Papież Franciszek: Bóg nas zawsze uprzedza!

(fot. Grzegorz Gałązka / galazka.deon.pl)

"Bóg nas zawsze uprzedza. Ta łaska pojawiła się Jezusie. On jest Objawieniem, ukazaniem się miłości Boga" - powiedział Franciszek podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański w Watykanie, w uroczystość Objawienia Pańskiego. Szczególne słowa Franciszek skierował do tych, którzy czują się oddaleni od Boga i Kościoła, tych którzy się boją i są obojętni. Złożył życzenia "siostrom i braciom" z Kościołów Wschodnich, którzy jutro będą świętować Boże Narodzenie.

 

Publikujemy pełny tekst papieskich rozważań:

Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry,

Dziś świętujemy Objawienie Pańskie, to znaczy ukazanie się Pana. Uroczystość ta jest powiązana z opowieścią biblijną o przybyciu Mędrców ze Wschodu do Betlejem, aby oddać hołd królowi Żydów: wydarzenie, które papież Benedykt wspaniale skomentował w swojej książce o dzieciństwie Jezusa. Było to pierwsze właśnie objawienie się Chrystus poganom. Dlatego Objawienie Pańskie podkreśla powszechne otwarcie zbawienie przyniesionego przez Jezusa. Dzisiejsza liturgia woła: "Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi!", bo Jezus przyszedł do wszystkich narodów Ziemi.

Faktycznie dzisiejsze święto ukazuje nam podwójny ruch: z jednej strony ruch Boga ku światu, ku ludzkości - całą historię zbawienia, która osiąga swój szczyt w Jezusie - i z drugiej ruch ludzi ku Bogu - myślimy o religiach, poszukiwaniu prawdy, o drodze narodów do pokoju, pokoju wewnętrznego, sprawiedliwości, wolności. Ten podwójny ruch jest pobudzany przez wzajemne pociąganie. Ze strony Boga jest to miłość względem nas: jesteśmy Jego dziećmi, On nas kocha nas i chce nas uwolnić od zła, chorób, śmierci i doprowadzić nas do swojego domu, do Swego Królestwa. "Bóg jedynie z łaski pociąga nas ku sobie" (Adhort. apost. Evangelii gaudium, 112). Także z naszej strony jest miłość, jest pewne pragnienie: dobro nas pociąga, prawda nas pociąga, życie, szczęście, piękno ... Jezus jest miejscem spotkania tego wzajemnego pociągania i tego podwójnego ruchu. Jest Bogiem i człowiekiem. Ale inicjatywa należy do Boga! Miłość Boga uprzedza naszą miłość! On zawsze podejmuje inicjatywę, czeka na nas, zaprasza, ale inicjatywa zawsze należy do Boga. Jezus jest Bogiem, który stał się człowiekiem, przyjął ciało, urodził się dla nas. Nowa gwiazda, która pojawiła się Mędrcom była znakiem narodzin Chrystusa. Gdyby nie widzieli gwiazdy, to ludzi ci by nie wyruszyli. Światło nas uprzedza, prawda nas uprzedza, piękno nas uprzedza. Bóg nas uprzedza - jest łaską. Prorok Izajasz powiada, że Bóg jest jak kwiat drzewa migdałowego, bo ten kwiat kwitnie jako pierwszy. A Bóg zawsze uprzedza. Jest zawsze pierwszy, poszukuje nas. On stawia pierwszy krok. Bóg nas zawsze uprzedza. Ta łaska pojawiła się Jezusie. On jest Objawieniem, ukazaniem się miłości Boga.

Cały Kościół włącza się w ten ruch Boga ku światu: jego radością jest Ewangelia, odzwierciedlanie światła Chrystusa. Kościół to lud, tych którzy doświadczyli tego pociągania i niosą je w swym wnętrzu, w sercu i w życiu. "Chciałbym szczerze powiedzieć tym, którzy czują się daleko od Boga i od Kościoła, którzy się lękają i są obojętni: Pan wzywa również ciebie, byś stanowił część Jego ludu, i czyni to z wielkim szacunkiem i miłością!"(tamże, 113). Bóg ciebie wzywa, Bóg ciebie poszukuje, czeka na ciebie, Pan nie czyni prozelityzmu, daje miłość, a ta miłość ciebie szuka, ciebie, który w tym momencie nie wierzysz, czy jesteś daleko. To właśnie jest miłość Boga.

Prosimy Boga dla całego Kościoła o radość ewangelizacji, ponieważ został "posłany przez Chrystusa, aby ukazywać miłość Bożą i zaszczepiać ją wszystkim ludziom i narodom"(Ad gentes, 10). Niech Maryja Panna pomoże nam wszystkim być uczniami- misjonarzami, małymi gwiazdami, które odzwierciedlają Jego światło. Módlmy się także, aby serca otwarły się na przyjęcie przepowiadania, a wszyscy ludzie stali się "współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię" (Ef 3,6).

Po modlitwie Anioł Pański:

Kieruję serdeczne pozdrowienia do braci i sióstr z Kościołów Wschodnich, które jutro będą świętować Boże Narodzenie. Niech pokój, który Bóg dał ludzkości wraz z narodzeniem Jezusa, Słowa Wcielonego umocni we wszystkich wiarę, nadzieję i miłość, pocieszy wspólnoty chrześcijańskie przeżywające trudne doświadczenia.

Objawianie Pańskie jest dniem misyjnym dzieci, zaproponowanym przez Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci. Wiele młodych w parafiach uczestniczy w gestach solidarności wobec rówieśników i w ten sposób poszerzają horyzonty swego braterstwa. Drogie dzieci i młodzieży, waszymi modlitwami i zaangażowaniem współpracujcie w misji Kościoła. Dziękuję wam za to i wam błogosławię!

 

 

 

 

Wspomóż Nas
Tagi: franciszek

Twoja ocena:

Średnia ocen:

5

Liczba głosów:

7

 

 

Facebook @portalDEONTwitter @deon_plYouTube @portalDEONplInstagram @deon_plKontakt

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook