Administracja i miłość pasterska

Niedziela
(fot. Paweł Król/DEON.pl)

 "Wolę Kościół po wypadku niż Kościół chory" - powtarza papież Franciszek swoje duszpasterskie credo. Co zrobić, żeby nie zachorować z powodu zaduchu Kościoła szczelnie zamkniętego?  W jakich wypadkach warto uczestniczyć, ryzykując poranienie, ale dając też szansę Bogu Żywemu, który przez swój Kościół chce zbawić świat?

 

Papież Benedykt XVI, odnosząc się do działalności duszpasterskiej Kościoła, stwierdził: "«Przychodzący» bywa przedstawiany za pomocą prawdziwych, ale zarazem przestarzałych formuł, które w kontekście naszego życia już nie przemawiają".

 

Kilka miesięcy później papież Franciszek powiedział: "W życiu Kościoła istnieją struktury nieaktualne, które trzeba odnowić". Z innych wypowiedzi Ojca Świętego można wywnioskować, że teza ta odnosi się m.in. do parafii. W adhortacji "Evangelii gaudium" Papież stwierdził bowiem, że "odnowa naszych parafii nie przyniosła jeszcze wystarczających owoców". Wezwał, aby parafie starały się być bliżej ludzi oraz stanowiły przykład "żywej komunii". Co należałoby zmienić, aby parafia spełniała tak określone zadanie?

 

Po Soborze Watykańskim II podjęto w Kościele dyskusję na temat reformy dotyczącej funkcjonowania parafii. Postulowano, by dotychczasowa forma życia parafialnego, określona przez sobór trydencki, została zmodyfikowana. Jan Paweł II, odnosząc się do tych pomysłów, podkreślił, że dokonując refleksji nad reformą parafii, nie można zapominać, iż stanowi ona podstawową formę obecności Kościoła na określonym terytorium. Potwierdził to również papież Franciszek.

 

Warto przypomnieć, że parafia jako podstawowa struktura Kościoła ma dwa oblicza. Pierwsze - to wymiar organizacyjny. Drugie - to coś więcej: parafia stanowi miejsce spotkania chrześcijanina z Kościołem, a w rzeczywistości z samym Chrystusem. Kościół bowiem jest "sakramentem", to znaczy widzialnym znakiem niewidzialnej łaski. Stanowi "narzędzie" umożliwiające człowiekowi spotkanie z Bogiem i wewnętrzne z Nim zjednoczenie.

 

Jako miejsce spotkania z Bogiem parafia ma szczególne znaczenie dla ludzi wierzących. Jeśli jednak działalność parafii ma prowadzić do tego, by "Niewidzialny" stał się "obecny", to należy zadbać o stworzenie ku temu odpowiednich warunków. Same struktury mogą bowiem niekiedy przysłonić obecność Boga. A aktywność, która wyczerpuje się w ich obsłudze, może zagubić wymiar spotkania osobowego. Tymczasem wiara to nade wszystko osobiste spotkanie z Bogiem. Dlatego parafia, jej organizacja i administracja powinny być na służbie Jego obecności oraz umożliwiać spotkanie z Nim.

 

Parafia nie jest instytucją z ustanowienia Bożego. Ukształtowała się wraz z rozwojem Kościoła w określonym momencie historycznym. Dlatego może podlegać zmianom, jeśli niewystarczająco służy temu celowi, do którego została powołana. Chcąc stworzyć jak najlepsze warunki, które by umożliwiały spotkanie człowieka z Bogiem, należy myśleć nad jej ulepszeniem. Zmieniają się pokolenia, a parafia trwa. Czy jednak w obecnym kształcie rzeczywiście pomaga parafianom doświadczać osobistego spotkania z Bogiem?

 

Zarzut, jaki pada najczęściej pod adresem parafii, to nadmierny formalizm w życiu parafialnym, jego biurokratyzacja. W przekonaniu wielu ludzi parafia funkcjonuje jak zwykły urząd. Opinię tę potwierdził papież Franciszek, który przekonywał, że "Lud Boży chce pasterzy, a nie funkcjonariuszy lub urzędników". Podkreślił, że obecnie nie potrzeba nam "zwyczajnego administrowania". Wezwał, aby każda parafia znajdowała się w permanentnym stanie misyjnym. Oznacza to m.in. rezygnację w działalności duszpasterskiej z wygodnego kryterium "zawsze tak się robiło".

 

Wspomniany formalizm stanowi zapewne spadek po czasach rzymskich. Cechą charakterystyczną cywilizacji rzymskiej była bowiem mentalność prawnicza. Stąd w każdym biurze, firmie czy urzędzie wypełniamy formularze, przestrzegamy przepisów i respektujemy określone prawa. Podobnie jest w Kościele, jednak należy pamiętać, że prawo nie stanowi celu samego w sobie. Ma regulować i wspierać życie kościelne. Odgrywa rolę pomocniczą, będąc w służbie głównego zadania Kościoła, którym jest prowadzenie ludzi do zbawienia. Nie można też zapomnieć o wychowawczej roli prawa. Ono przestrzega przed niebezpieczeństwami i wskazuje właściwy kierunek. Księża, którzy w kancelarii parafialnej posługują się prawem kanonicznym, działają w imieniu Kościoła, który chce w ten sposób pomóc ludziom przybliżyć się do Boga.

 

Chociaż zdarzają się sytuacje, w których prawo bierze górę nad miłością, to jednak należy docenić jego rolę we wskazywaniu ludziom drogi ku Bogu. Aby przyjąć godnie sakrament, trzeba być do niego przygotowanym i wewnętrznie usposobionym. Jeśli więc mówimy, że parafia ma być spotkaniem z Bogiem, to dbałość księży o wypełnienie norm kanonicznych należy rozumieć jako tworzenie warunków, by to spotkanie rzeczywiście miało miejsce, by wydarzyło się w sposób godny. Stąd wymagania duszpasterzy winniśmy przyjąć jako troskę i pomoc, a nie złośliwość.

 

Niekiedy duszpasterze spotykają ludzi, którzy przychodzą do kancelarii parafialnej, ale nie w tym celu, aby prosić o pomoc w doświadczeniu osobistego spotkania z Bogiem. Przychodzą jak do urzędu. Chcą załatwić sprawę, z którą przyszli.

 

Spotkanie z Bogiem nie jest sprawą do załatwienia. Traktowanie parafii jako punktu usługowego stanowi prostą drogę do desakralizacji sakramentów. Nie są wolni od winy sami duszpasterze, którzy niekiedy w podobny sposób patrzą na parafię. Może więc byłoby dobrze, aby zarówno wierni, jak i księża widzieli w parafii miejsce wydarzania się czegoś niezwykłego - spotkania człowieka z Bogiem. A wtedy administracja nie będzie przeszkodą, ale pomocą. Stąd, jeśli coś trzeba przebudować, to nie tyle parafię, ile mentalność - obydwu stron.

 

 

 

 

Wspomóż Nas
Tagi: parafia

Twoja ocena:

Średnia ocen:

4.1

Liczba głosów:

10

 

 

Komentarze użytkowników (5)

Sortuj według najnowszych

Zgłoś do moderacji

~Yatzik 00:57:47 | 2014-06-16
Jako członkowi jednej ze wspólnot katolickich, mało obecnemu w swojej parafii, ten temat był i nadal pozostaje dla mnie od dawna bolesny. Jestem dość mocno zakorzeniony w swojej wspólnocie i staram się w niej służyć innym, w szczególności ludziom spoza niej. Wiem, że powinieniem aktywnie uczestniczyć w życiu mojej "rodzimej" parafii, ale nie bardzo jestem w stanie znaleźć już na to czas, a często i  chęci. Trudno być tu i tam jednocześnie, szczególnie, że parafia, w przeciwieństwie do wspólnoty nie daje mi też takiego wsparcia, kiedy tego potrzebuję, czy poczucia jedności. Dobrze, widzieć, że nie tylko dla mnie jest to problem i że dobrze byłoby coś z tym zrobić.

Oceń odpowiedz

Zgłoś do moderacji

~zofia 22:47:33 | 2014-06-15
To prawda, tekst mało zrozumiały :(

Oceń odpowiedz

Zgłoś do moderacji

~historyk 23:34:01 | 2014-06-13
parafie musiałyby być bardzo małe żeby dało się to zrealizować.

Oceń odpowiedz

Zgłoś do moderacji

~koos 22:34:14 | 2014-06-13
To znaczy że co, że parafia ma być, czy ma nie być. Albo że ma być jakaś inna?, to znaczy jaka?. Dużo liter i nic z nich nie mogę wyczytać. Fakt są pisania z jeszcze większą ilością liter, z których jeszcze więcej nic nie wynika, ale to nie wytłumaczenie. 

Oceń odpowiedz

Zgłoś do moderacji

~edabolo 17:47:57 | 2014-06-13
Te przestarzałe/nieaktualne struktury to może Święta Inkwizycja? Kosmetyczna zmiana nazwy kilkadziesiąt lat temu chyba jednak nie rozwiązuje problemu...

Oceń 1 1 odpowiedz

Facebook @portalDEONTwitter @deon_plYouTube @portalDEONplInstagram @deon_plKontakt

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook