Diecezja Zamojsko-Lubaczowska

Wymaga się, aby narzeczeni zgłosili się do kancelarii parafii co najmniej na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. Zaleca się jednak wcześniejsze zgłoszenie (6 mc-y przed ślubem), w celu ustalenia terminów spotkań przygotowujących do sakramentu małżeństwa oraz wybrania formy przygotowania.

 

 Jeżeli ślub ma być w innej parafii niż rodzima parafia narzeczonego lub narzeczonej, potrzebna jest na to zgoda proboszcza parafii jednego z nich.

Można uczestniczyć w przygotowaniu bezpośrednim do sakramentu małżeństwa przed spisaniem protokołu. W tym celu należy zgłosić się do kancelarii po druk potwierdzający odbycie nauk.


Dokumenty potrzebne do zawarcia małżeństwa konkordatowego:

 

  • aktualne (tzn. nie starsze niż sześć miesięcy) świadectwa chrztu świętego, zawierające adnotację o przyjęciu sakramentu bierzmowania i o stanie wolnym kandydatów,
  • dowody osobiste,
  • świadectwa katechezy na poziomie ukończonej szkoły, a w przypadku ich braku potwierdzenie odbycia katechumenatu przedmałżeńskiego,
  • trzy egzemplarze "zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa" (pobiera się je w USC i ważne są trzy miesiące od daty wydania).

 

Narzeczeni biorą udział w naukach przedślubnych, dniu skupienia, konferencjach i spotkaniach indywidualnych w Poradni Życia Rodzinnego, które odbywają się w terminach podanych w ogłoszeniach parafialnych (nauki można odbyć w innej parafii).
 

Nowożeńcy, którzy nie są bierzmowani, oraz nie ukończyli katechizacji w zakresie szkoły ponad podstawowej, mają obowiązek ukończenia tzw. katechumenatu (10 nauk uzupełniających z zakresu podstawowych wiadomości z religii)

 

Świadkami ślubu mogą być jedynie osoby pełnoletnie, bez względu na narodowość i wyznanie (mogą być tej samej płci). Przed ślubem przynoszą do zakrystii dowody osobiste swoje i narzeczonych. Jeżeli ślub odbywa się w czasie mszy świętej wypada - jeśli są ludźmi wierzącymi - by przystąpili wraz z nowożeńcami do Komunii św.


 

Wspomóż Nas

Twoja ocena:

Średnia ocen:

0

Liczba głosów:

0

Komentarze użytkowników (0)

Sortuj według najnowszych

 

 

Facebook @portalDEONTwitter @deon_plYouTube @portalDEONplInstagram @deon_plKontakt

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?