Diecezja Sosnowiecka

W ramach przygotowania do małżeństwa obowiązują spotkania grupowe tzw. PRE-KANY oraz spotkania indywidualne w Poradni Życia Rodzinnego.

 

W naszej Poradni obowiązują 2 spotkania indywidualne. Między 1 a 2 spotkaniem powinien być zachowany miesięczny odstęp czasowy. Zachęcamy do rozpoczęcia nauk jak najwcześniej (najpóźniej z trzymiesięcznym wyprzedzeniem), aby nie zabrakło czasu do przygotowań. Kontakt w ostatniej chwili nie gwarantuje wolnych terminów.


1.Potrzebne dokumenty

 

Narzeczeni, którzy pragną się przygotować do małżeństwa, zgłaszają się minimum trzy miesiące przed planowaną datą ślubu w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego, wraz z następującymi dokumentami:

 

  • akt chrztu, wypisany nie wcześniej niż trzy miesiące temu, z adnotacją, że brak w nim informacji o zawarciu małżeństwa. Akt ten pobieramy w parafii, w której przyjmowaliśmy sakrament chrztu (informujemy osobę w kancelarii, że potrzebujemy go do zawarcia sakramentu małżeństwa). Wdowa lub wdowiec, którzy pragną zawrzeć małżeństwo, powinni dostarczyć również akt zgonu sakramentalnego współmałżonka,
  • zaświadczenie o bierzmowaniu z parafii, gdzie przyjmowaliśmy ten sakrament (jeśli na akcie chrztu nie ma adnotacji o przyjęciu sakramentu bierzmowania),
  • ostatnie świadectwo z katechezy szkolnej lub parafialnej,
  • jeśli ślub ma mieć również skutki w prawie cywilnym (tzw. ślub konkordatowy) pobieramy z odpowiedniego Urzędu Stanu Cywilnego specjalny formularz. Jest on ważny trzy miesiące, więc nie należy go pobierać dużo wcześniej. Otrzymujemy go w trzech egzemplarzach. Po ślubie jeden otrzymujemy dla siebie, jeden zostaje w parafii, jeden parafia prześle w ciągu 5 dni do odpowiedniego USC,
  • dowody osobiste.


2. Kurs przygotowujący do małżeństwa

 

Już przy pierwszym spotkaniu w kancelarii zapytajmy o kurs przygotowujący do małżeństwa. Aktualnie wprowadzany jest w naszej diecezji kurs przygotowania do małżeństwa dla osób, które przyjęły w poprzednim roku sakrament bierzmowania. Odbycie tego kursu będzie zwalniało ze znacznej części przygotowań.


Kurs przygotowujący do małżeństwa będzie wyglądał nieco inaczej w poszczególnych częściach naszej diecezji, ale najlepiej odbyć go jak najwcześniej. Na kurs składają się zarówno spotkania w grupie, jak i - co bardzo ważne - przynajmniej dwie lub czasem trzy wizyty w poradni życia rodzinnego. Dobrze, jeśli odbywają się one z miesięczną przerwą (możliwość zaobserwowania całego cyklu u kobiety). Zapytajmy więc o daty i miejsca takich spotkań.

 

Celem spotkań w poradni życia rodzinnego jest między innymi nauczenie naturalnych metod planowania rodziny. W naszych poradniach specjaliści uczą dwóch metod: metody polskiej (autorstwa dr Teresy Kramarek) i metody J. Roetzera. Na naszej stronie można pobrać pakiet podstawowych informacji o każdej z metod oraz przykładowe karty obserwacji. Zapoznanie się z tym materiałem znacznie skróci czas potrzebny na nauczenie się metody.


W skład przygotowania do małżeństwa wchodzą także rozmowy z kapłanem w kancelarii parafialnej, oraz wypełnienie protokołu przedślubnego.


3. Sakrament pokuty i pojednania

 

Niezwykle ważne są dwie spowiedzi: pierwszą z nich odbywamy na początku okresu przygotowania, drugą bezpośrednio przed ślubem. Oczywiście osoby, które częściej korzystają z sakramentu pokuty, mogą to czynić jak dotąd, tym niemniej i one powinny potwierdzić fakt odbycia dwóch spowiedzi na specjalnym formularzu, który otrzymają w kancelarii wraz ze skierowaniem na nauki przedmałżeńskie.

 

Pierwsza spowiedź przedślubna rozpoczyna jakby czas oficjalnego narzeczeństwa. Ważne jest, by było to narzeczeństwo przeżywane w czystości, a więc w stanie łaski uświęcającej. Dlatego zachęcamy nawet tych narzeczonych, którzy dotąd nie zdołali żyć w czystości, by po odbyciu sakramentu pokuty dołożyli wszelkich starań do wytrwania w łasce. Zachowanie czystości przed małżeństwem jest najlepszą gwarancją zachowania wierności w małżeństwie, jak mówią o tym liczne badania psychologiczne.


4. Rekolekcje weekendowe

 

Istnieje także możliwość odbycia przygotowania do małżeństwa w formie rekolekcji weekendowych. Jest to forma bardziej pogłębiona, "dla wymagających". Organizuje je wiele ośrodków diecezjalnych, a także ruch Spotkania Małżeńskie (w naszej diecezji w formie stacjonarnej organizuje je ośrodek w Jaworznie przy parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Osiedlu Stałym).

 

Informacje na ich temat można znaleźć w Internecie (wpisując w wyszukiwarkę "rekolekcje dla narzeczonych" lub "ruch spotkania małżeńskie"). Bliższe informacje w zakładce "rekolekcje". Po odbyciu rekolekcji pobieramy zaświadczenie, które następnie przedstawiamy w kancelarii parafialnej.


5. Zapowiedzi

 

Zapowiedzi są wygłaszane zarówno w parafii zamieszkania panny młodej, jak i pana młodego. Jeśli w jednej z tych parafii odbywać się będzie zawarcie sakramentu małżeństwa, sam duszpasterz przygotowujący narzeczonych zatroszczy się o ich wygłoszenie. Narzeczeni otrzymają również formularz z prośbą o wygłoszenie zapowiedzi w parafii drugiej strony. Formularz ten zanosimy do właściwej parafii, a następnie po wygłoszeniu zapowiedzi (minimum dwa tygodnie) odbieramy z adnotacją, że zapowiedzi zostały wygłoszone, a przeszkód do małżeństwa nie stwierdzono.

 

Formularz zwracamy w parafii, gdzie odbędzie się ślub. Zapowiedzi nie są jedynie kwestią tradycji. Wielokrotnie udaremniały one na przykład zawarcie małżeństwa w sposób nieważny, np. przez osobę, która w rzeczywistości nie była stanu wolnego lub miała dziecko z inną osobą i ukryła ten fakt przed narzeczonym/-ą.


Jeśli chcemy zawrzeć sakrament małżeństwa w parafii, która nie jest parafią zamieszkania żadnej ze stron, możemy to uczynić na dwa sposoby:

 

  • a) w jednej z uprawnionych parafii (narzeczonego lub narzeczonej) załatwić wszystkie formalności, a następnie poprosić o tzw. licencję, czyli zgodę na pobłogosławienie małżeństwa w innej parafii,
  • b) w jednej z uprawnionych parafii poprosić o zgodę (pisemną) na załatwianie wszystkich formalności w parafii, w której ma być udzielony sakrament małżeństwa, a następnie o zgodę na pobłogosławienia małżeństwa w tejże parafii.

 

 

Wspomóż Nas

Twoja ocena:

Średnia ocen:

0

Liczba głosów:

0

Komentarze użytkowników (0)

Sortuj według najnowszych

 

 

Facebook @portalDEONTwitter @deon_plYouTube @portalDEONplInstagram @deon_plKontakt

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?