katechizm kościoła katolickiego

Wyniki zostały podzielone na kategorie.
Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania.
Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.
Tag: katechizm kościoła katolickiego
Znaleziono 127 pasujących wyników.
Włącz podział na kategorie
1. Ks. Tykfer: ci dziennikarze robią dla Kościoła złą robotę
wiecej "To już nie jest zabawne" pisze we wstępniaku do ostatniego numeru "Przewodnika Katolickiego" jego naczelny, ks. Mirosław Tykfer.   W ten zdecydowany sposób ks. Tykfer podsumowuje niektóre z...
2. Nowe zapisy w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Papież zmienił ważną doktrynę
wiecej "Kościół w świetle Ewangelii naucza, że "kara śmierci jest niedopuszczalna, ponieważ jest zamachem na nienaruszalność i godność osoby" - tak brzmi nowy zapis o karze śmierci w Katechizmie Kościoła...
3. Echa papieskiego przemówienia o katechizmie Kościoła katolickiego i karze śmierci
wiecej Katechizm powinien nie tylko przekazywać dziedzictwo przeszłości, ale również odpowiadać na wyzwania współczesnego świata.   To zdaniem abp Rina Fisichelli najważniejsza myśl wczorajszego...
4. Muzułmanie przetłumaczyli katechizm na perski
wiecej Muzułmańscy naukowcy z Iranu przetłumaczyli na język perski Katechizm Kościoła Katolickiego. Po rewizji katolickich teologów tłumaczenie uzyskało imprimatur Stolicy Apostolskiej i ukaże się z...
5. Zmarł kard. Jean Honoré, współtwórca KKK
wiecej W wieku 92 lat zmarł francuski kardynał Jean Honoré, długoletni arcybiskup metropolita Tours, jeden z autorów ogłoszonego przed 20 laty Katechizmu Kościoła Katolickiego. W telegramie kondolencyjnym,...
6. To są konsekwencje zaniedbań w katechizacji
wiecej Kryzys współczesnego Kościoła w świecie zachodnim wynika z zaniedbań na polu katechizacji i katolickiej edukacji. W Stanach Zjednoczonych straciliśmy w ten sposób dwa pokolenia katolików - uważa...
7. Brytyjscy żołnierze z katechizmem Youcat
wiecej 400 katechizmów dla młodych Youcat trafi do brytyjskich żołnierzy w Afganistanie. Jest to bożonarodzeniowa akcja zorganizowana przez papieską fundację Pomoc Kościołowi w Potrzebie.   Najnowszy...
8. To niepokojąca tendencja wielu katolików
wiecej To takie łatwe - przyłapać kogoś na tym, że to, co powiedział, niekoniecznie jest tak samo ujęte jak w Katechizmie. Zamiast skupiać się na tym, co dobre, zamiast próbować ocalić drugiego, czepiamy...
9. Znamiona Kościoła
wiecej Już od pierwszych wieków chrześcijaństwa ojcowie Kościoła: Ignacy, Ireneusz, Cyprian, Tertulian i Augustyn, podają określone znamiona Kościoła, argumentując jego pochodzenie od Chrystusa....
10. Co to znaczy wierzyć?
wiecej Wiara, jak uczy Katechizm Kościoła Katolickiego, jest odpowiedzią człowieka daną Bogu, który mu się objawia i udziela, przynosząc równocześnie obfite światło człowiekowi poszukującemu ostatecznego...
11. PiS, "Wyborcza" i kara śmierci
wiecej Śmieszą mnie poczynania ludzi, którzy raz Kościół ganią, a za chwilę go bronią w zależności od tego, czy zdanie Kościoła zgadza się z wyznawaną przez nich ideologią, czy też nie. Nadto...
12. Dlaczego człowiek potrzebuje Bożego zbawienia?
wiecej Chrześcijanie wyznając wiarę w ostateczne zwycięstwo Chrystusa i odnowienie wszystkiego w Dniu Ostatecznym błagają Boga Ojca, by pomógł im korzystać właściwie z łaski zbawienia dostępnej wszystkim...
13. Czy Pan Bóg wystawia człowieka "na pokuszenie"?
wiecej Wolność, jaką Bóg obdarował człowieka w dziele stworzenia, może być wykorzystywana przeciw Bogu i dobru człowieka. Dla właściwego rozeznania moralnego, a także odważnego odrzucania zła i wyboru...
14. Dlaczego przebaczenie innym jest warunkiem uzyskania przebaczenia od Boga?
wiecej Postawa  przebaczenia  może  się  wydać słabością  człowieka.  W  rzeczywistości wymaga ona ogromnej siły duchowej i odwagi moralnej, jako że niesie z sobą pozorne...
15. Co oznacza: "Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj"?
wiecej Jeśli przyjmiemy, że ludzkie potrzeby są bardzo zróżnicowane, to chleb oznacza nie tylko pokarm zaspokajający głód fizyczny, ale też głód duchowy. Głód ten człowiek najczęściej wyraża zadając...
16. Czy rzeczywiście Kościół jest święty?
wiecej Znane są dość powszechnie sytuacje, które zdają się zaprzeczać temu, co powtarzamy w niedzielnym wyznaniu wiary: wierzę … w święty Kościół. W jaki sposób godzić niedzielne wyznanie wiary z...
17. Co jest wolą Boga?
wiecej Przyjście na ziemię Jezusa Chrystusa jest wyrazem działania Boga, które przynosi ludzkości wolność i pełnię życia.   ► KKK 2822: Wolą naszego Ojca jest, "by wszyscy ludzie zostali zbawieni...
18. W jaki sposób przyczyniamy się do nastania królestwa Bożego?
wiecej W ogłoszonym i zapoczątkowanym na ziemi królestwie Bożym działa żywy Bóg. Zrozumienie wielkości przyniesionego ludzkości przez Jezusa daru jest przedmiotem prośby o "nastanie" królestwa Bożego....
19. Co znaczy "święcić" imię Boga?
wiecej Druga część Modlitwy Pańskiej wyraża "siedmiokrotne" wyznanie wiary w wielkie dzieła Boże. Wierzący prosząc Boga o dary potrzebne do codziennego życia jednocześnie dziękują i wielbią Go za to, czym...
20. Co wyrażamy powtarzając: "Ojcze nasz"?
wiecej Zwracanie się do Boga "naszego" Ojca jest wspólnym dobrem wszystkich ochrzczonych. Chrześcijanie trwający w jedności wiary w Chrystusa oraz dzięki przyjętemu sakramentowi chrztu mają prawo...
21. Dlaczego Boga nazywamy Ojcem?
wiecej Tajemnicę Boga jako Ojca objawił ludziom Syn Boży, który stał się człowiekiem. Dzięki Synowi i Duchowi Świętemu przez chrzest uczestniczymy w osobowej relacji Syna Bożego z Ojcem, stajemy się...
22. Dlaczego Modlitwa Pańska jest streszczeniem Ewangelii?
wiecej Dla chrześcijanina nie bez znaczenia jest to,  że  Jezus  nauczył  swoich  uczniów, w jaki sposób mają się zwracać do Ojca Niebieskiego. Na prośbę: "Panie, naucz nas modlić...
23. Czego nie rozumiemy?
wiecej Pismo Święte nazywa życie człowieka walką, gdyż ciągle musi zmagać się z różnymi trudnościami, musi pokonywać przeszkody i przeciwności. Tak jest też na modlitwie, dlatego można ją nazwać...
24. Jak powinna wyglądać modlitwa chrześcijanina?
wiecej Modlitwa chrześcijanina powinna obejmować całe jego życie. To jednak domaga się stałego praktykowania modlitwy w określonych momentach życia. Pierwsza część Modlitwy Pańskiej przypomina o...
25. Co odróżnia modlitwę chrześcijanina?
wiecej Odkąd Syn Boży stał się człowiekiem, nie przestając być równocześnie Bogiem, nasza droga do Boga wiedze prze Jego Osobę. Jezusowe człowieczeństwo jest drogą, na której modlitwa  człowieka...
26. W jaki sposób uczyć się modlitwy?
wiecej Istnieje przekonanie, że modlitwa jest rzeczą i łatwą, i trudną. Łatwą, bo to wzniesienie duszy do Boga, a trudną, bo człowiek jest zanurzony w sprawy tego świata, które go tak odciągają od Boga, że...
27. Kto uczy i wychowuje do modlitwy?
wiecej Dzięki Bożemu Objawieniu odkrywamy jeszcze jeden istotny dla modlitwy chrześcijanina rys. Jest on związany z posłanym Kościołowi przez Jezusa Duchem Świętym. On też udziela wspólnocie Kościoła oraz...
28. Co człowiek wyraża swą modlitwą?
wiecej Modlitwy uczy ludzi sam Jezus Chrystus. Chrześcijanin, dla którego modlitwa jest spotkaniem, przebywaniem, rozmową, a przede wszystkim zjednoczeniem z Bogiem, rozumie, że jej praktykowanie jest...
29. Czym odznacza się modlitwa chrześcijanina?
wiecej Modlitwa jest jednym z najważniejszych ogniw każdej religii. W niej człowiek zwraca się do Boga - bądź bóstwa - w sprawach wykraczających poza jego możliwości fizyczne, umysłowe czy duchowe. Ona też...
30. Jak chrześcijanin powinien rozumieć swoją modlitwę?
wiecej Są sprawy, które właściwe są tylko człowiekowi. Do nich należy modlitwa. Dzięki niej człowiek jest zdolny przekroczyć własną ograniczoność. Wychodzi w niej poza własne "ja" i szuka kogoś poza i...
31. W jaki sposób odpowiadamy na Boże wezwanie do miłości?
wiecej Dziesiąte przykazanie przypomina o ostatecznym przeznaczeniu człowieku do życia w szczęściu, którego jedynym dawcą jest Bóg. Broni ono przed popadnięciem w nieład wewnętrzny spowodowany...
32. Dlaczego Pan Bóg oczekuje stawiania Go ponad wszystko?
wiecej W dziesiątym przykazaniu Pan Bóg podsuwa człowiekowi pod rozwagę konieczność liczenia się z rodzącymi się w ludzkim sercu intencjami działania.     ► KKK 2541: Ekonomia Prawa i Łaski...
33. Przed czym broni człowieka Pan Bóg w dziesiątym przykazaniu?
wiecej Dziesiąte przykazanie Boże wskazuje na istniejące nieuporządkowanie wnętrza człowieka, z którego rodzą się grzeszne pożądania i pragnienia odnoszące się do cudzej własności.   Boże przykazanie...
34. Czego domaga się dziewiąte przykazanie Boże?
wiecej W dziewiątym przykazaniu należy doszukiwać się działania Boga, który jeszcze z innej perspektywy broni wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej zabraniając nawet pożądania cudzej żony/cudzego męża i w...
35. Dlaczego Kościół nawołuje do sprawiedliwości i solidarności między narodami?
wiecej Kościół zabierając głos w sprawach społecznych nie tworzy własnego systemu społeczno-gospodarczego, lecz wydaje sądy moralne w kwestiach gospodarczych i społecznych czerpiąc z Ewangelii objawioną...
36. Co winno charakteryzować działalność gospodarczą?
wiecej Siódme przykazanie Boże broni prawa o powszechnym przeznaczeniu dóbr. Jego istotą jest zapewnienie każdemu człowiekowi dostępu do dóbr dla zaspokojenia podstawowych potrzeb, na przykład prawa do...
37. Dlaczego Kościół wypowiada się w sprawach społecznych?
wiecej Kościół odwołując się do siódmego przykazania przypomina, że prawo do korzystania przez wszystkich ludzi z dóbr stworzonego świata pochodzi od Boga. Jest ono bardziej fundamentalnym prawem niż prawo...
38. Co znaczy szanować osoby i ich dobra?
wiecej Siódme przykazania Boże zabrania kradzieży, to znaczy przywłaszczania cudzej własności wbrew woli właściciela. Przykazanie zabrania wyrządzania szkody bliźniemu w zakresie jego dóbr, a także...
39. Jakie są wykroczenia przeciw godności małżeństwa?
wiecej Kościół naucza, że przekazywanie życia ludzkiego jest powierzone przez naturę osobowemu i świadomemu aktowi i jako takie jest poddane najświętszym prawom Bożym, prawom niezmiennym i nienaruszalnym,...
40. Jaką rolę w życiu małżeńskim winna pełnić płciowość?
wiecej Płciowość ludzka podporządkowana jest miłości małżeńskiej, która jest najdoskonalszą formą miłości.  W cielesnym zjednoczeniu męża i żony urzeczywistnia się podwójny cel małżeństwa: dobro...
41. Co umożliwia człowiekowi praktykowanie cnoty czystości?
wiecej Płciowość postrzegana jako element całości osoby, a nie tylko w wymiarze biologicznym, pozwala człowiekowi wypełniać życiowe powołanie.   ► KKK 2337: Czystość oznacza osiągniętą integrację...
42. W jaki sposób szóste przykazanie Boże broni płciowości człowieka?
wiecej Ludzka płciowość jest przedmiotem zainteresowań nie tylko wąskiego grona specjalistów, ale także znacznej części społeczeństwa.   Środki społecznego przekazu wciąż na nowo podejmują sprawy...
43. Dlaczego złamanie piątego przykazania jest wykroczeniem przeciw miłości?
wiecej Jezus Chrystus objaśniając Boże przykazania wskazuje, że obejmują one także ludzkie wnętrze. Domaga się wprowadzania pokoju serca, a piętnuje niemoralność gniewu i nienawiści: "Każdy, kto się gniewa...
44. Dlaczego piąte przykazanie staje w obronie duszy drugiego człowieka?
wiecej Piąte przykazanie Boże staje także w obronie ludzkiego wnętrza. Przeciwstawia się czynom, które wywołują zgorszenie i mogą prowadzić drugiego człowieka do popełnienia zła.   Zgorszenia może...
45. Czego zabrania piąte przykazanie Dekalogu?
wiecej Jezus Chrystus nie tylko przypomniał starotestamentalny zakaz "nie zabijaj", ale go w sposób znaczący poszerzył. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj!; a kto by się dopuścił zabójstwa,...
46. Czego domaga się piąte przykazanie Dekalogu?
wiecej Sumienne rozważenie całej treści piątego przykazania Bożego ma nas uchronić przed zbyt szybkim samousprawiedliwieniem, "że ja nikogo nie zabiłem, więc mnie ono nie dotyczy". Przykazanie to mówi...
47. Dlaczego Kościół wypowiada się w kwestiach życia społecznego?
wiecej Czwarte przykazanie Boże reguluje również stosunki między sprawującymi władzę, a tymi, dla których dobra jest ona sprawowana. Sprawowanie władzy jest służbą i władza nie może żądać lub ustanawiać...
48. Do czego zobowiązuje czwarte przykazanie Boże?
wiecej Rodzina jest podstawową komórką życia społecznego. Autorytet, stałość i życie w związkach rodzinnych stanowią podstawy wolności, bezpieczeństwa i braterstwa w społeczności. W niej można nauczyć się...
49. Czego domaga się czwarte przykazanie Dekalogu?
wiecej Kolejne przykazania Dekalogu bronią człowieka. Jezus nie podważając i ważności wskazał na jedność trzech pierwszych przykazań z pozostałymi. Zapytany o to, które jest największe przykazanie...
50. Czym chrześcijanie oddają cześć Panu Bogu?
wiecej Oddawanie czci Bogu w niedziele i w święta oraz jednoczeni e się z Nim jest niezbędną powinnością religijną ludzi. Religijne  świętowanie  niedzieli  oraz innych  świąt, ...
51. Czego wymaga od wierzących trzecie przykazanie?
wiecej Świętowanie jest wpisane w naturę człowieka. Ma ono także swoje religijne uzasadnienie. Odwołujemy się do niego przy interpretacji treści trzeciego przykazania Bożego. Jezus nie naruszał świętowania...
52. Jak z szacunkiem wzywać imienia Pana?
wiecej Niezależnie od tego, w jaki sposób człowiek będzie zwracał się do Boga, ma to czynić z szacunkiem. Właśnie szacunek dla tego imienia domaga się, by imienia Boga, Jezusa Chrystusa, ale też...
53. Dlaczego Bóg przywiązuje znaczenie do imienia?
wiecej W wielu kulturach przywiązuje się duże znaczenie do znajomości imienia, bo ono pozwala lepiej poznać noszącą to imię osobę.    Z nadawaniem  imienia  spotykamy się także w...
54. Dlaczego Bóg zabronił wykonywania Jego wizerunków?
wiecej IV. "Nie będziesz czynił żadnej rzeźby..."   ► KKK 2129: Nakaz Boży zabraniał człowiekowi wykonywania jakichkolwiek wizerunków Boga. Księga Powtórzonego Prawa wyjaśnia: "Skoroście nie...
55. Czym jest czczenie Jedynego Boga?
wiecej III. "Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną!" ► KKK 2110: Pierwsze przykazanie zabrania oddawania czci innym bogom poza Jedynym Panem, który objawił siebie swojemu ludowi. Zakazuje...
56. Czym wg przykazania jest służba Panu Bogu?
wiecej Rozum, jakim Bóg obdarował człowieka, ma pomagać w poznawaniu Boga, Jego działania i Jego nastawienia do ludzi. Pierwsze przykazanie Boże jest też dla człowieka impulsem do wysiłku poszukiwania Boga...
57. Czego uczy pierwsze przykazanie Boże?
wiecej Dekalog łącząc życie z Bogiem z życiem społecznym wskazuje na podstawowe powinności względem Boga i względem bliźniego. Powinnością tą jest objawione przez Boga prawo określające relacje ludzi z...
58. Czemu ma służyć prawo moralne?
wiecej Człowiek obdarzony w Bożym dziele stworzenia rozumem i wolnością poszukuje wolności. Nie należy jednak do rzadkości, że otrzymaną wolność redukuje do upominania się o przysługujące mu prawa, do...
59. Dlaczego Kościół stoi na drodze do zbawienia?
wiecej Poszukując odpowiedzi na pytanie o to, dlaczego na drodze do Boga - zbawienia Jezus Chrystus postawił Kościół należy brać pod uwagę to, że jest on wspólnotą wszystkich ochrzczonych. W tej wspólnocie...
60. Czego domaga się powołanie do życia z Bogiem?
wiecej Życie każdej osoby, jak też całej ludzkości jest dotknięte grzechem, który stanowi istotną przeszkodę w drodze do Boga. Spotykamy ludzki, którzy w poczuciu własnej autonomii zdają się wierzyć, że z...
61. Jak Bóg prowadzi człowieka do zbawienia?
wiecej Otrzymana  od  Boga  godność  uzdalnia człowieka do tego, by osiągnął swój cel - życie z Bogiem na całą wieczność. Mówi się, że człowiek został zaproszony do udziału w świętości,...
62. Czego domaga się poszanowanie zasady sprawiedliwości społecznej?
wiecej Z dobrem wspólnym, a także ze sprawowaniem władzy łączy się sprawiedliwość społeczna. Sprawiedliwość społeczna domaga się solidarności ludzkiej i chrześcijańskiego braterstwa.   ...
63. Jakie zadania stoją przed sprawującymi władzę?
wiecej Uczestnictwo w życiu społecznym wyraża dobrowolne angażowanie się w sprawy innych ludzi poprzez respektowanie takich zasad jak: władza, dobro wspólne, sprawiedliwość i solidarność z innymi. Jej...
64. Jakie konsekwencje dla ludzi wynikają z zaproszenia do życia z Bogiem?
wiecej Przy różnych okolicznościach mówi się o życiu wspólnoty ludzkiej między innymi dlatego, że spełnia ona wielorakie funkcje społeczne, ale i religijne. Wiąże się to zazwyczaj z przekonaniem, że tam,...
65. Dlaczego grzech niszczy godność człowieka?
wiecej Człowiek jako wolna istota ma możliwość udzielania Panu Bogu zarówno pozytywnej jak i negatywnej odpowiedzi na Jego wezwanie do udziału w Bożym życiu i Bożym  szczęściu. Odrzucenie Bożego...
66. Co sprzyja czynieniu dobra przez człowieka?
wiecej Dobro zakorzenione i ugruntowane w osobie ludzkiej określa się mianem cnót i darów Ducha Świętego. Cnota jako stała dyspozycja rozumu i woli reguluje postępowanie człowieka, porządkuje jego uczucia...
67. Czym jest sumienie człowieka?
wiecej Sumienie uważane jest za właściwość wypływającą z wnętrza człowieka, która uzdalnia do świadomego i wolnego kształtowania własnego życia oraz podejmowania w nim decyzji dotyczących określonych...
68. Jakie znaczenie mają ludzkie uczucia?
wiecej Uczucia skłaniają człowieka do działania lub go od niego odwodzą. Podstawowym uczuciem człowieka jest miłość, wywołana upodobaniem dobra. Dzięki niej człowiek pragnie osiągnąć dobro i ma nadzieję na...
69. Kiedy ludzkie czyny są dobre, a kiedy złe?
wiecej Ocena ludzkiego postępowania zależy od wybranego przedmiotu działania (to, co się robi), intencji działającego (to, co się zamierza osiągnąć przez dany czyn) oraz od okoliczności, które towarzyszą...
70. Czego domaga się Pan Bóg zapraszając człowieka do udziału w swoim szczęściu?
wiecej Każdy człowiek - jako obraz i podobieństwo Boże - jest ze swej natury istotą wolną i odpowiedzialną. Przysługuje mu prawo korzystania z wolności moralnej i religijnej. Ten przywilej pociąga za sobą...
71. Czym jest powołanie ludzi do szczęścia?
wiecej Boże dzieło stworzenia obrazuje pragnienie Boga, by dzielić się z całym stworzeniem szczęściem, którego źródłem i dawcą jest sam Bóg. Jest ono darem. O jego przyjęciu decyduje człowiek korzystając z...
72. Co wnosi w naturę człowieka posiadana godność?
wiecej   To, że stawiamy pytania, nawet wówczas, gdy nie znajdujemy na nie zadowalającej odpowiedzi, wskazuje stan niepewności. Racjonalne decyzje, rozstrzygające o całości życia ludzkiego można...
73. Czego pragniemy?
wiecej Na dręczące ludzi pytania o sens ich życia na ziemi jedni widzą go w zdobywaniu najwyższych stanowisk czy władzy. Inni tego sensu - a także własnego szczęścia - doszukują się w bezpiecznym...
74. Czemu służy poświęcanie przedmiotów?
wiecej Poza sprawowaniem sakramentów świętych Kościół wypełnia także inne celebracje liturgiczne, które nie są sakramentami. Celebracjami takimi są na przykład takie nabożeństwa jak droga krzyżowa, Gorzkie...
75. Dlaczego rodzinę nazywamy Kościołem domowym?
wiecej  Kościół opierając się na nauczaniu świętego Pawła nazywa rodzinę "domowym Kościołem". Więzy jedności i miłości łączące członków rodziny inspirują do poszukiwania, znajdowania oraz...
76. W czym wyraża się sakr. małżeństwa?
wiecej Jezus Chrystus nadał związkowi mężczyzny i kobiety wymiar zbawczy. Dla wypełnienia powołania małżeńskiego Chrystus przez swoje dzieło odkupienia udziela małżonkom w sakramencie małżeństwa siły i...
77. Dlaczego przywiązujemy wagę do małżeństwa?
wiecej Małżeństwo należy do podstawowych rzeczywistości wspólnotowego życia ludzi. Jest fundamentem rodziny. W przypadkach ochrzczonych otrzymuje nadto wymiar sakramentalny. Wysiłki Kościoła zmierzające do...
78. Co wyrażają stopnie sakramentu święceń?
wiecej Sakrament święceń jest szczególnym darem Ducha Świętego. Dzięki niemu wyświęcony w szczególny sposób zostaje upodobniony do Chrystusa Kapłana, Nauczyciela i Pasterza oraz włączony do Jego służby....
79. Czemu służy kapłaństwo?
wiecej Życie chrześcijanina jest wpisane w życie różnych społeczności, w tym także w życie wspólnoty Kościoła po to, by służyć człowiekowi, wspierać go w osiąganiu zbawienia. Pozostawione przez Chrystusa...
80. Co Kościół czyni udzielając sakramentu chorych?
wiecej Cierpienie i choroba, które są skutkiem  grzechu  pierworodnego  oraz  grzechów osobistych,  są  dla  człowieka  odczuwalnym ograniczeniem i słabością. Z...
81. Dlaczego potrzebujemy s. pokuty i pojednania?
wiecej Pośród pytań o sakrament pokuty i pojednania najczęściej powtarzane dotyczy potrzeby jego przyjmowania. Właściwej odpowiedzi zdaje się dostarczać wiara w ofiarowane ludziom przez Jezusa Chrystusa...
82. Co to są odpusty i czego dotyczą?
wiecej Z przyjmowanie sakramentu pokuty związana jest budząca niekiedy wiele nieporozumień i emocji rzeczywistość tak zwanych odpustów. Czym one są? Kiedy i pod jakimi warunkami ich dostępujemy? Co one...
83. Dlaczego Jezus przekazał sakr. uzdrowienia?
wiecej  Życie z Bogiem, którego udzielają sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, może w człowieku ulec osłabieniu albo zostać całkowicie utracone na skutek uwikłania się w grzech. Chrystus,...
84. Czym dla Kościoła jest Eucharystia?
wiecej Centralnym punktem życia religijnego Kościoła jest Eucharystia. Posiada ona szczególne znaczenie pośród wszystkich sprawowanych w liturgii Kościoła sakramentów. Z tego powodu Kościół zobowiązuje...
85. Do czego potrzebny jest sakr. bierzmowania?
wiecej Bierzmowanie pozostaje w ścisłej więzy z Bożym planem zbawienia, który Pan Bóg stopniowo wypełnia w mocy Ducha Świętego. Jego obecność i działanie szczególnie wyraźnie dostrzegane jest w życiu i...
86. Co wnosi w życie człowieka chrzest?
wiecej Sakrament chrztu nazywany jest ze względu na główny obrzęd, przez który jest wypełniany: chrzcić (gr. baptizein) oznacza "zanurzyć", "pogrążyć" w wodzie. Określa się go także "obmyciem odradzającym...
87. Dlaczego celebrujemy misterium w niedzielę?
wiecej Regularne powracanie dni, tygodni, miesięcy i lat stanowi dla człowieka miarę czasu dla własnego życia - jego długość oraz determinuje jego zachowanie i działanie.   Regularność ta obrazuje...
88. Jak celebrujemy misterium paschalne Chrystusa?
wiecej Uobecniane w sakramentach Kościoła Misterium Chrystusa rodzi pytania: Kto celebruje (sprawuje) liturgię? Jak, kiedy i gdzie należy ją celebrować?   Zazwyczaj podczas sprawowania Eucharystii czy...
89. "Celebrować misterium chrześcijańskie"
wiecej Zgromadzeni na celebrację liturgiczną chrześcijanie są ludem świętującym. Fundamentem świętowania jest misterium Chrystusa zamykające w sobie wydarzenia przeszłości, urzeczywistniające się w znakach,...
90. Co nas czeka w "nowym niebie" i "nowej ziemi"?
wiecej Ewangelie i cały Nowy Testament ukazują życie z Bogiem jako uczestnictwo w życiu samego Boga - stan najwyższego i nieutracanego szczęścia przeżywanego w zjednoczeniu z Bogiem i całą wspólnotą...
91. Co znaczy "zmartwychwstanie ciała"?
wiecej W języku Biblii termin "ciało" oznacza człowieka w jego kondycji poddanej  słabości  i  śmiertelności. W  takim też spojrzeniu na naturę człowieka wiara w...
92. Dlaczego Kościół głosi odpuszczenie grzechów?
wiecej Wiarę w odpuszczenie grzechów chrześcijanie opierają na głoszonej przez Jezusa miłości Boga do ludzi. Opierają się przy tym na wierze w zmartwychwstałego Jezusa, który dał Apostołom Ducha Świętego i...
93. Dlaczego z taką czcią zwracamy się do Maryi?
wiecej Kościół  od  początku  swego  istnienia przyznaje Maryi szczególne miejsce we wspólnocie  świętych.  Wierzy,  że  Ona będąc  Matką  Jezusa ...
94. Co wyraża wiary w "świętych obcowanie"?
wiecej Zrozumienie treści wiary mówiącej o "świętych obcowaniu" domaga się przywołania znaczenie nadawanemu słowu: "święty". Świętym - innym od ludzi i ich wyobrażeń jest przede...
95. Kościół to …? Kto tworzy Kościół Chrystusowy?
wiecej Nawet bardzo pobieżne obserwacje uświadamiają, że wszędzie tam gdzie mowa o Kościele od razu pojawiają się słowa: "hierarchia", czy "biskupi". Czy ma to znaczyć, że to właśnie oni...
96. W czym wyraża się apostolskość Kościoła?
wiecej Określenie Kościoła mianem "apostolski" wprowadzono do  kościelnego wyznania wiary (credo) w IV wieku. Nad jego rolą i znaczeniem zaczęto jednak dyskutować znacznie później: w dobie...
97. Co znaczy powszechność (katolickość) Kościoła?
wiecej Nazywanie Kościoła powszechnym (katolickim) nawiązuje do jego etymologii i oznacza "uniwersalny", "cały", "zupełny". Przy tego rodzaju wyjaśnieniach rodzi się pytanie,...
98. Co Kościół ma do zaoferowania światu?
wiecej Kościół jest dla świata znakiem ukazującym zarówno jego boskie pochodzenie, jak i wypełnianie objawionych przez Jezusa Chrystusa Bożych planów wobec świata i wobec poszczególnych ludzi. Wypełnianie...
99. Dlaczego Kościół nazywamy Ciałem Chrystusa?
wiecej Obraz Kościoła jako ludu Bożego nie sprawia współczesnemu człowiekowi zbyt wiele trudności. Znacznie więcej nieporozumień rodzi się przy wprowadzaniu innego obrazu Kościoła: Ciała Chrystusa....
100. Dlaczego Kościół nazywamy ludem Bożym?
wiecej Odpowiedzi na to pytanie należy szukać w historii zbawienia. Poszukiwania takie domagają się porzucenia socjologicznego patrzenia na Kościół i widzenia w nim jedynie społeczności uformowanej na wzór...
101. Dlaczego chrześcijanie poświęcają tak wiele uwagi Kościołowi?
wiecej Dzisiejszemu człowiekowi, który przyzwyczajony jest do logicznego myślenia, niezrozumiałe jest, dlaczego do "wierzenia w Boga" i "wierzenia Bogu" nie wystarczy jego indywidualne...
102. Dlaczego Kościół nazywamy świątynią Ducha Św?
wiecej Tajemnica Kościoła pozostaje niezrozumiała do chwili przyjęcia, że jego założycielem jest Jezus Chrystus oraz że On żyje i wypełnia za pośrednictwem Kościoła swoje zbawcze posłannictwo do świata. Jak...
103. Jakie role spełnia w Kościele Duch Święty?
wiecej Obecność i działanie Ducha Świętego w Kościele powiązane są z kolejną tajemnicą wiary chrześcijan: wiara w "święty Kościół powszechny". Czym jest Kościół? Kto tworzy Kościół? Dlaczego jest...
104. Jaką rolę w zbawieniu spełnia Duch Święty?
wiecej Pełnia obecności i działanie Ducha Świętego w całej historii zbawienia objawiona została w wydarzeniu Pięćdziesiątnicy (zesłania Ducha Świętego na Apostołów: Dz 2, 33). Biblijne opowiadanie o Jego...
105. Co znaczy, wierzyć w Ducha Świętego?
wiecej Dla wielu współczesnych chrześcijan Duch Święty pozostaje "nieznaną", a raczej zapomnianą" Osobą Boską. Może to wynikać z Jego "niewyobrażalności", bo nawet na kartach Pisma...
106. Co ma do zaoferowania ludziom Jezus Chrystus?
wiecej Bóg domaga się od człowieka wysiłku wkładanego w poszukiwanie sensu przyjścia i pobytu Jezusa na ziemi. Najkrócej można powiedzieć, że sensem Jezusowego przyjścia na świat było doskonałe...
107. Jak rozumieć pobyt Jezusa na ziemi?
wiecej W rozumienia tajemnicy osoby i posłannictwa Jezusa niezbędna jest wiara w tajemnicę Wcielenia. Natomiast samo Jego narodzenie, życie ukryte, później publiczne, a w końcu wydarzenia związane z męką i...
108. Jak godzić macierzyństwo z dziewictwem Maryi?
wiecej Wcielenie Syna Bożego w ludzką naturę jest tajemnicą wiary, dlatego że poczęcie Jezusa nastąpiło poza normalnym, fizjologicznym aktem seksualnym kobiety i mężczyzny.   Ewangelia fakt ten...
109. Czym jest wcielenie Jezusa Chrystusa?
wiecej Uwikłanie się człowieka niewłaściwie korzystającego z daru wolności ściągnęło na człowieka śmierć. Bóg w Starym Testamencie obiecywał ludziom, że wyzwoli ich z mocy śmierci i przywróci utracone życie...
110. Czy Chrystus musiał przyjąć ludzkiego ciało?
wiecej Czy Jezus Chrystus będąc Bogiem musiał przyjąć ludzkiego ciało, by zbawić ludzi?   Uzyskana odpowiedź na pytania o naturę Jezusa rodzi kolejne. Co było powodem przyjęcia przez Jezusa ludzkiego...
111. Kim jest Jezus Chrystus?
wiecej  Od najdawniejszych czasów aż po współczesność ludzie stawiają wiele pytań dotyczących osoby Jezusa. Pytania te odnoszą się przede wszystkim do Jego natury: kim On w rzeczywistości jest?  ...
112. Dlaczego lękamy się uznać Boga za Stwórcę?
wiecej Poszukując odpowiedzi na powyższe pytanie trzeba najpierw wiedzieć, jaką prawdę przekazuje biblijne opowiadanie o stworzeniu świata i człowieka. Przy wyjaśnianiu znaczenia tego opowiadania trzeba...
113. Co wnosi w życie wiara w Boga stworzyciela?
wiecej  Tajemnicę  Boga  odsłania  człowiekowi także  drugie  sformułowanie  z  symbolu wiary: Bóg Stworzyciel. Wiara w Boga Stworzyciela jest odpowiedzią na pytanie...
114. Co możemy mówić o Bogu?
wiecej Pośród wielu przymiotów przypisywanych Bogu symbol wiary wymienia jedynie Jego wszechmoc. Jak należy rozumieć wszechmoc Boga?   W  Biblii  znajdujemy  różne  wyrażenia...
115. Co znaczy wierzyć w Boga?
wiecej Chrześcijanie wierzą, że treść wyznawanej wiary (depozyt wiary) objawił ludziom Bóg. W przekazie treści wiary odsłonił przed ludźmi rąbek tajemnicy swej boskiej natury oraz swoje zamiary i pragnienia...
116. Centralna prawda wiary chrześcijańskiej
wiecej Kościół uczy, że Boga człowiek poznaje dzięki Bożemu objawieniu, a także przy pomocy poszukiwań intelektualnych.   W centrum monoteistycznej wiary chrześcijan stoi tajemnica Trójcy Świętej,...
117. Co chrześcijaństwo odróżnia od innych religii?
wiecej Można usłyszeć, że wszystkie religie są jednakowo dobre, bo ich wyznawcy uznają Boga. W tym stwierdzeniu z całą pewnością wyznawcy różnych religii są sobie bliscy. Wobec tego rodzaju twierdzeń...
118. Czy Bóg może czegoś oczekiwać od człowieka?
wiecej Najbardziej podstawową formą usłyszenia tego zaproszenia są jego wysiłki związane ze znalezieniem odpowiedzi na pytania o Boga czy też o przeznaczeniu człowieka. Natomiast wyrazem zrozumienia...
119. Czym jest Tradycja, a czym Pismo Święte?
wiecej Kontakt ze słowem Bożym jest spotkanie ze wspólnotą Kościoła, która z polecenia Bożego na przestrzeni wieków strzegła słowa Bożego jak najcenniejszego skarbu i czuwała nad jego niezafałszowanym...
120. Skąd czerpiemy treści wyznawanej wiary?
wiecej Kościół naucza, że Bóg objawił ludziom swą tajemnicę i swoje wobec nich zamiary. Na jakiej podstawie możemy być pewni, że Objawienie to jest prawdziwe? Jaką mamy pewność, iż poprawnie rozumiemy Boże...
121. Co Bóg ma do zaoferowania człowiekowi?
wiecej Choć człowiek jest uzdolniony do naturalnego poszukiwania Boga, w rzeczywistości nie zawsze podejmuje trud poszukiwania w sobie i wokół siebie tego, co "Boskie", co w istocie od Boga...
122. Gdzie znajdziemy prawdę o Bogu i Jego związkach z ludźmi?
wiecej To że Boga można odnaleźć bądź kontemplując otaczający świat, bądź też samego człowieka wskazuje na ludzki wysiłek przy poszukiwaniu Boga. A co czyni Bóg, by człowiek Go poznawał i przyjmował?  ...
123. Czy Boga można odnaleźć i poznać?
wiecej Biblia, historia narodów i dzieje poszczególnych ludzi, historia kultury i wierzeń religijnych obfitują w przykłady energicznego i wytrwałego poszukiwania Boga. Dokumenty te dostarczają wielu dowodów...
124. Papież: nie można konserwować doktryny Kościoła i nie pozwalać jej iść naprzód
wiecej - Nie można konserwować doktryny i nie pozwalać jej iść naprzód, ani nie można łączyć jej ze sztywnym i niezmiennym odczytywaniem jej bez pokornego działania Ducha Świętego - powiedział papież...
125. Motu proprio zatwierdzające Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego
wiecej Do czcigodnych Braci Kardynałów, Patriarchów, Arcybiskupów, Biskupów, Kapłanów, Diakonów i wszystkich Członków Ludu Bożego   Dwadzieścia lat temu rozpoczynały się prace nad Katechizmem Kościoła...
126. W czym wyraża się sakrament małżeństwa?
wiecej Jezus Chrystus nadał związkowi mężczyzny i kobiety wymiar zbawczy. Dla wypełnienia powołania małżeńskiego Chrystus przez swoje dzieło odkupienia udziela małżonkom w sakramencie małżeństwa siły i...
127. Co Kościół mówi o osobach LGBT? Nic i wiele zarazem
wiecej Uderzający w perspektywie dzisiejszej dyskusji o miejscu osób LGBT w Kościele jest fakt, że… sam Kościół w ogóle nie posługuje się tym terminem.   Aby sensownie rozmawiać na temat tego, co...

 

 

Facebook @portalDEONTwitter @deon_plYouTube @portalDEONplInstagram @deon_plKontakt

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?