Orędzie Papieża: Już nie niewolnicy, lecz bracia!

(fot. Grzegorz Gałązka / galazka.deon.pl)

O budowanie globalizacji solidarności i braterstwa w obliczu różnych form współczesnego niewolnictwa zaapelował papież Franciszek w swoim orędziu na 48. Światowy Dzień Pokoju. Jego hasło brzmi: "Już nie niewolnicy, lecz bracia". Papieskie orędzia na 1 stycznia skoncentrowane są zawsze wokół zasad, których łamanie stanowi zagrożenie dla pokoju.


Papież kieruje do całego świata życzenia pokoju, apelując o przeciwstawianie się pokusom zachowań niegodnych naszego człowieczeństwa, w tym pladze wyzysku człowieka przez człowieka. Przypomina dawne formy niewolnictwa i wskazuje na współczesne, zauważając, że choć formalnie zostało ono dziś w świecie zlikwidowane, to nadal miliony osób są pozbawiane wolności i zmuszane do życia w warunkach podobnych do niewolnictwa.

 

Formy niewolnictwa

 

Papież wskazuje, że współczesne niewolnictwo, polegające na niekontrolowanym "wyzysku człowieka przez człowieka", realizowane jest w kilku podstawowych obszarach.

 

Przeczytaj cały tekst Orędzia

 

Pierwszym jest gospodarka a w szczególności relacje między pracownikiem a pracodawcą. Problem polega na tym, że "pracownicy i pracownice, także nieletni zniewalani są w różnych dziedzinach (...) zarówno w krajach, w których prawo pracy nie jest zgodne z minimalnymi normami i standardami międzynarodowymi, jak również, w tych, w których ustawodawstwo chroni pracowników".

 

Drugim terenem wyzysku graniczącego z niewolnictwem są migranci, którzy - jak zauważa papież: "podczas swej dramatycznej podróży cierpią głód, są pozbawiani wolności, ograbiani ze swych dóbr czy też wykorzystywani fizycznie i seksualnie".

 

Trzecim obszarem niewolnictwa jest "niewolnictwo seksualne" polegające na zmuszaniu do prostytucji kobiet oraz nieletnich. Dochodzi do tego rozpowszechnione w niektórych regionach zmuszanie do małżeństwa czy handel w celach małżeńskich.

 

Wreszcie, czwartym obszarem niewolnictwa jest handel ludźmi w celu transplantacji organów, dla rekrutowania żołnierzy, produkcji i sprzedaży narkotyków.

 

Przyczyny niewolnictwa

 

Szukając przyczyn niewolnictwa Franciszek wskazuje na przyczyny antropologiczne oraz ekonomiczne. Pierwszą jest przedmiotowe traktowanie człowieka, na skutek czego "osoba ludzka, stworzona na obraz i podobieństwo Boga, siłą, podstępem czy przymusem fizycznym lub psychicznym pozbawiana jest wolności, staje się towarem, czyjąś własnością; jest traktowana jako środek, a nie cel".

 

Wśród źródeł niewolnictwa papież dostrzega niesprawiedliwy system gospodarczy, nakierowany na konsumpcję: "kiedy w centrum systemu gospodarczego jest bóg pieniądz, a nie człowiek". System taki rodzi ubóstwo, niedorozwój różnych regionów, wykluczenie związane z brakiem dostępu do oświaty oraz pracy. Dochodzą do tego konflikty zbrojne i terroryzm oraz istnienie przestępczych sieci zajmujących się handlem ludźmi.

 

Konkretne środki zaradcze

 

Odpowiedzią na "globalne niewolnictwo" - podkreśla papież - winno być budowanie "globalnej solidarności". Jest świadom, że problemu niewolnictwa nie rozwiąże się bez odpowiednich rozwiązań instytucjonalnych i to na wielu poziomach, poczynając od lokalnego, samorządowego aż po wielkie organizacje międzynarodowe. Wyjaśnia, że jeśli "organizacje przestępcze używają sieci globalnych, aby osiągnąć swoje cele, tak też działania zmierzające do zwalczania tego zjawiska wymagają wspólnego i równie globalnego wysiłku ze strony różnych części składowych społeczeństwa".

 

Zachęca więc państwa do wprowadzenia odpowiedniego ustawodawstwa w zakresie imigracji, pracy, adopcji, przenoszenia firm oraz komercjalizacji towarów, tak aby prawa osoby ludzkiej były chronione. Przy okazji apeluje by nie kupować produktów, które mogły być wytworzone drogą wyzysku innych osób.

 

Do przedsiębiorców apeluje o "odpowiedzialność społeczną", która wyrażać się winna w zapewnieniu pracownikom godnych warunków pracy i godziwego wynagrodzenia.

 

Do organizacji międzynarodowych kieruje apel o "skoordynowane inicjatywy w celu zwalczania międzynarodowych sieci zorganizowanej przestępczości, zajmujących się handlem ludźmi i nielegalnym przemytem migrantów".

 

Docenia też działalność Kościoła na tym polu, a w szczególności pracę prowadzoną przez zgromadzenia zakonne, głownie żeńskie.

 

Zdaniem Franciszka jedną z głównych przyczyn niewolnictwa jest także obojętność i powszechna bierność wobec tego zjawiska. Przypomina więc o odpowiedzialności za to, jaka spada na każdego z nas. Do wszystkich ludzi dobrej woli kieruje więc apel: "by nie odwracali oczu od cierpienia swoich braci i sióstr w człowieczeństwie, pozbawionych wolności i godności, ale mieli odwagę dotknąć cierpiącego ciała Chrystusa, który staje się widzialny przez niezliczone oblicza tych, o których On sam mówi "ci bracia moi najmniejsi" (Mt 25, 40. 45).

 

Wspomóż Nas

Twoja ocena:

Średnia ocen:

0

Liczba głosów:

0

 

 

Komentarze użytkowników (6)

Sortuj według najnowszych

Zgłoś do moderacji

~KEP 16:14:20 | 2015-01-01
http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/messages/peace/documents/papa-francesco_20141208_messaggio-xlviii-giornata-mondiale-pace-2015.html

ZAMIAST CZYTAĆ WYBRANE PRZEZ DZIENNIKARZY FRAGMENTY - LEPIEJ PRZECZYTAĆ ORYGINAŁ - WCALE NIE DŁUGI - A MOZNA TEŻ ZOBACZYC I POSŁUCHAC PREZENTACJI W KEP

Oceń 1 odpowiedz

Zgłoś do moderacji

~tomtom 19:53:47 | 2014-12-31
Skoro papież się zajął prawami człowieka, kwestiami społecznymi, ekologią, problemami imigracji i godziwymi emeryturami to kto teraz poprowadzi nasze dusze do zbawienia...?

Oceń 5 3 Pokaż odpowiedzi odpowiedz

Zgłoś do moderacji

jazmig 18:00:02 | 2014-12-31
Może nieuważnie czytałem, ale nigdzie w Piśmie Świętym nie wyczytałem potępienia niewolnictwa. Być może mylę się, dlatego proszę o wskazanie, gdzie niewolnictwo jest potępiane.

Jest oczywiście różnica między niewolnictwem, a wyzyskiem. Dlatego proszę sobie darować cytaty o wyzysku. Odnoszę wrażenie, że papież Franciszek wrzuca wszystko do jednego worka i nie odróżnia wyzysku od niewolnictwa, co oznacza, że popełnia błąd.

Jeszcze innym problemem jest pogląd, jakoby zatrudnianie pracownika na innych zasadach, niż uważa to obrońca praw człowieka, jest niewolnictwem. Chroń nas Panie przed takimi obrońcami.

Oceń 2 9 Pokaż odpowiedzi odpowiedz

Facebook @portalDEONTwitter @deon_plYouTube @portalDEONplInstagram @deon_plKontakt

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?