Celibat - forma życia podwyższonego ryzyka?

Wieczernik
Ks. Artur Filipiak/Wieczernik
Poniedziałek, 14 grudnia 2009, godz. 06:24
Powołanie do celibatu i powołanie do kapłaństwa nie są ze sobą nierozerwalnie związane. Jednak prawo Kościoła wyraża życzenie, które jest wcześniejsze niż suwerenna decyzja człowieka (czyli jego gotowość do tej formy życia), by połączyć celibat ze święceniami kapłańskimi, które upodabniają kapłana do Jezusa Chrystusa, Głowy i Oblubieńca Kościoła. Kościół jako Oblubienica Chrystusa pragnie, aby kapłan miłował go w sposób całkowity i wyłączny, tak jak umiłował go Jezus Chrystus, Głowa i Oblubieniec.
więcej

Męskość jako droga do spełnionego ojcostwa

Życie Duchowe
Andrzej Ładyżyński
Czwartek, 10 grudnia 2009, godz. 06:24
Od zarania dziejów wychowanie do pełnienia jakiejkolwiek roli wynikającej z płci odbywało się niejako bezwiednie i bez intelektualnego kierowania umysłu w te sfery. Nie towarzyszyły temu rozważania, czym jest męskość czy kobiecość, a przyjmowanie ról traktowano w sposób naturalny jak oddychanie. Ostatnie dekady naszego życia przyniosły jednak zmianę. Pod wpływem prądów umysłowych, sterowanych przez różnorodne środowiska feministyczne, zaczęto stawiać sobie pytanie o płeć i jej rolę. Po latach dyskusji, badań i prezentacji kobiecości we wszystkich jej aspektach coraz częściej stawia się też pytania o męskość.
więcej

Skutecznie działać przed małżeńskim kryzysem

Życie Duchowe
Jerzy Grzybowski
Czwartek, 3 grudnia 2009, godz. 07:02
Z inwestowaniem w swoje małżeństwo nie warto czekać do momentu, aż pojawi się kryzys. Kryzysom trzeba umieć zaradzić odpowiednio wcześniej!
więcej

Nierozerwalność małżeństwa w prawie Kościoła

Życie Duchowe
ks. Janusz Kowal SJ
Czwartek, 26 listopada 2009, godz. 07:01
Instrukcja rozpoczynająca się słowami Dignitas connubii, czyli Godność małżeństwa, jest - jak głosi jej podtytuł - zbiorem norm mających służyć sądom kościelnym w orzekaniu spraw dotyczących nieważności małżeństwa. Instrukcja ta, przygotowana z polecenia Ojca świętego Jana Pawła II, po zatwierdzeniu przez niego została opublikowana 25 stycznia 2005 roku.
więcej

Katolik w związku niesakramentalnym

Życie Duchowe
ks. Wojciech Nowak SJ
Środa, 18 listopada 2009, godz. 09:25
Wielu rozwiedzionych katolików, będąc świadomymi konsekwencji swojej decyzji w wymiarze religijnym, z różnych racji pozostaje w związkach niesakramentalnych. Jaki jest status tych osób w Kościele? Często słyszy się opinie, że osoba decydująca się na życie w stanie permanentnego grzechu ciężkiego sama stawia się poza nawiasem Kościoła.
więcej

Być razem – tajemnica drugiej osoby

Lucia Pelamatti
Piątek, 13 listopada 2009, godz. 06:46
Trzeba pamiętać, że nie można w pełni wejść w wymiar ludz­kiej seksualności. Mieści się w niej przestrzeń tajemnicy, któ­rą należy zaakceptować i uszanować. Im bardziej się w nią zagłębimy, tym więcej znajdziemy niespodziewanych i ukrytych perspektyw.
więcej

Czy żony powinny być poddane swoim mężom?

Życie Duchowe
ks. Tomasz Kot SJ
Czwartek, 5 listopada 2009, godz. 06:53
Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, pouczenie św. Pawła: żony niechaj będą poddane swym mężom (Ef 5, 22) – wzbudza opór wielu słuchaczy. Nic dziwnego. Nasza wrażliwość naznaczona jest walką o równouprawnienie kobiet, staraniem się o zniesienie wszelkich dyskryminacji. Trudno zatem przyjąć bez zastrzeżeń te słowa św. Pawła, które z pewnością niejeden mąż cytował swojej żonie, by uzurpować sobie dominację.
więcej

Małżeństwo na kartach Pisma Świętego

Catherine Johnston, Daniel Kendall SJ, Rebecca Nappi
Czwartek, 8 października 2009, godz. 10:34
Biblia dostarcza wielu przykładów małżeństwa. Niektóre z par, jak na przykład Samson i Dalila opisywani w Księdze Sędziów, wiodły życie – delikatnie mówiąc – nader barwne. Są też pary bardzo przykładne i godne naśladowania, jak przypadek Rut. Na kartach Pisma Świętego odnajdujemy tez przykłady złych małżeństw.
więcej

Dziesięć przykazań dojrzałego ojcostwa

ks. Józef Augustyn SJ
Poniedziałek, 5 października 2009, godz. 16:14
Pragnienie ojcowskiej miłości jest głęboko wpisane w każdego człowieka, także człowieka dorosłego. Potrzebują jej jednak w sposób szczególny dzieci i młodzi w okresie dojrzewania. Dziecko poszukuje nie tylko ciepłej i serdecznej miłości matki, ale również otwartej, życzliwej i dającej bezpieczeństwo miłości ojca.
więcej

Błogosławieni Maria i Luigi

ks. Andrzej Zwoliński
Piątek, 25 września 2009, godz. 11:00
Pierwsza para małżeńska beatyfikowana przez Kościół
więcej

 

 

Facebook @portalDEONTwitter @deon_plYouTube @portalDEONplInstagram @deon_plKontakt

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook