Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 20 lipca 2003

(fot. motiqua / Foter / CC BY)

1. W ostatnich miesiącach trwały intensywne prace nad redakcją nowej konstytucji europejskiej. Jej ostateczna wersja zostanie zatwierdzona na konferencji międzyrządowej w październiku br. To ważne dzieło jest przedmiotem zainteresowania wszystkich, którzy tworzą europejskie społeczeństwo. Również Kościół czuje się zobowiązany do wniesienia w nie swego wkładu.

 

Przypomina on między innymi, że «chrześcijaństwo — jak napisałem w posynodalnej Adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa — szeroko i do głębi przeniknęło Europę» (n. 24). W złożonych dziejach tego kontynentu stanowi ono element kluczowy i decydujący, ukształtowany na fundamencie dziedzictwa kultury klasycznej i wzbogacony na przestrzeni wieków przez wielorakie wpływy różnych nurtów etniczno-kulturowych.

 

2. Można zatem powiedzieć, że wiara chrześcijańska ukształtowała kulturę Europy, splotła się nierozerwalnie z jej dziejami, i pomimo bolesnego podziału między Wschodem i Zachodem chrześcijaństwo stało się «religią Europejczyków» (tamże). Jego wpływ pozostał znaczący również w czasach nowożytnych i współczesnych, pomimo iż coraz bardziej upowszechniało się i nasilało zjawisko sekularyzacji.

 

Kościół wie, że jego zainteresowanie Europą wypływa z jego misji. Jako depozytariusz Ewangelii, zaszczepił w jej kulturze wartości, dzięki którym zdobyła powszechne uznanie. Tego dziedzictwa nie wolno roztrwonić. Przeciwnie, trzeba pomagać nowej Europie «w jej budowaniu, ożywiając chrześcijańskie korzenie, z których wyrosła» (por. tamże, n. 25).

 

3. Niech Maryja, Matka nadziei, czuwa nad Kościołem w Europie, aby stawał się coraz bardziej otwarty na Ewangelię i był miejscem, gdzie umacniają się wspólnota i jedność; dzięki temu oblicze Chrystusa będzie w nim jaśnieć w całej pełni, niosąc pokój i radość każdemu mieszkańcowi kontynentu europejskiego.

 

 

 

 

 

 

 

Wspomóż Nas

Twoja ocena:

Średnia ocen:

0

Liczba głosów:

0

 

 

Facebook @portalDEONTwitter @deon_plYouTube @portalDEONplInstagram @deon_plKontakt

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?