Franciszek: Bóg zawsze pozostawia nam wybór

Radio Watykańskie
(fot. CTV)

Naszym najcenniejszym skarbem jest sam Jezus, który prowadzi nas do Królestwa Niebieskiego - powiedział Franciszek 26 lipca w kazaniu podczas Mszy św. w Reggia di Caserta. Papież zachęcił ok. 200 tys. wiernych by nie tracili nadziei i podkreślił, że to "Jezus daje nadzieję, która nigdy nie zawodzi". Eucharystia, której przewodniczył na głównym placu miasteczka, była głównym punktem jego kilkugodzinnej podróży do Caserty w regionie Kampanii w południowych Włoszech.

 

Na wstępie papież przypomniał, że Jezus wielokrotnie zwracał się do swych słuchaczy za pomocą prostych słów i przypowieści, aby w ten sposób wszyscy mogli w pełni zrozumieć Jego nauczanie. Również tym razem przedstawił ludziom dwie krótkie przypowieści, związane z ich codziennym życiem - o skarbie ukrytym na polu i o przypadkowo odkrytej perle. "Różne są osoby, będące bohaterami tych dwóch opowiadań: bogaty kupiec i ubogi wieśniak, ale łączy ich jedno - obaj odnajdują coś niezwykle cennego, co zmienia ich życie i obaj są gotowi sprzedać wszystko, byleby tylko posiąść ów skarb" - zaznaczył Ojciec Święty.

Franciszek zwrócił uwagę, że za pomocą obu tych przypowieści Jezus uczy swych słuchaczy, czym jest i gdzie się znajduje Królestwo Niebieskie oraz co mamy zrobić, aby je osiągnąć. Odpowiadając na pierwsze pytanie, papież zaważył, że Pan nie bawi się w szczegółowe wyjaśnianie, co to jest Królestwo Boże, chociaż jednocześnie naucza o nim już na pierwszych kartach Ewangelii, mówi o działaniu Ojca, o królu i o pannach roztropnych i nieroztropnych. Jednocześnie pozostawia nam szerokie pole wyobraźni, zachęca do zastanawiania się na ten temat i przede wszystkim podkreśla, że Królestwo Boże jest w stanie zmienić świat jak zaczyn ukryty w cieście czy jak ziarnko gorczycy, które staje się z czasem wielkim drzewem.

"Obie przypowieści prowadzą nas do wniosku, że Królestwo to jest obecne w Osobie Jezusa, który jest bezcennym ukrytym skarbem i perłą o wielkiej wartości" - tłumaczył dalej Franciszek. Dodał, że tak jak obaj bohaterowie przypowieści cieszyli się ze znalezionych skarbów, taka sama jest nasza radość, gdy "odkrywamy bliskość i obecność Jezusa w naszym życiu". "Jest to obecność, która przeobraża nasze istnienie i otwiera nas na potrzeby braci, która zaprasza do przyjęcia każdej innej obecności, także cudzoziemca i imigranta" - zaznaczył Franciszek.

 

 

 

 


Na pytanie: jak się znajduje Królestwo Boże, odpowiedział, że każdy idzie do niego własną drogą. "Dla jednego spotkanie z Jezusem jest czymś wyczekiwanym i upragnionym, wynikiem długich poszukiwań, dla innych jest to coś niespodziewanego, nagłego. Te różne drogi przypominają nam, że Bóg zawsze pozostawia nam wybór sposobu spotkania Go, gdyż to On zawsze jako pierwszy czeka na spotkanie z nami i przybył, aby być `Bogiem z nami`" - podkreślił papież. Dodał, że to On również szuka tych, którzy Jego nie szukają. "Gdy spotyka się Jezusa, jest się Nim zafascynowanym, zdobytym i radością porzucenie naszego zwykłego sposobu życia, nieraz wyschniętego i biernego, aby przyjąć Ewangelię i dać się prowadzić przez nową logikę miłości oraz pokornej i bezinteresownej służby" - powiedział Ojciec Święty.

Franciszek zauważył następnie, że Jezus bardzo wyraźnie wskazał, jak osiągnąć Królestwo Boże: nie wystarczy entuzjazm ani radość ze znalezienia skarbu, ale trzeba umieścić cenną perłę Królestwa ponad wszelkie inne dobro ziemskie, postawić Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu, przede wszystkim innym. "Przyznanie prymatu Bogu oznacza mieć odwagę mówienia «nie» złu, przemocy, nadużyciom, aby żyć służąc sobie nawzajem oraz na rzecz prawa i dobra wspólnego" - przekonywał papież. Zaważył, że gdy ktoś odkrywa Boga, porzuca egoistyczny styl życia i próbuje dzielić z innymi miłość pochodzącą od Boga. Ten, kto staje się przyjacielem Boga, kocha przyjaciół, zobowiązuje się do strzeżenia ich życia i zdrowia, szanując również przyrodę i środowisko.

W tym kontekście Franciszek zaznaczył, że jest to szczególnie ważne na tej "pięknej waszej ziemi", której trzeb strzec i troszczyć się o nią, mieć odwagę sprzeciwiania się wszelkim formom zepsucia i bezprawia; wszyscy mają być sługami prawdy i w każdej sytuacji prowadzić ewangeliczny styl życia, przejawiający się w darze z samego siebie oraz zwracaniu uwagi na biednych i wykluczonych.
Na zakończenie Ojciec Święty nawiązał do patronki dzisiejszego dnia i Caserty - św. Anny. Pozdrowił zgromadzonych na tej Eucharystii wiernych oraz przedstawicieli władz państwowych, samorządowych i różnych organizacji społecznych.

Zachęcił swych słuchaczy, aby przeżyli święto patronalne miasta w sposób wolny od jakichkolwiek uzależnień i wyrażali wiarę jako lud, uważający się za rodzinę Bożą oraz umacniający więzi braterstwa i solidarności. Niech św. Anna "pomaga wam odnajdywać na nowo jedyny skarb, jakim jest Jezus i niech uczy was odkrywać kryteria działania Boga a On obala sędziów świata, spieszy z pomocą ubogim i maluczkim oraz daje dobra pokornym, którzy powierzyli Mu swe istnienie" - zakończył kazanie Franciszek.

 

 

 

 

 

 

Wspomóż Nas

Twoja ocena:

Średnia ocen:

0

Liczba głosów:

0

 

 

Komentarze użytkowników (0)

Sortuj według najnowszych

Facebook @portalDEONTwitter @deon_plYouTube @portalDEONplInstagram @deon_plKontakt

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook