Abhishiktananda – chrześcijanin w hinduizmie

James A. Wiseman OSB
Środa, 8 września 2010, godz. 10:22
W dziejach duchowości chrześcijańskiej w Azji w XX wieku pojawiały się wielkie postaci, o których wciąż bardzo mało wiedzą chrześcijanie żyjący na innych kontynentach. Ich myśl i działalność bez wątpienia zasługują na poznanie.
więcej

W środę żydowski Nowy Rok - 5771

PAP / wm
Wtorek, 7 września 2010, godz. 10:15
8 września o zachodzie słońca rozpocznie się święto Rosz Haszana, żydowski Nowy Rok - 5771 wedle hebrajskiego kalendarza. To święto upamiętnia stworzenie świata, przypomina o sądzie Bożym, otwiera też dziesięciodniowy okres pokuty trwający do święta Jom Kippur.
więcej

Ukraińscy chrześcijanie mówią jednym głosem

Wojciech Żmudziński SJ / "Być dla innychi"
Poniedziałek, 9 sierpnia 2010, godz. 18:34
Na Ukrainie będzie obowiązywał dzieci katolickie, prawosławne i należące do rodzin protestanckich jeden podręcznik do nauczania „etyki chrześcijańskiej”, oparty na programie nauczania wspólnie wypracowanym przez różne wspólnoty chrześcijańskie.
więcej

O pogłębionym dialogu Jana Pawła II z Żydami

A. Kowalski, Radio Watykańskie
Poniedziałek, 2 sierpnia 2010, godz. 18:54
Szczególnym sposobem pełnienia przez Jana Pawła II posługi Piotrowej, który twórczo przejął on od swego poprzednika, Pawła VI, i który podjął też potem jego następca, Benedykt XVI, były podróże apostolskie. Stały się one okazją do spotkania i prowadzenia dialogu z bardzo różnymi ludźmi, także z przedstawicielami obecnej w wielu krajach świata diaspory żydowskiej.
więcej

Każdego dnia rano padam na kolana

Życie Duchowe
Bożena Kopylnik
Piątek, 9 lipca 2010, godz. 07:30
Urodziłam się w Polsce, w rodzinie katolickiej i zostałam też wychowana w katolickiej wierze. Od ponad pięćdziesięciu lat mieszkam w Izraelu, państwie Żydów. Przybyłam tu wraz z moim mężem Saszą. On był Żydem.
więcej

Polskie relikwie świętych w prawosławiu

PAP / apd
Poniedziałek, 14 czerwca 2010, godz. 10:43
W Polsce w pięciu miejscach są relikwiarze zawierające duże fragmenty ciał świętych, związanych z prawosławiem w naszym kraju - powiedział PAP Jarosław Charkiewicz, autor najnowszej publikacji poświęconej relikwiom świętych w Cerkwi. W swej publikacji, wydanej nakładem wydawnictwa prawosławnej metropolii warszawskiej, wyjaśnia on m.in. kwestie kultu i jego podstawy teologiczne oraz niezbędne terminy.
więcej

Pokażmy jasno, czym jest nasza wiara

Anselm Grün OSB
Piątek, 5 lutego 2010, godz. 07:14
Religia chrześcijańska znowu przyciąga dziś wielu ludzi, którzy poszukują głębszego sensu otaczającej ich rzeczywistości. Nie chodzi oczywiście wyłącznie o pragnienie poznania jej dogmatów. Ludzie chcą się przekonać, jak wiara kształtuje chrześcijan, jak pomaga im rozwiązywać ich codzienne konflikty i lęki, odpowiadać na wyzwania dnia codziennego, radzić sobie z cierpieniem i tęsknotą za szczęściem. Ludzie chcą widzieć konkretne efekty życia wiarą.
więcej

Dialog Jana Pawła II z prawosławiem

Życie Duchowe
Marek Blaza SJ
Piątek, 22 stycznia 2010, godz. 07:14
Dialog ekumeniczny z pewnością zajmował ważne miejsce w myśli teologicznej i pracy duszpasterskiej Jana Pawła II. Wskazują na to choćby jego słowa wypowiedziane z okazji 25. rocznicy powstania Sekretariatu dla Jedności Chrześcijan (28 VI 1985): „Pragnę zapewnić, że Kościół katolicki angażuje się w ruch ekumeniczny z niezachwianą stanowczością i że chce w nim uczestniczyć, czyniąc wszystko, co leży w jego możliwościach. Dla mnie, Biskupa Rzymu, jest to jedna z priorytetowych spraw duszpasterstwa”.
więcej

Pismo Święte we wschodnim chrześcijaństwie

Życie Duchowe
Marek Blaza SJ
Środa, 20 stycznia 2010, godz. 07:28
W XVI wieku reformacja doprowadziła w zachodnim chrześcijaństwie do znacznego zachwiania równowagi pomiędzy rzeczywistością słowa Bożego a sakramentami w życiu liturgicznym Kościoła. Reformatorzy nauczali bowiem przede wszystkim o prymacie słowa Bożego, traktując sakramenty jako widzialne słowo. Ponadto zawęzili pojęcie sakramentu jedynie do dwóch obrzędów liturgicznych: chrztu i Wieczerzy Pańskiej, której nie sprawowano nawet w każdą niedzielę.
więcej

Mistyka chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu

Życie Duchowe
Paweł P. Ogórek OCD
Wtorek, 19 stycznia 2010, godz. 07:13
Jan Paweł II stwierdził, iż Kościół Chrystusowy oddycha „dwoma płucami”, którymi są duchowość chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu. Szczególnie głęboki wyraz temu przekonaniu dał Papież w Liście Apostolskim Orientale lumen wydanym z okazji setnej rocznicy Listu Apostolskiego papieża Leona XIII Orientalium dignitas, pisząc: „Na Wschodzie i na Zachodzie do badań nad prawdą objawioną stosowano odmienne metody i podejście w celu poznania i wyznawania prawd Bożych. Stąd nic dziwnego, że niektóre aspekty objawionych tajemnic czasem znajdują stosowniejsze ujście i lepsze naświetlenie u jednych niż u drugich, tak że trzeba powiedzieć, iż te odmienne sformułowania teologiczne raczej się wzajem uzupełniają, niż przeciwstawiają”.
więcej

 

 

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook