Diecezja Bydgoska

Trzy miesiące przed ślubem

 

1. Formalności prawne poprzedzające zawarcie małżeństwa załatwia się w parafii narzeczonej lub narzeczonego (jeżeli narzeczeni chcą je przeprowadzić w innej parafii, potrzebują zezwolenia jednego ze swoich proboszczów).

 

Narzeczeni zgłaszają się razem trzy miesiące przed ślubem do kancelarii parafialnej w celu umówienia się na spisanie protokołu przedmałżeńskiego.

 

Do spisywania protokołu powinni przynieść ze sobą następujące dokumenty:

 

  • dowody osobiste,
  • metryki chrztu z adnotacją o bierzmowaniu - nie starsze niż 3 miesiące przed doręczeniem,
  • ostatnie świadectwo szkolne z wpisem oceny z religii,
  • zaświadczenia o ukończonej katechezie przedmałżeńskiej,
  • dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego w przypadku ślubu konkordatowego, czyli takiego, który pociąga za sobą również skutki cywilne (narzeczeni zgłaszają się do USC właściwego dla jednej ze stron) lub Akt zawarcia związku cywilnego, jeżeli taki już został zawarty,
  • osoby nieletnie (przed ukończeniem 18-tego roku życia) muszą przedstawić zezwolenie sądu i pisemną zgodę rodziców,
  • wdowiec lub wdowa - odpisy aktu zgonu zmarłego małżonka lub małżonki zarówno z USC jak i z parafii zamieszkania.

2. Przy spisaniu protokołu przedmałżeńskiego wypisywane są tzw. zapowiedzi. Jeśli któraś ze stron jest spoza parafii, ksiądz w kancelarii wystawi dokument z prośbą o wygłoszenie zapowiedzi w jego/jej parafii. Po wygłoszeniu zapowiedzi jak najszybciej dostarcza się je z powrotem do miejsca wystawienia.

 

3. Po spisaniu protokołu przedmałżeńskiego, narzeczeni powinni odbyć pierwszą spowiedź przedślubną. Drugą należy odbyć w tygodniu przed ślubem. Przed spowiedzią podajemy kartkę otrzymaną w biurze parafialnym i na początku spowiedzi również zaznaczamy, że jest to spowiedź przedślubna.

 

4. Jak najszybciej narzeczeni powinni odbyć trzy spotkania w Parafialnym Poradnictwie Rodzinnym. Numer telefonu do tejże poradni można otrzymać w czasie spisywania protokołu.

 

5. Należy zaznaczyć, jeżeli związek ma błogosławić ksiądz spoza parafii (podać jego personalia), np. z rodziny lub znajomy.


W tygodniu przed ślubem

 

1. Narzeczeni oboje zgłaszają się do biura księdza (w godzinach urzędowania) w celu wpisania do księgi małżeństw. Podają dane personalne świadków (imiona, nazwiska, wiek, wyznanie, zawody i adresy zamieszkania). Ksiądz przedstawia im przebieg ceremonii ślubnej i wyjaśnia jej znaczenie. W tym momencie można umówić się co do szczegółów ceremonii i wyrazić swoje życzenia co do jej przebiegu.

 

2. W kancelarii parafialnej regulują sprawy finansowe (można przy okazji zapytać o kwestię strojenia kościoła).

 

W dzień ślubu

 

1. Narzeczeni przyjeżdżają do kościoła ok. 15 minut przed ślubem i przychodzą do zakrystii wraz ze świadkami w celu złożenia podpisów w dokumentach ślubnych. Oddają kartki z poświadczeniem spotkań w Poradnictwie Rodzinnym i odbytych spowiedzi przedślubnych.

 

2. Świadkowie:

 

  • przynoszą obrączki nowożeńców (zazwyczaj świadek)
  • mają przy sobie dokumenty tożsamości

3. Osoby mające robić zdjęcia lub zapis video podczas uroczystości, proszą księdza o taką możliwość i są gotowe okazać zaświadczenie o odbytym kursie dla fotografów i operatorów sprzętu audiowizualnego z kurii biskupiej.

 

 

 

Wspomóż Nas

Twoja ocena:

Średnia ocen:

0

Liczba głosów:

0

Komentarze użytkowników (0)

Sortuj według najnowszych

 

 

Facebook @portalDEONTwitter @deon_plYouTube @portalDEONplInstagram @deon_plKontakt

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?