Papież Franciszek: proszę was o przebaczenie

(fot. EPA/CESARE ABBATE)

Dwa dni po wizycie w Casercie papież Franciszek ponownie przybył do tego włoskiego miasta, aby spotkać się z tamtejszą wspólnotą zielonoświątkowców. Jej pastorem jest jego przyjaciel, Giovanni Traettino.

 

Od początku lat 90. XX. jest on w zaangażowany w dialog ekumeniczny z katolickimi charyzmatykami. Brał on udział m.in. w czerwcowym spotkaniu papieża z Odnową w Duchu Świętym na Stadionie Olimpijskim w Rzymie. Obaj duchowni poznali się w 2006 r. w Buenos Aires.

Papież przyleciał helikopterem na lądowisko przy Pałacu Królewskim, skąd najpierw udał się do domu pastora. Po spotkaniu z nim i jego rodziną, pojechał samochodem do niedokończonego jeszcze kościoła Pojednania. Czekało tam na niego około 350 osób, głównie chrześcijan ewangelikalnych, przybyłych nie tylko z Włoch, ale także z USA, Argentyny, Kanady, Hiszpanii, Francji i Indii. Trzymając w jednej ręce swą czarną torbę, drugą pozdrawiał ludzi machających do niego z okolicznych balkonów.

Wyrażając radość z przybycia Franciszka, którego powitano w świątyni oklaskami, pastor Traettino poprosił zebranych o "jeszcze większy aplauz dla Jezusa". Odmówiono wspólnie modlitwę "Ojcze nasz".

W improwizowanym przemówieniu Franciszek przyznał, że niektórzy dziwią się, iż "papież przyjechał spotkać się z ewangelikami". - Przyjechałem, by spotkać się z braćmi - stwierdził Ojciec Święty. Wyznał, że papież może mieć pokusę, by powiedzieć: "ja jestem Kościołem, wy jesteście sektą". Dodał, że "wśród tych, którzy prześladowali i potępiali zielonoświątkowców" byli także katolicy. - Jestem pasterzem katolików i proszę was o przebaczenie za tych braci i siostry, którzy [tego] nie rozumieli albo byli skuszeni przez diabła - powiedział papież.

Wskazał, że "Jezus modlił się o jedność. Duch Święty sprawia różnorodność w Kościele. To On ją sprawia. Ale ten sam Duch Święty sprawia jedność i Kościół jest jeden w różnorodności. Różnorodność [jest] pojednana przez Ducha Świętego - tłumaczył papież.

Podkreślił "przykazanie dane przez Jezusa swemu ludowi: aby byli jedno". Wskazał przy tym na konieczność kroczenia w obecności Boga, gdyż to właśnie Jego obecność sprawia braterstwo między nami. - Zatrzymujemy się, patrzymy na siebie nawzajem i widzimy, że jesteśmy do siebie dość podobni - mówił Franciszek.

Wezwał zielonoświątkowców, by szanowali "różnorodność charyzmatów i harmonię charyzmatów", gdyż to Duch Święty "jest harmonią, która sprawia tę różnorodność".

Była to pierwsza w historii podróż papieża poza Rzym wyłącznie w tym celu, aby spotkać się z protestantami.

 

 

Więcej»

 

 

Wspomóż Nas

Twoja ocena:

Średnia ocen:

0

Liczba głosów:

0

 

 

Komentarze użytkowników (86)

Sortuj według najnowszych

Zgłoś do moderacji

jefcik13 19:07:06 | 2016-01-22
ja też nie wiem nic o tym katolicy prześladowali zielonoświątkowców ale jeśli tak było to papież zrobił piękny gest przepraszając za nich.Pytanie jak jest z drugiej strony... Na ogół jest tak że przepraszają ci którzy nie mają za co...Ja widziałem wiele razy jak zielonoświątkowcy prześladują katolików ...(i nie tylko oni), mam na myśli prześladowania słowne i ataki słowami. :( A słowa papieża szanuję i podoba mi się że stara się o jedność nie narzucając zarazem własnego wyznania im. Oby tak umieli w szacunku do bliznich żyć wszyscy. Papież jest dla mnie wzorem choć sam nie jestem katolikiem, podoba mi się jego postawa. Pozdrawiam wszystkich.

Oceń 1 odpowiedz

Zgłoś do moderacji

NazgulFZG72 00:08:26 | 2015-12-08
Mszę Świętą, Kult Eucharystyczny, Świętych obcowanie, 90% sakramentów, egzegezę biblijną, wszystkie Księgi wtórnokanoniczne, Ojców Kościoła, Patrystykę, Mistyków, Kult Maryjny, Różańce, Misje Kościoła w skali globalnej - DO KOSZA?! Bóg tak chce??? Gdzie jest granica między PRAWDĄ a Fałszem (religijnym)?

Oceń 1 odpowiedz

Zgłoś do moderacji

~ksiadz pop pastor 22:23:28 | 2014-07-29
Kosciol katolicki zaniedlugo sam pzreksztalci sie w kosciol zielonoswiatkowy. Katolicka Odnowa w Duchu Świetym juz to zrobila. A niech tak bedzie w koncu cos na swiecie sie wydarzy bo nudza mnie juz te zalosne liturgie kosciola kat.

Oceń 6 11 Pokaż odpowiedzi odpowiedz

Zgłoś do moderacji

~Marianna 22:09:43 | 2014-07-29
Czy może ktoś mi wyjaśnić, jakie rzekome "prześladowania" miał na myśli papież? Jakieś miejsca, daty, osoby? O ile mi wiadomo, katolicy nie prześladowali zielonoświątkowców.

Oceń 6 5 Pokaż odpowiedzi odpowiedz

Zgłoś do moderacji

~q 15:16:06 | 2014-07-29
Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą7. 19 I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie». 

Oceń 4 5 Pokaż odpowiedzi odpowiedz

Zgłoś do moderacji

~Franek 12:22:27 | 2014-07-29
Ewangelia Jana 5:  37 A sam Ojciec, który mnie posłał, wydał o mnie świadectwo. Ani głosu jego nigdy nie słyszeliście, ani postaci jego nie widzieliście,
38 Ani słowa jego nie zachowaliście w sobie, ponieważ nie wierzycie temu, którego On posłał.
39 Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny; a one składają świadectwo o mnie;
40 Ale mimo to do mnie przychodzić nie chcecie, aby mieć żywot.

Oceń 1 1 odpowiedz

Zgłoś do moderacji

~kasia 11:17:37 | 2014-07-29
Chciałabym zwrócic uwage na jeden wydawałoby się drobny szczegół(który tak naprawdę jest bardzo istotny).Papież nie spotyka sie z Zielonoświątkowcami(czyli protestantami),ale z biskupami kościoła Ewangelickiego,którego nauczanie jest bardzo odległe od nauki Jezusa.Papież spotyka sie również z przedstawicielami ruchu wiary(tzw.ewangelii sukcesu)co ma doprowadzic w konsekwencji do zawiązania jednej światowej religii..To jest wielkie zwiedzenie,dlatego tak ważne jest czytanie Pisma Świętego a nie bezmyślne przyjmowanie wszystkiego co nam podają....Polecam filmik "kolega papieża-kim jest Keeneth Copeland"

Oceń 10 3 Pokaż odpowiedzi odpowiedz

Zgłoś do moderacji

~Janusz 09:22:57 | 2014-07-29
Ponadto:
„działanie, jakie Jezus Chrystus prowadzi ze swoim Duchem i przez Niego, rozciąga się na całą ludzkość ponad widzialnymi granicami Kościoła.” (Deklaracja Dominus Iesus 12).
"Dla tych, którzy nie są w sposób formalny i widzialny członkami Kościoła, «Chrystusowe zbawienie dostępne jest mocą łaski, która, choć ma tajemniczy związek z Kościołem, nie wprowadza ich do niego formalnie, ale oświeca ich w sposób odpowiedni do ich sytuacji wewnętrznej i środowiskowej. Łaska ta pochodzi od Chrystusa, jest owocem Jego ofiary i zostaje udzielana przez Ducha Świętego». (Jan Paweł II, Encykl. Redemptoris missio, 10; Deklaracja Dominus Iesus 20).

Oceń 37 2 Pokaż odpowiedzi odpowiedz

Zgłoś do moderacji

~Janusz 09:22:06 | 2014-07-29
3. „Ci wreszcie, którzy jeszcze nie przyjęli Ewangelii, w rozmaity sposób przyporządkowani są do Ludu Bożego. Przede wszystkim więc naród, który pierwszy otrzymał przymierze i obietnice i z którego narodził się Chrystus wedle ciała (por. Rz 9,4-5), lud dzięki wybraniu szczególnie umiłowany ze względu na przodków, albowiem Bóg nie żałuje darów i wezwania (por. Rz 11,28-29).

Ale plan zbawienia obejmuje także i tych, którzy uznają Stworzyciela, wśród nich zaś w pierwszym rzędzie muzułmanów; oni bowiem wyznając, iż zachowują wiarę Abrahama, czczą wraz z nami Boga jedynego i miłosiernego, który sądzić będzie ludzi w dzień ostateczny.

Także od innych, którzy szukają nieznanego Boga po omacku i wśród cielesnych wyobrażeń. Bóg sam również nie jest daleko, skoro wszystkim daje życie, tchnienie i wszystko (por. Dz 17,25-28), a Zbawiciel chciał, aby wszyscy ludzie byli zbawieni (por. 1 Tm 2,4). Ci bowiem, którzy bez własnej winy, nie znając Ewangelii Chrystusowej i Kościoła Chrystusowego, szczerym sercem jednak szukają Boga i wolę Jego przez nakaz sumienia poznaną starają się pod wpływem łaski pełnić czynem, mogą osiągnąć wieczne zbawienie.

Nie odmawia też Opatrzność Boża koniecznej do zbawienia pomocy takim, którzy bez własnej winy w ogóle nie doszli jeszcze do wyraźnego poznania Boga, a usiłują, nie bez łaski Bożej, wieść uczciwe życie. Cokolwiek bowiem znajduje się w nich z dobra i prawdy. Kościół traktuje jako przygotowanie do Ewangelii i jako dane im przez Tego, który każdego człowieka oświeca, aby ostatecznie posiadł życie” (KK 16).

cdn

Oceń 6 1 Pokaż odpowiedzi odpowiedz

Zgłoś do moderacji

~Janusz 09:20:24 | 2014-07-29
Sugeruję zapoznać się z dokumentami Kościoła i dopiero potem szczekać na Papieża!
W związku z powyższym proponuję zapoznanie się z Konstytucją Dogmatyczną o Kościele!
Polecam KK od 14 do 16
Nagle się okaże, że Franciszek mówi słowami Soboru Watykańskiego II i dokumentów dogmatycznych Kościoła!
1. „Do społeczności Kościoła wcieleni są w pełni ci, co mając Ducha Chrystusowego w całości przyjmują przepisy Kościoła i wszystkie ustanowione w nim środki zbawienia i w jego widzialnym organizmie pozostają w łączności z Chrystusem rządzącym Kościołem przez papieża i biskupów, w łączności mianowicie polegającej na więzach wyznania wiary, sakramentów i zwierzchnictwa kościelnego oraz wspólnoty (communio)” (KK 14).

2. „Wielu bowiem jest takich, którzy mają we czci Pismo święte, jako normę wiary i życia, i wykazują szczerą gorliwość religijną, z miłością wierzą w Boga Ojca wszechmogącego i w Chrystusa, Syna Bożego, Zbawiciela, naznaczeni są chrztem, dzięki któremu łączą się z Chrystusem, a także uznają i przyjmują inne sakramenty w swoich własnych Kościołach czy wspólnotach kościelnych. Wielu z nich posiada również episkopat, sprawuje Świętą Eucharystię i żywi nabożeństwo do Dziewicy Bogarodzicielki. Dochodzi do tego łączność (communio) w modlitwie i w innych dobrodziejstwach duchowych; a co więcej, prawdziwa jakaś więź w Duchu Świętym, albowiem Duch Święty przez swe łaski i dary wśród nich także działa swą uświęcającą mocą, a niektórym spośród nich dał nawet siłę do przelania krwi” (KK 15).

cdn

Oceń 6 2 Pokaż odpowiedzi odpowiedz

Pokaż więcej komentarzy

Facebook @portalDEONTwitter @deon_plYouTube @portalDEONplInstagram @deon_plKontakt

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook