Zakończył się III Chrześcijański Tydzień Społeczny

III Chrześcijański Tydzień Społeczny, który w tym roku odbył się w dniach 5 – 7 listopada w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej, przeszedł do historii. Ponad 250 osób z całej Polski, w tym między innymi: działaczy „Solidarności”, stowarzyszeń katolickich, organizacji społecznych, a także naukowców, publicystów, samorządowców, przedsiębiorców obradowało nad problemami społecznymi Polski współczesnej. „Niezależny i Samorządny Naród. Społeczeństwo Polskie w 30 lat po powstaniu „Solidarności”- to hasło tegorocznego Tygodnia, który był już trzecim ogólnopolskim spotkaniem środowisk chrześcijańsko społecznych.

 
III Chrześcijański Tydzień Społeczny rozpoczął się od wystąpienia byłego przewodniczącego „Solidarności” Janusza Śniadka oraz Sekretarz Generalnej Europejskiej Centrali ds. Pracowniczych (EZA) Roswithy Gottbehüt. Pani Sekretarz w swoim przemówieniu wyraziła wdzięczność Fundacji Nowy Staw oraz NSZZ „Solidarność', iż podejmują inicjatywy edukacji pracowników oraz dialogu i rozmowy na ważne społeczne tematy. „Cieszę się, iż te dwie instytucje są aktywnymi członkami naszego centrum - powiedziała Gottbehüt. My zajmujemy się edukacją pracowników w duchu chrześcijańsko - społecznym. Robimy to, bo wierzymy iż nie będzie wspólnej Europy jeżeli nie będzie integracji i edukacji pracowników na naszym kontynencie.”
 
Gościem specjalnym tegorocznego Tygodnia Społecznego był prof. Rocco Buttiglione - Wiceprzewodniczący Izby Deputowanych Parlamentu Włoskiego. W swoim wystąpieniu mówił o wyzwaniach, przed którymi stoją dziś chrześcijanie w państwach demokratycznych, a także o zadaniach dla samej demokracji.
 
Zasadę pomocniczości w katolickiej nauce społecznej przybliżył JE Ks. Arcybiskup Henryk Muszyński.: Katolicka Nauka Społeczna zwykła wyróżniać cztery podstawowe zasady regulujące życie społeczne: zasada Osoby ludzkiej, Dobra wspólnego, Solidarności, Pomocniczości. Obok zasad, które służą budowaniu społeczeństwa godnego człowieka, katolicka nauka społeczna określa też cztery podstawowe wartości społeczne, mianowicie: Prawdę, Wolność, Odpowiedzialność, Miłość.
 
Pierwszy dzień obrad zakończył się wieczorem poświęconym śp. Maciejowi Płażyńskiemu, który był jednym z inicjatorów i stałym uczestnikiem Chrześcijańskich Tygodni Społecznych, a w spotkaniu Gdańskim miał odgrywać rolę gospodarza. Przyjaciele i współpracownicy wspominający Marszałka, podnosili wyjątkowość jego postaci na polskiej scenie politycznej.
 
W drugi dzień obrad wprowadziło uczestników wystąpienie profesora Daniela Navasa Vegi z Centrum Szkoleniowego Międzynarodowej Organizacji pracy w Turynie, który podkreślał konieczność odpowiedzialności społecznej w czasach globalizacji. „Żyjemy w ciągle zmieniającym się świecie. Globalizacja ,internacjonalizacja, zmieniający się rynek pracy, zmiany demograficzne, potężne nurty migracyjne, głęboki kryzys finansowy to niektóre z procesów, którym jesteśmy poddani i w których uczestniczymy” – mówił Navas – Vega.
 
Kwestie podmiotowości i wspólnotowości polskiego społeczeństwa poruszał m. in Dr Jan Szomburg – Prezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Uzasadniał, iż kwestie te są dla Polski sprawami fundamentalnymi. „Bez tego w świecie globalnej gospodarki funkcjonować się nie da” – podkreślał Szomburg.
 
Istotne miejsce w obradach III CHTS miał panel dotyczący miejsca rodziny w systemie społeczno – gospodarczym po 1989 roku oraz wymiarów polityki rodzinnej. Szczególnie ciekawą refleksję wygłosiła pani Teresa Kapela ze Związku Dużych Rodzin 3+. „Brak polityki prorodzinnej najbardziej uderza w rodziny wielodzietne. Działania państwa i nowe projekty skierowane są raczej na zastąpienie rodziny niż jej wsparcie. System zasiłków, przedszkoli i edukacji zmusza większość matek do podjęcia zatrudnienia, a nie do zajęcia się wychowaniem czy też powiększeniem rodziny. Np. zasiłek porodowy jest 10 razy większy na Ukrainie niż w Polsce.” – mówiła Kapela.
O dialogu, partnerstwie i partycypacji rozmawiali m.in. Dr Marian Krzaklewski b. Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” oraz Prof. Jerzy Wratny z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. „Partycypacja pracowników w zarządzaniu nie zagraża firmie a nawet może jej pomóc. Dzięki niej jest lepsza i szybsza wymiana informacji, co może zapobiegać konfliktom i zarazem rozkłada odpowiedzialność za jej rozwój na pracodawcę i pracobiorcę” – podkreślał prof. Wratny.
 
W ostatniej części obrad dyskutowano na temat znaczenia sprawiedliwości społecznej dla rozwoju. W roli prelegentów wystąpili: Prof. Stanisława Golinowska, profesor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Prof. Irena Wóycicka – Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.
 
III Tydzień Społeczny zakończył się 7 listopada mszą świętą o godzinie 12.00 w Bazylice Mariackiej Wniebowzięcia NMP w intencji  Śp. Macieja Płażyńskiego,  Marszałka Sejmu RP i wszystkich ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.
 
Podsumowanie tegorocznych obrad stanowi Komunikat kończący obrady III Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego:Jako główną konkluzję obrad należy przedstawić potrzebę odbudowania wspólnotowości Polaków opartej na dojrzałej strukturze społecznej oraz elitach, które nie będą koncentrowały się na swoich interesach, lecz stawać się będą autentycznym przywództwem i odpowiedzialnością wobec całego społeczeństwa. Niezbędna do właściwego funkcjonowania i rozwoju społeczeństwa w dobie globalizacji kultura życia publicznego, musi sięgać do podstaw aksjologicznych wyrastających z Ewangelii i przesłania chrześcijańskiego z podniesieniem godności osoby ludzkiej jako naczelnej wartości w porządku doczesnym oraz znaczenia rodziny jako wspólnoty najważniejszej dla rozwoju człowieka i społeczeństwa. Kultura taka musi również odbudowując tożsamość narodową sięgnąć do dobrych wzorów w historii Polski, do tych dominujących naszych dziejach myśli i działań politycznych, które budowały polskie tradycje obywatelskie, demokratyczne i społeczne „
 
Wspomóż Nas

Twoja ocena:

Średnia ocen:

0

Liczba głosów:

0

 

 

Komentarze użytkowników (0)

Sortuj według najnowszych

Facebook @portalDEONTwitter @deon_plYouTube @portalDEONplInstagram @deon_plKontakt

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook