Archidiecezja Gnieźnieńska

Bezpośrednie przygotowanie do ślubu powinno mieć następujący przebieg:

 

 • spisanie protokołu przedślubnego w kancelarii parafialnej w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego albo za pozwoleniem proboszcza w parafii ślubu - (przynajmniej 3 miesiące przed ślubem),
 • 3 spotkania duszpasterskie w biurze parafialnym,
 • 3 spotkania w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego.

 

Spisanie protokołu przedślubnego 

 

 

Najpóźniej trzy miesiące przed ślubem oboje narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego i przynoszą ze sobą:

 

 • dowody osobiste,
 • metryki chrztu do ślubu (wypisane do 6 m-cy przed dniem przedłożenia w kancelarii),
 • 3 kopie z USC stwierdzające stan wolny narzeczonych (te dokumenty potrzebne są w celu zawarcia tzw. ślubu konkordatowego czyli ze skutkiem cywilnym). Są ważne tylko 3 miesiące od daty wydania i muszą być aktualne w dniu ślubu. W innym wypadku potrzebny jest dokument kontraktu cywilnego),
 • indeks ukończenia katechizacji,
 • świadectwo ukończenia Katechez dla narzeczonych i odbycia spotkań w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego, potwierdzenie udziału w dniu skupienia dla narzeczonych.

 

Zapowiedzi

 

Informację o zamiarze zawarcia małżeństwa należy podać do wiadomości publicznej, dlatego wypisuje się i wywiesza specjalny komunikat, czyli zapowiedzi.

Narzeczony(a), który(a) mieszka w innej parafii niż ta, w której spisuje się protokół przedślubny, otrzymuje specjalny dokument, który zanosi do kancelarii swojej parafii w celu ogłoszenia także tam zapowiedzi.


Zapowiedzi ogłasza się przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń parafialnych przez 8 dni (dwie niedziele i tydzień między nimi).


Po ogłoszeniu zapowiedzi, należy dokument odebrać i zanieść do parafii, gdzie spisywany jest protokół przedślubny.

 

Kartka do spowiedzi

 

Każdy z narzeczonych otrzymuje ją w czasie spisywania protokołu przedślubnego. Pierwszą spowiedź św. należy odbyć zaraz po spisaniu protokołu a drugą dzień lub dwa przed ślubem kościelnym.

 

Rozmowa duszpasterska

 

Jest to spotkanie z ks. proboszczem lub ks. wikariuszem podsumowujące przygotowanie do ślubu. Powinno się odbyć około tydzień przed ślubem. Duszpasterz sprawdza, czy są już wszystkie dokumenty potrzebne do zawarcia małżeństwa sakramentalnego.

 

 Gdyby z ważnych powodów świadkowie nie mogli stawić się osobiście, narzeczeni mogą przynieść ich dane:

 

 • imię i nazwisko,
 • rok urodzenia,
 • wyznanie,
 • zawód,
 • adres zamieszkania.


Do ślubu należy ze sobą zabrać:

 

 • dowody osobiste,
 • kartki ze spowiedzi,
 • obrączki.


Narzeczonym towarzyszą dwaj świadkowie z dowodami osobistymi.

 

Ślub poza parafią narzeczonej i narzeczonego 

 

Kan. 1115 - Małżeństwa winny być zawierane w parafii, gdzie przynajmniej jedno z nupturientów posiada stałe albo tymczasowe zamieszkanie lub miesięczny pobyt; gdy zaś chodzi o tułaczy, w parafii, gdzie aktualnie przebywają. Za zezwoleniem własnego ordynariusza albo własnego proboszcza, wolno małżeństwo zawrzeć gdzie indziej.


Takie prawo przysługuje narzeczonym, którzy pragną ślubować w miejscu przez siebie wybranym. Często tym miejscem jest sanktuarium. Dlatego narzeczeni zgłaszają sie do proboszcza jednej ze stron (narzeczonej lub narzeczonego) i proszą o pisemną zgodę na ślub w wybranym przez siebie miejscu. Jeśli proboszcz nie wyrazi zgody, można zgodnie z prawem zwrócić się o taką zgodę do wyższego przełożonego czyli ks. bp ordynariusza archidiecezji.

 

Protokół spisuje się w parafii narzeczonego lub narzeczonej lub za pisemną zgodą ks. proboszcza narzeczonego lub narzeczonej, w parafii, gdzie będzie odbywał się ślub.

 

Licencję między parafiami przenoszą zainteresowani narzeczeni. Wraz z licencją zabierają także 3 egzemplarze dokumentu z USC, stwierdzające stan wolny narzeczonych.

 

Ślub młodocianych

 

O tej sytuacji mówimy wtedy, gdy narzeczona ma więcej niż 16 lat a mniej niż 18 lat, narzeczony ma skończone 18 lat.

 

Należy wystąpić do sądu rodzinnego o wyrażenie zgody na zawarcie małżeństwa. Decyzję sądu dołącza ks. proboszcz do prośby o dyspensę od wieku skierowaną do kurii diecezjalnej. Katechezy i spotkania w poradni obowiązują młodocianych tak samo, jak wszystkich innych narzeczonych.

 

Należy przynieść ze sobą:

 

 • dowody osobiste,
 • potwierdzenie nauk przedmałżeńskich i odbycia spotkań w poradni rodzinnej,
 • zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi jeżeli głoszone były w innej parafii,
 • zaświadczenie z USC.
   

 

Wspomóż Nas

Twoja ocena:

Średnia ocen:

0

Liczba głosów:

0

Komentarze użytkowników (0)

Sortuj według najnowszych

 

 

Facebook @portalDEONTwitter @deon_plYouTube @portalDEONplInstagram @deon_plKontakt

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?