komentarze do ewangelii

Wyniki zostały podzielone na kategorie.
Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania.
Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.
Tag: komentarze do ewangelii
Znaleziono 71 pasujących wyników.
Włącz podział na kategorie
1. Jan Paweł II na bis - Słowo na Niedzielę
wiecej Czy warto wracać do nauczania Jana Pawła II, gdy Kościołem rządzi kolejny już jego następca? Co ważnego i ciekawego kryje się w słowach papieża Polaka, że tak chętnie ich słuchamy?   Karol...
2. Jak zrozumieć Boga?
wiecej Wydawałoby się, że widzenie Jezusa powinno umożliwić wiarę w Niego i zrozumienie Jego słów. Tymczasem z Ewangelii wiemy, że uczniowie pomimo wspólnego bycia z Jezusem, nie zawsze Go rozumieli....
3. Niełatwo oderwać się od siebie
wiecej Gdyby tamtego dnia nad brzegiem jeziora apostołowie rzeczywiście pozostawili wszystko, nie opuściliby Jezusa w Ogrójcu.   "I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim"...
4. #Ewangelia: czy jesteś na tyle szalony, żeby iść za Jezusem?
wiecej Aby pójść za Jezusem trzeba być trochę szalonym, ale to szaleństwo jest bardzo mądre. Rzeczą rozsądną jest bowiem wybrać coś, co nieskończenie przewyższa największe szczęście, jakie może dać ten...
5. #Ewangelia: tego o Jezusie nie rozumie dziś wielu ludzi
wiecej Aby stać się prawdziwym uczniem Jezusa, trzeba to jakoś w sobie pogodzić, trzeba to przyjąć do wiadomości i zawsze o tym pamiętać.   [J 7, 1-2. 10. 25-30]     Jezus obchodził Galileę....
6. #Ewangelia: czym jest prawdziwa miłość?
wiecej Prawdziwa miłość, jak napisał św. Paweł, "nigdy się nie kończy". Dlatego Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy streścił wszystkie przykazania w jednym: "Miłujcie się wzajemnie tak, jak Ja was...
7. #Ewangelia: takie majsterkowie w relacjach z ludźmi może źle się skończyć
wiecej Zostawienie takiego człowieka w Bożych rękach zwykle przyniesie lepszy skutek.        Ewangelia Łk 6, 36-38   Jezus powiedział do swoich uczniów:   «Bądźcie miłosierni,...
8. #Ewangelia: "straszną pułapką jest żyć w takim poczuciu"
wiecej - W związku z tym zamykają się uszy i zamykają się uszy serca - mówi Wojciech Jędrzejewski OP.   Słowa Ewangelia [Mk 8, 11-13]     Chcesz żyć tym, co wiesz już od dawna?    ...
9. #Ewangelia: dla Jezusa nie ma tłumów
wiecej Jezus chciał nam dać do zrozumienia, że traktuje naprawdę każdego z nas jak kogoś wyjątkowego.   [Łk 8, 19-21]     Przyszli do Jezusa Jego Matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do...
10. #Ewangelia: jakim dzieckiem jesteś?
wiecej Dorośli często z tego nie wyrastają. Przejawiają postawę oczekiwania, że Bóg będzie zgodny z moimi oczekiwaniami, a nie taki, jaki jest.   [Łk 7, 31-36]     Jezus powiedział do...
11. #Ewangelia: Jezus jest delikatny
wiecej Jezus nie przymusza nas do spotkania się z Nim, ale jednocześnie nie ma nic przeciwko temu, abyśmy my przymuszali Jego, aby wkroczył do naszego życia.   [Łk 24, 13-35]   W pierwszy dzień...
12. #Ewangelia: nie powstrzymuj się przed zaufaniem Jezusowi
wiecej Bóg jest Miłością, a nie tylko cudotwórcą. Dopiero wiara zbudowana na doświadczeniu tej miłości jest wiarą prawdziwą.   [Łk 11, 29-32]   Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: «To...
13. #Ewangelia: Jezus realnie może zmienić twoje życie
wiecej Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy jak bardzo Jezus mógłby odmienić na lepsze nasz los, gdybyśmy pozwolili Mu działać w naszym życiu, gdybyśmy zawołali: "Jezusie, ulituj się nade mną!". I poprosili...
14. #Ewangelia: Sposób Boga na twoją samotność
wiecej Jezus powiedział do swoich uczniów: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto...
15. #Ewangelia: Potrzeba tylko jednego
wiecej Jezus przyszedł do pewnej wsi. Tam niejaka niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go do swego domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie.  ...
16. Dwa dary od Jezusa
wiecej Dzisiejsza Ewangelia zawiera ostatnie pouczenia Jezusa w Wieczerniku, przed odejściem do Ojca. Stanowią one swoisty testament, tchnący nadzieją, miłością i pokojem....
17. Taki rodzaj miłości jest naśladowaniem Boga Ojca
wiecej W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus przekazuje uczniom i światu nowe przykazanie. Przewyższa ono znacznie, a nawet kontestuje dotychczasowe przykazania i doskonałość praktykowaną dotychczas przez...
18. Kim byłbym w czasie Męki Pańskiej?
wiecej W Niedzielę Palmową czytamy, rozważamy i kontemplujemy Mękę Pańską. Stawiamy pytania, jaki sens miała męka i śmierć w życiu Jezusa? Jaki ma w życiu świata, ludzkości, w moim...
19. #Ewangelia: Dlaczego Bóg nie spełnia wszystkich próśb?
wiecej Bóg nigdy nie zsyła na człowieka żadnego zła (cierpienia). On bowiem czyni człowiekowi tylko to, co chciałby, aby ludzie Jemu czynili.   Jezus powiedział do swoich uczniów: "Proście, a będzie...
20. #Ewangelia: Czy lepiej być ignorantem?
wiecej Jezus powiedział do swoich uczniów: "To rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o...
21. #Ewangelia: Równi Matce Bożej
wiecej Gdy Jezus mówił do tłumów, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: "Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś".   Lecz On rzekł: "Owszem, ale również błogosławieni...
22. #Ewangelia: Zaopatrzmy się w Miłość
wiecej Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: "Podobne jest królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z nich było nierozsądnych, a...
23. #Ewangelia: O szalonej miłości Ojca
wiecej Jezus zaczął mówić w przypowieściach do arcykapłanów, uczonych w Piśmie i starszych.   "Pewien człowiek założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał tłocznię i zbudował wieżę. W końcu oddał ją w...
24. #Ewangelia: Słuchanie jest mądrością
wiecej Wśród tłumów słuchających Jezusa odezwały się głosy: "Ten prawdziwie jest prorokiem". Inni mówili: "To jest Mesjasz". Jeszcze inni mówili: "Czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei?   Czyż Pismo nie...
25. #Ewangelia: Ostatnie słowo należy do Boga
wiecej Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: "Posłuchajcie innej przypowieści: Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu...
26. #Ewangelia: Recepta na wieczne szczęście
wiecej Jezus powiedział do swoich uczniów: "Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody,...
27. 90 sekund z Ewangelią - Łk 21, 20-28
wiecej JEZUICI.pl oraz portal DEON.pl przygotowali na listopad nową serię - "90 sekund z Ewangelią". Są to krótkie rozważania Ewangelii z dnia, prowadzone przez zaproszonych gości. Kolejne rozważanie...
28. Radość z zaludniania nieba - Łk 15, 1-10
wiecej Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: "Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi". Opowiedział im wtedy następującą...
29. Mamy odpowiednią moc - Łk 9, 1-6
wiecej Jezus zawołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami i władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych.   Mówił do nich: "Nie bierzcie...
30. Recepta na samotność - Mt 18, 15-20
wiecej Jezus powiedział do swoich uczniów: "Gdy twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy.   Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź ze sobą jeszcze...
31. Stworzeni, by zwyciężać - Mt 8, 23-27
wiecej Gdy Jezus wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie. Nagle zerwała się gwałtowna burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź; On zaś spał. Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc:...
32. Naprawdę dziwny prezent - J 17, 20-26
wiecej W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: "Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby...
33. Cierpienie nie jest przekleństwem - J 12, 24-26
wiecej Jezus powiedział do swoich uczniów: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto...
34. Wszystko przed nami! - J 19, 17-30
wiecej Zabrali zatem Jezusa. A On sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam Go ukrzyżowano, a z Nim dwóch innych, z jednej i drugiej strony,...
35. Wyciągaj rękę do Boga! On czeka - Mk 3, 1-6
wiecej W dzień szabatu Jezus wszedł do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschłą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć. On zaś rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: "Stań...
36. Po prostu, wybierajmy Życie, J 1, 1-18
wiecej Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie...
37. Dobra Nowina na opak-koniec świata (Łk 21, 19)
wiecej Dwie rzeczy mogą sparaliżować życie i osłabić wiarę: brak wolności wobec przemijających wartości i narzekanie wypływające z lęku przed zagrożeniami.   "Z powodu Mojego imienia będziecie w...
38. Obecność Jezusa nas zmienia - Łk 19, 1-10
wiecej Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie...
39. O tym, kto szuka, a kto oszuka
wiecej Dwa pragnienia, a właściwie jedno, ewolucja. O tym, kto szuka, a kto oszuka - franciszkańskie rozważanie Daję Słowo na XXXI Niedzielę - 3 XI 2013 r.              ...
40. Zło nie ma władzy nad dobrem - Łk 13, 31-35
wiecej W tym czasie przyszli niektórzy faryzeusze i rzekli do Jezusa: "Wyjdź i uchodź stąd, bo Herod chce Cię zabić". Lecz On im odpowiedział: "Idźcie i powiedzcie temu lisowi: «Oto wyrzucam złe duchy i...
41. Dobroć - jeszcze nie doskonałość - Mt 19, 16-22
wiecej Pewien człowiek zbliżył się do Jezusa i zapytał: "Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?" Odpowiedział mu: "Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest dobry. A jeśli...
42. Nie poniewierajmy siebie! - Mt 7, 6. 12-14
wiecej Jezus powiedział do swoich uczniów: "Nie dawajcie psom tego, co święte i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami i obróciwszy się, was nie poszarpały. Wszystko więc, co...
43. Niech Bóg nas wypełni - Mt 5, 17-19
wiecej Jezus powiedział do swoich uczniów: "Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą,...
44. Miłość jest jedna - Mk 12, 28b-34
wiecej Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: "Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?" Jezus odpowiedział: "Pierwsze jest: «Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jedyny....
45. Sędzia, który nie sądzi - J 12, 44-50
wiecej Jezus tak wołał: "Ten, kto we Mnie wierzy, wierzy nie we Mnie, lecz w Tego, który Mnie posłał. A kto Mnie widzi, widzi Tego, który Mnie posłał. Ja przyszedłem na świat jako światło, aby każdy, kto...
46. Słowo Boże nie owocuje byle gdzie - Mk 4, 1-20
wiecej Jezus znowu zaczął nauczać nad jeziorem i bardzo wielki tłum ludzi zebrał się przy Nim. Dlatego wszedł do łodzi i usiadł w niej na jeziorze, a cały lud stał na brzegu jeziora. Uczył ich wiele w...
47. Grzech jest trądem - Łk 5, 12-16
wiecej Gdy Jezus przebywał w jednym z miast, zjawił się człowiek cały pokryty trądem. Gdy ujrzał Jezusa, upadł na twarz i prosił Go: "Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić". Jezus wyciągnął rękę i...
48. Błogosławieni, bo obdarowani - Mt 5, 1-12a
wiecej Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: "Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich...
49. Bliskość z Bogiem uzdrawia - Mk 10, 46-52
wiecej Gdy Jezus razem z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. Ten słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: "Jezusie,...
50. Czy kara może być Boska? Łk 13, 1-9
wiecej W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: "Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi...
51. Kazanie na X Niedzielę Zwykłą, Mk 3, 20-35
wiecej Jedno można z całą pewnością powiedzieć: Jezus wprowadza ferment. I szokuje. Zarówno rodzinę jak i swoich przeciwników. Czym? Najogólniej mówiąc, obie grupy nie są zaniepokojone tym, że Jezus robi...
52. W Kościele rządzą święci - Mt 20, 17-28
wiecej W Kościele są różne urzędy związane z jego administrowaniem, ale prawdziwą władzę mają ci, którzy bardziej naśladują Chrystusa, czyli święci. Oni "rządzą". Oni decydująco wpływają na życie...
53. Wyleczyć głuchotę na Ewangelię - Mk 7, 31-37
wiecej Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę.   On...
54. Uwaga. Jesteśmy bezcenni - Mt 13, 44-46
wiecej Jezus powiedział do tłumów: "Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę...
55. Łk 1, 39-45 Maryja jest Matką oczekiwanego Mesjasza
wiecej W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi,...
56. Łk 1, 46-56 Maryja dziękuje za wcielenie się Syna Bożego
wiecej W owym czasie Maryja rzekła: «Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim. Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy, oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia....
57. Łk 1, 39-45 Maryja jest Matką oczekiwanego Mesjasza
wiecej W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi,...
58. Łk 1, 26-38 Maryja pocznie i porodzi Syna
wiecej Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź...
59. Mt 1, 1-17 Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida
wiecej Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama.   Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar....
60. Mt 17, 10-13 Eliasz już przyszedł, a nie poznali go
wiecej Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa: «Czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz?» On odparł: «Eliasz istotnie przyjdzie i naprawi wszystko. Lecz powiadam wam:...
61. Mt 11, 16-19 Odrzucili Jana Chrzciciela, nie przyjmą Chrystusa
wiecej Jezus powiedział do tłumów: «Z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do przebywających na rynku dzieci, które przymawiają swym rówieśnikom:   "Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście;...
62. Mt 18, 12-14 On nie chce zguby zbłąkanych
wiecej Jezus powiedział do swoich uczniów: - Jak wam się zdaje? Jeśli kto posiada sto owiec i zabłąka się jedna z nich: czy nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu na górach i nie pójdzie szukać tej,...
63. Łk 5, 17-26 Chrystus uzdrawia duszę i ciało
wiecej Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli przy tym faryzeusze i uczeni w Prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i Jerozolimy. A była w Nim moc Pańska, że mógł uzdrawiać....
64. Łk 3, 1-6 Jan Chrzciciel przygotuje drogę Panu
wiecej Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą...
65. Łk 1, 26-38 Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą
wiecej Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł:...
66. Mt 7, 21. 24-27 Kto spełnia Bożą wolę
wiecej Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie każdy, który Mi mówi: "Panie, Panie", wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych...
67. Łk 21, 34-36 Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie
wiecej Jezus powiedział do swoich uczniów: «Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka jak...
68. Mt 4, 18-22 Powołanie Apostołów
wiecej Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich:...
69. Łk 21, 20-28 Powtórne przyjście Chrystusa
wiecej Jezus powiedział do swoich uczniów: «Skoro ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wtedy wiedzcie, że jej spustoszenie jest bliskie. Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry; ci,...
70. Łk 21, 12-19 Jezus zapowiada prześladowanie
wiecej Jezus powiedział do swoich uczniów:  «Podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą przed królów i...
71. Łk 21, 1-4 Wdowi grosz
wiecej Gdy Jezus podniósł oczy, zobaczył, jak bogaci wrzucali swe ofiary do skarbony. Zobaczył też, jak uboga jakaś wdowa wrzuciła tam dwa pieniążki. I rzekł: «Prawdziwie powiadam wam: Ta uboga wdowa...

 

 

Facebook @portalDEONTwitter @deon_plYouTube @portalDEONplInstagram @deon_plKontakt

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook