Do czego potrzebny jest sakr. bierzmowania?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Wtorek, 11 września 2012, godz. 09:57
Bierzmowanie pozostaje w ścisłej więzy z Bożym planem zbawienia, który Pan Bóg stopniowo wypełnia w mocy Ducha Świętego. Jego obecność i działanie szczególnie wyraźnie dostrzegane jest w życiu i posłannictwie Jezusa Chrystusa. Ducha Świętego wysłużył i ofiarował Kościołowi Jezus Chrystus.
więcej

Co wnosi w życie człowieka chrzest?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Wtorek, 11 września 2012, godz. 09:51
Sakrament chrztu nazywany jest ze względu na główny obrzęd, przez który jest wypełniany: chrzcić (gr. baptizein) oznacza "zanurzyć", "pogrążyć" w wodzie. Określa się go także "obmyciem odradzającym i odnawiającym w Duchu Świętym".
więcej

Jak Pan Bóg udziela ludziom swego zbawienia?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Wtorek, 11 września 2012, godz. 09:45
Jedną z podstawowych czynności, która dostarcza światła w zrozumieniu zbawczego działania Boga, jest przyjęcie i uznanie, że ludzi zbawia obecny w swoim Kościele Jezus Chrystus. Czyni to uobecniając w sprawowanej przez Kościół liturgii sakramentalnej tajemnicę swej męki, śmierci i zmartwychwstania.
więcej

Dlaczego celebrujemy misterium w niedzielę?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Wtorek, 28 sierpnia 2012, godz. 09:52
Regularne powracanie dni, tygodni, miesięcy i lat stanowi dla człowieka miarę czasu dla własnego życia - jego długość oraz determinuje jego zachowanie i działanie.
więcej

Jak celebrujemy misterium paschalne Chrystusa?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Wtorek, 28 sierpnia 2012, godz. 09:49
Uobecniane w sakramentach Kościoła Misterium Chrystusa rodzi pytania: Kto celebruje (sprawuje) liturgię? Jak, kiedy i gdzie należy ją celebrować?
więcej

"Celebrować misterium chrześcijańskie"

Katechizm Kościoła Katolickiego
Wtorek, 28 sierpnia 2012, godz. 09:44
Zgromadzeni na celebrację liturgiczną chrześcijanie są ludem świętującym. Fundamentem świętowania jest misterium Chrystusa zamykające w sobie wydarzenia przeszłości, urzeczywistniające się w znakach, a także dające zadatek wiekuistej pełni.
więcej

Czym dla katolika jest życie wieczne?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Wtorek, 7 sierpnia 2012, godz. 10:18
Ewangelie i cały Nowy Testament ukazują życie z Bogiem jako uczestnictwo w życiu samego Boga - stan najwyższego i nieutracanego szczęścia przeżywanego w zjednoczeniu z Bogiem i całą wspólnotą zbawionych. W języku religijnym wyrażamy go różnymi określeniami: "uczta", "gody weselne", "przybytek Boga z ludźmi", "nowe niebo i nowa ziemia" - niebo. Jest to całkowicie nowy sposób bytowania człowieka w zupełnie nowych warunkach.
więcej

Co znaczy "zmartwychwstanie ciała"?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Wtorek, 7 sierpnia 2012, godz. 10:13
W języku Biblii termin "ciało" oznacza człowieka w jego kondycji poddanej słabości i śmiertelności. W takim też spojrzeniu na naturę człowieka wiara w zmartwychwstanie ciała otwiera przed ludzkością nadzieję wyzwolenia z ograniczoności natury.
więcej

Dlaczego Kościół głosi odpuszczenie grzechów?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Wtorek, 7 sierpnia 2012, godz. 10:09
Wiarę w odpuszczenie grzechów chrześcijanie opierają na głoszonej przez Jezusa miłości Boga do ludzi. Opierają się przy tym na wierze w zmartwychwstałego Jezusa, który dał Apostołom Ducha Świętego i udzieli im swojej Boskiej władzy odpuszczania grzechów: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane» (J 20, 22-23).
więcej

Dlaczego z taką czcią zwracamy się do Maryi?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Wtorek, 7 sierpnia 2012, godz. 09:50
Kościół od początku swego istnienia przyznaje Maryi szczególne miejsce we wspólnocie świętych. Wierzy, że Ona będąc Matką Jezusa Chrystusa - Wcielonego Syna Bożego, jest również Matką wszystkich zjednoczonych z Chrystusem - Matką Jego Kościoła.
więcej

 

 

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook