2003
wiecej 1. Kontynent europejski w ciągu dwóch minionych tysiącleci w większym stopniu niż inne został przeniknięty duchem chrześcijańskim. Z jego ziem — opactw, katedr, kościołów — wznosiła się nieustanna...
933. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 27 lipca 2003
wiecej 1. Kościół otrzymał od zmartwychwstałego Chrystusa misję głoszenia Ewangelii aż po najdalsze krańce ziemi. W ostatnie niedziele wielokrotnie przypominałem, że do pełnienia tego zadania w sposób...
934. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 13 lipca 2003
wiecej 1. W tej historycznej chwili, kiedy dokonuje się ważny proces ponownego jednoczenia Europy przez poszerzanie Unii Europejskiej o inne kraje, Kościół patrzy na ten kontynent spojrzeniem pełnym...
935. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 6 lipca 2003
wiecej  1. Dziś, 6 lipca, kończymy obchody setnej rocznicy śmierci św. Marii Goretti — «małej i łagodnej męczennicy czystości», jak określił ją mój czcigodny poprzednik Pius XII. Jej śmiertelne ciało...
936. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 29 czerwca 2003
wiecej 1. Obchodzimy uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, których czcimy jako «filary» Kościoła.   Jest to szczególne święto dla diecezji rzymskiej, która zrodziła się ze świadectwa tych...
937. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 22 czerwca 2003
wiecej 1. Ważnym oparciem w życiu bł. Iwana Merza było, oprócz Eucharystii, szczere nabożeństwo do Matki Pana.   Także i my na zakończenie tej liturgii skierujmy spojrzenie ku Maryi Dziewicy i złączmy...
938. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 15 czerwca 2003
wiecej 1. W tę niedzielę, pierwszą po Zesłaniu Ducha Świętego, obchodzimy uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Jedyność i Troistość Boga jest pierwszą tajemnicą wiary katolickiej. Dochodzimy do niej na...
939. Rozważanie przed modlitwą "Regina coeli", 25 maja 2003
wiecej 1. Dziś, w VI Niedzielę Wielkanocną, rozpoczyna się ostatni tydzień maja, którego uwieńczeniem będzie obchodzone w najbliższą sobotę święto Nawiedzenia św. Elżbiety przez Najświętszą Maryję Pannę....
940. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 18 maja 2003
wiecej 1. Pozdrawiam was serdecznie, drodzy bracia i siostry, na zakończenie tej uroczystej liturgii, w której uczestniczyliście pobożnie i z radością. Dziękuję obecnym tu księżom kardynałom i biskupom,...
941. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 6 kwietnia 2003
wiecej 1. Przed niespełna 40 laty, 11 kwietnia 1963 r., bł. Jan XXIII ogłosił encyklikę Pacem in terris, w której przedstawił podstawowe zasady skutecznego umacniania pokoju na świecie. Okazuje się, że...
942. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 23 marca 2003
wiecej Na zakończenie tej uroczystej Eucharystii pragnę serdecznie i z wdzięcznością pozdrowić wszystkich pielgrzymów, którzy przybyli złożyć hołd nowym błogosławionym.   Pozdrawiam was, drodzy...
943. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 16 marca 2003
wiecej 1. Wczoraj zakończyły się tu, w Pałacu Apostolskim, rekolekcje. Były to dni głębokiego skupienia i wsłuchiwania się w słowo Boże.   Tematem medytacji była główna prawda wiary chrześcijańskiej:...
944. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 30 marca 2003
wiecej 1. Dziś, w IV Niedzielę Wielkiego Postu, Ewangelia przypomina nam, że «tak (...) Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie...
945. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 2 marca 2003
wiecej 1. W najbliższą środę — Środę Popielcową — rozpoczniemy Wielki Post, czas, w którym szczególnie mocno odczuwamy potrzebę nawrócenia i odnowy. Kościół zachęca wiernych, aby w tym okresie uważniej...
946. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 23 lutego 2003
wiecej 1. Od miesięcy wspólnota międzynarodowa przeżywa wielki niepokój z powodu zagrożenia wojną, która może wstrząsnąć całym regionem Bliskiego Wschodu i pogłębić napięcia, których niestety nie brak na...
947. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 9 marca 2003
wiecej 1. W minioną środę obrzęd posypania głów popiołem rozpoczął Wielki Post — drogę pokutną, która przygotowuje nas do Wielkanocy, dając wszystkim ochrzczonym sposobność do odnowy ducha wiary i...
948. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 16 lutego 2003
wiecej 1. W ubiegły piątek, 14 lutego, obchodziliśmy święto Apostołów Słowian i współpatronów Europy świętych Cyryla i Metodego. Dwaj bracia, którzy urodzili się w Salonikach w pierwszej połowie IX w. i...
949. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 9 lutego 2003
wiecej 1. 11 lutego, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, będziemy obchodzić Światowy Dzień Chorego. Dzień ten jest szczególną okazją dla wspólnot kościelnych, by pogłębić swą wrażliwość na los chorych i...
950. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 2 lutego 2003
wiecej 1. Dziś we Włoszech obchodzony jest Dzień Życia, którego temat brzmi: «Nie można czynić życia przedmiotem handlu». Ta zasada, choć jest teoretycznie uznawana, nie zawsze, niestety, bywa...
951. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 26 stycznia 2003
wiecej 1. W tych dniach w Manili, stolicy Filipin, odbywało się IV Światowe Spotkanie Rodzin, które zakończyło się kilka godzin temu uroczystą liturgią eucharystyczną. Głównym celebransem był kard. Alfonso...
952. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 19 stycznia 2003
wiecej 1. Wczoraj rozpoczął się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, który obchodzony jest każdego roku w dniach 18-25 stycznia lub, na półkuli południowej, w okolicach uroczystości Zesłania Ducha...
953. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 12 stycznia 2003
wiecej 1. Dziś w święto Chrztu Pańskiego w Jordanie kończy się okres Bożego Narodzenia i Objawienia Pańskiego. Ewangelie zgodnie zaświadczają, że gdy Jezus wyszedł z wody, zstąpił na Niego Duch Święty w...
954. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 6 stycznia 2003
wiecej 1. Dziś, w uroczystość Objawienia Pańskiego, Dziecię narodzone w noc betlejemską objawia się światu jako światło zbawienia dla wszystkich narodów. Mędrcy przybyli ze Wschodu — opowiada Ewangelia św....
955. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 5 stycznia 2003
wiecej 1. Liturgia dzisiejszej niedzieli jeszcze raz przedstawia nam w Prologu Ewangelii św. Jana wzniosłą tajemnicę wcielenia odwiecznego Słowa, które zamieszkało wśród nas.   Ewangelista pisze: «W...
956. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 1 stycznia 2003
wiecej 1. Na początku nowego roku składamy Panu dziękczynienie za ten czas «nowy» — dar Jego miłosiernej miłości — który rozpoczyna się w imię Jezusa i Jego dziewiczej Matki Maryi. Dziś bowiem, w oktawę...
957. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 29 grudnia 2002
wiecej 1. W tę niedzielę, kilka dni po Bożym Narodzeniu, liturgia zachęca nas do kontemplowania Świętej Rodziny z Nazaretu, wspaniałego wzoru cnót ludzkich i nadprzyrodzonych dla wszystkich rodzin...
958. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 26 grudnia 2002
wiecej 1. Nasze serca wciąż jeszcze napełnia podziw, jaki wzbudza niezwykłe wydarzenie, które uroczyście świętowaliśmy wczoraj: Słowo stało się ciałem w łonie Najświętszej Maryi Panny i zamieszkało na...
959. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 22 grudnia 2002
wiecej 1. Najbardziej wymownym znakiem zbliżającego się święta Narodzin Pana jest szopka, ustawiona już w wielu domach.   Prostota szopki przeciwstawia się obrazowi Bożego Narodzenia wielokrotnie...
960. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 15 grudnia 2002
wiecej 1. Na placu św. Piotra panuje już atmosfera Bożego Narodzenia. Przy szopce, która jest jeszcze w przygotowaniu, została ustawiona choinka, w tym roku podarowana przez Chorwację. Przy tej okazji...
961. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 1 grudnia 2002
wiecej 1. Dzisiejsza I Niedziela Adwentu rozpoczyna nowy rok liturgiczny. Bóg Przymierza objawił się w historii, i w historii Kościół świętuje Jego tajemnicę zbawienia: wcielenie, mękę, śmierć i...
962. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 8 grudnia 2002
wiecej 1. Odmawiając trzykrotnie każdego dnia modlitwę «Anioł Pański», powtarzamy: «Et Verbum caro factum est — Słowo stało się ciałem». W czasie Adwentu te ewangeliczne słowa nabierają jeszcze...
963. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 10 listopada 2002
wiecej 1. W drugą niedzielę listopada we Włoszech obchodzimy Dzień Dziękczynienia, ogłoszony przez Krajową Konfederację Rolników Indywidualnych. Piękną powinnością jest dziękować Bogu za dary otrzymane w...
964. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 24 listopada 2002
wiecej 1. Dziś obchodzimy uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. To święto zostało wyznaczone na ostatnią niedzielę roku liturgicznego, aby uwydatnić prawdę, że Jezus Chrystus jest Panem czasu i w Nim...
965. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 17 listopada 2002
wiecej 1. Dziś we Włoszech obchodzony jest Dzień Migranta, który co roku stwarza okazję wspólnocie kościelnej, a także obywatelskiej do refleksji nad tym ważnym i złożonym zjawiskiem społecznym. Jako temat...
966. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 3 listopada 2002
wiecej 1. Wczoraj obchodziliśmy doroczne wspomnienie liturgiczne Wszystkich Wiernych Zmarłych. Kościół na całym świecie zanosił modlitwę błagalną do Boga życia i pokoju, aby przyjął do swojego królestwa...
967. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 1 listopada 2002
wiecej 1. W dniu dzisiejszym Kościół się raduje — jak mówi Liturgia — «w jednej uroczystości czcząc zasługi Wszystkich Świętych» (por. Kolekta); nie tylko tych, których w ciągu wieków wyniósł do chwały...
968. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 27 października 2002
wiecej 1. Zbliża się już koniec października, miesiąca różańca świętego. Jak wiecie, następne miesiące, aż do października r. 2003, złożą się na specjalny Rok Różańca. Pragnąłem bowiem, aby dwudziesty...
969. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 20 października 2002
wiecej 1. Na zakończenie tej uroczystości pragnę z wdzięcznością pozdrowić księży kardynałów, braci w biskupstwie, kapłanów, zakonników i wszystkich pielgrzymów, którzy przybyli do Rzymu, aby dać wyraz...
970. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 13 października 2002
wiecej 1. W tych dniach goszczę z radością Wielce Błogosławionego Teoktysta, Patriarchę Kościoła prawosławnego w Rumunii. Jemu oraz osobom, które mu towarzyszą, raz jeszcze z serca dziękuję za te niezwykle...
971. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 6 października 2002
wiecej 1. Na zakończenie tej uroczystej liturgii pragnę serdecznie pozdrowić pielgrzymów przybyłych ze wszystkich stron świata. Szczególne pozdrowienie kieruję do przedstawicieli władz państwowych,...
972. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 22 września 2002
wiecej 1. W tych dniach we Włoszech i w wielu innych krajach po letniej przerwie rozpoczynają się zajęcia szkolne. Jest to ważny moment dla ogromnej liczby dzieci i młodzieży. Mówi się niekiedy, że szkoła,...
973. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 29 września 2002
wiecej 1. Już niebawem rozpocznie się październik, który przez liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Różańcowej zachęca nas do odkrycia na nowo tej tradycyjnej modlitwy, tak prostej i zarazem tak głębokiej....
974. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 15 września 2002
wiecej 1. Po wczorajszym święcie Podwyższenia Krzyża dziś obchodzimy wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Te dwa święta liturgiczne zachęcają nas do pielgrzymki duchowej aż na Kalwarię. Skłaniają nas, byśmy...
975. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 8 września 2002
wiecej 1. W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Jezus mówi do uczniów: «Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie» (Mt 18, 19). Słowa...
976. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 1 września 2002
wiecej 1. W wielu krajach wrzesień jest miesiącem powrotu do pracy zawodowej i zajęć szkolnych po letniej przerwie. Ufam, że była ona dla wszystkich spokojna i pomyślna. Niektórzy skorzystali z letnich...
977. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 25 sierpnia 2002
wiecej 1. «O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! (...) z Niego i przez Niego, i dla Niego [jest] wszystko. Jemu chwała na wieki! Amen» (Rz 11, 33. 36).   Tym hymnem pochwalnym z dzisiejszej...
978. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 18 sierpnia 2002
wiecej Zanim zakończymy tę liturgię modlitwą «Anioł Pański», pragnę zwrócić się do młodzieży. Niestety, podczas tej wizyty nie było możliwe osobne spotkanie z młodymi, ale widzę ich na całej trasie mojej...
979. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 15 sierpnia 2002
wiecej 1. Maryi do nieba z duszą i ciałem przypomina nam, w pełni lata, jakie jest nasze prawdziwe i ostateczne miejsce: Raj. Jak mówi List do Hebrajczyków, «nie mamy tutaj trwałego miasta, ale szukamy...
980. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 11 sierpnia 2002
wiecej 1. W tym czasie relaksu, kiedy wielu cieszy się zasłużonym odpoczynkiem, nieustannie z wielkim zatroskaniem myślę o Ziemi Świętej, gdzie niestety wciąż mnożą się niemal codzienne akty odrażającej...
981. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 4 sierpnia 2002
wiecej 1. Powróciłem niedawno z podróży do Kanady, Gwatemali i Meksyku. Dziękuję Bożej Opatrzności za to, że pozwoliła mi pomyślnie zakończyć to kolejne dzieło apostolskie. Dziękuję wszystkim, którzy na...
982. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 28 lipca 2002
wiecej 1. Kończymy tę wspaniałą celebrację eucharystyczną, zwracając się do Maryi, Matki Odkupiciela, słowami modlitwy «Anioł Pański».   Jej zawierzam owoce tego Światowego Dnia Młodzieży, aby z...
983. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 27 lipca 2002
wiecej Drogie Siostry,   Jestem bardzo wdzięczny za gościnę, której udzieliłyście mi podczas mojego pobytu w Toronto z okazji XVII Światowego Dnia Młodzieży. Wiem, jak ofiarnie pracowały siostry św....
984. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 21 lipca 2002
wiecej 1. Żywe jest jeszcze wspomnienie Wielkiego Jubileuszu Młodzieży, który obchodzony był tu w Rzymie, w Tor Vergata, w sierpniu 2000 r. W te niezapomniane dni młodzi ludzie wierzący rozpalili ogień...
985. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 14 lipca 2002
wiecej 1. W lipcu dla wielu osób rozpoczyna się czas wakacji. Z serca życzę wszystkim przebywającym w miejscowościach wczasowych spokojnego i owocnego odpoczynku fizycznego i umysłowego. Jednocześnie nie...
986. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 7 lipca 2002
wiecej 1. Przed stu laty, 6 lipca 1902 r., zmarła Maria Goretti, śmiertelnie zraniona poprzedniego dnia przez powodowanego ślepą przemocą napastnika. Mój czcigodny poprzednik sługa Boży Pius XII w 1950 r....
987. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 30 czerwca 2002
wiecej 1. Wczoraj obchodziliśmy uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, których Kościół Rzymu czci jako swoich głównych patronów. Przy tej szczególnej okazji jako Następca Piotra doznałem głębokiej...
988. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 29 czerwca 2002
wiecej 1. Obchodzimy dziś uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, «kolumn i fundamentu Miasta Bożego», którzy «zjednoczeni w męczeństwie, krwią przypieczętowują głoszenie Ewangelii» (Liturgia...
989. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 23 czerwca 2002
wiecej 1. Czerwiec to miesiąc szczególnie poświęcony nabożeństwu do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Czcić Serce Chrystusa oznacza zwrócić się ku głębinom wnętrza Osoby Zbawiciela — owemu wnętrzu, które...
990. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 16 czerwca 2002
wiecej Na zakończenie tej uroczystej Mszy św. pragnę pozdrowić obecnych tu kardynałów, arcybiskupów i biskupów, a także generała kapucynów i wszystkich współbraci Ojca Pio. Z szacunkiem pozdrawiam...
991. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 2 czerwca 2002
wiecej 1. Dziś we Włoszech, a także w wielu innych krajach obchodzona jest uroczystość Bożego Ciała — Corpus Domini. Wspólnota chrześcijańska gromadzi się wokół Eucharystii i w niej czci swój najcenniejszy...
992. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 26 maja 2002
wiecej 1. Na zakończenie naszej uroczystości zwróćmy się do Matki Pana, Całej Świętej, która jest obecna wśród nas w umiłowanym wizerunku świętej ikony baczkowskiej.   Razem z wami udaję się w...
993. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 12 maja 2002
wiecej 1. W wielu krajach, między innymi we Włoszech, została przeniesiona na dzisiaj uroczystość Wniebowstąpienia Chrystusa. Święto to przypomina, że Jezus po swym zmartwychwstaniu przez czterdzieści dni...
994. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 28 kwietnia 2002
wiecej 1. Liturgia dzisiejszej, V Niedzieli Wielkanocnej ukazuje nam Chrystusa jako «drogę, prawdę i życie» (por. J 14, 6). On jest tą jedyną Drogą zbawienia, pełną Prawdą, która nas wyzwala, prawdziwym...
995. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 21 kwietnia 2002
wiecej 1. Dziś rano w Bazylice św. Piotra wyświęciłem dwudziestu nowych kapłanów z diecezji rzymskiej. Raz jeszcze serdecznie ich pozdrawiam, jak też ich rodziny i wszystkich, którzy im towarzyszą w tym...
996. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 24 marca 2002
wiecej Nim zakończymy tę uroczystą Liturgię Eucharystyczną, zwróćmy się do Najświętszej Maryi, która pod krzyżem Syna potwierdziła swe fiat, wypowiedziane w chwili zwiastowania anielskiego. Obyśmy z Jej...
997. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 17 marca 2002
wiecej 1. Pojutrze, 19 marca, będziemy obchodzili uroczystość św. Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i patrona Kościoła powszechnego. Wielka dyskrecja, z jaką Józef wypełniał misję powierzoną mu...
998. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 10 marca 2002
wiecej 1. «Laetare, Jerusalem...» Tymi słowami proroka Izajasza Kościół zachęca nas dziś, w połowie drogi pokutnej Wielkiego Postu, byśmy się radowali. Radość i światło są motywami dominującymi w...
999. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 3 marca 2002
wiecej 1. Dzisiejsza niedziela Wielkiego Postu wprowadza w pełnię tego szczególnego czasu nawrócenia i odnowy duchowej, który doprowadzi nas do Wielkanocy.   Trzecia, czwarta i piąta niedziela...
1000. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 24 lutego 2002
wiecej 1. Dziś, w II Niedzielę Wielkiego Postu, odczytujemy ewangeliczne opowiadanie o przemienieniu Chrystusa. Wydarzenie to poprzedza Jego mękę i krzyż. Jezus wszedł wraz z apostołami Piotrem, Jakubem i...
1001. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 17 lutego 2002
wiecej 1. Obrzędem posypania głów popiołem rozpoczęliśmy w ubiegłą środę wielkopostną drogę pokuty. Ten obrzęd o bogatej symbolice, zakorzeniony w tradycji biblijnej, jest drogi pobożności ludowej. Popiół...
1002. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 10 lutego 2002
wiecej 1. Jutro przypada wspomnienie liturgiczne Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. W miasteczku położonym w Pirenejach zapłonęło potężne światło nadziei — w szczególności dla cierpiących na ciele i duszy...
1003. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 3 lutego 2002
wiecej 1. Dziś, w pierwszą niedzielę lutego, obchodzimy we Włoszech Dzień Życia, stanowiący stosowną okazję, by zastanowić się nad tą podstawową wartością, jaką jest życie człowieka.   Temat wybrany...
1004. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 27 stycznia 2002
wiecej 1. Wciąż żywe są we mnie uczucia, jakich doznałem w miniony czwartek w Asyżu, który był Dniem Modlitwy o Pokój. «Nigdy więcej wojny! Nigdy więcej terroryzmu! Niech każda religia w imię Boga obdarzy...
1005. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 20 stycznia 2002
wiecej 1. Po tragicznym zamachu 11 września ubiegłego roku, który wciąż jest obecny w naszej pamięci, a także wobec niebezpieczeństwa nowych konfliktów ludzie wierzący odczuwają potrzebę bardziej usilnej...
1006. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 13 stycznia 2002
wiecej 1. W dzisiejsze święto Chrztu Pańskiego także w tym roku ochrzciłem z radością dwadzieścioro dzieci. Ewangelie sytuują to wydarzenie na początku publicznego życia Jezusa. Jest to również pierwsze...
1007. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 6 stycznia 2002
wiecej 1. Dzisiejsza uroczystość Objawienia Pańskiego ukazuje powszechność Kościoła i jego powołanie misyjne. Dziś bowiem Kościół raduje się, gdyż wszystkim narodom ukazała się «światłość prawdziwa, która...
1008. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 1 stycznia 2002
wiecej 1. Życzę wszystkim szczęśliwego Nowego Roku! Gdy składamy sobie te życzenia na początku 2002 r., patrzy na nas Najświętsza Maryja Panna, którą dziś czcimy jako Świętą Bożą Rodzicielkę. Życzenia...
1009. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 30 grudnia 2001
wiecej 1. Z betlejemskiej groty, gdzie w Świętą Noc narodził się Zbawiciel, przenosimy się dzisiaj do skromnego domu w Nazarecie, aby kontemplować Świętą Rodzinę Jezusa, Maryi i Józefa, której uroczystość...
1010. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 26 grudnia 2001
wiecej 1. Dzisiejsza uroczystość liturgiczna przebiega w atmosferze łagodnego światła i radości, typowej dla świąt Bożego Narodzenia. Jesteśmy jeszcze oczarowani cudem, który dokonał się w tę Świętą Noc....
1011. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 16 grudnia 2001
wiecej 1. Dziś, w III Niedzielę Adwentu, znów słyszymy radosną zapowiedź: «Gaudete in Domino semper» — «Radujcie się zawsze w Panu» (Flp 4, 4). Te słowa, zaczerpnięte z Listu św. Pawła do Filipian, nadają...
1012. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 9 grudnia 2001
wiecej 1. Wezwałem katolików, by najbliższy piątek, 14 grudnia, uczynili dniem postu i błagania Boga o trwały pokój, oparty na sprawiedliwości. Do tej inicjatywy zechcieli się przyłączyć także wyznawcy...
1013. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 8 grudnia 2001
wiecej 1. Dziś obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Wspominamy niezwykłą inicjatywę Ojca Niebieskiego: zachował On od grzechu pierworodnego przyszłą Matkę swego Syna,...
1014. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 2 grudnia 2001
wiecej 1. Dziejsza I Niedziela Adwentu rozpoczyna nowy rok liturgiczny. Kościół na nowo wyrusza w drogę i zachęca nas do głębszej refleksji nad tajemnicą Chrystusa — tajemnicą zawsze nową, która nie...
1015. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 25 listopada 2001
wiecej 1. W dzisiejszą, ostatnią niedzielę roku liturgicznego obchodzimy uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Kościół zachęca nas do kontemplowania królewskiej godności Odkupiciela, którą w...
1016. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 23 grudnia 2001
wiecej 1. Mamy dziś IV Niedzielę Adwentu; wokół trwają już gorączkowe przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Słowo Boże w dzisiejszej liturgii pomaga nam skupić się na znaczeniu tego podstawowego...
1017. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 18 listopada 2001
wiecej 1. Na arenie międzynarodowej wciąż utrzymują się niepokojące napięcia. Nie możemy zapominać o ogromnych cierpieniach, które dotknęły i nadal dotykają tak wielu naszych braci i sióstr na świecie: o...
1018. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 11 listopada 2001
wiecej 1. Zgodnie z tradycją dziś we Włoszech obchodzony jest Dzień Dziękczynienia za owoce ziemi i pracy ludzkiej. Podczas każdej Eucharystii wspólnota chrześcijańska w momencie ofiarowania dziękuje Panu,...
1019. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 4 listopada 2001
wiecej 1. Kończymy tę Eucharystię przepełnieni wdzięcznością, gdyż Pan nieustannie wzbudza w swym ludzie wspaniałych świadków Ewangelii. Dziś przypada liturgiczne wspomnienie św. Karola Boromeusza....
1020. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 7 października 2001
wiecej W Kolumbii obchodzony jest dzisiaj narodowy dzień modlitw o pokój w tym kraju, od lat nękanym przez poważne niepokoje społeczne, którym towarzyszą często zabójstwa, uprowadzenia i inne akty...
1021. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 23 września 2001
wiecej Na zakończenie tej uroczystej liturgii odmówimy tradycyjną modlitwę maryjną, zwracając się z ufnością do «Matki Bożej Nieustającej Pomocy». To Ona jest Patronką katedry w Astanie, którą możemy...
1022. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 2 września 2001
wiecej 1. Z początkiem września życie społeczne powraca do swojego zwykłego rytmu. Po letniej przerwie znów podejmuje się rozmaite zajęcia, bliski jest też początek roku szkolnego.   W tym kontekście...
1023. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 26 sierpnia 2001
wiecej 1. «Przyjdę, by zebrać wszystkie narody i języki; przyjdą i ujrzą moją chwałę» (Iz 66, 18). Te słowa proroka Izajasza, odczytane podczas dzisiejszej liturgii, przypominają mi o ważnym spotkaniu...
1024. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 19 sierpnia 2001
wiecej 1. Równo rok temu dobiegał końca w Rzymie XV Światowy Dzień Młodzieży, który zamknęło wielkie spotkanie w Tor Vergata. Przywołuję na pamięć sugestywne obrazy niezwykłego czuwania w sobotę wieczorem...
1025. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 15 sierpnia 2001
wiecej 1. «Stoi Królowa po Twojej prawicy»! Tak śpiewa dziś z uniesieniem Kościół, kontemplując cudowne wydarzenie wniebowzięcia Dziewicy z ciałem i duszą. Ta uroczystość, obchodzona w środku lata, stanowi...
1026. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 12 sierpnia 2001
wiecej 1. «Bądźcie gotowi» (Łk 12, 40). To polecenie Chrystusa, przypomniane z mocą w dzisiejszym czytaniu ewangelicznym, zyskuje szczególną wymowę, gdy myślimy o św. Teresie Benedykcie od Krzyża — w...
1027. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 5 sierpnia 2001
wiecej 1. Jutro, 6 sierpnia, obchodzić będziemy uroczystość Przemienienia Pańskiego. Wedle zgodnych relacji ewangelistów Łukasza, Marka i Mateusza Jezus zaprowadził apostołów Piotra, Jakuba i Jana «na górę...
1028. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 29 lipca 2001
wiecej 1. Wczoraj, 28 lipca, Narody Zjednoczone obchodziły 50. rocznicę konwencji genewskiej, regulującej status uchodźców. Ta ważna umowa stanowi podstawę, na której opiera się międzynarodowy system...
1029. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 22 lipca 2001
wiecej 1. Wróciłem niedawno z górzystej Valle d'Aosta i dzisiaj z radością uczestniczę tutaj, w Castel Gandolfo, w niedzielnym spotkaniu na modlitwie «Anioł Pański». Na początek witam serdecznie was,...
1030. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 15 lipca 2001
wiecej Księże Kardynale, Bracia w biskupstwie, Kapłani, Zakonnicy, Zakonnice, drodzy Bracia i Siostry!   1. Dziś łączę się z wami, by jak zwykle odmówić modlitwę «Anioł Pański» — w tym uroczym zakątku...
1031. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 8 lipca 2001
wiecej 1. Myślą ogarniam dzisiaj uczestników krajowego zjazdu różnych stowarzyszeń katolickich, który odbywa się w Genui w związku ze zbliżającym się spotkaniem przywódców państw i rządów. Pragnęli oni...
1032. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 1 lipca 2001
wiecej 1. Dziś zaczyna się lipiec, miesiąc, który zgodnie z ludową tradycją poświęcony jest kontemplacji Najświętszej Krwi Chrystusa, niezgłębionej tajemnicy miłości i miłosierdzia.   W dzisiejszej...
1033. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 29 czerwca 2001
wiecej 1. Niecałe dwa dni temu wróciłem z Ukrainy i dzisiejsze spotkanie na modlitwie «Anioł Pański» pozwala mi podziękować Maryi Pannie za wielki dar, jakim była ta podróż apostolska.   Od dawna...
1034. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 24 czerwca 2001
wiecej Zanim dobiegnie końca ta uroczysta Liturgia Eucharystyczna, zwracamy się słowami modlitwy «Anioł Pański» do Najświętszej Maryi Panny, którą lud ukraiński otacza głęboką czcią.   Maryja,...
1035. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 17 czerwca 2001
wiecej 1. Żywe jest jeszcze w mej pamięci wspomnienie uroczystej liturgii eucharystycznej, której dane mi było przewodniczyć w ubiegły czwartek, w uroczystość Bożego Ciała przed bazyliką św. Jana na...
1036. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 10 czerwca 2001
wiecej 1. Zanim zakończymy tę uroczystą liturgię, skierujmy wzrok ku Maryi Pannie, Królowej Wszystkich Świętych. Jej życie, zarazem pokorne i wzniosłe, jest arcydziełem Trójcy Przenajświętszej i każdemu...
1037. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 5 kwietnia 2001
wiecej Zgodnie ze zwyczajem, który stał się już dobrą tradycją, za chwilę młodzi Włosi przekażą Krzyż Dnia Młodzieży swoim kanadyjskim rówieśnikom, mającym gościć w swoim kraju, latem przyszłego roku, XVII...
1038. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 18 marca 2001
wiecej 1. Jutro, 19 marca, będziemy obchodzić uroczystość św. Józefa. W sercu Wielkiego Postu liturgia wskazuje nam tego wielkiego świętego jako przykład do naśladowania i jako opiekuna, do którego możemy...
1039. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 4 marca 2001
wiecej 1. Kilka dni temu rozpoczęliśmy Wielki Post, czas modlitwy i pokuty. Każe on nam w szczególny sposób zmierzyć się z wymaganiami stawianymi przez Boskiego Nauczyciela, który powiedział: «Jeśli kto...
1040. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 25 lutego 2001
wiecej 1. Niedawny konsystorz, podczas którego mianowałem 44 nowych kardynałów, w kilka zaledwie tygodni po zakończeniu Roku Świętego, z pewnością zapisze się trwale w kronikach Kościoła. Pragnę raz...
1041. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 18 lutego 2001
wiecej 1. Dziś rano z radością przewodniczyłem liturgii eucharystycznej w Bazylice św. Piotra, sprawowanej z okazji 1700-lecia chrztu narodu ormiańskiego. Tradycja historyczna głosi bowiem, że nawrócił się...
1042. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 11 lutego 2001
wiecej 1. Dziś, w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, obchodzimy Światowy Dzień Chorego. W tym roku uroczystości z okazji tego wymownego święta odbywają się w Sydney w Australii,...
1043. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 4 lutego 2001
wiecej 1. «Duc in altum — Wypłyń na głębię» (Łk 5, 4). Chrystus skierował te słowa do Piotra, który pracował całą noc razem ze swoimi towarzyszami i niczego nie złowił. Wysłuchaliśmy ich w Ewangelii z...
1044. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 28 stycznia 2001
wiecej 1. Bardzo serdecznie witam chłopców i dziewczęta z Rzymu i Lacjum, licznie zgromadzonych na placu św. Piotra z okazji Dnia Pokoju, zorganizowanego przez Młodzieżową Akcję Katolicką. Dziękuję wam,...
1045. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 21 stycznia 2001
wiecej 1. Na całym świecie obchodzony jest Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, którego hasłem są w tym roku słowa Chrystusa: «Ja jestem drogą, prawdą i życiem». Tydzień zakończy się uroczystym...
1046. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 14 stycznia 2001
wiecej 1. Ewangelia z dzisiejszej niedzieli opowiada o cudzie dokonanym przez Jezusa podczas wesela w Kanie Galilejskiej. Jest to pierwszy «znak», którym objawił On swoją chwałę i wzbudził wiarę w swoich...
1047. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 7 stycznia 2001
wiecej 1. Wczoraj, w uroczystość Objawienia Pańskiego, zakończył się Wielki Jubileusz Roku 2000, dzisiaj zaś obchodzimy święto Chrztu Pańskiego. Jak co roku z radością ochrzciłem kilkanaścioro niemowląt....
1048. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 1 stycznia 2001
wiecej 1. W tym szczególnym dniu nie możemy zapomnieć o Ziemi Świętej, gdzie dwa tysiące lat temu aniołowie zwiastowali nowinę: «Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania» (Łk...
1049. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 31 grudnia 2000
wiecej 1. W radosnej atmosferze Bożego Narodzenia obchodzimy dziś święto Najświętszej Rodziny. Przypada ono tym razem 31 grudnia, w ostatnim dniu roku. Czyż nie jest to w jakiś sposób opatrznościowe, że...
1050. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 26 grudnia 2000
wiecej 1. W świetle Bożego Narodzenia liturgia zaprasza nas dziś do kontemplowania heroicznego przykładu św. Szczepana. Przez swoje męczeństwo oddaje on cześć przychodzącemu na świat Królowi królów,...
1051. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 24 grudnia 2000
wiecej 1. Dzień dzisiejszy, IV Niedziela Adwentu, która w tym roku przypada w Wigilię Bożego Narodzenia, zachęca nas do wejścia w klimat głębokiego skupienia i modlitwy, abyśmy mogli dobrze się przygotować...
1052. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 17 grudnia 2000
wiecej 1. Gdy zbliża się ku końcowi ta uroczysta liturgia, raz jeszcze pozdrawiam was wszystkich, drodzy Bracia i Siostry, którzy reprezentujecie tu rozległe i zróżnicowane środowisko artystów sceny i...
1053. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 10 grudnia 2000
wiecej 1. W tych dniach przypada 50. rocznica zatwierdzenia Statutu Urzędu Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. Jest to data ważna dla wielu ludzi, którzy musieli uciekać ze swoich...
1054. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 8 grudnia 2000
wiecej 1. Obchodzimy dzisiaj uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, dzień bardzo drogi chrześcijańskiemu ludowi. Dobrze wpisuje się on w klimat Adwentu i rozjaśnia blaskiem...
1055. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 30 grudnia 2000
wiecej 1. Drodzy Bracia i Siostry niepełnosprawni, na zakończenie tej wzruszającej uroczystości pragnę spojrzeć na was z właściwszej perspektywy jako na «sprawnych inaczej».   W tym duchu chcę...
1056. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 26 listopada 2000
wiecej 1. Zanim zakończy się ta jubileuszowa uroczystość, pragnę na nowo przekazać kilku waszym przedstawicielom, a za ich pośrednictwem wam wszystkim, dokumenty Soboru Watykańskiego II. Myślą powracam w...
1057. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 19 listopada 2000
wiecej 1. Drodzy żołnierze i policjanci, na zakończenie tej jubileuszowej liturgii zwracam się myślą przede wszystkim do waszych rodzin.   Księga Dziejów Apostolskich opowiada o wizycie św. Piotra u...
1058. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 12 listopada 2000
wiecej 1. Na zakończenie tej uroczystej liturgii jubileuszowej pragnę podziękować licznym przedstawicielom środowisk rolniczych, przybyłym tu z różnych części świata. Zwracam się w szczególny sposób do...
1059. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 5 listopada 2000
wiecej 1. Przed końcowym błogosławieństwem pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania tego jubileuszowego spotkania. Wszystkich raz jeszcze zachęcam, aby starali się pogłębiać i...
1060. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 1 listopada 2000
wiecej 1. Na zakończenie tej uroczystej liturgii ku czci Wszystkich Świętych kierujemy wzrok ku górze. Dzisiejsze święto przypomina nam, że zostaliśmy stworzeni dla nieba, gdzie Maryja już dotarła i gdzie...
1061. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 29 października 2000
wiecej 1. W tej radosnej chwili nie możemy i nie powinniśmy zapominać, że w niektórych regionach świata ludzie nadal cierpią i często giną. Mam na myśli zwłaszcza region Bliskiego Wschodu.   Po raz...
1062. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 24 października 2000
wiecej 1. Zanim zakończy się dzisiejsza uroczystość jubileuszowa i maryjna, pragnę serdecznie podziękować wam wszystkim, drodzy bracia i siostry, zgromadzeni tutaj z wszystkich części świata. Spośród...
1063. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 22 października 2000
wiecej Jubileuszowa uroczystość, zbliżająca się ku końcowi, została poprzedzona w minionych dniach Światowym Kongresem Misyjnym, w którym wzięli udział biskupi, kapłani, zakonnicy, zakonnice i świeccy z...
1064. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 15 października 2000
wiecej Zanim zakończymy tę liturgię, zwróćmy się w modlitwie do Maryi, która wspomaga rodziny macierzyńską opieką. Na znak wdzięczności i czci delegacja wszystkich rodzin pod przewodnictwem kard. Lopeza...
1065. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 1 października 2000
wiecej 1. Święci wyniesieni dziś do chwały ołtarzy przynaglają nas, byśmy skierowali spojrzenie ku Chrystusowi. Byli oni przez wiarę zakorzenieni w Nim — Odkupicielu wszystkich ludzi, Jednorodzonym Synu,...
1066. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 27 sierpnia 2000
wiecej 1. Nie przebrzmiało jeszcze w opinii publicznej echo Światowego Dnia Młodzieży. Przez kilka dni Rzym był sercem świata młodych, którzy wzbudzali ogromną sympatię. Byli pełni radości, pogodni i...
1067. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 15 sierpnia 2000
wiecej 1. Dzisiaj Kościół świętuje z radością chwalebne Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Lud Boży, prowadzony przez Objawienie, od początku wierzy, że Matka Chrystusa została włączona w zwycięstwo...
1068. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 13 sierpnia 2000
wiecej 1. Wczoraj rozpoczęło się w Turynie wystawienie Świętego Całunu, które trwać będzie do 22 października. To doniosłe wydarzenie duchowe, odbywające się krótko po poprzednim wystawieniu, podkreśla...
1069. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 6 sierpnia 2000
wiecej 1. Dzisiaj, 6 sierpnia, przypada święto Przemienienia Pańskiego, które chrześcijanie Wschodu i Zachodu obchodzą tego samego dnia. W kontekście Wielkiego Jubileuszu Jego Świątobliwość Bartłomiej I,...
1070. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 23 lipca 2000
wiecej 1. Wróciłem wczoraj z Valle d'Aosta, gdzie spędziłem kilkanaście dni na wakacjach; mam wciąż przed oczyma piękno gór, dolin, lasów i lodowców. Pragnę raz jeszcze podziękować Bogu za ten dar;...
1071. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 16 lipca 2000
wiecej 1. Dziękuję Bogu za to, że również w tym roku pozwala mi spędzić wakacje w tej przepięknej górskiej miejscowości, która przywodzi na myśl majestat obecności Bożej. Dziękuję biskupowi Aosty,...
1072. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 9 lipca 2000
wiecej 1. W ramach obchodów Jubileuszu dziś rano spotkałem się z radością z więźniami osadzonymi w więzieniu «Regina Caeli». Było to wzruszające przeżycie, przeniknięte modlitwą i głęboko ludzkie. Starałem...
1073. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 2 lipca 2000
wiecej 1. W ubiegły piątek obchodziliśmy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa — tego Serca, które dwa tysiące lat temu zaczęło bić w łonie Maryi i które przyniosło światu ogień miłości Bożej. Serce...
1074. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 29 czerwca 2000
wiecej 1. Dzisiaj cały Lud Boży, zwłaszcza w Rzymie i w diecezji rzymskiej, obchodzi z radością uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, uważanych za filary Kościoła powszechnego. Piotra, czyli...
1075. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 25 czerwca 2000
wiecej 1. Dzisiejszego wieczoru uroczysta Statio Orbis na placu św. Piotra zakończy Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny, który w minionym tygodniu uczynił Rzym miastem eucharystycznym.   W...
1076. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 18 czerwca 2000
wiecej 1. Jesteśmy już w sercu Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. W najbliższych dniach będziemy przeżywać w liturgii niektóre jego momenty kulminacyjne, które odsłaniają najgłębszy sens wydarzenia...
1077. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 11 czerwca 2000
wiecej 1. W dzisiejszą niedzielę obchodzimy uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Podczas Mszy św., której dane mi było przewodniczyć wczoraj wieczorem, plac św. Piotra stał się jak gdyby «wieczernikiem» w...
1078. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 16 kwietnia 2000
wiecej 1. Zanim zakończymy tę liturgię, pragnę serdecznie pozdrowić wszystkich obecnych tutaj młodych. Moi drodzy, w sierpniu tego roku Rzym będzie gościł wielkie spotkanie młodzieży z całego świata....
1079. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 9 kwietnia 2000
wiecej 1. Kończąc tę liturgię, pragnę raz jeszcze przekazać słowa pozdrowienia i wdzięczności wszystkim, którzy się tu zgromadzili, aby oddać hołd pięciorgu nowym błogosławionym. Jedną z nich jest Włoszka,...
1080. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 2 kwietnia 2000
wiecej 1. «Laetare Ierusalem» — Raduj się, Jerozolimo (por. Iz 66, 10).   Takie wezwanie rozbrzmiewa na początku Mszy św. w dzisiejszą niedzielę, która z tego właśnie powodu jest tradycyjnie nazywana...
1081. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 26 marca 2000
wiecej Minione dni były czasem pełnym wzruszeń, w którym przeżywaliśmy głęboko nie tylko pamięć o tym, czego Bóg dokonał, ale samą Jego obecność, kiedy On znów szedł z nami przez kraj narodzin, śmierci i...
1082. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 19 marca 2000
wiecej 1. Zanim zakończymy tę uroczystą Mszę św., zamierzamy odmówić modlitwę «Anioł Pański» w duchowej jedności ze św. Józefem, oblubieńcem Maryi i opiekunem Odkupiciela. Chociaż jego święto liturgiczne...
1083. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 12 marca 2000
wiecej 1. Przeżywając z wiarą Wielki Jubileusz, obchodzimy dziś Dzień Przebaczenia. Rano przewodniczyłem w Bazylice św. Piotra celebracji wymownego i uroczystego aktu pokutnego. W tę I Niedzielę Wielkiego...
1084. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 5 marca 2000
wiecej 1. Zanim zakończymy tę uroczystą liturgię eucharystyczną, chciałbym raz jeszcze złożyć dzięki Bogu za budujące świadectwo naszych braci i sióstr w wierze, których dzisiaj z radością ogłosiłem...
1085. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 27 lutego 2000
wiecej 1. Dziękuję Bogu za to, że po specjalnej liturgii ku czci Abrahama, sprawowanej w Auli Pawła VI w ubiegłą środę, pozwolił mi odbyć w ostatnich dniach zamierzoną pielgrzymkę do Egiptu, gościnnego...
1086. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 20 lutego 2000
wiecej 1. Kończą się dzisiaj obchody Jubileuszu Diakonów Stałych, zorganizowane przez Kongregację ds. Duchowieństwa. Pragnę przede wszystkim skierować słowa serdecznego pozdrowienia do licznych diakonów,...
1087. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 13 lutego 2000
wiecej 1. Żywe jest jeszcze wspomnienie niezwykłej uroczystości, jaka z okazji Jubileuszu Chorych odbyła się na placu św. Piotra w ubiegły piątek, w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Choroba...
1088. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 6 lutego 2000
wiecej 1. We Włoszech obchodzi się dziś Dzień Życia, którego temat: «Syn został nam dany», jest echem proroctwa Izajasza (9, 5), odczytywanego w liturgii Bożego Narodzenia. W tradycyjnym orędziu na ten...
1089. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 30 stycznia 2000
wiecej 1. W najbliższą środę, 2 lutego, w święto Ofiarowania Jezusa w świątyni, obchodzony będzie Jubileusz Życia Konsekrowanego, to znaczy Jubileusz tych, którzy poświęcili życie Chrystusowi, składając...
1090. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 23 stycznia 2000
wiecej 1. Wciąż jeszcze żyje w mojej pamięci wzruszenie, z jakim w ubiegły wtorek, podczas uroczystego nabożeństwa ekumenicznego, wraz z prawosławnym metropolitą Atanazym i anglikańskim abpem George'em...
1091. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 16 stycznia 2000
wiecej 1. Pojutrze, 18 stycznia, rozpocznie się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, który w Roku Jubileuszowym zyskuje jeszcze większe znaczenie. Wielki Jubileusz Roku 2000 ma bowiem charakter wybitnie...
1092. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 9 stycznia 2000
wiecej 1. Dzisiaj, w liturgiczne święto Chrztu Pańskiego, kończy się okres Bożego Narodzenia, który w tym roku był dla nas przeżyciem szczególnie głębokim i przejmującym. W noc Bożego Narodzenia otworzyłem...
1093. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 6 stycznia 2000
wiecej 1. Dzisiejsza Ewangelia mówi o Mędrcach ze Wschodu, którzy idąc za gwiazdą przybyli do Betlejem, aby oddać pokłon Jezusowi. Jest to Epifania Chrystusa, czyli Jego objawienie się narodom. Mesjasz...
1094. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 26 grudnia 1999
wiecej 1. W dzisiejszą niedzielę obchodzimy święto Świętej Rodziny z Nazaretu. Jest bardzo znamienne, że w tym roku dzień ten wypada nazajutrz po Bożym Narodzeniu i po otwarciu Wielkiego Jubileuszu. Pragnę...
1095. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 19 grudnia 1999
wiecej 1. Dzisiejsza niedziela wprowadza nas w ostatni tydzień Adwentu: w przyszłą sobotę wypada Boże Narodzenie, kiedy to przed uroczystą Mszą św., odprawianą o północy, zostaną otwarte Drzwi Święte i...
1096. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 8 grudnia 1999
wiecej 1. Obchodzimy dziś uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, szczególnie drogą chrześcijańskiemu ludowi. W Matce Jezusa, która jest pierwszym człowiekiem pośród odkupionej...
1097. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 5 grudnia 1999
wiecej 1. Dzisiaj, w II Niedzielę Adwentu, słyszymy w Ewangelii głos Jana Chrzciciela — proroka posłanego przez Boga, aby przygotował nadejście Mesjasza. Pojawia się on na pustyni judzkiej i słowami...
1098. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 28 listopada 1999
wiecej 1. I Niedziela Adwentu otwiera dziś nowy rok liturgiczny, a mówiąc ściślej — rozpoczyna okres przygotowania do Bożego Narodzenia. Cały Kościół pielgrzymujący po świecie wychodzi duchowo na spotkanie...
1099. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 21 listopada 1999
wiecej 1. Radosnym akcentem uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata, zamykającej rok liturgiczny, stała się dzisiejsza kanonizacja dwunastu nowych świętych: dziesięciu zakonników, w tym jednego z...
1100. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 14 listopada 1999
wiecej 1. We Włoszech obchodzi się dziś Dzień Dziękczynienia, który zachęca nas do dziękowania Bogu za plony ziemi.   Na zakończenie sezonu upraw i na początku następnego prośmy o Boże...
1101. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 7 listopada 1999
wiecej Na zakończenie tej liturgii eucharystycznej zwróćmy się z ufnością do Maryi, Matki Boga. Dwa tysiące lat temu Najświętsza Panna wydała na świat Wcielone Słowo na azjatyckiej ziemi. Dzisiaj Maryja...
1102. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 1 listopada 1999
wiecej 1. Obchodzimy dzisiaj uroczystość Wszystkich Świętych. W tym uroczystym dniu Kościół pielgrzymujący po ziemi kieruje wzrok ku niebu, ku ogromnej rzeszy mężczyzn i kobiet, którym Bóg dał udział w...
1103. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 31 października 1999
wiecej 1. W Augsburgu w Niemczech odbywa się dziś, dokładnie o tej godzinie, bardzo doniosłe spotkanie. Przedstawiciele Kościoła katolickiego i Światowej Federacji Luterańskiej podpisują wspólną...
1104. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 24 października 1999
wiecej 1. Uroczystą Eucharystią, sprawowaną w Bazylice Watykańskiej, zakończyło się wczoraj II Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone Europie. Podczas obrad synodalnych często ponawiano wezwanie...
1105. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 17 października 1999
wiecej 1. W przyszłą niedzielę obchodzony będzie Światowy Dzień Misyjny, którego temat brzmi: «Bóg Ojciec źródłem apostolstwa Kościoła».   Z Serca Bożego — niezgłębionego oceanu miłości — bierze...
1106. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 10 października 1999
wiecej 1. Liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Różańcowej, które przypadło w ubiegły czwartek, daje mi sposobność, aby raz jeszcze podkreślić wartość tej szczególnej modlitwy maryjnej, jaką jest różaniec....
1107. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 3 października 1999
wiecej 1. Na zakończenie tej uroczystej liturgii pragnę serdecznie pozdrowić was wszystkich, drodzy pielgrzymi, którzy przybyliście z różnych części Włoch i Europy, aby oddać cześć nowym błogosławionym....
1108. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 26 września 1999
wiecej 1. Powracając do refleksji nad encykliką Fides et ratio, pragnę dziś zastanowić się nad rolą rozumu w rozwoju wiary.   Rozum uczestniczy w tym procesie na różne sposoby. Jest obecny już w...
1109. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 19 września 1999
wiecej 1. Na zakończenie tej uroczystej Eucharystii zanieśmy modlitwę do Maryi, której wielkim czcicielem był zawsze bł. Antoni Marcin Slomšek. Wielokrotnie uciekał się do Niej w latach swojego życia. Ufał...
1110. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 12 września 1999
wiecej 1. W wielu krajach wrzesień jest miesiącem, w którym po wakacjach rozpoczyna się rok szkolny. Uczniom, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkolnictwa życzę z całego serca udanego powrotu do pracy....
1111. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 5 września 1999
wiecej 1. Mijają miesiące i coraz bardziej zbliżamy się do Wielkiego Jubileuszu, którym rozpocznie się trzecie tysiąclecie. Przyglądając się światu u kresu obecnego wieku, dostrzegamy w nim liczne cienie,...
1112. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 29 sierpnia 1999
wiecej 1. Być uczniem Chrystusa to zadanie trudne i wymagające, jak przypomina sam Chrystus w Ewangelii z dzisiejszej niedzieli: «Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie...
1113. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 22 sierpnia 1999
wiecej 1. W Ewangelii z dzisiejszej niedzieli Jezus zadaje swoim uczniom pytanie: «A wy za kogo Mnie uważacie?» (Mt 16, 15). Odpowiada Mu Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego» (Mt 16, 16). W...
1114. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 15 sierpnia 1999
wiecej 1. Liturgia zachęca nas dzisiaj do kontemplacji Maryi wziętej z duszą i ciałem do nieba. Na mocy szczególnego przywileju została Ona napełniona łaską już w chwili poczęcia, a Chrystus, gdy zasiadł...
1115. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 8 sierpnia 1999
wiecej 1. We fragmencie z Ewangelii, który czytamy w dzisiejszej liturgii, słyszymy raz jeszcze słowa Jezusa skierowane do uczniów przejętych lękiem i trwogą: «Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się!» (Mt 14,...
1116. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 1 sierpnia 1999
wiecej 1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna miesiąc sierpień, który jest — przynajmniej we Włoszech i w Europie — miesiącem w pełnym tego słowa znaczeniu wakacyjnym. Jest to zjawisko obyczajowe, chociaż...
1117. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 25 lipca 1999
wiecej 1. Jutro przypada liturgiczne wspomnienie świętych Joachima i Anny, których tradycja, wywodząca się z apokryficznej Ewangelii Jakuba, czci jako rodziców Najświętszej Maryi Panny. Chciałbym zatem...
1118. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 18 lipca 1999
wiecej 1. Dzisiaj dane mi jest odmówić modlitwę «Anioł Pański» w samym sercu Valle d’Aosta, gdzie spędzam wakacje. Powiedziałem «w samym sercu» nie tylko dlatego, że gmina Quart położona jest w centrum...
1119. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 11 lipca 1999
wiecej 1. Po raz siódmy spędzam z radością kilkudniowe wakacje w przepięknej miejscowości Les Combes w gminie Introd, pośród gór regionu Valle d’Aosta. Dziękuję za to Bogu oraz wszystkim, którzy ofiarowali...
1120. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 4 lipca 1999
wiecej 1. W chwili, gdy dobiega końca ta Eucharystia, dusze nasze pełne są wdzięczności wobec Boga. W swej Opatrzności wspomógł On ludzki wysiłek i teraz, w wigilię Wielkiego Jubileuszu, u bram Rzymu...
1121. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 29 czerwca 1999
wiecej 1. Kościół obchodzi dziś . Jest to wielkie święto dla Rzymu, który czci ich jako swoich patronów, jako że ci dwaj głosiciele Ewangelii tutaj właśnie przelali swą krew dla Chrystusa.   Dziś rano...
1122. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 20 czerwca 1999
wiecej 1. W ubiegły czwartek powróciłem z długiej pielgrzymki do Polski i do tej chwili mam w pamięci i w sercu obrazy nawiedzonych miejsc, a nade wszystko rzesz moich rodaków i innych wiernych przybyłych...
1123. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 6 czerwca 1999
wiecej  «Błogosławieni (są) ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je» (Łk 11, 28). Jezus znał dobrze swoją Matkę! Wiedział, że słuchała słowa Bożego «sercem szlachetnym i dobrym» (Łk 8, 15)....
1124. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 28 marca 1999
wiecej Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów mówiących po włosku, zwłaszcza młodych, którzy uczestniczyli w dzisiejszej liturgii. Droga młodzieży rzymska i włoska, wiem, że z wielkim zaangażowaniem...
1125. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 21 marca 1999
wiecej 1. W chrześcijańskiej tradycji ludowej marzec jest miesiącem poświęconym św. Józefowi. 19 marca obchodziliśmy jego święto liturgiczne.   Józef, oblubieniec Najświętszej Maryi Panny, jest...
1126. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 14 marca 1999
wiecej 1. Posuwamy się naprzód naszym wielkopostnym szlakiem nawrócenia wiodącym do Paschy, prowadzeni przez słowo Boże, które rozjaśnia drogi naszego życia. Radość zmartwychwstania Chrystusa zostaje w...
1127. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 7 marca 1999
wiecej 1. Radosnym akcentem dzisiejszej niedzieli Wielkiego Postu jest ogłoszenie kilku nowych błogosławionych. Ich świadectwo promieniuje paschalną światłością Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego,...
1128. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 28 lutego 1999
wiecej 1. Okres Wielkiego Postu wzywa nas nie tylko do modlitwy, pokuty i postu, ale także do liczniejszych niż zwykle, konkretnych gestów miłosierdzia, które w języku biblijnym są często określane mianem...
1129. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 31 stycznia 1999
wiecej 1. Dzisiaj Papież jest trochę przeziębiony i dlatego będzie mówił krótko.   Trzy dni temu powróciłem z pielgrzymki do stolicy Meksyku i do St. Louis w Stanach Zjednoczonych. Dziękuję Bogu za...
1130. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 24 stycznia 1999
wiecej Drodzy Bracia i Siostry,   1. Podczas Mszy św., którą przed chwilą sprawowaliśmy, z radością mogłem wyznawać razem z wami tę samą wiarę i miłość do Jezusa Chrystusa oraz dzielić nadzieję na...
1131. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 17 stycznia 1999
wiecej 1. We Włoszech obchodzony jest dziś Dzień Dialogu Żydowsko-Chrześcijańskiego, który ma się przyczynić do jego pogłębienia i rozwoju. Łączymy się w modlitwie z naszymi braćmi i siostrami — wyznawcami...
1132. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 10 stycznia 1999
wiecej 1. Dzisiejszej niedzieli obchodzimy święto Chrztu Pańskiego. Liturgia zaprasza nas do refleksji nad fragmentem Ewangelii, mówiącym o Jezusie, który wmieszany w tłum pielgrzymów schodzi nad brzeg...
1133. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 6 stycznia 1999
wiecej 1. Przed chwilą zakończyła się w Bazylice św. Piotra liturgia eucharystyczna, podczas której konsekrowałem dziewięciu biskupów. Ten wymowny obrzęd dokonuje sią od kilkunastu już lat w dniu Epifanii,...
1134. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 3 stycznia 1999
wiecej 1. Na początku nowego roku w ludzkich sercach budzi się spontanicznie nadzieja, którą należy przełożyć na język konkretnych dzieł pokoju i pojednania. To powszechnie odczuwane pragnienie wyraziłem w...
1135. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 1 stycznia 1999
wiecej 1. Dzisiejsza liturgia przypomina nam bardzo stare i wzruszające błogosławieństwo biblijne: «Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą...
1136. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 27 grudnia 1998
wiecej 1. W radosnej atmosferze Bożego Narodzenia Kościół na nowo zdumiewa się tajemnicą Emmanuela, Boga-z-nami, i zaleca nam dziś kontemplację Świętej Rodziny z Nazaretu. Z kontemplacji tego przedziwnego...
1137. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 26 grudnia 1998
wiecej 1. «Niech się otworzą niebiosa!»: to wezwanie towarzyszyło nam przez cały okres Adwentu. W noc Bożego Narodzenia niebiosa otwarły się i zamieszkał wśród nas Emmanuel: we Wcielonym Słowie możemy...
1138. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 20 grudnia 1998
wiecej 1. Za kilka dni Boże Narodzenie. W domach wrą przygotowania. Także tutaj na placu widzimy szopkę w budowie i choinkę wznoszącą się ku niebu, już ozdobioną światłami, które przypominają nam o...
1139. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 13 grudnia 1998
wiecej 1. W naszych rozważaniach nad encykliką Fides et ratio pragnę dzisiaj podkreślić, że istnienie prawdy jest wspólną przesłanką dla wiary i dla rozumu. Jeżeli bowiem człowiek zadaje pytania, to...
1140. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 8 grudnia 1998
wiecej 1. «Tota pulchra es Maria!» Tymi słowami zwraca się Kościół do Matki Chrystusa w obchodzonej dzisiaj uroczystości Niepokalanego Poczęcia. Maryja jest niewiastą zachowaną od grzechu pierworodnego....
1141. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 6 grudnia 1998
wiecej 1. 15 października tego roku została opublikowana encyklika Fides et ratio. Jest ona skierowana do biskupów Kościoła katolickiego i omawia zagadnienia o szczególnym znaczeniu dla tych, którzy...
1142. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 29 listopada 1998
wiecej 1. Dzisiaj rozpoczyna się Adwent i wraz z nim nowy rok liturgiczny. Jest to rok w życiu Kościoła, skupiony wokół dwóch wielkich tajemnic — wcielenia i odkupienia, Bożego Narodzenia i Wielkanocy....
1143. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 22 listopada 1998
wiecej 1. Dzisiaj, w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, obchodzimy uroczystość Naszego Pana Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. U kresu całorocznej drogi Kościół wyznaje wiarę w Tego, który został...
1144. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 15 listopada 1998
wiecej 1. Od kilku dni szczególnie często myślę o sytuacji na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza w Iraku, który w ubiegłym tygodniu znów przyciągnął uwagę i wzbudził niepokój narodów we wszystkich częściach...
1145. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 8 listopada 1998
wiecej 1. We Włoszech obchodzony jest dziś tradycyjny Dzień Dziękczynienia, w którym przede wszystkim rolnicy, ale także inne grupy zawodowe, dziękują Bogu za Jego Opatrzność. Także w tym roku pragnę...
1146. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 1 listopada 1998
wiecej 1. Dzisiejsza uroczystość Wszystkich Świętych zyskuje szczególne znaczenie w perspektywie przygotowań do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000: najważniejszym celem tego historycznego wydarzenia jest...
1147. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 25 października 1998
wiecej Na zakończenie tej uroczystej liturgii pragnę pozdrowić was wszystkich, drodzy pielgrzymi, którzy przybyliście tu z wielu krajów, aby oddać cześć nowym błogosławionym. Skierujmy razem wzrok ku...
1148. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 18 października 1998
wiecej 1. Obchodzimy dziś Światowy Dzień Misyjny, podobnie jak dwadzieścia lat temu w dniu rozpoczęcia mojej posługi Piotrowej. Ta zbieżność wydaje mi się znacząca, a świadectwem tego jest misyjny duch...
1149. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 11 października 1998
wiecej Kończymy tę uroczystą liturgię modlitwą «Anioł Pański». Spójrzmy na Maryję oczyma nowej świętej, która kontemplując tajemnicę ofiarowania w świątyni pisała: «Gdy Maryja Panna przyniosła Dzieciątko...
1150. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 4 października 1998
wiecej 1. Na zakończenie tej liturgii eucharystycznej kierujemy nasze myśli ku Matce Bożej, która w wielu miejscach chorwackiej ziemi jest przyzywana i czczona w wielkich i małych sanktuariach poświęconych...
1151. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 27 września 1998
wiecej 1. Dzisiaj przypada liturgiczne wspomnienie św. Wincentego a Paulo, patrona wszystkich stowarzyszeń charytatywnych. Myśląc o tym wybitnym świadku miłości do Boga i braci, zwłaszcza najuboższych i...
1152. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 20 września 1998
wiecej 1. Józef Tovini, świecki chrześcijanin, którego z radością ogłosiłem dziś błogosławionym, staje przed nami i przemawia do nas przykładem swego życia, poświęconego bez reszty obronie i umacnianiu...
1153. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 13 września 1998
wiecej 1. W wielu krajach wrzesień jest miesiącem, w którym rozpoczyna się rok szkolny. Dzisiejsze rozważanie pragnę poświęcić dzieciom i młodzieży, która w tych dniach wraca do szkół, a zarazem życzyć im...
1154. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 6 września 1998
wiecej 1. Z początkiem września powracamy w pełni do normalnego rytmu pracy i do codziennych zajęć: fabryki, urzędy, szkoły zaczynają znów pracować zwykłym trybem. Wielu ludzi w tym okresie ustala «plan...
1155. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 30 sierpnia 1998
wiecej 1. Wiele osób wraca właśnie z wakacji, aby podjąć na nowo codzienne życie. Wszystkim, którzy znajdują się w drodze, pragnę życzyć szczęśliwej podróży; niech zachowają rozwagę, która jest potrzebna...
1156. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 23 sierpnia 1998
wiecej 1. W naszych rozważaniach poświęconych kolejnym tematom listu apostolskiego Dies Domini podejmujemy dziś ostatni z nich, który ukazuje nam niedzielę jako dzień objawiający sens czasu. Każdy z nas...
1157. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 16 sierpnia 1998
wiecej 1. W niedawno opublikowanym liście apostolskim Dies Domini napisałem między innymi, że niedziela, będąc — jak się powszechnie uważa — dniem odprężenia i odpoczynku, powinna być również dniem radości...
1158. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 12 lipca 1998
wiecej 1. Wszystkich bardzo serdecznie witam!   W tym miejscu wakacyjnego wypoczynku, osadzonym we wspaniałej górskiej scenerii Cadore, powracam do rozważań o liście apostolskim Dies Domini,...
1159. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 5 lipca 1998
wiecej 1. W najbliższy wtorek, 7 lipca, zostanie opublikowany list apostolski Dies Domini o świętowaniu niedzieli. Podpisałem go 31 maja, w dniu Zesłania Ducha Świętego, aby podkreślić, że jest on...
1160. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 29 czerwca 1998
wiecej 1. Obchodzimy dziś uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła: jest to święto całego Kościoła, a zwłaszcza wielkie święto w Rzymie, który czci ich jako swoich patronów. Z woli Opatrzności zarówno...
1161. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 28 czerwca 1998
wiecej 1. Nadeszła ostatnia niedziela czerwca, poświęconego Najświętszemu Sercu Jezusa, podczas gdy w lipcu Kościół szczególnie głęboko przeżywa kult Jego Najświętszej Krwi. Podkreślając te elementy...
1162. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 21 czerwca 1998
wiecej Na zakończenie tej wzruszającej uroczystości nasze myśli zwracają się ku Maryi, Magna Mater Austriae. Od stuleci lud austriacki zawierza się Jej opiece, kryjąc się pod osłoną Jej płaszcza. Także...
1163. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 14 czerwca 1998
wiecej 1. W wielu krajach, w tym także we Włoszech, obchodzona jest dzisiaj uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli - według bardziej znanego określenia łacińskiego - uroczystość Corpus...
1164. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 7 czerwca 1998
wiecej 1. Kościół obchodzi dziś uroczystość Trójcy Przenajświętszej, która zachęca nas do modlitewnej kontemplacji tajemnicy Boga - Ojca, Syna i Ducha Świętego. W Trójcy można dostrzec pierwowzór ludzkiej...
1165. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 5 kwietnia 1998
wiecej Akt, który za chwilę dokona się po raz kolejny na tym placu, ma szczególne znaczenie. Młodzi Francuzi przekażą swoim włoskim braciom wielki krzyż pielgrzymujący, który w sierpniu 2000 r. będzie...
1166. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 29 marca 1998
wiecej 1. W liturgii V Niedzieli Wielkiego Postu czytamy fragment z Ewangelii św. Jana, mówiący o kobiecie pochwyconej na cudzołóstwie, którą przyprowadzono do Jezusa. Pan nie tylko jej nie potępia, ale...
1167. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 22 marca 1998
wiecej Po złożeniu tej świętej i Bogu przyjemnej ofiary — którą błogosławiony Cyprian Michał Iwene Tansi składał w czasie całego swego kapłańskiego życia — i przyjęciu pokarmu Ciała i Krwi Pańskiej,...
1168. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 15 marca 1998
wiecej 1. Przed chwilą zakończyła się uroczysta liturgia, podczas której dane mi było ogłosić troje nowych błogosławionych. Serdecznie pozdrawiam wszystkich pielgrzymów, przybyłych z różnych krajów, aby...
1169. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 8 marca 1998
wiecej 1. W wielu krajach świata obchodzi się dziś Dzień Kobiet. Jest to ważna sposobność do refleksji nad rolą kobiety w społeczeństwie, a przede wszystkim w planie Bożym. Uznanie tej roli napotykało w...
1170. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 1 marca 1998
wiecej 1. W ubiegłą środę dopełniliśmy tradycyjnego obrzędu posypania głów popiołem, wchodząc w poważny i pokutny klimat Wielkiego Postu. Ten okres liturgiczny, upamiętniający czterdziestodniowy pobyt...
1171. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 22 lutego 1998
wiecej 1. Dzisiaj, w liturgiczne święto Katedry św. Piotra dane mi było koncelebrować uroczystą Eucharystię z nowymi kardynałami, mianowanymi na wczorajszym Konsystorzu, i przekazać im pierścienie — symbol...
1172. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 15 lutego 1998
wiecej 1. Wczoraj obchodziliśmy święto Współpatronów Europy, świętych Cyryla i Metodego, którzy dzielą ten tytuł ze św. Benedyktem. Ci dwaj bracia narodowości greckiej, urodzeni w IX w. w Tesalonice i...
1173. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 15 lutego 1998
wiecej 1. W najbliższą środę, 11 lutego, obchodzony będzie Światowy Dzień Chorego. Duchowy patronat nad nim sprawuje Matka Boża z Lourdes, której wspomnienie liturgiczne przypada właśnie w tym dniu....
1174. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 1 lutego 1998
wiecej 1. Z inicjatywy Włoskiej Konferencji Episkopatu obchodzony jest dziś we Włoszech Dzień Życia, którego tegoroczny temat brzmi: «Przekazywać życie». Przyłączając się do mych braci biskupów, pragnę...
1175. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 18 stycznia 1998
wiecej 1. Rozpoczyna się dziś doroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, którego temat brzmi: «Duch przychodzi z pomocą naszej słabości» (Rz 8, 26). Wyzwanie ekumenizmu, wobec którego stoją wszyscy...
1176. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 11 stycznia 1998
wiecej 1. Kościół obchodzi dziś święto Chrztu Pańskiego, które zamyka okres Bożego Narodzenia. W Ewangelii czytamy, że Jezus rozpoczął swoją działalność publiczną od przyjęcia chrztu w Jordanie z rąk Jana...
1177. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 6 stycznia 1998
wiecej 1. Kościół obchodzi dziś uroczystość Objawienia Pańskiego, wspominając Mędrców ze Wschodu, którzy prowadzeni przez gwiazdę przybyli do Betlejem. Kontemplujemy w tym dniu «objawienie» Chrystusa,...
1178. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 4 stycznia 1998
wiecej 1. Byłem wczoraj w Annifo, Cesi i Asyżu, aby odwiedzić mieszkańców regionów Umbria i Marche, którzy nadal ponoszą bolesne konsekwencje trzęsienia ziemi, jeszcze dotkliwiej odczuwalne w warunkach...
1179. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 1 stycznia 1998
wiecej 1. W pierwszym dniu nowego roku z radością przekazuję wam serdeczne życzenie: «Pokój wam!» W liturgii obchodzimy dziś uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, przez co dajemy świadectwo, że Boże...
1180. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 28 grudnia 1997
wiecej 1. W radosnym klimacie Bożego Narodzenia obchodzimy dziś dzień Świętej Rodziny, jest zatem naturalne, że myślą zwracamy się ku instytucji rodziny, którą Kościół od samego początku otaczał miłością i...
1181. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 26 grudnia 1997
wiecej Mogłoby się wydawać, że dzisiejsza liturgia, ukazująca nam postać męczennika, niezbyt dobrze współbrzmi z klimatem głębokiej kontemplacji tajemnicy Bożego Narodzenia, którą obecnie przeżywamy....
1182. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 21 grudnia 1997
wiecej 1. Dzisiaj, w IV Niedzielę Adwentu, skupiamy wzrok na bliskim już Bożym Narodzeniu.   «Pan jest blisko» — powtarza nam liturgia: trzeba się przygotować na Jego przyjęcie. Takie jest znaczenie...
1183. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 14 grudnia 1997
wiecej 1. Dwa dni temu zakończyło się Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone Ameryce.   Było to bardzo ważne doświadczenie Kościoła, w którym osobiście uczestniczyłem z wielkim...
1184. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 8 grudnia 1997
wiecej 1. Kościół świętuje dzisiaj uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny — dzień bardzo drogi sercu chrześcijańskiego ludu. Święto to, obchodzone na początku roku liturgicznego, w...
1185. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 7 grudnia 1997
wiecej 1. Obchodzimy dzisiaj II Niedzielę Adwentu. Ten czas pozwala słowu Bożemu przeniknąć głębiej nasze serca i umysły, aby Duch Święty mógł nas przygotować na godne przyjęcie Pana, który przychodzi. W...
1186. Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański», Wrocław- 1 czerwca 1997
wiecej 1. «Bądźże pozdrowiona, Hostio żywa, w której Jezus Chrystus Bóstwo ukrywa».   Na zakończenie tej uroczystej celebry eucharystycznej myślą zwracamy się ku Maryi, odmawiając «Anioł Pański»....
1187. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 14 lipca 1996
wiecej 1. Jest to dar Boży, że możemy także w tym roku spotkać się w tak malowniczej scenerii i w tym przyjemnym, gościnnym otoczeniu, pełnym radości i pokoju. Serdecznie pozdrawiam mieszkańców Lorenzago i...
1188. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 21 lipca 1996
wiecej 1. Cieszę się, że mogę dziś odmówić modlitwę maryjną razem z wami we wspaniałej scenerii Pieve di Cadore — tego pogodnego miasteczka o bogatej historii, znanego z pracowitości i z piękna otaczającej...
1189. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 7 lipca 1996
wiecej 1. Poprzez uroczyste liturgie, sprawowane w Bazylice św. Piotra wczoraj wieczorem i dzisiaj rano, uczciliśmy 400-lecie Unii Brzeskiej — kościelnego wydarzenia, które w 1596 r. doprowadziło do...
1190. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 30 czerwca 1996
wiecej 1. Jeśli chcemy zrozumieć historię Kościoła w jej podwójnym wymiarze — wschodnim i zachodnim — trzeba koniecznie rozpocząć od źródła. Źródłem zaś jest Chrystus, którego cały Kościół uznaje za Pana....
1191. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 29 czerwca 1996
wiecej 1. Uroczystość Świętych Piotra i Pawła zachęca nas do naśladowania w życiu wiary tych dwóch apostołów, filarów Kościoła, dla których Chrystus stał się największą życiową pasją. Piotr słowem i krwią...
1192. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", Niemcy- 23 czerwca 1996
wiecej Drodzy Bracia i Siostry!   1. Na zakończenie Mszy św. chciałbym jeszcze raz pozdrowić was serdecznie i podziękować wam za tę wzruszającą uroczystość beatyfikacji Karola Leisnera i Bernarda...
1193. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 17 marca 1996
wiecej 1. Dzisiaj przed południem beatyfikowałem dwóch wielkich biskupów: Daniela Comboniego i Gwidona Marię Confortiego, zasłużonych na polu działalności misyjnej Kościoła. Na duchowej drodze Wielkiego...
1194. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 5 września 1993
wiecej 1. Dziś po raz pierwszy Biskup Rzymu kieruje tradycyjne wezwanie do modlitwy «Anioł Pański» z jednego z miast krajów bałtyckich — z Wilna, stolicy Litwy, podczas duszpasterskiej wizyty składanej...

 

 

Facebook @portalDEONTwitter @deon_plYouTube @portalDEONplInstagram @deon_plKontakt

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook