Diecezja Kielecka

W sprawach zawarcia sakramentu małżeństwa narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu (datę ślubu można ustalić wcześniej).

 

Na pierwsze spotkanie w kancelarii nie trzeba przynosić żadnych dokumentów. Ksiądz poinformuje narzeczonych, jakie dokumenty należy dostarczyć do spisania protokołu oraz ustali termin rozmowy duszpasterskiej.


Obowiązuje zakaz państwowy i kościelny zawierania małżeństw przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia. Dla mężczyzny zwolnienie od tej granicy nie jest przewidziane. Kobieta, która ukończyła 16 rok życia, może uzyskać zgodę. Wymagane jest wówczas spotkanie rodziców z Ks. Proboszczem i wyrażenie pisemnej zgody na zawarcie małżeństwa przez ich dziecko oraz uzyskanie dyspensy ks. Biskupa Ordynariusza miejsca.

 

By młodzi ludzie byli dobrze przygotowani do założenia rodziny i zawarcia sakramentu małżeństwa, zobowiązani są do uczestnictwa w:

 • kursie przedmałżeńskim 
 • spotkaniach w Poradni Życia Rodzinnego.

W w/w spotkaniach narzeczeni mogą uczestniczyć w innych parafiach. Uczestnictwo w nich jest potwierdzane przez osobę prowadzącą.

 

Spisanie protokołu

 

Protokół przedślubny musi być spisany co najmniej miesiąc przed datą ślubu ze względu na zapowiedzi przedślubne. Wcześniej narzeczona lub narzeczony zgłasza się do kancelarii parafialnej z kompletem dokumentów (wykaz dokumentów zamieszczony jest poniżej) i ustalany jest termin rozmowy duszpasterskiej. W ustalonym terminie oboje narzeczeni zgłaszają się do kancelarii.

 

Dokumenty wymagane do spisania protokołu:

 

 • świadectwo chrztu do ślubu kościelnego, jeśli sakrament ten został udzielony w innej parafii niż parafia, gdzie ma być zawarty związek małżeński. Na świadectwie tym powinna się znajdować adnotacja o przyjęciu sakramentu bierzmowania, jak i adnotacja stwierdzająca, czy nie zostało zawarte małżeństwo z inną osobą. Jeżeli nie ma w księdze chrztów adnotacji o przyjęciu bierzmowania, należy poprosić o stosowny dokument z parafii, gdzie się je przyjęło. Ważność wydania świadectwa chrztu do ślubu kościelnego wynosi 3 miesiące. Jeżeli w/w dokument wystawiony będzie na nazwisko, które jest już nieaktualne, należy wówczas w pierwszej kolejności dokonać zmiany w księdze chrztów na podstawie Pełnego Aktu Urodzenia z USC, gdyż taki dokument jest nieważny.
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego wydane w 3 egz., które będzie stanowiło podstawę do sporządzenia aktu małżeństwa.

 

Ważność tego dokumentu upływa po 3 miesiącach.

 

Po przyjęciu sakramentu małżeństwa jeden egzemplarz otrzymują nowożeńcy, jeden pozostaje w parafii, a jeden jest przekazany przez parafię do Urzędu Stanu Cywilnego,

 

 • w przypadku, gdy oboje narzeczeni mieszkają poza parafią, w której ma się odbyć ślub, zgoda z parafii zamieszkania jednego z narzeczonych,
 • dowody osobiste lub inne dokumenty potwierdzajace tożsamość,
 • jeżeli jest już zawarty ślub cywilny, należy dostarczyć Akt Zawarcia Małżeństwa z USC,
 • osoby owdowiałe przynoszą Akt Zgonu współmałżonka,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w naukach przedmałżeńskich, dniu skupienia dla narzeczonych oraz z Poradni Życia Rodzinnego. Jeśli w/w spotkania trwają, bądź odbędą się w późniejszym terminie, zaświadczenia należy dostarczyć najpóźniej tydzień przed planowanym ślubem,
 • spisane na karteczce dane dotyczące świadków ślubu (nazwiska i imiona, wiek, adresy zameldowania),
 • narzeczeni podają również miejsce i datę przyjęcia I Komunii Świętej.

 

Inne dokumenty:

 

Po spisaniu protokołu przedślubnego kapłan wydaje zapowiedzi przedślubne dla narzeczonych, którzy zamieszkują na terenie innej parafii. Zapowiedzi te należy zanieść do danej kancelarii parafialnej i ustalić termin odbioru. Po odebraniu zapowiedzi należy je dostarczyć z powrotem do parafii, w której odbędzie się ceremonia ślubna. Brak zapowiedzi równoważny jest z niemożnością udzielenia sakramentu małżeństwa. Zapowiedzi ogłasza się również w parafii ślubu.


Narzeczeni otrzymują także karteczki do spowiedzi przedślubnej, które w dniu ślubu dostarcza się do kancelarii. Do sakramentu pokuty i pojednania narzeczeni przystepują dwukrotnie. Pierwsza spowiedź powinna odbyć się po spisaniu protokołu przedślubnego, a druga - tuż przed ślubem, by w stanie łaski uświęcającej przystąpić do sakramentu małżeństwa.

 

W dniu ślubu

 

Nowożeńcy i świadkowie przychodzą do kancelarii parafialnej na 10 minut przed rozpoczęciem Mszy Świętej. Tam przekazują kapłanowi obrączki i karteczki ze spowiedzi narzeczonych oraz zaległe dokumenty i składają stosowne podpisy.

 

 

 

Wspomóż Nas

Twoja ocena:

Średnia ocen:

5

Liczba głosów:

2

Komentarze użytkowników (0)

Sortuj według najnowszych

 

 

Facebook @portalDEONTwitter @deon_plYouTube @portalDEONplInstagram @deon_plKontakt

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?