Papież: polityka jest szlachetną formą miłości

(fot. PAP/EPA/MAURIZIO BRAMBATTI)

Z inicjatywy Konferencji Episkopatu Brazylii w Środę Popielcową rusza w tym kraju tradycyjna "Kampania Braterstwa". Jej tegoroczny temat brzmi: "Braterstwo i polityka społeczna". Mottem wydarzenia są słowa: "Będziesz wyzwolony przez prawo i sprawiedliwość" (Iz 1, 27).

 

Papież Franciszek skierował do uczestników kampanii specjalne przesłanie. Podkreśla w nim szerokie spojrzenie brazylijskich chrześcijan poszukujących bardziej aktywnych form uczestnictwa w życiu społecznym oraz wyrazu konkretnej miłości bliźniego w procesie budowania kultury braterskiej opartej na prawie i sprawiedliwości. Zauważa, że chrześcijanie mają być w życiu publicznym niczym zaczyn w cieście, aby budować ziemską rzeczywistość zgodnie z planem Boga. Franciszek przywołuje też stwierdzenie Piusa XII, który nazywał politykę "szlachetną formą miłości". Przypomniał również swoje słowa zawarte w orędziu do Konferencji Biskupów Latynoamerykańskich niespełna dwa lata temu.

 

Ojciec Święty wskazuje, że ci, którzy formalnie oddają się polityce powinni z pasją angażować się w służbę narodom, współodczuwać głęboko ich etos i kulturę, być solidarni w ich cierpieniach i nadziejach. Podkreśla, że politycy powinni stawiać dobro wspólne ponad interesami prywatnymi, nie mogą uzależniać się od potentatów finansowych oraz medialnych. "Trzeba, aby byli kompetentni oraz cierpliwi wobec złożonych problemów, gotowi do słuchania i uczenia się w demokratycznym dialogu, łącząc dążenie do sprawiedliwości z miłosierdziem i pojednaniem" - pisze Ojciec Święty w swym przesłaniu.

 

Franciszek życzy wszystkim, aby wielkopostna droga nawrócenia, podejmowana w świetle założeń tegorocznej "Kampanii Braterstwa" pomogła wszystkim chrześcijanom otworzyć oczy i serca na najbardziej potrzebujących w ciele Chrystusa, który czeka na bycie rozpoznanym oraz otoczonym troską.

Wspomóż Nas

Twoja ocena:

Średnia ocen:

2.8

Liczba głosów:

5

 

 

Komentarze użytkowników (12)

Sortuj według najnowszych

Zgłoś do moderacji

asdf12 09:41:41 | 2019-03-07
''Z inicjatywy Konferencji Episkopatu Brazylii w Środę Popielcową rusza w tym kraju tradycyjna "Kampania Braterstwa". Jej tegoroczny temat brzmi: "Braterstwo i polityka społeczna". Mottem wydarzenia są słowa: "Będziesz wyzwolony przez prawo i sprawiedliwość" (Iz 1, 27).''

Tymi słowami papież Franciszek POZBABIŁ JAKIKOLWIEK SENS ŚMIERCI KRZYŻOWEJ PANA JEZUSA CHRYSTUSA.
Jest nie do przyjęcia aby pierwszy przedstawiciel Pana Jezusa Chrystusa na ziemi coś takiego wypowiedział
Pan Jezus Chrystus WŁAŚNIE DLATEGO ODDAŁ SWOJE ŻYCIE NA KRZYŻU BO ŻADEN CZŁOWIEK PRZEZ PRAWO NIE MOŻE BYĆ ZBAWIONY:

JEDYNYM, KTÓRY WYPEŁNIŁ PRAWO JEST WŁAŚNIE PAN JEZUS CHRYSTUS I DZIĘKI TEMU I TYLKO TEMU MOŻESZ ZOSTAĆ ZBAWIONY STAJĄC SIĘ CZĘŚCIĄ JEGO CIAŁA DUCHOWEGO.

Oceń 11 Pokaż odpowiedzi odpowiedz

Zgłoś do moderacji

asdf12 09:39:58 | 2019-03-07
‘’ Prawo źródłem przekleństwa7

10 Natomiast na tych wszystkich, którzy polegają na uczynkach Prawa, ciąży przekleństwo. Napisane jest bowiem: Przeklęty każdy, kto nie wypełnia wytrwale wszystkiego, co nakazuje wykonać Księga Prawa. 11 A że w Prawie nikt nie osiąga usprawiedliwienia przed Bogiem, wynika stąd, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. 12 Prawo nie opiera się na wierze, lecz [mówi]: Kto wypełnia przepisy, dzięki nim żyć będzie.
13 Z tego przekleństwa Prawa Chrystus nas wykupił
- stawszy się za nas przekleństwem8, bo napisane jest: Przeklęty każdy, którego powieszono na drzewie - 14 aby błogosławieństwo Abrahama stało się w Chrystusie Jezusie udziałem pogan i abyśmy przez wiarę otrzymali obiecanego Ducha’’


Zrozumcie  w końcu, że ZADOŚĆUCZYNIANIE BOGU (POKUTA) , KTÓRE NAKAZUJECIE KAŻDEMU PO SPOWIEDZI  TO PRAWO Z KTÓREGO WYBAWIŁ NAS PAN JEZUS CHRYSTUS, bo nikt przez prawo nie będzie zbawiony.
Zrozum , że władzę odpuszczania win ma KAŻDY( NIE TYLKO KSIĄDZ) ALE WZGLĘDEM SWOJEGO WINOWAJCY.

Wyjaśnia to i POTWIERSZA MODLITWA 'OJCZE NASZ" 

(11) Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; (12) I PRZEBACZ NAM NASZE WINY, JAK I MY PRZEBACZAMY TYM, którzy przeciw NAM zawinili; (13) i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego!” (Mat.6:9-13)

Oceń 15 odpowiedz

Zgłoś do moderacji

asdf12 09:38:44 | 2019-03-07
My wszyscy mamy przebaczać TYM, którzy PRZECIW NAM zawinili.
TYLKO TYM, którzy PRZECIW NAM zawinili. Tak więc papież, biskup, ksiądz ….
NIE może wybaczyć NIE swoim winowajcom!

W tej modlitwie Pan Jezus NIE mówi, wybaczajcie NIE waszym winowajcom, lecz TYM, którzy PRZECIW NAM zawinili.
Do przebaczania NASZYM winowajcom, NIE potrzebujemy księdza, biskupa, papieża…, bo MY mamy wybaczać NASZYM winowajcom, bo oni przeciwko NAM zawinili, a nie przeciwko nim.

Dalej Pan Jezus Chrystus mówi:

”(14) JEŚLI bowiem PRZEBACZYCIE ludziom ich przewinienia, i WAM PRZEBACZY Ojciec wasz niebieski.
(15) Lecz JEŚLI NIE przebaczycie ludziom, i Ojciec WASZ NIE przebaczy WAM WASZYCH przewinień.”
(Mat.6:14,15)

Czy teraz rozumiesz , że człowiek przebaczając zło ( grzech) wyrządzone mu przez innego człowieka nie wymazuje tego grzechu przed Panem Bogiem bo nie na takiej władzy. Ale odpuszcza go po ziemsku (wybaczamy sobie wzajemnie) względem siebie
Jedyny , KTÓRY gładzi grzechy ( wymazuje swoją Krwią Św ) przed Panem Bogiem jest Pan Jezus Chrystus.

Bo tylko Pan Jezus Chrystus jest Barankiem, Który Gładzi grzechy, a NIE Ty czy ja , papieże, biskupi…ktokolwiek .
Grzechy są odpuszczone (Wymazane) w chwili gdy wyznajecie  je Panu Bogu , BĘDĄC ODDANYM W PEŁNI PANU JEZUSOWI CHRYSTUSOWI.


Aby nie być posądzanym o manipulacje wklejam całość tekstu dotyczącego pokuty i zadośćuczynienia ( KKK).

Oceń 20 odpowiedz

Zgłoś do moderacji

asdf12 09:37:19 | 2019-03-07
Warunki spowiedzi:
1. Rachunek sumienia
2. Żal za grzechy
3. Mocne postanowienie poprawy
4. Szczera spowiedź
5. Zadość uczynienie Panu Bogu i Bliźniemu.

1459
Wiele grzechów przynosi szkodę bliźniemu. Należy uczynić wszystko, co możliwe,
aby ją naprawić (na przykład oddać rzeczy ukradzione, przywrócić dobrą sławę temu, kto został oczerniony, wynagrodzić krzywdy). Wymaga tego zwyczajna sprawiedliwość. Ponadto grzech rani i osłabia samego grzesznika, a także jego relację z Bogiem i z drugim człowiekiem. Rozgrzeszenie usuwa grzech, ale nie usuwa wszelkiego nieporządku, jaki wprowadził grzech 49. Grzesznik podźwignięty z grzechu musi jeszcze odzyskać pełne zdrowie duchowe. Powinien zatem zrobić coś więcej, by naprawić swoje winy: powinien „zadośćuczynić" w odpowiedni sposób lub „odpokutować" za swoje grzechy. To zadośćuczynienie jest nazywane także„pokutą".
Sam fakt słów (KKK) :
Pokuta, którą nakłada spowiednik, powinna uwzględniać sytuację osobistą penitenta
i mieć na celu jego duchowe dobro. O ile to możliwe, powinna odpowiadać ciężarowi i naturze popełnionych grzechów

dowodzi Prawu w Sądzie np. Rejonowym

A przecież Pan Jezus Chrystus odkupił wszystkie grzechy świata ZA DARMO.
Zadośćuczynienie Panu Bogu podciąga człowieka pod PRAWO  A WŁAŚNIE Z POD TEGO PRAWA WYZWOLIŁ CZŁOWIEKA PAN JEZUS CHRYSTUS WYPEŁNIAJĄC PRAWO. To sprytny plan szatana  władcy tego świata. Przez Prawo nikt nie będzie zbawiony. Wyraźnie o tym mówi ap Paweł.
2. Żaden człowiek nie może być sędzią w kwestii odpuszczania cudzych grzechów. Dlatego że wszystkie grzechy świata zostały JUŻ ODKUPIONE przez Pana Jezusa Chrystusa .
Każdy ksiądz z samej racji rozgrzeszenia czyni się sędzią , jest to bezdyskusyjne

Oceń 15 odpowiedz

Zgłoś do moderacji

asdf12 09:36:15 | 2019-03-07
Po pierwsze Pismo nigdzie nie naucza o spowiedzi grzechów przed kapłanem. Przeciwnie mówi

(Jezus Chrystus jest naszym wielkim Arcykapłanem (Hebrajczyków 4:14-15; 10:21), i jedynym pośrednikiem miedzy nami a Bogiem (1 Tymoteusza 2:15). Nowy Testament naucza nas że mają być starsi kościoła (1 Tymoteusza 3), diakoni (1 Tymoteusza 3), biskupi(Tytusa 1:6-9), i pastorzy (Efezjan 4:11) – ale nie kapłani.)
Jeśli chodzi o wyznawanie grzechów to 1 Jana 1:9 mówi o tym, że wierzący mają wyznawać grzechy Bogu. Jeśli wyznajemy nasze grzechy Bogu on jest wierny i sprawiedliwy aby nam je przebaczyć.

Jak apostoł Piotr traktował sprawę spowiedzi. Oto on mówi do Szymona czarnoksiężnika: "Przetoż upamiętaj się, w tej złości swojej, i proś Boga, czyliby ci nie mógł być odpuszczony ten zamysł serca twego" (Dz.Ap.8,22).

On nie polecił mu uczynić spowiedzi przed kimś z ludzi. Czyżby apostoł Piotr zapomniał o swoim prawie przebaczania grzechów? Święty Jan zaś pisze: "Dziatki moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli, a jeśliby kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego, i On jest ubłaganiem za grzechy nasze" (1Jn.2,1-2).

Apostoł nie mówi: "Jeśli kto zgrzeszy, niech się zgłosi do nas, my mamy prawo nadane nam przez Pana do odpuszczania grzechów". Żaden z apostołów czegoś podobnego nie powiedział.
Jeśliby apostołowie wierzyli, że tylko grzechy przez nich przebaczone są naprawdę przebaczone, na pewno stale mówiliby o tym , że uszna spowiedź uczyniona przed nimi lub przed ludźmi postanowionymi przez nich jest konieczna. Ponieważ jednak apostołowie nie mówią o tym jestem przekonany, że oni nie rozumieli słów Pana Jezusa w ten sposób, jak je rozumie KKK.

Oceń 16 odpowiedz

Zgłoś do moderacji

asdf12 09:35:31 | 2019-03-07
. Nawet przyjmując , że KKK dobrze interpretuje ( zgodnie )NT , to apostołowie i uczniowie praktycznie nigdy nie użyli tego prawa. To są niezaprzeczalne fakty. Czyż mając prawo do przebaczenia grzechów, apostołowie pozostawiliby wszystkich wiernych z nie przebaczonymi winami ?
Czyżby byli tak niemądrzy i poumierali w grzechach I DO TEGO OBCOWALI Z PANEM JEZUSEM CHRYSTUSEM


Przecież tam wtedy nikt nikomu się nie spowiadał nikt z apostołów nie odpuszczał grzechów !!! Czyżby o najważniejszej rzeczy ZAPOMNIELI? Czyżby NIE CHCIELI SKORZYSTAĆ ZE SŁÓW KOMU ODPUSCICIE...I KLUCZY ???

Nie  . Apostołowie głosili i czynili tak jak im NAKAZAŁ PAN JEZUS CHRYSTUS.

A co nakazał im Pan Jezus Chrystus
Kazał im głosić dobrą nowinę Ewangelię ale TĄ PRAWDZIWĄ NIE ZMIENIONĄ KLUCZAMI I INNYMI

. Jezus rzekł do nich: "Idąc na wszystek świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzci się, zbawiony będzie, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony" (Mk.16,15-16).
Zbawienie oznacza przebaczenie grzechów, a potępienie wyklucza przebaczenie tychże.
ALE TO ZBAWIENIE JEST TYLKO W PANU JEZUSIE CHRYSTUSIE TYLKO ON GŁADZI KAŻDY GRZECH ŚWIATA
GRZECHÓW PRZED PANEM BOGIEM NIE ODPUSZAJĄ BISKUPI ,TY ,JA CZY NAWET APOSTOŁOWIE.

Oceń 20 odpowiedz

Zgłoś do moderacji

asdf12 09:33:17 | 2019-03-07
NT wyraźnie mówi, że przez PRAWO nikt nie będzie zbawiony.

USPRAWIEDLIWIENIE A PRAWO I OBIETNICA


Prawo źródłem przekleństwa7

10 Natomiast na tych wszystkich, którzy polegają na uczynkach Prawa, ciąży przekleństwo. Napisane jest bowiem: Przeklęty każdy, kto nie wypełnia wytrwale wszystkiego, co nakazuje wykonać Księga Prawa. 11 A że w Prawie nikt nie osiąga usprawiedliwienia przed Bogiem, wynika stąd, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. 12 Prawo nie opiera się na wierze, lecz [mówi]: Kto wypełnia przepisy, dzięki nim żyć będzie.
13 Z tego przekleństwa Prawa Chrystus nas wykupił - stawszy się za nas przekleństwem8, bo napisane jest: Przeklęty każdy, którego powieszono na drzewie - 14 aby błogosławieństwo Abrahama stało się w Chrystusie Jezusie udziałem pogan i abyśmy przez wiarę otrzymali obiecanego Ducha
List do Galatów
16 A jednak przeświadczeni, że człowiek osiąga usprawiedliwienie nie przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków, lecz jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa, my właśnie uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, by osiągnąć usprawiedliwienie z wiary w Chrystusa, a nie przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków, jako że przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków nikt nie osiągnie usprawiedliwienia8. 17 A jeżeli to, że szukamy usprawiedliwienia w Chrystusie, poczytuje się nam za grzech, to i Chrystusa należałoby uznać za sprawcę grzechu9. A to jest niemożliwe. 18 10 A przecież wykazuję, że sam przestępuję [Prawo], gdy na nowo stawiam to, co uprzednio zburzyłem. 19 Tymczasem ja dla Prawa umarłem przez Prawo, aby żyć dla Boga: razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. 20 Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. 21 Nie mogę odrzucić łaski danej przez Boga. Jeżeli zaś usprawiedliwienie dokonuje się przez Prawo, to Chrystus umarł na darmo.

Oceń 17 odpowiedz

Zgłoś do moderacji

asdf12 09:32:28 | 2019-03-07
""1 List św. Jana
9 Jeżeli wyznajemy nasze grzechy,
[Bóg] jako wierny i sprawiedliwy
odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości.
""

Nie ma tutaj żadnego udziału księdza, papieża  i kogokolwiek
TO BÓG OCZYSZCZA CZŁOWIEKA Z WSZELKIEJ NIEPRAWOŚCI

2
1 Dzieci moje, piszę wam to dlatego,
żebyście nie grzeszyli.
Jeśliby nawet kto zgrzeszył,
mamy Rzecznika wobec Ojca -
Jezusa Chrystusa sprawiedliwego.
2 On bowiem jest ofiarą przebłagalną
za nasze grzechy,
i nie tylko nasze,
lecz również za grzechy całego świata.""

Czy nie jest napisane :
""i oczyści nas z wszelkiej nieprawości.""ZROZUM W KOŃCU, ŻE JEŚLI ZADOŚCUCZYNIASZ BOGU ( POKUTA, KTÓRĄ ZADAJE CI KSIĄDZ ) TO SAM UMIESZCZASZ SIĘ W PRAWIE, PRZEZ KTÓRE NIKT NIE BĘDZIE ZBAWIONY.
ZROZUM, ŻE PAN JEZUS CHRYSTUS ODKUPIŁ WSZYSTKIE GRZECHY ZA DARMO. TY MASZ TYLKO UWIERZYĆ W NIEGO , WYPEŁNIAĆ JEGO NAUKĘ I WYDAWAĆ OWOCE MOCY JEGO OJCA DUCHA ŚWIĘTEGO.

ZROZUM W KOŃCU SENS MODLITWY ‘’OJCZE NASZ’’

Króluj nam Panie Jezu Chryste

Oceń 33 odpowiedz

Zgłoś do moderacji

koru 07:20:16 | 2019-03-07
"Będziesz wyzwolony przez prawo i sprawiedliwość"
(...)
politycy powinni stawiać dobro wspólne ponad interesami prywatnymi

Ktoś tu się dopuszcza sabotażu lansując partię rządzącą.

Oceń 47 66 odpowiedz

Pokaż więcej komentarzy

Facebook @portalDEONTwitter @deon_plYouTube @portalDEONplInstagram @deon_plKontakt

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook