Z niewierzącym pod rękę

Czas Serca
(fot. Still Burning / flickr.com / CC)

Może w ogóle warto zacząć od pytania: czym jest wiara? Ideą, którą od chrztu niesiemy przez życie? Głębokim przekonaniem, że nie wszystko jest w naszych rękach? Stylem naszego ziemskiego bytowania, który ma przede wszystkim innym uświadamiać, że to, czego dotykamy zmysłami, to jeszcze nie cała prawda?

 

Czy może pewnym rodzajem zaangażowania w to, o czym i tak nie mamy bladego pojęcia, bo dotyczy spraw nie z tego świata? Czy wyznając: "Wierzę", wiem, o czym mówię?

 

po sąsiedzku


Mam wrażenie, że chociaż jeszcze nie na taką skalę, jak choćby patrząc na tzw. zachodni świat, to jednak coraz intensywniej wyczuwa się i na naszym polskim podwórku obcy podmuch, który już od lat i w dodatku u samych korzeni sprawia, że wietrzeje sól tzw. chrześcijańskiej Europy. Wietrzeje przez jakieś pytanie i kontestacją tego, do czego religijnie jesteśmy przyzwyczajeni. Świat wiary, religijności, pobożności z ich wszystkimi odmianami z jednej strony i świat niewiary, ateizmu, bałwochwalstwa - jak to niemal spontanicznie próbujemy klasyfikować - z drugiej strony. Czy są to rzeczywiście dwa różne światy? Czy może tylko dwie różne wersje, dwa rodzaje prób zmierzenia się z tym, co - tak czy siak - wydaje się w życiu ważne?

 

ateista na serio


Dialog możliwy jest tylko tam, gdzie są ludzie skorzy do rozmowy, czyli najpierw do słuchania siebie nawzajem. Dlatego trudno rozmawia się na poziomie pseudonaukowych argumentacji o tym, czy np. może istnieć kamień, którego nie byłby w stanie podnieść wszechmocny Bóg. Bo wcale nie chodzi o przekonywanie siebie nawzajem. A świadectwo to już całkiem co innego. Ono zawsze domaga się dopowiedzenia własnym życiem prawdy, o której słuszności jesteśmy przekonani. W przeciwnym razie pozostaje marną prowokacją bądź pustym wspomnieniem przeszłości.


Racja, w życiu trzeba umieć wybierać i dotyczy to również demonstracji własnej religijności, czyli tego, co robię z Bogiem, którego - zdaje się - dobrze poznałem dzięki licznym katechezom, kazaniom, liturgiom. Jeśli zatem serio traktować Ewangelię, to bycie po stronie wiary nie jest łatwe. Ona dużo wyjaśnia, ale sama nie jest przecież sprawą nad wyraz oczywistą. Gdyby tak było, nie byłaby wiarą. Co innego pewna naturalna otwartość, czyli predyspozycje, które każdy z nas ma do szukania tego "czegoś więcej". Zdaje się, że czasem nawet jeśli wiara jest jakimś rodzajem pewności, to najbardziej chyba pewności w niepewności. Tyle w niej paradoksów, tyle tajemnic, z którymi bądź co bądź trudno się uporać nawet tym legitymującym się dyplomem zawodowego teologa. Woody Allen powiedział ponoć: "Dla niektórych jestem ateistą, ale dla Boga konstruktywną opozycją". Czy to nas gorszy? Na pocieszenie słowa abp. Brunona Fortego: "Wierzący jest tylko biednym ateistą, który każdego dnia wysila się, by zacząć wierzyć. Wiara nie jest czymś zdobytym raz na zawsze. Wiara to walka z Bogiem, w której pozwalam, aby On zwyciężył. Kochać Boga nie oznacza żyć spokojnie, wierząc, że On jest, ale iść za Nim każdego dnia. Iść tam, gdzie On chce, a niekoniecznie tam, gdzie my byśmy chcieli. Ufając całkowicie Jemu, także wtedy, kiedy milczy".

 

Bóg w garści


Jest zatem coś z prawdy w przekonaniu, że tak jak niebezpieczna jest zbyt mała wiara, tak samo szkodliwa może być wiara zbyt wielka. O co tutaj chodzi? Oczywiście, nie idzie o nasze przywiązanie do Boga, ile raczej o sposób jego przeżywania. Nie jest chyba niczym odkrywczym fakt, że wszyscy - zarówno ci z kościelnych krucht, jak i pozostający w cieniu promieniowania Bożej łaski - jesteśmy ludźmi w drodze, poszukiwaczami odpowiedzi na własne pytania. To poszukiwanie wymaga czasu i cierpliwości, tym większej, im wytrwalej dąży do czegoś więcej niż do pisania listów bez adresata. W tym poszukiwaniu może być więcej pytań niż odpowiedzi, więcej intymnej wytrwałości niż naszego bezdyskusyjnego zadowolenia.

 

Wiara - podobnie zresztą, jak i niewiara - nie jest detektywistycznym problemem do rozwiązania. W naszych spotkaniach z tajemnicą nie da się przecież zamknąć za sobą drzwi i obwieścić światu, że już dopięliśmy swego. Że Boga z Jego misterium mamy w garści. Że nasze ludzkie postrzeganie zrzuciło z siebie w końcu balast przyziemnych wyobrażeń i przekroczyło granice ludzkiego rozumu. Że absolutnie nie po linii naszej pewności jest przekonanie, iż "Bóg stworzył człowieka na obraz i podobieństwo swoje, a człowiek odpłacił Mu się z nawiązką" (Wolter). Z drugiej strony jednak czasami dziwią nas ci, w których kręgu zainteresowań nie pozostają kościelne instytucje czy sposób sprawowania papiestwa. "Modlę się, ale kościoła do tego nie potrzebuję" - stwierdzają stanowczo.

 

Jeszcze inaczej postrzegamy tych, dla których Kościół to jeden wielki biznes, z którym trzeba się w końcu uporać, bo Bóg przecież nie istnieje. To jakby echo uwagi, że irytują mnie ateiści, oni ciągle mówią o Bogu. Przecież chcąc przeklinać Boga czy Mu ubliżać, powinienem przynajmniej zgodzić się na Jego istnienie. Chociaż z drugiej strony faktycznie, Bóg lub raczej Jego quasi-ateistyczna podróbka rzeczywiście nie istnieje. Podobnie zresztą jak Jego rzekomo chrześcijańska wersja niektórych zmęczonych swoją wiarą wyznawców. Boga po prostu definitywnie poznać się nie da. Jego trzeba ciągle poznawać.

 

ludzie z obrzeży


W Kościele można odnaleźć swoje miejsce, jeśli nie w duchowości ignacjańskiej, to może chociaż we franciszkańskiej czy sercańskiej. Czy można przyznać, że i tzw. niewierzący mają swoją pobożność? Czy chrześcijaństwo może sobie pozwolić na "pasażerów na gapę", chrześcijan niekościelnych? Czy nie lepiej, bo z pewnością bezpieczniej, byłoby zamknąć się w dogmatycznej twierdzy teologicznych granic, stawiających jednych po tej, a drugich po tamtej stronie kościelnej barykady? Ale czy takie rozwiązanie nie trąci sektą? To w końcu nie nasza wina, że mamy rację. Na krótko przed swoją śmiercią znany polski kardiolog, prof. Zbigniew Religa, w jednym z wywiadów wyznał, że im jest starszy, tym bardziej staje się ateistą, a tym samym jest coraz bardziej przekonany, że znajduje się w lepszej sytuacji niż ludzie wierzący, bo oni nie wiedzą, co będzie z nimi po śmierci, a on wie, że nic nie będzie. Szanuję to zdanie. Ale dziwi mnie ta pewność.


Wydaje się, że wystarczy tylko dobrze się wsłuchać, by usłyszeć modlitwę ateisty. "Jeżeli, daj Boże, Pana Boga nie ma, to chwała Bogu; ale natomiast jeśli, nie daj Bóg, Pan Bóg jest, to niech nas ręka boska broni" (J. T. Stanisławski). Nie, nie o taką modlitwę chodzi. To wielkie zadanie i chyba bliższa chrześcijaństwu pedagogika - nie wciągać każdego innowiercy w nasze procesje Bożego Ciała czy zginać mu kolana do modlitwy, bo przecież tak chce Pan Bóg, ale uznać, że każdy ma prawo iść do Boga i poszukiwać Go we własnym tempie. Bóg nie mieszka "na powierzchni", ani dla nas, ani dla tych, którzy skorzy są dryfować na własnej tratwie poszukiwań i błądzeń niż wspólnie z nami rozkoszować się stabilnością potężnego okrętu i pewnością celu Piotrowej łodzi. I wiara, i niewiara, jeśli już mamy pozostać przy tych określeniach, znają swoje dnie i noce, pewności i niepewności, wygrane i przegrane. Czy i ci uznani oficjalnie za świętych, wypróbowanych przyjaciół Boga, nie pozwalali sobie czasem na zahaczanie o bezdroża niewiary, wątpliwości bądź nawet krzyki protestu w mrokach tajemnicy? A co powiedzieć o tych pozbawionych wyraźnych religijnych drogowskazów? Przykładem może tutaj być Simone Weil, która do końca życia odmawiała przyjęcia chrztu w Kościele. Mawiała ponoć, że jest raczej gotowa za Kościół cierpieć niż do niego wstąpić. Pozostała na - niezrozumiałym dla większości z nas - poziomie tęsknoty za Tym, którego szukała. Czy jej tęsknota stała się "sakramentem"?

 

głuche niebo dla wszystkich


"Nikt nigdy Boga nie oglądał" (1 J 4,12) - to punkt zaczepienia zarówno dla wierzących, jak i tych odmiennie przez nas klasyfikowanych. Znaczy, że można różnie interpretować ową Bożą "nieobecność". Dla jednych będzie to tylko trudny rodzaj Jego oślepiającej bliskości. Bo już lepiej patrzeć na to, co światło oświeca niż na samo światło. Dla drugich może być pewnym potwierdzeniem, że "ich wizja" Nadprzyrodzonego za nic nie może być kompatybilna z rzeczywistością. I znowu ważnym pozostaje, by nie przekrzyczeć stawianych pytań. By nie przerzucać słabości swojej wiary czy niewiary na innych, ale pozwolić dojrzeć naszym wątpliwościom. Samo stawianie tych pytań otwiera to, co do wczoraj było jeszcze zamknięte. A to już krok do przodu.

 

niewiara… w ludzi


Pytanie zatem o to, czy jako "ludzie Boga" potrafimy zostawić nasz stragan z ofertami rozmaitych pobożności i sposobami zbawiania tych inaczej zadeklarowanych? Naszą metodą na dobre świadectwo wcale nie musi być przecież ostrzał z ukrycia i demaskowanie słabości bezbożnego wroga. Nie ma świętych wojen, tylko pokój jest święty. Kościół walczący - tak, ale przede wszystkim ze złem i grzechem, a nie z człowiekiem, choćby nawet bulwersujące były jego religijne deklaracje. Bo i od samego Kościoła - jak zapewne powiedziałby ks. Józef Tischner - "łatwiej" odejść na skutek głupich kazań z ambony niż choćby po lekturze tekstów nawet największych wrogów katolicyzmu. Czy nie więcej z Chrystusowego testamentu ma umiejętność słuchania siebie nawzajem, poszanowanie inności niż natrętne grzebanie w moralnych niedociągnięciach bądź zawłaszczanie obcych sumień? Kościół to nie tylko mury parafialnych świątyń, a katolickość nie zawsze musi potwierdzać kurialna pieczęć. Kościół jest tam, gdzie chce tego Pan Bóg, nie ludzie, a On jest "zawsze większy". I chyba też dlatego łatwiej przecisnąć się Bogu w świat ludzkich relacji, gdzie one nie do końca dają się zawładnąć złu wyniszczającemu każdą z rozgrywających stron. Jeśli zatem już chcielibyśmy postawić tutaj pieczęć pewnej wiarygodności, to niech to będą słowa św. Teresy z Lisieux: "Niewiarę wiara może przezwyciężyć jedynie wtedy, gdy ją obejmie". A objąć ją można na różne sposoby, jednak przede wszystkim chyba przez wołanie do Boga o zbawienie. To przecież kres naszej wiary (por. 1 P 1,9).


Łączy nas zatem dość sporo, przynajmniej w trudzie pielgrzymki przez mgłę. Nie wspominając owego fundamentalnego "milczenia Boga", wszyscy jesteśmy na drodze pozbywania się naszych iluzji. Paradoksalnie bowiem ów dystans wulgarnych pewników po obu stronach może połączyć pomost solidarności "ludzkiej głupoty" i słabości, w której jest w stanie objawić się mądrość i siła "spoza nas". Ateizm nasz osobisty czy cudzy może zatem stać się częścią drogi naszej wiary, nocą, której potrzebujemy w wypatrywaniu dnia i pozwoleniu Bogu być Bogiem. Bogiem, który czasem już jako jedyny jest w stanie przekroczyć zagrodzone stwardniałymi uprzedzeniami drogi między światami, tylko z naszej ludzkiej perspektywy niemającymi ze sobą nic wspólnego.

 

eksperci od Boga


Może zatem lepiej byłoby czasem postawić pytanie nie o to, co my mamy do zaoferowania tzw. niewierzącym, tylko w czym oni mogą nam pomóc? Może lepiej byłoby wspólnie z nimi stanąć w kolejce pytających, niedowierzających tajemnicy? Czy takie wzajemne zmaganie nie jest ciekawe? Najprawdziwsze odpowiedzi - tak czy siak - zna Bóg, nawet jeśli czasem objawia je wyłącznie swoim milczeniem. I to zarówno tym, którzy Go szukają, jak i tym, których On sam szuka. I może dlatego "nasz" Bóg wtedy dopiero będzie tym najwłaściwszym, kiedy pozwolimy Mu być "innym" dla innych, nawet tych anonimowych chrześcijan. Oni czasem mogą potrzebować tego przejścia od naiwnej, naszym zdaniem, niewiary w Boga do zmagania się z Nim w wierze jeszcze niekościelnej. Bowiem, czy nie ma racji Tomáš Halík, sugerując, że "Bóg ma również swoich ulubieńców, których imion żarliwie strzeże in pectore, w intymności swego serca i nie zdradzi ich nawet watykańskiej Kongregacji do spraw Świętych"?

 

Zobacz cały najnowszy numer "Czasu Serca"

 

Wspomóż Nas

Twoja ocena:

Średnia ocen:

4.42

Liczba głosów:

31

 

 

Komentarze użytkowników (12)

Sortuj według najnowszych

Zgłoś do moderacji

~Sonky 01:19:27 | 2014-09-01
To graffiti na zdjęciu dokładnie obrazuje dokąd zmierza dzisiejszy swiat ludzi młodych.

Oceń 3 odpowiedz

Zgłoś do moderacji

~Maciek 23:15:19 | 2014-08-31
Zgadzam się z jazmigiem. To jakiś bełkot.

Oceń 1 3 odpowiedz

Zgłoś do moderacji

~tak 21:53:02 | 2014-08-31
„To wielkie zadanie i chyba bliższa chrześcijaństwu pedagogika - nie wciągać każdego innowiercy w nasze procesje Bożego Ciała czy zginać mu kolana do modlitwy, bo przecież tak chce Pan Bóg, ale uznać, że każdy ma prawo iść do Boga i poszukiwać Go we własnym tempie.”  Jeżeli powtarzane kłamstwo staje się prawdą, to właśnie ta ciągle powtarzana opinia robi najwięcej zła. Autorze drogi, proszę mi dać przykład „wciągania innowiercy w procesje Bożego Ciała” . Jak to jest możliwe w obecnej Polsce? Używa się siły? Za uczestnictwo w tej procesji dostaje się awans , albo premie w zakładzie pracy? A może dzięki uczestnictwu w procesji staje się dany człowiek celebrytą , któremu  płacą za uczestnictwo w uroczystych kolacjach?  Proszę także o przykład katolików albo władz kościelnych, które zginają ( na siłę?) innowiercom kolana do modlitwy. Przepraszam , ale chyba żyjemy z zupełnie innych rzeczywistościach. Wygląda na to  ,że ksiądz ( znowu największymi oskarżycielami katolików są księża), żyje w kraju w którym innowiercy są prześladowani, zmuszani do zachowań religijnych niezgodnych z ich przekonaniami. Sama opresja
Ja nie jestem księdzem i nikogo nie zmuszam do jakichkolwiek zachowań religijnych. Mało tego znam wielu ludzi, którzy wstydzą się publicznie ujawnić swoją katolickość i oni też nie zmuszaliby  nikogo do procesji lub klękania. Jeżeli nie laikat to może przymuszają księża. Ma ksiądz ochotę na demaskowania opresyjnych zachowań księży i hierarchii? Proszę bardzo niech się ksiądz w to bawi.  Mnie taka zabawa nie cieszy bo ma, o ile w ogóle, niewiele , bardzo niewiele wspólnego z rzeczywistością, natomiast sprawi frajdę Pani Środzie

Oceń 2 1 Pokaż odpowiedzi odpowiedz

Zgłoś do moderacji

~andrzej 16:08:42 | 2014-08-31
Tytuł "z niewierzącym pod rękę" sugeruje związek wierzącego z niewierzącym. Tutaj dopowiem, że są to trudne związki, bo łatwiej byłoby tym wierzącym z wierzącymi, a niewierzącym z niewierzącymi. Jednak życie nie na samej łatwiźnie polega, więc różnie z tym jest.

Co do treści artykułu to WIARA jest świadomym wyborem stylu życia i  bycia. Dlatego w I Kościele Chrześciajańskim wierzącymi stawali się ludzie dorośli i dojrzali, a nie np. dzieci, nie mogące zrozumieć Starotestamentowych Tekstów, w których jest zawarte clou prawdziwej wiary w Boga.
Dlatego wierzącym można być dopiero jako dorosły!

Wierzący, dobra, ale jak i w co?
Tutaj dopiero zaczyna się rozłam pośród chrześcijanami, islamistami, żydami itd...

Co do ateizmu, to jest to Matrix zniewalającego nas systemu materializmu.

Dawno, dawno temu człowiek zrezygnował z życia w Raju i wybrał życie w świecie materializmu.
Obecnie niezależnie od pozycji życiowej, każdy z nas czuje jakiś niedosyt (brak) w swoim życiu. Latami szukamy tego czegoś, co intuicyjnie potrzebujemy lecz odnaleźć tego nie możemy, choć bardzo się staramy. Dziesiątki lat mijają a my nadal poszukujemy.
Wszyscy jesteśmy niczym z przypowieści Syn marnotrawny. Niegdyś żyjący w Raju, obecnie żyjący w świecie bardzo wielu Iluzji, którym się poddajemy i karmimy fałszywymi wartościami.

Wiary nie można kupić, ani nabyć. Wiarę kształci się latami, aby ją ostatecznie odnaleźć i zrozumieć. Wiary jeadnak nie można odnaleźć w systemach iluzji tego świata. Musimy odnaleźć drogę do własnego wyzwolenia, dopiero wówczas odnajdzemy prawdziwą wiarę i drogę powrotną do Raju. Niczym Syn Marnotrawny musimy przejść przemianę i zrozumieć ograniczenia, które nas oddalają od prawdy.
To my musimy świadomie wybrać właściwą drogę powrotu do Domu. Nikt tego za nas nie dokona.

Oceń 4 odpowiedz

Zgłoś do moderacji

~jacek 09:29:57 | 2013-07-20
@Marcudi
Nie zbieranie znaczków jest brakiem aktywności, brakiem kolekcjonowania. Ateizm nie jest brakiem aktywności, brakiem wiary, jest wyznaniem wiary w coś przeciwnego. Więc ateizm jest wiarą, móżdżku ;)

Ateizm nie byłby wiarą, gdyby ateista nie twierdził "nie wierzę, że Bóg istnieje". Na przykład - gdyby ta kwestia była poza jego zainteresowaniami. Gdyby w tej dziedzinie nie udzielał żadnych odpowiedzi. Wyrażając wiarę w nieistnienie bogów, automatycznie ateista określa się jako wierzący. Tak jak kolekcjoner zbierający potargane znaczki. Albo zbierający nie-znaczki.

Poza tym, mój drogi, wierzysz w życiu w tyle rzeczy, że nawet nie dałbyś rady ich tutaj wymienić :) Wierzysz w to, że nauka ma podstawy nie oparte na dogmatach, wierzysz w to, że istniejesz, wierzysz w to, że bliscy cię nie oszukają, wierzysz nawet w to, że jutro pójdziesz do pracy, albo po wakacjach do szkoły. Tymczasem na przykład pierwsze, to nieprawda, drugie jest nieudowadnialne, trzecie to nieprawda, a ostatnie jest niepewne ;) Zastanów się nad swoją wiarą, Marcudi.

Oceń 1 1 odpowiedz

Zgłoś do moderacji

~... 20:15:23 | 2012-11-18
Jedni wierzą w istnienie Boga, inni wierzą w brak Jego istnienia. Ostatecznie wszystko sprowadza się do wiary !

Oceń 2 odpowiedz

Zgłoś do moderacji

~Pierdoła 14:57:05 | 2012-08-25
W sprawie plakatu jako motta do artykułu: Imagine no USA soon.

Oceń 3 3 odpowiedz

Zgłoś do moderacji

jazmig 14:05:38 | 2012-08-25
  Nie jest chyba niczym odkrywczym fakt, że wszyscy - zarówno ci z kościelnych krucht, jak i pozostający w cieniu promieniowania Bożej łaski - jesteśmy ludźmi w drodze, poszukiwaczami odpowiedzi na własne pytania.

Drogi autorze tego i innych bonmotów, zawartych w omawianym artykule. Ogromna większość ludzi nie poszukuje odpowiedzi na własne pytania, ponieważ oni już znają odpowiedź, a w każdym razie, są o tym głęboko przekonani.

Tekst, który ksiądz napisał ma tę cenną cechę, że jest to zwyczajne wodolejstwo, z którym niesposób dyskutować, ponieważ poza wodą nie zawiera niczego konkretnego.

Apostołowie, przeciwnie niż autor tego artykułu, uznali, iż należy udać się do niewierzących pogan i do wierzących żydów, aby głosić im dobrą nowinę. Dzięki temu istnieje Kościół, którego kapłanem jest autor podlądu aby: nie wciągać każdego innowiercy w nasze procesje Bożego Ciała czy zginać mu kolana do modlitwy, bo przecież tak chce Pan Bóg, ale uznać, że każdy ma prawo iść do Boga i poszukiwać Go we własnym tempie. oraz: Czy nie więcej z Chrystusowego testamentu ma umiejętność słuchania siebie nawzajem, poszanowanie inności niż natrętne grzebanie w moralnych niedociągnięciach bądź zawłaszczanie obcych sumień?

Gdyby św. Paweł i inni apostołowie rozumowali jak autor, to dzisiaj nie byłoby chrześcijan, wymarliby lub byli jedną z wielu żydowskich sekt.

Oceń 3 3 odpowiedz

Zgłoś do moderacji

jazmig 14:03:38 | 2012-08-25
  Nie jest chyba niczym odkrywczym fakt, że wszyscy - zarówno ci z kościelnych krucht, jak i pozostający w cieniu promieniowania Bożej łaski - jesteśmy ludźmi w drodze, poszukiwaczami odpowiedzi na własne pytania.

Drogi autorze tego i innych bonmotów, zawartych w omawianym artykule. Ogromna większość ludzi nie poszukuje odpowiedzi na własne pytania, ponieważ oni już znają odpowiedź, a w każdym razie, są o tym głęboko przekonani.

Tekst, który ksiądz napisał ma tę cenną cechę, że jest to zwyczajne wodolejstwo, z którym niesposób dyskutować, ponieważ poza wodą nie zawiera niczego konkretnego.

Apostołowie, przeciwnie niż autor tego artykułu, uznali, iż należy udać się do niewierzących pogan i do wierzących żydów, aby głosić im dobrą nowinę. Dzięki temu istnieje Kościół, którego kapłanem jest autor podlądu aby: nie wciągać każdego innowiercy w nasze procesje Bożego Ciała czy zginać mu kolana do modlitwy, bo przecież tak chce Pan Bóg, ale uznać, że każdy ma prawo iść do Boga i poszukiwać Go we własnym tempie. oraz: Czy nie więcej z Chrystusowego testamentu ma umiejętność słuchania siebie nawzajem, poszanowanie inności niż natrętne grzebanie w moralnych niedociągnięciach bądź zawłaszczanie obcych sumień?

Gdyby św. Paweł i inny apostołowie rozumowali jak autor, to dzisiaj nie byłoby chrześcijan, wymarliby lub byli jedną z wielu żydowskich sekt.

Oceń 3 3 Pokaż odpowiedzi odpowiedz

Pokaż więcej komentarzy

Facebook @portalDEONTwitter @deon_plYouTube @portalDEONplInstagram @deon_plKontakt

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook